Mga Halaman at Hayop sa Pilipinas na *Nanganganib na Maubos

I. Ipinagbabawal ang pagbaebenta ng mga ito maliban kung

pang agham at pang edukasyon. A. Hayop Aves o ibon Philippine

Eagle. Peregrine Falcon. Palawan Peacock. Pheasant. .

Nicobar. Mindoro Imperial Pigeon. Pigeon. Kock s .Spotle Green Shank.

Pitta. Tamaraw . Mammalia Dugong. Giant Scops Owl.

Buwaya .Reptilia Hawksbill Turtle. Green Sta. Turtle.

. Halaman Sanders Alocacia. Striped Alocacia. Pitcher Plant.B.

II. Hindi nanganganib ang mga ito ngunit maaaring nanganganib .

Pygmy . Aves Falcon.kapag hindi na kontrol ang pag-bebenta sa mga ito. A.

Bleeding Heart Pigeon.Curlew. Kwago. Rufous Hambali .

Mammalia Pangolin. Matsing . Philippine Tarsier.

Reptilia Monitor Lizard. Sawa Insecta Mga Parupaw .

Halaman Orchids. . Calakab / Palubi.B. Bungas Ipot Vaya Voi.

Mga Pako. Aloe o sabila.Tagbak(camia) Cycas o Pitogo. Cactus Mga .

Pambansang Parke sa Pilipinas Pangalan .

Hundred Islands Alamives.Kinaroroonan Ahensyang nangangasiwa 1. .

pangasinan Pambansan gg Pangasiwa an ng Turismo .

Tirad Pass Cervantes.2.I locos Sur .

Pambansang Swian ng Kasaysayan 3. Rizal Park Ermita.May nila Lupon .

sa pagpapaun lad ng mga pambansan g parke .

4. Maynila Bay Beach Resort Maynila. Pasay Parañaque .

Mt. Makiling .Pangasiwa n ng mga ari-ariang publiko 5.

Los Baños at Calamba. Tomas Batangas . Laguna at Sto.

at Lumban. . Pagsanjan Falls Cauinti.UP Los Baños 6.

Laguna Pambans ang pangasiw aan ng Turismo .

7. Cruz Island Lungsod ng Zamboan ga . Sta.

8. Albay Kagawara n ng Enerhiya . Tiwi Tiwi.

9. Tongonan Hot Spring Lungsod ng Ormoc. Hilagang Leyte .

Kagawara n ng Enerhiya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful