Benepisyo ng Pagpapasuso sa Sanggol: ♦ Nagbibigay ng kumpletong pagkain na masustansya  ♦ Pinapalakas ang resistensya ng sanggol  ♦ Nagbibigay ng sapat na nutrisyon sa sanggol  ♦ Pampatalino   Ano ang COLOSTRUM?

♦ manipis,  dilaw,  at  magatas  na  pluido  (fluid)  na  lu‐ malabas sa dede ng mga nanay sa mga unang araw  ng pagkapanganak  ♦ mayaman sa antibodies – nagbibigay proteksyon sa  katawan, o panlaban ng katawan sa mga mikrobyo  Benepisyo ng Pagpapasuso sa Sanggol: ♦ Pinipigilan  nito  ang  pagdurugo  matapos  ang  panganganak  ♦ Isang paraan ng pagpigil sa pagbubuntis  ♦ Pinapaliit  ang  posibilidad  na  magkaroon  ng  Kanser  sa  Obaryo  at  suso,  at  Osteoporosis  o  pagrupok  ng  buto  ♦ mas  bumababa  ang    panganib  sa  pagkakaroon  ng  cancer sa obarya at sa dede   ♦ Nakapagpapababa  ng  timbang  ng  nanay  sapagkat  sinusunog  nito  ang  kaloris  tuwing  nagpapadede  Ang   ♦ Nagbibigay ng  “bond”  sa  pagitan ng  nanay  at bata  gawa ng pisikal na kontak tuwing nagpapadede.  Nutrisyon ni Nanay Ang  mga  pagkaing  masabaw  ay  nakakapagparami  ng  gatas  ng  ina.  Ang  malunggay  ay  isang  gulay na nakakapagparami ng gatas at nagbibbigay ng  kaukulang nutrisyon.   Sa pangkalahatan, ang mga masusustansyang pagkain  tulad  ng  prutas,  gulay,  mga  pagkaing  maraming  bitamina,  karneng  walang  taba,  isda  o  ang  pagkakaroon  ng  balanseng  pagkain  ay  ang  susi  sa  pagkakaroon  ng  magandang  klaseng  gatas  at  ng  malusog  n a 

Ilan sa mga paraan ng pagpapadighay sa sanggol: ♦ Gamit  ang  isang  braso,  bu‐ hatin at ilagay ang sanggol na  parang  nakalapat  ang  kan‐ yang  dibdib  sa  iyong  balikat.  Gamitin  ang  isang  kamay  sa  pagtapik sa likod ng sanggol.  Kalungin  ang  sanggol,  supor‐ tahan  ang  ulo  at  dibdib  ng  bata  sabay  tapik  sa  kanyang  likod.  Padapain ang sanggol sa iyong  kandungan  habang  nakasu‐ porta  ang  isang  kamay  sa  uo  at  baba  ng  sanggol  at  tsaka  tapikin ang kanyang likod.

Breastfeeding

Pagpapasuso kay Baby

TANDAAN: MAINAM NA PADEDEHIN SI BABY NG GATAS LAMANG NI INA HANGGANG SIYA AY 6 NA BUWAN.
Mula anim na buwan hanggang 1 taon: Maaari nang pakainin ang bata ng sumusunod:  ♦ Lugaw (dagdagan ng kaunting mantika)  ♦ dinurog na gulay o butong gulay (beans)  ♦ dinurog na dilis (sinangag bago dinurog)  ♦ tokwa (niluto sa ibabaw ng kumukulong tubig)  ♦ hinimay na isda  ♦ giniling na karne  ♦ pula ng itlog  ♦ maliliit na piraso ng prutas    Ang pagpapakain ay:   ♦ 3 beses sa isang araw kung nagpapasuso   ♦ 5 beses sa isang araw kung hindi nagpapasuso    ‐Huwag ibigay ng sabay‐sabay ang iba’t ibang uri ng pag‐ kain.   ‐Isang  uri  ng  pagkain  lamang  ang  idagdag  sa  kinakain  ng  sanggol sa bawat linggo.  ‐Ang  mga  pagkaing  kinakailangang  nguyain  ay  ibinibigay  lamang kapag may kakayahan ng ngumuya ang sanggol.  

Ang pagkakaroon ng

tamang

nutrisyon ay mahalaga sa
paglaki ni baby.

Walang tatalo sa
nutrisyong maibibigay ng gatas na nagmula kay

inay.

Inihanda ng: BS Nursing, Group E 2009-2010 University of the Philippines Manila

   ♦ Pagkatapos  ng  isang  suso.   ♦ Pasusuhin  ang  sanggol  kapag  humingi  ito  ng  gatas o kada apat na oras o mahigit sa anim na  beses sa isang araw. Ito  ang  dapat  tandaan  upang  mapanatili  ang  pag‐ kakaroon ng gatas.  para  maging  mas  komportable  si  Nanay  at  si  baby.   . di karaniwang porma ng bibig [bingot]            B.  mahalagang  padighayin  ang  sanggol.  ‐‐Siguraduhing  ang  suso  ay  hindi  nakadagan  sa  ilong  ni  baby upang hindi siya maghirapan huminga.  kasamang  nalulunok  ang  hangin. dapat siya ay nakatagilid habang ang kanyang ulo  ay  sinusuportahan  ng  kanyang  braso.   Hintayan  na  ibuka  ng  sanggol  ang  kanyang bibig  Mabilis  na  ilapit  ang  nakangangang  bibig  ng bata sa suso. Sigu‐ raduhin na hindi lang  siya  nakahakab  sa  utong  at  ang  areola  ang  dapat  nasasakop  ng kanyang bibig. Halinhinan  ang paggamit upang maiwasan ang pagsakit ng  suso  at  upang  maubos  ang  lamang  gatas  ng  parehong suso.  Ang  hinlalaki  ay  nasa  taas  at  ang  apat  na  daliri  ay  nasa  baba.  Ingatang  h u w a g  Tamang Pagpapasuso kay Baby:  ‐Kung  ang  pagpapasuso  ay  gagawin  habang  nakaupo  si  Nanay.  ang  upuan  na  gagamitin  ay  dapat  na  komportable:  kung  maaari.     Idampi ang utong sa  labi  ng  sanggol  na  tila kinikiliti ito.    Ang Pagpapadighay sa Sanggol ♦ Kapag  kumakain  ang  mga  sanggol.  Ang  pagpapalabas  ng  hangin  ay  nakatutulong  upang  maiwasan  ang  paglungad  o  pagsusuka ng bata matapos kumain.  si  baby  naman  ay  nakahiga  nang  nakaharap  sa  kanyang  Nanay  at  sinusuportahan ng unan.  ang  kanyang  mga  paa  ay  nakapatong  sa  mas  mababang  upuan. malalang karamdaman            C.  ang  kabilang  suso  naman ang gamitin sa pagpapasuso.  ♦ Mga  pinagmumulan  ng  caffeine  (tsaa  at  kape)‐ inirerekomenda na limitahan ang pag‐ konsumo nito  Mga dapat tandaan sa pagpapasuso kay baby: ♦ Mahalagang ubusin ang lamang gatas ng bawat  suso upang gumawa ang katawan ng gatas.  kung  ang  bata  ay  masyadong  mahina  para  su‐ muso [kung masyadong maaga ipinanganak o maliit para  sa kanyang edad]    Latch-On Suportahan  ang  suso  gamit  ang  kamay  na  nakahugis  “L”  o  “C“. pamamaga o bukas na sugat sa dibdib  Sa Baby:            A.Breastfeeding Mga pagkaing hindi nakakabuti: ♦ Alak‐ Ang atay ng sanggol  ay  wala  pang  sapat  na  kakayahan  para  salain  at  gawing hindi nakakasama  sa  katawan  ang  mga  ke‐ mikal na meron sa alak.  Ito  ang  suporta  ng  suso. hindi pa nagagamot na TB            B.    Mga maaaring gawin kapag nakaranas ng pagbigat ng suso: ♦ Siguraduhing  maganda  ang  suporta  na  ibinibi‐ gay ng bra  ♦ Lagyan  ito  ng  mainit  na  pack  o  dampian  ng  mainit na tubig na nasa isang lalagyan  ♦ Masahihin ang suso  ♦ Ilabas ang gatas na nasa suso    Mga maaaring gawin upang maibsan ang sumasakit na utong ♦ Ibahin ang posisyon ng sanggol  ♦ Ipahinga  ang  utong  sa  pamamagitan  ng  pag‐ iwan  dito  na  nakalabas  ng  sampu  hanggang  labinlimang minuto  Ang pagpapasuso ay hindi dapat gawin kung may isa sa mga sumusunod: Sa Nanay:            A.                                       —Kung ang pagpapasuso ay gagawin habang nakahiga si  Nanay.  Dahil  ditto.  maaaring  lagyan  ng  unan sa likod ni baby o ang ilalim ng braso na kumakarga  sa kanya.