³Mga teoryang tungkol sa pinagmulan ng daigdig´

Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng ´Pagbabalik-Tanawµ sa nakaraan ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatalsa ating buhay sa mundo. Tayo ay nasa yugto ng kasaysayan ng mundo na tinatawag na ´Makabagong panahon O Modern Ageµ ngunit bago marating ng tao at ng mundo ang bahaging ito marami ng mga pangyayari ang gumimbal sa mga elemento ng oras at panahon dito sa daigdig. Nagsimula ang lahat sa pagkakabuo ng daigdig, sa pamumuhay ng mga pre-historikong nilalang kasama ang ebolusyon ng tao, ang pag-unlad ng mga kabihasnan buhat sa mga kultural na paniniwala, sa pagyabong ng mga kaalaman, kultura at pamamaraang lalong nagpaunlad sa pamumuhay ng tao, ang pagpapalawak sa kanilang "daigdig" na ginagalawan, pagsinay ng kasakiman at pagkakaisa sa sangkatauhan, hanggang sa marating ang mundo sa labas ng Earth, at maabot ang kasalukuyang panahon. Sa mahigit 4.6 bilyong taong kasama ang mundo sa kalawakan, iba't iba nang pangyayari at kaganapan at humubog sa kasaysayan nitong planetang itinuturing ng sangkatauhan bilang pinakamahalaga. Sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa daigdig, na hindi lubusang maintindihan ng mga tao dito sa mundo, maaaring ang tanging daan upang maunawaan ito ay sa pagbabalik sa nakaraan, sa kasaysayan ng mundo, at maaaring ito ang magbigay liwanag sa madilim na kasalukuyan tungo sa maliwanag na kinabukasan. Ang mga bagay-bagay na nangyari noon ang tanging magbibigay-ilaw sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, at marahil sa nakaraan natin maapuhap ang daan tungo sa kaunlarang kasundo ng bawat nilalang dito sa daigdig. Ngunit, kahit na nasa kasaysayan ang kasagutan, hindi tama na mabuhay na lamang tayo sa nakaraan. Anong saysay ng pagkakadalubhasa sa mga pangyayari 'noon' kung hindi naman magagamit upang maayos ang 'ngayon?' Tunay ngang mahalaga ang nakaraan, ngunit hindi dapat doon na lamang matigil ang kasaysayan, dapat ang bawat araw na dumaraan ay maging kasaysayan, ang mundo ay magpatuloy sa pag-ikot at ang tao kasama na ang lahat ng nilalang ay magpatuloy sa pag-unlad. Tunay nga ang kasabihang ang buhay ay mauunawaan sa pamamagitan ng kasaysayan, ng nakaraan, ngunit dapat ay isabuhay sa direksyon ng hinaharap.

³TEORYANG PANGRELIHIYON´
Bago magsimula ang mundo nilikha ng Diyos na si Yahweh ang mundo sa loob ng 6 na magkakasunod na araw 1000 taon na ang nakalilipas Unang Araw: ´Liwanagµ Ikalawang Araw: ´Langit at Lupaµ Ikatlong Araw: ´Bagay sa Kalawakan, butuin, buwanµ Ikaapat na Araw: ´Mga Halaman at Punoµ Ikalimang Araw: ´Mga Hayopµ Ikaanim na Araw: ´Taoµ
Jj

³TEORYANG PINAMULAN NG MUNDO´ ³Teoryang Nebular´
-Si emmanuel kant isang pilosoper na aleman ang nagpanukala noong hinggil sa pinagmulang ng daigdig. -Ayon kay kant,ang daigdig,pati na ang ibang nebula,ay nagtataglay ng gas. -Nagmula sa mga namumuong gas at alikabok ang nebula na nakikita sa kalangitan sa pamamagitan ng radrasyon na ultra violet na nagmula sa isang mainit na bituin -Nagkaroon ng interaksyon ang mga ion sa mga malayang electron sa ulap at naging dahilan ng pagsabog nito ng liwanag sa lahat ng direksyon -Mabilis na nagpaikut- ikot sa sansinukob ang nebula sa loob ng ilang milyong tao. Pagdaan ng ilang taon, unti-unti itong bumagal sa pag-ikot -Naging dahilan ito ng paglamig at pagtigas na nasabing masa na unti-unting natuklap ang ibabaw nito. Subalit nagpatuloy parin ito sa pag ikot dahil sa lakas ng puwersang ´Centrifugalµ. - Ang teorya ni Kant ay sinang-ayunan ni Pierre Simon Marquis de Laplace, isang sayantist na Pranses noong 1796.

³ Teoryang Dust-Cloud´
Ang teoryang ito ay pinanukala ng siyentistang ebolusyonista na sobra nilang ipinaglaban at nilabas kahit na kinukutya ang teoryang ito at ang teoryang ito ay: -Nagmula sa alikabok ng mga ´meteoriteµ -Lumamig at tumigas ang masa ng matuklap ang mga balat ng nabuong alikabok sa pamamagitan ng kondensasyon -Nagkaroon ng malakas na hangin at ulan sa kalawakan na nagdulot ng pagkapuno ng malaking bahagi ng mga tubig na tinawag na dagat at ilog. -Dahil sa matagal na pagkakababad ng ibabaw sa tubig lumambot ito at naging Lupa nagkaroon ng mataas na tumpok at malalim na hukay. -Ang mataas na tumpok ay tinawag na bundok at buro at ang hukay ay tinawag na dagat at ilog. -Dahil sa pagkalusaw ng yelo, nagkahiwalay ang mga kontinente.

³Teoryang Kondensasyon
-Ang Teoryang ito ay ipinanukala ni ´Robert Jastrowµ -Nagsimula ang daigdig sa mga masa ng hydrogen ´Gas Atomic Dustµ -Sa tagal nito sa kalawakan bigla ito sumabog, nagkapira-piraso at napasama sa bagong namumuong araw at bituin ang mga tipak nito. -Nangyari ang prosesong ito ng paulit-ulit at maaaring ito na rin ang naging planeta. - Ang Teoryang Kondensasyon ni Robert Jostrow, ang isang araw o bituin ay nagsimula sa pamumuno ng mga masa ng hydrogen, gas, at ng atomic dust. -Sa kalawakan na tumatanda, sumasambulat at nagsasabog ng mga pira-pirasong masa at sumasama sa mga bagong namumuong mga araw tulad ng mga planeta at bituin. Ang pangyayari ay paulit-ulit at walang katapusan.

³Teoryang Solar Disruption´
Ito ay ipinanukala ng mga siyentistang Ebolusyonista -Ito ay nagmula sa bumangga ang malaking bituin sa araw, nagtalsikan ang tipak na nagmula sa banggaan ng dalawang bituin . -Dahil sa pag ikot sa araw sa pamamagitan ng pwersang centrifugal. -Dahil sa mabilis na pag-ikot nito sa araw, naging dahilan ito ng pag-init ng mga tipak, dumaan ito sa prosesong kondensasyon at solar disruption.

³Teoryang Planetissimal´
- Isa pang paniniwala ang Teoryang Planetisimal nina Prop. Thomas Chamberlain at Forest Moulton na binago ni Harold Jeffreys. -Batay sa teorya, Ang sistemang solar ay mula sa isang malaking bituin na sumabog nang mapalapit ito sa isa pang bituin. Ang isang kimpal na sumabog na bituin ay naging araw, samantalang ang ibang kimpal ay naging pamilya ng planeta ang bawat isa

³Teoryang Collision´
-Pag babanggaan ng dalawang malaking bituin. -Nag talsikan ang mga tipak nito at nagging planeta matapos ang ilang taong pag ikot-ikot nito sa sansinukob.

³Teoryang Big Bang o Supersonic Turbulence´
-Isang malakas na pagsabog ang naganap. -Ang mga nag talsikang tipak ay patuloy na nabubuo dahil sa hydrogen,na nagiging planeta.

³Teoryang Big Bang´
- Ang pinaka popular na teorya ngayon ay ang Teoryang Big Bang. Ayon sa teoryang ito, ang sandaigdigan ay nabuo matapos ang malakas na pagsabog (kaya ito ay tinawag na Big Bang). Ang pagsabog na ito ay tinatayang naganap mga 20 bilyong taon na ang nakalilipas at lumikha ng malaking bola ng apoy. Nang magtagal, ang higanteng bola ng apoy na ito ay nagkadurug-durog, naging mga bituin, planeta, araw, buwan, at iba pa. - May dalawang aspekto ang Teoryang Big Bang. Ayon sa isa, simula ng maganap ang malaking pagsabog, patuloy na lumalayo ang mga piraso ng bolang apoy sa isa·t isa kaya·t patuloy ring lumalawak ang nasasakupang espasyo ng sandaigdigan. Ayon naman sa ikalawa, ang patuloy na paggalaw ng mga bituin, gas, at iba pang sangkap ng sandaigdigan ay maaaring tumigil sa paglayo sa isa·t isa at sa halip ay puwedeng bumalik, magsalubong, at magbanggaan. Kapag nangyari ito, anila, ang simula at wakas ng sandaigdigan ay parehong magsisimula sa isang malakas na pagsabog.

³Teoryang Dynamic Encounter´
- Si George Buffon ay isang naturalista na nagsasabing ang daigdig ay nagsimula sa
mga natunaw na sangkap na lumayo sa araw, pagkatapos ng pakikipagsagupaan sa isang Kometa. At ito·y kanyang tinawag na ´Dynamic Encounter .