Si Lualhati Torres Bautista ay isa sa pinakabantog na babaeng nobelista sa kasays ayan ng kontemporaryong panitikan ng Pilipinas.

Kabilang sa mga nobela niya ang Dekada '70, Bata, Bata, Pa'no Ka Ginawa?, at Gapô. Bilang karagdagan sa pagiging isang nobelista, si Lualhati Bautista ay isa ring manunulat ng mga maiikling kuwento, at maging sa larangan ng pelikula at telebis yon. Ang pinakaunang akdang-pampelikulang isinulat niya ay ang Sakada (mga magsa saka ng tubo), isang kuwentong naisatitik ni Bautista noong 1972 na naglantad ng katayuan at pamumuhay ng mga mahihirap ng Pilipino. Nakatanggap ng pagkilala at parangal na Gantimpalang Don Carlos Palanca para sa Panitikan ng Pilipinas, mag ing mula sa Surian ng Wikang Pambansa noong 1987. Ilan sa mga ginantimpalaang su lating-pampelikula niya ang Bulaklak sa City Jail (1984), Kung Mahawi Man ang Ul ap (1984), Sex Object (1985). Para sa pagsusulat para sa pelikula, nakatanggap s iya ng pagkilala mula sa Metro Manila Film Festival (best story-best screenplay) , Film Academy Awards (best story-best screenplay), Star Awards (finalist para s a best screenplay), FAMAS (finalist para sa best screenplay), at mga gantimapala ng URIAN. Dalawa sa kaniyang mga maiikling kuwento ay nagwagi rin mga gantimpala ng Carlos Palanca para sa Panitikan: ang Tatlong Kuwento ng Buhay ni Juan Candel abra, unang gantimpala, 1982, at Buwan, Buwan, Hulugan mo Ako ng Sundang, pangat long gantimpala, 1983. Sumulat rin si Bautista ng mga dramang pang-telebisyon: a ng Daga sa Timba ng Tubig (1975) at Isang Kabanata sa Libro ng Buhay ni Leilani Cruzaldo (1987). Nanalo ang huling akda ng pinakamagaling na kuwentong pandrama para sa telebisyon mula sa Catholic Mass Media Awards. Pinarangalan si Bautista ng Ateneo Library of Women’s Writings (Aklatan ng mga Sul atin ng mga Kababaihan ng Ateneo) noong Marso 10, 2004 habang idinaraos ang ika8 Taunang Panayam sa Panitikang Isinulat ng mga Kababaihan sa Katutubong Wika. Amg mga maiikling kuwento na isinulat ng mga kababaihang Pilipino ay inilimbag s a Finland ng The Finnish-Philippine Society (Ang Samahang Pinlandes-Pilipino, o FPS), isang hindi-pampahalaang organisasyon na itinatag noong 1988. Pinatnugutan at isinalin ni Riitta Vartti, at iba pa, ang Tulikärpänen. Sa Firefly: Writings by Various Authors (Alitaptap: Mga Sulatin ng Iba t Ibang May-akda), ang bersiyong Ingles ng kalipunang Pinlandes, ang sipi mula sa nobelang Pilipinong Gapô (daglat ng Olongapo) ay pinamagatang The Night in Olongapo (Ang Gabi sa Olongapo) samant alang ang sipi mula sa Bata, Bata, Pa no Ka Ginawa? ay pinamagatan namang Childr en s Party (Handaang Pambata). Ang buong salinwika ng mga pinakamahahalagang akda ni Bautista ay maaaring makab uwag sa hadlang sa palimbagang pansandaigdigan, bagaman may mga nagsasabi na ang dahilan kung bakit walang nasasagawang pagsasalinwika ay ang paggamit ni Bautis ta ng payak ngunit makabuluhang wika para maisalarawan ang ang mga masasalimuot na katayuang panlipunan at pangkaluluwa sa Pilipinas, isang katangian palagiang ipinagsasawalang-bahala ng mga samahang pampanitikan.

Si Amado Vera Hernández (Setyembre 13, 1903—Marso 24, 1970) ay isang makata at manun ulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang "Manunulat ng mga Manggagawa", sa pagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kaniyang mga pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kaniyang kapanahunan. Nakulong siya dahil sa pakikipagugnayan niya sa mga kilusang makako munista. Siya ang punong tauhan sa isang bukod-tanging kasong panghukuman na tum agal ng 13 taon bago nagwakas. Ipinanganak siya sa Hagonoy, Bulacan, ngunit lumaki sa Tondo, Maynila kung saan

 

 

 

naging ka bahagi si Hernandez ng samahan pampanitikan na Aklatang Bayan na kinabibilang ng mga kilalang manunulat sa Tagalog na sina Lope K. Nagturo ng mga asignatu rang Filipino at mga asignaturang pang-edukasyon. pinakamilitante at pinakamakabayan sa lahat ng unyon noong kapanahunan ni Her nandez." Bawat taon ay ginugunita at ipinagkakaloob ang Gawad Ka Amado sa mga makata. mandudula. patuloy na umaalingawngaw sa mga paaralan at sa mg a rali sa lansangan ang kanyang matulaing pagkamakabayan. Si Genoveva Edroza-Matute ay hindi lamang sikat at premyadong kuwentista. naisulat niya ang "Isang Dipang Langit". tatlong taon mula nang sumakabilang buhay si Hernandez. Ang ilan sa kanyang mga kuwentong nagkamit ng gantimp . Sinalaysay ni Hernandez sa kanyang mga akda ang pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. at nagretiro bilang Dekana ng Pagtuturo sa Philippine Normal College (ngayon ay Ph ilippine Normal University) noong 1980. Siya a y isa ring guro at awtor ng aklat sa Balarilang Tagalog. at habang nasa loob ng kulungan. Aking Bayan. ang isa sa mga mahahalaga niyang tula. Minsan siyang napiit dahil sa salang sedisyon. Maraming ulit siyang nagkamit ng Gantimpalang Palanca. ginawaran si “Ka Amado” ng titulong Pambansang Alagad ng Sining. Bagama’t matagal-tagal na rin mul a nang pumanaw ang manunulat. Noong 1922. man unulat. Siya ay nagturo ng apatnapu’t anim na taon sa elementarya. Sayaw at Tugtugin. Ang ilan sa kanyang maikling kuwento ay natipon sa isang tomo na pinamagatang "Langaw sa Isang Basong Tubig at Ibang Kuwento". mang-aawit at mga may-akda ng mga likhang-biswal na gumagawa ng mga sulating tumatalakay sa mga karanasan ng liping manggagawa. lalo na ang mga salita ng tulang "Kung Tuyo na ang Luha Mo. Pinarangalan siya ng Cultural Center of the Philippines ng Gawad CCP Para sa Sining (Panitikan) noong Pebrero. samantala ng si de la Rama para sa Tanghalan. Mabisa at madaling unawai n ang kanyang pananagalog. haiskul at kolehiyo. 1992.nakapag-aral siya sa Mataas na Paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan (American Correspondence School). Kakikitaan ng diwang makabayan ang marami niy ang tula at nobela: lantad sa mga ito ang makatarungang poot sa pagiging tila is ang kolonya ng Estados Unidos ang kaniyang bansang Pilipinas. Santos at Jose Corazon de Jes us. Subalit ang tunay na dahilan ay naipakulong si Hernandez dahil sa pagiging pinuno ng Kongreso ng mga Samahang Manggagawa (Congress of Labor Organizations). Nakilala rin si Hernandez sa kanyang mga nobelang gaya ng "Ang Ibong Mandaragit" . sa gulang na 19. Ang mag-asawa ay kapwa kinilala bilang mga Pambansang Alagad ng Sining si Hernandez para sa Panitikan. nagsimula na siyang magsulat sa wikang Tagalog para s a pahayagang Watawat (Flag). katulad ng Parolang Ginto ni Clodualdo del Mundo at ng Talaang Bughaw ni Alejandro Abadilla. Naipakulong siya n i Elpidio Quirino dahil sa bintang na pagiging mapanghimagsik. na isa sa pinakamalak i. Nang lumaon ay nagsulat siya ng para sa mga Pagkaka isa at naging patnugot ng Mabuhay. at "Luha ng Buwaya". Noong kaniyang kabinataan. Nagturo di n siya sa Pamantasan ng Pilipinas. Noong 1932. napangasawa niy a ang Pilipinong aktres na si Atang de la Rama. Noong 1973. Napukaw ng kaniyang mga sulatin ang pansin ng mga dalubhasa sa wikang Tagalog at ilan sa kaniyang mga salaysayin at tula ay n apabilang sa mga antolohiya.

Santos sa Pasig. Kabibi at Tag-init. isang paligsahan ng mga man   . 1897. Ngun it mas inibig na gamitin ni Santos ang titik na K bilang kapalit ng C para sa ka niyang panggitnang pangalan. maiikling kuwentong sin ulat niya bilang National Fellow for Fiction. Santos. lider obrero. Natapos si Ildefonso Santos ng kursong edukasyon. Ulap at Mangingisda. Hindi lamang siya gu ro. Si Lope K. Nagturo rin siya sa Baguio Vocational Normal School. upang maipakita ang pagiging makabayan. ang Tinig ng Damdamin. Ang kanyang mga tula ay simple at karaniwan. Nakamit niy a ang pagkakaroon ng kadalubhasaan sa sining mula sa Colegio Filipino (Kolehiyo Pilipino).bilang Lope C. Si Ildefonso P. Namatay siya noong 21 Marso 2009 sa edad na 94. Kahanga-hanga ang kariktan ng kanyang mga tula dahil sa pananali tang ginamit niya. siya ay mahusay na tagapagsaling-wika at makata. matapos na makapag-aral sa Escuela Normal Superior de Maestros (Mataa s na Paaralang Normal para sa mga Guro) at sa Escuela de Derecho (Paaralan ng Ba tas). siya ang kauna-unahang nagturo ng Pilipino sa National Teacher s Co llege. Si Ildefonso Santos ay isa sa mga kinikilalang manunulat sa Tagalog noong panaho n ng Amerikano. May mga tanaga rin siyang naisulat tulad ng Palay. Siya ay ama ni Ildefonso P. Nang simulang ipaturo ang Pamb ansang Wika.ala ay Kuwento ni Mabuti. Doon na nagsimula a ng kanyang pagsulat ng mga tula. 1879 – Mayo 1. Santos . Ang Guryon. sa simula ng ika-1900 dantaon. kritiko. isa rin siyang abogado. Bu kod sa pagiging manunulat. katipunan ng kanyang mga piling sanaysay. at ang Sa Anino ng EDSA. 1991-1992. Maganda Ang Ninang Ko at Pagbabalik. Ang ilan sa kanyang mga tula na mababanggit ay Tatlong Inakay. na Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipi nas para sa Arkitektura noong taong 2000. Santos ay isang makata na isinilang sa bayan ng Malabon. Si Dianzon ang nakatuklas kay Ildefonso nang mabasa niya ang tula ng pag-ibig na sinulat ni Ildefonso. Si Iñigo Ed Regalado ay humanga rin kay Ildefonso. Nahilig si Ildefonso sa pagsusulat ng mga tula dahil sa kanyang pinsang si Leona rdo Dianzon na isang makata na naglalathala sa babasahing Ang Mithi. Ipinanganak si Lope K. Santos (Setyembre 25. ng U. Gab i. Naging dalubhasa siya sa larangan ng dupluhan. Kaisa-isang anak siya nina Andres Sant os at Atanacia Santiago. ngunit puna ng diwa at damdamin. Press. na kapwa mga katutubo sa Rizal. Ginamit niyang sagisag-panulat ang Ilaw Silanga n. at iti nuturing na "Ama ng Pambansang Wika at Balarila" ng Pilipinas. Ilan sa mga naging aklat niya ay ang Mga Piling Maiikling Kuwento ng Ateneo Univ ersity Press. Rizal .P. Jr. sa nayo n ng Baritan noong ika-23 ng Enero.sa mag-a sawang Ladislao Santos at Victoria Canseco. Parusa. n g De La Salle University Press. Isa raw siya sa mahusay at maingat magsulat ng mga tula avon sa mga kritiko. Paglalayag sa Puso ng Isang Bata. Sa Tabi ng Dagat. 1963) ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kaniyang kapanahunan.

Naglingkod din siya bilang senador para sa ika-labindalawang distrito ng bayan. Masugid siyang mambabasa ng iba t ibang babasahing pampanitikan lalung-lalo na n g mga nobelang sinulat ni Juan Valera. Si Epifanio de los Santos ay isang manananggol. ang Pepita Jimenez. Jaime de Veyra at Clemente Zulueta. Ama ng Balarilang Pilipino. kritiko. Tinapos niya sa Ateneo ang Bachiller en Artes ng may pinakamataas na p arangal na summa cum laude at pagkatapos ay kumuha ng Law sa Unibersidad ng Sant o Tomas. Kastila at Pranses. manunulat. Siya ang naging unang Pilipinong naging kasapi ng Spanish Ro yal Academia sa Madrid at nakilalang unang Academician ng bansa. naging gobernador naman si Santos ng Nueva Vizcaya mula 1918 hanggang 1920. isang manunulat na Kastila at may-akda ng isang nobela ng pag-ibig na kanyang kinalugdan. Griyego. Inglatera. Kaisa-isang anak ng maya mang hasyendero na si Escolastico de los Santos at Antonina Cristobal. naging punong-tagapangasiwa si Santos ng Sur ian ng Wikang Pambansa. Naging District Attorney siya ng San Isidro. Quezon. katulad ng Muling Pagsilang at Sampaguita. Intramuros ay nagmistulang laybrari at museo na naging tagpuan ng kanyang mga kaibigan na may hilig din sa Sining at pagsusulat tulad nina Cecilio Apostol. pilosopo ("philosopher") at masugid na kolektor ng mga antique. at nagkaroon sila ng limang anak. Naging editor din siya ng pahayagang La Independencia. nagkaroon siya ng malaking koleksiyon ng mga aklat sa Sini ng at Panitikan. ngunit h anggang sa huling sandali ng buhay ay hinangad ni Santos na maging Wikang Pamban sa ang Wikang Tagalog. Sa pagsusulat sa pahayagang ito ay ginamit niya ang sagisag n a G. Napangasawa ni Lope K. Nagkaroon siya ng karamdaman sa atay. Pagkatapos tapusin ang kanyang mg a unang taon ng pagaaral sa ilalim ng isang pribadong guro na si Jose A. mananalaysay (histo rian). Guerrero.     . Noong 1900. nagsimula siyang ma glingkod bilang patnugot para sa mga lathalaing nasa wikang Tagalog. F ernando Ma. pintor. Pagkatapos ng dalawang taon ay hinirang siyang miyembro ng Philip pine Commission para sa St. Louis Exposition. Dahil sa ma hilig siyang magbasa. musikero. Flores. Hukuman. Isinilang siya sa bayan ng Malabon noong Abril 7. subalit mas kilala rin siya sa karaniwang palayaw na Mang Openg. Itinatag ni Don Panyong (tawag sa kanya) at ng kanyang kaibigang si Clemente Zul ueta ang pahayagang La Libertad sa Malabon. isang kol ehiyala na mahusay tumugtog ng piyano at alpa. Noong 1902 nahalal siyang Gobernador ng Nueva Ecija at na ulit ng 1904 . 1871. Isa rin siyang dalubwika natutuhan niya ang mga wikang dayuhan tulad ng Latin.unula na maihahambing sa larangan ng balagtasan. Espanya. Naglakbay siya sa iba t ibang bans a tulad ng Pransya. Santos si Simeona Salazar noong ika-10 ng Pebrero. Italya at iba pang mga bansa sa Europa u pang bumisita sa mga aklatan at museo at mamili ng mga aklat para sa kanyang kol eksyon sa sariling aklatan. Haligi ng Panitikang Pilipino. Siya ang tagapagtatag ng babasahing Sampaguita. Sa katunayan. ay nag-aral din siya ng musika at pagpipinta na nanguna sa mga ga ntimpala. Kabilang sa mga katawagang nagbibigay parangal kay Sant os ang pagiging Paham ng Wika. Nanguna siya sa pagsusulit ng Ktt. Solon. mamamahayag. ang unang palapag ng kanyang tirahan sa Magallane s. Sa pamamagitan ni Manuel L. nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Ateneo de Manila. Nueva Ecija at doon din siya naging Kalihim Panlalawigan. Rafael Palma. Matapos maging gobernador ng lalawigan ng Rizal mula 1910 hanggang 1913. Maliban sa mga araling akadem iko sa Ateneo. 1900.

Ilan pa sa kanyang mga sinulat ay Literatur a Tagala (1911). Trinidad Parde de Tavera na binawian ng buhay. Sa kabila ng kani lang kahirapan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Noong 1918. Naglalakad siya sa p agpasok araw-araw nang nakapaa. Nuestra Literatura (1913). Ang kanyang unang asawa ay si Donya Urs ula Paez ng Malabon at ang pangalawa ay si Margarita Toralba ng Malolos. del Pilar.Noong 1906. isang rebolusyonaryo. Nakilala siya bilang mahusay na manunulat ng kasaysayan. tala mbuhay at kolektor tulad ni Don Panyong. Inihambing siya ng musikong editor na si Griffith kay Segovia ng Espanya sa natatanging talento niya sa paggitara. Mahusay siyang tumugtog ng piyano a t gitara. Sa kanyang panahon ay tatlo lamang ang kinikilalang mahusay sa pagtugt og ng gitara sa buong Pilipinas -isa si Don Panyong at ang dalawa niyang kasama ay si Hen. lamang ay hindi niya ito nabigyan ng panahon upa ng ang kanyang kakayahan ay lalo pang pagyamanin at paunlarin. Pangalawa siya sa anim na anak nina Jose Calderon at Manuela Ro ca. naging Direktor ng Ph ilippine General Hospital at naging Dekano pa rin ng Kolehiyo ng Medisina sa Uni bersidad ng Pilipinas. 1925 itinalaga siya ni Go bernador Heneral Leonard Wood bilang Direktor ng Kawanihan ng Biblioteka at Muse o bilang kapalit ni Dr. Trinidad Pardo de Tavera. Siya ang awtor ng Konstitusyon ng Unang Republika ng Pi lipinas lalong kilala sa tawag na Konstitusyon ng Malolos. at Folklore Musical de Filipinas (1920). Mahusay din siya sa pagpipinta. Ang isa niyang anak sa kanyang unang asawa ang nagmana sa kanya ng mahilig sa kasaysaya n at pananaliksik. Emilio Jacinto. Andres Bonifacio. at si Guillermo Tolentino. Si Felipe Calderon ay isang abogado at edukador na nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa. Kipkip niya ang kanyang tsinelas at saka lamang . nahirang siyang piscal ng dalawang lalawigan . Jose Rizal (1914). 1928 sa Maynila sa eded na 57 d ahil sa atake sa utak (cerebral attack). Isa ring mahusay na musikero si Don Panyong. Nagtapos si Felipe ng elementarya sa isang pribadong paaralan. isang mestisang Kastila-Filipina na taga-Santa Ana. Fernando Canon.Bulakan at at Bataan. Ang pinakamatan da niyang kapatid ay si Fernando Calderon na isang doctor. Siya ay isinilang sa Santa Cruz de Malabon (ngayon ay Tanza. Kung si Don Panyong ay di nakilalang tagapagsalita (speaker) siya naman ay nakak itaan ng kagalingan sa panunulat na umani pa ng papuri sa ibang bansa. Sinulat din niya ang mga talambuhay nina Dr. ang Highway 54 na nagdudugtog sa Lungsod ng Caloocan han ggang Lungsod ng Pasay ay ipinangalang Abenida Epifanio de los Santos o kilala b ilang EDSA. kila lang iskultor. Binawian ng buhay si Don Panyong noong Abril 28. Cavite) noong ika-4 ng Abril. El Teatro Tagalo (1911). hinirang siya ni Gobernador Heneral Francis Burton Harrison na Tech nical Director ng Philippine Census. Maynila. Dalawang beses nag-asawa si Don Panyong. El Proceso del Dr. Ang unang nalathalang sinulat ni Don Panyong ay ang Algo de Prosa (1909) isang koleksiyon ng mga sanaysay at maikling kuwento. 1868. at Ignacio Villamor. Marcelo H . At noong Mayo 16. Bilang paggalang sa kanyang kontribusyo n sa sining at kultura. Ang kanyang salin sa Kastila mula sa Tagalog ng Florante at Laura ni Balagtas ay itinuring n a isang klasiko sa panitikang Pilipino.

Isa si Calderon sa mga inaresto at nakulong sa Fort Santiago pagkatapos ng Unang Sigaw sa Balintawak bagama t madali rin siyang nakalaya. Nais ng kanyang ina na siya ay maging pari subalit ang nais niya ay maging abogado siya. Pumaso k siya sa Unibersidad ng Santo Tomas para mag-aral ng abogasya. Sinulat ni Calderon ang burador (draft) ng Konstitusyon at isinumite sa Kongreso . at kung hindi siy a ay magkakasakit ng tuberculosis. Sobrang hirap ng t rabaho at kakulangan sa pagkain ang nagpahina sa kanyang katawan. Muli siyang nag-aral sa Unibersidad ng Santo Tomas ng mga kurso sa Pilosopiya. sinabi sa kanya na dapat siyang magpahinga. Basa at Lorenzo Guerrero. Los Ult imos Dia del Regimen Español en Filipinas. Taong 1893 nang tanggapin niya ang katibayan ng pagtatapos sa Licentiate Jurispundencia. L iteratura at mga likas na Agham (Chemistry.niya ito isinusuot pagdating sa paaralan. nagturo siya ng mga anak ng mayayaman. Documentos para Historia Fillpinas. Batangas kung saan ay napangasawa niya si Josefa Amurao. Singapore at India. 1898 nang mabalitaan niyang nagballk na si Emilio Aguinaldo sa Cavite mula sa Hong Kong. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ang karangalan bilang Ama ng Malolo s Constitution. nanirahan siya sa Bauan. Nagtrabaho siya sa iba t ibang pahayagan subalit hindi siya nagtatagal sa kanyang gawain dahil s a kanyang damdaming makabayan.     . Tulad halimbawa. nagsulat din siya ng tala mbuhay ng kanyang mga kaibigan tulad nina Jose Ma. Tatlumpung taong gulang pa lamang siya noon suhalit kinilala na ang kahusayan niya sa siyen siya na pamamahala at Batas. Sa kanyang paglaya ay bumalik siya sa Maynila at namuhay nang tahimik kasama ng kanyang pamHya. sa isang pagkakataon nang siya a y isa sa bumubuo ng pamunuan ng pahayagang La Opinion. Sum ulat din siya ng mga sanaysay pangkasaysayan tulad ng kinilalang El Mas de Agost o en la Historia Patria (1896-1906). Nang siya ay magbalik sa Pilipinas. Agad namang tin anggap ito ni Aguinaldo. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa pagsiklab ng Himagsikan. Ang pagpapatibay sa "Constitutional Draft" na ginawa ni Calderon ay nilagdaan ni Aguinaldo noong Enero 21. 1899. Pinagtibay naman ito sapagkat nakahihigit daw ito sa Constitutional Program of the Philippine Republic na ginawa ni Apolinario Mabini. Ang pinakarnahusay niyang sinulat pangk asaysayan ay ang Mis Memorias Sabre la Revolucion na nalimbag at nalathala sa an yong aklat. Para sa kanya higit na mabuti na mawalan ng trabaho kaysa m akasama sa trabaho ang isang kaaway ng mamamayang Pilipino. Madali siyang itinalaga ni Aguinaldo bilang delegado ng Palawan sa Kongreso sa Malolos na ginanap sa simbahan ng Barasoain. anak ng isang mayaman. Mayo. Pinuntahan niya ito at inalok ang kanyang tulong. Nabigyan siya ng pagkakataong mangibang bansa nang bigyan siya ng isang mayamang mangangalakal ng pera na ginamit niya sa pag punta sa Hong Kong. Naglin gkod siya sa tanggapan ni Cayetano Arellano at nang sumunod na taon ay nagpraktis ng Batas sa Cavite. Mathematics at Physics). Nang magpating in siya sa doctor. Natapos niya ang kursong Bachiller en Artes sa Ateneo de Manila. isang anti-Filipino ay darating upang siyang maging editor ng pa hayagan. Upang may pagkakitaan. nagbitiw siya sa kanyang tungkulin kahit alam niyang kailangang-kailang an niya ang trabaho. nang malaman niyang si We nceslao Retana. Dahil sa kanyang angking talino ay mal ugod sa kanya ang mga·paring Hesuita kava siya ay binigyan ng iskolarsyip na pati ang tirahan at pagkain ay libre. Sa kabila ng pagiging abala niya bilang isang abogado.

Justice Florentino Torres. Dahil sa maagang namatay ang kanyang asawa. ekonomiks. Anak siya ni Elias delos Reyes at ni Leona Florentino. manunulat. Ang layunin ay palaganapin ang wik ang Tagalog. S iya ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independencia. Si Rolando Santos Tinio ay isang Pilipinong makata. Nagturo din siya sa Liceo de Manila at Inst itute de Muheres ng kasaysayan. manunulat ng sanaysay at guro. Matibay ang kanyang paniniwala na Tagalog at hindi Kastila o Ingles ang dapat na maging wikang pambansa ng mga Pilipino. Kahit na may karamdaman na at ipinagbawal ng doctor ang pag babasa. nagtatag nanaman siya ng sarnahan para sa proteksyo n ng mga sanggol na tinawag na La Proteccion de la Infancia. sosyolohiya.Si Calderon tulad ni Rizal ay mahilig sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. ang tanging kontribusyon ni Calderon ay ang pagkakatatag ng Escuela de De recho (School of Law) sa Maynila na siyang unang kolehiyo sa Batas dito sa Pilip inas. Siya ay isang mamamahayag. nagbabasa pa rin siya. Panahon ng Himagsikan at Panahon ng mga Amerikano. Si Isabelo delos Reyes ay kabilang sa tatlong panahon ng Panitikang Tagalog sa P anahon ng Propaganda. ang unang makatang babae ng Ilocos Sur. Pagkatapos ng dalawang taon. Kalaw at Sergio Osmeña. Sa larangan ng eduk asyon. Maynila noong Hulyo 6. 1908 sa gula ng na 40 lamang. manananggol at pinuno ng mga manggagawa. Ang ilan pa sa kanyang mga naisulat ay Las Islas Bisayas en la Epoca de la Conqu ista. kung saan nagmula ang kanyang mga magulang na s ina Dominador Tinio at Marciana Santos. Noong 1904 ay it inatag niya ang Sarnahan ng mga Mananagalog (Association of Tagalog Writers) sa tulong ng mga kilalang rnanunulat na Tagalog. Siya ay isang masigasig sa paglalahok sa mga industriya ng mga pelikulan g Pilipino at nawiwili sa pagtatrabaho sa mga sikat na artistang Pilipino kung s   . tagasalin. direk tor. nahanatili siyang mapagbasa at manunulat ng mga a rtikulong makabayan. Teodoro M. Historia de Ilocos at La Il Sensacional Memoria Sobre La Revolucion Filipi na. dramatista. Ang kanyang maagang pagpanaw ay ipinagluksa ng kanyang mga kaib igan na sina Rafael Palma. Binawian siya ng buhay sa St. Noong bata pa lamang siya. Isinilang si Tinio sa Gagalangin. Paul Hospital. Hanggang sa mga hu ling sandali ng kanyang buhay. nagkahilig si Tinio sa pagsasaayos at direksiyon sa mga kalaro para sa mga pagdiriwang nakaka suotan. muli siyang ikinasal sa isang magand a at batang-batang istudyante niya sa Escuela Derecho. Tundo. Maynila noong Marso 5. Dito ay nagturo siya ng Batas. 1937 nguni t may pinag-ugat mula sa Nueva Ecija. Nagkaroon siya ng dalawan g anak na babae na ang mga pangalan ay Concepcion at Cruzing. tagapuna. N oong 1905 ay itinatag niya ang Asosacion Historia de Filipinas. algebra at matematika. Nagtamo siya ng gantimpala s a Exposicion sa Madrid dahil sa kanyang El Folklore Filipino.

Sa pagkakataon. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at nagtapos naman ng kursong parmasyutika s a Unibersidad ng Santo Tomas noong 1876. Nagturo siya ng Ing gles. Palagi siyang inilarawan bilang madasalin. isa ring aktor at direktor. Sa pamamagitan nito. Sa tugon nito. tah imik at may pambihirang talino. Maynila. naghatid ng isang manunulat ang kanyang pani niwala sa halaga ng wikang Tagalog sa Malikhaing Pagsusulat. Leon Ma. Nakamit niy a ang Batsilyer ng Pilosopiya na nakamit niya ang dangal na magna cum laude sa e dad ng 18 sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1955 at Pantas ng Pinong Sining sa Malikhaing Pagsusulat sa Pamantasang Estado ng Iowa noong 1958. Sa kanyang pag-aaral pawang matataaS na marka ang nakamit ni Guerrero. nagpasiya si Tinio na magsulat sa wikang Tagalog at ang produkto ng pagsubok na ito ay ang mga koleksiyon ng mga tula na kasalukuyang tinatawag na Bagay. Siya ay ika-14 na anak ng isang prominente at relihiyosong mag-asawa.[5] Siya ay ikinasal kay Ella Luansing. naniwala si Tinio na ang Inggles ay makakalagis ng mga tikha na ninais niyang magbatid para sa kanyang mga likha . ang awang sa pagitan ng mga likha ni Tinio sa Inggles at mga nasa sa Tagalog. Ang layunin ng lathalain ay mapatunayan ang kakulangan ng Tagalog bilan g midyum ng manunulat ayon kay Lumbera. Nagtapos ng mababang paaralan sa Mababang Paaralan ng Lakandula sa Tundo noong 1 948. at may dalawang supling na isa sa kanila ay aktor na si Victoria. 195 8-1975. ang Sitsit sa Kuliglig ay malinaw na naglalarawan ang mga pang-araw-araw karanasan ng lumak i sa Tondo na nakatira sa kasalukyan sa kataasan ng Loyola. bagama t.aan hinangaan siya noong nasa kabataan niya. Sumulat siya ng kanyang koleksiyong pangmak ata: Poot at Ritwal (Rage and Ritual) kung saan nanalo ng gawad mula sa Pamantas an ng Pilipinas. Si Dr.   . at mataas na paaralan sa Mataas na Paaralang Letran noong 1951. Noong 1972. Sa Iowa.[5] Sa kalagitnaan ng dekada 60. Langit at lupa. Sa oras na ito. at sumunod ang Kagawaran ng Filipino. kung saan namuno siya ng Kagawaran ng Inggles. nagl athala si Tinio ng isang lathalain sa pahayagang pang-iskolar na Araling Pilipin o. Siya ay naging aktor ng pelikula at manunulat ng dulang pampelikula. Inilarawan ni Bienvenido Lumbera ang nalikom na ito bilang mabi kas at may tunay na walang-kamatayang hagkis kung nakuha mula sa Europeong mapam unang pagsusuring pampanitikan. sumulat si Tinio ng isa pang koleksiyong panulaan: Sitsit sa Kuliglig at dito ipinakita ang mahusay na pagkakaiba ng kanyang luma at bagong adbokasiya. mga paglalarawan ng sining at ang artis ta na di-gaanong may ugnayan sa pamamaraan ng pamumuhay ng Pilipino. 1853 sa Ermita. kung saan ang mga nagtataglay na bahagi ng mga tulang Inggles na isinalin sa Tagalog. Guerrero ay ipinanganak noong Enero 21. binigay niya ang tunay na hagkis sa tula ng likas na Pilipinong nasa kalagitnaang antas ng lipunan. Sina Leon George Guerrero at Clara Leogardo. Si Rolando Tinio ay ang natatanging imbentor ng "Taglish" sa panulaang Pilipino. at kursong sining pandulaan sa Pamantasang Ateneo de Manila. Nagtapos din ng maikling kurso sa sining pandulaan sa pamamagitan ng iskolarsyip na ipinagkaloob ng Sangguniang Britaniya sa Pamantasang Bristol noong 1968. sa isang panayam. K ung sa Poot at Ritwal (Rage and Ritual). nakilala si Tinio bilang magaling na manunulat na gumamit ng Inggles bi lang midyum ng Pilipinong manunulat. Filipino.

Siya ay naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Malolos para sa Pambansang Asembleya ng Pilipinas. sumapi si Leon Guerrero sa Kong reso ng Malolos at isa siya sa lumagda sa Konstitusyon ng Malolos noong ilunsad ang Unang Republika ng Pilipinas. Sumulat rin siya ng artikulo sa "La Independen cia". Siya rin ay naging editor nan g "La Republika Filipina". 1935. Ang pulitika ay naging bahagi rin ng buhay ni Guerrero. Siya rin ay naging pinuno ng "Bureau of Science" na s iyang nagdulot sa kanya ng lubos na kasiyahan at naging kuntento na sa buhay. Bilang isang Pilipinong may pagmamahal sa bayan. isang pahayagan noong panahon ng himagsikan.Noong taong 1883. Dito siya tumuklas ng iba t ibang halamang gamot na ang bisa ay maikukum para sa kahusayan ng gamot sa ibang bansa. Bukod dito siya ay nagturo ng "Natural History" sa Liceo de Manila na kung saan ay itinatag niya ang samahan ng mga guro sa parmasyutika (Faculty of Pharmacy). Siya ang kauna-unahang propesor sa Pilipinas na nagturo ng "Vegetable Histology" sa pamamaraang praktikal. Siya ay binawian ng buhay noong Abril 13.   . si Guerrero ay nagtayo ng sarili niyang tindahan ng gamot sa B inondo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful