PANUNURING PAMPELIKULA mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula 1.

TEMA- ang maituturing na pinakapundasyon sa pagsusuri ng isang pelikula. ito ang nagsasaad ng pinkapaksa, layunin, o mensahe ng pelikula. makatutulong ang sumusunod na mga tanong sa pagsusuri ng tema ng pelikula: a) sino ang mga tauhan sa pelikula? Masasalamin ba sa mga tauhan ang ugali o asal ng totoong tao sa ating lipunan? Ano/ Sino ang kinakatawan ngmga pangunahing tauhan sa pelikula? b) Anong mensahe ang nais ipahatid ng pelikula? 2. MGA TAUHAN - ang mga tao nga gumaganap ng iba't- ibang katauhan o karakter saisang pelikula. a) makatotohanan ba ta mahusay ang kanilang pagganap? naayon ba sa kanilang pananamit, paraan ng pagsasalita at iba pang mga kilos ang kanilang pagganap? ang mga tauhan ba ay nababagay sa panahon at tema ng pelikula? patunayan ang mga sagot. b) habang pinanonood ang pelikula, may pagbabago bang nangyari sa mga katauhan ng pelikula? sa paanong paraan? nakatutok ba ang kwento sa isa o higit pa sa dalawang tauhan? 3) EDITING NG PELIKULA- masasabing maayos ang pagkaka-edit ng pelikula kung angkop ang pagkakasunud-sunod ng mga eksena o kuha kapag pinagsama-sama na ang mga ito. a) maayos ba ang daloy ng mga kesena? Maayos ba ang transisyon o ang pag-usad ng isang eksena patungkol sa kasunod? b) nasunod ba ang banghay ng pelikula o may mga eksenang saliwa at hindi dapat naroon? Ipaliwanag. 4) PAGLALAPAT NG MUSIKA AT TUNOG- ito ang musikang tumutugtog habang may eksena; ang musika ay maaaring nagmumula sa mismong eksena o labas sa eksena. ito rin ang mahahalagang tunog na nagbibigay ng higit na kabuluhan sa bawat eksena. a) angkop ba o may kakulangan ang tunog o musika sa pelikula? Ipaliwanag. Ang tunog ba ay may kaugnayan sa mga eksenang ipinakikita? mas nabibigyang-pansin ba ang tunog kaysa sa mga eksena? 5) KONKLUSYON AT REKOMENDASYON - upang higit na mapahusay at mapaganda ang pelikula

PANUNURI: Nakakatuwang isipin na ang pelikulang ito ay may kaugnayan sa tunay pangyayari sa panahong pre-kolonyal. mga puno. nasisira ang kasukdulan ng eksena. nahulog ang loob ni Urduja kay Lim Hang. ayaw sa kanya ni Urduja. Kahit hindi pa ito kasing-husay ng pagkakayari ng mga animations na ginagawa sa ibang bansa. isang samurai. ang pagiging masunurin ng mga kababaihan sa kanilang mga asawa. Hindi ko gaanong nagustuhan ang pagkakaroon ng mga awitin sa pagitan ng mga eksena dahil sa aking palagay. hindi ito nakatutulong sa daloy ng kuwento. at ni Daisuke. . isang piratang Tsino. kundi ¶pilit·. SYNOPSIS: Ang pelikulang ito ay tungkol kay Prinsesa Urduja. na makatakas si Lim Hang at bumalik sa lugar nina Urduja. Ngunit. Ngunit. Sa kabilang dako. kinasabwat niya si Wang. isang heneral na Tsino na sinusubukang mahuli si Lim Hang. anak ng puno ng tribong Tawalisi at isang magiting na prinsesa ng Pangasinan. Kahit na ang kanilang pag-iibigan ay pinagbabawal. Nais ng kanyang ama na magpakasal siya kay Simakwel. talon at marami pang iba). sa aspeto ng kung anong uri ng pamumuhay ang mayroon noon. Tarzan (ang paglipat-lipat mula sa isang baging patungo sa isa) at Mulan (ang paggamit ng espada bilang sandata. Akma ang mga tinig ng mga kinuhang voice actors sa tauhang kanilang ginagampanan o binobosesan. Kasama ng mga Badjao. hindi pinapakita ng pelikulang ito ang tunay na buhay ni Prinsesa Urduja. Isang magandang simula ang pelikulang ito sa larangan ng animation. Masasabi kong mahusay ang paglalapat ng boses ng mga tauhan. itinuloy pa rin nila ito. Dahil desperado si Simakwel na ma-siguro ang kanyang pamumuno. kaya bilang isang ginoo. subalit. Nagustuhan ko rin ang pagpapakita ng pelikulang ito ng pakikipaglaban ng mga kababaihan sa kanilang mga karapatan (feminismo) na makikita sa tauhan ni Urduja. Maituturing kong kahanga-hanga ang pagkakagawa ng animations sa pelikula kahit na ito ay hindi pa maihahambing sa mga animations na ginagawa sa Estados Unidos. mga Tsino). Isang araw. Bilang mga kaibigan ni Lim Hang. isang nagsasalitang daga. Ang kathang-sining na ito ay naisakatuparan sa ilalim ng direksyon at panunulat ni Reggie Entienza. sa tangkang pagpana sa kanya ng isang Badjao. Binigyan din ng Film Ratings Board ng A-Rating ang pelikulang ito. Ang mapupuna ko lamang ay ang tila paggaya ng ilan sa mga tauhan at eksena nito sa ilan sa mga Disney Classics tulad ng Pocahontas (ang pisikal na kaanyuan ni Urduja. Nagbanta si Wang na sasakupin niya ang mga Tawalisi kapag hindi sumuko Lim Hang. Mahusay ring isinulat ang mga dayalogo ngunit personal kong hindi nagustuhan ang pagsingit ng ilang mga salitang Ingles dahil hindi ito nagtunog natural. iniligtas siya ni Lim Hang. sa halip. sinuko niya ang kanyang sarili upang iligtas si Urduja at ang kanyang pamayanan. nagustuhan ko ang paggamit ng mga tauhan ng mga salitang kolokyal kaysa sa paggamit ng mga salitang pampanitikan. Madaling intindihin at payak ang kuwento ng pelikulang ito kaya akmang-akma itong panoorin ng mga tao sa kahit anumang edad sila nabibilang ngunit madaling hulaan ang katapusan ng istorya. kaya naman iminumungkahi ko na mapanood ito ng mga mag-aaral sa Unang Taon dahil pinag-aaralan makatutulong ito sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Kinasal sina Urduja at Lim Hang at sila ay namuhay nang matiwasay. ang mga digmaan sa pagitan ng mga tribo. tinulungan ni Kukut. sama-sama nilang niligtas ang mga Tawalisi sa kamay ni Wang at sila ay nagtagumpay. Binago ang ilang aspeto nito tulad na lamang ng kanyang buhay-pag-ibig (dahil sabi ng totoong Prinsesa Urduja na magpapakasal lamang siya kapag may isang lalaking makipag-tagisan at natalo siya) upang makabuo ng isang pelikulang kahali-halina sa masa. hindi sumunod si Wang sa kanyang mga sinabi at kanyang sinakop pa rin ang Tawalisi. Masasabi kong magandang simula na ang pelikulang ito sa larangan ng kontemporaryong pag-aanimate ng mga pelikula. Buhat nito. isang mayabang na mandirigma na asam ang pagiging pinuno ng tribong Tawalisi sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Urduja. maaasahan natin na mapagpapabuti pa ito sa kalaunan.Isang Panunuri sa Pelikulang "Urduja" Ayon sa mga patalastas. Ngunit ang inaabangan ng lahat ay ang kalidad ng animation na ginawa ng mga manlilikhang Pilipino. at marami pang iba. ang pelikulang ´Urdujaµ ay ang kauna-unahang full-length animated na pelikula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful