ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Aralin 7

. 1976: pinamagatang ´Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansaµ Alpabeto ng pambansang wika (20 letra) ay nakapagpapabagal sa pag-unlad at paglaganap. Kalutasan: Adapsyon ng 31 letrang alpabeto para sa progresibong pagsulong ng wikang pambansa.Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Filipino 1976 y Isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa sa pagreporma ng ispeling. y Oktubre 4.

ll. Ang 20 letra ay galing sa abakada. ang alpabetong 1976 ay tinawag na pinagyamang alpabeto. f. j. q. Hal: Ibanagifun (smallest banak) vugi (egg of fish) Kastilabintana (ventana) sibuyas (cebollas) Inglesiskor (score) magasin (magazine) . z) ang idinagdag. y Ang Paggamit ng 31 letra: Pagbabaybay ng karaniwang salita: isa-sa-isang tumbasan o kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. x. v.y Ayon dito. y Dahil dito. binubuo ng 31 letra ang alpabetong Filipino. Labing isang letra ( c. rr. Maaring manatili ang katutubong baybay buhat sa sa iba·t ibang wika. ñ. ch.

q. x. staff Latin: habeas corpus Italyano: pizza pie 2. z) Hal: Ingles: coach. Simbolong pang-agham: Dapat manatili sa anyong internasyunal. Maaring gamitin ang: ( c. Ang mga salitang banyaga na bago pa lang sa Filipino: isulat ng alinsunod sa baybay nito sa wikang pinanghiraman.1. Davao. f. Roxas . ñ. Pangalang pantangi: binabaybay sa nakamihasnang baybay ang ilan ay ayon sa tuntunin. ch. Hal: Cuevas. Ang salitang kinakatawan ay maaring tumbasan sa Filipino. Hal: AU(gold) ginto 3. j. v. ll. rr.

maaring gamitin ang pangwikang tradisyong Filipino. y Kung ang banyagang salita ay matagal ng nahiram. . y Dahil sa pagdagdag ng 11 letra.y ALPABETO 1976: Mapangahas- malawak na bokabularyo. nakilahok ang wikang Filipino sa banyagang wika. y Ang modernisasyon dito: pagbabago at pagunlad ng buhay Makakapasok ang katutubong wika at para magamit ang Filipino na dati ay ingles lang ang ginagamit.

paraan ng pagsunod-sunod. ngayon ay 28 letra³ (A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z) . paraan ng paggamit ng mga titik. Mapahalagahan ang binagong alpabeto ng pambansang wika 2. Makabuo ng pangkahalatang konsensus sa pasya ng mga titik na dapat isama sa 20-titik ng abakada. ll at rr (bahagi na ng alpabetong Filipino at pwede pagtambalin kung kailangan): Dati ay 31 letra. paraan ng pagbasa. Mas pinasimple dahil tinanggal ang kambalkatinig o digraph na ch.Ang 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling Disyembre 8. 1983: ´Simposyum ukol sa Repormang Ortograpikoµ Layunin: 1.

siyang baybayµ y 1976 Tuntunin: Katutubong Salita y 1987 Patnubay: Katutubong Salita. Hiram na salita na hindi konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino ngunit madaling maasimila sa Filipino . Hiram na karaniwang salita na naasimila na sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.Paggamit ng 20 letrang abakada ayon sa ´kung ano ang bigkas. Hiram na salita kung konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.

banyagang salita na bago pa lamang sa Filipino ‡ 1987 Patnubay: Katutubong salita mula sa ibang wika. . pangagham at teknikal na salita. Pangalang pantagi.Paggamit ng 8 dagdag na letra y 1976 Tuntunin: Katutubong salita mula sa ibang wika. hiram na salitang lubhang hindi konsistent. simbolong pang-agham. simbolong pangagham. pangngalang pantangi.

 Ang pagbabago ay nasa tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra. Walang umiiral na istandardisadong sistema ng ispeling. V at Z (Tiyak na may ponemikong estado) C. J. Ñ .Ang Mungkahing 2001 Alfabeto at Nirevisang Patnubay sa Ispeling y Dahilan: Paglitaw ng iba·t-ibang ispeling na binuo ng mga institusyong pang-akademya at pampublikasyon. Apat sa walong letra nito ay ginagamit sa pagbabaybay kasama ang karaniwang salita. Q at X (redundant) . Mahahati sa 2 grupo ang ang 8 dagdag na letra: F.

sa] English ´iceµ = ['ays] Italian ´celloµ = [' e. Spanish ´casaµ = ['ka. Ñ . xerox. y C.pinya y Letrang Q kumakatawan sa tunog na /k/ o /kw/. V at Z lamang ang gagamitin sa mga karaniwang hiram na salita na binago sa ispeling sa Filipino. piña. Q at X ang gagamitin sa hiram na salitang itinuturing karaniwan.y F. ito·y sunuran sa /ks/ na nakakatulad ng S sa tunog na /s/. **queso-keso.low] y Kastilang Ñ ay hindi isang tunog kundi sunuran ng /ny/. quarto-kwarto y Letrang X hindi isang tunog. ** extra-ekstra.seroks . **baño-banyo. y Hal: Ang letrang C ay nakakatulad sa letrang S sa pagkatawan nito sa ponemang /s/ at nakakatulad sa letrang K sa pagkatawan ng ponemang /k/. J.

salitang teknikal at siyentipiko. Sa 1987 Patnubay at 1976 Tuntunin: Ipinasok ang walong dagdag na letra (o 11 dagdag na letra) 2001 nirevisang patnubay: inangkin ang apat sa walong dagdag na letra sa 1987 Alpabeto.Itinatabi natin ang apat na letrang ito sa 20 letrang abakada. Q at X kapag ang hiram na salitang naglalaman ng letra ay binaybay ng buo ayon sa orihinal na anyo. at tinanggap na sa internasyunal na pakikipagkominikasyon. irregular na ispeling.y Nilalabag nito isa-sa-isang tumbasan ng tunog at letra. y Ang mga salitang hinihiram sa orihinal na anyo ay: Pangngalang Pantangi. may natatanging kultural na kahulugan. y C. Ñ . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful