Liham ni Pinay mula sa Brunei

Ako¶y guro, asawa at ina. Isang babae--pupol ng pabango, pulbos at seda, Kaulayaw ng batya, kaldero at kama. Napagod yata ako¶t nanghinawa, Nagsikap mangibang-lupa.

Iyo¶t iyon din ang lalaking umuupo sa kabisera, Nagbabasa ng diyaryo uma-umaga. Naghihintay siya ng kape At naninigarilyo, Habang kagkag ako sa pagitan ng kuna at libro, Nagpapahid ng lipstick at nagpapatulo ng gripo. Hindi siya nag-aangat ng mukha Umaaso man ang kawali o umiingit ang bata. Hinahatdan ko siya ng brief at tuwalya sa banyo, Inaaliw kung mainit ang ulo. Wala siyang paliwanag Kung bakit hindi siya umuwi magdamag, Ngunit kunot na kunot ang kanyang noo Kapag umaalis ako ng Linggo. Ayaw niya ng galunggong at saluyot Kahit pipis ang sobreng inabot,

May krus ang dila ko¶t di makapangusap.Ibig pa yatang maghimala ako ng ulam Kahit ang pangrenta¶y laging kulang. Ako¶y guro. May karapatan ba akong magmukmok? Saan ako tatakbo kung ako¶y malungkot? May beerhouse at massage parlor na tambayan Ang kabiyak kong nag-aasam. . Nagbabaga ang katawan ko sa paghahanap. labada¶t oyayi Kahit may propesyo¶t kumikita ng salapi.napapagal sa pagiging babae. asawa at ina. Itinakda ng kabahaging Masumpa sa walis. Iyo¶t iyon din ang ruta ng araw-araw-Kabagutang nakalatag sa kahabaan Ng bahay at paaralan. Isang babae-. Humihingi ng tinapay ang mga anak ko. Ng kusina¶t higaan. Itinotodo ko ang bolyum ng radyo. Nasa bintana ako¶t maghihintay. Napagod yata ako¶t nanghinawa.

Nagpapadala ng dolyar at pasalubong.Nagsikap mangibang-lupa. Nagagamot pala ang lahat sa pagbabasa. Nag-aabang ako ng sulat sa tarangkaha¶t pinto. Bayaang lalaki ang maglaba ng kumot. Umiiyak ako noong una. Noon ako nanaginip na nakapantalon. Walang susi ang bibig. Sa telepono¶y nabubusog ang puso. Ito lamang ang sagot. Aaminin kong ako¶y nangungulila Ngunit sariling kape ko na ang tinitimpla. ang isip ay bukas. . Nakakahinga na ako ngayon nang maluwag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful