ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Aralin 7

1976: pinamagatang ´Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansaµ Alpabeto ng pambansang wika (20 letra) ay nakapagpapabagal sa pag-unlad at paglaganap. Kalutasan: Adapsyon ng 31 letrang alpabeto para sa progresibong pagsulong ng wikang pambansa. .Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Filipino 1976 y Isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa sa pagreporma ng ispeling. y Oktubre 4.

rr. Labing isang letra ( c. ang alpabetong 1976 ay tinawag na pinagyamang alpabeto. Maaring manatili ang katutubong baybay buhat sa sa iba·t ibang wika. v. ll. z) ang idinagdag. Hal: Ibanagifun (smallest banak) vugi (egg of fish) Kastilabintana (ventana) sibuyas (cebollas) Inglesiskor (score) magasin (magazine) . ñ. Ang 20 letra ay galing sa abakada. x. y Ang Paggamit ng 31 letra: Pagbabaybay ng karaniwang salita: isa-sa-isang tumbasan o kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. j. y Dahil dito. q.y Ayon dito. binubuo ng 31 letra ang alpabetong Filipino. ch. f.

Pangalang pantangi: binabaybay sa nakamihasnang baybay ang ilan ay ayon sa tuntunin. j. Hal: Cuevas. z) Hal: Ingles: coach. rr. Simbolong pang-agham: Dapat manatili sa anyong internasyunal. x.1. v. staff Latin: habeas corpus Italyano: pizza pie 2. Davao. ñ. Maaring gamitin ang: ( c. Roxas . ll. q. Ang mga salitang banyaga na bago pa lang sa Filipino: isulat ng alinsunod sa baybay nito sa wikang pinanghiraman. Ang salitang kinakatawan ay maaring tumbasan sa Filipino. Hal: AU(gold) ginto 3. ch. f.

y Kung ang banyagang salita ay matagal ng nahiram. . maaring gamitin ang pangwikang tradisyong Filipino. nakilahok ang wikang Filipino sa banyagang wika. y Ang modernisasyon dito: pagbabago at pagunlad ng buhay Makakapasok ang katutubong wika at para magamit ang Filipino na dati ay ingles lang ang ginagamit. y Dahil sa pagdagdag ng 11 letra.y ALPABETO 1976: Mapangahas- malawak na bokabularyo.

ll at rr (bahagi na ng alpabetong Filipino at pwede pagtambalin kung kailangan): Dati ay 31 letra.Ang 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling Disyembre 8. Mapahalagahan ang binagong alpabeto ng pambansang wika 2. Makabuo ng pangkahalatang konsensus sa pasya ng mga titik na dapat isama sa 20-titik ng abakada. paraan ng pagsunod-sunod. 1983: ´Simposyum ukol sa Repormang Ortograpikoµ Layunin: 1. paraan ng paggamit ng mga titik. ngayon ay 28 letra³ (A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z) . paraan ng pagbasa. Mas pinasimple dahil tinanggal ang kambalkatinig o digraph na ch.

Hiram na salita na hindi konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino ngunit madaling maasimila sa Filipino . Hiram na salita kung konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.Paggamit ng 20 letrang abakada ayon sa ´kung ano ang bigkas. siyang baybayµ y 1976 Tuntunin: Katutubong Salita y 1987 Patnubay: Katutubong Salita. Hiram na karaniwang salita na naasimila na sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.

pangngalang pantangi. Pangalang pantagi. banyagang salita na bago pa lamang sa Filipino ‡ 1987 Patnubay: Katutubong salita mula sa ibang wika. simbolong pang-agham. . pangagham at teknikal na salita. hiram na salitang lubhang hindi konsistent.Paggamit ng 8 dagdag na letra y 1976 Tuntunin: Katutubong salita mula sa ibang wika. simbolong pangagham.

V at Z (Tiyak na may ponemikong estado) C. Q at X (redundant) . Walang umiiral na istandardisadong sistema ng ispeling. Mahahati sa 2 grupo ang ang 8 dagdag na letra: F. Apat sa walong letra nito ay ginagamit sa pagbabaybay kasama ang karaniwang salita. Ñ . Ang pagbabago ay nasa tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra. J.Ang Mungkahing 2001 Alfabeto at Nirevisang Patnubay sa Ispeling y Dahilan: Paglitaw ng iba·t-ibang ispeling na binuo ng mga institusyong pang-akademya at pampublikasyon.

xerox. **baño-banyo.seroks . ito·y sunuran sa /ks/ na nakakatulad ng S sa tunog na /s/. **queso-keso.y F. Q at X ang gagamitin sa hiram na salitang itinuturing karaniwan. piña.sa] English ´iceµ = ['ays] Italian ´celloµ = [' e.pinya y Letrang Q kumakatawan sa tunog na /k/ o /kw/. quarto-kwarto y Letrang X hindi isang tunog. ** extra-ekstra. Ñ .low] y Kastilang Ñ ay hindi isang tunog kundi sunuran ng /ny/. V at Z lamang ang gagamitin sa mga karaniwang hiram na salita na binago sa ispeling sa Filipino. y Hal: Ang letrang C ay nakakatulad sa letrang S sa pagkatawan nito sa ponemang /s/ at nakakatulad sa letrang K sa pagkatawan ng ponemang /k/. Spanish ´casaµ = ['ka. y C. J.

 Sa 1987 Patnubay at 1976 Tuntunin: Ipinasok ang walong dagdag na letra (o 11 dagdag na letra) 2001 nirevisang patnubay: inangkin ang apat sa walong dagdag na letra sa 1987 Alpabeto. . salitang teknikal at siyentipiko. may natatanging kultural na kahulugan. irregular na ispeling. Ñ . y Ang mga salitang hinihiram sa orihinal na anyo ay: Pangngalang Pantangi.y Nilalabag nito isa-sa-isang tumbasan ng tunog at letra. y C. Q at X kapag ang hiram na salitang naglalaman ng letra ay binaybay ng buo ayon sa orihinal na anyo. at tinanggap na sa internasyunal na pakikipagkominikasyon.Itinatabi natin ang apat na letrang ito sa 20 letrang abakada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful