KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

DYORNAL.mga repleksyon.KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain. .mental.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.sosyal o ispiritwal. DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal.emosyonal.pansarili at napakapribado .

KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.DYORNAL.isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.ni Dr.Mendiola) a.Vivencio L. .Kung maitatala ang mga panaginip.matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.Talaan ng mga panaginip.2000.Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b.masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon.

paglahok sa isang paligsahan at iba pa.Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan. .Isang lagbuk.kamag-aaral o sa kahit na sino.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.pagaayos ng bahay.ipasya mang ipadala iyon o hindi. d.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c.

tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto.kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta.Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e.eskultura o arkitektura.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f. .

mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .mga paunudyo.mga usapang narinig o anekdota.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita.maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin. .

litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i.nagbago.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki. subinir.Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h.

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j. .nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship.

1997) a.paano naging madali at bakit nangyari iyon .tao o gawaing iyong namasid.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender. tanawin. b. .Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita.gusali.Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya.isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman.kung madali ang pagsulat.ilarawan ang mga silid.

Kung ika'y nagsusulat ng kwento. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan. e.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c. .liham.magasin.bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.sanaysay.maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat.Kumuha ng mga salita sa mga aklat. dyaryo.

Magsulat ng mga liham.isang taong kilala sa lipunan.Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay.isang lugar.yumao nang tao.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal.Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f.isang pet.ipadala mo man kalaunan o hindi. g.

mga bantas o mga mekaniks.Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa. .Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar.Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho. i.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h.Maaaring bawasan o dagdagan iyon.Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays. j.

Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo.Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan.Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat. l.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw.Maging sensitibo sa panahon o weder.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k. m. .Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon.

Gusto ko ng ______.Kung mararating ko ang ______.sasabhin ko sa kanyang _________. 1.sapagkat _________.Kung hindi ako ____. 5. . 2. 3.Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang.ngunit _____________.Paborito ko ang _____.dadalhin ko ang aking _________.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n.malamang ako'y _______.Kung makakausap ko si ______. 4.

mula A hanggang Z.Gamitin mo ang alpabeto. q. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog.Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod. p.Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka.

.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal.mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r.Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig.Mag-imbento ng mga karakter. t. u. s.Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo.Makinig ng radyo nang ilang minuto.

ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. Kahit saan o kahit anong oras. Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal. Walang sukat na dapat sundin. Walang kailangang istilo. Walang kailangang prikwens sa pagsulat. Wala ring kailangang kulay. Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala. .pwedeng magsulat.

I too.most of my play ideas first started off as entries in my dream journal.healing songs.the background music to my life...would sometimes turn my dreams into songs. -Robert Alexander .And just like my mother.ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.

of the poet's life.images often received long before a poem begins.my poems are triggered by images recorded in my journal. -Linda Bierds .James bertolino Typically.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer. .haunts you with feelings of frustrations and powerlessness.it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.

. I am much more irresponsible.It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down.At home. I sometimes make withdrawals from both.When I am writing a poem.Henri Cole . .Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization.Omar S.etc.Castaneda I keep a daily journal whenever I travel.but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.

Reginald Gibbons All writers are observers.fascinated with everyone else'e life.facinated with human goings-on.formal or casual. .like tourists taking snapshots of everything they see.Robin Hemley ..as a whole.I think.journal-keepers are snoops. .but journal writers are a special breed.of course diarists seem.fascinated with their own lives..So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.They're different from diarists.whether more or less honest.suspicious of their own memories..

. .but I don't.I don't want it to be a chore..Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.. -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday.There is only the purity of unstudied thought.the assurance of a sacred space exists in a journal.It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say.Craig Lesley .

I. -Stanley Plumly Because the language is alive.For many years now.Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.moving and trembling like a river around me.How one odd piece of the evidence turned into something.beckoning daily for my listening.Why.Kim R.Stafford . .something whole.ve kept the record of rewrites of my poems.the wrong language got transformed.I'm not sure.that twinkle is always there.Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.

I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.chaotic.comes out pure in a letter.Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.only differentiated by a degree of deep honesty. .to catch a contradiction that will refine an idea.unobstructed by artificail mannerism. .I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.Marianna de Morco Torgovnick .but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being.One's own voice.

.Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao.kalungkutan at kabiguan sa buhay.MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26.nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban.Rabena .2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit.. Jennifer A.Sa pamamagitan ng pagsusulat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful