Pang-angkop Contributed by Cheryl Gatchalian

  Panuto:    Ilagay  ang  pang-­‐angkop(  na  ,  ng  ,  g)  na  kailangan  ng  bawat  pares  ng  salita.         1. masaya  _______  mag-­‐anak       13.  mataas  _________  pader     2. tigre  _______  mabangis         14.    ibon  _________  makulay   3. guro  ________  masipag     4. bata  _________  mapayat   5. kuko  _________  maiikli     6. sabon  ________  mabango   7. ilong  ________  matangos   8. kahon  ________  malaki       9. tapat  _________  kaibigan   10.asawa  _________  mabait   11.kalan  ________  bago                                             15.  dahon  _________  sariwa   16.  balon  __________  malalim   17.  inahin  __________  mataba   18.  maganda  _________  dalaga   19.    malapit  ________  paaralan   20.  maasim  ________  sampalok   21.    matanda  ________  lalaki   22.  puti  _________  kumot   23.  kaldero  _________  malaki     24.    kanin  ________  malamig  

12.sipon  ________  malala                

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.

Pang-angkop

  Worksheet  by  TheGoMom     Hanapin  at  bilugan  ang  dalawang  magkasunod  na  salitang  kailangan  ng  pang-­‐angkop.     1. Si  Amanda  ay  bata  mabait.   2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marami  siya  kaibigan.   Mahilig  siyang  makipaglaro  at  magkwento  ng  nakakatawa  istorya.   Mayroon  siyang  mga  alaga  hayop.   May  mataba  baboy  at  maliit  aso.   Sinusuotan  ni  Amanda  ang  kanyang  aso  ng  pantalon  pula  at  blusa  puti.   Mahal  mahal  niya  ang  kanyang  aso.   Minsan,    di  sinasadyang  nakakain  ng  maliit  bola  ang  aso.   Dinala  ito  agad  ni  Amanda  sa  magaling  na  doktor  hayop.   Mabuti  na  lang  at  nailabas  aso  ang  bola  kaagad.    Masaya  masaya  si  Amanda.  

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved.