KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

emosyonal.mental.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.pansarili at napakapribado . DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal. .mga repleksyon.sosyal o ispiritwal.KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain.DYORNAL.

ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .DYORNAL.KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.

ni Dr.2000.Vivencio L.Mendiola) a.masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon.Kung maitatala ang mga panaginip.matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.Talaan ng mga panaginip.Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b. .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.

Isang lagbuk.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c.ipasya mang ipadala iyon o hindi.pagaayos ng bahay.Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan.paglahok sa isang paligsahan at iba pa. d.kamag-aaral o sa kahit na sino. .

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e. .kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.eskultura o arkitektura.  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta.tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto.Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f.

maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin.Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita.mga paunudyo. .mga usapang narinig o anekdota.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .

litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i.mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki. subinir.Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.nagbago.Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h.

SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j.nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship. .

b.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender.Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya.Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita. .1997) a. tanawin.paano naging madali at bakit nangyari iyon .isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman.ilarawan ang mga silid.tao o gawaing iyong namasid.kung madali ang pagsulat.gusali.

Kumuha ng mga salita sa mga aklat.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c. .liham.bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d.magasin. dyaryo.Kung ika'y nagsusulat ng kwento.sanaysay. e.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan.

Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay. g.isang pet.Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula.isang lugar.ipadala mo man kalaunan o hindi.isang taong kilala sa lipunan.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f.Magsulat ng mga liham.yumao nang tao.

MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h.Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema. i.Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays.Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar.Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa. j.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho.Maaaring bawasan o dagdagan iyon.mga bantas o mga mekaniks. .

Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon. .MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw.Maging sensitibo sa panahon o weder.Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo. m.Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat. l.Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan.

4.sapagkat _________.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n. .Kung hindi ako ____. 5.Gusto ko ng ______.Paborito ko ang _____.sasabhin ko sa kanyang _________.malamang ako'y _______. 1.Kung mararating ko ang ______.ngunit _____________.Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang. 2.Kung makakausap ko si ______. 3.dadalhin ko ang aking _________.

.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o.Gamitin mo ang alpabeto. q.Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod. p.mula A hanggang Z.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog.Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka.

.Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo. t.Mag-imbento ng mga karakter.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase.mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal. s.Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos. u.Makinig ng radyo nang ilang minuto.

Wala ring kailangang kulay. Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala.ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. Kahit saan o kahit anong oras. Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal. Walang kailangang istilo. . Walang kailangang prikwens sa pagsulat.pwedeng magsulat. Walang sukat na dapat sundin.

would sometimes turn my dreams into songs. -Robert Alexander . I too..most of my play ideas first started off as entries in my dream journal.ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.the background music to my life..healing songs.And just like my mother.

-Linda Bierds .my poems are triggered by images recorded in my journal.of the poet's life.James bertolino Typically.haunts you with feelings of frustrations and powerlessness. .images often received long before a poem begins.it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer.

Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization.When I am writing a poem. .It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down.Omar S. . I am much more irresponsible.Henri Cole .Castaneda I keep a daily journal whenever I travel.but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.etc. I sometimes make withdrawals from both.At home.

.whether more or less honest.as a whole.journal-keepers are snoops..of course diarists seem.fascinated with their own lives.. .Reginald Gibbons All writers are observers.They're different from diarists.facinated with human goings-on.suspicious of their own memories..but journal writers are a special breed.Robin Hemley .formal or casual.like tourists taking snapshots of everything they see.I think.So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.fascinated with everyone else'e life.

It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say.There is only the purity of unstudied thought. -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday.the assurance of a sacred space exists in a journal...Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.I don't want it to be a chore.Craig Lesley .. .but I don't.

For many years now.Kim R.moving and trembling like a river around me.that twinkle is always there. -Stanley Plumly Because the language is alive.ve kept the record of rewrites of my poems. .How one odd piece of the evidence turned into something.Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.beckoning daily for my listening.I.something whole.the wrong language got transformed.Stafford .I'm not sure.Why.Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.

chaotic. .Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.comes out pure in a letter.but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being.to catch a contradiction that will refine an idea.Marianna de Morco Torgovnick .One's own voice. .unobstructed by artificail mannerism.only differentiated by a degree of deep honesty.

2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit.MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26.nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban.. Jennifer A..Rabena .Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao.Sa pamamagitan ng pagsusulat.kalungkutan at kabiguan sa buhay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful