*Kasaysayan ng Pagsulat* Ang sistema ng pagsulat ay lagi nang kaakibat ng konserbatismo, ang pinagmulan nito ay sinasabing galing sa mga

“Divine sources”. Ang anumang pagbabago o midipikasyon ay kakambal ng mabigat na pag-aatubili at maging sa ngayon ay umaani ng pagsalungat. Dahil sa konserbatismong ito, ang mga pagbabago o inobasyon sa istruktura ng pagsulat ay nangyayari dahil nanghihiram ang isang grupo ng tao sa iba. Isang halimbawa ang mga Akkadians, na ginamit ang bahaging silabik ng Sumerian logo-silabik sa kanilang wika ngunit pinanatili ang logograms (nagrerepresenta ng buong salita) at ginamit ito bilang isang uri ng shorthand. Samantala, nang ginamit ito ng Hittites mula sa Akkadians para sa kanilang wika, inalis nila ang karamihan sa mga silabik na simbolo at marami sa mga Sumerian logograms ngunit gumamit ng maraming Akkadian silabik ispeling bilang logograms. Mula sa pag-aaral ng arkeyolohiya, tinatayang ang hiroglipo ng mga Ehipto ang pinakamatandang uri ng pagsulat. Ang mga unang ebidensya nito ay sinasabing mula sa 3300 o 3200 B.C. Ang mga taga-Mesopotamia ay tinatayang nagsisulat din ng mga panahong iyon, tinawag nilang cuneiform ang sistema ng kanilang pagsulat. Halos sa panahon ding iyon, ang Pro-Elamite na pagsulat ay nadevelop din sa Elam. Kailangan pang-i-decipher ito at wala pang masabi tungkol sa nature o kalikasan nito maliban sa mga silabak na ginamit nito, ang logo-silabik. Ang logo-silabik na sistemang ito ay ginamit din pagkaraan sa Aegean, Anatolia, sa Indus Valley at Tsina. Mula sa logo-silabik system, ang silabari, sa kanyang kapayakan ay binubuo ng (simbolo para sa katinig at patinig) ay hiniram ng mga Semitic (mga tao sa Palestine at Syria) mulas sa Ehipto, at iniwan ang logograms at ilang may kahirapang pantig(syllable) sa sistema ng pagsulat ng mga Ehipto sa pagitan ng huling kalahati ngpangalawang milenyo,B.C. Ang silabaring ito ay halos naihanda na sapagkat sa pagsulat ng mga Ehipto ay hindi nagamit ang mga patinig. Ang isa pa sa pinakaunang semi-alpabetik na pagsulat ay nakita sa Pro-Sinaitis na pagsulat noong 1500 B.C. At noong 1300 B.C na natagpuan sa Ugarit sa hilagang bahagi ng Syria. Samantala, mula sa Phoenisia ay nanghiram ang Gresya na naghiwalay sa katinig at patinig hanggang sa ang buong sistema ng alpabetik na pagsulat ay madevelop. (kuha sa: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik(2006) (awtor:Cecilia S. Austero,et.al.)