Mga Salik sa Pagkatuto ng Wikang Filipino sa mga Mag-aaral ng Ikaapat na Taon sa Notre Dame ng Midsayap

ni

Grace Anne P. Seno

nais ng mananaliksik na mabigyang-kasagutan ang mga sumusunod na tiyak na katanungan. Ano ang mga salik sa pagkatuto ng wikang Filipino ayon sa mga.nito ay nagbibigay kontribusyon sa kaalamang nakukuha ng isang mag-aaral ayon sa antas ng intelektwal sa pag-unlad. ( b ) paaralan at (c) mga magulang. Paglalahad ng Suliranin Ang pag-aaral na ito ay may layuning alamin ang mga salik ng pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa ikaapat na taon ng mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. Maiuugnay ba ang tatlong salik sa pagkatuto sa wikang Filipino ng mga magaaral? 4. 1. 2. (a) mga guro. May kaugnayan ba ang tatlong salik sa bawat isa? 3. Sa ikaapat na taon ng Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap ay binubuo ng apat na seksyon at may kabuuang 205 na mag-aaral Kaya t nais alamin ng mananaliksik ang Mga salik sa Pagkatuto ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na Taon ng Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap . Kaugnay nito. Paano mapapaunlad ang wikang Filipino ayon sa pananaw ng mga mag-aaral? .

mapapahalagahan at magugustuhan ang asignaturang Filipino. ito ay nagsisilbing gabay kung paano nila mapahusay ang kanilang mga istratehiyang gagamitin sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Marami rin silang matutunan at mapataas ang antas ng intelektwal upang maiangat ang marking makukuha sa asignaturang ito. Bawat talang nailikom ay makatutulong sa bawat guro ng Filipino sa Sekundarya. Ang lahat ng mga kaalaman at kabutihan mula sa pag-aaral na ito ay pakikinabangan ng mga ma-aaral. Higit nilang mabibigyang panahon. sa mga mag-aaral ng ikaapat na taon sa Filipino at maging ang mga namumuno ng paaralan. epektibong pamamaraan. . estratehiyang gagamitin ng guro at gawing kaakit-akit ang mga motibasyon na gagamitin bago simulan ang paksang tatalakayin.Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay napakahalaga upang matukoy ang mga salik sa pag-katuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral ng ikaapat na taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. Sa mga gurong nagtuturo ng wika.

Ang resulta ng pag-aaral ay higit na makatutulong sa mga namamahala sa pamahalaan sa Departamento ng Edukasyon dahil magiging lunsaran nila ito sa paggawa ng mga palisiya o panunuran sa ikauublad ng edukasyon. magulang at paaralan.Sa mga tagapangasiwa ng paaralan. Sakop at Hangganan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito nakatuon lamang sa mga mag-aaral sa ikaapat na taon ng mataas ma paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. . Sa mga magulang ng mga mag-aaral na ito ay magsisilbing tulong din ang pag-aaral. Dahil magiging gabay nila ang kanilang mga anak sa higit na pagkatuto sa asignaturang Filipino. Ang pag-aaral ay isasagawa sa Taong Pamunuan 2010 ± 2011. ito ay makatutulong sa kanilang layuning maihanda ang bawat mag-aaral sa higit na mataas na antas sa pagtamo ng kanilang kaalaman. Saklaw ng pag-aaral ang iba¶t ibang salik na may kinalaman sa pagkatutuo ng wikang Filipino ng mga mag-aaral tulad ng guro. Matutulungan din nilang mapaunlad ang kakayahan ng kanilang mga guro na tumuturo sa asignaturang Filipino upang higit na maging epektibo sa kanilang larangang napili. Magiging kaakibat din sila ng mga guro sa pagpapatupad ng mga guro sa pagpapatupad ng mga programa para sa ikanuunlad ng kanilang mga anak.

aaral.tunutukoy ito sa performans ng mag.nagsasaad sa kabuuang bilang ng taon na ang isang guro ay magtuturo ng asignaturang Filipino. Pamamaraan panlahat na pagpaplano para sa sistematikong paglalahad at paglinang ng wika. Kahusayan ng mga Mag.Katuturan ng mga Salitang Ginamit Ang mga sumusunod na terminolohiya ay binigyang katuturan o kalinawan ayon sa paggamit sa pag. kadalasang tinutukoy kapag pinag-uusapan ang mga bagay na nakaaapekto.aaral .tumutukoy ito sa istilo ng guro sa pagtuturo upang madaling maunawaan ng kanyang mag-aaral. Kursong Natapos ng Guro .kursong napagtapusan ng guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino. . Bilang ng Taon .aaral sa asignaturang Filipino pagdating sa kanilang kagalingan. Salik mga elemento o component . Mabisang Pagtuturo .

Sa katunayan mas mahalagang isipin muna natin ang tungkol sa mga ating tinuturuan: Sino sila? Saan sila galling? Ano ang alam nila? . Noong 1968. Mayroong nabanggit tungkol sa mga mag-aaral subalit mga palipad.Kabanata 2 Mga Kaugnayan na Pag-aaral sa Panitikan Sa kabanatang ito. pagsasanay at pagpapatibay upang malinang ang intelektwal na kakayahan sa wika ng mag. Sa mga talakayan sa larangan ng pagtuturo ng wika. maging Filipino o Ingles man.aaral. 1986 ) ang kahalagahan ng pagganyak. palagi nang nakasentro ang usapan sa mga guro ng wika at kung paano sila nagtuturo. binigyang diin ng behaviorist na si Skinner ( Finocchiaro.hangin lamang. ilalahad ng mananaliksik ang lahat ng mga nalikom na tala na may kinalaman sa pagakatuto sa wikang Filipino sa mga mag-aaral ng ikaapat ng taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame nng Midsayap.

Balangkas ng Pag. Na ang layunin ay lalong ibibigkis ang magandang samahan sa pagitan ng guro. pananaliksik. Ang panghuli ay ang kaugnayan ng mga magulang sa pagkakaroon ng aktibidadis tulad ng Parents Teachers.aaral Pag-aaralan sa pananaliksik na ito ang mga salik sa pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag aaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ng Notre Dame ng Midsayap. balance ang materyales na gagamitin sa klasrum. mag.aralan at ilan pang kagamitang pampaaralan tulad ng mga iba t ibang babasahin. Ang mga salik naman na may kaugnayan sa paaralan ay ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat silid. Ang salik na may kaugnayan sa pagtuturo sa guro ay may kasanayan sa paggamit ng mga makabagong istratehiya sa pamamagitan ng obserbasyon. sapat ang ilaw at sariwang hangin sa silid. pagsali sa mga intrabisitasyon o pagsasanay sa Filipino ng mga guro at kursong natapos. Children Association at Family Day.aaral. magulang at lipunan. pagdalo sa mga seminar / workshop. .aralan.

mga instrumentong ginamit at kung paano mabigyang kasagutan ang mga suliranin at ang istadistika sa maayos at maingat na pagsusuri.Kabanata III Pamamaraan Sa bahaging ito ay inilahad ng mananaliksik ang estilo at pamamaraan ng pangangalap ng datos. katayuan ng paaralan at pakikisalamuha sa mga magulang. IV St. at St. Mga Respondente o Mga Kalahok sa Pag-aaral Ang pag. Augustine 50 na mag-aaral. Joan of Arc 53 na mag. Ginamit ang unang disenyo upang matukoy ang kwalipikasyon ng guro. Samantalang ang pangalawang disenyo ay upang matukoy ang kinalaman ng grado sa kahusayan ng mga mag.aaral na ito ay may kabuuang 205 na mag-aaral ng Ikaapat na Taon sa Mataas na Paaralan ng Notre Dame ng Midsayap sa Taong Panuruan 2010 2011.aaral ay nagmula sa seksyong IV 52 sa bawat seksyon. Francis . St. Ang Disenyo ng Pananaliksik Ang mananaliksik ay gumamit ng paraang descriptive survey at correlational research . St.aaral sa asignaturang Filipino.aaral. Cecilia 50 na mag. Ang mga repondenteng mag.aaral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.