Si Lualhati Torres Bautista ay isa sa pinakabantog na babaeng nobelista sa kasays ayan ng kontemporaryong panitikan ng Pilipinas.

Kabilang sa mga nobela niya ang Dekada '70, Bata, Bata, Pa'no Ka Ginawa?, at Gapô. Bilang karagdagan sa pagiging isang nobelista, si Lualhati Bautista ay isa ring manunulat ng mga maiikling kuwento, at maging sa larangan ng pelikula at telebis yon. Ang pinakaunang akdang-pampelikulang isinulat niya ay ang Sakada (mga magsa saka ng tubo), isang kuwentong naisatitik ni Bautista noong 1972 na naglantad ng katayuan at pamumuhay ng mga mahihirap ng Pilipino. Nakatanggap ng pagkilala at parangal na Gantimpalang Don Carlos Palanca para sa Panitikan ng Pilipinas, mag ing mula sa Surian ng Wikang Pambansa noong 1987. Ilan sa mga ginantimpalaang su lating-pampelikula niya ang Bulaklak sa City Jail (1984), Kung Mahawi Man ang Ul ap (1984), Sex Object (1985). Para sa pagsusulat para sa pelikula, nakatanggap s iya ng pagkilala mula sa Metro Manila Film Festival (best story-best screenplay) , Film Academy Awards (best story-best screenplay), Star Awards (finalist para s a best screenplay), FAMAS (finalist para sa best screenplay), at mga gantimapala ng URIAN. Dalawa sa kaniyang mga maiikling kuwento ay nagwagi rin mga gantimpala ng Carlos Palanca para sa Panitikan: ang Tatlong Kuwento ng Buhay ni Juan Candel abra, unang gantimpala, 1982, at Buwan, Buwan, Hulugan mo Ako ng Sundang, pangat long gantimpala, 1983. Sumulat rin si Bautista ng mga dramang pang-telebisyon: a ng Daga sa Timba ng Tubig (1975) at Isang Kabanata sa Libro ng Buhay ni Leilani Cruzaldo (1987). Nanalo ang huling akda ng pinakamagaling na kuwentong pandrama para sa telebisyon mula sa Catholic Mass Media Awards. Pinarangalan si Bautista ng Ateneo Library of Women’s Writings (Aklatan ng mga Sul atin ng mga Kababaihan ng Ateneo) noong Marso 10, 2004 habang idinaraos ang ika8 Taunang Panayam sa Panitikang Isinulat ng mga Kababaihan sa Katutubong Wika. Amg mga maiikling kuwento na isinulat ng mga kababaihang Pilipino ay inilimbag s a Finland ng The Finnish-Philippine Society (Ang Samahang Pinlandes-Pilipino, o FPS), isang hindi-pampahalaang organisasyon na itinatag noong 1988. Pinatnugutan at isinalin ni Riitta Vartti, at iba pa, ang Tulikärpänen. Sa Firefly: Writings by Various Authors (Alitaptap: Mga Sulatin ng Iba t Ibang May-akda), ang bersiyong Ingles ng kalipunang Pinlandes, ang sipi mula sa nobelang Pilipinong Gapô (daglat ng Olongapo) ay pinamagatang The Night in Olongapo (Ang Gabi sa Olongapo) samant alang ang sipi mula sa Bata, Bata, Pa no Ka Ginawa? ay pinamagatan namang Childr en s Party (Handaang Pambata). Ang buong salinwika ng mga pinakamahahalagang akda ni Bautista ay maaaring makab uwag sa hadlang sa palimbagang pansandaigdigan, bagaman may mga nagsasabi na ang dahilan kung bakit walang nasasagawang pagsasalinwika ay ang paggamit ni Bautis ta ng payak ngunit makabuluhang wika para maisalarawan ang ang mga masasalimuot na katayuang panlipunan at pangkaluluwa sa Pilipinas, isang katangian palagiang ipinagsasawalang-bahala ng mga samahang pampanitikan.

Si Amado Vera Hernández (Setyembre 13, 1903—Marso 24, 1970) ay isang makata at manun ulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang "Manunulat ng mga Manggagawa", sa pagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kaniyang mga pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kaniyang kapanahunan. Nakulong siya dahil sa pakikipagugnayan niya sa mga kilusang makako munista. Siya ang punong tauhan sa isang bukod-tanging kasong panghukuman na tum agal ng 13 taon bago nagwakas. Ipinanganak siya sa Hagonoy, Bulacan, ngunit lumaki sa Tondo, Maynila kung saan

 

 

 

Bagama’t matagal-tagal na rin mul a nang pumanaw ang manunulat. Nagturo di n siya sa Pamantasan ng Pilipinas. sa gulang na 19. Pinarangalan siya ng Cultural Center of the Philippines ng Gawad CCP Para sa Sining (Panitikan) noong Pebrero. patuloy na umaalingawngaw sa mga paaralan at sa mg a rali sa lansangan ang kanyang matulaing pagkamakabayan. nagsimula na siyang magsulat sa wikang Tagalog para s a pahayagang Watawat (Flag). Sayaw at Tugtugin. Noong 1932. lalo na ang mga salita ng tulang "Kung Tuyo na ang Luha Mo. Napukaw ng kaniyang mga sulatin ang pansin ng mga dalubhasa sa wikang Tagalog at ilan sa kaniyang mga salaysayin at tula ay n apabilang sa mga antolohiya. Naipakulong siya n i Elpidio Quirino dahil sa bintang na pagiging mapanghimagsik. napangasawa niy a ang Pilipinong aktres na si Atang de la Rama. pinakamilitante at pinakamakabayan sa lahat ng unyon noong kapanahunan ni Her nandez. Ang mag-asawa ay kapwa kinilala bilang mga Pambansang Alagad ng Sining si Hernandez para sa Panitikan." Bawat taon ay ginugunita at ipinagkakaloob ang Gawad Ka Amado sa mga makata. na isa sa pinakamalak i. haiskul at kolehiyo. Noong 1922. katulad ng Parolang Ginto ni Clodualdo del Mundo at ng Talaang Bughaw ni Alejandro Abadilla. at nagretiro bilang Dekana ng Pagtuturo sa Philippine Normal College (ngayon ay Ph ilippine Normal University) noong 1980. Noong 1973. Santos at Jose Corazon de Jes us. Sinalaysay ni Hernandez sa kanyang mga akda ang pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. tatlong taon mula nang sumakabilang buhay si Hernandez. Si Genoveva Edroza-Matute ay hindi lamang sikat at premyadong kuwentista. 1992. man unulat. Mabisa at madaling unawai n ang kanyang pananagalog. Siya ay nagturo ng apatnapu’t anim na taon sa elementarya. mandudula. at habang nasa loob ng kulungan. Nakilala rin si Hernandez sa kanyang mga nobelang gaya ng "Ang Ibong Mandaragit" . Ang ilan sa kanyang mga kuwentong nagkamit ng gantimp . ang isa sa mga mahahalaga niyang tula. mang-aawit at mga may-akda ng mga likhang-biswal na gumagawa ng mga sulating tumatalakay sa mga karanasan ng liping manggagawa. Nagturo ng mga asignatu rang Filipino at mga asignaturang pang-edukasyon. at "Luha ng Buwaya". samantala ng si de la Rama para sa Tanghalan. Maraming ulit siyang nagkamit ng Gantimpalang Palanca. naging ka bahagi si Hernandez ng samahan pampanitikan na Aklatang Bayan na kinabibilang ng mga kilalang manunulat sa Tagalog na sina Lope K.nakapag-aral siya sa Mataas na Paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan (American Correspondence School). naisulat niya ang "Isang Dipang Langit". Nang lumaon ay nagsulat siya ng para sa mga Pagkaka isa at naging patnugot ng Mabuhay. Subalit ang tunay na dahilan ay naipakulong si Hernandez dahil sa pagiging pinuno ng Kongreso ng mga Samahang Manggagawa (Congress of Labor Organizations). Ang ilan sa kanyang maikling kuwento ay natipon sa isang tomo na pinamagatang "Langaw sa Isang Basong Tubig at Ibang Kuwento". Kakikitaan ng diwang makabayan ang marami niy ang tula at nobela: lantad sa mga ito ang makatarungang poot sa pagiging tila is ang kolonya ng Estados Unidos ang kaniyang bansang Pilipinas. Noong kaniyang kabinataan. ginawaran si “Ka Amado” ng titulong Pambansang Alagad ng Sining. Minsan siyang napiit dahil sa salang sedisyon. Siya a y isa ring guro at awtor ng aklat sa Balarilang Tagalog. Aking Bayan.

ngunit puna ng diwa at damdamin. Santos . maiikling kuwentong sin ulat niya bilang National Fellow for Fiction. 1991-1992. Press. lider obrero. Hindi lamang siya gu ro. n g De La Salle University Press. Kahanga-hanga ang kariktan ng kanyang mga tula dahil sa pananali tang ginamit niya. Ngun it mas inibig na gamitin ni Santos ang titik na K bilang kapalit ng C para sa ka niyang panggitnang pangalan. Parusa. Santos ay isang makata na isinilang sa bayan ng Malabon. Naging dalubhasa siya sa larangan ng dupluhan. Ulap at Mangingisda.bilang Lope C. siya ay mahusay na tagapagsaling-wika at makata. May mga tanaga rin siyang naisulat tulad ng Palay. Ilan sa mga naging aklat niya ay ang Mga Piling Maiikling Kuwento ng Ateneo Univ ersity Press. Nakamit niy a ang pagkakaroon ng kadalubhasaan sa sining mula sa Colegio Filipino (Kolehiyo Pilipino). Santos sa Pasig.P. ng U. Isa raw siya sa mahusay at maingat magsulat ng mga tula avon sa mga kritiko. Ang kanyang mga tula ay simple at karaniwan. Nahilig si Ildefonso sa pagsusulat ng mga tula dahil sa kanyang pinsang si Leona rdo Dianzon na isang makata na naglalathala sa babasahing Ang Mithi. at iti nuturing na "Ama ng Pambansang Wika at Balarila" ng Pilipinas. Santos. Maganda Ang Ninang Ko at Pagbabalik. na Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipi nas para sa Arkitektura noong taong 2000. Siya ay ama ni Ildefonso P. Ang Guryon. Natapos si Ildefonso Santos ng kursong edukasyon. ang Tinig ng Damdamin. isang paligsahan ng mga man   . at ang Sa Anino ng EDSA. sa simula ng ika-1900 dantaon. Ginamit niyang sagisag-panulat ang Ilaw Silanga n. 1963) ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kaniyang kapanahunan. Ipinanganak si Lope K. Namatay siya noong 21 Marso 2009 sa edad na 94. Si Dianzon ang nakatuklas kay Ildefonso nang mabasa niya ang tula ng pag-ibig na sinulat ni Ildefonso. kritiko. matapos na makapag-aral sa Escuela Normal Superior de Maestros (Mataa s na Paaralang Normal para sa mga Guro) at sa Escuela de Derecho (Paaralan ng Ba tas). Nang simulang ipaturo ang Pamb ansang Wika. Si Lope K. Kaisa-isang anak siya nina Andres Sant os at Atanacia Santiago. Jr.sa mag-a sawang Ladislao Santos at Victoria Canseco.ala ay Kuwento ni Mabuti. Rizal . Santos (Setyembre 25. Si Ildefonso P. Paglalayag sa Puso ng Isang Bata. Si Iñigo Ed Regalado ay humanga rin kay Ildefonso. Nagturo rin siya sa Baguio Vocational Normal School. Si Ildefonso Santos ay isa sa mga kinikilalang manunulat sa Tagalog noong panaho n ng Amerikano. Sa Tabi ng Dagat. 1879 – Mayo 1. siya ang kauna-unahang nagturo ng Pilipino sa National Teacher s Co llege. na kapwa mga katutubo sa Rizal. katipunan ng kanyang mga piling sanaysay. Kabibi at Tag-init. upang maipakita ang pagiging makabayan. Gab i. 1897. Doon na nagsimula a ng kanyang pagsulat ng mga tula. sa nayo n ng Baritan noong ika-23 ng Enero. isa rin siyang abogado. Ang ilan sa kanyang mga tula na mababanggit ay Tatlong Inakay. Bu kod sa pagiging manunulat.

Hukuman. Noong 1900. Nanguna siya sa pagsusulit ng Ktt. Quezon. ang Pepita Jimenez. Tinapos niya sa Ateneo ang Bachiller en Artes ng may pinakamataas na p arangal na summa cum laude at pagkatapos ay kumuha ng Law sa Unibersidad ng Sant o Tomas. Nueva Ecija at doon din siya naging Kalihim Panlalawigan. Guerrero. ay nag-aral din siya ng musika at pagpipinta na nanguna sa mga ga ntimpala. isang kol ehiyala na mahusay tumugtog ng piyano at alpa. Isinilang siya sa bayan ng Malabon noong Abril 7. mananalaysay (histo rian). nagkaroon siya ng malaking koleksiyon ng mga aklat sa Sini ng at Panitikan. Haligi ng Panitikang Pilipino. kritiko. F ernando Ma. Sa pagsusulat sa pahayagang ito ay ginamit niya ang sagisag n a G. nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Ateneo de Manila. Espanya. Kaisa-isang anak ng maya mang hasyendero na si Escolastico de los Santos at Antonina Cristobal. Siya ang naging unang Pilipinong naging kasapi ng Spanish Ro yal Academia sa Madrid at nakilalang unang Academician ng bansa. Kabilang sa mga katawagang nagbibigay parangal kay Sant os ang pagiging Paham ng Wika. pilosopo ("philosopher") at masugid na kolektor ng mga antique. Kastila at Pranses. Dahil sa ma hilig siyang magbasa. Nagkaroon siya ng karamdaman sa atay. naging punong-tagapangasiwa si Santos ng Sur ian ng Wikang Pambansa. Sa katunayan. mamamahayag. Itinatag ni Don Panyong (tawag sa kanya) at ng kanyang kaibigang si Clemente Zul ueta ang pahayagang La Libertad sa Malabon. katulad ng Muling Pagsilang at Sampaguita. 1871. naging gobernador naman si Santos ng Nueva Vizcaya mula 1918 hanggang 1920. ang unang palapag ng kanyang tirahan sa Magallane s. Isa rin siyang dalubwika natutuhan niya ang mga wikang dayuhan tulad ng Latin. Solon. Flores. Naglakbay siya sa iba t ibang bans a tulad ng Pransya. Louis Exposition. Jaime de Veyra at Clemente Zulueta. ngunit h anggang sa huling sandali ng buhay ay hinangad ni Santos na maging Wikang Pamban sa ang Wikang Tagalog. Griyego.unula na maihahambing sa larangan ng balagtasan. Santos si Simeona Salazar noong ika-10 ng Pebrero.     . at nagkaroon sila ng limang anak. musikero. Siya ang tagapagtatag ng babasahing Sampaguita. Noong 1902 nahalal siyang Gobernador ng Nueva Ecija at na ulit ng 1904 . Pagkatapos ng dalawang taon ay hinirang siyang miyembro ng Philip pine Commission para sa St. 1900. Si Epifanio de los Santos ay isang manananggol. Intramuros ay nagmistulang laybrari at museo na naging tagpuan ng kanyang mga kaibigan na may hilig din sa Sining at pagsusulat tulad nina Cecilio Apostol. Naging District Attorney siya ng San Isidro. Inglatera. manunulat. Masugid siyang mambabasa ng iba t ibang babasahing pampanitikan lalung-lalo na n g mga nobelang sinulat ni Juan Valera. Maliban sa mga araling akadem iko sa Ateneo. Matapos maging gobernador ng lalawigan ng Rizal mula 1910 hanggang 1913. Pagkatapos tapusin ang kanyang mg a unang taon ng pagaaral sa ilalim ng isang pribadong guro na si Jose A. Napangasawa ni Lope K. isang manunulat na Kastila at may-akda ng isang nobela ng pag-ibig na kanyang kinalugdan. nagsimula siyang ma glingkod bilang patnugot para sa mga lathalaing nasa wikang Tagalog. Naging editor din siya ng pahayagang La Independencia. pintor. Ama ng Balarilang Pilipino. Naglingkod din siya bilang senador para sa ika-labindalawang distrito ng bayan. subalit mas kilala rin siya sa karaniwang palayaw na Mang Openg. Sa pamamagitan ni Manuel L. Rafael Palma. Italya at iba pang mga bansa sa Europa u pang bumisita sa mga aklatan at museo at mamili ng mga aklat para sa kanyang kol eksyon sa sariling aklatan.

Trinidad Parde de Tavera na binawian ng buhay. Ang kanyang unang asawa ay si Donya Urs ula Paez ng Malabon at ang pangalawa ay si Margarita Toralba ng Malolos. Ang unang nalathalang sinulat ni Don Panyong ay ang Algo de Prosa (1909) isang koleksiyon ng mga sanaysay at maikling kuwento. lamang ay hindi niya ito nabigyan ng panahon upa ng ang kanyang kakayahan ay lalo pang pagyamanin at paunlarin. At noong Mayo 16. Ang kanyang salin sa Kastila mula sa Tagalog ng Florante at Laura ni Balagtas ay itinuring n a isang klasiko sa panitikang Pilipino. El Teatro Tagalo (1911). ang Highway 54 na nagdudugtog sa Lungsod ng Caloocan han ggang Lungsod ng Pasay ay ipinangalang Abenida Epifanio de los Santos o kilala b ilang EDSA. isang rebolusyonaryo. Naglalakad siya sa p agpasok araw-araw nang nakapaa. Cavite) noong ika-4 ng Abril. Ilan pa sa kanyang mga sinulat ay Literatur a Tagala (1911). Kipkip niya ang kanyang tsinelas at saka lamang . Binawian ng buhay si Don Panyong noong Abril 28. Maynila. Kung si Don Panyong ay di nakilalang tagapagsalita (speaker) siya naman ay nakak itaan ng kagalingan sa panunulat na umani pa ng papuri sa ibang bansa. Nagtapos si Felipe ng elementarya sa isang pribadong paaralan. Dalawang beses nag-asawa si Don Panyong. El Proceso del Dr. Mahusay siyang tumugtog ng piyano a t gitara. Siya ang awtor ng Konstitusyon ng Unang Republika ng Pi lipinas lalong kilala sa tawag na Konstitusyon ng Malolos. Jose Rizal (1914). nahirang siyang piscal ng dalawang lalawigan . Siya ay isinilang sa Santa Cruz de Malabon (ngayon ay Tanza. Noong 1918. Fernando Canon. Nuestra Literatura (1913). Pangalawa siya sa anim na anak nina Jose Calderon at Manuela Ro ca. 1868. Ang isa niyang anak sa kanyang unang asawa ang nagmana sa kanya ng mahilig sa kasaysaya n at pananaliksik. Andres Bonifacio.Noong 1906. isang mestisang Kastila-Filipina na taga-Santa Ana. Mahusay din siya sa pagpipinta. 1928 sa Maynila sa eded na 57 d ahil sa atake sa utak (cerebral attack). at Folklore Musical de Filipinas (1920). Sinulat din niya ang mga talambuhay nina Dr. Sa kabila ng kani lang kahirapan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. hinirang siya ni Gobernador Heneral Francis Burton Harrison na Tech nical Director ng Philippine Census. Bilang paggalang sa kanyang kontribusyo n sa sining at kultura. Nakilala siya bilang mahusay na manunulat ng kasaysayan. Ang pinakamatan da niyang kapatid ay si Fernando Calderon na isang doctor. Inihambing siya ng musikong editor na si Griffith kay Segovia ng Espanya sa natatanging talento niya sa paggitara. tala mbuhay at kolektor tulad ni Don Panyong. del Pilar. Trinidad Pardo de Tavera. at si Guillermo Tolentino. naging Direktor ng Ph ilippine General Hospital at naging Dekano pa rin ng Kolehiyo ng Medisina sa Uni bersidad ng Pilipinas.Bulakan at at Bataan. Sa kanyang panahon ay tatlo lamang ang kinikilalang mahusay sa pagtugt og ng gitara sa buong Pilipinas -isa si Don Panyong at ang dalawa niyang kasama ay si Hen. kila lang iskultor. Isa ring mahusay na musikero si Don Panyong. at Ignacio Villamor. Si Felipe Calderon ay isang abogado at edukador na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa. 1925 itinalaga siya ni Go bernador Heneral Leonard Wood bilang Direktor ng Kawanihan ng Biblioteka at Muse o bilang kapalit ni Dr. Marcelo H . Emilio Jacinto.

    . Nang magpating in siya sa doctor. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ang karangalan bilang Ama ng Malolo s Constitution.niya ito isinusuot pagdating sa paaralan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas. Los Ult imos Dia del Regimen Español en Filipinas. sinabi sa kanya na dapat siyang magpahinga. Sum ulat din siya ng mga sanaysay pangkasaysayan tulad ng kinilalang El Mas de Agost o en la Historia Patria (1896-1906). Documentos para Historia Fillpinas. Basa at Lorenzo Guerrero. nang malaman niyang si We nceslao Retana. nagbitiw siya sa kanyang tungkulin kahit alam niyang kailangang-kailang an niya ang trabaho. Tulad halimbawa. Sinulat ni Calderon ang burador (draft) ng Konstitusyon at isinumite sa Kongreso . 1898 nang mabalitaan niyang nagballk na si Emilio Aguinaldo sa Cavite mula sa Hong Kong. Isa si Calderon sa mga inaresto at nakulong sa Fort Santiago pagkatapos ng Unang Sigaw sa Balintawak bagama t madali rin siyang nakalaya. Sobrang hirap ng t rabaho at kakulangan sa pagkain ang nagpahina sa kanyang katawan. Naglin gkod siya sa tanggapan ni Cayetano Arellano at nang sumunod na taon ay nagpraktis ng Batas sa Cavite. Ang pinakarnahusay niyang sinulat pangk asaysayan ay ang Mis Memorias Sabre la Revolucion na nalimbag at nalathala sa an yong aklat. Mayo. at kung hindi siy a ay magkakasakit ng tuberculosis. Pinuntahan niya ito at inalok ang kanyang tulong. Sa kanyang paglaya ay bumalik siya sa Maynila at namuhay nang tahimik kasama ng kanyang pamHya. Agad namang tin anggap ito ni Aguinaldo. nanirahan siya sa Bauan. Pumaso k siya sa Unibersidad ng Santo Tomas para mag-aral ng abogasya. Sa kabila ng pagiging abala niya bilang isang abogado. Madali siyang itinalaga ni Aguinaldo bilang delegado ng Palawan sa Kongreso sa Malolos na ginanap sa simbahan ng Barasoain. Nais ng kanyang ina na siya ay maging pari subalit ang nais niya ay maging abogado siya. Ang pagpapatibay sa "Constitutional Draft" na ginawa ni Calderon ay nilagdaan ni Aguinaldo noong Enero 21. L iteratura at mga likas na Agham (Chemistry. Mathematics at Physics). Taong 1893 nang tanggapin niya ang katibayan ng pagtatapos sa Licentiate Jurispundencia. Singapore at India. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa pagsiklab ng Himagsikan. Upang may pagkakitaan. anak ng isang mayaman. Nagtrabaho siya sa iba t ibang pahayagan subalit hindi siya nagtatagal sa kanyang gawain dahil s a kanyang damdaming makabayan. Pinagtibay naman ito sapagkat nakahihigit daw ito sa Constitutional Program of the Philippine Republic na ginawa ni Apolinario Mabini. Nabigyan siya ng pagkakataong mangibang bansa nang bigyan siya ng isang mayamang mangangalakal ng pera na ginamit niya sa pag punta sa Hong Kong. Para sa kanya higit na mabuti na mawalan ng trabaho kaysa m akasama sa trabaho ang isang kaaway ng mamamayang Pilipino. Nang siya ay magbalik sa Pilipinas. nagsulat din siya ng tala mbuhay ng kanyang mga kaibigan tulad nina Jose Ma. sa isang pagkakataon nang siya a y isa sa bumubuo ng pamunuan ng pahayagang La Opinion. Natapos niya ang kursong Bachiller en Artes sa Ateneo de Manila. Tatlumpung taong gulang pa lamang siya noon suhalit kinilala na ang kahusayan niya sa siyen siya na pamamahala at Batas. 1899. nagturo siya ng mga anak ng mayayaman. isang anti-Filipino ay darating upang siyang maging editor ng pa hayagan. Muli siyang nag-aral sa Unibersidad ng Santo Tomas ng mga kurso sa Pilosopiya. Dahil sa kanyang angking talino ay mal ugod sa kanya ang mga·paring Hesuita kava siya ay binigyan ng iskolarsyip na pati ang tirahan at pagkain ay libre. Batangas kung saan ay napangasawa niya si Josefa Amurao.

dramatista. N oong 1905 ay itinatag niya ang Asosacion Historia de Filipinas. manunulat. Dito ay nagturo siya ng Batas. Teodoro M. Matibay ang kanyang paniniwala na Tagalog at hindi Kastila o Ingles ang dapat na maging wikang pambansa ng mga Pilipino. S iya ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independencia. Panahon ng Himagsikan at Panahon ng mga Amerikano. Nagtamo siya ng gantimpala s a Exposicion sa Madrid dahil sa kanyang El Folklore Filipino. nagtatag nanaman siya ng sarnahan para sa proteksyo n ng mga sanggol na tinawag na La Proteccion de la Infancia. sosyolohiya. nahanatili siyang mapagbasa at manunulat ng mga a rtikulong makabayan. Ang kanyang maagang pagpanaw ay ipinagluksa ng kanyang mga kaib igan na sina Rafael Palma. Si Isabelo delos Reyes ay kabilang sa tatlong panahon ng Panitikang Tagalog sa P anahon ng Propaganda. Isinilang si Tinio sa Gagalangin. Ang ilan pa sa kanyang mga naisulat ay Las Islas Bisayas en la Epoca de la Conqu ista. 1908 sa gula ng na 40 lamang. algebra at matematika. manananggol at pinuno ng mga manggagawa. Kalaw at Sergio Osmeña. Nagturo din siya sa Liceo de Manila at Inst itute de Muheres ng kasaysayan. direk tor. Siya ay isang masigasig sa paglalahok sa mga industriya ng mga pelikulan g Pilipino at nawiwili sa pagtatrabaho sa mga sikat na artistang Pilipino kung s   .Si Calderon tulad ni Rizal ay mahilig sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon siya ng dalawan g anak na babae na ang mga pangalan ay Concepcion at Cruzing. Hanggang sa mga hu ling sandali ng kanyang buhay. Noong 1904 ay it inatag niya ang Sarnahan ng mga Mananagalog (Association of Tagalog Writers) sa tulong ng mga kilalang rnanunulat na Tagalog. muli siyang ikinasal sa isang magand a at batang-batang istudyante niya sa Escuela Derecho. Dahil sa maagang namatay ang kanyang asawa. Binawian siya ng buhay sa St. Justice Florentino Torres. Maynila noong Hulyo 6. Si Rolando Santos Tinio ay isang Pilipinong makata. Siya ay isang mamamahayag. kung saan nagmula ang kanyang mga magulang na s ina Dominador Tinio at Marciana Santos. manunulat ng sanaysay at guro. 1937 nguni t may pinag-ugat mula sa Nueva Ecija. ang unang makatang babae ng Ilocos Sur. Maynila noong Marso 5. ang tanging kontribusyon ni Calderon ay ang pagkakatatag ng Escuela de De recho (School of Law) sa Maynila na siyang unang kolehiyo sa Batas dito sa Pilip inas. Ang layunin ay palaganapin ang wik ang Tagalog. tagapuna. Kahit na may karamdaman na at ipinagbawal ng doctor ang pag babasa. Noong bata pa lamang siya. nagkahilig si Tinio sa pagsasaayos at direksiyon sa mga kalaro para sa mga pagdiriwang nakaka suotan. nagbabasa pa rin siya. Anak siya ni Elias delos Reyes at ni Leona Florentino. Sa larangan ng eduk asyon. Tundo. Historia de Ilocos at La Il Sensacional Memoria Sobre La Revolucion Filipi na. Paul Hospital. Pagkatapos ng dalawang taon. tagasalin. ekonomiks.

Maynila. Nakamit niy a ang Batsilyer ng Pilosopiya na nakamit niya ang dangal na magna cum laude sa e dad ng 18 sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1955 at Pantas ng Pinong Sining sa Malikhaing Pagsusulat sa Pamantasang Estado ng Iowa noong 1958. kung saan namuno siya ng Kagawaran ng Inggles. Nagtapos din ng maikling kurso sa sining pandulaan sa pamamagitan ng iskolarsyip na ipinagkaloob ng Sangguniang Britaniya sa Pamantasang Bristol noong 1968. Sa oras na ito. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at nagtapos naman ng kursong parmasyutika s a Unibersidad ng Santo Tomas noong 1876. 1853 sa Ermita. naniwala si Tinio na ang Inggles ay makakalagis ng mga tikha na ninais niyang magbatid para sa kanyang mga likha . Sa pamamagitan nito. Palagi siyang inilarawan bilang madasalin. Sa tugon nito. Sa pagkakataon. nagpasiya si Tinio na magsulat sa wikang Tagalog at ang produkto ng pagsubok na ito ay ang mga koleksiyon ng mga tula na kasalukuyang tinatawag na Bagay.   . at may dalawang supling na isa sa kanila ay aktor na si Victoria. ang awang sa pagitan ng mga likha ni Tinio sa Inggles at mga nasa sa Tagalog. Nagtapos ng mababang paaralan sa Mababang Paaralan ng Lakandula sa Tundo noong 1 948. Siya ay ika-14 na anak ng isang prominente at relihiyosong mag-asawa. Sa kanyang pag-aaral pawang matataaS na marka ang nakamit ni Guerrero. at sumunod ang Kagawaran ng Filipino. Filipino. Sumulat siya ng kanyang koleksiyong pangmak ata: Poot at Ritwal (Rage and Ritual) kung saan nanalo ng gawad mula sa Pamantas an ng Pilipinas.[5] Sa kalagitnaan ng dekada 60. Si Rolando Tinio ay ang natatanging imbentor ng "Taglish" sa panulaang Pilipino. kung saan ang mga nagtataglay na bahagi ng mga tulang Inggles na isinalin sa Tagalog. Guerrero ay ipinanganak noong Enero 21. mga paglalarawan ng sining at ang artis ta na di-gaanong may ugnayan sa pamamaraan ng pamumuhay ng Pilipino. Langit at lupa. Nagturo siya ng Ing gles. naghatid ng isang manunulat ang kanyang pani niwala sa halaga ng wikang Tagalog sa Malikhaing Pagsusulat. bagama t. Si Dr. Sa Iowa. Ang layunin ng lathalain ay mapatunayan ang kakulangan ng Tagalog bilan g midyum ng manunulat ayon kay Lumbera. Siya ay naging aktor ng pelikula at manunulat ng dulang pampelikula. at mataas na paaralan sa Mataas na Paaralang Letran noong 1951. ang Sitsit sa Kuliglig ay malinaw na naglalarawan ang mga pang-araw-araw karanasan ng lumak i sa Tondo na nakatira sa kasalukyan sa kataasan ng Loyola. isa ring aktor at direktor. K ung sa Poot at Ritwal (Rage and Ritual). Sina Leon George Guerrero at Clara Leogardo. sa isang panayam. Inilarawan ni Bienvenido Lumbera ang nalikom na ito bilang mabi kas at may tunay na walang-kamatayang hagkis kung nakuha mula sa Europeong mapam unang pagsusuring pampanitikan. sumulat si Tinio ng isa pang koleksiyong panulaan: Sitsit sa Kuliglig at dito ipinakita ang mahusay na pagkakaiba ng kanyang luma at bagong adbokasiya. 195 8-1975. at kursong sining pandulaan sa Pamantasang Ateneo de Manila. nagl athala si Tinio ng isang lathalain sa pahayagang pang-iskolar na Araling Pilipin o. Noong 1972.[5] Siya ay ikinasal kay Ella Luansing. tah imik at may pambihirang talino. Leon Ma. nakilala si Tinio bilang magaling na manunulat na gumamit ng Inggles bi lang midyum ng Pilipinong manunulat.aan hinangaan siya noong nasa kabataan niya. binigay niya ang tunay na hagkis sa tula ng likas na Pilipinong nasa kalagitnaang antas ng lipunan.

isang pahayagan noong panahon ng himagsikan. Bukod dito siya ay nagturo ng "Natural History" sa Liceo de Manila na kung saan ay itinatag niya ang samahan ng mga guro sa parmasyutika (Faculty of Pharmacy). Siya ay naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Malolos para sa Pambansang Asembleya ng Pilipinas.   . Siya ay binawian ng buhay noong Abril 13.Noong taong 1883. Siya rin ay naging editor nan g "La Republika Filipina". sumapi si Leon Guerrero sa Kong reso ng Malolos at isa siya sa lumagda sa Konstitusyon ng Malolos noong ilunsad ang Unang Republika ng Pilipinas. Ang pulitika ay naging bahagi rin ng buhay ni Guerrero. Dito siya tumuklas ng iba t ibang halamang gamot na ang bisa ay maikukum para sa kahusayan ng gamot sa ibang bansa. Sumulat rin siya ng artikulo sa "La Independen cia". Bilang isang Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Siya ang kauna-unahang propesor sa Pilipinas na nagturo ng "Vegetable Histology" sa pamamaraang praktikal. si Guerrero ay nagtayo ng sarili niyang tindahan ng gamot sa B inondo. Siya rin ay naging pinuno ng "Bureau of Science" na s iyang nagdulot sa kanya ng lubos na kasiyahan at naging kuntento na sa buhay. 1935.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful