ANG IMPORMAL NA SEKTOR Underground Economy

Ang Impormal na sector ay binubuo ng iba t ibang hanapbuhay at negosyo katulad ng mga sarisari store, karinderya, newspaper vendor, barberya, tubero, manghihilot at iba pa. Kabilang sa sektor na ito and underground economy. Ang underground economy ay tumutukoy sa mga transaksiyong pang ekonomiya, mga uri ng hanapbuhay at mga tao na kumikita na hindi nakukuwenta at hindi nakalata sa pamahalaan. Ang mga taong may ganitong uri ng negosyo o hanapbuhay ay hindi nagbabayad ng buwis.

Kabutihan ng Undergrond Economy
Maraming manggagawa ang nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng hanapbuhay at kumita sa tulong ng mga Gawain na kabilang sa underground economy. Sa pamamagitan nito, natutugunan ng mga mahihirap na tao ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga negosyo o hanapbuhay na katulad nito ay tinatangkilik dahil ito ay nabibili ng konsyumer sa murang halaga at nagbibigay ito sa kanila ng kasiyahan at satispaksiyon. Ngunit dahil sa pagdagsa ng murang produkto galling sa ibang banda, nagkakaroon ng kompetisyon ang local na produkto sa imported.

Hindi Kabutihan ng Underground Economy
1. Mababang kalidad ng produkto at serbisyo dahil hindi namomonitor at natsetsek ng pamahalaan ang operasyong ito.

2. Maaaring mapanganib sa kalusugan ng mga taong makabibili ng produckto dahil hindi dumadaan sa pagsusuri ng mga awtoridad. 3. Hindi nakaambag sa pondo ng pamahalaan. Ang mga negosyo ng sektor na ito ay di nakatala kaya di-nagbabayad ng buwis. 4. Nagpapalaganap ng mga illegal na gawain dahil mas malaki ang kinikita. 5. Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng monopoly sa isang produckto o serbisyo dahil sa murang halaga ng produkto na isin-supply. 6. Nagkakaroon ng kagluhan bunga ng illegal na gawain ng tao. 7. Nagiging daan upang lumaganap ang korupsiyon dahil sa panunuhol ng mga taong kasangkot sa illegal na gawain at kahit na iyong nagtitinda sa mga kalsada na hinuhuli ng awtoridad.