Mga Bahagi ng Pananalita (Parts of Speech

)

pook. bagay. Pilipinas. paaralan. Ms. lobo. Rosevale. bata. kwintas.ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao. Halimbawa: bahay. hayop. Costa Rica . at pangyayari. Korea. baso. De la Cruz. guro.Mga Bahagi ng Pananalita ‡ Pangngalan (Noun) .

Tayo.Mga Bahagi ng Pananalita 2. Halimbawa: Ako. Siya. Ikaw.ay ang salitang humahalili sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangugusap. Sila. Panghalip (Pronoun) . Kami .

kumakain. Pandiwa (Verb) . Halimbawa: tumatakbo.Mga Bahagi ng Pananalita 3.ay ang salitang nagpapahiwatig ng kilos. umiiyak . Ito ay tinatawag na Verb sa wikang Ingles. natutulog. gawa o kalagayan.

malagkit. mabaho . Pang-uri (Adjective) . karaniwang sinasalarawan nito o ginagawang mas partikular ito. Halimbawa: maganda. mataba.Mga Bahagi ng Pananalita 4. payat.ay isang bahagi ng pananalita na binabago ang isang pangngalan.

ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa.Mga Bahagi ng Pananalita 5. ulit. . pang-uri o kapwa pang-abay. sa Biyernes. Halimbawa: minsan. bukas. palagi. araw-araw. Pang-abay (Adverb) . sa itaas.

Pang-ukol (Preposition) Halimbawa: mula. sa ilalim .Mga Bahagi ng Pananalita 6. sa labas. sa tapat. malapit. sa harap. sa taas.

Pangatnig (conjunction) -ay ang mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita. o ng isang pangungusap sa kapwa pangungusap.Mga Bahagi ng Pananalita 7. Halimbawa: . ng isang parirala sa kapwa parirala.

Padamdam (interjection) Halimbawa: aray! .Mga Bahagi ng Pananalita 8.