KAUGNAYAN NG PAARALANG NAPAGTAPUSAN SA SEKONDARYA SA KAKAYAHANG PANG AKADEMIKO NG MGA MAG-AARAL NG UNANG TAON NG MARITIME EDUCATION, UNIBERSIDAD

NG CAPITOL TAONG PANURUAN 2010-2011

Isang Pamanahong-papel na Iniharap sa Karunungan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte, Syensya at Edukasyon, Universidad ng Capitol

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

ng 3 ± Alfa BSMT

Marso 2011

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailagan ng asignaturang Filipino. Kolehiyo ng Arte. Universidad ng Capitol taong panuruan 2010-2011 ay iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa 3-Alfa BSMT na binubuo nina: Dhan Karl Collen P. bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2. Arnold T. Genita Jamil Jan B. Pagbasa at Pagsulat tunga sa Pananaliksik. Unibersidad ng Capitol. Jumawan Kent M. Dacuno Professor . Syensya at Edukasyon. ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang kaugnayan ng Paaralang Napagtapusan sa Sekondarya sa kakayahang ng Paaralang Napagtapusan sa Sekondarya sa kakayahang pang akademiko ng mga mag-aaral ng unang taon ng Maritime Education. Jimenez Joseph Gil Gomonid Joe Remil Jurado Tinanggap sa pangalan ng kagawaran ng Filipino.

na nagbigay sa amin ng lakas at paggabay sa paggawa ng isang pamanahong-papel. Muli. ang aming mabait at kagalang-galang ng guro.PASASALAMAT Taus ± pusong pasasalamat an gaming ipinaabot sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa mahahalagang tulong. kontribusyon at/o suporta tungo sa matagumpay na reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito: y Sa paong maykapal. Sa aming kani-kaniyang pamilya. maraming ± maraming salamat po. mga kaibigan. Arnold Dacuno. sa pagtulong at pagbigay ng mga tamang ideya at hakbang sa pagsulat ng isang pamanahong-papel. Sa aming mga respondentem sa paglalaan ng panahon at sa matapat na pagsagot sa aming inihandong kwestyoner. y y y -Mga Mananaliksik . at mga kaklase na nang hikaya¶t sa amin para taposin ang paggawa ng isang pamanahong-papel. Kay Prof.

Ed may 4422 pampublikong paaralan na sinusuportahan ng gobyerno. Ayon sa CHED nahahati sa tatlo ang edukasyon sa Pilipinas. libro at iba pa. Ang pampulikong sekondaryang paaralan ay sinosuportahan ng estado ng bansa at ito¶y nasa superbisyon ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ang itinuturing na tulay patungo sa kolehiyo. Nakadepende ditto ang kakayahang pag-akademiko ng mga mag-aaral pagdating nila sa kolehiyo. Sa tatlo and sekondarya ang pinakaimportanta pagdating sa kahalagahan nito sa pang akdemikong kakayahan nila sa kolehiyo. public at private.KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. elementary. Sa pampublikong paaralan. Ang mga paaralang pribado ay hindi sinisuportahan ng gobyerno ng bansa. ang mga paaralang pribado ay may sapat na suplay ng mga kagamitan sa pagaaral gaya ng kompyuter. ang mga studyante ang nagdadala ng mga upuan nila sa silid aralan dahil sa kaulangan ng suplay nito. Ayon sa Dep. sekondarya at tertiary. Sa bansa. Ang pasilidad ng mga pribadong paaralan ay makabago at sapat sa bilang ng mga studyanteng gagamit nito. Ngunit ang mga paaralang ito ay sumusunod pa rin sa lahat ng mga regulasyon at palisiya na pinapatupad ng pamahalan sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa ibang lugar. Ito rin ay nagsisilbing ³stepping grond´ ng mga mag-aaral na nagnanais makatapos ng madali sa kolehiyo. ang edukasyon ay libre ngunit hindi and mga pasilidad at kagamitan gaya ng mga libro na ginagamit sa pagaaral. Sila ay independent pagdating sa pamamahala at pagpapatakbo ng paaralan. Pagdating sa paggamit ng kmpyuter. Ang ibang mga studyante ay naghihiraman ng iisang libro at iba pang mga materyales na kailangan sa pagaaral. Introduksyon Ang mga paaralang sekondarya ay isang importanting salik sa paghubog ng mga kaalaman ng mga kabataan. Halos 830 pribadong paaralan ay hindi-sektaryan na pinapatakbo ng mga pribadong tao o organisasyon. may 288 na sektaryang paaralan na itinituring na mataas ang kalidad ng edukasyon mula sa 1118 sektaryang institusyon. Ana pribadong paaralan naman ay pinamumunuan ng Corporation Code na nahahati sa dalawa: sectaryan at hindi sektaryan. Ayon sa pananaliksik. Mahahati sa dalawa ang sekondarya maaaring public o private. may ratio 1:10 o isang kompyuter sa sampung mga studyante. And ordinansang ito ay nakasulat sa RA 9155 of 2001. Ang sekondaryang paaralan ay nahahati sa dalawa. Ang sectarian ay isang pribadong paaralan na pinangisawaan ng mga relihiyosong organisasyon lalong lalo na ang denominasyong Katoliko at Protestantismo. Lahat ng kabataan ay pwedeng makapagenrol at makapag-aral ng libre sa paaralang ito. .

ay ay ng na . Ito nagsisilbing payak na kaalaman na maaring magamit ng mga mag-aaral at guro kursong Maritime Education upang lalo pang-mapaunlad at mapagtibay ang mataas uri ng edukasyon sa unibersidad. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kaugnayan ng Paaralang napagtapusan sa sekundarya sa kakayahang pang akademiko ng mga mag-aaral na unang taon ng Maritime Edukasyon ng Unibersidad ng Kapitol at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na katanungan: a.ano ang mga demographic profile ng mga estudyante? c. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ay buong-pusong naniniwala na ang pag-aaral na ito napakahalaga sa ikabubuti ng paaralan at College of Maritime Education. Alam ba lahat ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paaralang sekondarya napagtapusan nila sa kanilang kakayahang pang akademiko sa kolehiyo? e. Ano. Anong klaseng paaralan sekondarya ang napagtapusan ng mga mag-aaral? b. Sa pamamagitan ng kanilang Grade Point Average. Ano ang karaniwang nakukuhang marka ng mga studyante sa pampubliko at pribadong paaralan? d. makikita ang kahalagahan ng paaralang sekondaryang napagtapos nila. Nakakaapekto ba ang paaralang sekondarya napagtapusan ng mga magaaral sa kanilang kakayahang pang akademiko sa kolehiyo? 3. 2. .Kaya naman sa pananaliksik na ito ay gustong matukoy kung may kaugnayan ba ang sekondaryang paaralan napagtapos ng mga unang taong estudyante ng Kolehiyo ng Edukasyong Maritaym sa kanilang pangakademikong kakayahan sa kolehiyo.

Saklaw nito ang mga piling estudyante ng unang taon ng unang semester sa kursong Maritim Education. Sa pananaliksik ding ito malalaman kung may kaugnayan ba ang paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahanh pangakademik ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa unang taon sa kursog Maritime Education sapagkat saklaw ng taong ito ang mga pundasyong asignatura na tinuturo sa sekondarya naniniwala ang mga nananaliksik na sa kasalokoyan panahon ay p na magkaroon ng pag-aaral na ganito upang masagot ang mga katanungan na may na may kaugnayan hinggil sa paaralang t sa sekondarya sa l pang akademik ng mga magaaral. 4. Sa pamamagitan ng pananaliksik ra ito.Mahalaga ang mga datos at impormasyong nakalahad dito dahil napakalaki ng maitutulong hindi lamang sa mga estudyante ng kursong Maritime Education sa Unibersidad kundi pati sa ibang estudyante at mananaliksik na nais magkaroon ng mahalagang impormasyon ukol sa kakayang pang-akademiko ng mag-aaral. maari ring malaman ang mga kakulangan sa kaalaman ng mga estudyante at ang iba pang kaugnayan na pag-aaral na dapat pang pairalin sa mga paaralan. . Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa kaugnayan ng paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahang pang-akademiko ng mga mag-aaral.

Mgapaaralang sinusubaybayan ng pamahalaan at ng gobyerno. aklat.pag-ibig sa bayan. Sa datosna ito. kailangan ding ma-retrain ang mga . (MylenePadua). hindimalayong ³bansot´ din ang magiging pagkilala nila sa kanilang mgasarili. ang Sibika at Kultura naman ay nagtuturo ng kasaysayan. Isa mga salik na isinaalang-alang sa pampublikong sekondaryang paaralan ay kakulangan ng classrooms at guro. Ang isang dahilan kung bakit nagiging malala ang kakulangan ngclassrooms at guro sa public schools ay maraming mga estudyante sa private schools ang lumilipat sa public schools.Ngunit kung ³short cut´ ang gagawin nating pagtuturo nito sa kanila. Tumaas ng 11 porsiyento o may dagdag na mga 2.2 milyon naestudyante. hindi natatamasa ng kabataangPilipino ang karapatan nila sa edukasyon. journalist). at tamang pagtingin ng mag-aaral sa sarili at bansabilang Pilipino.000 na mga estudyanteng nag-aaral sa pampubliko atpribadong paaralan edad anim hanggang dalawampu¶ t apat. Sa ngayon. (Ellen Tordesillas. halos 20 milyonang mga estudyante mula elementary hanggang high school sa publicschool.sa loob at labas ng bansa. Sa kabuuangito.Malinaw na masasakripisyo rin ang kalidad ng edukasyon dahil sasinasabing subject integration.Bukod pa rito. ito ang magbibigay sa kanila ng giya upangmaging mabubuting mamamayang Pilipino -. mas malaki ang porsyento sa ilalim ng pampublikong paaralan. Nakasaad mismo sa Konstitusyon. Bilang bahagi ng proseso ng pagkamit ng tamang edukasyon.295. Samantalang ang Filipino ay itinuturing na³basic tool subject´ katulad na lamang ng pagkatuto ng alpabeto. Sa kalaunan. dokumento at ibapa. Ayon sa aking mga nakalap na mga sanaysay. 58 lamang sabawat 100 estudyante na pumapasok sa Grade 1 ang nakatutuntong nghayskul at 14 lamang sa mga ito ang nakapagtatapos ng kolehiyo.at pagsulat nito.Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumilipat ang mgaestudyante sa private sa public schools ay kahirapan.KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang edukasyon ay isang importanting bagay sa buhay ng tao dahil ito¶y nagbibigay ng karunungan at kaalaman upang harapin ang kanyang mga problema.´ Dapat ay bigyan din ngpinakamataas na prayoridad ng pamahalaan ang edukasyon. di maitatago ang katotohanan na malaki ang problema natin saedukasyon. Pataas na pataas naang tuition ngayon sa private schools dahil sa pagtaas na rin ng lahat nabilihin. and ratio ng guro sa estudyante ay 1:42 o isang guro sa apatnapu¶ tdalawang estudyante (cyndi18) . At sa loob ng silid. Napakahalaga sa isang tao na makakamit ng tamang edukasyon at makapasa sa bawat lebel ng edukasyon upang siya ay matuto at makaunawa. pagbasa. mahalaga sa isang tao na makapagtapos ng secondary education. Ayon sa National Statistics Office o NSO sa buong kapuluan aymayroong 34. Dahil na rin sa kahirapan.Artikulo IV Seksiyon I ng 1986 Konstitusyon na ³dapat pangalagaan ngEstado ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa mahusay na edukasyonsa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na mga hakbang upangmatamo ng lahat ang gayong edukasyon. Sinasabi rin sa datos ng Department of Education.

Arroyo sa Kongreso ay pondo para lang sa 10. panahon at istilo ng mga wikang gagamitin na naaayon sa kahalagahan ng mga taong nag-uusap at sa hinihingi ng pagkakataon.kailangang matutukan umano ng susunod na gobyerno lalo na angmamumuno sa Department of Education (DepEd) ang pagdagdag sa silid-aralan at mga guro.060 na guro ngunit ang hiningi niMrs. Sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo dapat isaalang-alang ang mga gamit nito. Kulang ng66. Ang mga paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ay nasasalig sa iba t ibang batayan sa pananaw na sosyo-kultural.881 na classroom ang ating bansa. (Bernard Taguinod. ang objektiv. Arroyo. ayon kay Liwanag (1995). Ang ikalawa ay ang pananaw na pangkaisipan. Dahil dito.´Ito y ilan lamang sa kagyat na makikitang problemasa solusyong ipinipilit sa higit na malaking problema ng kakulangan sabadyet para sa edukasyon at malinaw na hindi pagbibigay-prayoridad ngpamahalaan dito(Bro. At kung ihahambing mo sa bilang ngestudyante. Kung kaya naman kung hindi standing roomonly o SRO sa maraming klasrum ay nakaupo sa sahig ang maramingestudyante. Kulang din ng 816.2009).000 guro.060 guro ang kailangan pa rin.538 na classrooms. Kung kayat54.Malubha na talaga ang kalagayan ng edukasyonsa bansa natin kung nagawang malampasan tayo sa larangan ng edukasyonng mga bansang may sang-kapat lang ng yaman ng Pilipinas. kulangpa din ng 61.walang trabaho at hindi nakapag-gradweyt ng kolehiyo ay tumaas ng852.000 punong-guro. Ang pondo na inilaan ni Mrs. Eddie Villanueva. 1994) Isa sa mga problemang nakikita sa mga pampublikong paaralan ay kakulangan ng mga modernong kagamitan sa pagtuturo. (NSO.343 na classrooms ang ating bansa. Arroyoay para lamang makapagtayo ng 5. ay isa sa mga faktor sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Hindi rin umano natututukan ngisang guro ang kanilang mga estudyante dahil umaabot sa 65 mag-aaral saisang silid-aralan gayung 30 hanggang 35 lamang ang dapat. Kailangan ding maglabas ngbagong babasahin at educational aides na aakma sa tinaguriang ³revisedsubject nomenclature. Pati sa punong-guro ay makunat si Mrs.000 mula 3 milyon noong 1989 naging 3. Kulang din ang bansa ng 64. dalawang bansa sa Africa na masmahirap pa sa ating bansa. para bang sinasabi ng administrayon na kailangang turuan ngmahigit dalawang milyong mag-aaral ang kanilang sarili. (J ejomar Binay). 2010) Lumabas kamakailan ang isang United Nations report na nagsasabingang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay mas mababa pa kesa sa kalidad ng edukasyon ng Tanzania at Zambia. Ang kagamitan sa pagtuturo. Dito binibigyang pansin ang pagkakaiba ng estudyante sa paraan ng pagkatuto. Ibig sabihin. Ngunit ang pangangailangan ng bansa ay para sa 6.8 milyon noong 1994. Ang hiningi niyang badyet ay para lang sa2.291 nasilya para sa mga estudyante.538na punong-guro.Hindi solusyon sa pagpapaangat sa kalidad ng edukasyon sa bansaang tig-isang taong dagdag sa elementarya at high school kundi angpagdagdag ng silid-aralan at mga guro. Ang ikatlo ay ang yumanistik .guro dahil sasinasabing pagsasama-sama ng mga aralin. Ang populasyon ng kabataan sa edad 7-24 na hindi nakakapag-aral.

panahon at istilo ng mga wikang gagamitin na naaayon sa kahalagahan ng mga taong nag-uusap at sa hinihingi ng pagkakataon. ayon kay Liwanag (1995). Ito rin ay nagbibigay hinuha ng mga kaibahan ng pampubliko at pribadong sekondaryang paaralan. ang mga artikulong nabanggit ay mga batayan ng kahalagahan ng sekondaryang edukasyon sa pagunlad ng buhay ng tao.na perspektiv. angkop sa kakayahan ng mga estudyante at gayundin sa uri ng paksang-aralin at sabjikt na kanyang ituturo Sa Kabuuan. Tinalakay ni Aquino at Razon (1998) sa kanilang aklat ang kwalifikeysyon ng isang mahusay na titser. Ayon sa kanila. Ang ikalawa ay ang pananaw na pangkaisipan. Ayon kay Transona (2002). Ang pagkatuto ng mga studyante para kay Panambo (1997) ay ang pinakamahalagang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. walang kagamitang panturo ang maipapalit sa isang mabuting titser ngunit isang katotohanang hindi maitatanggi na ang mabuting titser ay gumagamit ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Isa sa mga salik na isinalana alang sa mga sekondaryang paaralan ay kahusayan ng mga guro sa pagtuturo. kasanayan sa pagtataya at integreysyon. angkop sa sitwasyon. ang objektiv. Dito binibigyang pansin ang pagkakaiba ng estudyante sa paraan ng pagkatuto. matapat sa pakikitungo sa kanyang kapwa titser at iginagalang ang karapatan ng bawat estudyante. motiveysyon. Ang titser ang nababalak at nagpapasya sa pamaraang kaniyang gagamitin na angkop sa bunga ng pagkatuto na nais nyang makamtan ng mga estudyante. ay isa sa mga faktor sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Ang pagkatuto ng mga estudyante ay nakasalalay sa mabuting paraan ng pagtuturo ng isang titser. paggawa ng leson plan. Ang ikatlo ay ang yumanistik na perspektiv. . Ang objektiv nito ang lubusang malinang ang buong katauhan ng mga mag-aaral. Ang objektiv nito ang lubusang malinang ang buong katauhan ng mga mag-aaral. Sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo dapat isaalang-alang ang mga gamit nito. matatawag na mahusay ang titser kung nagtataglay sya ng sariling kakayahan at katalinuhan. Kailangan ding may alam sya sa mga prinsipol ng mabuting pagkatuto tulad ng paggamit ng angkop na pamamaraan sa pagtuturo. Ang mga paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ay nasasalig sa iba¶t ibang batayan sa pananaw na sosyo-kultural. Ang kagamitan sa pagtuturo.

Maalab na Pagbati! Kami po ay magaara ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa kaugnayan ng paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahang pang-akdemiko ng mga mag-aaral ng unang taon ng Maritime Education. Unibersidad ng Makati. ngunit hindi gaano kaalam ____Hindi alam . 1. Maraming salamat po! -Mga Mananaliksik Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon o datos ang mga kasunod na patlang. Alam na alam ____Oo. Kasarian: __Lalaki ___Babae Edad: __16-17 __20-21 ___18-19 ___22 pataas 3. Kung may pagpipilian. Kung gayon mangyari po lamang na sagutan nang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem.SARBEY-KWESTYONER Mahal naming Respondante. Katamtaman ang kaalaman ____Oo. Tinitiyak po naming magiging kumpidensyal na impormasyong ang inyong mga kasagutan. lagyan ng tsek ang kahon na tumutugma sa inyong sagot. Kaugnay nito. Pangalan ( Opsyunal):______________________________________________ 2. Anong klaseng paaralang sekondarya ang napagtapusan mo sa hayskul? ___Pribado ____Publiko 4. Alam mo ba ang kahalagahan ng paaralang sekondaryang napagtapusan mo sa iyong kakayahang pang-akademiko sa kolehiyo? ____Oo. inihanda naming ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailanagan naming sa aming pananaliksik.

Ano sa palagay mo ang mga areas o larangan na kailangan pang pagbutihin upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa iyong sekondaryang paaralan? ___Teaching facilities ___Library ___Kompyuter ___Classroom size ___Governance and Administration ___Laboratories ___Curriculum and Instruction ___Faculty o mga Guro .25 ___3.5 ___1.5 ___1.5 ___1.25 ___3.5.5 ___2.0 ___3.75 6.0 ___1.0 ___2.75 ___2.5 ___1.75 ___2.0 ___3.75 7.25 ___2.0 ___2.0 ___1. Ano ang pinakamababang marka ang nakuha mo sa lahat ng asignatura sa unang semester? ___1. Ano naman ang pinakataas na marka ang nakuha mo sa lahat ng asignatura sa unang semester? ___1.25 ___2.5 ___2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.