Mga Pamahiin ng mga Pilipino

Ashley kyle v. reyes 1-3 st Gertrude

1. Huwag daw iiwanang magisa ang labi. Dapat daw at least may isa na nagbabantay o kaya may isa na hindi tulog. 2. Huwag patutuluin ang luha sa salamin ng kabaong. Kapag ito ay nangyari, ang patay na tao ay magkakaroon ng mahirap na paglalakbay sa kabilang daigdig. 3. Huwag magdadala ng anumang pagkain mula sa burol, mapa-candy o kape. 4. Pagmaglalagay ng Rosary sa kamay ng namatay, siguraduhin daw na ito ay pinatid. Kasi daw baka daw magsunod sunod ang patay sa pamilya. 5. Tatakluban ng anumang tela ang salamin ng bahay ng namatayan pag dito ito binurol para daw hindi magpakita ang namatay. 6. Kung sa bahay daw ibinurol ang patay bawal daw maglinis o magwalis. Dadamputin lang daw dapat ang mga dumi. 7. Sa iyong lamay, huwag ihatid ang mga nakikiramay sa pintuan ng simbahan o ng punenarya. 8. Sa oras ng libing, hindi daw pwedeng ang mga immediate family ang magtatangal ng mga bulaklak at ribbon sa kabaong. Dapat daw ay ibang tao. 9. Yun daw tinaggal na mga ribbon na may pangalan at aspili, itatapon daw yoon at hindi dadalhin. 10. Bawal magsuot ng matitingkad na kulay sa loob ng isang taon. Dapat daw ay itim, puti at earth colors lang. 11. Laging dalhin ang kabaong palabas ng bahay, simbahan o punenarya una ang ulunan. Maiiwasan nito ang pagbabalik ng kaluluwa ng namatay. 12. Sa martsa ng libing, ang isang lalaki na may buntis na asawa ay hindi dapat magbuhat ng kabaong. Bago siya umuwi, siya ay dapat na magsindi ng sigarilyo mula sa apoy ng "gate" ng sementeryo upang mapaalis ang mga espiritu ng mga patay. 13. Kapag nagbungkal ng butas na libingan na mas malaki pa kesa sa kabaong, ito ay magiging sanhi ng pagsali ng isang malapit na kamag-anak sa libingan ng patay. 14. Matapos ang libing, huwag kang uuwi agad upang ang espiritu ng namatay ay hindi ka sundan sa iyong bahay. 15. Ang kabaong ay dapat na gawin sa tamang sukat ng namatay. Kung hindi, ang isang kasapi ng pamilya ng namatay ay mamamatay sa loob ng mabilis na panahon.