PANAHONG METAL

Panahon ng Tanso
 Chalcolithic Age

Mas matigas kaysa sa ginto  Pagpapanday ng tanso  Unang ginamit sa Asya Europa at Ehipto  . Kauna-unahang natuklasang uri ng metal.

Panahon ng Bronse  Tanso + Lata = Kagamitang Bronse  Kalakalan .

 Pag-usbong ng bayan at lungsod  Nagkaroon ng mga ekspertong artisano Panahon ng Bakal .

  Pagkatuklas ng mga Hittite Pagpapanday ng Bakal Pre-dynastic sa Ehipto. Syria at Iraq  2700 B.  Lumaganap ang paggamit ng Bakal  .C.

 Makinang Bakal sa Panahon ng Rebolusyong Industriyal  Naghatid sa kabihasnan .

Uri ng Kultura at Lipunan .

. Marami sa mga lipunang pre-agricultural na lumitaw ay yaong may nakasulat na wika. Literate na lipunan ay yaong may nakasulat na wika.Preliterate na Lipunan ay yaong walang nakasulat na wika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful