PORTFOLIO SA FILIPINO IV ( Unang Markahan ) Ni: CHERYLL NIKKA Z.

GUPILAN IV-Dandelion

1994 ay isinilang ang isang babaeng sanggol. Siya ay nagkamit ng ikatlong . Abot taingang ngiti ang bunga nito sa mag-asawang Nixon at Cherry Gupilan sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay may matatawag na silang “anak”. ELLARMA Guro Setyembre 1.EDUARDO D. Naging mabilis ang paglipas ng panahon. Ang sanggol ay pinangalanan nilang Cheryll Nikka. Nagsimulang mag-aral ng nursery si Nikka sa edad na tatlong taon. Nang mag-anim na taon ay tumuntong sa preparatorya at nagtapos bilang valedictorian sa nasabing paaralan. 2010 II. Kahit noong pumasok sa mundo ng elementarya sa Mamburao Central School ay patuloy pa rin sa pagtitiyaga sa pag-aaral. MAHAHALAGANG TALA SA BUHAY NG MAG-AARAL Kasabay ng malakas na ulan noong Agosto 21. Nagpatuloy ng pag-aaral sa Early Skills Learning Center bilang kindergarten mula nang siya’y apat hanggang limang taong gulang.

Sa ngayon ay nasa huling taon na siya sa hayskul kaya naman lubos niyang sinusulit ang oras na nalalabi sa pagsasama nilang magkakaibigan at magkakamag-aral. Nagpasya ang kanyang mga magulang na siya ay pagaralin ng sekundarya sa Occidental Mindoro National High School. Dahil sa pagkakahilig sa matematika.ninanais niyng kumuha ng kursong BS Accountancy at nangangarap makapagtrabaho sa isang sikat na kompanya upang masuklian ang pagsisikap at pagmamahal ng kanyang mga magulang.tiyaga at higit sa lahat. Bukod pa rito. Dahil dito. ipinagpatuloy niya ang pakikipagsabayan sa kanyang mga kamag-aral kaya naman nagkamit ng ikatlong karangalan mula una hanggang ikatlong taon. masasabing ito ay naglalayon na mapangalagaan. Ikalawang karangalan naman mula nang siya ay tumuntong sa ikalawa hanggang ikalimang baitang subalit naging pang-apat nong nasa ikaanim na baitang. sipag. nagiging kinatawan rin siya ng MCS sa larangan ng HEKASI. Layunin ng Portfolio Ang portfolio ay naglalaman ng mga mahahalagang dokumento ng isang mag-aaral. matematika at maging sa pagsulat ng balita. matinding pananalig sa Maykapal ang tanging susi upang makamit ang tuktok ng tagumpay. III. At iyan ang nakagawiang buhay ni CHERYLL NIKKA ZALAVARIA GUPILAN.karangalan noong nasa unang baitang. Bukod pa rito. mapag-ingatan at maitago ng mag-aaral ang mga bagay na dapat niyang pahalagahan. . Para sa kanya.

Sumasalamin ang portfolio sa paghahalaga ng isang mag-aaral kaya naman matinding pagtitiyaga ang kailangan sa paggawa nito. .nakatutulong din ang portfolio sa paghubog ng mga mag-aaral upang matutong magpahalaga ng kanilang gamit at upang maging malikhain sa paggawa nito.

Nilalaman ng Portfolio .IV.

Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman nang sabihin sa akin na ako ang may pinakamataas na nakuhang iskor. .A. Napakasarap sa pakiramdam na ang pagpupuyat sa pagbabalik-aral ay nagkaroon ng magandang bunga. Ipagpapatuloy ko pa ng aking pagsisikap upang sa susunod na mga pagsusulit ay muli akong magkamit ng kaaya-ayang iskor. Mga Pagsusulit (Mahabang Pagsusulit at Markahang Pagsusulit) Sa katunayan ay nagulat ako sa pagkakaroon ng mataas na iskor sa Unang Markahang pagsusulit.

nakakuha ako ng marking 97%. Hindi ko naman pinagsisihan ang pagkakaroon ng pagkakamali sapagkat sabi nga nila “sa bawat pagkakamali. Ngunit. Sa ikalawa naming reaksyong papel na nagbigay reaksyon sa akda ni Diosdado Macapagal na Pabanua. Sa unang reaksyong papel na ipinagawa sa amin. Mga Pasulat na Takdang Aralin Lubos ko na namang ikinatuwa ang pagkakaroon ng mataas na marka. . Mabuti na lamang at nagbigay si Sir ng ilang tips kung paano makagagawa ng isang mahusay na reaksyong papel. noong una ay wala akong anumang ideya kung paano ito gawin.B. Sa katunayan. hindi ko pa rin akalain na magkakamit ako ng perfect na iskor sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon kong gumawa ng reaksyon papel.tayo ay may matututuhan”.nakuha ko ang 100% na marka. Sa pagkakataong ito ay alam ko na kung paano gumawa ng reaksyong papel. Bagaman naglaan ako ng sapat na oras sa paggawa nito. hindi maiiwasan ang ilang pagkakamali na siguro’y naging dahilang ng kabawasan sa aking marka.

para sa akin kasi ay mas madali ang paggawa ng salaysay. .may mga nagawa na rin akong mga editoryal at may kaalaman na sa pagsulat nito. Sa ikatlong awtput ay bahagya akong nahirapan. hindi ako gaanong nahirapan sapagkat tungkol ito sa pagsulat ng editoryal.nakakuha ako ng marking 98%. parte ito ng buhay estudyante. Dahil marami akong nakalap na impormasyon. Inilahad sa awtput na ito ang pagkakasunod-sunod na proseso ng pagkakasal. Kinailangan ko pa kasing mangalap ng impormasyon sa mga nakatatanda tungkol sa seremonya ng kasal. Lubos kong ikinatuwa ang pagkakaroon ng marking 95%. Tandang-tanda ko pa ng ibigay ni Sir ang unang pasulat na awput. . Marami ang naguluhan sapagkat hindi pa sa amin malinaw ang kaibahan ng sanaysay sa salaysay. may mga oras na kinatatamaran ko na rin ang paggawa nito. Sa kabila ng pagpapliwanag ni Sir ay nahirapan pa rin ako. Ito siguro ang naging dahilan kung bakit hindi gaanong mataas ang nakuha kong marka (90%)sa unang pasulat na awtput. Dahil ako ay myembro ng pahayagang pampaaralan.gaya ng sabi ko.C. Ngunit wala akong magagawa. Mga Pasulat na Awtput Nasa unang taon pa lamang ako ay naging parte na ng aking pag-aaral ang mga pasulat na awtput. May mga oras na walang pumasok na ideya sa aking isipan kung paano ko sisimulan ang awtput. Sa katunayan. Sa ikalawang pasulat na awtput naman. Bukod pa rito. Ngunit nang aming tanungin ang aming guro ay agad niya naman itong ipinaliwanag. nahahasa ang aking kakayahan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng mga gawain.

sesura at ganap na tugma. Para sa unang markahan. Ito kasi ay tungkol sa paggawa ng tula kung saan may mga tiyak na sukat. Nararapat ding unawain ang mensaheng ipinararating nito sa mga mambabasa. mayroon ding ibinigay na pormat an gaming guro sa pagsasagawa nito. Ulat Aklat/Reaksyong Papel Ang proyekto ay isa sa may pinakamataas na porsyento na bumubuo sa grado ng isang mag-aaral. D. ako ay nagtamo ng markang 93%. Ang paggawa nito ay hindi biro. Ganoon pa man. Naging masaya naman ako ng makita ko ang grado sa aking proyekto na isinulat ng aking guro: 96% -higit na kasiya-siya  . Nakasaad doon ang iba’t ibang bahagina bubuo sa reaksyong papel. Mahabang oras.Lubha na naman akong nahirapan sa ikaapat na awtput. Mahabang oras ang aking nilaan sa paggawa ng awtput na ito.pagsisikap at tiyaga ang kailangan upang magtamo ng magandang grado sa bagay na ito. dapat na nabasa ang buong akda at naintidihan ang bawat detalye nito. Upang maisagawa ito ng maayos. Tulad ng ibang mga proyekto. ang proyekto na ipinagawa sa amin ay ang pagsusuri sa akdang Walang Sugat ni Severino Reyes.

Bawat nilalaman ng portfolio na ito ay nagbigay aral sa akin na aking dadalhin hanggang sa aking paglaki. May mga oras kasi na nagkakapatong-patong ang mga gawain. madaming ginagawa. Ngayon naman ay tapos na kaagad ang unang markahan. ano ang uunahin ko?. Sa paggawa ko ng portfolio na ito ay mayroon akong napansin. Subalit kailangan itong labanan.E. UNANG MARKAHAN SA FILIPINO IV. Sa katunayan. Pangkalahatang Repleksyon Tunay na kay bilis ng paglipas ng panahon. paano ko ito matatapos?”. Parang kalian lamang ay atat na atat ako sa pagbili ng aking mga gamit pampaaralan. May ilang mababang marka at mayroon din naming mataas. Napatunayan ko rin na kailangan ang mahusay na pagbabadyet ng oras upang lahat ay mapagtuunan ng pansin.labanan sa pamamagitan ng pagpapasa sa tama at nakatakdang oras upang hindi maipunan ng gawain. Hindi nab ago pa sa mga estudyante ang mga salitang “busy. . iyan ang mga katagang parating bukambibig naming magkakaklase.

V. Komento/Reaksyon ng Guro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful