KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

DYORNAL.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.sosyal o ispiritwal.pansarili at napakapribado .mental. .KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain.emosyonal. DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal.mga repleksyon.

isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.DYORNAL.KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.

2000.Mendiola) a.matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon. .Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b.ni Dr.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.Vivencio L.Kung maitatala ang mga panaginip.Talaan ng mga panaginip.

.paglahok sa isang paligsahan at iba pa.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c.ipasya mang ipadala iyon o hindi.kamag-aaral o sa kahit na sino.pagaayos ng bahay. d.Isang lagbuk.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan.

Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin.Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta.kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e.eskultura o arkitektura.tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto. .  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f.

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita.mga paunudyo.mga usapang narinig o anekdota. .maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin.

mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki.Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.nagbago.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h. subinir.Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .

.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j.nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship.

Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita.ilarawan ang mga silid.kung madali ang pagsulat.Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya.tao o gawaing iyong namasid.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender.1997) a.isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman. tanawin. .paano naging madali at bakit nangyari iyon . b.gusali.

. dyaryo. e.liham. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.sanaysay.Kumuha ng mga salita sa mga aklat.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c.Kung ika'y nagsusulat ng kwento.magasin.bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan.

.ipadala mo man kalaunan o hindi. g.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal.yumao nang tao.isang taong kilala sa lipunan.isang pet.Magsulat ng mga liham.isang lugar.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f.Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula.Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay.

Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema. .Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h.Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa.Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar. j.mga bantas o mga mekaniks. i.Maaaring bawasan o dagdagan iyon.

Maging sensitibo sa panahon o weder.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k. .Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo.Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan.Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon.Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat. m. l.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw.

ngunit _____________.malamang ako'y _______. .Kung hindi ako ____.sapagkat _________. 5. 4.Gusto ko ng ______. 2.Kung mararating ko ang ______.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n.Paborito ko ang _____.Kung makakausap ko si ______. 3.sasabhin ko sa kanyang _________.Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang. 1.dadalhin ko ang aking _________.

Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog. q.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o.Gamitin mo ang alpabeto. p.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod.Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka.mula A hanggang Z. .

Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig. u.Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo.Mag-imbento ng mga karakter.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r. .mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase.Makinig ng radyo nang ilang minuto. t. s.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos.

Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala.ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. Walang kailangang prikwens sa pagsulat. Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal. Walang kailangang istilo. Wala ring kailangang kulay.pwedeng magsulat. . Kahit saan o kahit anong oras. Walang sukat na dapat sundin.

I too.would sometimes turn my dreams into songs.healing songs.the background music to my life.ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.. -Robert Alexander .most of my play ideas first started off as entries in my dream journal.And just like my mother..

of the poet's life. -Linda Bierds .it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.James bertolino Typically.haunts you with feelings of frustrations and powerlessness.images often received long before a poem begins. .my poems are triggered by images recorded in my journal.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer.

At home.etc.It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down. . I am much more irresponsible.but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.Henri Cole . I sometimes make withdrawals from both.Castaneda I keep a daily journal whenever I travel.When I am writing a poem.Omar S.Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization. .

as a whole.suspicious of their own memories. .but journal writers are a special breed.formal or casual.like tourists taking snapshots of everything they see.of course diarists seem.I think.facinated with human goings-on.Reginald Gibbons All writers are observers.journal-keepers are snoops.Robin Hemley . .whether more or less honest...fascinated with their own lives..fascinated with everyone else'e life.So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.They're different from diarists.

It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say. .Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.There is only the purity of unstudied thought..the assurance of a sacred space exists in a journal.I don't want it to be a chore. -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday..Craig Lesley .but I don't..

For many years now.Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.Kim R.moving and trembling like a river around me.the wrong language got transformed.How one odd piece of the evidence turned into something. .I. -Stanley Plumly Because the language is alive.beckoning daily for my listening.Stafford .that twinkle is always there.Why.ve kept the record of rewrites of my poems.something whole.I'm not sure.Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.

.chaotic.I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.unobstructed by artificail mannerism.Marianna de Morco Torgovnick .to catch a contradiction that will refine an idea. .Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being.One's own voice.comes out pure in a letter.I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.only differentiated by a degree of deep honesty.

kalungkutan at kabiguan sa buhay.MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26. Jennifer A.2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit.nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban.Rabena .Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao...Sa pamamagitan ng pagsusulat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful