Mga Halaman at Hayop sa Pilipinas na *Nanganganib na Maubos

I. Ipinagbabawal ang pagbaebenta ng mga ito maliban kung

pang agham at pang edukasyon. A. Hayop Aves o ibon Philippine

Peregrine Falcon.Eagle. . Pheasant. Palawan Peacock.

Pigeon. Kock s . Nicobar. Mindoro Imperial Pigeon.Spotle Green Shank.

Pitta. Giant Scops Owl. Tamaraw . Mammalia Dugong.

Turtle.Reptilia Hawksbill Turtle. Green Sta. Buwaya .

B. Pitcher Plant. Striped Alocacia. Halaman Sanders Alocacia. .

Hindi nanganganib ang mga ito ngunit maaaring nanganganib .II.

Pygmy . A.kapag hindi na kontrol ang pag-bebenta sa mga ito. Aves Falcon.

Bleeding Heart Pigeon.Curlew. Kwago. Rufous Hambali .

Philippine Tarsier. Matsing .Mammalia Pangolin.

Sawa Insecta Mga Parupaw .Reptilia Monitor Lizard.

Calakab / Palubi. Halaman Orchids.B. . Bungas Ipot Vaya Voi.

Mga Pako.Tagbak(camia) Cycas o Pitogo. Cactus Mga . Aloe o sabila.

Pambansang Parke sa Pilipinas Pangalan .

Hundred Islands Alamives. .Kinaroroonan Ahensyang nangangasiwa 1.

pangasinan Pambansan gg Pangasiwa an ng Turismo .

I locos Sur .2.Tirad Pass Cervantes.

Rizal Park Ermita.May nila Lupon .Pambansang Swian ng Kasaysayan 3.

sa pagpapaun lad ng mga pambansan g parke .

Pasay Parañaque . Maynila Bay Beach Resort Maynila.4.

Makiling . Mt.Pangasiwa n ng mga ari-ariang publiko 5.

Los Baños at Calamba. Laguna at Sto. Tomas Batangas .

Pagsanjan Falls Cauinti. at Lumban.UP Los Baños 6. .

Laguna Pambans ang pangasiw aan ng Turismo .

Sta. Cruz Island Lungsod ng Zamboan ga .7.

Tiwi Tiwi. Albay Kagawara n ng Enerhiya .8.

Tongonan Hot Spring Lungsod ng Ormoc.9. Hilagang Leyte .

Kagawara n ng Enerhiya .