PANAHONG METAL

Panahon ng Tanso
 Chalcolithic Age

 Kauna-unahang natuklasang uri ng metal. Mas matigas kaysa sa ginto  Pagpapanday ng tanso  Unang ginamit sa Asya Europa at Ehipto  .

Panahon ng Bronse  Tanso + Lata = Kagamitang Bronse  Kalakalan .

 Pag-usbong ng bayan at lungsod  Nagkaroon ng mga ekspertong artisano Panahon ng Bakal .

Syria at Iraq  2700 B.  Pagkatuklas ng mga Hittite Pagpapanday ng Bakal Pre-dynastic sa Ehipto.  Lumaganap ang paggamit ng Bakal  .C.

 Makinang Bakal sa Panahon ng Rebolusyong Industriyal  Naghatid sa kabihasnan .

Uri ng Kultura at Lipunan .

Marami sa mga lipunang pre-agricultural na lumitaw ay yaong may nakasulat na wika. Literate na lipunan ay yaong may nakasulat na wika.Preliterate na Lipunan ay yaong walang nakasulat na wika. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful