MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO 1. Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan; 2.

Paglitaw ng bagong panggitnang uri ng mamamayan o mga ilustrado; 3. Paglaganap ng kaisipang liberal; at 4. Pagkakatatag sa kilusang sekularisasyon 1. pagbubukas ng Kanal Suez =============================================================== 2. pagbubukas ng pilipinas sa pandaigdigang kalakalan 3. pagdating ng liberal na kaisipan mula sa Europa 4. pagsikat ng bagong gitnang uri 5. liberal na pamamalakad ni gobernador-heneral carlos maria dela torre y nava cerrada 6. kilusang sekularisasyon 7. pag-aalsa sa Cavite 8. pagpatay sa tatlong pari 9. pang-aabuso at pagmamalabis ng mga kastila ====================================================Browse: Home / Talumpati / Ang Moralidad ng Nasyonalismong Pilipino

Ang Moralidad ng Nasyonalismong Pilipino
By on 6/13/2009 Talumpati ni Punong Mahistrado Reynato S. Puno Isang mainit na pagbati sa ating lahat.

unang itinaas at namayagpag ang bandilang Pilipino. Ang paalala nga ni Gat Emilio Jacinto sa mga Pilipino na inaapi ng mga Kastila ay ito: . Mayroon nang mga industriya tulad ng mga bakahan. mabuti ang kalayaan. Ika-labindalawa ng Hunyo. pagtotroso. isang libo walong daan at siyam napu’t walo. Ano po ang moralidad. Masama ang diskriminasyon. Masama ang nagtataksil sa bansa. Maunlad ang agrikultura at pangingisda. mabuti ang matulungin sa kapwa. Iwinagayway nila ang bandilang nasyonalismo upang pag-isahin ang ating bayan. sa bayan ng Kawit. Masama ang despotismo. Ang mga Pilipino ay napailalim sa walang-lubay na paniniil at pagsasamantala sa higit na tatlong daang taon. Emilio Jacinto. Masigla ang kalakalan sa loob ng mga isla. kalakalan at kayamanan ay inilunsad ang kolonialismo sa Asia. Ang Pilipinas ang isa sa mga naging biktima ng patakarang kolonialismo. muli nating bigyan ng balik tanaw ang naging hirap ng ating mga bayani upang mapalaya ang ating bayan sa kulo ng mga mang-aapi at magpasamantala. Ang mga naunang Pilipino ay malaya at maunlad. minahan. Dumating si Magellan sa Pilipinas noong 1521. Jose Rizal. Bago dumating ang mga Kastila ay napakasagana ng Pilipinas sa likas na kayamanan. Apolinario Mabini at marami pang iba. Hindi naging madali ang ating naging landas patungo sa kalayaan. Cavite. mabuti ang pantaypantay. Kaya sa pagkakataon na ito. mabuti ang kasarinlan. Borneo. Masama ang kaalipinan.Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-isandaan at labin-isang taon ng ating kalayaan. Mayroon ding kalakalan sa mga komersiyante ng China. manukan. at noong 1564 ay sinimulan ni Legazpi ang tahasang kolonisasyon ng Pilipinas para sa Espanya. mabuti ang demokrasya. Nag-alsa ang mga Pilipino sa pangunguna nila Gat Andres Bonifacio. at iba pang panig ng daigdig. Sa kasamaang-palad ang mga malalaking bansa sa Europa na mga ganid sa kapangyarihan. at iba pang dayuhan. ano po ang mensahe. Masama ang mapangsarili at mapagsamantala. Japan. mabuti ang nagmamahal sa Inang Bayan. Ngunit lahat ng kasamaan ay may katapusan. paghahabi at pag-gawa ng barko. Dinurog ang kalayaan ng mga Pilipino at nagpasasa ang mga Kastila sa kayamanan ng ating bayan. ano po ang turo ng ating mga bayani? Ito po ang mga sumusunod: Masama ang pananakop.

Dumami ang mga Pilipinong Mahistrado sa Supreme Court. o sa tangos ng ilong o puti ng balat. Cayetano Arellano (1901). Noon pa man mayroon nang mga Pilipinong nagduda sa mga pakay ng Amerikano. lalo na sa mga elitistang Pilipino. ngunit dalisay at totoong dakila ang tao na mayroong matuwid na pagkatao kahit na siya’y taga-gubat. sinaklawan ng Estados Unidos ng Amerika ang ating bansa. Tayo ay ipinagbili ng mga Kastila at ang bumili sa atin ay ang mga Amerikano. sa mensahe. itinali ang ating ekonomiya sa kanilang ekonomiya sa isang sistemang napakalugi natin. Halimbawa. sa turo ng nasyonalismong Pilipino ang mga ito: masama ang nililinlang ng sarili o ng iba.“Ang kadakilaan ng isang tao ay hindi nakikita sa pagiging hari. Nagkaroon ng lehislatura ang Pilipino. Gayon din. kundi dahil napakaraming dugo na ang dumanak sa atin para dito”. lalung-lalo na ukol sa magkasalungat na interes at kapakanan ng bansang Pilipino at mga ganid na banyaga. o sa mataas na posisiyon sa daigdig. Pinangibabaw ang kulturang Amerikano. Mga animnapu’t tatlong taon. Kaya’t idagdag natin sa moralidad. para sa kapakanan ng Pilipino. na mayroong dignidad at honor. na hindi nang-aapi at hindi tumutulong sa nang-aapi. Ang mga Norte Amerikano. mabuti ang bukas ang kaisipan sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino na salungat sa hangarin ng mga sakim na banyaga. At nagkatotoo ang kanilang mga pangamba.” Kahit napakalakas ng puwersa ng mga kolonialistang Kastila. nagawang i-proklama ni Gat Emilio Aguinaldo ang independensya ng Pilipinas noong Hunyo 12. na marunong kung paano niya mamahalin at pangangalagaan ang lupa ng kanyang kapanganakan. Nang sumampa sa kapangyarihan ang Democratic Party sa America (1912). nagkaroon naman ng puspusang “Filipinization” sa pangasiwaan. Sa madaling sabi. tulad ng mga Kastila at ibang makapangyarihang Europeano. Sa pamamagitan ng batas (Payne-Aldrich Law) na ipinasa ng Kongresong Amerikano. Limitado naman ang . dahil mukhang gusto tayong lokohin ng mga Amerikano”. tulad ng mga yaring (finished) produkto ng mga industriyang Amerikano. Ingles ang naging dominanteng lengguwahe. Kaya’t nagbabala si Gat Artemio Ricarte kay Gat Aguinaldo na “magingat. Tunay na ang mga Amerikano ay unti-unting ihinanda ang kalayaan ng mga Pilipino. ay pinag-iimbutan ang pinakamagandang perlas ng Karagatang Oryente. Ngunit kahit ginawa nila ito ay tiniyak naman nila na ang mga industriyalistang Amerikano ay makikinabang sa pananakop ng Pilipinas. kapos-palad ang mga Bayaning Pilipino sapagkat dumating ang puwersa ng bansang Amerika na may hangarin ding imperyo. at ang kaunaunahang Pilipinong Chief Justice ay si Hon. o sa pagiging pareng kinatawanan ang Diyos. Ngunit. na tapat ang pananalita. Nagkunwang kaalyado ang Pilipino laban sa mga Kastila. Ngunit mas minamahal natin ang pag-aaring ito. hindi lang dahil ipinagkaloob sa atin ng Diyos. masama ang nagpapakatanga. mabuti ang nagpapakalisto. walang limitasyon ang pagpasok sa Pilipinas ng anumang produkto ng Amerika. nagbigaypayo si Gat Apolinario Mabini sa mga lider ng himagsikan ng sumusunod: “At huwag ninyong lilinlangin ang inyong sarili. na may Senado at House of Representatives. Pinalaganap nila ang edukasyon na estilong Amerikano. 1898.

pagpasok ng mga hilaw na produkto ng Pilipinas sa Amerika. ay ang Civil Liberties Union (CLU). Ngunit ang pakikibaka ng ating kilusang makabansa para sa ating kalayaan ay hindi pa rin nagtapos. Bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas at ipinagkaloob sa atin ang ating independensya noong Hulyo 4. labanan ang panghuhuthot sa tao. Ngunit nanatili ang kanilang control sa ating ekonomiya. Jose Apacible. Jesus Barrera (naging Mahistrado ng Korte Suprema). Ang biktima ay ang “common tao”. Tañada (naging Senador).B. Roces. Ang Pilipinas ay naging mahalagang bahagi ng plano ng mga Hapones na palawakin ang kanilang sariling Imperyo. at iba pa. Kaya iyong tinawag na “free trade” natin sa kanila ay isang panlilinlang sapagkat ito ay hindi malaya at hindi patas. 1946. Quezon at Sergio Osmeña. Ang mga bumuo ng CLU ay mararangal at matatapang na bagong bayaning Pilipino. Maraming matinding tumutol sa maling sistema ng ating ekonomiya. tulad nina Gat Antonio M.L. Inilunsad ng CLU ang kilosboykoteo laban sa mga produkto ng Hapon. Enrique Fernando (naging Punong Mahistrado ng Korte Suprema). kontrahin ang diktadorya. ang independensiya ng Pilipinas pagkaraan ng sampung (10) taon. Dayrit. Philippine Patriotic Movement (PPM). at sikaping maganap ang makatarungang pagbabahabahagi ng kayamanan. Lorenzo M. National Progress Movement (NPM). Bautista. Rafael R. Gayun pa man. J. Reyes (naging Pansamantalang Punong Mahistrado ng Korte Suprema). Arsenio Dizon (naging Mahistrado ng Korte Suprema). Nang mapasok na ng Hapones ang Maynila. Ramon de Santos. . at ito ay isang diktasyon na hindi natanggihan ng mga lider ng ating bansa noong panahon na iyon. Movement for the Advancement of Nationalism (MAN). Sr. ang CLU ay naging Free Philippines laban sa mga Hapones. Ang isa sa mga malalakas na samahang nationalista laban sa Pasista at laban sa Hapones.. pormal na inaprobahan ng Amerika. Francisco Lava. Amando G. Jr. Roberto Concepcion (naging Punong Mahistrado ng Korte Suprema). Ang ilan sa mga layunin ng CLU ay ang tulungan ang Pilipino na makamtan ang lubusang kontrol at pakinabang ng likas na kayamanan ng Pilipinas. Nationalist Lawyers League (NLL).. Antonio Araneta. Sr. Kanilang ipinagpatuloy ang sistemang “Free Trade” kung saan napaka-agrabiyado natin sa kalakalan.. Italya at Hapon. Ang kayamanan ng Amerikano at kayamanan ng oligarkong Pilipino ang nagsama at naghari sa ating bansa. naging malakas ang kilusan para sa independensiyang politikal ng Pilipinas na pinamunuan nina Gat Manuel L. Dahil dito. tulad ng Democratic Alliance (DA). Anselmo Claudio. Noong 1934. at Manuel Crudo (naging Grand Master ng mga Mason). J. Hindi nagwagi ang imperyalista at pasistang Hapones sa Pilipinas. sa pamagitan ng Tydings-Mcduffie Act. higit na lumakas ang kontrol ng Amerika sa Pilipinas sapagkat ang kayamanan ay nagbubunga ng higit na kapangyarihan. dahil sa imposisyon ng kota (quota). ipagtanggol ang mga karapatan na ginagarantiya ng Saligang Batas. ipagtanggol ang demokrasiyang Pilipino. Nasangkot ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa Pasismo na binuo ng mga imperyalistang Alemanya.

Kahit iyong mga ganid na bansa na nagsulong niyan ay naging biktima ng kanilang pagkaganid. patuloy na pinagsasamantalahan ng mga mayayamang bansa dahil sa kahinaan ng ating ekonomiya. sa pamagitan ng paliwanag na madali nilang maiintindihan. patuloy na naging tambakan tayo ng mga yaring produkto ng ibang bansa. Kung minsa’y mayroon tayong maririnig na paratang na ang masang Pilipino di-umano’y mangmang at di dapat bigyan ng halaga. Alam po natin na iyang globalization ay siyang nagdala ng pinakamalagim na kapahamakan sa ekonomiya ng buong mundo. susi sana na magsasama sa Pilipinas sa hanay ng tinatawag nating First World countries. at alam natin na ang masa ang nakararami sa ating bansa. ang masa ay dapat igalang ng lahat. Nakalulungkot na hindi natin dininig ang panawagan ni Recto. Rey Fajardo at Emmanuel Yap. Sa katunayan.Walang lubay ang tinig nina Gat Claro M. at ito ay napakaliwanag: masama ang kaniya-kaniyang pagtaya ng ano ang dapat gawin. Tañada. masama ang ipagkait ang karunungang makabansa sa masang Pilipino. mayroon bang moralidad. Alejandro Lichauco (na pawang naging kasapi ng CLU). Humina at nagkawatakwatak ang mga kilusang makabayan. iyan ay isang malaking kamalian. Muli nating itatanong: dahil sa mga pangyayaring ito. plano at gawain para sa ikatatagumpay ng bansang Pilipino. Samakatwid. Ito ang paulit-ulit na ipinaliwanag ni Gat Claro M. na ang ating pangkabuhayang interes ang nag-uutos na magindustriyalisa tayo…. Amado Inciong. Lorenzo M. ang bansang agrikultural ang natatalo… iniluluwas natin ang ating mga hilaw na materyales sa mababang halaga… at inaangkat natin ang mga yaring produkto sa matataas na presyo… Tiyak. Kaya’t maaasahan natin na ang mga bansang ito ay magbabalangkas ng ibang pamamaraan upang makabawi sa kanilang krisis sa pananalapi. ang bansang industriyal ang lumalamang. hindi kagustuhan ng sinoman sa masa ang maging ignorante. Ang mismong Saligang Batas natin ang nagsasabi na ang kataastaasang kapangyarihan ay nakalagay sa taong-bayan. mabuti ang matiyagang ibukas ang isip ng masang Pilipino. Itinulak nila ang patakarang Globalization na ang puso’t diwa ay free market at free trade. mensahe o tinuturo ang kilusang makabayan para sa mga Pilipino ngayon? Mayroon po. Renato Constantino. na pulos nananawagan para sa makabansa at demokratikong industriyalisasyon bilang susi sa kaunlaran ng Pilipinas. patuloy na naging agrikultural ang ating bansa. At hindi tayo maaring magkaroon ng industriyalisadong ekonomiya na kontrolado at pinaaandar ng mga Pilipino kung wala tayong pasulong na puwersa ng malalim at matatag na nasyonalismo”. mabuti ang nagkakasama-samang bumubuo ng layunin. At ang lahat ng ito ay higit na lumala nang ang mga kapitalistang bansa ay lubos na naghari pagkatapos ng Cold War. Dahil dito. Recto. At pumaimbabaw ang mga lider politikal na hindi isinulong ang programang magkaroon tayo ng industrilisadong ekonomiya na siyang susi sa ating pag-unlad. Sa aking abang opiniyon. Salvador Araneta. samakatuwid. At higit na aabusuhin nila ang mga mahihinang bansa gaya ng Pilipinas na mayroon pang natitirang likas na kayamanan. patakaran. ang pagka- . Recto sa mga Pilipino: “Sa anumang ugnayan ng dalawa.

isang bansa na hindi sinusunod ang batas. isang bansa na sirang-sira ang moralidad dahil sa corruption. politikal. isang bansa na walang lakas labanan ang mga ganid na oligarko. at hindi nating maaring gamitin ang kayamanan ng daigdig na walang pagsasaalang-alang sa epekto nito…” Kaya sa muli. Tayong mga mamamayan. lahat ay malaya”… “ang isang bansa ay hindi maaring sumagana kung pinapaboran lamang ang masagana”… “hindi na natin magagawa ang pagwawalangbahala sa pagdurusa sa labas ng ating bayan. masama ang humalukipkip at magsawalang-kibo na lamang. sinabi ni Barack Obama. sinabi niya sa kaniyang Inaugural Address ang mga sumusunod: “… lahat ay pantay. isang bansa na may bulok na halalan kung saan ang kapangyarihan ng salapi ang naglukluk sa pamahalaan. Sa katunayan. isang bansa na patuloy na pinagsasamantalahan ng mga dayuhan ang kanyang likas na yaman. isang bansa na gaya ng isang bulkan ay handa nang sumabog. Tila marami nang may kapangyarihan sa daigdig ang gustong pigilan ang kasakiman ng tinatawag na “corporatocracy”. ang mga ganid na banyagang multi-national. ay dapat magsama-sama upang mabago ang direksyon ng ating bayan na papunta sa tiyak na kapahamakan. mabuti ang sumunod tayo sa mga bagong ideya na angkop sa malaking ipinagbabago ng buong mundo at angkop sa ating sariling interes. ano ang larawan ng ating bansa? • • • • • • • • • • isang bansa na balot ng napakaraming problemang sosyal. At nang siya ay naging Pangulo na. at mga mapanikil na banyagang bansa. Ano po ang mensahe ng kilusang makabansa sa atin? Masama ang apihin ang ating masa. mabuti ang makiisa sa lahat ng agrabyadong sektor ng ating lipunan. isang bansa na hindi ginagalang. na kailangang “ikalat ang kayamanan”. nang siya ay kumakampanya para maging Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. At tandaan natin na ang mahina ngayon pag nagkasama-sama ay magwawagi sa tamang takda ng panahon. isang bansa na nagkukunwaring demokrasya samantalang ang kapangyarihan ay wala sa kamay ng nakararaming masa. masamang pabayaan ang kinabukasan sapagkat iyan ay nakalaan sa kabataang Pilipino. mabuti ang ipaglaban ang kanilang karapatan. dala ng napakagrabeng krisis sa ekonomiya na nangyayari sa buong daigdig. At kinakailangan gawin natin ang mga sumusunod: . Wala po tayong katuwirang magdiwang ng ating kalayaan kung ganito ang kalagayan ng ating inang bayan. Europa at Asya. Halimbawa. sa pangunguna ng mga makabayan. at ekonomikal. Pagkatapos po ng 111 taon.mangmang ng maraming maralita ay bunga ng matagalang kapabayaan ng mga makapangyarihang nagpapatakbo ng ating lipunan. ano ang mensahe ng kilusang makabansa sa atin? Masama ang sumunod tayo sa mga ekonomikong ideyang lipas na. isang bansa na ang karamihan ay lugmok sa kahirapan ng buhay at ang iilan ay may monopolyo sa kayamanan. marami na ang nagbabago sa pananaw ng mismong mga industriyalisadong bansa sa Amerika.

at dahil dito. 1521 at dito napatay si Magellan. itigil ang pagdurog sa ating moralidad. at walang pakundangang pandaraya. sinakop ng Espanya ang arkipelago.• • • • • • • • • • • • • hilumin ang mga sugat ng ating hindi pagkakaisa. Sa taong 1565. ang pagwawasakan. ang hari ng Cebu. Villalobos at Legazpi. ang paggamit ng malalaswang salita laban sa isa’t isa. gagamitan sila ng dahas mapasunod. Ilang halimbawa dito: • Polo y Servicio o Sapilitang pagtatarabaho ng mga lalaking may edad na 18-20 taon • Bandala . Sa iba naman na tutol at sumusuway pa rin sa utos ng espanya. ang pagtatapon ng putik sa pagkatao ng bawa’t isa. itigil ang paglalaitan. Saavedra. Crus at espada. na ipasailalalim ang Pilipinas sa pamamahala ng Espanya. itigil ang napinintong pagsabog at pagkakawatak-watak ng ating bayan. Ginamit ng Espanya ang relihiyong Katoliko upang mas madaling mapasailalim ang taum-bayan. itigil ang kriminalidad. Naganap ang Battle of Mactan noong April 27. Si Lapu-lapu. Napilitang makipagkasundo si Tupas. itigil ang ating pagkakawatak-watak. Pinangalanan niya ang lugar bilang Islas de San Lazaro. ang pagbabastusan. itigil ang corruption. marami silang ginawang mga batas at polisiya na hindi makatarungan. Namalagi ng 333 taon ang mga Espanyol dito sa Pilipinas at sa mga taong nandito sila. itigil ang paglabag at pangbabaluktot ng ating mga batas. isang manlalakabay na Portuguese . itigil ang kalaswaan sa ating kultura na dala ng laganap na sex video at mga sugalan. Hindi dito nagtapos ang ekspidisyon ng Espanaya. ay nakarating sa Samar. itigil ang paglapastangan sa ating eleksiyon sa pamamagitan ng paggamit ng salapi. Sumo dang ekspidisyon nila Loaisa. ========nasyonalismong Pilipino Noong taong 1521. ito ang symbolo ng Espanya. Nakipagkaibigan si Magellan kay Humabon. itigil ang pang-aapi sa ating masa at ibalik sa kanila ang tunay na kapangyarihan. Cabot. marami ang nabinyagan bilang Katoliko. si Ferdinand Magellan. anak ni Humabon. ang hari ng Mactan noong panahon na iyon ay tutol kay Magellan. itigil ang pagkakanulo ng interes ng ating bayan sa mga banyaga. itigil ang pag-sisiraan.

