KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

DYORNAL.mental.KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain.mga repleksyon.pansarili at napakapribado . . DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.emosyonal.sosyal o ispiritwal.

ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .DYORNAL.KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.

Mendiola) a.Vivencio L.ni Dr.matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon. .Kung maitatala ang mga panaginip.Talaan ng mga panaginip.2000.Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b.

.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.kamag-aaral o sa kahit na sino.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c.Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan.pagaayos ng bahay.Isang lagbuk. d.ipasya mang ipadala iyon o hindi.paglahok sa isang paligsahan at iba pa.

Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta.  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin. .kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f.eskultura o arkitektura.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e.

mga usapang narinig o anekdota. .maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin.Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita.mga paunudyo.mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.

Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h. subinir.nagbago.Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki.litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i.

Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j. .nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.

tanawin. .gusali.tao o gawaing iyong namasid.1997) a.isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman.ilarawan ang mga silid.Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya.Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita. b.paano naging madali at bakit nangyari iyon .kung madali ang pagsulat.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender.

e. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan. .maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d. dyaryo.Kung ika'y nagsusulat ng kwento.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c.sanaysay.liham.Kumuha ng mga salita sa mga aklat.magasin.

Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula.yumao nang tao.isang lugar.Magsulat ng mga liham. .Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay.ipadala mo man kalaunan o hindi.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f. g.isang pet.isang taong kilala sa lipunan.

j.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h.Maaaring bawasan o dagdagan iyon. i.Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho.Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa. .Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema.Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar.mga bantas o mga mekaniks.

Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw. l.Maging sensitibo sa panahon o weder.Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k.Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat.Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon. m. .

1.Kung makakausap ko si ______.dadalhin ko ang aking _________.Kung mararating ko ang ______.Gusto ko ng ______.Paborito ko ang _____. 2. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n.ngunit _____________.sapagkat _________. 5.Kung hindi ako ____.malamang ako'y _______.Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang.sasabhin ko sa kanyang _________. 3. 4.

Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod. . q.Gamitin mo ang alpabeto.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o.Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka. p.Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog.mula A hanggang Z.

mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal. . t.Mag-imbento ng mga karakter.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase.Makinig ng radyo nang ilang minuto.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos. u.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r.Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig. s.Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo.

pwedeng magsulat. Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala. . Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal. Walang kailangang prikwens sa pagsulat. Kahit saan o kahit anong oras. Walang kailangang istilo.ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. Wala ring kailangang kulay. Walang sukat na dapat sundin.

ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.. -Robert Alexander .most of my play ideas first started off as entries in my dream journal.would sometimes turn my dreams into songs..And just like my mother.the background music to my life.healing songs. I too.

James bertolino Typically. -Linda Bierds .of the poet's life.haunts you with feelings of frustrations and powerlessness. .images often received long before a poem begins.my poems are triggered by images recorded in my journal.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer.it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.

.Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization.When I am writing a poem.Castaneda I keep a daily journal whenever I travel. .It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down.Omar S.At home. I sometimes make withdrawals from both. I am much more irresponsible.Henri Cole .but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.etc.

They're different from diarists.So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.formal or casual.facinated with human goings-on. .I think..fascinated with their own lives.journal-keepers are snoops.Robin Hemley .like tourists taking snapshots of everything they see. .suspicious of their own memories.whether more or less honest..fascinated with everyone else'e life.Reginald Gibbons All writers are observers..but journal writers are a special breed.as a whole.of course diarists seem.

Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.. .but I don't..There is only the purity of unstudied thought.It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say.the assurance of a sacred space exists in a journal.Craig Lesley . -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday.I don't want it to be a chore..

that twinkle is always there.the wrong language got transformed.something whole.How one odd piece of the evidence turned into something.Why.Stafford .Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.Kim R. . -Stanley Plumly Because the language is alive.beckoning daily for my listening.ve kept the record of rewrites of my poems.I.For many years now.Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.I'm not sure.moving and trembling like a river around me.

One's own voice. .I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being.I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.only differentiated by a degree of deep honesty.chaotic. .to catch a contradiction that will refine an idea.comes out pure in a letter.Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.unobstructed by artificail mannerism.Marianna de Morco Torgovnick .

nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban..MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26.2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit.Sa pamamagitan ng pagsusulat.Rabena ..kalungkutan at kabiguan sa buhay.Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao. Jennifer A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful