Kaugnayan ng Gramatika at Retorika

Balangkas
Pagbuo ng Pangungusap Mabisang pananalita Rhetorical o transisyonal devices

Pagbuo ng Pangungusap
Kailangan ng kaisahan sa pangungusap para maging efektivo ito.
Bawat bahagi ng pangungusap Pangunahing Diwa

May Kaisahan

Pagbuo ng Pangungusap
1. Tiyakin ang timbang na ideya at paralelismo sa loob ng pangungusap.
[Timbang] X Matapos magsitangis ay agad na nagbalot ng mga gamit ang mga napaalis na iskwater. Matapos magsitangis ay agad na nagsipagbalot ng mga gamit ang mga napaalis na iskwater.

Pagbuo ng Pangungusap
1. (Pagpapatuloy«)
[Paralelismo] X Ang pag-eehersisyo at masusustansyang pagkain ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Ang pag-eehersisyo at pagkain ng mga masustansyang pagkain ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan.

Pagbuo ng Pangungusap
2. Tiyaking nagkakaisa ang mga aspekto ng pandiwa sa pangungusap
X Nagsialis at nagsisiuwi na ang mga panauhin ko kanina. Nagsialis at nagsiuwi na ang mga panauhin ko kanina.

Pagbuo ng Pangungusap
3. Huwag pagsamahin sa pangungusap ang hindi magkaugnay na kaisipan.
X Hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit at nahilig tayo sa kalayawan. Hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit.

Pagbuo ng Pangungusap
4. Iwasan ang pagsasama-sama ng maraming
kaisipan sa isang pangungusap. X Ang pagsasayaw gaya rin ng paglalaro ng mga
bata ng taguan kung gabing walang buwan at ng pagdadama ng mga lalaking walang magawa at nagpapalipas ng oras sa pagupitan ay tunay na nakaaaliw. 
Ang pagsasayaw, gaya ng paglalaro ng taguan ng mga bata, ay tunay na nakalilibang.

Pagbuo ng Pangungusap
5. Gawing malinaw sa pangungusap kung alin ang pangunahing sugnay at panulong na sugnay.
X Upang masagip niya iyon, lumusong siya sa baha para masagip ang kotse. Upang masagip niya ang kotse, lumusong siya sa baha.

Pagbuo ng Pangungusap
6. Kapag ang simuno ay di gumaganap ang kilos gamitin ang tinig na balintayak ng pandiwa.
X Si Jose ay nagsulat ng liham para kay Ana. Ang liham ay sinulat ni Jose para kay Ana.

Pagbuo ng Pangungusap
7. Huwag ilayo ang salitang panuring sa tinuturingang salita.
X Mahirap ang buhay ngayon talaga.  Mahirap talaga ang buhay ngayon.

Pagbuo ng Pangungusap
8. Ilapit ang panghalip na pamanggit sa pangngalang kinakatawan nito.
X Ginamit ni Ana ang perlas sa klase na bigay ng lola niya.  Ginamit ni Ana sa klase ang perlas na bigay ng lola niya.

Pagbuo ng Pangungusap
9. Sa Filipino, una ang panaguri kaysa sa
simuno sa karaniwang ayos ng pangungusap.
a. Magaling magturo ang titser ko. b. Sinusubukang lutasin ni GMA ang problema. KAYSA: a. Ang titser ko ay magaling magturo. b. Ang problema ay sinusubukang lutasin ni GMA.

Mabisang Pananalita
- Panghalip na Panao Halimbawa: Si Louis ay tanghali na kung gumising kaya siya nahuli sa klase. Nasan na ba si Francis? Kailangan ko na siya ngayon.

- Panghalip na Pamatlig Halimbawa:
Pakilagay ang gamit ko dyan sa upuan. Matagal ko ng hinahanap ang libro ko, san mo ito nakita?

Salitang Naghahayag ng Karagdagan Halimbawa: Gusto ko pumunta sa isang lugar na tahimik ang kapaligiran, maganda ang tanawin at walang nakakikilala sa akin. Hindi lang Tokyo, Narita at Shibuya ang ating pupuntahan sa Japan, may isa pang lugar.

‡ Mga Salitang naghahayag ng pagsalungat

Subalit Ngunit Pero Bagamat

Halimbawa: ³Subalit ang realidad ng buhay, ng lipunan at ng mamamayan sa bansang ito ay hindi lamang nagsasaad ng ligaya at tuwa.´ ³Ngunit ni wala sa isa mang tuminag sa mga nakikiramay. Parang may kinakailangang bagay na di inaasahang mangyayari.´

MGA SALITANG NAGHAHAYAG NG BUNGA NG SINUNDAN Dahil Bunga Sapagkat

Halimbawa: ³Dahil sa magandang pakikisama, nakaamot paminsan-minsan ng kung anu-ano si aling Dora sa mga kapwa tindera.´ ³Bunga nito at may pagkakataong higit na pinapanigan ng alipin ang kanyang panginoon kaysa kapwa niya.´

Salitang naghahayad ng pagkakasunod-sunod ayon sa panahon * Huling natapos kumain ang grupo nila Janjan. * Pagkatapos kong kumakain ng hapunan, biglang tumawag ang aking kaibigan.

Salitang magkasing kahulugan at pag-uulit ng mga salita
Maraming siga-siga sa Tondo. Ngunit pawang bastabasta lang ito kung ihahambing sa pagkasiga ni Necor. Si Necor ang siga ng mga siga sa Tondo.

Lahat ng nagugustuhan ni John Dean ay ang magagandang babae. Napupukaw ang kanyang atensyon sakanila. Kung kaya, kapag may dumadaang babaeng marikit, siya¶y mapapatitig talaga.

MARAMING SALAMAT!!!