P. 1
MAIKLING KUWENTO

MAIKLING KUWENTO

1.0

|Views: 3,161|Likes:
Published by Jeremy Zipagan

More info:

Published by: Jeremy Zipagan on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

MAIKLING KUWENTO Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikang masining na naglalahad ng isang pangyayari.

Ang maikling kwento, di tulad ng nobela'y hindi kahabaan, higit na kakaunti ang mga tauhan, mas mabilis ang paglalahad at higit na matipid sa paggamit ng pananalita. MGA BAHAGI AT SANGKAP NG MAIKLING KUWENTO: 1.SIMULA a.) Mga Tauhan -- dito nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papael na gaganapan ng bawat isa, maaring bida, kontrabida o suporta. b.) Tagpuan -- dito nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento. c.) Suliranin -- kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. 2. GITNA a.) Saglit na Kasiglahan -- naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. b.) Tunggalian -- bahaging kababasahan ng pakikitunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na minsa'y ang sarili, ang kapwa, o ang kalikasan. c.) Kasukdulan -- pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. 3. WAKAS a.) Kakalasan -- bahagingh nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. b.) Katapusan -- kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Gayunpaman, may mga kuwento na hindi laging winawakasan sa dalawang huling nabanggitna sangkap. Minsan ay hinahayaan ng may-akda na mabitinang wakas ng kuwento at ang mambabasa ang hahatol o magpapasya kung ano sa palagay niya ang maaring kahihinatnan ng kuwento. May dalawang uri ang salaysay: 1.Salaysay na nagpapabatid (Informative narrative)- ang salaysay na nagbabatid ay isinusulat upang magbigay ng mga kaalaman o kabatiran sa mga mambabasa. Ito ay payak at tuwiran. Agad ibinibigay ang mahalagang pangyayari sa salaysay na ito. Ito ay walang banghay, kawili-wili, may layunin at makatotohanan. Ito ay nanawagan ng damdamin ng tao. Dapat ipadama ng may-akda na mahalaga sa buhay ang kanyang salaysay. Dapat bigyang diing ang salaysay na ito at dapat kapani-paniwala.

kinakailangan sa ganitong ulat ang ganap na panahon at wastong pag-uulat. Pagsusuri( Analysis) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pag-aaral.Masining na salaysay o maikling kuwento ( Artistic Narrative). IV.2. Ayon sa nilalaman at layunin. B. ang ulat ay maaring. Pangkabatiran (iInformation) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pagbabasa. Panimula 2. Pagpapatunay sa mga inilahad na dahilan at bunga ng suliranin. pagsasaliksik. Pagbanggit sa mga paraang ginamit sa pangangalap ng mga datos o mga katotohanang tingkol sa paksa. Maaring magawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng talahanayan ng mga datos. Ang Pag-uulat ay isang paraan ng pagtalakay sa aralin upang ganap itong maipaliwanag at maunwaan. Konklusyon Sa bahaging ito ng pag-uulat ay nilaalgom ang paksa o suliraning tinatalakay. Layunin C. Ang Pag-uulat ay isang uri ng paglalahad tungkol sa mga bagay na namasid. Paglalahad ng tungkol sa mga dahilan at bunga ng suliranin at bunga ng suliranin. Pamamaraan A. konklusyon at Rekomendasyon Balagkas ng Isang Ulat Karaniwan nang ang isang ulat o report ay binubuo ng apat na bahagi gaya ng sumusunod: I. o nagawa. Pagpapaliwanag o pagbibigay-kahulugan sa ipinakikitang mga datos tungkol sa tinalakay na paksa o suliranin. C. mahalagang gawin sa isang tanggapan. Ang haba o ikli nito ay naaayon sa kasimplihan o kasalimuotan ng paksa ng ulat. pagsubok. D. pagmamasid at apgsissiyasat. Ang kabuuan ng pag-uulat ay isang sanaysay ng paglalahad. Panimula A. pagmamasid at pagbabasa ng mga aklat at iba pang babasahin. pagsususri. III. pakikinig sa panayam o lektura. Paglalahad ng paksa/Suliranin. 2. gawain at iba-iba pang bagay na may kinalaman sa talakaying paksa. C. nabasa. Dito dumadaloy ang nilalaman ng istorya na siyang pinakapuso ng kuwento. Pksa?Suluiranin B. May ulat na pang-araw-araw.ang paksa ay lubhang mahalaga sa isang maikling kuwento. Maaring . paglalakbay. B. Katawan ng Ulat 3. Pag-uulat ng tungkol sa Paksa? Suliranin. 1. Dapat angkop sa karakter ang pangyayari at istilo ng kuwento. napakinggan. Maari ring ito pasulat o pasalita ngunit higit na mabuti ang sinulat sa dahilan maaring gamiting sanggunian sa hinaharap. lingguhan. Kalahok o kasangkot ng mga tao sa paksang iuulat. Maaring ang paraang ginamit ay pakikipanayam. II. buwanan. A. Mga Bahagi ng Simpleng Ulat 1. at mga proyektong natapos para sa kaunlaran ng gawaing isinabalikat. Pagpapakilala sa naturang mga tao nang ayon sa edad. Dahilan ng pagkakapili ng paksa o suliraning tatalakayin sa ulat. sinaliksik. o tauanan.

6. pagsasahihimpawid. o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa. Hakbang sa paglalagom 1. 5. Ang Paglalagom ay ang pagsulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Pakinggan o basahin nang mabuti ang akda. Ito ay maikli ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Mailalahad din sa bahaging ito ang ilang mungkahi sa paglutas ng suliranin. Huwag magsasama ng pansariling opinyon. nakikinig o nanonood. Pumupuri ang editoryal kung may dapat pahalagahan. 4. Ang Balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan.magbigay ng sariling impresyon at reaksiyon tungkol sa inulat sa anyo ng mga nabuong kaisipan. 2. Kunin ang pinakadiwa ng napakinggan o nabasa. Tatlong bahagi ng editoryal Naglalaman ng tatlong bahagi ang balangkas ng editoryal: . Kumakatawan ito sa sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Isulat ang natirang puntos sa sariling pangungusap. Pangulong tudling Mula sa Tagalog na Wikipedia. 3. Ang pagtuligsa ay hindi kailangan makasakit ng damdamin ng kapwa. magbigay-puna. Habang nakikinig o nagbabasa ay itala ang mahahalagang bahagi at suriin ito. Tingnan kung ayon sa orhinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Internet. ang malayang ensiklopedya Ang editoryal o pangulong-tudling ang pangunahing tudling ng kuru-kuro ng isang pahayagan. Nagbibigay-pakahulugan din ang isang editoryal sa balita o kaganapan upang bigyang-linaw sa kahuluguhan ng pangyayari. Layunin nito sa pagbibigay ng kuru-kuro ang magpabatid. Basahing muli upang lalo pang maiklian. Palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o magpawalang linaw sa lagom. May mga editoryal naman na ang pagkakasulat ay nanlilibang subalit taglay nito ang mahalagang opinyon. magpakahulugan. Itinutuwid ng editoryal ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang isyu. Ito ay hindi nagtatagalay ng pansariling opinyon. magbigay-puri. Nagbibigay-puna ang editoryal sa layuning magkaroon ng pagbabago para sa pakinabangan ng nakararaming tao. manlibang at magpahalaga sa natatanging araw. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag.

 Pagtutol. o sa isang paraan ng pagiisip. tuwirang sabi  Katawan. kalagayan. nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. pangyayari.   Kategorya: Mga bahagi ng pahayagan . Mga uri ng editoryal Pagsasalaysay. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan. kung saan binabanggit ang isyu o balitang tatalakayin.  Paglalarawan.   Nagpapaaliw Nakakabigay ito ng ngiti at halakhak habang naglalahad ng katotohanan. suliranin o kalagayan na tatalakayin. na may nagawang pambihirang kabutihan. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu. o nagpaparangal sa isang taong namayapa na. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may-akda. na maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. Naglalayong makuha ang paniniwala ng iba at makapagbunsod ng pagbabago. isang salawikain. o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal.  Pangangatwiran Nagbibigay ng puna sa isang kalagayan. Maaaring gumamit ng alinman sa panimula: isang tanong. katangi-tanging gawain. Binibigyang halaga ang isang taong may kahanga-hangang nagawa.  Pangwakas. sa isang tao. kung saan sumusuri. Paglalahad. Ipinaliliwanag ang kahalagahan o kahulugan ng isang balita. o ideya. Nagbibigay ito ng tala. Dito ang may-akda ay nagbibigay ng kanyang panig at ipaglalaban niya ito upang makumbinsi ang mga nagbabasa. Panimula. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari. Ipinaaalam ang isang pangyayari na binibigyang-diin o linaw ang kahalagahan o ilang kalituhang bunga ng pangyayari. Espesyal na okasyon Ipinaliliwanag nito ang kahalagahan ng isang okasyon. Kailangang ito'y maikli ngunit makatawag pansin. pasalaysay na panimula.

which is directly related to its molecular structure. two French physicists Dulong and Petit discovered that the average molar specific heat at constant pressure for all metals. it conveys a very important idea. However. the molar specific heat of every solid must come out to be equal to 6 o cal/g C or 3R (where R is universal gas constant for 1 mole). Instead. it approaches 6. the heat required to raise the temperature of a sample of metal depends only on how many molecules the sample contains.In 1819. According to the classical theory. is approximately the same and equal to nearly -1 o -1 25 J mole C . Thus. it varies with temperature and only at a specific temperature depending upon the nature of the material. If a graph is drawn between the temperature and the Cv for a solid. Planck propounded quantum theory in 1905. the actual result shows anomaly. If Cp is the specific heat at constant pressure. Einstein applied it to specific heat problem in 1907. except the very light ones. But the result is nearly 6 cal and not exactly o 6 cal/g C. Work done. This is a property of matter. i. But. Ultimately. -----(4) Combining equations (1). we get . Debye was successful in 1912. and not on the mass of an individual molecule.. in fully explaining the thermal behavior of metals and non-metals. the molar specific heat should always be a constant. Although the law is an approximate one. regardless the temperature at which the experiment is performed. In addition. the work done by the gas in pushing the piston upwards through a distance x. we actually get the result as depicted in the above figure. Variation of specific heat of solids with temperature According to Dulong and Petit's law. dW = force x distance = P x A x D x where A is the cross-sectional area of the piston. (3) and (4). when the experiment is conducted at various temperatures. where dW is the work done by the gas in expanding against external pressure. (2).e. Nearly the same amount of heat is required per molecule to raise the temperature of each of these metals by a given amount. This was not explained at that time. we note that the specific heat is not a constant quantity.

however. and in carbon as diamond. Dulong and Petit did not state their law in terms of the gas constant R (which was not then known). Equivalent forms of statement of the law An equivalent statement of the Dulong-Petit law in modern terms is that. Dulong±Petit law offers fairly good prediction for the specific heat capacity of solids with relatively simple crystal structure at high temperatures. [edit]Application limits Despite its simplicity. In other modern terminology. at room temperatures for light atoms bonded strongly to each other. the law fails for all substances. Dulong and Petit then found that when multiplied by these atomic weights. For crystals under such . they measured the values of heat capacities (per weight) of substances and found them smaller for substances of greater "atomic weight" as inferred by Dalton. In the very low (cryogenic) temperature region. It fails.The equation of state of gas is PV =RT where R is the gas constant for 1 mole of the gas. the dimensionless heat capacity is equal to 3. the value for the heat capacity (which would now be the heat capacity PER MOLE in modern terms) was nearly constant. where the quantum mechanical nature of energy storage in all solids manifests itself with larger and larger effect. regardless of the nature of the substance or crystal. and equal to a value which was later recognized to be 3 R. Instead. Therefore from equation (5). where R is the gas constant (measured in joule per kelvin per mole) and M is the molar mass (measured in gram per mole). such as in metallic beryllium. the specific heat capacity (measured in joule per kelvin per kilogram) is equal to 3R/M.

the Debye model. Thus we have Using energy we have This gives specific heat . the free energy of the system can be written as [1] where the index sums over all the degrees of freedom. an extension of the Einstein theory that accounts for statistical distributions in atomic vibration when there are lower amounts of energy to distribute. works well.conditions. [edit]Derivation A system of vibrations in a crystalline solid lattice can be modelled by considering harmonic oscillator potentials along each degree of freedom. In the 1907 Einstein model (as opposed to the later Debye model) we consider only the high-energy limit: Then and we have Define geometric mean frequency by where M measures the total number of degrees of freedom of the system. Then.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->