tong.

ngi.
yan.

ang
na
si

mig
lag,
ngis
ma la
ang
hang
bu
la

ba

Pa

sa
ta
la

yaw
yok

Nag
Ang
big na
no
na
od
ku

tu
Na
Ang
tong
pi,
naw

lu

a

bi;
lan,
poy,

pu
pa
ing

nga
ng
pat
nik

na
ang
sa

ga
bi
pa

na
ang
ta

Copryright © Sanny N. Tendilla and http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
gi
nig
na
i
ki
yam

:

15
tung
pi
tu
ti
ang
pa

pel pa
ma
ma
wit
i
pa
u
nang

a
Nik
nag

ang
yop,
dang

tu
ng
ma

wa
ha
tan
pa pel,
pi
ni
lay,
to

ay
ang
po

:
10
ka
i

ka
tay
sang

May
Nag
May

nag
:

5
yan,
bon,

que

ba
la
Ro

li
ng
tang
Ma
ng

San

ra
yan
yan

Ma
Ba
Ba
min
min,
min,

Folk Song of Cavite and Central Luzon
a
a
a

sa
sa

sa

on
on
po
po

on po
Do
Do
Do

Beggars of San Roque
:

.
MusicXML Part