KOMPOSISYONG PERSONAL

KOMPOSISYONG PERSONAL
mga akdang pansarili ang paksa ay may-akda mismo halimbawa - dyornal

DYORNAL.pansarili at napakapribado .emosyonal.mental.mga repleksyon. DAYARI ± itinatala ng isang manunulat ang kanyang mga pag-araw-araw at personal na karanasan na maaaring pisikal.KAHULUGAN AT KALIKASAN DYORNAL ± talaan ng mga pansariling gawain.mga naiisip at nadarama at kung anu-ano pa.sosyal o ispiritwal. .

DYORNAL.ang pagtatago ng dyornal ay napakakaraniwan tawag sa dyornal-pangkaraniwang aklat ginagamit kung may mahalaga o tiyak na hindi malilimutang pangyayari sa kanilang buhay nagsisilbing tahimik na karanasan.isang repositoryo ng mga lihim at karanasan o isang instrumentong ginagamit sa pag-iisa upang usisain o kausapin ang sarili .KAHULUGAN AT KALIKASAN ika-16 na siglo.

matutukoy natin ang Freud na overt o mga hayag na bahagi ng panaginip at sa pamamagitan ng sikolohiya.2000.Vivencio L.Talaan ng mga panaginip.ni Dr.Isang travelog ± upang maging makahulugan ang pagbabyahe sa iba't ibang lugar b.masusuri ang mga latent o tagong kahulugan ng mga iyon. .Mendiola) a.Kung maitatala ang mga panaginip.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL (Seminar-Worksyap sa Filipino sa Philippine Normal University noong Agosto 17.

paglahok sa isang paligsahan at iba pa.Isang lagbuk. d.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL c.isinusulat ang draft ng mga sulat sa kaibigan.ipasya mang ipadala iyon o hindi. .kamag-aaral o sa kahit na sino.pagaayos ng bahay.Isang aklat ng kaisipan ± maidokumento ang mga libangan o kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paghahalamanan.

tunguhin o mga plano para sa mga gawaing may kinalaman sa isang proyekto.Kwaderno sa pagpaplano ± itinatala ang mga balakin.  Maaaring magtala ng imahen na magpasimula sa isang tula.bisnes o anumang may praktikal na gamit sa pang-arawaraw f.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL e.kaisipan o inspirasyon na gumaganyak sa mga alagd ng sining.eskultura o arkitektura.Batayan/Paraan ng malikhaing gawain ± gumuguhit sa dyornal na pinagmumulan ng isang obrang pinta. .

maaaring magdikit ng mga kliping sa dyaryo o magasin.mga paunudyo.mga usapang narinig o anekdota.Imbentaryong eklektik ± maaaring ipunin sa dyornal ang mga paboritong sawikain o mga salita. .mga bagay-bagay tulad ng pabalat ng kendi o tsokolate na may halaga o kahulugan sa isang tao .SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL g.

nagbago.Memoir ± Bilang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa isang tao.Tagatago ng koleksyon ± mga selyo.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL h.nagkaisip at paano lumawak ang pananaw at pag-unawa sa mga bagay-bagay .mababasang muli ang isang dyornal balang araw nang malaman ng isang tao kung paano siya lumaki.litrato o anumang kinatutuwaang koleksyon ay maaaring makatagpo ng isang tahanan sa mga blangkong pahina ng isang dyornal i. subinir.

.maging ng mga kahiya-hiyang bagay.nakapagtatapat o nakapangungumpisal tayo sa ating srili.Isang uri ng pakikipag-usap sa sarili ± pagsusulat nang may kalayaan o nang walang censorship.SAMPUNG DAHILAN NG PAGTATAGO NG DYORNAL j.

ilarawan ang mga silid.1997) a.tao o gawaing iyong namasid.paano naging madali at bakit nangyari iyon .isulat ang nararamdaman at kung bakit iyon nararamdaman.Isulat ang iyong mga karanasan sa pagsusulat ng dyornal mismo ± kung mahirap ang pag-iiisip ng ideya. tanawin.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL Dalawampu't isang ideyang maitatala sa dyornal(The Writer's Journal ni Shiela Bender. . b.Kapag ika'y naglalakbay ± itala ang kapaligirang iyong nakikita.kung madali ang pagsulat.gusali.

liham.Maaaring magtala sa dyornal ng mga pahayag.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL c. e.Kumuha ng mga salita sa mga aklat.paglalarawan o mga tanong na pumapasok sa isipan. .bilbord o sa kung saan-saan -itala lamang ang mga salita na tungkol sa isa o ilang salitang iyong naitala d. dula o anumang papel na kailangan sa eskwelahan o trabaho.magasin. dyaryo.Kung ika'y nagsusulat ng kwento.maaaring isulat sa dyornal ang proseso ng pagsusulat.sanaysay.

Maaaring isulat din sa dyornal ang mga bagay na walang buhay.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL f.Hindi kailangang maging malikhain o kahanga-hanga ang tula.isang pet.yumao nang tao.Maaaring magtala ng mga entris sa dyornal. g.isang taong kilala sa lipunan.ipadala mo man kalaunan o hindi.isang lugar.Magsulat ng mga liham. .

Maaaring bawasan o dagdagan iyon.Isulat sa dyornal ang hinggil sa mga taong importante sa iyo noong bata ka pa.maging personal man o may kinalaman sa iyong pag-aaral o trabaho.Maaaring pagtuunan ng pansin ang gramar. i.Isulat sa iyong dyornal ang iyong mga alalahanin o probema.mga bantas o mga mekaniks.Maaaring mamili ka ng naisulat mo na sa iyong dyornal upang irebays.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL h. . j.

.Maglarawan ng mga bagay-bagay mula sa iyong kinalalagyan o kinauupuan. m.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL k.Maging sensitibo sa panahon o weder.Kahit na nasa isang lugar ka lamang nagsusulat.ang isang bagay ay maaaring magkaroon ng ibang paglalarawan depende sa iyong mood sa isang partikular na araw. l.Subukang isulat sa dyornal ang lagay ng panahon.Magsulat ng tungkol sa tao o mga taong nakikilala mo na may interes o hilig na katulad ng sa iyo.

Gumawa ng listahan ng mga pahayag na may patlang at maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagsusuplay ng iba't ibang salita sa bawat patlang.Kung hindi ako ____. 5.sapagkat _________.Paborito ko ang _____. 4. 3.ngunit _____________.malamang ako'y _______.sasabhin ko sa kanyang _________.Kung mararating ko ang ______.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL n.Kung makakausap ko si ______. . 2. 1.dadalhin ko ang aking _________.Gusto ko ng ______.

mula A hanggang Z.Hamunin mo ang iyong sarili na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pagsimula sa mga titik sa alpabeto nang sunud-sunod. p. .Maglista sa dyornal ng mga aklat na gusto mong basahin kapag nagkapanahon ka.Magpunta sa aklatan at tingnan ang mga kard katalog.Magsuri ng mga aklat na iyong nabasa.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL o.Gamitin mo ang alpabeto. q.

Isulat sa dyornal ang iyong mga marinig.Makinig ng radyo nang ilang minuto.Hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo.Mag-imbento ng isang imadyinaring empleyado na ang trabaho y mgsulat sa iyong dyornal. u. t.Ilarawan ang kanilang nyo at kilos. .Mag-imbento ng mga karakter. s.Magsulat tungkol sa inyong klase katulad ng mga kaklase.mga gawain sa klase o mga pangyayari sa klase.MGA IDEYANG MAITATALA SA DYORNAL r.

Walang sukat na dapat sundin. Walang kailangang prikwens sa pagsulat. Hindi kailangang maging kronolohikal ang mga tala.ANG PAGSULAT NG DYORNAL Walang sinusunod na anumang pisikal na kaanyuan ang dyornal. Kahit saan o kahit anong oras. Wala ring kailangang kulay. .pwedeng magsulat. Walang kailangang istilo. Hindi kailangang may natapos na digri upang magsulat ng dyornal.

ANG DYORNAL AYON SA ILANG MGA MANUNULAT In fact.healing songs..would sometimes turn my dreams into songs. -Robert Alexander ..And just like my mother.the background music to my life.most of my play ideas first started off as entries in my dream journal. I too.

.images often received long before a poem begins.While keeping a journal is one of the pleasures of being a writer.it also provides a place to find solace when the inexorable loneliness of poetry.of the poet's life.James bertolino Typically. -Linda Bierds .haunts you with feelings of frustrations and powerlessness.my poems are triggered by images recorded in my journal.

.When I am writing a poem.etc.Henri Cole .but (I) keep a commonplace book like a bank for depositing passages from whatever I am reading.Castaneda I keep a daily journal whenever I travel.It is important to practice reliving places concretely and to write these envisioning down.Omar S. I sometimes make withdrawals from both. .At home.Special project notebooks are ways to focus on the need of the work and to do exercises of visualization or of dialogue or of characterization. I am much more irresponsible.

Reginald Gibbons All writers are observers.suspicious of their own memories..but journal writers are a special breed.like tourists taking snapshots of everything they see.fascinated with their own lives.facinated with human goings-on...of course diarists seem. .Robin Hemley .I think.They're different from diarists.formal or casual. .journal-keepers are snoops.So the keeping of a journal is a peculiar form of writing practice whether deliberately or hasty.whether more or less honest.as a whole.fascinated with everyone else'e life.

..but I don't.Craig Lesley ..Ifeel writers should keep journal because when we begin to lose a sense of private pleasure.the assurance of a sacred space exists in a journal..There is only the purity of unstudied thought.I don't want it to be a chore. -Brenda Hillman Many writers like to keep a journal everyday.It is important to be excited about journal entries and have something usefull to say.

Collecting from this abundance and recording what I hear in a pocket notebook makes life a randm richness.For many years now. -Stanley Plumly Because the language is alive.How one odd piece of the evidence turned into something.that twinkle is always there.Why. .Kim R.Stafford .moving and trembling like a river around me.ve kept the record of rewrites of my poems.something whole.Except that they represents less the record of my failures and more the reassurance of just how the wrong direction got straightened.beckoning daily for my listening.I.I'm not sure.the wrong language got transformed.

Ilan Stavans I use my journal to jolt my mind when I sit down to write a particular chapters or sections.comes out pure in a letter.I also review all the entries several times during any project:to make sure I'm not forgetting something.chaotic. .unobstructed by artificail mannerism.to catch a contradiction that will refine an idea.only differentiated by a degree of deep honesty.but it has an even purer quality in a journal kept for nobody but the self atleast for the time being. .I like to think that corresponding with old friends and keeping a personal journal are similar activities.One's own voice.Marianna de Morco Torgovnick .

..MGA HALIMBAWA NG Nobyembre DYORNAL ENTRIS SA 26.Sa pamamagitan ng pagsusulat. Jennifer A.nababawasan ang tensyong namamayani sa aking sarili dahil nailalabas ko ang kinikimkim ko sa aking kalooban.Sa pagsusulat ko rin nailalantad ang mga itinatagong lihim nang walang makaririnig n ibang tao.kalungkutan at kabiguan sa buhay.Rabena .2001 Gusto kong magsulat upang maipahayag ko ang aking nararamdamang galit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful