ƒ
1.

Nahahati ito sa: Pangunahing Ideya - ´ubod ng paksa

2. Sumusuportang Ideya - pantulong na mga ideya sa paksang tinalakay

ƒ

Ano ang pangkalahatang konseptong nais ihatid ng akda na binibigyang linaw? Anu anong katangian ang maaarin gamiting upang makilatis ang konsepto o paksa ng akda? Ilan ang mga kategoryang ipinahayag sa akda?

ƒ

ƒ

Nagagawa nitong simple ang malalabong kongklusyon ƒ .ƒ Ang istatistiks ay isang sangay ng matematika na tumatalakay sa sistematikong paraan ng pangongolekta. Sa pamamagitan nito. nagagamit natin ang deskriptiv na wika nang higit na efisyente at eksakto sa komunikasyon. pagsusuri at pag iinterpret ng mga kwantiteytiv o numerikal na datos Napakahalaga ng istatistiks sa buhay ng tao. pagkaklasifay. paglalahad.

kasangkapan ito sa pananaliksik at eksperimentasyon maging sa interpretasyon ng mga nakokolektang datos. Sa agham. Sa negosyo at ekonomiks ginagamit ito sa produksyon.. . pagpepresyo at marami pang iba . pagbebenta. Kasangkapan din ito sa pag eevaluweyt ng mga namamahala sa paaralan. Sa edukasyon ginagamit ito sa pagtataya ng mga resulta ng pagsusulit tungo sa pagpapabuti ng proseso ng pagtuturo.ƒ May mahalaga ring gamit ang istatistiks sa halos lahat ng disiplina ng pag aaral.

ƒ ƒ Kasangkapan din ito sa pag eevaluweyt ng mga namamahala sa paaralan.ƒ Sa pamamagitan nito. nagagamit natin ang deskriptiv na wika nang higit na efisyente at eksakto sa komunikasyon Nagagawa nitong simple ang malalabong kongklusyon Sa edukasyon ginagamit ito sa pagtataya ng mga resulta ng pagsusulit tungo sa pagpapabuti ng proseso ng pagtuturo ƒ Ang istatistiks ay isang sangay ng matematika na tumatalakay sa sistematikong paraan ng pangongolekta . Sa agham. kasangkapan ito sa pananaliksik at eksperimentasyon maging sa interpretasyon ng mga nakokolektang datos .

ƒ Nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa Maaaring manlibang. manghikayat mang aliw May mga teksto na dalawa o higit pa ang layunin Mga salitang ginamit at pagkakaayos ng teksto ƒ ƒ ƒ .

ƒ ƒ ƒ ƒ Bakit ito isinulat at dapat basahin? Nais bang magpahayag ng bagong argumento o perspektibo ang akda mula sa dating argumento? Naglalayon ba ang akda na makabuo ng dagdag o panibagong kaalaman Nais bang magpakilala ng mahalagang konsepto o isyu ng manunulat sa kanang mga mambabasa? .

Kanser ang pinakamarami sa kanser ng kalalakihan. gumawa ng positibo. Kaya tumigil na sa paninigarilyo at mabuhay ng mas malusog at mas matagal . kidni. prosteyt at blader . prone din ang mga naninigarilyo sa iba pang sakit tulad ng chronic bronchities at emphysema Kaya ngayong buwan ng Baga. dinadagdagan nito ang panganib sa sakit sa puso.Ang paninigarilyo ay nakakaapekto sa organ ng katawan. Hindi ito nakapagtataka dahil mahigit 60% ng kalalakihang Pilipino ay naninigarilyo. kanser sa bibig.. Bukod sa kanser. tiyan lapay. Pakinggan ang mga babala ng gobyerno na nagsasabing ang paninigarilyo ay mapanganib sa iyong kalusugan. esopagus.

ƒ ƒ Damdamin saloobin ng mambabasa Tono saloobin ng awtor .

ƒ ƒ ƒ ƒ Mahalagang elemento upang lubusang maunawaan ang isang akda Salitang ginamit Istraktura at kayarian Ang boses ng manunulat ay umaayon sa kanyang pananaw .

ƒ Opinyon pahayag ng isang tao hinggil sa paksa batay sa kanyang paniniwala o prinsipyo Katotohanan faktwal na kaisipan o pahayag na hindi o pahayag na hindi mapasusubalian ƒ .

Isyu Argumento Ebidensya .

ƒ reading in .between the lines -Tumutukoy sa kakayahang tukuyin ang isang bagay na hindi pa alam batay sa ibang clues ƒ ay nakabatay sa mga katotohanang inilatag o inilalahad ng manunulat .

Bunga ng Pasaklaw na Pangangatwiran (Deductive Reasoning) .May dalawang paraan upang gawin ito A.Gumagamit ng prosesong silohismo (silogism) . Pagbuo ng Konklusyon na batay sa obserbasyon .Nagsisimula sa pangkalahatang pananaw patungo sa tiyak na pananaw .

mahilig sa mga maanghang na putahe si Mang Berto .Halimbawa: Pangunahing batayan: Mahilig sa mga maaanghang na putahe ang mga Bicolano Pantulong na batayan: Si Mang Berto ay isang Bicolano Kongklusyon: Samakatuwid.

ƒ Pagbuo ng Pahayag na Pasaklaw 1. Subjective Generalization nabubuo sa pamamagitan ng personal na panlasa (preferences) Mas mahusay si Erich kaysa kay Kim Chiu ƒ .

2. Probable Generalization ƒ ƒ Nabubuo bunga ng dalas ng pagkakataon Hindi lahat ng pagkakataon nagiging totoo ang pahayag na ito dahil sa marami ang nakakaranas batay sa obserbasyon .

Categorical Generalization nabubuo bunga ng umiiral ng karanasan ng mga tao .ƒ 3.

Pag uugnay ng Sanhi at Bunga .ƒ Pabuod na pangangatwiran 1. Analohiya o Pagtulad 3. Paghahalimbawa (Sampol) 2.

Padalus dalos na paglalahat (Hasty Generalization) kinakailangang may katibayan B. Paikot ikot na Pangangatwiran walang malinaw na kaisipan ƒ ƒ ƒ . Walang Kaugnayan (Non Sequitpr) Walang lohikal na pag uugnay ang pagpapahayag ng kongklusyon C. Laban sa isang tao Ad hominem (Against the Person) D.ƒ A.

Pagkatapos nito. Propter joc (With this thereforem because of this) G. dahildito o Post Hoc Ergo. dahil dito o Cum hoc Ergo.Sa pamamagitan nito.Pagkua mg Popularidad/Kasikatan o Ad Numeram J.Pananakot o Ad Baculum I. samakatuwid. Propter Hoc F. samakatuwid. Paggamit ng kahinaan o Ag Ignoratiam (Appeal to Ignorance ) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . Pagkuha ng emosyon o Pagpapaawa Ad Misericordiam H.ƒ E.

Mga presentasyong viswal ƒ Madaling unawain ang datos sa teksto ƒ .

ƒ ƒ ƒ Flow Chart Pie Chart Organzational Chart .

.

.

.

ƒ ƒ ƒ ƒ Line Graph Bar graph Circle o Pie graph Pictograph .

.

.

.

.

.

Tono. at Pananaw ng Teksto Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon at Katotohanan Pagsusuri kung Balido o Hindi ang Ideya o Pananaw Paghihinuha at Paghula Pagbibigay interpretasyon sa Mapa. Graf at Talahanayan .ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Pag uuri ng mga Ideya at Detalye Pagtukoy sa Layunin ng Teksto Pagtiyak sa Damdamin. Tsart.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful