Setyembre 30, 2010

Business Loan Officer Bank of the Philippine Islands Las Pinas City

Kagalang-galang na Business Loan Officer:

Magandang Araw! Ang layunin ng liham na ito ay para sa stado ng aking negosyo. Ang aking negosyo ay na ngangailangan ng 100,000Php ² 300,000Php na karagdagang puhunan upang matulungan poi tong lumago at mag patuloy na mag serbisyo hangang sa susunod na taon. Kung mangyari po lamang ay padalhan nyo po ako ng mga importanteng importasyon para makakuha ng load para sa aking negosyo. At lalo na gusto ko malaman ang sistema o paraan ng pagpapautang ninyo sa isang negosyo. Ano ang mga kailanganng papeles at ang kaparaanan ng pagbabayad. Kung kailangan pa ng inyong kumpanya ang iba pang detalye ng AIXSHOPAVENUE ay maari ninyo ako ng tawagan upang mabigay ang tamang impormasyon na hinihingi. 0927-1234-564 ang aking numero kahit ano mang oras ay maari ninyo akong tawagan.

Lubos na gumagalang,

Bernadette, Bregania C. AIXSHOPAVENUE Ower