1872. • British invasion of Manila o Nang dahil sa Seven Years War. sinugod ng Britanya ang Maynila. De la Torre • Secularization Movement . Isa na rito ang Gomburza. napakataas ng posisyon ng prayle sa gobyerno kaya’t marami silang naipakulong at napapatay. Naisip ng mga Pilipino na kayang pabagsakin kahit na ang akalang malakas na Espanya. Ang mga secular na pari ang pumalit sa pwesto ng mga regular na prayle. Noong 1774. Dahil dito. Ang mga regular. • Liberal na pamumuno ni Carlos Ma. Sina Father Burgos. Noong panahong iyon. dahil sa pagpupumilit. Bumagsak sa Britanya ang Maynilang hawak ng mga Espanyol. ay hindi sumang-ayon dito ngunit wala silang nagawa. • Pagbubukas ng Suez Canal • Ilustrado Class o Ang mga may kayang Pilipino ay nagkaroon ng pagkakataon upang mag aral sa ibang bansa.o Pagkakaroon ng kota ng mga magsasaka Ang karamihan naman sa prayle na naipadala dito sa Pilipinas ay manloloko at maaabuso. Sila ay natuto ng konsepto ng liberalismo. maraming regular ang napilitang umalis sa kanikanilang parokya. Ginagamit nila ang pananampalataya upang magkapera. Gomez at Zamorra ay napagbintangan na namuno sa Cavite Mutiny. mga prayleng Espanyol. Ang mga secular na pari ay ang mga paring Pilipino na nagpapatakbo sa maliliit na parokya sa Pilipinas na sumasailalim sa Obispo. Kilala ang Gomburza bilang mga secular na pari. Tinatakot din nila ang taum-bayan. Sa huli. ipinatupad ang pagbisita ng Obispo sa iba’t-ibang parokya. Ilan pa sa mga dahilan kung bakit umusbong ang nasyonalismo ng Pilipino ay ang mga sumusunod: • Gomburza Execution o Nagalit ang maraming Pilipino dahil sa di-makatarungnang pag-patay sa kanila. pagdadahilan na ang mga Pilipino ay hindi nararapat. naibalik sa kanila ang kanilang parokya. Sila ay ipinapatay sa pamamagitan ng garotte noong February 17. at diskriminasyon ng mga regular na pari. Umusbong ang Nasyonalismo dahil sag alit sa mga prayle at sa Espanya. Ang pagpatay sa Gomburza ang sinasabing nagpausbong sa Nasyonalismo ng marami sa mga Pilipino.

Sa sobrang pagmamalupit nila. Ang nasyonalismo ay pagmamahal sa bansa. umusobong ang nasyonalismo ng Pilipino. Isa lang ang puno’t-dulo kung bakit umusbong ang nasyonalismong Pilipino. De Vera . Reflection: Isa lang. Ngayon ay nadagdagan pa. Gusto nilang lahat na paalisin na ang mga ito. at ito ang nasyonalismo. Naging dahilan ang galit at lungkot upang magkaisa ang lahat. . Noon ang pakahulugan ko sa nasyonalismo ay paggawa ng mabuti para sa bayan. Ang nasyonalismong ito ay may isang layunin lamang. Ito ay dahil sa sobrang pagmamalupit at pangaabuso ng mga Espanyol. Nabuhay ang nasyonalismo ng mga Pilipino dahil nalaman nilang kaya natin magsarili at magpatakbo ng sarili nating Simbahan. Maging isang Pilipinong may nasyonalismo. Ito ang natutunan ko sa ikatlong modyul.o Ang mga Pilipinong pari ang mamumuno sa mga simbahan dito sa Pilipinas. Dahil mahal mo ang iyong bansa kaya gagawa ka ng mabuti. Hindi lang dahil sa napipilitan kang gumawa ng mabuti kaya’t gagawa ka ng mabuti.Earl Dominic P. ang pinupunto ng ikatlong modyul. Iba’tiba ang pakahulugan ng mga tao sa salitang nasyonalismo. • Frailocracy o Ang mga pryleng mapangabuso ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. para sa akin. at ito ang gawing mabuti ang kalagayan n gating bansa at ng mga taon nakatira dito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful