ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Aralin 7

Mga Tuntunin ng Ortograpiyang Filipino 1976 y Isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa sa pagreporma ng ispeling. 1976: pinamagatang ´Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansaµ Alpabeto ng pambansang wika (20 letra) ay nakapagpapabagal sa pag-unlad at paglaganap. Kalutasan: Adapsyon ng 31 letrang alpabeto para sa progresibong pagsulong ng wikang pambansa. . y Oktubre 4.

j. v. ang alpabetong 1976 ay tinawag na pinagyamang alpabeto. x.y Ayon dito. ll. rr. q. binubuo ng 31 letra ang alpabetong Filipino. y Dahil dito. Labing isang letra ( c. f. z) ang idinagdag. y Ang Paggamit ng 31 letra: Pagbabaybay ng karaniwang salita: isa-sa-isang tumbasan o kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. Maaring manatili ang katutubong baybay buhat sa sa iba·t ibang wika. ñ. ch. Ang 20 letra ay galing sa abakada. Hal: Ibanagifun (smallest banak) vugi (egg of fish) Kastilabintana (ventana) sibuyas (cebollas) Inglesiskor (score) magasin (magazine) .

1. v. Maaring gamitin ang: ( c. Simbolong pang-agham: Dapat manatili sa anyong internasyunal. z) Hal: Ingles: coach. Davao. Hal: AU(gold) ginto 3. Ang salitang kinakatawan ay maaring tumbasan sa Filipino. Pangalang pantangi: binabaybay sa nakamihasnang baybay ang ilan ay ayon sa tuntunin. rr. ll. Roxas . Hal: Cuevas. ñ. Ang mga salitang banyaga na bago pa lang sa Filipino: isulat ng alinsunod sa baybay nito sa wikang pinanghiraman. q. ch. j. x. f. staff Latin: habeas corpus Italyano: pizza pie 2.

y Kung ang banyagang salita ay matagal ng nahiram. maaring gamitin ang pangwikang tradisyong Filipino.y ALPABETO 1976: Mapangahas- malawak na bokabularyo. y Ang modernisasyon dito: pagbabago at pagunlad ng buhay Makakapasok ang katutubong wika at para magamit ang Filipino na dati ay ingles lang ang ginagamit. nakilahok ang wikang Filipino sa banyagang wika. y Dahil sa pagdagdag ng 11 letra. .

Ang 1987 Alpabeto at Patnubay sa Ispeling Disyembre 8. Mapahalagahan ang binagong alpabeto ng pambansang wika 2. paraan ng pagbasa. Mas pinasimple dahil tinanggal ang kambalkatinig o digraph na ch. 1983: ´Simposyum ukol sa Repormang Ortograpikoµ Layunin: 1. ll at rr (bahagi na ng alpabetong Filipino at pwede pagtambalin kung kailangan): Dati ay 31 letra. ngayon ay 28 letra³ (A B C D E F G H I J K L M N Ñ NG O P Q R S T U V W X Y Z) . Makabuo ng pangkahalatang konsensus sa pasya ng mga titik na dapat isama sa 20-titik ng abakada. paraan ng paggamit ng mga titik. paraan ng pagsunod-sunod.

Hiram na salita kung konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino.Paggamit ng 20 letrang abakada ayon sa ´kung ano ang bigkas. siyang baybayµ y 1976 Tuntunin: Katutubong Salita y 1987 Patnubay: Katutubong Salita. Hiram na karaniwang salita na naasimila na sa sistema ng pagbaybay sa Filipino. Hiram na salita na hindi konsistent sa sistema ng pagbaybay sa Filipino ngunit madaling maasimila sa Filipino .

Pangalang pantagi. pangngalang pantangi. banyagang salita na bago pa lamang sa Filipino ‡ 1987 Patnubay: Katutubong salita mula sa ibang wika. simbolong pangagham. simbolong pang-agham. hiram na salitang lubhang hindi konsistent. pangagham at teknikal na salita.Paggamit ng 8 dagdag na letra y 1976 Tuntunin: Katutubong salita mula sa ibang wika. .

 Ang pagbabago ay nasa tuntunin sa paggamit ng walong dagdag na letra. Apat sa walong letra nito ay ginagamit sa pagbabaybay kasama ang karaniwang salita. Q at X (redundant) . J. Mahahati sa 2 grupo ang ang 8 dagdag na letra: F. Walang umiiral na istandardisadong sistema ng ispeling.Ang Mungkahing 2001 Alfabeto at Nirevisang Patnubay sa Ispeling y Dahilan: Paglitaw ng iba·t-ibang ispeling na binuo ng mga institusyong pang-akademya at pampublikasyon. Ñ . V at Z (Tiyak na may ponemikong estado) C.

y F. xerox.pinya y Letrang Q kumakatawan sa tunog na /k/ o /kw/. **queso-keso. Q at X ang gagamitin sa hiram na salitang itinuturing karaniwan.sa] English ´iceµ = ['ays] Italian ´celloµ = [' e. J.seroks .low] y Kastilang Ñ ay hindi isang tunog kundi sunuran ng /ny/. piña. quarto-kwarto y Letrang X hindi isang tunog. y Hal: Ang letrang C ay nakakatulad sa letrang S sa pagkatawan nito sa ponemang /s/ at nakakatulad sa letrang K sa pagkatawan ng ponemang /k/. ** extra-ekstra. y C. Ñ . V at Z lamang ang gagamitin sa mga karaniwang hiram na salita na binago sa ispeling sa Filipino. ito·y sunuran sa /ks/ na nakakatulad ng S sa tunog na /s/. Spanish ´casaµ = ['ka. **baño-banyo.

 Sa 1987 Patnubay at 1976 Tuntunin: Ipinasok ang walong dagdag na letra (o 11 dagdag na letra) 2001 nirevisang patnubay: inangkin ang apat sa walong dagdag na letra sa 1987 Alpabeto. Ñ .Itinatabi natin ang apat na letrang ito sa 20 letrang abakada. irregular na ispeling. y C.y Nilalabag nito isa-sa-isang tumbasan ng tunog at letra. Q at X kapag ang hiram na salitang naglalaman ng letra ay binaybay ng buo ayon sa orihinal na anyo. . salitang teknikal at siyentipiko. at tinanggap na sa internasyunal na pakikipagkominikasyon. may natatanging kultural na kahulugan. y Ang mga salitang hinihiram sa orihinal na anyo ay: Pangngalang Pantangi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful