Ikatlong Markahang Pagsusulit sa EPP VI

Pangalan:___________________________

Petsa:____________Iskor:______

Panuto: Piliin ang pinakatamang sagot, bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Madaling maiwasan na marumihan ang kasuotan habang nagluluto. Ano ang angkop na gamitin? a. apron b. lumang palda c. pamunas ng kamay d. tuwalya

2. Dapat pagkasyahin ang pera para sa lahat ng pangangailangan sa paghahanda kaya dapat sunding mabuti ang ____________. a. badget b. talatakdaan c. resipes d. plano ng produkto

3. Upang matiyak na sapat at masustansiya ang pagkain. Ano ang dapat sundin? a. resipes b. talaan ng pagkain c. huwarang pagkain d. listahan ng mga pagkain

4. Madalas umulan at malamig ang panahon. Ano ang nababagay na kunin sa meryerda? a. arozcaldo b. nilagang saging c. matamis na kamote d. lumpiya

5. Ang mga muslim ay hindi kumakain ng baboy. Ano ang dahilan? a. kaugalian b. pangkalitasang gawin c. pangkalinisang gawain d. pananampalataya

6. Kung minsan ang sabaw-ulam na protina at gulay ay pinagsasama-sama sa isang putahe. Ano ang tawag sa ganitong ulam? a. isang pagkain b. isahang ulam c. isahang putahe d. isahang menu

7. Upang matiyak ang tagumpay ng isang lutuin. Ano ang susundin? a. badyet b. talatakdaan c. recipe d. talaan ng pagkain

8. Ang sibuyas na ginagamit sa paggigisa ay hinihiwa ng malilit. Anon naman ang ginagawa sa bawang? a. tinatadtad b. ginagadgad c. pinipitpit d. hinihiwa

9. Ibat-iba ang paraan ng pag-aalis ng balat ng pagkain. Papano alisin ang balat ng carot na bagong ani? a. gadgarin b. talupan c. kaskasin d. kayurin

10. Bakit gumagawa ng plano sa pagluluto? a. Makatitipid ng oras, lakas at pinagkukunan b. mapigilan ang pagkapagod c. mapadali ang trabaho d. mapagtulong-tulungan ang trabaho 11. Maiwasan ang pabalik-balik sa palengke kung may listahan ng pamimili, anu-ano ang nilalaman ng listahan sa pamimili? a. halaga ng bilihin b. mga pagkain na dapat bilihin c. dami ng bibilhin d. saan bibilhin 12. Ang matalinong mamimili ay nagtitipid ng oras. Paano niya ito gagawin?

a. magtanong kung saan nabibili ang bawat sangkap b. alamin ang lugar na bilihan ng bawat sangkap c. mamili ng umaga pa d. magdala ng listahan sa pamimili 13. Bakit dapat bilhin ang pagkaing napapanahon? a. mura at mataas ang uri b. mura at marami ang pagpipilian c. masarap at masustansiya d. maganda 14. Ano ang palatandaan ng sariwang isda? a. buo ang mga kaliskis b. matatag ang laman c. malinaw ang mata d. malansa ang amoy a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 1,3,4 d. 1,3

15. Napapanatili ang sustansiya ng mga gulay kung wasto ang paraan ng pagluluto. Alin sa mga sumusunod ang wastong pagluluto ng gulay? 1. hugasan bago lutuin 2. takpan ang lalagyan habang niluluto 3. lutuing mabuti hanggang lumambot 4. ihulog lamang kapag kumukulo ang sabaw a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 1,2,4 d. 1,2,4

16. Ibat-iba ang paraan ng pagluluto ng pagkain. Paano niluluto ang menudo? a. ipiniprito b. iginisa c. inilalaga d. ini

17. Paano iniluluto ang puto at putsinta? a. pinasisingaw b. inilalaga c. iniihaw d. ipiniprito

18. Kapag maliit ang lugar na pagdarausan ng handaan. Ano ang pagdudulot na babagay? a. pormal b. di – pormal c. buffet d. lahat ng ito

19. Ibigay ang pagkain na idinudulot. Anu-ano ang dapat na lalagyan ng pansit guisado? a. mangkok b. platito c. supera d. bandihado

20. Kung ikaw ay magdudulot ng kare-kare. Ano ang lalagyan mo? a. supera b. bandihado c. mangkok d. plato

21. Mga pagkaing __________ ang dapat imbakin upang makuha ang pinakamataas na uri ng pagkain? a. mamahalin b. napapanahon c. hinog na hinog

22. Ang ____________ ang pinakausong paraan ng pag-imbak na natuklasan. a. pagyeyelo b. pagmamatamis c. napapatuyo d. pagpapausok

23. Nagbibigay ng kakaibang lasa, magandang kaanyuan at matingkad na kulay sa pagkain ang paraang?

a. pagbubuo

b. pagmamatamis

c. pagpapausok

24. ______________ ang preserbatibong ginagamit sa pag-iimbak ng tocino, ham at tapa. a. salitan b. suka c. asukal

25. Ang pagmamatamis ng karaniwang paraan na ginagamit sa pag-iimbak ng __________. a. prutas b. gulay c. isda

26. Ang mga tindahan ng mga pagkain ay karaniwang makikita sa? a. liblib na lugar b. centro ng komersyo c. lalawigan

27. Dapat isaalang-alang ang ___________. Kapag nagbabalak magtinda ng nilulutong pagkain. a. Puhunan b. kakayahan ng tagapagluto c. titik a at b

28. Ang sapat na kasanayan sa __________ ay mahalaga sa pagtitinda ng nilutong pagkain. a. pamimili b. paglilista c. pagsisingil

29. Upang makatipid, dapat bumiuli ng pagkaing __________. a. bilasa b. napapanahon c. kaunti

30. Ang sariwang isda ay _____________. a. Mapula ang hasang b. malambot ang laman c. walang malansang amoy

31. Magaspang ang balat ng sariwang____________. a. ttlog b. isda c. manok

32. Ang laman ng loob ng baboy ay mahusay nag awing______________. a. batchoy b. sitsaron c. adobo

33. Pinakuluan upang gawing sopas ang ____________ ng baboy. a. ulo b. pigue c. tadyang

34. Ang ____________ ay mahusay na gawing bistek dahil ito ay malambot na putol ng baka a. kadera b. kentsi c. laman ng loob

35. Ang ___________ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng karne norte a. batok b. pata at pitso c. preno korta

36. – 40. Mga paraan ng pag-iimbak. 37. – 45. Mga paraan ng pagluluto

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEKASI 6 Pangalan:_____________________________ Petsa:______________Iskor:_______

I. Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na katanungan at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. _______1. Ayon sa saligang batas, sino ang mamamayang Pilipino? a. Sinumang taong naninirahan sa Pilipinas kahat anak ng dayuhan b. Lahat ng tao sa bansa pati na ang mga naninirahan at nakapag-asawa ng dayuhan sa ibang bansa. c. Sino mang ipinanganak na ang alinmang sa kanyang mga magulang ay Pilipino. _______2. Ano ang kahulugan ng pagiging kasapi ng mga mamamayan sa ibang bansa? a. tungkulin nito ang maging matapat sa bansa at karapatan niya na pangalagaan at ipagtanggol ang pamahalaan at ang bansa. b. Tungkulin niyang magsalita sa wikang pambansa at manirahan at maghanapbuhay ditto lamang sa bansa c. Tungkulin niyang makilaban sa dayuhan _______3. Alin sa mga sumusunod ang naaayon sa saligang batas sa pagiging Pilipino? a. ang bata ay isang mamamayang Pilipino kung isa sa magulang nito ay Pilipino saan mang bansa siya ipinanganak. b. Pilipino ang isang bata kahit parehonh dayuhan ang mga magulang basta ipinanganak sa Pilipinas c. Ang isang dayuhan ay masasabing Pilipino basta naninirahan siya sa bansa _______4. Ang mga mamamayan ng ibang bansa ay maaaring maging mamamayang Pilipino kung nanaisin nila sa pamamagitan ng _____________. a. nasyonalismo b. artipisyalismo c. naturalisasyon _______5. Sino sa mga dayuhang ito ang hindi pumapayag maging naturalisadong mamamayang Pilipino? a. Ang magulang mo ay parehong Pilipino ngunit sila’y nagsipanaw na. b. Ikaw ay natural na Pilipino ngunit isang salot sa lipunan c. Pagiging naturalisadong mamamayan ng ating bansa. _______6. Kailan maaaring mawala ang pagka mamamayang Pilipino ____________. a. ang magulang mo ay parehong Pilipino ngunit sila’y nagsipanaw na. b. Ikaw ay natural na Pilipino ngunit isang salot sa lipunan c. Pagiging naturalismong mamamayan sa ating bansa _______7. Kailan maaaring mawala ang pagka mamamayang Pilipino ng isang Pilipina? a. kung itoy’ nakapag-asawa ng isang dayuhan at piniling itakwil ang pagiging Pilipino b. kung ito’y patay na c. kung siya’y ang hitsura ng kanyang magiging anak ay Pilipino _______8. Ayon sa batas, ang pagkamamamayang Pilipino ay muling makamtam sa pamamagitan ng a. Pagiging naturalisadong Pilipino sa pamamagitan ng batas b. Paglilingkod sa hukbong sandatahan pandagat at iba pang ibang bansa c. Mga mamamayan ng ibang bansa na hindi nagbibigay ng pagkamamamayan sa mga Pilipino _______9. Sa bawat tinatamasang karapatan ng isang tao ito’y may katumbas na. a. parusa b. tungkulin c. kabayaran _______10. Karapatan ng bata na makapag-aral sa mabuting paraan ngunit tungkulin naman niyang _________. a. maghanap-buhay b. maglaro c. mag-aral ng mabuti _______11. Karapatan ng mga batang menor de edad na humingi ng kanilang mga pangunahing pangangailangan sa magulang ngunit tungkulin naman nila’y ___________ a. sumunod sa kagustuhan ng magulang b. sumuway sa kagustuhan ng iba c. pangalagaan ang kanilang kapwa _______12. Paano mapangalagaan ang karapatan ng isang batang menor de edad na inabuso ng magulang a. walang karapatan ang pamahalaan na pakialaman ang mga menor de edad b. binibigyan ng pagkakataon na magsarili ang batang menor de edad kung ito’y inaabuso ng magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap-buhay.

c. Mayg programa ang pamahalaan tungkol sa panganaglaga sa karapatan ng bata at sangay na kumakalinga sa mga batang umaaboso. ________13. Ano ang kasulatan ng kalayaan at karapatan ng isang tao sa saligang batas? a. Pagkamamayang Pilipino b. Bill of Rights c. angTeritoryo ng Pilipinas Ano ang sinasabi ng Bill of rights tungkol sa karapatang magpappahayag ng reklamo at humingi ang mga mamamayan sa pamahalaan? a. Walang karapatang magreklamo ang mga mamamayan b. Malayang maghimagsik o magrebolusyon ang mga mamamayan laban sa pamahalaan c. Maykarapatang magtipun-tipon at humingi sa pamahalaan na tugunan ang mga karaingan sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipun. Ano ang ipinagtitbay ng saligang batas tungkol sa karapatan sa pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino? a. Ang isang mamamayang may mga ari-arian tulad ng lupa at bahay at kailangang magbayad ng buwis. b. Hindi na kailangang magbayad ng buwis ang may ari-ariang gagamit ng pamahalaan. c. Walang karapatang sumingil ang mamamayang nagmamay-ari ng mga ari-ariang gagamitin ng pamahalaan. Alin sam ga sumusunod angv halibbawa ng tungkuling pansibiko ng mga mamamayan? a. Kumain ng wasto b. Tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa kapaligiran c. Mag-aral ng mabuti Alin sa mga ito ang halimbawa ng tungkuling panlipunan? a. Sumunod sa batas trapiko b. Mag-aral sa pampublikong paaralan sa halip na pribado c. Magwalis sa kalsada. Bakit kailangang gampanan ng mamamayan ang mga tungkulin panlipunan at pansibiko? a. Upangm aging matalino at malusog ang mga mamamayan b. Upang tularan ang mga dayuhan c. Upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Bakit kailangang magingv maagap ang mga mamamayan sa pagbabayad ng buwis? a. Upang tulungang maisaayos ang pamahalaan ang mga programang pangkaunlaran ng bansa sa lalong madaling panahon. b. Upanh hindi na magamitang salaping ibabayad sa ibang bagay c. Upang yumaman ang bansa at pamahalaan Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang mga mamamayan ay hindi magbabayad ng buwis. a. Ang magkaroon ng himagsikan b. Magiging mahina at mabagal ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan c. Maging maunlad ang kabuhayan ng bansa. Saan napupunta ang mga buwis na ibinabayad ng mga mamamayan? a. Magsilbi itong pondo sa mga rpograma/proyekto ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bansa. b. Napupunta ito sa mga ibang bansang nangangailangan ng tulong. c. Binabalik ito sa mamamayan at pinipili nang pamahalaan ang pagbibigyan nito. Sino ang dapat magbayad ng buwis sa atingpamahalaan? a. Mga batang naghahanapbuhay b. Mga nagmamay- ari ng bahay at lupa pati na pagawaan at manggagawa c. Mga dayuhan Sino ang dapat makinabang sa buwis? a. Mga piling mamamayan b. Mga opisyales lamang ng pamahlaan c. Lahat ng mamamayan Ano ang maaaring mangyari sa bansa kung ang mga mamamayan ay hindi magbabayad ng buwis? a. Walang pag-asang umunlad ang basa dahil hindi maisasagawa ng pamahlaan ang mga programang pang kaunlaran kung wala itong pondo. b. Yayaman at uunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan c. Magpapaalipin ang pamahalaan sa mha dayuhan upang makakuha ng pondo sa mga proyekto nito.

________14.

________15.

________16.

________17.

________18.

________19.

________20.

________21.

________22.

________23.

________24.

________25.

________26.

________27.

________28.

________29.

________30.

Sino sa mga ito ang nagtitiwala sa sariling kakayahan upang umunlad? a. Tumigil sa pag-aaral ang mga anak ni Mang Pepe sapagkat wala siyang mapanustos sa mga pangangailangan niya. b. Dahil sa walang mapasaukang trabah o si Mang Jose, naglalasing siya araw-araw. c. Walang permanenteng trabaho si Mang Julian ngunit naibigay niya ang pangangailangan ng kanyang mag-anak sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay sa kanilang bakanteng lote at pagtitinda ng diyaryo. Ano ang kahulugan ng sariling sikap? a. Umaasa sa iba upang makamit ang pangangailangan b. Umaasa sa sariling kakayahan at pagsisikap upang makamit ang mithiin. c. Pagwawalang bahala sa mithiin. Pumasok ng paaralan ngm aaga si Bryan at naabutan niyang basag ang plorera sa ibabaw ng mesa ng guro kayat kanya itong iniligpit nang biglang dumating ang ibang kaklase at nakita siyang gumagawa. Sumunod na dumating ang guro at galit nag alit sa pagkakabasag ng plorera. Dahil sa nakitang hawak ni Bryan ang nabasag na plorera, pinagbintangan siyang nagbasag nito. Pinaliwanag niya ang tunay na pangyayari ngunit tanging si Michael na pangalawang dumating at kanyang kaibigan ang naniwala na hindi niya ito nabasag. Sino sa mga sumusunod ang gumagalang sa karapatan ng tao? a. Guro b. Michael c. mga kaklase ni Bryan Sino sa mga sumusnod ang gumagalang sa paglinang ng kakayahan ng ibang tao? a. Puro laro ang ginagawa nina Dina at Erwin sa mga araw na walang pasok b. Nagbabasa naman ng aklat si Marie upang lalong mapabuti ang kanyang pag-aaral c. Sa mga araw na walang pasok tinuturuan ni Miko ang kanyang nakakabatang kapatid na gumawa ng bagay na kapakipakinabang tulad ngpaggawa sa mga gawaing bagay. Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tao pusong paglilingkod? a. Laging nakatawa si Maria kung inuutusan siya ng kanyang ama at gumagawa siya ng kusa. b. Kailangan pang sabihan si Carlo upang kumilos c. Hindi nagsasawang magbasa si Alice ng mabuting aklat upang madagdagan ang kanyang kaalaman. Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng katapangan sa paglilingkod? a. Nagtratrabaho si Nena ng mabuti kapag binabantayan b. Masayang gumagawa si Rosa sa mga gawaing bahay kahit wala ng kanyang ama c. Natututlog si Marie sa oras ng trabaho sa pagawaan.

Third Periodical Test in Science VI Name: ____________________________________ Grade & Section:___________________ I. Direction: Choose the letter of the correct answer and write it on the blank before each number. ______________1. It is defined as a push or pull. a. Motion b. force c. speed d. velocity ______________2. It is the distance traveled over a certain period of time. a. Motion b. force c. speed d. velocity ______________3. This refers to the rate of motion and the direction to which the object . a. Velocity b. force c. motion d. speed ______________4. It is the outermost layer of the earth. a. Mantle b. core c. crust d. moho ______________5. The center of the earth is called___________ a. Mantle b. core c. crust d. moho ______________6. The inner core if the earth is made up of __________. a. solid b. liquid c. gas ______________7. It is the point on the surface of the earth located above the center of an earthquake’s origin. a. Epicenter b. focus c. magnitude d. intensity ______________8. The center or source of an earthquake. a. Epicenter b. focus c. magnitude d. intensity ______________9. The amount of energy released by an earthquake. a. Epicenter b. magnitude c. focus d. intensity ______________10. The Rossi – Forrel Scale ranges from intensity______________ a. I – IV b. I – V c. I – IX d. I – X ______________11. The series of waves caused by an earthquake. a. Tsuni b. tsunami c. typhoon d. fault ______________12. The opening of a volcano is called ________ a. Cone b. crater c. crack d. magma ______________13. Upon reaching the surface of the earth, the molten rock are called______. a. Magma b. cone c. lava d. crater ______________14. Steam escaping from fumaroles is hardened to produce____ energy that is used to generate electricity. a. Nuclear energy b. hydrothermal energy c. solar energy d. radiant energy ______________15. Volcanoes expel materials which are poisonous and they are ___ to man and environment. a. Good b. beneficial c. harmful d. important II. True or False: Write T if the statement is true , F if it is false. ______16. All the tectonic activities like folding, trenching, thrusting are accompanied by earthquake ______17. Before an earthquake arrange glass wares in safe places. ______18. If caught inside a room, stay near cabinets, glass ______19. After an earthquake, get inside the house immediately. ______20. There are seven crustal plates. ______21. When earthquake occurs in a mountainous area, tsunami follows. ______22. Mount Apo is an extinct volcano. ______23. Altitude refers to the measurement from north or south of the equator. ______24. During the day, the lands near a body of water heats faster than the water. ______25. Doldrums are heavy sinking air that moves towards the north and south poles. ______26. The revolution of the earth is 365 days. III. Enumeration: 27-29: Give at least three main crustal plates. 27. 28. 29.

30-34: Factors that affect climate 30. 31. 32 33 34 IV. Problem Solving: 35. If a runner registered a time of 10 seconds to cover the 50 meter distance, what is his speed?

36-37 (2 points) A bus travels at 900 meters per 5 minutes going to the south. Find its velocity.

38-40 (3 points) A car moves from at rest to 90 m/s in 1.5 minutes. What is the acceleration of the car?

Third Periodical Test in Elementary Science III Name: ______________________________ Date: __________ Score: ______ Direction: Choose the letter of the correct answer.
_____ 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____ 13. _____ 14. _____ 15. _____ 16. _____ 17. _____ 18. _____ 19. _____ 20. _____ 21. _____ 22. _____ 23. _____ 24. _____ 25. _____ 26. _____ 27. _____ 28. _____ 29. What are the things made of? a. Matter b. air c. water What are the three forms of matter? a. Heat,force,light b. air,water,sun c. solid,liquid,gas A material can be shaped into different shapes like rings and earrings. What property does it have? a. Brittleness b. strength c. malleability What property does biscuit, mirror eggs have in common? a. strength b. malleability c. brittleness Which of these are solids? a. Sunlight b. book c. water Which of the following are liquid? a. Powder milk b. oxygen c. cold glass of juice Which of these is an example of gas? a. Ball b. oxygen c. water Liquid flows but gas ____. a. Expands/spread b. is stable c. also flow Weight is synonymous or the same to ____. a. Malleability b. brittleness c. heaviness Which of these are chemical substances to clean our body? a. Soap and water b. cake/bread c. pencil and paper Chemical substances have good effects on other things but if they are mishandled they can be __. a. Useful b. harmful c. beneficial Which of the following belongs to opaque materials? a. Wood b. clear glass c. water Stone, book, eraser, and box is an example of ____. a. Transparent b. Opaque materials c. translucent materials A great amount of light passes through ______ materials. a. Transparent b. opaque c. translucent An opaque materials _____ all light that strikes on it. a. Reflect b. absorb c. bounces back A transparent material allows ____ light to pass through it. a. No b. much c. little The colors that we can see in white light are _____. a. ROYBGIV b. YORGBIV c. BIGYORV Are there how many color of light that produced in a prism? a. 6 b.7 c.8 Light rays blend when they ____. a. Absorb b. reflect c. pass from one transparent to another transparent A pencil dipped into a glass of water looks _____. a. Straight b. Crooked c. bended Which material allows little amount of light to pass through it? a. Transparent b. translucent c. opaque An example of translucent material is _____. a. Clear glass b. tinted/colored glass c. clear water Where does heat come from during sunny day on the street? a. Fire b. electricity c. light You burning garbage and you feel heat. What gives out heat? a. Sun b. the fire c. wind Light travels in a ____ line. a. Zigzag b. straight c. crooked Mirrors reflect lights because they are ______. a. Shiny b. rough c. cloudy Dark clothes can ______ light faster than light color clothes. a. Absorb b. reflects c. lrt light passes through The darkest part of the shadow is called the _____. a. Umbra b. penumbra c. dark space The dark areas that are form when straight light are blocked is called ____.

_____ 30.

a. Shadow b. rays c. light rays Is a form of energy that is caused by an object that is moving back and forth or by vibrating objects. a. Light b. sound c. vibrations

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MSEP VI A. MUSIKA Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Basahing mabuti ang mga tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. ______1. Ang _____ ay tumutukoy sa kayarian ng isang komposisyuon batay sa kaayusan at pagkabuo ng mga parilala nito. a. ritmo b. melodiya c. anyo Ang awiting nagsiismula sa A, pumunta sa B, bumalik at nagtatapos sa A ay tinatawag na ________. a. Ternary ______3. b. binary c. unitary

______2.

Ang “Kaliit ng Mundo” ay may dalawang seksyon, kung kaya’t ang anyo nito ay _____. a. Unitary b. binary c. ternary a. Dal Segno b. Da Capo c. Al

______4. ______5.

Ang ibig sabihin ng D.C. ay _____. fine Da Capo Al fine ay ______.

a. mula sa simula b. hanggang katapusan hanggang sa salitang fine ______6. a. ______7. Alin sa mga disenyo ang mga anyong ABA? b. c.

c.

ulitin

mula

sa

simula

Alin sa mga sumusunod na instrument ang hindi ksali sa brass band? a. Trumpet b. French horn c. cymbals

______8.

Ang ______ ang may pinakamalakas at maningning sa tunog sa lahat ng brass brand. a. Trumpet b. French horn c. trombone

______9.

_____________ ang may pinakamababang tono sa mga intrumento ng banda o orchestra. a. Trumpet b. tuba c. trombone

______10.

Ang ______ ay may pinakamagandang tone color o timbre sa pangkat ng brass band. a. Trumpet b. French horn c. tuba

______11.

Ang ________ ay isa sa mga element ng musika na tumutukoy sa pag-awit nang may damdamin. a. Tempo b. daynamiks c. anyo

______12.

Ibigay ang kahulugan ng senyasds na ff o fortissimo.

a. Malakas na pag-awit malakas na pag-awit ______13.

b. medyo malakas na pag-awit

c.

malakas

na

Ano ang ibig sabihin ng senyas na mp? awit

a. malakas na malakas na pag-

b. Di-gaanong mahinang pag-awit b. mahinang mahinang pag-awit ______14. Ang awiting pampatulog ay dapat awitin nang_____. a. masigla c. mahina b. malakas

15 – 18. Isulat ang apat (4) na instrumentong bumubuo ng rondalya. 15. 16. 17. 18. 19-20. Ano ang dalawang uri ng instrumentong kasali sa banda? 19. 20. B. SINING Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. ______1. Ang tawag sa sining n gating mga ninuno ay : a. Likhang sining ______2. b. katutubong sining c. disenyong atniko

Bantog ang katutubong sining na ito sa Luzon at sa Visayas. a. Palayok at tapayan b. burnay at kuwintas c. tsinelas at banig

______3.

Ang ornamenting katawang gawa sa kabibe ay katutubong sining ng mga _______. a. Igorot b. Mangyan c. Tausug a. ornamenting

______4.

Ito ang katuutbong sining na pinagyaman ng mga Tiboli. gawa sa kabibe b. Ornamentong yari sa metal

c. kuwintas na yari sa metal

______5.

Anong sinaunang bagay ang matatagpuan sa Calamba, Laguna? a. Fort Santiago b. bahay ni Rizal c. bahay ni Bonifacio

______6.

Maituturing na sinaunang bagay ang opisyal na residensiya ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ang __. a. Malacañang Senador b. bahay ng Pangulo c. opisina ng mga

______7.

Sa anong sinaunang bagay bantog ang Ilokos? a. San Agustin Church b. Manila Cathedral c. Paoay Church

______8.

Ano ang tawag sa disenyong etniko ng mga Ifugao na ito. a. Araw b. kidlat c. bayawak a. kidlat b. ahas c. puno

______9. ______10.

Ibigay ang kahulugan ng disenyong ito?

Alin sa mga likhang-sining na ito ang mas medaling maintindihan?

a. Konserbatiko

b. abstrak

c. moderno b.

______11. Ang likhang-sining na gawa ni Fernando Amorsolo ay: a. Spolarium Pag-aani c. Pieta

Panuto: Hanapin sa Hanay B ang mga bantog na pintor o iskultor. Isluat lamang ang titik sa puwang ang tamang sagot. HANAY A HANAY B 12. Leonardo da Vinci a. Spolarium 13. Juna Luna b. Pieta 14. Michelangelo c. Mona Liza 15. Gumuhit ng isang makakatohanang sining at bigyan ng pamagat.

C. E.P.K. Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong atmatalinong sagutin ang mga ito. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. ______1. Mahina ang kalamnan ng iyong mga binti. Ano ang nararapat mong gawin? a. Kumain ng gulay at uminom ng gatas b. uminom ng coke araw-araw c.laging magsuot ng sapatos at pantalon. ______2. Basing-basa nasa pawis ang iyong damit. Ano ang dapt mong gawin? a. Patuyuin sa katawan ang damit b.magpalit ng damit c. magpahangin sa bentelador ______3. Ano ang tawag sa kilos panghimnasyo? a. Upong pahaba b. tuhod buong baluktot c. katawan yukod paharap ______4. a. pagtaas ng tuhod b. pagtaas ng paa c. tuhod pabukaka ______5. Ang tayong aso na posisyon ay stunts na : a. pang-isahan b. dalawahan c. maramihan Panuto: Isulat sa puwang kung ano ang mga sumusunod na instants ay pang-isahan, dalawahan, maramihan 6. Lakad train _____________________________ 7. V-seat _________________________________ 8. Three- Man Pyramid ______________________ 9. Taong Eroplano _________________________ 10. Pasanan ________________________________ _____ 11. Ang dalawang braso ay ibuka patungong tagiliran. Ang mga palad ay pataas ang posisyon sa halos mababa nang kaunti sa balikat ang taas. Ito ang ____ na posisyong pangkamay. a. Una b. pangalawa c. pangatlo _____12. Ito ang _____ na posisyong pangkamay a. Una b. pangalawa c. pangatlo _____13. Angsakong ay magkadikit, samantalang ang mgadaliri ng paa ay nakatuon palabas. Ito ang _______ na posisyon ng mga paa. a. Una b. pangalawa c. pangatlo _____14. Pang-ilang posisyon ng mga paa ito. a.Una b. pangalawa c. pangatlo 15. Iguhit ang pangatlong posisyon ng mga paa.

THIRD PERIODICAL TEST IN SCIENCE AND HEALTH V NAME:__________________________________ Direction: Read each question carefully. Each question in the test is followed by four choices for an answer. Read each questions and write the letter of he correct answer on your answer sheet. 1. It is the hardest mineral ever known? a. Calcite b. tale c. diamond d. ruby 2. Marble is a very hard stone. It comes from limestone but has hardened due to heat and pressure. Marble belongs to_________. a. Igneous rock b. sedimentary rocks c. shale d. metamorphic rock 3. Which of the following helps breakdown rocks? a. Temperature b. metals c. cloud d. evaporation 4. What is observed to a place when the EYE of the typhoon is located? a. Heavy rains b. strong winds c. sunny sky d. Dark sky 5. Where is typhoon usually formed? a. Over warm continents c. over cold continents b. over cold oceans d. over water oceans 6. A weather system characterized by low temperature and commonly experienced on the part of the Philippines from October to February. a. Breeze c. Northeast Monsoon b. Fronts d. Southeast Monsoon For 7 – 8 . Refer to the diagram of the water cycle below:

7. Which process in the cycle turns water to water vapor with the aid of sunlight? a. Evaporation c. condensation b. Precipitation d. cloud formation 8. Which of the following changes happens during precipitation process? a. Formation of water vapor from bodies of water b. Formation of water vapor from clouds c. Formation of cloud from water vapor d. Formation of rain from clouds 9. What happens when rocks weather? a. Soil is formed c. animals cannot burrow on soil b. Soil erosion will be limited d. sand and limestone are formed 10. How are marbles formed? a. Molten of lava solidifies and is subjected to pressure b. Limestone and slate are subjected to pressure and heat

c. Gneiss combines with quartzite to form metamorphic rocks. d. Igneous rocks are cooled and deposited under the sea for a long time. 11. Which factors contribute to weathering of rocks? a. Changes in temperature, rots of plants moving water b. Changes in temperature, friction, electrical energy. c. Mechanical energy, wind, animals d. Animals, plants, simple machine 12. A wet cloth when put under the sun will dry up. What happens to the water that has gone? a. The water was seeped by the cloth b. The heat of the sun turns the water to water vapor. c. The heat of the sun pulls the water to the ground. d. The wind carries the water way. 13. What causes land and sea breeze? a. Amount of water vapor present on the atmosphere. b. The unequal heating of water and land. c. The kinds of tide that prevails ion the ocean. d. The amount of rainfall in the place. 14. The barometer indicates that air pressure dropped by 5 mill bars. What will likely to happen? a. A typhoon is coming. b. Humidity is unpronounced for the day. c. Easterly winds will prevail for the nest three days. d. Thunderstorm will prevail from the next few days. 15. Where do tropical cyclone develop? a. Lithosphere b. atmosphere c. oceans d. lakes 16. Weather forecast over the radio says that typhoon signal no. 3 is coming. What should you do? a. Plan for outdoor activity. b. Bring potted plants outside. c. Prepare boots so you can wade in the water. d. Stay in the house and listen to the weather bulletin. 17. What typhoon signal is the Typhoon Paeng that hits our province Quirino? a. Signal no. 1 b. Signal no. 2 c. signal no. 3 d. signal no. 4 18. Where does a tropical cyclone gets its energy? a. From the winds b. from the ocean c. from the sun’s heat d. from the pressure of the air 19. Which of these hazards is associated with typhoons? a. Volcanic eruption b. landslide c. earthquake d. tsunami 20. Which of these is likely to be destroyed by a strong surge? a. Coastal area b. mountain c. valley d. plateau 21. Some scientists specialize in studying weather elements. What are these scientists called? a. Volcanologist b. astrologist c. astronomers c. meteorologist 22. Whenever these signal is raised it is advised to stay at home and keep on listening to the radio for updates, what signal is this? a. Signal no. 1 b. signal no. 2 c. signal no. 3 d. signal no. 4 23. How can we lessened the harmful effects of typhoons and floods? a. By conserving our environment c. by cutting trees b. By destroying our environment d. by scattering garbage

24. It is a big whirling of strong winds and rains moving in counter clockwise directions in the northern hemisphere. a. Cyclone b. storm c. typhoon d. earthquake 25. a. b. c. d. What will happen after a day of heavy rains in a city? All the streets are become flood. The atmosphere becomes clear. The water supply becomes polluted. May peoples get sick.

26. Which of the following statement is correct? a. Warm air is heavier than cold air. b. Cold air is lighter than warm air c. Warm air is lighter than cold air d. Cold and warm air is equal in weights 27. Which of the following scientific instruments measures winds speed? a. Anemometer b. altimeter c. telescope d. wind vane 28. Why are people warned ahead of the strength of an approaching typhoon? a. This gives people enough time to prepare b. This gives people to do something to minimize the bad effects of typhoons c. This will helps people plan for their activities d. All of the above 29. Described the weather conditions in a place where the “eye” of the typhoon passes? a. It is calm with no rain and winds b. It is turbulent, with strong winds and heavy rains c. It is very dark, with heavy rains d. There are lightning and thunders 30. What kind of weather would you expect if you see a weather forecast chart like the one below? a. Fine b. fair c. stormy d. none of these
Rainfall Cloud covering Wind speed Temperature none O moderate 24 ºC - 34 ºC

31. a. b. c. d. 32. a. 33. a. 34. a. 35. a. b. c. d.

You observe a falling barometer? What does this tell about? The weather will be fine There is typhoon A tornado is coming Rains will fall What agency monitors weather conditions? DOST b. DEP-ED c. PAG-ASA d. LGU Which is the thickest layer of the earth? Inner core b. outer core c. crest Rocks are usually classified according to its Mineral content b. crystal form c. formation Crystal of different minerals have different Shape and hardness Color and porosity Color and shapes Shapes and texture

d. mantle d. color

THIRD PERIODICAL TEST IN SCIENCE AND HEALTH IV NAME:_____________________________________ Score: ______

Direction: read the questions carefully. Write the letter of the correct answer on the blanks. ______1. ______2. _______ possess potential energy. c. all things ______ possess kinetic energy. things in motion A. Things at rest b. things in motion A. All things b. things at rest c.

______3. When things move, _____________. a. Their potential energy is transformed into kinetic energy b. They have all the energy c. Their kinetic energy is transformed into potential energy ______4. Which of the following activity shows potential energy? a. Washing a dishes ______5. b. sitting on a chair c. skipping rope

When a ball rolls, ___________ is being used. a. Potential energy b. no energy c. kinetic energy

______6.

Which activity describes frictions? a. Lighting a candle Flying a kite b. Rubbing two stones together to produce fire c.

______7.

Which condition proves that friction resist movements? a. Sliding on a shiny surface is easy b. Pulling a heavy objects on a rough surface is very hard c. Pulling heavy objects on a polished surface is easier.

______8.

Because of less friction, it is easier to cut meat with _______________. a. A sharp knife b. a dull knife c. a long knife

______9.

What helps the cars move on a road? a. Friction between the car tires and the ground b. Force coming from the wheels c. Wind that blows pushes the car.

______10. ______11.

Which moves fasters on a flat surface? A. Ball c. sheet of papers

b. block of woods

Why can’t a ball roll continuously on a rough or stony surface?

a. The force which enables the ball to move is released. b. The rough surface is not made fro ball to roll c. Through texture of the surface blocks he movement of the ball. ______12. Why do people slide on wet floors? a. Because friction on wet floors is too much rather than a dry one. b. Because people are careless c. Because there is very little friction on wet floors. Indicate whether the following activities require (I) increasing friction / (D) decreasing friction or (N) no friction. ______13. Climbing a tree ____ 14. Using slide equipment in the playground Wiping dust off the table _____15.

Which of the following illustrate heat moving from a hot to a cold body? ______16. a. Blowing of the wind b. Feeling heat from the handle of a spoon over a lighted candle Riding a bicycle ______17. ______18. a. heating left-over foods from the refrigerator bath c.

b. Pushing a cart c. Taking a

There should be source of energy and energy transformation for heat to ____________. a. Disappear b. be reduced c. be produced

______19.

What is spontaneous combustion? a. It is the slow movement of the heat in an object until it reaches its igniting temperature and burns naturally. b. Spontaneous combustion is the condition of the air around us. c. It is the energy produced e in heating.

______20.

_____________ is the transfer or passage of heart from a hot to cold body. a. Radiation b. convection c. conduction

______21.

________ is the passage of heat through liquid or gas. a. Convection b. radiation c. conduction

______22.

An erupting volcano illustrates how heat travels through _______________. a. Radiation b. conduction c. convection

______23.

Identify how heat travels by convection from the following: a. Putting an aluminum pot over the burning stove lighting a matchstick b. Boiling water c.

______24.

Which materials are good conductors f heat?

a. Paper ______25. How do we prevent fire?

b. wood

c. metal, aluminum

a. Identify the fire hazards in the surroundings before proceeding with some preventive measures. b. Always have a bucket of water prepared around the house or school.

c. Do not use matches. ______26. Store flammable materials ____________. a. anywhere b. in safe and cool place reach and play with them ______27. c. where children could

Fire caused by kerosene or gas can be put out by throwing sand or flour on burning objects to a. Continue oxygen supply supply b. cut-out carbon monoxide c. cut-off oxygen

______28.

In case of fire, _____. Instead, call the nearest fire station and move quickly to save other’s lives. a. It’s okay to panic b. do not panic c. pack all your things

______29.

Which activity show how man causes soil to erode? a. Burring of trees or kaingin dikes b. watering plants c. building big

______30.

The process of washing away soil is called ________________. a. Cleaning b. soil erosion c. pollution

______31.

From the following, identify how the wind causes soil erosion. a. As strong winds blow, it carries away dust and soil particles to different places. b. As the wind blows, the surface of the earth softens causing soil to erode. c. Strong winds create cold temperature that causes soil erosion.

______32.

How do we people and animals become s agents of soil erosion? a. When people and animals eat plants – foods. b. When they move about from place to place, they loosen soil. c. When people build houses on soil and animals create their habitats in forests

______33.

How does soil erosion affect farmers? a. When topsoil is eroded, farms become unsuitable for farming and farmers will not gain anything from farming. b. Soil erosion makes soil fertile and crops healthy c. When soil erodes, farmers harvest abundantly

______34.

Erosion changes the surface of the land. Highlands _____________.

a. May be flattened and become lowlands b. Become suitable for farming. ______35. How does contour plowing prevent soil erosion?

b. may become higher

a. Farmers make flat areas on the mountainside and plants there, preventing soil from going down the mountain slopes. b. Plowing in curved lines prevent water from easily going down the hill, thus preventing water from removing the topsoil. c. Farmers plant crops alternately on the hillside. Grasses prevent the soil from going the downhill.

Third Periodic test in English VI Name: _______________________________ Grade: ____________ Score: ______

General Direction: Write the letter of the correct answer on the blank before each item if there are choices. Test I: Listening: A. Direction: Listen as the teacher reads a situation. Write A if each of the sentences states a possible cause to the situation heard and B if it does not. ______1. Rico did not make it to the top ten of his class. ______2. Rico received a medal for his good performance in school. ______3. Rico made it to the top 5 of his class. ______4. Uncle roman will treat the whole Cruz family to a restaurant. ______5. Rico’s failing grades disqualified him from graduating this year. B. Direction; Listen as the teacher reads a situation. Write A if each of the sentences states a possible effect of the situation heard and B if it does not. ______6. Tony received high grades during the second grading period. ______7. Mrs. Roque gave Tony high grades for the second grading period. ______8. Tony received failing grades in his subjects. ______9. Felix, Tony’s friend advised him to do what Mrs. Roque had told him to do. ______10. Mrs. Roque visited Tony’s parents and talked to them about their son’s poor performance in class and lack of interest to study. C. Direction: Listen as the teacher reads a story then write A if each situation could happen next or B if it could not. ______11. Gino got sick. ______12. Gino was chosen as the “Most valuable Player” of the team. ______13. Mr. Rico, the coach, advised Gino to eat his meals regularly and have enough rest, too. ______14. Gino’s playmates asked Mr. Rico to remove Gino from the team. ______15. Gino was taken out of the team because of lack of interest. Test II. Speaking A. Direction: Choose the correct verb form to complete the sentences. ______16. Everyone in the room ___________ silent. a. is b. am c. are d. were ______17. Eric and Troy are creative. Both __________ chosen to represent their class in a poster-making contest. a. am b. was c. were d. is ______18. Few_________ hesitant to join the jamboree. a. were b. was c. am d. is ______19. Many ___________ to climb Mt. Everest. a. wishes b. wised c. wished ______20. All of the pie _______ eaten by the cat. a. Was b. were c. are d. am ______21. Mathematics ______________ a challenging subject. a. are b. is c. were d. have ______22. Measles _________ his high fever.

______23. ______24. ______25.

a. are causing b. were causing c. causes Mumps___________ a contagious disease like measles. a. were b. was c. is d. are Calisthenics ___________ taught to us in high school. a. was b. were c. are d. have Doing aerobics _____________ the body fit and slim. a. making b. make c. makes d. is make

d. cause

Test III. Reading A. Direction: Read each situation then choose the picture that shows the incident that is most lightly to happen. ______26. Wanting to be home before five, Allan ran through the heavy rain with nothing to keep himself from getting wet. a. Picture of Allan sick in bed b. Picture of Allan reciting in class c. Picture of Allan playing in the rain. ______27. Susan received all her lessons every night before going to bed. a. Picture of Susan getting scolded by her parents b. Picture of Susan reading books in the library c. Picture of Susan receiving a medal at the end of the school year B. Direction: Read the selection below then choose the letter of the sentence that states how the story would turn out if some episodes were changed.

The Captain of the ship ordered his men to check if the cargoes were tied with chains. The men went down the cargo section and finding that there were no chains, they tied the cargoes with old abaca ropes. Confident that everything had been checked, the Captain signaled his crew that they leave. While in the sea, a storm came. Waves grew big and wild as they struck the sides of the ship. The abaca rope tied around the cargoes broke off. The cargoes glided all to one side of the ship. Then the ship started to sink. ______28. If the men used metal chains instead of old abaca rope ______________ a. The cargoes would not have glided b. The men would have been suspended from work c. The men would have been left at the pier ______29. If the men told the Captain that there were no chains ______________ a. The Captain of the ship would have disapproved the trip b. The Captain of the ship would have ordered to adjust the ship’s schedule of departure. c. The men would have been suspended from work ______30. If the Captain and his men have properly checked everything first before they left _. a. The ship would still have sunk b. The ship would have not sunk c. The ship would have left early C. Direction: Choose the letter of the appropriate word to complete the sentence. ______31. The baker kneaded some __________ to make a cake. a. bough b. though c. dough ______32. Can you help me slip the thread ______ the needle bole? a. through b. throw c. tough ______33. Mang Ferdie’s greed has __________ many troubles. a. bought b. wrought c. thought ______34. Our country the____ is small but beautiful. Which of the following is correctly spelled? a. Philippines b. Philipines c. Phillipines ______35. Which of the words below is misspelled? a. measles b. calisthenics c. mumps Test IV. Writing Direction: Complete the following into meaningful sentences using correct verb form. 36. Few _____ but many ___________ 37. Everybody _____________ but no one ______________ 38. The news _______________________. 39. The Philippines _______________________. 40. Mathematics ____________________________

Ikatlong Markahang Pagsubok sa Edukasyon sa Pagpapakatao VI Pangalan: __________________________ Baitang: ____________ Marka: ______

Panuto: Suriing mabuti at matalinong sagutin ang bawat aytem. Letra ng tamang sagot ang isulat sa patlang sa unahan ng bawat bilang. ______1. Aling bantas ang nagppatupad ng pagtatanim ng mga kahoy? a. Clean air act b. Anti-Smuggling Law ______2. a. Anti-smuggling Law b. Drug prevention Law ______3. a. Drug Prevention Law b. Clean Air Act ______4. ______5. ______6. a. Pagbibigay sa kanila ng maayos na mga kasuotan b. Pagkukupkop sa kanila bilang katulong sa bahay c. Pagpapaalila sa kanila sa mga dayuhan d. Pagbibigay sa kanila ng pagkain e. Pagbibigay ng laruan at pakikipagkaibigan sa kanila ______7. ______8. ______9. a. Paglalathala sa pahayagan ng mapanirang balita tungkol sa isang tao b. Pagpapahayag ng damdamin sa marahan at magalang na paraan c. Paggamit ng masasama at balbal na mga salita d. Pagpapahayag ng mga hinaing sa pamahalaan sa magalang na pagsulat Piliin ang mga paraan sa pagpapahayag nang Malaya sa sariling kalooban o damdamin. c. Child Abuse d. Tree Planting c. Clean Air Act d. Tree planting c. Anti-Littering Ordinance d. Anti-Smuggling Law

Aling bantas ang nagbabawal ng pagsunog ng plastik at Styrofoam?

Ang batas na ito’y nagbabawal sa lahat ng paggamit at pag-aabuso ng mga ipinagbabawal na droga.

Piliin ang mga paraan sa pag-aliw sa mga kapuspalad at naulila

______10.

Piliin ang paraan sa pagsali sa kampanya tungkol sa matapat at maagang pagbabayad sa buwis. a. Pagsasaulo ng kahalagahan ng matapat na pagbayad ng buwis. b. Pagbuo ng poster tungkol sa matapat at maagang pagbabayad ng buwis c. Pagkopya ng mga kabutihan ng matapat at maagang pagbabayad ng buwis d. Pakikinig sa lecture ng guro tungkol sa matapat at maagang pagbabayad ng buwis

______11. ______12.

Pumili ng kahit 2 paraan sa paggamit ng kalayaan nang may pananagutan. a. b. c. d. Matapat na paglilingkod sa mga dayuhang nanakop sa ating bansa. Paggamit ng wikang kolonyal o wika ng dayuhang nanakop sa ating bansa Matapat na paglilingkod sa pamahalaang Pilipino Matalinong pagpili ng sariling kandidato sa araw ng eleksyon.

______13. ______14. ______15.

Piliin ang mga paraang dapat gawin para maipakita ang sikap, sipag at tiyaga sa pag-aaral.

a. Maagang pagpasok sa paaralan b. Pagbuo o pagtapos ng sinimulang gawaing pampaaaralan, gaano man ito kahirap c. Pagliliban sa klase nang maraming ulit d. Pagsama sa mga barkada sa halip na mag-aral ng leksyon e. Hindi pagpasok kapag walang baong pera f. Pagpasok kahit walang baong pera ______16. ______17. ______18. a. Pagbabantay ng mga sasakyan sa kalsada b. Pag-aalaga ng mga manok c. Pagsunog ng mga plastic at basura d. Pagkakaingin at pagputol ng mga kahoy e. Pagtatayo ng tingiang tindahan f. Pag-aalaga ng mga baboy ______19. Alin ang mainam na paraan sa paglilibang sa sarili? a. Pagbasa ng mga magasing sekswal b. Paglalaro ng baraha c. Pagtulog sa buong maghapon d. Pabasa ng mga magagandang kwentong kapupulutan ng mga gintong butyl ng kaisipan. ______20. Maagang naulila sa kanyang ama at ina ang isang batang kapitbahay ninyo. Lagi siyangmalungkot at umiiyak. Paano mo siya aaliwin? a. Bigyan siya ng trangquilizers at ipainom ito sa kanya b. Makipagkaibigan sa kanya at lagi siyang kausapin c. Makipagtalo sa kanya at sabihing mahin ang kanyang loob. d. Painumin siya ng alak para makalimot sa mga suliranin at malunasan ang matinding kalungkutan. Anu-anong kapaki-pakinabang na proyektong pangkabuhayan ang maaaring isagawa ng isang pamilya sa pagpapabuti ng kabuhayan?