Mga Salik sa Pagkatuto ng Wikang Filipino sa mga Mag-aaral ng Ikaapat na Taon sa Notre Dame ng Midsayap

ni

Grace Anne P. Seno

Kaugnay nito. May kaugnayan ba ang tatlong salik sa bawat isa? 3. (a) mga guro. Paano mapapaunlad ang wikang Filipino ayon sa pananaw ng mga mag-aaral? . nais ng mananaliksik na mabigyang-kasagutan ang mga sumusunod na tiyak na katanungan. 2. ( b ) paaralan at (c) mga magulang. Ano ang mga salik sa pagkatuto ng wikang Filipino ayon sa mga. Paglalahad ng Suliranin Ang pag-aaral na ito ay may layuning alamin ang mga salik ng pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap.nito ay nagbibigay kontribusyon sa kaalamang nakukuha ng isang mag-aaral ayon sa antas ng intelektwal sa pag-unlad. 1. Sa ikaapat na taon ng Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap ay binubuo ng apat na seksyon at may kabuuang 205 na mag-aaral Kaya t nais alamin ng mananaliksik ang Mga salik sa Pagkatuto ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na Taon ng Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap . Maiuugnay ba ang tatlong salik sa pagkatuto sa wikang Filipino ng mga magaaral? 4.

Higit nilang mabibigyang panahon. . estratehiyang gagamitin ng guro at gawing kaakit-akit ang mga motibasyon na gagamitin bago simulan ang paksang tatalakayin. Bawat talang nailikom ay makatutulong sa bawat guro ng Filipino sa Sekundarya. Ang lahat ng mga kaalaman at kabutihan mula sa pag-aaral na ito ay pakikinabangan ng mga ma-aaral. ito ay nagsisilbing gabay kung paano nila mapahusay ang kanilang mga istratehiyang gagamitin sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. epektibong pamamaraan. sa mga mag-aaral ng ikaapat na taon sa Filipino at maging ang mga namumuno ng paaralan.Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay napakahalaga upang matukoy ang mga salik sa pag-katuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral ng ikaapat na taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. mapapahalagahan at magugustuhan ang asignaturang Filipino. Sa mga gurong nagtuturo ng wika. Marami rin silang matutunan at mapataas ang antas ng intelektwal upang maiangat ang marking makukuha sa asignaturang ito.

. Sa mga magulang ng mga mag-aaral na ito ay magsisilbing tulong din ang pag-aaral.Sa mga tagapangasiwa ng paaralan. Dahil magiging gabay nila ang kanilang mga anak sa higit na pagkatuto sa asignaturang Filipino. Sakop at Hangganan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito nakatuon lamang sa mga mag-aaral sa ikaapat na taon ng mataas ma paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. Magiging kaakibat din sila ng mga guro sa pagpapatupad ng mga guro sa pagpapatupad ng mga programa para sa ikanuunlad ng kanilang mga anak. Ang pag-aaral ay isasagawa sa Taong Pamunuan 2010 ± 2011. ito ay makatutulong sa kanilang layuning maihanda ang bawat mag-aaral sa higit na mataas na antas sa pagtamo ng kanilang kaalaman. magulang at paaralan. Ang resulta ng pag-aaral ay higit na makatutulong sa mga namamahala sa pamahalaan sa Departamento ng Edukasyon dahil magiging lunsaran nila ito sa paggawa ng mga palisiya o panunuran sa ikauublad ng edukasyon. Saklaw ng pag-aaral ang iba¶t ibang salik na may kinalaman sa pagkatutuo ng wikang Filipino ng mga mag-aaral tulad ng guro. Matutulungan din nilang mapaunlad ang kakayahan ng kanilang mga guro na tumuturo sa asignaturang Filipino upang higit na maging epektibo sa kanilang larangang napili.

Kahusayan ng mga Mag.kursong napagtapusan ng guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino. kadalasang tinutukoy kapag pinag-uusapan ang mga bagay na nakaaapekto. Salik mga elemento o component .aaral . .tunutukoy ito sa performans ng mag.aaral sa asignaturang Filipino pagdating sa kanilang kagalingan.Katuturan ng mga Salitang Ginamit Ang mga sumusunod na terminolohiya ay binigyang katuturan o kalinawan ayon sa paggamit sa pag. Mabisang Pagtuturo .tumutukoy ito sa istilo ng guro sa pagtuturo upang madaling maunawaan ng kanyang mag-aaral. Pamamaraan panlahat na pagpaplano para sa sistematikong paglalahad at paglinang ng wika. Bilang ng Taon .nagsasaad sa kabuuang bilang ng taon na ang isang guro ay magtuturo ng asignaturang Filipino. Kursong Natapos ng Guro .aaral.

aaral. binigyang diin ng behaviorist na si Skinner ( Finocchiaro. Sa mga talakayan sa larangan ng pagtuturo ng wika. palagi nang nakasentro ang usapan sa mga guro ng wika at kung paano sila nagtuturo.Kabanata 2 Mga Kaugnayan na Pag-aaral sa Panitikan Sa kabanatang ito.hangin lamang. Sa katunayan mas mahalagang isipin muna natin ang tungkol sa mga ating tinuturuan: Sino sila? Saan sila galling? Ano ang alam nila? . ilalahad ng mananaliksik ang lahat ng mga nalikom na tala na may kinalaman sa pagakatuto sa wikang Filipino sa mga mag-aaral ng ikaapat ng taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame nng Midsayap. maging Filipino o Ingles man. Mayroong nabanggit tungkol sa mga mag-aaral subalit mga palipad. pagsasanay at pagpapatibay upang malinang ang intelektwal na kakayahan sa wika ng mag. Noong 1968. 1986 ) ang kahalagahan ng pagganyak.

Ang salik na may kaugnayan sa pagtuturo sa guro ay may kasanayan sa paggamit ng mga makabagong istratehiya sa pamamagitan ng obserbasyon. Na ang layunin ay lalong ibibigkis ang magandang samahan sa pagitan ng guro. pagsali sa mga intrabisitasyon o pagsasanay sa Filipino ng mga guro at kursong natapos. magulang at lipunan. pagdalo sa mga seminar / workshop.aralan. Ang mga salik naman na may kaugnayan sa paaralan ay ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat silid. Children Association at Family Day. pananaliksik.aaral. sapat ang ilaw at sariwang hangin sa silid.aralan at ilan pang kagamitang pampaaralan tulad ng mga iba t ibang babasahin. mag. .aaral Pag-aaralan sa pananaliksik na ito ang mga salik sa pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag aaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. Ang panghuli ay ang kaugnayan ng mga magulang sa pagkakaroon ng aktibidadis tulad ng Parents Teachers. balance ang materyales na gagamitin sa klasrum.Balangkas ng Pag.

Kabanata III Pamamaraan Sa bahaging ito ay inilahad ng mananaliksik ang estilo at pamamaraan ng pangangalap ng datos.aaral ay nagmula sa seksyong IV 52 sa bawat seksyon. Mga Respondente o Mga Kalahok sa Pag-aaral Ang pag. Francis . St.aaral sa asignaturang Filipino. katayuan ng paaralan at pakikisalamuha sa mga magulang. Ang Disenyo ng Pananaliksik Ang mananaliksik ay gumamit ng paraang descriptive survey at correlational research . Cecilia 50 na mag.aaral na ito ay may kabuuang 205 na mag-aaral ng Ikaapat na Taon sa Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap sa Taong Panuruan 2010 2011. Samantalang ang pangalawang disenyo ay upang matukoy ang kinalaman ng grado sa kahusayan ng mga mag. Augustine 50 na mag-aaral.aaral.aaral. Ginamit ang unang disenyo upang matukoy ang kwalipikasyon ng guro. St. at St. Joan of Arc 53 na mag. IV St. mga instrumentong ginamit at kung paano mabigyang kasagutan ang mga suliranin at ang istadistika sa maayos at maingat na pagsusuri. Ang mga repondenteng mag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful