Ang Alamat ng Mangga Kaisa-isang anak nina Aling Maria at Mang Juan si Ben.

Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait din naman. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinaawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, ipinagluto at pinakain. Isang araw naman, samantalang nangangahoy, isang matandang gutom na gutom ang nasalubong niya. Pinakain din niya ito at binigyan ng damit. Makaraan ang ilang panahon, nagkasakit si Ben. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ang anak, lumubha pa rin ang kanyang kalagayan hanggang sa siya’y bawian na ng buhay. Ganoon na lamang ang iyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben, Ibinaon ng diwata ang puso sa isang bundok. Ito ay naging punongkahoy na may bungang hugis-puso. Marami ang nakikinabang ngayon sa bungang ito.

Hiningi nito ang puso ni Ben at ibinaon ito sa kabundukan.Buod Si Ben Ay ang nag iisang anak ng magasawang Maria at Juan. At nag pakain ng gutom na gutom na matanda. May tinulungan siyang matandang pulubi. Nalungkot ang kanyang mga magalung. Isang araw siya’y nagkasakit at nagging dalhilan ng kanyang pagkamatay. Siya ay matulungin na bata. At ito ay nagging punong kahoy na nagbubunga ng hugis pusong prutas. Sa araw ng kanyang burol ay may dumalaw na diwata. . Ang Mannga.

Suliranin: Nagkamalubhang Sakit Si Ben. at Diwata Tagpuan/Panahon: T: isang lugar sa Pilipinas P: Noong unang Panahon Saglit na Kasiglahan: Tinulungan ni Ben ang isang matandang pulubi at matandang gutom na gutom.MGA ELEMENTO: Tauhan: Ben. Kasukdulan: Ilang araw naghirap si Ben sa kanyang sakit. At ibinaon ito sa kabundukan. Maria. matanda. Kakalasan: Namatay si Ben at may dumalaw na diwata na hiningi ang puso ni Ben. Wakas: Nagkaroon ng punong kahoy na nagbubunga ng hugis pusong prutas at tinawag itong Mangga. Juan. pulubi. .

Marife IPINASA NI: Rober Keanan Vargas PANGKAT: III-Abad Santos .PROYEKTO SA FILIPINO BUOD AT SANGKAP NG MAIKLING KWENTO IPAPA SA KAY: Bb.