SANAYSAY

⇒ Sa diksyunaryo: isang komposisyong pampanitikan sa isang natatanging paksa
na higit na maikli at pormal kaysa alinmang akda ⇒ nagtataglay ng sariling pananaw, paniniwala at kaisipan ng sumusulat ⇒ angkop na paraan ng pagpapahayag ng kaisipan sa pagtuklas ng galaw ng buhay

⇒ Alejandro Abadilla: “pagsasalaysay ng isang sanay” o nakasulat na karanasan
ng isang sanay sa pagsasalaysay

⇒ Genoveva E. Matute: pagtalakay sa isang paksa sa paraang tuluyan at sa
malayang paraang naglalantad ng kaisipan, kuru-kuro, palagay at ng kasiyahan ng sumusulat, upang umaliw, magbigay-kaalaman o magturo

⇒ Dr. Samuel Johnson: isang malayang igpaw ng pag-iisip

Mga Bahagi ng Sanaysay: 1. Panimula - pinakamukha ng sulatin - kailangang kaakit-akit, nakakapukaw, nakakaganyak, nakakahatak ng kuryusidad - pinakamahalagang talata sa isang sulatin dahil dito nakasalalay ang tagumpay o kabiguan ng akda Iba’t Ibang Paraan ng Pagsulat ng Panimula: a. Pasaklaw na Pahayag - resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isaisahin at pagsunud-sunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga ang mga detalye - karaniwang makikita sa sa araw-araw na binabasang mga balita bilang pamamatnubay - agad - agad matatagpuan ang bawat kasagutan sa mga katanungang Ano? Sino? Bakit? Saan? Kailan? at Bakit? Halimbawa: Isang binatang gurong dumalo sa kaarawan ng kanyang kaibigan ang brutal na pinatay makaraang saksakin ng apatnapu’t pitong beses ng apat na estudyanteng nainis sa ginawang pagbati ng una kamakailan sa Santo Tomas, Batangas.

Page 1 of 5

” d. para sa mga mamamayang tumulong sa akin upang ako ay mabuhay. Paglalarawan . Malawak ang kanyang pangAng pagiging Tapat na tapat siyang makisama. ang bawat ubang iyan ay magiging tinik at sa halip na ikarangal ay aking ikahihiya.ito’y isang mapanggitlang panimula dahil di karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang ginagamit dito. Nahahati sa dalawang pangkalahatang pangkat ang pagtatalo: ang panig ng kabataan kahapon at ang panig sa kabataan ng kasalukuyan. unawa. hindi siya masalita. Makatawag-pansing Pangungusap .b. Page 2 of 5 . e. at kung sa paglingon ko sa nakalipas ay makita kong ang aking ginawa ay para sa aking kapakanan at wala akong ginawa para sa bayang nagbigay sa akin ng lahat. Lamang.ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Tanong na Retorikal Halimbawa: Madalas na marinig natin ang ang pagtatalo tungkol sa kabataan ng kahapon at ng kasalukuyan.” Sumasang-ayon ka ba? c. Ang suliranin ay “Higit na magaling ang kabataan noon kaysa kabataan ngayon. Sapagkat nagbibigaydeskripsyon. mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Parang laging napakalalim ng iniisip. walang kibo niya’y hiwagang pinagkakatingihan ng lahat. Halimbawa: Si Rosella yata ang pinakamabait sa klase. Ginoo. Sipi Halimbawa: Si Rizal ay nagsabi sa pamamagitan ng bibig ni Isagani sa “El Filibusterismo” ng ganito: “ Kung ako’y magkaroon na ng ganyang mga uban. sa gayon. Ginoo. Mapagbigay at maalalahanin siya lagi.

dito makikita ang mga kaalaman . mga nagtitinda ng sigarilyo at diyaryo.Halimbawa: Masarap ang magmeryenda sa CR! f.” g. Katawan/Gitna . Salawikain o Kasabihan Halimbawa: “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita’y kapatid na tumutulong. iba’t ibang tagpuan ng mga kabataan ang nasaksihan ko: mga babae’t lalaking nagdudumaling naglalakad na may hawak na mga aklat. Salaysay Halimbawa: Samantalang nakasakay ako sa taksi patungo rito sa inyong paaralan.ayon sa tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mulang pinakamatagal hanggang sa pinakakasalukuyan Page 3 of 5 . Pakronolohikal . mga nanonood sa mga bilyaran at iba pang libangan. naitanong ko: sino kaya sa mga kabataang iyon ang maibibilang sa mga kabataang nag-aangkin ng kamalayang pambansa? 2.binubuo ito ng mga talatang kinapapalooban ng mga pangunang kaisipan at mga pantulong o pamunong mga detalyeng maayos maayos ang masuring pagkakauri-uri at pagkakasama-sama at makatwiran ang pagkakahanay-hanay at pagkakasunud-sunod tungo sa malinaw na ikapaliliwanag ng paksa Iba’t Ibang Paraan ng Pagsulat ng Katawan/Gitna a. mga kabataang lalaking nangakatayo sa bangketa. at mga basta’t naglalakad na tila namasyal lamang at marami pang ganito’t gayong tagpo ng kabataan at bigla. mga kabataang sumisigaw at may dala-dalang plakard. mga batang nanglilimahid na nagtutulak ng kariton ng mga basura’t kalawanging kagamitan. sa isip ko.

“Ang kabataan ang pag-asa ng bayan” ay mapapatunayan na. Papayak/Pasalimuot -sinisimulan itong iayos sa mga bagay na komplikado kasunod ang mga bagay na simple o vice-versa 3. isang puhunan na iyon Page 4 of 5 . napakaliit ng P50.sa unang seksyon sisimulan muna ang ang pagkakaiba tungo sa ikalawang seksyon na ang mga pagkakapareho naman d. Wakas Iba’t Ibang Paraan ng Pagwawakas: a.pinakagamitin sa pagwawakas Halimbawa: Marahil. Paanggulo . b. Paghahambing . Kulang pa ngang pambili ng quarter pounder sa Mc Do. Pagtatanong Halimbawa: Ano pa ang ating hinihintay? Magtatamad-tamaran na lamang ba tayo habang buhay? Kailan natin bubuksan ang pinto ng maunlad na kinabukasan? d. Tuwirang sinabi Halimbawa: Mula ngayon at di na magtatagal ang bukambibig na sabi ni Jose Rizal na. Panlahat na Pahayag Halimbawa: Makabuluhan.ibinabatay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom .b. ang palasak nating kawikaang “ Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.sa pamamagitan ng pagtitimbang-timbang sa bilang ng reaksyong nakuha. Pagbubuod . samakatuwid. Pero sa mga kasama nating manininda.” c. para may makain bukas. sa atin. ang konklusyon ay madaling magagawa c.

Page 5 of 5 .