KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

pansarili at napakapribado .emosyonal.sosyal o ispiritwal.DYORNAL.KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain.mga repleksyon. . DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.mental.

DYORNAL.ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .

masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon.Kung maitatala ang mga panaginip.Vivencio L.matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.Talaan ng mga panaginip.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.Mendiola) a.ni Dr.2000.Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b. .

Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan.paglahok sa isang paligsahan at iba pa.pagaayos ng bahay.ipasya mang ipadala iyon o hindi. .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c. d.Isang lagbuk.kamag-aaral o sa kahit na sino.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e. .tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f.  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin.Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta.eskultura o arkitektura.kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.

.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin.mga paunudyo.mga usapang narinig o anekdota.Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita.mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .

Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i.mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki.Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.nagbago. subinir.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h.

.nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j.Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship.

1997) a.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender.kung madali ang pagsulat. b. tanawin.Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita. .tao o gawaing iyong namasid.ilarawan ang mga silid.gusali.isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman.paano naging madali at bakit nangyari iyon .Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya.

sanaysay.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c. e.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat.liham. .magasin. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.Kumuha ng mga salita sa mga aklat.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan.bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d. dyaryo.Kung ika'y nagsusulat ng kwento.

yumao nang tao.Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula.Magsulat ng mga liham.Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay. g.isang lugar.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal.isang taong kilala sa lipunan. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f.ipadala mo man kalaunan o hindi.isang pet.

Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa.Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema.Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho.Maaaring bawasan o dagdagan iyon. i.mga bantas o mga mekaniks. .Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays. j.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h.

Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat. m.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k.Maging sensitibo sa panahon o weder.Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan.Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo. . l.Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon.

Paborito ko ang _____. .Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang. 5.Kung mararating ko ang ______.sasabhin ko sa kanyang _________.dadalhin ko ang aking _________. 1.ngunit _____________. 4.Kung makakausap ko si ______.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n.sapagkat _________.malamang ako'y _______.Kung hindi ako ____. 3. 2.Gusto ko ng ______.

Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod.Gamitin mo ang alpabeto.Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka.mula A hanggang Z. q.Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o. . p.

Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo. t.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase. .mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase. u. s.Makinig ng radyo nang ilang minuto.Mag-imbento ng mga karakter.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos.Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal.

Walang kailangang istilo. Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal. Walang kailangang prikwens sa pagsulat.pwedeng magsulat. Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala. Wala ring kailangang kulay. Walang sukat na dapat sundin. Kahit saan o kahit anong oras.ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. .

would sometimes turn my dreams into songs..healing songs. -Robert Alexander .most of my play ideas first started off as entries in my dream journal. I too.the background music to my life.ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.And just like my mother..

.it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.of the poet's life.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer.James bertolino Typically. -Linda Bierds .haunts you with feelings of frustrations and powerlessness.my poems are triggered by images recorded in my journal.images often received long before a poem begins.

.When I am writing a poem.At home.Henri Cole . I am much more irresponsible.Omar S. I sometimes make withdrawals from both.Castaneda I keep a daily journal whenever I travel. .but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.etc.Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization.It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down.

.So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.They're different from diarists.but journal writers are a special breed. .facinated with human goings-on..Reginald Gibbons All writers are observers.Robin Hemley . .fascinated with their own lives.suspicious of their own memories.fascinated with everyone else'e life.as a whole.formal or casual.journal-keepers are snoops..whether more or less honest.like tourists taking snapshots of everything they see.I think.of course diarists seem.

.I don't want it to be a chore.Craig Lesley .but I don't...There is only the purity of unstudied thought. -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday.the assurance of a sacred space exists in a journal.Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say..

moving and trembling like a river around me. .that twinkle is always there.something whole.How one odd piece of the evidence turned into something.Kim R.ve kept the record of rewrites of my poems.I'm not sure.Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.Why.beckoning daily for my listening.Stafford .Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.For many years now. -Stanley Plumly Because the language is alive.I.the wrong language got transformed.

.chaotic. .I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being.unobstructed by artificail mannerism.Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.only differentiated by a degree of deep honesty.One's own voice.Marianna de Morco Torgovnick .comes out pure in a letter.to catch a contradiction that will refine an idea.

Rabena .MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26. Jennifer A.Sa pamamagitan ng pagsusulat.2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit..Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao.kalungkutan at kabiguan sa buhay.nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban..