KAUGNAYAN NG PAARALANG NAPAGTAPUSAN SA SEKONDARYA SA KAKAYAHANG PANG AKADEMIKO NG MGA MAG-AARAL NG UNANG TAON NG MARITIME EDUCATION, UNIBERSIDAD

NG CAPITOL TAONG PANURUAN 2010-2011

Isang Pamanahong-papel na Iniharap sa Karunungan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte, Syensya at Edukasyon, Universidad ng Capitol

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

ng 3 ± Alfa BSMT

Marso 2011

Jimenez Joseph Gil Gomonid Joe Remil Jurado Tinanggap sa pangalan ng kagawaran ng Filipino. Unibersidad ng Capitol. Jumawan Kent M. Arnold T.DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailagan ng asignaturang Filipino. Pagbasa at Pagsulat tunga sa Pananaliksik. Syensya at Edukasyon. Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Genita Jamil Jan B. Universidad ng Capitol taong panuruan 2010-2011 ay iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa 3-Alfa BSMT na binubuo nina: Dhan Karl Collen P. Kolehiyo ng Arte. Dacuno Professor . ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang kaugnayan ng Paaralang Napagtapusan sa Sekondarya sa kakayahang ng Paaralang Napagtapusan sa Sekondarya sa kakayahang pang akademiko ng mga mag-aaral ng unang taon ng Maritime Education. bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2.

PASASALAMAT Taus ± pusong pasasalamat an gaming ipinaabot sa mga sumusunod na indibidwal at tanggapan dahil sa mahahalagang tulong. Sa aming mga respondentem sa paglalaan ng panahon at sa matapat na pagsagot sa aming inihandong kwestyoner. na nagbigay sa amin ng lakas at paggabay sa paggawa ng isang pamanahong-papel. ang aming mabait at kagalang-galang ng guro. kontribusyon at/o suporta tungo sa matagumpay na reyalisasyon ng pamanahong-papel na ito: y Sa paong maykapal. sa pagtulong at pagbigay ng mga tamang ideya at hakbang sa pagsulat ng isang pamanahong-papel. at mga kaklase na nang hikaya¶t sa amin para taposin ang paggawa ng isang pamanahong-papel. y y y -Mga Mananaliksik . maraming ± maraming salamat po. Muli. Sa aming kani-kaniyang pamilya. Arnold Dacuno. mga kaibigan. Kay Prof.

Lahat ng kabataan ay pwedeng makapagenrol at makapag-aral ng libre sa paaralang ito. Ito rin ay nagsisilbing ³stepping grond´ ng mga mag-aaral na nagnanais makatapos ng madali sa kolehiyo. Ayon sa pananaliksik. sekondarya at tertiary. And ordinansang ito ay nakasulat sa RA 9155 of 2001. may ratio 1:10 o isang kompyuter sa sampung mga studyante. Ana pribadong paaralan naman ay pinamumunuan ng Corporation Code na nahahati sa dalawa: sectaryan at hindi sektaryan. Mahahati sa dalawa ang sekondarya maaaring public o private. ang mga paaralang pribado ay may sapat na suplay ng mga kagamitan sa pagaaral gaya ng kompyuter. Sa pampublikong paaralan. Ayon sa CHED nahahati sa tatlo ang edukasyon sa Pilipinas. Ang sekondaryang paaralan ay nahahati sa dalawa. Ang mga paaralang pribado ay hindi sinisuportahan ng gobyerno ng bansa. ang edukasyon ay libre ngunit hindi and mga pasilidad at kagamitan gaya ng mga libro na ginagamit sa pagaaral. ang mga studyante ang nagdadala ng mga upuan nila sa silid aralan dahil sa kaulangan ng suplay nito. Halos 830 pribadong paaralan ay hindi-sektaryan na pinapatakbo ng mga pribadong tao o organisasyon. Introduksyon Ang mga paaralang sekondarya ay isang importanting salik sa paghubog ng mga kaalaman ng mga kabataan. Sa ibang lugar. Ang pampulikong sekondaryang paaralan ay sinosuportahan ng estado ng bansa at ito¶y nasa superbisyon ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang pasilidad ng mga pribadong paaralan ay makabago at sapat sa bilang ng mga studyanteng gagamit nito. Nakadepende ditto ang kakayahang pag-akademiko ng mga mag-aaral pagdating nila sa kolehiyo. Ngunit ang mga paaralang ito ay sumusunod pa rin sa lahat ng mga regulasyon at palisiya na pinapatupad ng pamahalan sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ang itinuturing na tulay patungo sa kolehiyo. . Sila ay independent pagdating sa pamamahala at pagpapatakbo ng paaralan. libro at iba pa. Ed may 4422 pampublikong paaralan na sinusuportahan ng gobyerno. may 288 na sektaryang paaralan na itinituring na mataas ang kalidad ng edukasyon mula sa 1118 sektaryang institusyon. Pagdating sa paggamit ng kmpyuter. Ang sectarian ay isang pribadong paaralan na pinangisawaan ng mga relihiyosong organisasyon lalong lalo na ang denominasyong Katoliko at Protestantismo. Ang ibang mga studyante ay naghihiraman ng iisang libro at iba pang mga materyales na kailangan sa pagaaral. Ayon sa Dep. Sa tatlo and sekondarya ang pinakaimportanta pagdating sa kahalagahan nito sa pang akdemikong kakayahan nila sa kolehiyo.KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. elementary. Sa bansa. public at private.

Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kaugnayan ng Paaralang napagtapusan sa sekundarya sa kakayahang pang akademiko ng mga mag-aaral na unang taon ng Maritime Edukasyon ng Unibersidad ng Kapitol at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na katanungan: a. Sa pamamagitan ng kanilang Grade Point Average.ano ang mga demographic profile ng mga estudyante? c. Ano. Anong klaseng paaralan sekondarya ang napagtapusan ng mga mag-aaral? b. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ay buong-pusong naniniwala na ang pag-aaral na ito napakahalaga sa ikabubuti ng paaralan at College of Maritime Education. Ano ang karaniwang nakukuhang marka ng mga studyante sa pampubliko at pribadong paaralan? d.Kaya naman sa pananaliksik na ito ay gustong matukoy kung may kaugnayan ba ang sekondaryang paaralan napagtapos ng mga unang taong estudyante ng Kolehiyo ng Edukasyong Maritaym sa kanilang pangakademikong kakayahan sa kolehiyo. Ito nagsisilbing payak na kaalaman na maaring magamit ng mga mag-aaral at guro kursong Maritime Education upang lalo pang-mapaunlad at mapagtibay ang mataas uri ng edukasyon sa unibersidad. 2. . Alam ba lahat ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paaralang sekondarya napagtapusan nila sa kanilang kakayahang pang akademiko sa kolehiyo? e. ay ay ng na . makikita ang kahalagahan ng paaralang sekondaryang napagtapos nila. Nakakaapekto ba ang paaralang sekondarya napagtapusan ng mga magaaral sa kanilang kakayahang pang akademiko sa kolehiyo? 3.

4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa kaugnayan ng paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahang pang-akademiko ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pananaliksik ra ito. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa unang taon sa kursog Maritime Education sapagkat saklaw ng taong ito ang mga pundasyong asignatura na tinuturo sa sekondarya naniniwala ang mga nananaliksik na sa kasalokoyan panahon ay p na magkaroon ng pag-aaral na ganito upang masagot ang mga katanungan na may na may kaugnayan hinggil sa paaralang t sa sekondarya sa l pang akademik ng mga magaaral. Saklaw nito ang mga piling estudyante ng unang taon ng unang semester sa kursong Maritim Education. .Mahalaga ang mga datos at impormasyong nakalahad dito dahil napakalaki ng maitutulong hindi lamang sa mga estudyante ng kursong Maritime Education sa Unibersidad kundi pati sa ibang estudyante at mananaliksik na nais magkaroon ng mahalagang impormasyon ukol sa kakayang pang-akademiko ng mag-aaral. maari ring malaman ang mga kakulangan sa kaalaman ng mga estudyante at ang iba pang kaugnayan na pag-aaral na dapat pang pairalin sa mga paaralan. Sa pananaliksik ding ito malalaman kung may kaugnayan ba ang paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahanh pangakademik ng mga mag-aaral sa kolehiyo.

2 milyon naestudyante. hindi natatamasa ng kabataangPilipino ang karapatan nila sa edukasyon. Napakahalaga sa isang tao na makakamit ng tamang edukasyon at makapasa sa bawat lebel ng edukasyon upang siya ay matuto at makaunawa. Ang isang dahilan kung bakit nagiging malala ang kakulangan ngclassrooms at guro sa public schools ay maraming mga estudyante sa private schools ang lumilipat sa public schools. Sa datosna ito. dokumento at ibapa. mas malaki ang porsyento sa ilalim ng pampublikong paaralan.295. Bilang bahagi ng proseso ng pagkamit ng tamang edukasyon. Ayon sa aking mga nakalap na mga sanaysay. Sinasabi rin sa datos ng Department of Education. di maitatago ang katotohanan na malaki ang problema natin saedukasyon. pagbasa.´ Dapat ay bigyan din ngpinakamataas na prayoridad ng pamahalaan ang edukasyon. aklat. halos 20 milyonang mga estudyante mula elementary hanggang high school sa publicschool.Bukod pa rito. and ratio ng guro sa estudyante ay 1:42 o isang guro sa apatnapu¶ tdalawang estudyante (cyndi18) . Sa kalaunan. At sa loob ng silid.Artikulo IV Seksiyon I ng 1986 Konstitusyon na ³dapat pangalagaan ngEstado ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa mahusay na edukasyonsa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na mga hakbang upangmatamo ng lahat ang gayong edukasyon. (Ellen Tordesillas. journalist). ang Sibika at Kultura naman ay nagtuturo ng kasaysayan.Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumilipat ang mgaestudyante sa private sa public schools ay kahirapan.KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang edukasyon ay isang importanting bagay sa buhay ng tao dahil ito¶y nagbibigay ng karunungan at kaalaman upang harapin ang kanyang mga problema. mahalaga sa isang tao na makapagtapos ng secondary education.pag-ibig sa bayan. Isa mga salik na isinaalang-alang sa pampublikong sekondaryang paaralan ay kakulangan ng classrooms at guro. Tumaas ng 11 porsiyento o may dagdag na mga 2. Nakasaad mismo sa Konstitusyon.at pagsulat nito. Sa kabuuangito. Ayon sa National Statistics Office o NSO sa buong kapuluan aymayroong 34. Pataas na pataas naang tuition ngayon sa private schools dahil sa pagtaas na rin ng lahat nabilihin. ito ang magbibigay sa kanila ng giya upangmaging mabubuting mamamayang Pilipino -. hindimalayong ³bansot´ din ang magiging pagkilala nila sa kanilang mgasarili. (MylenePadua). Sa ngayon.000 na mga estudyanteng nag-aaral sa pampubliko atpribadong paaralan edad anim hanggang dalawampu¶ t apat.Malinaw na masasakripisyo rin ang kalidad ng edukasyon dahil sasinasabing subject integration. kailangan ding ma-retrain ang mga . Dahil na rin sa kahirapan.Ngunit kung ³short cut´ ang gagawin nating pagtuturo nito sa kanila.sa loob at labas ng bansa. Samantalang ang Filipino ay itinuturing na³basic tool subject´ katulad na lamang ng pagkatuto ng alpabeto. at tamang pagtingin ng mag-aaral sa sarili at bansabilang Pilipino. Mgapaaralang sinusubaybayan ng pamahalaan at ng gobyerno. 58 lamang sabawat 100 estudyante na pumapasok sa Grade 1 ang nakatutuntong nghayskul at 14 lamang sa mga ito ang nakapagtatapos ng kolehiyo.

para bang sinasabi ng administrayon na kailangang turuan ngmahigit dalawang milyong mag-aaral ang kanilang sarili.343 na classrooms ang ating bansa. Arroyo sa Kongreso ay pondo para lang sa 10. Ngunit ang pangangailangan ng bansa ay para sa 6. Pati sa punong-guro ay makunat si Mrs. Sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo dapat isaalang-alang ang mga gamit nito. (J ejomar Binay).guro dahil sasinasabing pagsasama-sama ng mga aralin.881 na classroom ang ating bansa. Kailangan ding maglabas ngbagong babasahin at educational aides na aakma sa tinaguriang ³revisedsubject nomenclature. dalawang bansa sa Africa na masmahirap pa sa ating bansa. Ang kagamitan sa pagtuturo. (Bernard Taguinod. Kung kaya naman kung hindi standing roomonly o SRO sa maraming klasrum ay nakaupo sa sahig ang maramingestudyante. 2010) Lumabas kamakailan ang isang United Nations report na nagsasabingang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay mas mababa pa kesa sa kalidad ng edukasyon ng Tanzania at Zambia. Kulang din ang bansa ng 64. Ang mga paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ay nasasalig sa iba t ibang batayan sa pananaw na sosyo-kultural. Arroyoay para lamang makapagtayo ng 5.538na punong-guro. 1994) Isa sa mga problemang nakikita sa mga pampublikong paaralan ay kakulangan ng mga modernong kagamitan sa pagtuturo. Ang ikalawa ay ang pananaw na pangkaisipan. ayon kay Liwanag (1995).walang trabaho at hindi nakapag-gradweyt ng kolehiyo ay tumaas ng852.291 nasilya para sa mga estudyante. Ibig sabihin. Ang ikatlo ay ang yumanistik .000 guro. ang objektiv.000 mula 3 milyon noong 1989 naging 3. Kulang din ng 816. Kung kayat54. panahon at istilo ng mga wikang gagamitin na naaayon sa kahalagahan ng mga taong nag-uusap at sa hinihingi ng pagkakataon. Eddie Villanueva.538 na classrooms.Malubha na talaga ang kalagayan ng edukasyonsa bansa natin kung nagawang malampasan tayo sa larangan ng edukasyonng mga bansang may sang-kapat lang ng yaman ng Pilipinas. At kung ihahambing mo sa bilang ngestudyante. (NSO.8 milyon noong 1994. Ang pondo na inilaan ni Mrs.Hindi solusyon sa pagpapaangat sa kalidad ng edukasyon sa bansaang tig-isang taong dagdag sa elementarya at high school kundi angpagdagdag ng silid-aralan at mga guro. Ang populasyon ng kabataan sa edad 7-24 na hindi nakakapag-aral. Ang hiningi niyang badyet ay para lang sa2.´Ito y ilan lamang sa kagyat na makikitang problemasa solusyong ipinipilit sa higit na malaking problema ng kakulangan sabadyet para sa edukasyon at malinaw na hindi pagbibigay-prayoridad ngpamahalaan dito(Bro.060 na guro ngunit ang hiningi niMrs. Hindi rin umano natututukan ngisang guro ang kanilang mga estudyante dahil umaabot sa 65 mag-aaral saisang silid-aralan gayung 30 hanggang 35 lamang ang dapat.000 punong-guro.2009). Kulang ng66. Arroyo. ay isa sa mga faktor sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Dahil dito.060 guro ang kailangan pa rin. Dito binibigyang pansin ang pagkakaiba ng estudyante sa paraan ng pagkatuto. kulangpa din ng 61.kailangang matutukan umano ng susunod na gobyerno lalo na angmamumuno sa Department of Education (DepEd) ang pagdagdag sa silid-aralan at mga guro.

panahon at istilo ng mga wikang gagamitin na naaayon sa kahalagahan ng mga taong nag-uusap at sa hinihingi ng pagkakataon. Isa sa mga salik na isinalana alang sa mga sekondaryang paaralan ay kahusayan ng mga guro sa pagtuturo. . Ang ikatlo ay ang yumanistik na perspektiv. Kailangan ding may alam sya sa mga prinsipol ng mabuting pagkatuto tulad ng paggamit ng angkop na pamamaraan sa pagtuturo. Ang objektiv nito ang lubusang malinang ang buong katauhan ng mga mag-aaral. Tinalakay ni Aquino at Razon (1998) sa kanilang aklat ang kwalifikeysyon ng isang mahusay na titser. paggawa ng leson plan. ang objektiv. Dito binibigyang pansin ang pagkakaiba ng estudyante sa paraan ng pagkatuto. motiveysyon. Ang titser ang nababalak at nagpapasya sa pamaraang kaniyang gagamitin na angkop sa bunga ng pagkatuto na nais nyang makamtan ng mga estudyante. Ayon kay Transona (2002). ay isa sa mga faktor sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante.na perspektiv. matatawag na mahusay ang titser kung nagtataglay sya ng sariling kakayahan at katalinuhan. Ayon sa kanila. Ang ikalawa ay ang pananaw na pangkaisipan. Ang pagkatuto ng mga estudyante ay nakasalalay sa mabuting paraan ng pagtuturo ng isang titser. Ang kagamitan sa pagtuturo. angkop sa kakayahan ng mga estudyante at gayundin sa uri ng paksang-aralin at sabjikt na kanyang ituturo Sa Kabuuan. ang mga artikulong nabanggit ay mga batayan ng kahalagahan ng sekondaryang edukasyon sa pagunlad ng buhay ng tao. Ang objektiv nito ang lubusang malinang ang buong katauhan ng mga mag-aaral. matapat sa pakikitungo sa kanyang kapwa titser at iginagalang ang karapatan ng bawat estudyante. ayon kay Liwanag (1995). Sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo dapat isaalang-alang ang mga gamit nito. angkop sa sitwasyon. kasanayan sa pagtataya at integreysyon. Ang pagkatuto ng mga studyante para kay Panambo (1997) ay ang pinakamahalagang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. walang kagamitang panturo ang maipapalit sa isang mabuting titser ngunit isang katotohanang hindi maitatanggi na ang mabuting titser ay gumagamit ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Ang mga paghahanda ng mga kagamitan sa pagtuturo ay nasasalig sa iba¶t ibang batayan sa pananaw na sosyo-kultural. Ito rin ay nagbibigay hinuha ng mga kaibahan ng pampubliko at pribadong sekondaryang paaralan.

Kasarian: __Lalaki ___Babae Edad: __16-17 __20-21 ___18-19 ___22 pataas 3. Unibersidad ng Makati. Kung gayon mangyari po lamang na sagutan nang buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Maraming salamat po! -Mga Mananaliksik Direksyon: Punan ng angkop na impormasyon o datos ang mga kasunod na patlang. Alam na alam ____Oo. Tinitiyak po naming magiging kumpidensyal na impormasyong ang inyong mga kasagutan. lagyan ng tsek ang kahon na tumutugma sa inyong sagot. Maalab na Pagbati! Kami po ay magaara ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong-papel tungkol sa kaugnayan ng paaralang napagtapusan sa sekondarya sa kakayahang pang-akdemiko ng mga mag-aaral ng unang taon ng Maritime Education. 1. Pangalan ( Opsyunal):______________________________________________ 2. Katamtaman ang kaalaman ____Oo. Alam mo ba ang kahalagahan ng paaralang sekondaryang napagtapusan mo sa iyong kakayahang pang-akademiko sa kolehiyo? ____Oo. Kung may pagpipilian. Anong klaseng paaralang sekondarya ang napagtapusan mo sa hayskul? ___Pribado ____Publiko 4.SARBEY-KWESTYONER Mahal naming Respondante. inihanda naming ang kwestyoner na ito upang makatanggap ng mga datos na kailanagan naming sa aming pananaliksik. Kaugnay nito. ngunit hindi gaano kaalam ____Hindi alam .

0 ___2.5 ___1.5.75 ___2.75 7. Ano sa palagay mo ang mga areas o larangan na kailangan pang pagbutihin upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa iyong sekondaryang paaralan? ___Teaching facilities ___Library ___Kompyuter ___Classroom size ___Governance and Administration ___Laboratories ___Curriculum and Instruction ___Faculty o mga Guro .75 6.0 ___3.5 ___2.5 ___1.0 ___3.25 ___3. Ano naman ang pinakataas na marka ang nakuha mo sa lahat ng asignatura sa unang semester? ___1.0 ___1.5 ___1.5 ___2.75 ___2.0 ___2. Ano ang pinakamababang marka ang nakuha mo sa lahat ng asignatura sa unang semester? ___1.5 ___1.25 ___2.25 ___3.25 ___2.0 ___1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.