P. 1
Bugtong

Bugtong

|Views: 4,820|Likes:

More info:

Published by: Mark Vheljon Merjudio Tabasa on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

I.

Bugtong
1. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Sagot: Kandila 2. Baboy ko sa pulo, ang balahibo·y pako. Sagot: Langka 3.Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Sagot: Ampalaya 4. Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay. Sagot: Ilaw 5. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Sagot: Anino 6. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon. Sagot: banig 7. Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Sagot: siper 8. Munting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas. Sagot: gamu-gamo 9. Tinaga ko ang puno, sa dulo nagdurugo. Sagot: gumamela 10. Naabot na ng kamay, ipinagawa pa sa tulay. Sagot: kubyertos 11. Malaking supot ni Mang Jacob, kung sisidlan ay pataob. Sagot: kulambo 12. Maliit pa si kumare, marunong ng humuni. Sagot: kuliglig 13. Baka ko sa palupandan, unga·y nakakarating kahit saan. Sagot: kulog 14. May bintana nguni·t walang bubungan, may pinto nguni·t walang hagdanan. Sagot: kumpisalan 15. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka. Sagot: palaka

II. Salawikain
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula Ang magandang asal ay kaban ng yaman Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan Ang mabuting halimbawa, ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon Ako, ikaw o kahit sinumang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran Kung aakyat ka nga't mahuhulog naman, mabuting sa lupa'y mamulot na lamang Ako ang nagbayo ako ang nagsaing saka ng maluto'y iba ang kumain. Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

III. Pabula
Ang Kabayo at ang Kalabaw
Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. "Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit keysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba?" pakiusap ng kalabaw. "Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo," anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. "Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko," pakiusap pa rin ng kalabaw. "Bahala ka sa buhay mo," naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalung tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. "Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon," may pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili.

Ang Kabayo at ang Mangangalakal
Isang mangangalakal ang maghahatid ng dalawang sakong asin sa palengke. Inilulan niya ang mga sako ng asin sa kanyang kabayo at nagtungo sila sa palengke. Nang tumatawid sila sa isang ilog na dinaanan ay hindi sinasadyang nadulas at natumba ang kabayo. Napunit ang mga sako at ang ilang bahagi ng asin ay nabuhos sa ilog at ang iba naman ay nalusaw dahil sa pagkababad sa tubig. Hindi naman nasaktan ang kabayo at napansin niya na lubhang gumaan ang pasan niyang dalawang sako ng asin at siya ay natuwa Nang sumunod na linggo ay magpupunta uli ang mangangalakal sa palengke at naglulan na nman ng dalawang sakong asin sa kanyang kabayo. nang mapalapit na sila sa ilog ay napagisip-isip ng kabayo: "Kung magpapadulas ako sa ilog ay tiyak na gagaan uli ang pasan ko," ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili. Ganun na nga ang ginawa ng kabayo. Muling nabutas ang mga sako at ibang asin ay nabuhos sa ilog at ang iba naman ay nalusaw. Nguni't sa pagkakataong eto ay nakahalata ang mangangalakal na sadyang nagpadulas ang kabayo sa ilog. Pagdaan pa ng isang linggo ay muling magtutungo ang mangangalakal sa palengke subalit sa pagkakataong eto ay apat na baldeng may lamang alpombra ang kanyang inilulan sa kabayo - dalawang balde sa magkabilang tabi ng kabayo. "Aba, ok to, mas magaan ang pasan ko ngayon. Ganun pa man ay magpapadulas pa rin ako sa ilog para mas gumaan pa ang pasan ko," ang sabi ng kabayo sa kanyang sarili. Pagdating sa ilog ay kusa na namang nagpadulas ang kabayo ngunit laking gulat niya nang biglang bumigat ang kanyang pasan nang siya ay malublob sa tubig. Ang apat na balde na may alpombra ay napuno ng tubig at di hamak nanaging mas mabigat pa keysa sa dalawang sakong asin.

Ang Lobo at ang Ubas
Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo (wolf). Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. "Swerte ko naman. Hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas," ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli, at muli, at muli pa subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. "Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon," ang sabi niya sa sarili.

Ang Daga at ang Leon
Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. "Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. "Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko," sabi ng leon. "Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, " sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat. "Utang ko sa iyo ang aking buhay," laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga.

Si Pagong at Si Matsing
Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. ´Halika Matsing, kainin natin ang pansitµ nag-aayang sabi ni Pagong ´Naku baka panis na yanµsabi ni Matsing ´Ang nabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n·yan para masiguro natin na walang lason ang pagkainµ dagdag pa nito. ´Hindi naman amoy panis Matsing at saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muningµ sabi ni Pagong ´Kahit na, ako muna ang kakainµ pagmamatigas ni Matsing Walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. ´Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit kaya wala ng natira. Sa susunod ka na lang kumainµ paliwanag ng tusong matsing. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging.

´Matsing! Matsing! tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin itoµ masayang sabi ni Pagong ´Gusto ko rin ng saging na ¶yan Pagong, ibigay mo na lang sa akinµsabi ni Matsing ´Pasensya ka na, gusto ko rin kasi nito.Kung gusto mo hatiin na lang natin.µ ´Hahatiin? O sige pero sa akin ang itaas na bahagi. Ung parte na may mga dahon ha?µ nakangising sabi ni Matsing ´Ha? sa akin ang ibabang bahagi?tanong ni Pagong ´Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging kaya sa akin na lang ang itaas na parteµsabi ni Matsing Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalaagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito nang hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. ´Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari iyon? Ang aking tanim ay nalanta at natuyoµsabi ni Matsing ´Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugatµ paliwanag ni Pagong ´hmp kaya pala nalanta ang aking tanimµnanggigil na sambit ni Matsing ´Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natinµ anyaya nito ´Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin.µsabi ni Pagong ´Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta·t bigyan mo lang ako ng konti para sa aking meryendaµ sabi ni Matsing Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit nang makarating na si Matsing sa taas ng puno. Kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. ´Akin na lahat ito Pagong. Gutom na gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Hahaha!µ tuwang-tuwang sabi ni Matsing Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang mga tinik kaya·t humingi ito ng tulong kay Pagong. ´Pagong, tulungan mo ako! Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit ng dumilim at mukhang uulan ng malakasµpagmamakaawa ni Matsing ´Ayoko! Napakasalbahe mo. Lagi mo na lang akong iniisahan! Aalis muna ako. mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan.µ sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. ´Arrrraayyy! Aaaarayy! natutusok ako sa mga tinik Arrrrrrrrruuyyyyyy!!!!µ daing ng tusong matsing

´Hahaha. naiisahan din. Naisahan din kita Matsing. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Parang awa mo na«µ pagmamakaawa ni Pagong Tuwang-tuwa si Matsing sa pagaakalang magagantihan na niya si Pagong. susunugin na lang kita hanggang sa maging abo kaµ sabi ni Matsing ´Hindi ka ba nag-iisip Matsing? Hindi kami tinatablan ng apoy! Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama ditoµ pagyayabang ni Pagong Nag-isip na naman ng malalim si Matsing. ay hinanap niya si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Hindi mo ba alam na gustong-gusto ko ang lumagoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat kaibigan!!! natutuwang sabi ni Pagong Malungkot na umuwi si Matsing. ´Naku huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. ´Hoy Pagong humanda ka ngayon!µ galit na sabi ni Matsing sabay huli sa pagong. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. ´Oo sige tadtarin mo ako ng pinong-pino at pagjputol putullin nang sa gayon ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinutol mo hahahaµsabi ni Pagong Nag-isip ng malalin si Matsing ´Haha.´Humanda ka bukas Pagong. ´Anong gagawin mo sa akin?µ takot na tanong ni Pagong ´Tatadtarin kita ng pinong pinoµsabi ni Matsing Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong matsing. ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Gaganti ako sa ginawa mo sa akinµbulong nito sa sarili Kinabukasan. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. ´Tignan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka! Hahaha!µ sabi ni Matsing Lihim na natuwa si Pagong. Kung mabagal ito sa lupa. Mula noon nagbago na si Matsing. kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing. Sabi nga: Tuso man ang matsing. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. .

Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Ang ibong iyon ay si Rita. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Hinanap niya si Pinang. ang tinatawag ngayong maya. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Si Rita ay nanood sa kanyang ina. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Hinanap ng ina sa lahat ng taguan. Ito'y hugis-ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Ang Alamat ng Niyog . Isang araw. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. wala rin si Rita roon.IV. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Ngayon natakpan siya ng bilao. ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Siya'y gutom na gutom sapagka't galing siya sa laruan. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Isang araw. Hindi nahalata ng ina. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Alamat Ang Alamat ng Pinya Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Nabahala si Aling Rosa. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa. Ang lalagyan ng bigas ay malaki at may takip na bilao. Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Kinagabihan. Ang Alamat ng Ibong Maya Si Rita ay batang lubhang malikot. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga ginagawa niyang hindi dapat gawin ng batang katulad niya. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. wala si Pinang sa bahay. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Isang araw. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. si Rita ay nagsimula nang kumain ng bigas. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao ang pinang ay naging pinya. Nang matapos na ang ina sa kanyang pagbabayo. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya´t nawika nito: " Naku! Pinang. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. ang kanyang ina ay nagbayo ng palay. Nang kanyan buhatin ang lalagyan ng bigas may lumabas na maliit na ibon galing sa loob. Kumakain ng bigas ang ibong iyon. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Laking pagkamangha ni Aling Rosa ng makita ang anyo ng bunga nito. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Hindi sumagot si Rita. Nang mayroon ng isang salop ang nabayong bigas. tinawag niya si Rita upang mautusan sa pagtatago ng binayo. may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak.

Dahil sa sampu ang kanyang anak. si Delfin ay gumagawa ng isang lihim na lagusan kanayang madaraanan. ang mga tagpong inilalarawan sa kuwento ay nangyari noong bago pa dumating dito sa atin ang mga Kastila. Noo'y panahon pa ng mga baranggay at datu.walang halong pag-iimbot. " na ibalik ang bakod sa dating kintatayuan." Nagalit ang datu ng Balintawak nang humarap sa kanya ang mga sugong buhat sa Gagalangin at sabihin sa kanya ang biling ng datu roon. kasama ang mga abay na dalaga. Nagutos siya sa ilan niyang mga tauhan upang magmasid sa ginagawang pagbabakod ng mga taga-Balintawak. Sinasamyo nila ang malinis na simoy ng kabukiran at pinanonood nila ang kaayaayang mukha ng buwan. datapuwa't mayroon siyang apat na abay na pawang mga dalaga rin. Ang bakod ay binbalik ko . at samakatuwid ay nakakakuha sa kanilang lupa. na ating pambansang bulaklak. Ang punong iyon ay pagkukunan ninyo ng makakain araw-araw. tumanggap siya ng blita na ang bagong bakod na itinatayo ay iniusod nang may limang talampakan sa dako ng Gagalangin. Sa pagitan ay may isang matibay na bakod na yari sa mga pinatuyong kawayan . sila ang nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Iyan ang alamat ng niyog. Ang bungang iyon ay kauna-unahang niyog dito sa daigdig. Tinikman nila ang laman at ang nasabi ay ´Ang puti at kay sarap naman ng lasa ng bungang ito. Hindi matuwid ang kanilang ginagawa.Noong unang panahon sa bundok ng Cristobal ay may isang mabait na ina. nabalitaan ng datu ng Gagalangin na ang hanggahang bakod ay binubuwag at pinapalitan ng mga taga-Balintawak. talagang nahirapan siya sa pagaaruga sa mga batang ito. ´ Sino na ang maglalaba ng ating damit?µ tanong ng ikatlong bata. ang nagpapalit ay ang mga kawal ng datu sa Gagalangin. alang ano mang masamang hangarin. kung minsan naman ay ang mga kawal ng datu sa Balintawak. Pagkalibing sa ina nila. Ang pag-iibigan nilang iyon ay lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Ang datu ng Balintawak ay mayroon daw isang anak na dalaga na walang pangalawa sa kagandahan. nakita nilang may tubig ito. Maraming binatang nagingibig sa kanya. Ilibing ninyo siya at magbantay kayo sa kanyang libingan. Nagkainan at nag-inuman nakita nila na di sila magugutom pang muli. Nagtaka ang mga bata dahil sa taas ng puno at sa dami ng bunga nito. Makikita ninyo na may tutubo roon na puno. bagaman ayon sa mattanda. wala na siyang ina. Ang kaawa-awang mga bata ay nag-iyakan at ang sabi nila ay ganito: ´ Sino na ang magpapakain sa amin?µ tanong ng pinakamatandang anak.µ sabi nila. Ang dalawang pangunahing tauhan ay bibigyan natin ng mga makabagong pangalan. ´Marahil aakyatin ko na lamang itong puno. ay may iniingatang isang magandang alamat." na ako'y hindi magnanakaw. Ang Alamat ng Sampaguita Ang sampaguita. binantayan nila ang libingan araw at gabi at pagkatapos ng sandaling panahon ay may nakita na nga silang isang halaman na tumubo." anya sa mga utusan. Nakapagtataka kung bakit gaong ang kanilang mga ama ay mahigpit na magkaaway ay sila'y tinubuan ng pag-ibig sa isa't isa. Kung minsan.µ ang wika ng ikaapat na anak. ngunit ang nakabihag ng kanyang mailap na puso ay ang anak na binata ng datu ng Gagalangin na nangangalang Delfin." ang wika niya sa mga sugo. Biglang nawala ang maputi at magandang babae. maging sa mukha at sa paguugali.µ Nang biyakin ng ikalawang anak ang bunga. Naghulog pa ng maraming bunga ang batang umakyat sa itaas ng puno. ´Ibabagsak ko ito at buksan ninyo. Siya·y maganda at maputi. Talagang napakabuti niya at mahal na mahal ang kanyang mga anak. malimit daw magpasayal sila ni Rosita. ´Sino na ang mag-aalaga sa amin?µ tanong ng ikalawang anak. Ngunit ang lahat ay gumagawa alinsunod sa utos ng kani-kanilang puno. Akala ng mga bata ay nananaginip lang sila. Masipag at maalaga sa kanyang mga anak. "Sabihin ninyo.µ sabi ng pinakamatanda at dali-dali siyang umakyat at pumitas ng bunga. Minsan. ´ Huwag na kayong umiyakµ sabi niya. nagkasakit ang ina at bigla na lamang namatay.µ ang sigaw niyang babala sa itaas. Ang ngalan niya ay Rosita. Habang sila ay nag-iiyakan. na tuwing limang taon ay ginigiba at pinapalitan. Agad siyang nagpautos sa datu ng Balintawak. Mabilis ang paglaki nito at kaagad naging isang mataas na puno. ´ Di kayo pababayaan ng inyong ina. may dumating na isang babae na di nila kilala. ´Naku! Ang puti at ang tamis ng tubig. Nang sila'y magbali. Kaya't kung gabing maliwanag ang buwan. Sumunod naman ang sampung mababait na mga bata. sapagka't tunay na isang pagnanakaw. Sa isang sulok ng bakod ng hanggahan natatabingan ng malagong halaman. Marangal ang pag-ibig ni Delfin kay Rosita -. Isang araw. "Sabihin niyo sa inyong datu. ´Mga ulo ninyo. Ang Balintawak at ang Gagalangin ay baranggay na magkapit-bahay.

. Nang sa palagay ni Rosita ay hindi siya magtatagal. Gayon na lamang ang kanyang pag-aalala. At buhat noo'y marami ng tao sa Balintawak at sa Gagalangin. "Sumpa kita! . Bago siya nalagutan ng hininga. Kinabukasan noo'y lalabas na sa larangan ang kanyang ama sa unahan ng isang malaking hukbo. Nagpatawag ng magagaling na mangagamot ang datung ama niya. .lamang sa dapat kalgyan ayon sa natuklasan kong mga kasulatan ng aking mga nuno. malapit sa lihim na lagusang dinaraanan niya kung gabing maliwanag ang buwan at sila ni Rosita." Ipinag-alab bg loob ng ama ni Delfin ang tinanggap niyang balita. ang datu ay biglang dinapuan ng isang mahiwagang karamdaman at di nagtagal ay namatay. Naitatag na ang siyudad ng Maynila. Si Delfin ay natadtad ng sugat . kung ano ang naging hanggan ng labanan.µ na balita sa kanyang angking kagandahan. Datapuwa't wala na silang panahon upang magkausap pa. Si Delfin ay batang-bata at wala pang gaanong karanasan sa digmaan. may mahiwagang tinig na naririnig ang nagsisipanirahan sa may pagitan ng ng dalwang nayong naturan. kama ng mga abay nito. ang karaniwang nagiging hangganan ay digmaan. Ibig sana niyang magkausap sila ni Delfin upang ito'y himuking iurong na ang digmaan at mapayapang pakipag-usapan sa ama niya ang lahat.. Sa di-kawasa'y naisipan nilang hukayin ang dalawang halamang iyon upang matuklasan ang hiwaga ng malambing na tinig at ang kahulugan ng mga salitang sinasambit.. taun-taon. na siyang iningalan na tuloy sa mahalimuyak na bulaklak ng halamang tumutubo sa libing ng magsing-irog. Ngunit ang mga tao. Maraming taon ang lumipas mula noon. lalu na kung mga gabing maliwanag ang buwan. ipinagbilin niya sa kanyang mga kawal na doon siya ilibing sa tabi ng hanggahang bakod. na sinibulan ng dalawang puno ng halamang ang mga bulaklak ay may kaliitan datapuwa't maputi. Naiwan kay Delfin ang isang mabigat na panagutan: siya ang magiging heneral ng hukbo ng Gagalangin. at kabaitan. siya'y kinabahan. Ngayo'y nanariwa sa alala ng mga matatanda ang kasaysayan ng dalawang kapos-palad . ngunit sino man sa kanila'y hindi nakapagpagaling sa kaawa-awang dalaga. Nang mabalitaan ng datu ng Balintawak na ang Gagalangin ay naghahanda upang siya ay digmain. iginayak din niya ang kanyang mga kawal. Nang malapit na ang araw ng paglusob ng hukbo ng Gagalangin sa mga tagaBalintawak. pinagbigyan niya ang kahilingan ng minamahal niyang anak. at ang "Sumpa kita!" na inihahatid ng panggabing simoy sa pandinig ng mga nagmamatyag ay naging "Sampaguita" . samatalang ang kanyang ama ay nahasa na sa maraming pakikilaban sapul pagkabata. Sa gayung mga alitan. hiningi niya sa kanyang ama na ang bangkay niya'y doon lamang ilibing sa tabi ng pinaglibingan kay Delfin. Inihanda ng datu ng Gagalangin ang kanyang mga hukbo. Ang sabi lamang nila ay ganito : nang mabalitaan ni Rosita ang pagkamatay ni Delfin sa labanan. maraming talulot at ang iwing bango'y pambihira. Nawala na ang mga baranggay at dumating na ang mga Kastila. Masaklap man sa kalooban ng datu. Hindi nabanggit ng mga matatandang nagkuwento ang sinapit na buhay ng dalawang magsing-ibig. siya'y nabuwal na lamang at sukat sa lupa. Ang kuwento'y nagkasalin-salin sa maraming bibig. ang dalaga'y nagkasakit sa matinding dalamhati. Hindi naman sila gaanong naghirap. ay mapayapang namamasyal sa makapal na damuhan. Ganyan ang lagi nang nasasaksihan ng mga tao roon kung buwan ng Mayo. Ang tinig ay waring sa isang babae at malambing daw na parang marahang bulong ng panggabing hanging humahalik sa mga dahon ng halaman. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. ay wala namang nakikita. Maraming nalagas sa magkabilang panig. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Kailangang bawiin niya sa pamamagitan ng patalim ang lupang sa palagay niya ay ninakaw sa kanya. kayumian. Ngunit ang mga tao sa dalawang pook na ito ay naliligalig sa isang mahiwagang bagay. Ang Alamat ng Rosas Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang ´Rosa.Sumpa kita!" ang winiwika raw ng tinig. Unti-unti itong pinanawan ng lakas.Si Delfin at si Rosita. Kung buwan daw ng Mayo. Samantala. Nguni't ang kanilang pagtataka'y lalo pang nadagdagan nang makita nilang ang dalwang puno ng mababangong halaman ay nagmumula sa mga bibig ng dalawang bungong hindi gaanong nagkakalayo sa pagkakabaon. Nang makarating sa kaalaman ni Rosita ang bagay na ito. Naging madugo ang labanan nang magsagupa ang dalawang hukbo.. at dahil sa masaganang dugong nawala sa kanya.. at nakakabit pa rin sa kalansay. kung minsa't sila'y nagbabantay. Napansin nila na ang waring nagmumula sa isang masukal na dako.

Sabi naman ng kapitbahay ng Lolo ng Lola ko. Sa halip. nakaalis ka na sa blog na ito. Nais ko sana·ng ibalik ang saya sa blog na ito. Kung minsan. lalo na kung malaking papel ang inatas mo sa kanila. hayop. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Isang mabilis na eksena. Gusto kong maintindihan ang kadahilanan ng mga pangyayari.. at marami ring lumisan.. Maraming dumating. Kasi nakakapagod na rin mag-isip. Hindi sa ganito ² walang saysay.Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. sana malapit na. May mga nanatili. Sabi nga ng Lolo ng Lola ko. Isa. Umalis ka na! Umalis ka na? Umalis ka na. na magpapasibol sa iyo. Tatlo. Bakit ka nandito? Huwag mong aksayahin ang oras mo sa pagbabasa nito. at may mga pasulpot-sulpot lang.. bagay. Sa ngayon. Ekstra.) na isalarawan ang saloobin ng isang tao. ´Maiintindihan mo rin sa takdang panahonµ. kung hindi ito ay hindi mo masasaksihan. mas madaling mawala sa iyo. Plano. Mas gusto pala nila ang maging ekstra. Dalawa. Ekstra sa piling eksena sa buong pelikula. Tatlo. V. Nakakamangha kung paanong nagagawa ng tatlong munting simbolong ito (! ? . ay maaaring mahalaga sa iba at dahil dito. Nais lang.. walang kabuluhan. sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. huwag mong pitasin ang Gumamela ko!". kung kailan iyon. Walang kasiguraduhan kung magkakatotoo. pagkabilang ko ng tatlo. Patuloy sa pagkurap ang cursor sa aking harapan habang aking iniisip kung ano ang ginagawa ko dito sa blog na ito. Sabi naman ng kumpare ng Lolo ng Lola ko. Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong isipin. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. Isa. at mga pangyayari sa paligid mo. ´Lahat ng bagay ay may dahilanµ. Gugulin mo ang oras mo sa mga tao. nakakatakot na rin magpatuloy ng mga bagong cast members sa pelikula ng iyong buhay. Isa. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Ibang-iba na ang tema ng aking mga kwento kumpara noong ako·y nagsisimula pa lamang magsulat. hindi ko na alam kung alin sa mga iyon ang kabaha-bahagi sa inyo. isang mahigpit niyang mangingibig. Balakin. . Sa iyo na nagbabasa nito. Dalawa« Nakaw Dapat mong maunawaan na ang mga bagay na hindi mo pansin. Nakakapanibago. Kwento Isa Dalawa Tatlo. Dalawa. Hindi mo naman kasi alam na hindi pala nila gustong maging bida. Sa sobrang bilis ay hindi mo dapat kurapan man lang. at walang maidudulot na kapaki-pakinabang sa iyong pagkatao. paksa. ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga. Ngunit si Cristobal. Bakit gusto kong magsulat ngayon? Sa sobrang dami ng mga pangyayari mula sa aking huling kwento. Sana nga tama sila. at ito·y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Sa iyo. "Ikaw bata ka. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di·y siya·y naging bangkay.

Lalo na kung hindi naman niya ito matumbasan. Hindi ka dapat magbigay ng kulang sa inaasahan. Hindi siya kailanman magiging kuntento. ngunit hindi ibig sabihin nito ay ihihinto na natin ang paghakbang. Ano nga ba ang mas mainam . 'Pagkat pinili pala niya ang magbigay ng wasto . sapagkat labis ang iyong ibinigay.na kahit wasto ay kulang pa rin para sa'yo. Nangangamba ka na maaring ito'y mawala sa'yo sakaling malinga ka at panandaliang magpabaya. kung ang pagsilip mong muli sa iyong nakalipas ay may kasamang panghihinayang at pagsisisi. humuhusto sa plano mo. maiisip mo ba na ikaw ay ninakawan nga kung ang nawala ay hindi naman mahalaga para sa'yo umpisa pa lamang? Magiging kawalan ba kapag ang isang bagay na walang halaga para sa'yo ay ninakaw ng iba? Ngayon ano nga ba ang dapat bigyan ng wastong pagpapahalaga? Ang mahalaga sa iyo o ang mahalaga sa iba? Sukli Sa buhay. Ang atensyon mo ay ukol lamang rito at wala nang iba pa. Hindi lahat ng labis ay may sukli. darating rin ang panahon na mapupudpod ka rin. Ina Ina Bakit niyo ko ginawa? Ina. Huwag mo nang tawirin pa ang tulay patungo sa nakalipas. Baunin mo na lamang ang mga aral na napulot mo mula sa iyong mga karanasan. Ngunit hindi ba't mas madaling nakawin ang mga bagay na kinaliligtaan? Mas madaling nakawin ang mga bagay na hindi binabantayan. Marupok na ito. Ang Nakaraan Ang nakaraan ay dapat nang kalimutan. Ito ang tanong ni Michael.. Mas madaling nakawin at sa katotohanan. Wala itong magandang maidudulot sa sitwastong nakapalibot sa iyo sa kasalukuyan. isang walong taong gulang na batang lalaking lansangan sa kanyang . Hindi lahat ng pangyayari.ang makatanggap ka ng kapos. bakit mo ako ginawa?. hindi lahat ay sakto. Uhaw at gutom ang magiging bunga nito pagtagal-tagal. Walang sinuman sa mundong ito ang magiging masaya sa kulang. Maguguluhan ka lamang at masisira ang iyong mga diskarte dahil sa multo ng mga nagdaang panahon. Katanggap-tanggap nga ang magbalik-tanaw paminsan-minsan ngunit. ina. Kaya mo bang ibigay ang sobra pa sa kanyang inaasahan? Tama ba ang higitan mo ang kanyang hinihingi? Sa una'y maaaring lubos nga ang kaligayahan ngunit. Mapapagal ka rin sa pagbibigay ng labis. ano ang iyong ibibigay kung hindi wasto? Ang kulang kung kaya't kulang ay hindi sapat. ang pangyayari ay hindi mo man lamang mapapansin. ngunit hindi ba't dapat nating mas ingatan ang ating pag-aari na mas mahalaga sa iba? Kung ano ang mahalaga para sa'yo ang karaniwan mong iniingatan. Kung minsan ay kulang. anong buti ang iyong matatamo rito? Hindi mo maaaring pagsamahin ang iyong nakaraan sa buhay na mayroon ka na ngayon.. Ito na marahil ang pinakamainam na gampanin ng nakaraan sa buhay. o ng higit sa iyong inaasahan? Alin man sa dalawa ay nakakadismaya pa rin. Ang paglalakbay sa buhay ay pasulong. Malimit ay napapalingon tayo sa ating likuran. hindi ba? Kung sakaling hawak mo naman ang pagpili.Karaniwan nating iniingatan ang mga bagay na pinakamahalaga para sa atin. Hindi niya kayang tumbasan ang sobra. Kung minsan ay sobra. Hindi nito kayang abutin ang tayog ng kanyang inaasahan. Kung pagdaka'y ikaw ay mapalingon.

Ano na lang ang magiging kinabukasan ng mga batang walang kasalan at nadamay lamang sa mga hangal na magulang. sa rekomendasyon ni Guerrero. Dapat sana ay nasa paaralan siya sa mga oras na iyon. Ang nakakabagbag-damdaming eksenang ito ay maaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Noong nakilala niya ang pintor na si Don Alejo Vera. naisip man lang ba nila kung gaano ito ka sarap ay siya ring kahirap kapag siya'y lumabas na? Napag-usaupan ba nila ang magiging kinabukasan ng batang naghahanap ng aruga ng isang ama't ina? Mga tanong ng isang bata na nandiyan lamang sa kanyang isipan at sa kanyang pusong sugatan. Kilala siya para sa kanyang larawang Spoliarium. at Colombo. Ina bakit ninyo ako ginawa? Ina bakit ninyo ako ginawa? Minsan tanong ng bata kung mahal ba nila siya. Batavia. Dahil dito naging pensionado siya ng Ayuntamiento ng Maynila sa kondisyon na gumawa siya ng larawan para sa kanila. Subalit. Akala mo'y nakikipaglaro siya sa mga mag-aaral sapagkat may dalang tawa at ngiti kapag siya'y hinahabol.ina. Ilang taong lumipas bago natapos niya ito . Sa mga oras na siya'y ginawa ay naisip ba nila ang hirap na kanilang papasukin. Kaya tanong ni Michael. lumipat siya sa Paris at nagbukas ng studio roon. Ina bakit ninyo ako ginawa? Bakit ninyo ako pinapabayaan? Hindi ninyo ba ako mahal? Nasaan na kayo ni itay? Si Michael ay isang palaboy. bakit ninyo ako ginawa? VI. Ang kanyang ina ay sinasabing nag-aabroad bilang domestic helper ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang bahay. Kung hindi man lang magagawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin para sa kanilang mga anak. isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladyator sa Colosseum sa Roma. Ina bakit ninyo ako ginawa? Ina bakit ninyo ako ginawa? Umiiyak-iyak si Michael nang aking ininterbyu noong Miyerkules ng hapon tungkol sa kanyang buhay kung bakit siya isang palaboy. Kapag nasa Maynila siya nagpapaturo pa rin siya kay Lorenzo Guerrero ng pagpipinta. Ina. Noong 1881 nanalo siya ng gintong pilak para sa kanyang dibuhong La Muerta de Cleopatra sa pandaigdig na kumpetisyon na ang Exposicion Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Ipinanganak siya sa Badoc. Singapore. Ikaw'y magtataka kung kilala ba ng mga babaing ito ang batang si Michael. Naging manlalakbay-dagat siya. nakita niya ang magagandang tanawin sa Hongkong. na magaling na pintor. ang kanyang Spoliarium ay nagwagi ng isa sa tatlong gintong medalya sa Exposicion Nacional de Bellas Artes para sa taong iyon. ang mabuti siguro'y huwag ninyo na lang buhayin ang inyong magiging anak . Dahil mahirap ang kanilang sitwasyon at mahirap na lumaki na walang mga magulang na mas masakit pa sa isang hiniwang bawang. Lumipat ang pamilya sa Maynila noong 1861 upang makakuha ng mabuting edukasyong ang mga anak. Iniwan si Michael ng kanyang ina at ang lola at lolo na lang ang nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang dalawang lahok sa Exposicion ng 1887. pinakasalan niya si Maria Paz Pardo de Tavera. Sa pamamgitan nito. at pagkatapos sa Escuela Nautica. Amoy. Mula sa mga ngiti at sarap. Pumasok siya sa Academia de Dibujo Y Pintura sa Maynila ngunit ipinaalis. hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagturo rito. Ang ama naman niya ay iniwan sila ng kanyang ina noong nalaman buntis ito at hindi na nagpakita. marahil dahil ang kanyang estilo ay hindi umaayon sa kagustuhan ng kanyang maestro. Paano na lang ang sinabi ni Rizal na "Ang Kabataan ang pag-asa ng bayan" kung patuloy at mayroong mga magulang na pinababayaan ang kanilang mga anak. Noong 1884. ikatlo sa pitong anak nina Joaquin Luna at Laurena Novicio. Noong 1877. Mga batang musmos na dapat ay nasa paaralan nagbabasa at nag-aaral para sa kanilang kinabukasan. umalis siya sa eskwela upang maging aprentis niya. Noong 1885. Ilocos Norte. Nag-aral si Luna sa Ateneo de Manila. La Batalla de Lepanto at Rendicion de Granada at nagwagi rin. Nagkainteres si Luna sa pagpipinta dahil sa impluwensya ng kanyang kuya Manuel. pinaaral siya ng kanyang magulang sa Escuela de Bella Artes sa Madrid. Talambuhay ng mga Bayani Juan Luna Si Juan Luna y Novicio (23 Oktubre 1857-7 Disyembre 1899) ay isang Pilipinong pintor at bayani. Noong 1886. Minsan din ay kalaro niya ang mga kapwa bata na tila'y walang problema sa buhay.ang El Pacto de Sangre. Madalas siyang makikita sa labas ng MSU-IIT na nakikipagtakbuhan sa mga kapwa palaboy at minsan sa mga mag-aaral ng nasabing unibersidad sapagkat hinihipo-hipo niya ang mga babaeng mag-aaral kapag hindi ito nagbigay ng pera. ang .

at matatakot maging ang isang batang matalino. Idinetermina ng korte na ito ay ginawa niya habang samantalang baliw at sa gayon walang sala siya. at ito ay nabanggit niya sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Aniya. dahil sa kanyang pagselos. Laguna. Jose Rizal. Bumalik si Luna sa Madrid kasama ng iisa niyang buhay na anak. isa siya sa piniling maging bahagi ng delegasyon para sa negosasyon sa pagkilala ng Paris at Amerika sa bagong republika. bihira ang araw na hindi napapalo ang kanyang mga palad. Pagkalipas ni ilang taon. sinuspetiya ni Luna na may kalaguyo ang asawa niya. tumigil siya sa Hong Kong. magdasal. at magrosaryo. upang ipagpatuloy ang kanyang pormal na pag-aaral. imposible ang makapag-isip nang maayos sa harap ng patpat na pamalo at latigo. ang kanyang huling obrang Peuple et Rois na nakumpleto niya noong 1889 ay ikinunsiderang pinakamahusay na lahok sa Universal Exposition sa Saint Louis sa Amerika. kung saan matatagpuan ang daan-daang kolek-siyon ng aklat. Rizal MAITUTURING na nagmula sa may kayang pamilya ang ating pambansang bayaning si Dr. Noong 1872. pagsulat. pribadong aklatan. Kalaunan ay kumuha rin ng pribadong tagapagturo ang kanyang mga magulang para magturo sa pagbabasa. Noong pinalaya siya noong 27 Mayo 1897. Jose P. Si Donya Teodora naman ang sumubaybay sa panimulang edukasyon ng batang Rizal. . nagpatala si Rizal sa Ateneo Municipal para sa digri sa Batselor sa Sining. gayundin sa pag-aaral ng Latin. Pagkalipas ng ilang taon. Ang kanyang amang si Don Jose ay isang magsasaka ng tubo. Ang pamilya Rizal ay nakatira sa kongkretong bahay na may malawak na hardin. Dr. kung saan inatake siya sa puso at namatay. pinatay niya ang kanyang asawa. Tinuruan niya itong magbasa. Ang kakaibang espiritu ng kumpetisyon at personal na disiplina ay nagpaibayo sa panibagong interes para siya ay lalong pang matuto.kapatid ng kanyang mga kaibigang sina Felix at Trinidad Pardo de Tavera. kasama ng kanyang ina. Siyam na taong gulang si Jose nang dalhin siya ng kanyang ama sa Binan. Nang pauwi na siya sa Pilipinas. kumuha pa ang kanyang ama ng yaya na siyang nag-alaga sa kanya. si Andres. kaya noong 1892. Samantalang ang kanyang inang si Donya Teodora ay may mataas na pinag-aralan na bihira sa kababaihan noong panahong iyon. Sa kabila ng kanyang pagiging mabuting bata. na tumutukoy sa hindi magandang epekto ng ganoong paraan sa asal at isipan ng mga bata. at katiwala ng malawak na lupain. bumalik siya sa Europa. Bagaman at maraming kapatid na babae si Jose o Pepe na maaaring mag-alaga sa kanya. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1891 at idinakip siya kasama ng kanyang kapatid na si Antonio Luna noong 1896 at ikinulong sa Fort Santiago dahil sila ay sinususpetiyang taga-oraganisa ng rebolusyon ng mga Katipunero. Hindi maganda ang karanasan ni Rizal sa paaralang iyon. Ayaw ni Rizal sa gayong paraan ng pagtuturo. Sa pamahalaang rebolusyunaryo ni Emilio Aguinaldo. Nagkaroon sila ng dalawang anak nila subalit isa ay namatay habang sanggol pa. Dahil sa pagkakaroon ng maraming aklat sa bahay at paghikayat ng kanyang mga magulang kung kaya't labis na nagkahilig ang batang si Pepe sa higit pang pag-aaral at pagkatuto hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. anupa't naisulat niya sa kanyang tala-arawan ang pagkakatanggap ng palo mula sa kanyang guro na may istriktong pamamaraan ng pagtuturo.

siya ay tinanghal na emperador at ginawaran ng estampita. Dahil sa espiritu ng liberalismo sa Europa kaya't mas lumawak ang kanyang interes. Nag-aral siya ng iba't ibang lengguwahe. Nang lumaon ay nag-aral siya ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas kasabay ng pag-aaral niya ng surveying sa pagtuturo ng mga Heswita. pinasundo niya si Mabini sa Laguna at matapos ang kanilang pagpupulong noong 12 Hunyo 1898.kagaya ng isang kagalang-galang na tao na dapat na pagkilala sa kanya. Isa sa mga pinakamahalagang rekomendasyon ni Mabini ay ang pag-aalis ng Diktadurya ng pamahalaan ni Aguinaldo at ang . Ayaw ni Rizal na barilin siya nang nakatalikod kagaya ng isang traydor. dahil sa umano'y pag-iingat ng mga subersibong papeles. Nang bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo noong 19 Mayo 1898. Nagtamo rin siya ng mga medalya at pagkilala dahil sa kanyang termino at nananatiling tumatanggap ng markang pinakamahusay sa halos lahat ng kanyang mga aralin. Bumagsak siyang patihaya. Papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang boluntaryong doktor nang sumiklab ang rebolusyon sa Pilipinas. kung saan kanyang itinuwid ang mga pagkakamali sa nakatalang kasaysayan ng Pilipinas. pero hindi pinayagan ang kanyang hiling na barilin na nakaharap sa firing squad. kasabay ng kanyang aktibong kampanya para sa reporma sa Pilipinas. pero makaraan ang isang buwan. Nagsimula si Rizal sa grupong Carthaginian na nasa hulihan ng talaan. 1896. nang marinig ni Rizal ang mga putok. Natapos niya ang kanyang Batsilyer sa Sining noong 1887. Ang unang grupo ay tinawag na Romano samantalang ang ikalawa ay tinawag na Carthaginian. Noong Disyembre 3. paharap sa sumisikat na araw sa umagang iyon ng Disyembre . isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbibigay-suporta sa Kilusang Pang-reporma. Nagbigay din siya ng mga kontribusyon sa La Solidaridad. binaril siya sa Luneta. dahil sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga repormista. Nang siya ay magbalik sa Pilipinas noong 1892. Sa oras ng eksekyusyon. Ang mga miyembro ng grupo ay inihahanay sa kanilang tagumpay sa kanilang pang-araw-araw na leksiyon. ang pahayagan ng mga repormistang Pilipino sa Espanya. Sa Maynila noong 1881. Nang siya ay 17 taong gulang ay nagtungo siya sa Espanya upang mag-aral sa Universidad Central de Madrid. si Mabini ay naging punong tagapayo ni Aguinaldo. Noong taong 1896 naman.Ang kanilang klase ay hinati sa dalawang grupo. nagkaroon siya ng matinding sakit na nagdulot sa kanya na maging paralitiko habambuhay. ang El Filibusterismo at nagsalin ng Sucesos de las Islas Filipinas. nagpakita na siya ng hindi pangkaraniwang talino at pagkahilig sa pag-aaral. naglakbay sa maraming bansa. Hinuli siya at kinasuhan ng rebelyon at sedisyon. Noong 1885 ay pareho niyang natapos ang kursong medisina at pilosopiya. Isinulat niya ang isa pang nobela. Sumailalim siya sa house arrest sa ospital ng San Juan de Dios at nang kinalaunan ay pinalaya na rin dahil sa kanyang kondisyon. nakamit niya ang isang partial scholarship na nagbigay-daan upang makapag-aral siya sa Kolehiyo ng San Juan de Letran. ay ipinihit niya ang kanyang katawan. Buhay Noong 1893. Apolinario Mabini Noong siya ay bata pa. Nag-aral din siya ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas mula 1888 hanggang 1894. Hinuli siya ng mga gwardiya sibil noong 10 Oktubre 1896. ipinatapon siya sa Dapitan ng pamahalaang Espanyol.

Maynila. si Jacinto ay lubhang nasugatan at binawian ng buhay sa sakit na malaria noong ika-16 ng Abril. Nagsilbi rin siya sa kabinete ni Aguinaldo bilang Pangulo ng Konseho ng nga Kalihim at bilang Kalihim ng Ugnayang Panlabas. kalihim at piskal ni Andres Bonifacio. Siya ay isinilang sa Bulakan. nagtapos siya sa Ateneo sa kursong Bachiller en Artes. Bulakan noong Nobyembre 14. Nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. sa tulong ni Delfina Herbosa de Natividad. Habang nasa Guam. Nang tinugis sila ng mga Amerikano sa Pasong Tirad noong Disyembre 2. . Napahanga niya si Aguinaldo at itinaas siya bilang tinyente kung saan pinalaya niya ang lalawigang ito. Marcela Agoncillo Si Marcela Mariño Agoncillo (Hunyo 24. Nang mamatay si Bonifacio. Si Emilio ay nag-aral sa Colegio de San Juan de Letran at kumuha ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas subalit ito ay natigil nang siya ay sumapi sa Katipunan noong 1896. Si Marcela ay kinikilalang "Ina Watawat ng Pilipinas". Nanirahan siya sa isang maliit na dampa sa Nagtahan. siya ay naging isa sa mga pinuno ng Katipunan at naging tagapayo. Nanatiling bilanggo si Mabini hanggang 23 Setyembre 1900. Dahil sa kahirapan. Nang mamatay si Hen. Si del Pilar ay unang nag-aral kay Maestro Monico at pagkatapos ay nagpatuloy sa paaralan ng mananagalong na si Pedro Serrano Laktaw. Noong Marso 1896. Maynila. 1860 . Naging pinuno ng maghihimagsik at sumanib siya sa tropa ni Col. binalak niyang magturo subalit sumiklab ang Himagsikan. Siya ay isinilang noong Disyembre 15. Solong itinaguyod ng ina ni Emilio bilang isang kumadrona ang buhay nila mula nang mamatay ang kanyang ama. Bulakan) ang nagpatanyag sa kanya. Siya ang nagsulat ng Kartilya ng Katipunan at nag-edit ng Kalayaan--ang dyaryo na ginamit ng Katipunan sa pagpapamahagi ng impormasyon. Emilio Jacinto Si Emilio Jacinto ay isang rebolusyonaryong Pilipino noong panahon ng Himagsikan (1896) na naging isa sa mga magagaling na lider ng Katipunan. Vicente Enriquez kung saan napalaban siya sa Kakaron de Sili at bunga ng maigting na pagtatanggol siya ay nahirang bilang tinyente sa gulang na 19. ang isang pamangking babae ni Jose Rizal. Sa edad na 19. 1875 kina Fernando del Pilar at Felipa Sempio. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal noong 1880 at tumira sa bahay ng kanyang tiyo na si Deodato Arellano kung saan sinasabing itinatag ang Katipunan. 1899 sa edad na 23. Ang introduksyon sa balangkas ng konstitusyong ito ay ang El Verdadero Decalogo. Sa murang isipan ni del Pilar natimo ang mapanganib na mensahero ng mga propagandista. Ito ay ginawa sa Hong Kong. 1899. Ang artikulo niyang El Simil de Alejandro ay nagdulot sa kanyang muling pagkadakip at pagkatapon sa Guam kasama ang iba pang mga Pilipino. nagpaiwan siya upang abangan ang mga kaaway habang tumatakas si Aguinaldo. Isa pa sa mga importanteng dokumento na kanyang nagawa ay ang Programa Constitucional de la Republica Filipina. naisulat niya ang La Revolucion Filipina. Ang kanyang katalinuhan ay napakinabangan noong panahon ng rebolusyon. si Emilio ay tumira sa kanyang tiyuhin. Sa isang sagupaan sa Majayjay. isang konstitusyon na kanyang iminungkahi para sa Republika ng Pilipinas. Gregorio Del Pilar Si Gregorio del Pilar ay ang pinakabatang heneral na lumaban sa Digmaang Pilipino-Amerikano. ipinagpatuloy ni Jacinto ang paglaban sa mga Kastila bagamat hindi siya sumali sa puwersa ni Emilio Aguinaldo. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Jacinto at Josefa Dizon. na isinulat upang gisingin ang makabayang diwa ng mga Pilipino.Mayo 30. 1875 sa Trozo. Sa murang gulang sumapi siya sa Katipunan. Bulakan at Quingwa (ngayon ay Plaridel. Ginawa siyang heneral ng isang brigada sa gulang na 22. Siya ang tinaguriang "Utak ng Katipunan".pagpapalit nito sa isang rebolusyonaryong pamahalaan. Antonio Luna si del Pilar ang humalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo. at kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga lokal na pahayagan. Ang pagsalakay niya sa Paombong. 1946) ay isa sa mga gumawa ng unang watawat ng Pilipinas. tumakas si Mabini papuntang Nueva Ecija at nadakip ng mga Amerikano sa Cuyapo noong 10 Disyembre 1898. Laguna. Napatay siya at ang kanyang mga tauhan sa pagtatanggol ng Pasong Tirad.

kung kailan may mga mahihirap ang nagtitipon sa kanilang garahe upang humingi ng limos. na noon ay nasa Hong Kong pa rin. at Maria. si Marcela at ang kanyang anak ay nagdusa sa gutom dahil hindi sapat ng suplay ng pagkain. Marcela ang nagalaga sa lahat ng kanyang anak hanggang sa sila ay lumaki. Eugenia. natuto siya ng Espanyol. na ipinanganak sa Taal. Siya ay patuloy pa ring nagluksa sa namatay na asawa. Karamihan sa kanyang mga anak ay pinili ang pagtuturo at walang isa sa kanila ang ikinasal. Ito ay natapos sa loob ng limang araw. Gregoria. ang kalusugan ni Marcela ay patuloy na lumala. Ang watawat ay personal na inihatid ni Marcela kay Aguinaldo. musika. may mga taong naghihintay sa kanya sa patyo ng simbahan tuwing umaga kapag siya ay lumalabas kasama ang isang kasambahay o isang kamag-anak upang magsimba. at puting tatsulok na may araw at tatlong bituin. Marcela. siya ay tinaguriang pinakamaganda sa Batangas. Siya ay tinawag na "Roselang Hubog". Ito ay iwinagayway mula sa bintana ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit. Hiniling ni Aguinaldo kay Marcela na tumahi ng isang bandila ayon sa kanyang disenyo. Ang kanyang ama ay si Maximo Malvar. Nagkaroon sila ng anim na anak na babae: Lorenza. Siya ay tinaguriang kahuli-hulihang heneral na sumuko sa hukbo ng mga Amerikano. Matapos ang Digmaan ng Maynila noong 1945. ang pamilya ay nagkakawang-gawa. na humantong sa Treaty of Paris na nagtapos ng Digmaang Espanya-Amerika. isang mayamang rebolusyonista at ang unang Filipinong diplomata. Ang watawat ay ginawa mula sa pinong sutla na binili ni Marcela sa Hong Kong. Pagkatapos ng kasal. Ang kanyang mga magulang ay nakilalang mayaman at relihiyoso. Kinailangang ulitin muli ang watawat kapag ang guhit ng sinag ng araw ay hindi nailalagay sa tamang direksyon. Sina Marcela. Ayon sa ilang mga kuwento. Tuwing Huwebes. Miguel Malvar Si Heneral Miguel Malvar ay isang heneral na namuno sa sandatahang hukbo ng Pilipinas noong panahon nang pananakop ng mga Amerikano at sa panahong pinatapon si Heneral Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Noong May 30. may asul at pulang parihaba. sa pamamagitan ng isang mahirap na proseso. sining at mayuyuming asal. Catalina College ng Dominican Nuns sa Intramuros. Ang pamilya ay nagbibigay ng isang supot ng bigas at pera. 1897. isang mayamang magsasaka ng palay at tubo. Maynila siya nagtapos ng kanyang elementarya at sekundaryong edukasyon. Ang mga pamilyang Agoncillo ay bumalik sa Maynila matapos dumating ni Don Felipe mula sa kanyang mga diplomatikong gawain sa ibang bansa. Nang mamatay si Don Felipe. Ang kanilang mga mata at mga kamay ay nahirapan dahil sa mahabang trabaho. Si Marcela ay ikinasal sa isang hukom. ay anak nina Francisco Mariño at Eugenia Coronel. Ang tagumpay ng kanyang ama sa . siya ay namatay sa edad na 86. Batangas. Ang kanilang sitwasyon ay lalong naging mahirap sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Hindi nasaksihan ni Marcela ang unang pagpapakita sa publiko ng bandila dahil siya'y kailangang manatili sa kanyang asawa. Si Gregoria ang unang Filipina na nagtapos sa Oxford University. na siya namang dinala niya sa pagbalik sa Maynila. dahilan upang itago ng kaniyang mga anak ang mga bagay na nagpapaalala sa kanilang ama. Parehong nalalapit ang dalawa sa edad 30 nang sila ay ikinasal. ang naging kinatawan sa negosasyon sa Paris. Siya rin ay isang magaling na mangaawit at lumitaw ang kagalingang ito sa ilang mga sarsuwela sa Batangas. Lorenza at Delfina ay nagtrabaho nang mano-mano sa tulong ng isang makina. kung saan sila tumira ng magkasama sa Malate. Batangas. at ang pamangking babae ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Ipinanganak si Malvar noong ika-27 ng Setyembre.Siya ay kinasal kay Felipe Agoncillo. ang disenyong ito ay kakatawan sa mithiin ng lahat ng mga Pilipino. Ito ay naging kilala bilang "ang watawat ng araw at ang mga bituin". Si Marcela. Cavite sa panahon ng pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12. 1898. na mula rin sa isang kilalang pamilya sa Taal. dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang kumbento na kilala dahil sa mahihigpit na alituntunin. at walang isa sa mga pumunta na umuuwing walang dala. Sa Sta. 1946. Lumipat sila sa Taal nang masunog ang bahay nila sa Maynila. Ito ay naka-burda sa kulay ginto. Don Felipe Agoncillo. Kilala sa pagiging strikto. Adela (namatay at 3). Ang kanyang mga labi ay dinala mula Taal hanggang Maynila at inilagay sa tabi ng kanyang asawa sa Catholic Cemetery ng La Loma. tubig at iba pang mga pangangailangan. bumisita si General Emilio Aguinaldo sa bahay ng mga Agoncillo sa Hong Kong matapos pumirma ng kasunduan ng Biak-na-Bato noong Disyembre 14. Ang pamilya ay nanatili sa kanilang bahay sa Malate. isang birhen na nakaluklok sa simbahan ng bayan. Ito ay matapos rin ng pagkabigo ng Unang Republika ng Pilipinas at ang pagtatatag ng rehimeng Amerika. taong 1865 sa Santo Tomas. Para kay Aguinaldo. Pagkatapos ng kanilang boluntaryong pagalis sa Pilipinas. Agad-agad na tinatawag ni Marcela ang kanyang panganay na anak na si Lorenza. upang makatulong sa kanya. si Marcela ay lumipat mula Taal papuntang Maynila. Sa kolehiyo. at ang kanyang ina ay si Tiburcia Carpio. Bilang isang bata.

Ngunit ang tagumpay laban sa mga Espanyol ay sadyang napakabilis lamang sapagkat noong ika-4 ng Pebrero taong 1899. si Teodora ay ikinasal kay Francisco Mercado na mula sa Biñan. naghain si Rep. Maging si Teodora ay hindi nakaligtas sa pagmamalupit ng Kastila. Jose. sinimulan ni Malvar ang bagong taktika ng pag-atake sa mga bayang sinasakop ng mga Amerikano. Ayon sa kanya. ang Tayabas noong Hunyo 15. Ang kaniyang ama ay naging kapitan ng munisipyo ng Biñan. Namatay siya noong Oktubre 13. Napilitang lumipat ng Maynila ang kaniyang pamilya ng magkaroon ng hidwaan ang Dominiko at ang Filipino sa Laguna. Nagsimulang muli ang rebolusyon. Olympia. kasama ng kanyang Batangas Brigade. Saturnina. Paciano. Nagapi si Aguinaldo. Rodolfo Valencia ng Oriental Mindoro ng Panukalang Batas Blg. kasapi ng isang samahan ng mga Katoliko sa Isabela. siya ay pinaglakad siya nang mahigit 50 kilometro mula ng Calamba hanggang Sta. at agrimensor. 1898 matapos ang dalawang buwang pakikipaglaban. Ngunit dahil hinarap ang hukbo ng isang makapangyarihang sandatahang lakas. Sa murang edad na dalawampu. Sila ay nanirahan sa Calamba. at biniyayaan ng labing isang anak. Franklin Bell. Laguna. upang ideklara si Miguel Malvar bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. isa ang kaniyang pamilya na tumutol at bilang parusa. Si Teodora ang kauna-unahang guro ng kanilang mga anak. 1901 at maipatapon sa Hong Kong si Heneral Emilio Aguinaldo. alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Calaveria noong 1849. at napawalang-sala makalipas ang dalawa at kalahating taong pagkakabilanggo. Si Teodora ay ikalawa sa mga anak nina Lorenzo Alonzo at Brijida de Quintos. Teodora Alonzo Si Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos (9 Nobyembre 1827 ² 16 Agosto 1911) ay ina at unang guro ng pambansang bayani na si Jose Rizal. nararapat na ideklara si Miguel Malvar bilang pangalawang pangulo sapagkat siya ang namuno ng rebolusyong gobyerno matapos magapi noong ika-23 ng Marso. 2594. Siya ay nakapag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa. Una siyang nakulong sa bintang na nilason niya ang kapatid ng kaniyang asawa. Laguna. at Soledad. bago ito ipinadala sa Maynila upang magaral. Josefa. Inagaw nito ang Batangas sa pamamagitan ng ´scorched earth tacticsµ na siyang nagbunga ng mabigat na pasanin para sa mga gerilya at maging sa mamamayan. Trinidad. naghiwahiwalay sila sa isang hukbong gerilya. Sa kalagitnaan ng taong 1890 ay sumiklab ang rebolusyon. upang magamot at maibalik ang kaniyang paningin. Quezon ang pangalawang pangulo ng republika na namuno matapos kay Heneral Emilio Aguinaldo. Hindi nagtagal ay natalo ang mga Espanyol.pagsasaka ang nagdulot kay Malvar kasama ng kanyang mga kapatid na magkaroon ng edukasyon. Sa bagong pamumuno. Nagdesisyon siya kasama ng buong hukbo na sumuko sa mga Amerikano. Nang ipag-utos ng mga Kastila na palitan ang apelyido ng bawat Filipino. kinatawan ng Laguna sa Kortes ng Espanya. kung saan sumuko sila kapalit sa halagang 800. na siyang nagbunsod kay Malvar na pamahalaan ang lahat ng puwersyang rebolusyon. Sa pakikipagtunggali laban sa mga Amerikano. Cruz. umunlad din si Malvar. Nakita ni Malvar ang posibleng kahahantungan ng mga Pilipinong walang kinalaman kung ipagpapatuloy pa ang digmaan. sumiklab muli ang digmaang Filipino-Amerikano at namunong muli si Malvar sa pakikipaglaban sa bagong kaaway. Sinasabi niyang nagkakamali ang mga manunulat ng kasaysayan ng Pilipinas sa pagsasabing si Manuel L. Ipinagtanggol siya ng dalawa sa maga-galing na abogado na nagmula pa sa Maynila. Maria. Laguna. Laguna. Dahil sa edukasyong ito. Ang kaniyang ina naman ay galing din sa prominenteng pamilya. Ang pagbabago ng taktikang ito ay hindi naging matagumpay kumpara noong digmaan laban sa mga Espanyol. Noong 1898. Nagtagumpay sila sa paraang ito ngunit dumating si J. nakapag-asawa at nabiyayaan ng anak. . Lucia. sumiklab ang digmaang Spanish-American. Hiningi ni Admiral George Dewey ang tulong ni Aguinaldo at ng mga rebolusyonaryo upang tulungan sila sa ´Philippine Campaignµ. si Jose ay nagtungo sa Europa upang magpakadalubhasa. taong 2008. Ang kanilang apelyido ay pinalitan ng Realonda. Matagumpay na pinalaya si Malvar sa kamay ng mga Espanyol. lumiit ang tsansa ng tagumpay ng tropa ni Malvar at hindi nagtagal.. 1911 at tinaguriang ang huling Pilipinong heneral na sumuko sa hukbong Amerikano Noong ika -2 ng Enero. Narcisa. Bumuo at namuno si Malvar sa isang hukbo kasama ng lider ng rebolusyon na si Emilio Aguinaldo. Siya rin ang naging inspiration at dahilan kung bakit kumuha ng medisina si Jose. napilitan ang mga katipunero na pirmahan ang kasunduan sa Biak-na-Bato.000 piso at pagpapatapon ni Aguinaldo sa Hong Kong noong 1897. Maka-ilang beses siyang nakulong sa mga kakatwa at hindi mahalagang kaso. Concepcion.

Kinupkop sila ng matanda. ngunit nabigo sa kaniyang layunin. Amoy. Noong 1877. Ang nakakabagbag-damdaming eksenang ito ay maaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. at Colombo. ang kalupitan ng mga Kastila ay lalong tumindi dahil sa pagkakatuklas ng nalalapit na paghihimagsik ng mga katipunero ni Andres Bonifacio. kaya noong 1892. Noong 1885. pinaaral siya ng kanyang magulang sa Escuela de Bella Artes sa Madrid. sapagkat matanda na siya noong sumiklab ang himagsikang pinamumunuan ni Andres Bonifacio noong taong 1896. Lahat ng dumudulog sa munting tahanan ni Tandang Sora ay kanyang pinagyayaman. Bumalik sa Pilipinas si Tandang Sora nang ito ay nasa pamahalaan na ng mga Amerikano. Pagkalipas ni ilang taon. lalo na sa mga katipunero kaya't siya ay hinuli at ipinatapon sa pulo ng Marianas. 1812. na magaling na pintor. siya ay nagtungo sa Maynila upang bisitahin ang asawa at makiusap sa gobernador. Namatay si Ginoong Ramos noong pitong taong gulang pa lang ang kanilang bunsong anak. lumipat siya sa Paris at nagbukas ng studio roon. marahil dahil ang kanyang estilo ay hindi umaayon sa kagustuhan ng kanyang maestro. Ipinanganak siya sa Badoc. isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladyator sa Colosseum sa Roma. Nagkainteres si Luna sa pagpipinta dahil sa impluwensya ng kanyang kuya Manuel. Noong 1884. Lumipat ang pamilya sa Maynila noong 1861 upang makakuha ng mabuting edukasyong ang mga anak. Mula noon siya na ang nagtaguyod sa buong pamilya at hindi muling nagpakasal.Noong 1891. 1919) o Tandang Sora ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-aral subalit kung pakikipagkapwa tao ang pag-uusapan ay nasa kanya na ang mga katangiang maaring ituro ng isang guro sa paaralan.ang El Pacto de Sangre. Noong 1886. Singapore. bata man o matanda. inalok ng lehislatura ng Filipinas si Teodora ng pensyon bilang pagkilala sa kaniyang mga naging ambag sa bayan. Ilocos Norte. isang cabeza de barrio ay may anim na anak. mas mainam sigurong bawasan na lang ang buwis. nakita niya ang magagandang tanawin sa Hongkong. Noong nakilala niya ang pintor na si Don Alejo Vera. Nang malaman niyang ang kaniyang anak ay papatawan na ng parusang kamatayan. La Batalla de Lepanto at Rendicion de Granada at nagwagi rin. 1896. Sa pamamgitan nito. Nabuhay siyang isang dukha at namatay sa karalitaan noong Marso 2. Nag-aral si Luna sa Ateneo de Manila. Subalit. Kilala siya para sa kanyang larawang Spoliarium. Siya ay nakahimlay sa kanyang bakuran sa Balintawak (na ngayon ay kinatatayuan ng Himlayang Pilipino. ikatlo sa pitong anak nina Joaquin Luna at Laurena Novicio. Noong 1881 nanalo siya ng gintong pilak para sa kanyang dibuhong La Muerta de Cleopatra sa pandaigdig na kumpetisyon na ang Exposicion Nacional de Bellas Artes sa Madrid. umalis siya sa eskwela upang maging aprentis niya. . Maraming mamamayan ang hinuli at pinahirapan at pilit na pinagtatapat ng tungkol sa mga lihim ng Katipunan. Tinagurian siyang Tandang Sora. babae o lalaki. Siya ay may isang maliit na tindahan sa Balintawak. pinakasalan niya si Maria Paz Pardo de Tavera. Sa dami ng hirap at sakit ng kaloobang dinanas. hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagturo rito. Noong Agosto. Magalang niyang tinanggihan ang alok at sinabing ´Ang aking pamilya ay kailanman hindi nagmahal sa bayan dahil lamang sa salapi. nakasama niya si Jose nang madestiyero ito sa Dapitan at magtungo sa Hong Kong. Nagkaroon sila ng dalawang anak nila subalit isa ay namatay habang sanggol pa. sa rekomendasyon ni Guerrero. at pagkatapos sa Escuela Nautica. Natunugan ng mga Kastila ang kabutihan ni Tandang Sora. pinakain at pinabaunan ng konting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Kastila. Kapag nasa Maynila siya nagpapaturo pa rin siya kay Lorenzo Guerrero ng pagpipinta. ang kanyang Spoliarium ay nagwagi ng isa sa tatlong gintong medalya sa Exposicion Nacional de Bellas Artes para sa taong iyon. sinuspetiya ni Luna na may kalaguyo ang asawa niya.µ Melchora Aquina Si Melchora Aquino (kapanakan Enero 6. Batavia. Lungsod ng Quezon) Juan Luna Si Juan Luna y Novicio (23 Oktubre 1857-7 Disyembre 1899) ay isang Pilipinong pintor at bayani. ang kapatid ng kanyang mga kaibigang sina Felix at Trinidad Pardo de Tavera. Siya ay ikinasal kay Fulgencio Ramos. Pumasok siya sa Academia de Dibujo Y Pintura sa Maynila ngunit ipinaalis. May mga nakatakas at sa kagubatan nakapagtago at dito nila nakatagpo si Tandang Sora. Naging manlalakbay-dagat siya. Tandang Sora. 1919. Ang kanyang dalawang lahok sa Exposicion ng 1887. kamatayan Marso 2. Ilang taong lumipas bago natapos niya ito . Kung ang ating pamahalaan ay maraming pondo at hindi alam kung saan dapat gamitin. Matandang-matanda na siya at walang nalalabing ari-arian. Dahil dito naging pensionado siya ng Ayuntamiento ng Maynila sa kondisyon na gumawa siya ng larawan para sa kanila.

Isinilang si Quirino sa Vigan. Ilocos Sur Noong Nobyembre 16. Nag-umpisa siya sa pulitika bilang piskal panlalawigan. nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong Abril 23. isa siya sa piniling maging bahagi ng delegasyon para sa negosasyon sa pagkilala ng Paris at Amerika sa bagong republika. inatake bigla si Roxas sa puso at siya ay . Valdes at si heneral Carlos P. nagsilbi (1938-1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon. Isinilang si Roxas noong Enero 1. nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. 1890 . VII. Kinaharap ng administrasyong Quirino ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang Hukbalahap. Namatay siya sa atake sa puso noong Pebrero 29. Talambuhay ng mga Pangulo ng Pilipinas Elpidio Rivera Aquino Si Elpidio Rivera Quirino (Nobyembre 16. kasama ng kanyang ina. at mga industriya. 1953. Noong pinalaya siya noong 27 Mayo 1897. Romulo at ibinalik ang kanyang nombramyento bilang opisyal ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. 1948) ay isang pulitiko sa Pilipinas. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Bilang pangulo. tumigil siya sa Hong Kong. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Siya ay nagsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas mula Mayo 1946 hanggang sa kanyang kamatayan noong Abril 1948. muli niyang itinayo ang ekonomiya ng bansa.Abril 15. Bilang Pangulo. ang kanyang huling obrang Peuple et Rois na nakumpleto niya noong 1889 ay ikinunsiderang pinakamahusay na lahok sa Universal Exposition sa Saint Louis sa Amerika. 1948. Hiniram na Kalihim ng Pananalapi ni Gob. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935). 1956 sa gulang na 66. Siya ang unang Ilokanong pangulo. At nanumpa bilang Pangulo pagkaraang mamatay si Roxas noong Abril 17. Quezon. dahil sa kanyang pagselos. at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. 1948 hanggang Disyembre 30. Sa panahon din ito. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines) noong 1915. ang Lungsod ng Roxas sa lalawigan ng Capiz. Pagkalipas ng ilang taon. Tinalo ni Ramon Magsaysay sa kanyang ikawalang pagtakbo bilang pangulo. Pagkatapos ng digmaan. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Noong 1921. si Andres. Bumalik si Luna sa Madrid kasama ng iisa niyang buhay na anak. Hen. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 1946 laban kay Sergio Osmena. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pinatay niya ang kanyang asawa. at sa suporta ni MacArthur. Nang pauwi na siya sa Pilipinas. naging kasapi si Roxas sa National Assembly. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga Huk. siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. pinawalang-sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. 1948. pinawalang-sala siya ni Heneral Douglas MacArthur kasama kay pangulong Sergio Osmena kasama ng mga Pilipinong heneral na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sina heneral Basilio J. Sa pamahalaang rebolusyunaryo ni Emilio Aguinaldo. kung saan inatake siya sa puso at namatay. pinaunlad niya ang pagsasaka. Nahalal sa Kongreso noong 1919. Nagsilbi siya mula Abril 17. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1891 at idinakip siya kasama ng kanyang kapatid na si Antonio Luna noong 1896 at ikinulong sa Fort Santiago dahil sila ay sinususpetiyang taga-oraganisa ng rebolusyon ng mga Katipunero. Manuel Acuna Roxas Si Manuel Acuna Roxas (Enero 1. Murphy noong 1934 at naging kasapi ng "Constitutional Convention". 1890 kina Mariano Quirino at Gregoria Rivera. 1892 . naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay. Idinetermina ng korte na ito ay ginawa niya habang samantalang baliw at sa gayon walang sala siya. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. bumalik siya sa Europa.Pebrero 29. Noong Abril 15. 1956) ay isang pulitiko at ang ikaanim na pangulo ng Pilipinas. Ito ang nagbigay-buhay sa kanyang buhay politika. Naging pangalawang pangulo siya ni Manuel Roxas noong 1946.

1933) na lalong mas kilala sa palayaw na Cory ang ikalabingisang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang naging babaeng pangulo ng Pilipinas (Pebrero 25.1945). 1869 sa bayan ng Kawit. 1986 . Nakamit nila ang mapagpasyang tagumpay. Bohol sa Kapuluan ng Kabisayaan sa Kalagitnaang Pilipinas. isang sakit sa bituka. Carlos Polestico Garcia Carlos Polestico Garcia (1896 . nagpatala siya sa Pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Cavite sa Luzon sa panahong kolonya ng Espanya ang Pilipinas. ang kaniyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. Bilang bahagi ng napakasunduan. 1971 sa edad na 75. pinasok niya ang politika noong 1926 bilang mambabatas na kaanib sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Philippine House of Representatives) at naglingkod hanggang 1932. . Noong 1946 ay naging puno siya ng minoriya sa Senado. presidente ng Republika ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1961. habang nagbibigay ng kanyang talumpati sa dating base militar ng Estados Unidos sa Clark Air Base. si Garcia ay kilala rin na makata sa kanyang diyalektong Bisaya. kung saan siya nag-aral ng medisina. na kasalukuyang may edad na 75. ang ikapitong anak ng alkalde ng bayan. Marcos.Hunyo 30. Isinilang si Garcia noong Nobyembre 4. 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa. Noong 1953 si Garcia ay nanombrahan bilang bise presidente na kabilang sa Tiket Nasyonalista na pinangunguluhan ni Ramon Magsaysay. Siya ay sinundan ni Elpidio Quirino. ipinatapon si Aguinaldo sa Hong Kong noong 1888.1971). sa tulong ng isang paring Jesuit. at ang tinulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa Bohol. Emilio Aguinaldo Ipinanganak si Emilio Aguinaldo noong Marso 22. lumaban siya sa pananakop ng mga Hapon bilang miyembro ng mga gerilya na nakabase sa Bohol. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon (Unang Rebolusyon sa EDSA) noong Pebrero 25. at noong 1954. Noong Marso 1957 si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. sa himpapawid sa tulong ng CIA samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa Halalan noong 1961. 1896 sa Lungsod ng Talibon. 1992). Doon pinag-aralan niya ng taktikang pangmilitar ng mga Britanya at nagtipon ng mga armas. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939 . Siya ay ina ng artistang si Kris Aquino. Maria Corazon Cojuangco-Aquino Si Maria Corazon Cojuangco-Aquino (ipinaganak bilang Marà Âa Corazon Sumulong Cojuangco noong Enero 25. at palihim na bumalik sa Luzon ilang taon ang lumipas. isang probinsiya sa Katimugang Pilipinas. Nagbalik si Aguinaldo sa Luzon at tumulong panguiinahan ang isang pag-aalsa na sa kaunting panahon ay nagtaboy sa mga Espanyol sa rehiyon. Ipinanganak siya sa Tarlac kina Jose Cojuangco Sr. at kinalaunan nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School noong 1922 sa Maynila. Pero dahil sa supporta ng kanyang anak na si Kris Aquino mayroon sa kanyang nag-aasikaso at ngayon unti-unti na nawawala ang kanyang sakit. Nag-aral siya sa Silliman University at Silliman Institute. isang politikong Pilipino na bumuo at namuno sa isang pwersang guerilla na lumaban sa pananakop ng mga Hapones. si Garcia ay naging bise presidente at Kalihim ng Suliraning Panlabas. Namatay siya sa atake sa puso noong Hunyo 14. sa lungsod ng Dumaguete. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Ninoy Aquino sa ngayon mas maging masaya at matapang si Cory. at nagwagi rin siya sa Halalan ng Panguluhan noong Nobyembre 1957. Sa edad na 15. ang dating pangulo. Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging makaPilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan. 2008. Bukod sa kanyang mga nagawa bilang makabansang pulitiko. ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Siya ay kabiyak ni Benigno Aquino. ("Ninoy"). Nakapag-aral siya sa Estados Unidos at nakapagtapos nang may digri sa Wikang Pranses. mula 1932 hanggang 1942. ang Pamahalaan ni Garcia ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Bansang Amerika upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na Base Militar ng Amerika. at naging miyembro ng Senado mula 1942 hanggang 1953.namatay. at Demetria Sumulong. Habang nasa kapangyarihan. Si Garcia ay naging gobernador ng Bohol. Naging abogado at guro. napabalita na mayroong colon cancer. Jr. Noong Marso 24.

tulad ni Gen. Kasama ni Dr. gumawa si Aguinaldo nakakahiyang pahayag sa radyo ng kanyang pagsuporta sa mga Hapon. Jose Rizal. at ginapanan niya ang pamumuno sa kilusan pallgkatapos mahuli at ipapatay si Rizal. . Tinanggap niya ang alok na ililigtas ang kanyang buhay kung ipapangako niya ang kanyang katapatan sa Estados Unidos.sumuko lamang siya nang hindi lumalaban. Isang malungkot na desisyon ang ginawa ni Aguinaldo dahil matapos siyang ipagtanggol ng kanyang mga magigiting na heneral. inumpisahan niya ang digmaan laban sa mga Espanyol noong 1896. Quezon sa halalan. tinalo siya ni Manuel L. 1899. isang lihim na samahan na pinamumunuan noon ni Andres Bonifacio. ngunit nakipaglaban kaisa ng mga Amerikano upang patalsikin ang mga Espanyol � kasama ng paglilipat ng maghigit na 15. ang kalayaan ng kanyang bansa na natamo noong 1946. Gayon pa man. ngunit sa paglilitis nalaman na pinuwersa lamang siya upang gawin ang kanyang mga pahayag (binantaan siya ng mga Hapon na papatayin ang kanyang pamilya). at nalinis din ang kanyang pangalan. 1898 at inihalal siya ng Kapulungan ng Saling-batas ng Pilinas bilang pangulo noong Enero 1. 1899.Noong 1895 sumapi si Aguinaldo sa Katipunan. Pagkatapos makuhang muli ng mga Amerikano ang Pilipinas. dinakip siya sa pakikipagtulungan sa kaaway. ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayan ng Pilipinas noong Hunyo 12. at noong 1950 nagsilbi siya ng isang termino sa Council of State bago siya muling namahinga. 1964 sa edad na 94. Namatay siya sa atake sa puso sa Veterans Memorial Hospital sa Lungsod ng Quezon noong Pebrero 6.Gregorio del Pilar. Walang tulong ninuman. Noong 1898. Sa una nakatanggap lamang siya ng magkakahalong mensahe. Nakipaglaban ang mga Espanyol sa pamamagitan ng pwersang militar at panunuhol sa mga pinuno ng mga rebelde. Nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at mga Pilipinong makakalayan. na may layuning patalsipokkin ang mga Espanyol at palayain ang Pilipinas. Tinanggap ni Aguinaldo ang alok na pera at ginamit ito sa pagbili ng dagdag na armas para sa rebelde sa halip na bumalik sa pagkakatapon. Namuhay siyang nakita ang kanyang panghabang-buhay na hangarin. ipinahayag ni Aguinaldo ang digmaan laban sa Estados Unidos noong Pebrero 4. hanggang 1935 nang ipahayag siya na kakandidato siya bilang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Namahinga siya sa mata ng publiko nang matagal na panahon.000 nahuling tropang Espanyol ay si Admiral George Dewey. ang pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano ay higit na apektado nang hindi sila nagpakita ng kagustuhang tulungan ang Pilipinas na maging malaya at nagsimulang sakupin ang bansa gaya ng ginawa ng mga Espanyol noon. Pinamunuan ni Aguinaldo ang pagtutol sa pananakop ng mga Amerikano hanggang siya ay mahuli noong 1901 ni US General Frederick Funston. nagsimula ng Digmaang Espanyol-Amerikano at napikapag-ugnayan si Aguinaldo sa mga Amerikanong opisyal sa pagasang tutulong sila sa kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan.

Proyekto sa Filipino Danica Rose M.Sampaguita Gng. Tabasa IV. Manlincon Guro . Victoria E.

BUGTONG .

SALAWIKAIN .

PABULA .

ALAMAT .

KWENTO .

TALAMBUHAY NG MGA BAYANI .

MGA TALAMBUHAY NG PANGULO .

PALAISIPAN .

kalayaan. mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan. na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos. pag-ibig. Global warming . magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa. ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito. pagkakapantay-pantay at kapayapaan.PANIMULA (Preamble) Kami. at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan. katarungan. ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino. upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin.

the oceans have become more acidic.[12] Proposed responses to climate change include mitigation to reduce emissions. and changes in agricultural yields. species extinctions.32 °F) during the 20th century.[13][14][15][16][17] The most common measure of global warming is the trend in globally averaged temperature near the Earth's surface.[3] Global dimming. adaptation to the effects of global warming. Climate model projections summarized in the latest IPCC report indicate that the global surface temperature is likely to rise a further 1.5 °F) during the 21st century. though the nature of these regional variations is uncertain. widespread melting of snow and ice. According to the 2007 Fourth Assessment Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).4 °C (2.0 to 11. political and public debate continues. [5] As a result of contemporary increases in atmospheric carbon dioxide. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation. which result from human activity such as the burning of fossil fuel and deforestation.74 ± 0. has partially countered the effects of warming induced by greenhouse gases.[6][7] The scientific consensus is that anthropogenic global warming is occurring. global surface temperature increased 0. a result of increasing concentrations of atmospheric aerosols that block sunlight from reaching the surface.[8][9][10][B] Nevertheless. permafrost and sea ice.[4] Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers. and geoengineering to remove greenhouse gases from the atmosphere or block incoming sunlight. this temperature rose .Global warming is the increase in the average temperature of Earth's near-surface air and oceans since the mid-20th century and its projected continuation.33 ± 0.[11] As of November 2009.[2][A] Most of the observed temperature increase since the middle of the 20th century has been caused by increasing concentrations of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is aimed at stabilizing greenhouse gas concentration to prevent a "dangerous anthropogenic interference". Temperature changes Evidence for warming of the climate system includes observed increases in global average air and ocean temperatures.18 °C (1.[2] The uncertainty in this estimate arises from the use of models with differing sensitivity to greenhouse gas concentrations and the use of differing estimates of future greenhouse gas emissions. probably including expansion of subtropical deserts. a result that is predicted to continue. and rising global average sea level. Expressed as a linear trend. Warming and related changes will vary from region to region around the globe. 187 states had signed and ratified the protocol. Other likely effects include changes in the frequency and intensity of extreme weather events.1 to 6.

22 and 0. behind 1998.02 °C per decade).[18] Temperatures in the lower troposphere have increased between 0. versus 0.22 °C (0.[22][23] Temperatures in 1998 were unusually warm because the strongest El Niño in the past century occurred during that year. Climate commitment studies indicate that even if greenhouse gases were stabilized at 2000 levels. Temperature is believed to have been relatively stable over the one or two thousand years before 1850. The urban heat island effect is estimated to account for about 0. Since 1979.[28] The Northern Hemisphere warms faster than the Southern Hemisphere because it has more land and because it has extensive areas of seasonal snow and sea-ice cover subject to ice-albedo feedback.[30] .74 ± 0.[20][21] Estimates prepared by the World Meteorological Organization and the Climatic Research Unit show 2005 as the second warmest year.[24] Global temperature is subject to short-term fluctuations that overlay long term trends and can temporarily mask them.03 °C per decade. a further warming of about 0.25 °C per decade against 0.5 °C (0. land temperatures have increased about twice as fast as ocean temperatures (0.13 and 0.18 °C over the period 1906±2005.4 °F) per decade since 1979.by 0.9 °F) would still occur. according to satellite temperature measurements.[25][26] Temperature changes vary over the globe. The rate of warming over the last half of that period was almost double that for the period as a whole (0. Although more greenhouse gases are emitted in the Northern than Southern Hemisphere this does not contribute to the difference in warming because the major greenhouse gases persist long enough to mix between hemispheres.07 °C ± 0.[19] Estimates by NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) and the National Climatic Data Center show that 2005 was the warmest year since reliable.13 ± 0. with regionally varying fluctuations such as the Medieval Warm Period and the Little Ice Age. widespread instrumental measurements became available in the late 19th century.[29] The thermal inertia of the oceans and slow responses of other indirect effects mean that climate can take centuries or longer to adjust to changes in forcing.002 °C of warming per decade since 1900.13 °C per decade). The relative stability in temperature from 2002 to 2009 is consistent with such an episode.[27] Ocean temperatures increase more slowly than land temperatures because of the larger effective heat capacity of the oceans and because the ocean loses more heat by evaporation. exceeding the previous record set in 1998 by a few hundredths of a degree.

GDP per capita and population growth were the main drivers of increases in greenhouse gas emissions. but they are composed of liquid water or ice and so have different effects on radiation from water vapor.[34][35][36] Clouds also affect the radiation balance. Although there are a few areas of linkage. tropospheric ozone. oil sands or methane clathrates are extensively exploited.[52] Ozone in the troposphere (the lowest part of the Earth's atmosphere) does contribute to surface warming. which causes 3 7 percent. the period for which reliable data has been extracted from ice cores.000 years. Fossil fuel reserves are sufficient to reach these levels and continue emissions past 2100 if coal.[33][C] The major greenhouse gases are water vapor.[50] The destruction of stratospheric ozone by chlorofluorocarbons is sometimes mentioned in relation to global warming. while in a few. the atmospheric concentration of CO2 could range between 541 and 970 ppm. particularly deforestation.[43] CO2 emissions are continuing to rise due to the burning of fossil fuels and land-use change. which causes 9 26 percent. which causes 4 9 percent. emissions are reduced. CFCs and nitrous oxide.[38][39][40] Less direct geological evidence indicates that CO2 values higher than this were last seen about 20 million years ago.[49] This is an increase of 90-250% above the concentration in the year 1750.Greenhouse gases The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation by gases in the atmosphere warm a planet's lower atmosphere and surface. Using the six IPCC SRES "marker" scenarios. have been projected that depend upon uncertain economic. Human activity since the Industrial Revolution has increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Reduction of stratospheric ozone has a cooling influence. models suggest that by the year 2100. emissions continue to rise over the century. and natural developments. methane. carbon dioxide (CO2). Most of the rest is due to land-use change. methane (CH4).[47][48] These emission scenarios. the relationship between the two is not strong.[37] These levels are much higher than at any time during the last 650. It was proposed by Joseph Fourier in 1824 and was first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896. technological.[44][45]:71 Emissions scenarios. estimates of changes in future emission levels of greenhouse gases. leading to increased radiative forcing from CO2. combined with carbon cycle modelling. have been used to produce estimates of how atmospheric concentrations of greenhouse gases will change in the future. and ozone (O3).[41] Fossil fuel burning has produced about three-quarters of the increase in CO2 from human activity over the past 20 years. The concentrations of CO2 and methane have increased by 36% and 148% respectively since 1750. sociological.[32] Naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 °C (59 °F).[42] Over the last three decades of the 20th century.[53] . which causes about 36 70 percent of the greenhouse effect.[51] Substantial ozone depletion did not occur until the late 1970s.[46] In most scenarios.

Carbon dioxide has a lifetime of a century or more. are most pronounced in the tropics and sub-tropics.[54] The main cause of this dimming is aerosols produced by volcanoes and pollutants. has partially counteracted global warming from 1960 to the present.[58] This effect also causes droplets to be of more uniform size.[63] . especially on glaciers or on ice in arctic regions. and as such. while the effects of greenhouse gases are dominant in the extratropics and southern hemisphere. particularly in Asia.[57] Sulfate aerosols act as cloud condensation nuclei and thus lead to clouds that have more and smaller cloud droplets. Aerosols. In isolated areas with high soot production. such as rural India. represent the largest uncertainty in radiative forcing.[56] In addition to their direct effect by scattering and absorbing solar radiation. and have very little radiative effect on convective clouds.[62] The influences of aerosols.[61] Atmospheric soot always contributes additional warming to the climate system. including black carbon. a gradual reduction in the amount of global direct irradiance at the Earth's surface.[60] Soot may cool or warm the surface. These aerosols exert a cooling effect by increasing the reflection of incoming sunlight. Atmospheric soot aerosols directly absorb solar radiation. These clouds reflect solar radiation more efficiently than clouds with fewer and larger droplets.[59] Indirect effects are most noticeable in marine stratiform clouds. depending on whether it is airborne or deposited. When deposited. changes in aerosol concentrations will only delay climate changes due to carbon dioxide. which heats the atmosphere and cools the surface. the lower surface albedo can also directly heat the surface.[55] Radiative forcing due to aerosols is temporally limited due to wet deposition which causes aerosols to have an atmospheric lifetime of one week. The effects of the products of fossil fuel combustion²CO2 and aerosols²have largely offset one another in recent decades. which reduces growth of raindrops and makes the cloud more reflective to incoming sunlight. as much as 50% of surface warming due to greenhouse gases may be masked by atmospheric brown clouds. particularly their indirect effects. aerosols have indirect effects on the radiation budget. so that net warming has been due to the increase in non-CO2 greenhouse gases such as methane.Aerosols and soot Global dimming.

when satellite measurements became available. All modern climate models are in fact combinations of models for different parts of the Earth.[73] Climate models The main tools for projecting future climate changes are mathematical models based on physical principles including fluid dynamics.Solar variation Variations in solar output have been the cause of past climate changes. an increase in solar activity should warm the stratosphere while an increase in greenhouse gases should cool the stratosphere. and other atmospheric properties.[65] while others studies suggest a slight warming effect. While both increased solar activity and increased greenhouse gases are expected to warm the troposphere. temperature. models for ice cover on land and sea. but small.[70] Other research has found no relation between warming in recent decades and cosmic rays.[31] Observations show that temperatures in the stratosphere have been cooling since 1979. clouds. thermodynamics and radiative transfer. Radiosonde (weather balloon) data from the pre-satellite era show cooling since 1958. salt content. simplifications of the actual climate system are inevitable because of the constraints of available computer power and limitations in knowledge of the climate system. These include an atmospheric model for air movement.[64] The effect of changes in solar forcing in recent decades is uncertain.[69] A related hypothesis. is that magnetic activity of the sun deflects cosmic rays that may influence the generation of cloud condensation nuclei and thereby affect the climate.[31][66][67][68] Greenhouse gases and solar forcing affect temperatures in different ways. though there is greater uncertainty in the early radiosonde record.[71][72] The influence of cosmic rays on cloud cover is about a factor of 100 lower than needed to explain the observed changes in clouds or to be a significant contributor to present-day climate change. with some studies showing a slight cooling effect. and a model of heat and . proposed by Henrik Svensmark. and circulation of ocean waters. Although they attempt to include as many processes as possible. an ocean model that predicts temperature.

Although these models do not unambiguously attribute the warming that occurred from approximately 1910 to 1945 to either natural variation or human effects.[76] Although much of the variation in model outcomes depends on the greenhouse gas emissions used as inputs. The representation of clouds is one of the main sources of uncertainty in present-generation models. Some observational studies also show a positive feedback.[75] Warming due to increasing levels of greenhouse gases is not an assumption of the models.[81] Current climate models produce a good match to observations of global temperature changes over the last century.[77] Global climate model projections of future climate most often have used estimates of greenhouse gas emissions from the IPCC Special Report on Emissions Scenarios (SRES).4 °C (2. the temperature effect of a specific greenhouse gas concentration (climate sensitivity) varies depending on the model used. and hence significantly faster than current global climate models predict. this generally shows a positive feedback. relative to 1980 1999. In addition to human-caused emissions. rather.moisture transfer from soil and vegetation to the atmosphere.[31] The physical realism of models is tested by examining their ability to simulate current or past climates.5 °F) by the end of the 21st century. some models also include a simulation of the carbon cycle. Some models also include treatments of chemical and biological processes.0 °F to 11. but do not simulate all aspects of climate.1 °C to 6.[82] Precipitation increased proportional to atmospheric humidity. Observed Arctic shrinkage has been faster than that predicted.[83][84] . they do indicate that the warming since 1970 is dominated by man-made greenhouse gas emissions. though this response is uncertain.[78][79][80] Including uncertainties in future greenhouse gas concentrations and climate sensitivity.[42] Not all effects of global warming are accurately predicted by the climate models used by the IPCC.[2] Models are also used to help investigate the causes of recent climate change by comparing the observed changes to those that the models project from various natural and human-derived causes. it is an end result from the interaction of greenhouse gases with radiative transfer and other physical processes. the IPCC anticipates a warming of 1.

and least warming over the Southern Ocean and parts of the North Atlantic Ocean. based on the instrumental temperature record. Some of these changes. increases in emissions at or above their current rate would very likely induce changes in the climate system larger than those observed in the 20th century. across a range of future emission scenarios. with high probability. These estimates.[89] Changes in regional climate are expected to include greater warming over land.Attributed and expected effectsNatural systems Global warming has been detected in a number of systems. the melting of ice sheets could result in sea level rise of 4 6 m or more. In the IPCC Fourth Assessment Report. with most warming at high northern latitudes. relative to 19801999) range from 0. model-based estimates of sea level rise for the end of the 21st century (the year 2090-2099. global emissions are still expected to continue to grow over the coming decades. and heavy precipitation will very likely increase. Rising sea levels and observed decreases in snow and ice extent are consistent with warming. The frequency of hot extremes.[88] Snow cover area and sea ice extent are expected to decrease. Over the course of centuries to millennia. nor was an upper bound given for sea level rise.[88] Over the course of the 21st century. e.59 m.. have been described in the section on temperature changes.[87] Even with current policies to reduce emissions.18 to 0. heat waves.[D] attributable to human-induced changes in greenhouse gas concentrations. .[17] Most of the increase in global average temperature since the mid-20th century is.g. were not given a likelihood due to a lack of scientific understanding. however.

including tundra.[91] Social systems There is some evidence of regional climate change affecting systems related to human activities. combined with higher global temperatures. Africa. it is expected that climate change will result in the extinction of many species and reduced diversity of ecosystems.[17] Future climate change is expected to particularly affect some sectors and systems related to human activities. including the Arctic. mangroves.[90] Overall. industry and health could be mixed. but overall it is expected that these benefits will be outweighed by negative effects. It is expected that some regions will be particularly affected by climate change.Ecological systems In terrestrial ecosystems. carbon dioxide (CO2).[17] Future climate change is expected to particularly affect certain ecosystems. and Asian and African megadeltas.[92] Cause and effect for global warming Cause of global warming Almost 100% of the observed temperature increase over the last 50 years has been due to the increase in the atmosphere of greenhouse gas concentrations like water vapour. the earlier timing of spring events. or even beneficial in certain respects. and coral reefs. including agricultural and forestry management activities at higher latitudes in the Northern Hemisphere. have been linked with high confidence to recent warming.[88] Low-lying coastal systems are vulnerable to sea level rise and storm surge. small islands. and poleward and upward shifts in plant and animal ranges. Human health will be at increased risk in populations with limited capacity to adapt to climate change.[88] It is expected that most ecosystems will be affected by higher atmospheric CO2 levels. methane and ozone. Greenhouse gases are those gases that contribute to the greenhouse . In some areas the effects on agriculture.

carbon dioxide CO2. but are not limited to. hydrofluorocarbons. sulfur hexafluoride. gas. Other greenhouse gases include. because the influences of the various gases are not additive. which causes 3-7%. methane. kerosene. It is not possible to state that a certain gas causes a certain percentage of the greenhouse effect. The higher the concentration of green house gases like carbon dioxide in the atmosphere. The emission of carbon dioxide into the environment mainly from burning of fossil fuels (oil. petrol.) has been increased dramatically over the past 50 years.effect (see below). which would otherwise be lost to space. . These greenhouse gases act like a mirror and reflect back to the Earth some of the heat energy which would otherwise be lost to space. Some of these longer wavelengths are absorbed by greenhouse gases in the atmosphere before they are lost to space. The major natural greenhouse gases are water vapor. the more heat energy is being reflected back to the Earth. and ozone. see graph below. Global warming causes by greenhouse effect Greenhouse gases in the atmosphere (see above) act like a mirror and reflect back to the Earth a part of the heat radiation. which causes about 36-70% of the greenhouse effect on Earth (not including clouds). etc. perfluorocarbons and chlorofluorocarbons. The reflecting back of heat energy by the atmosphere is called the "greenhouse effect". which causes 4-9%. which causes 9-26%. The largest contributing source of greenhouse gas is the burning of fossil fuels leading to the emission of carbon dioxide. The greenhouse effect When sunlight reaches Earth's surface some is absorbed and warms the earth and most of the rest is radiated back to the atmosphere at a longer wavelength than the sun light. nitrous oxide. The absorption of this longwave radiant energy warms the atmosphere.

Rise of sea levels by at least 25 meters (82 feet) by the year 2100.Effects of global warming There are two major effects of global warming: y Increase of temperature on the earth by about 3° to 5° C (5. y .4° to 9° Fahrenheit) by the year 2100.

reduced summer stream flows. As a further effect of global warming. Although global warming is affecting the number and magnitude of these events. . such as floods. there has been a high correlation of hurricane power with tropical sea-surface temperature). species extinctions. and intensity of other extreme weather events.org and then adapted and complimented accordingly. in addition to melting of land ice. diseases like malaria are returning into areas where they have been extinguished earlier. further glacial retreat. heat waves. Changes in temperature and precipitation patterns increase the frequency. Although most studies focus on the period up to 2100. it is difficult to connect specific events to global warming. and tornadoes. For a summary of the predictions for the future increase in temperature up to 2100. Sea levels are rising due to thermal expansion of the ocean. Amounts and patterns of precipitation are changing. duration. The above texts have partially been taken from Wikipedia. The total annual power of hurricanes has already increased markedly since 1975 because their average intensity and average duration have increased (in addition. warming is expected to continue past then because carbon dioxide (chemical symbol CO2) has an estimated atmospheric lifetime of 50 to 200 years.More details about the effects of global warming : Increasing global temperatures are causing a broad range of changes. see here . Other effects of global warming include higher or lower agricultural yields. droughts.

Project In Science John Harvey M.Tabasa I ±love Mr . Ramos .

Believed the essence of all things is number. Two« Four« Six« What¶s next in the series? Eight« Ten« Eleven« Infinity never ceases! I can easily explain science concepts. Geometry. a mathematician. Not even calculating rate and percents.Math Poem It¶s like Chemistry and Physics. So. But not unstitching y-intercepts. radical expressions and Trigonometry: Things that contribute to my insanity! Pythagoras. an astronomer. Indeed. And shall choose Rene Descartes as my muse« . Has never been as easy as Music. tonight I¶ll multiply my patience to Calculus. Reasons to anticipate other¶s assignments« Why is Mathematics so complicated? Serves intricate problems. As difficult as writing a thesis. instead. Than solve a perfect square trinomial. in numbers I¶m truly allergic! I prefer writing an editorial.

Products of binomials can take you so long to do a few. Counting all those zeros makes me very crazy. prime numbers are the best since the factors are only 1 and itself. you'll do them with success. so there is no need to cry. remember. Needham. and origin. and 5. Powers of 10 are expressed by exponents in many ways. less than.Algebra One By Daphne N. The most important axiom is the distributive one. Collections of elements in sets are a breeze. If you put the right variable in an open sentence. Substitution. If you don't reduce them fully they will leave you in a great big depression. Are called equations and are only solved algebraically Solving inequalities can make you want to die. if you remember the x-axis. Reciprocals are the numbers that always do a flip upside down. addition method. Quotients of 2 polynomials are called Rational Algebraic Expression. guidelines and steps to Algebra 1 But. A variable is a symbol like x which has 1 value. the ones we got confused? I still get them wrong and I am not very amused. But not to understand them is one major flaw. Digits and decimals. there is only one and that is to have them raised. Numbers and variables are jumbled disorderly. But the index and radicand leave me troubled. They are like 2. Figuring out ordered pairs can leave you in such a mess. Factoring numbers can be such a bore! But. the statement will be true. y-axis. If you remember this you'll always get those problems done. but never integers like 16 or 4. MA Remember all those rationals and irrationals. Systems of linear equations can be solved in 4 different ways. Square roots and cubic roots leave me very puzzled. too many D's But wait until we start on those x. Polynomials can leave you in such a disarray. There are many other rules.. But. we still have Geometry. Inverses are very different and in their own special way they turn around. and 3's. or equal to. determinants. But. not 2. just skip the steps and use FOIL without a big to do. and nothing more. Elements follow a pattern just like 1. and z's. Square-free integers can't be broken down anymore. y. But. 2. But. Basic axioms of algebra leave you in awe. 3. just remember there are coefficients and constant terms and then you will be straightened out today. but it wasn't that fun. and graphing with different rays. But. Algebra 2 and Analysis to continue the fun!!! . So use that scientific notation and don't be so lazy. there are only 3 choices: greater than. The slope always equals rise over run. It's the one we used the most.

dull. X-ponents. Vile. signs. Drives me insane. Stupid and stressful. Pointless problems. Evil equations and inequalities. Boring formulas and equations. Frustrates me so much. Hair pulled out in irritation. Kills valuable time.. despicable work that Wears out the mind. Induces migraines. Completely stupid and pointless.Algebra Awful numbers. Quadratic and linear formulas. nasty. Tedioud workUseless. . and variables. powers. Great big waste of time. (Y oh why must I deal with all this? ? ?) Zaps precious energy.. Loathsome logorithms and roots. Made by stupid people who had Nothing else better to do. parabolas. Just wish it would disappear forever. Oh so very maddening. Remainder theorems.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->