Maikling Talambuhay ni Jose Rizal

85 85 rate or flag this page Tweet this rate o flag ang page na ito Tweet

By MM Del Rosario By MM Del Rosario

See all 5 photos Tingnan ang lahat ng 5 mga larawan Patriot, physician and man of letters whose life and literary works were an inspiration to the Philippine nationalist movement. Taong makabayan, manggagamot at ang tao ng mga titik na ang buhay at mga akdang pampanitikan ay isang inspirasyon sa Philippine kilusang makabayan.

Dr Jose Rizal - National Hero of the Philippines Dr Jose Rizal - National Hero ng Pilipinas
Dr Jose Protacio Rizal was born in the town of Calamba, Laguna on 19th June 1861. Dr Jose Protacio Rizal ay ipinanganak sa bayan ng Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. The second son and the seventh among the eleven children of Francisco Mercado and Teodora Alonso. Ang

Belgiun in 1891 exposed the cruelties of the Spanish friars in the Philippines.ikalawang anak at ang ikapitong sa gitna ng mga labing isang anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso. Kinuha niya ang graduate studies sa Paris. Siya nag-aral ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas ngunit nagkaroon na huminto dahil siya nadama na ang mga Filipino mag-aaral ay pagiging descriminated by kanilang Dominican tyutor. He took graduate studies in Paris. With his mother as his first teacher. Rizal ay isang mapanlikha manunulat at ay anti-karahasan. he began his early education at home and continued it in Binan. industry and agriculture and freedom from the oppressive Spanish colonial administration. Belgiun sa 1891 nakalabas na ang cruelties ng mga Espanyol sa Kastila sa Pilipinas . Laguna. siya natapos ang kanyang kurso sa Pilosopiya at Literatura na may isang grade ng "Excellent". he learned to read and write in at least 10 languages. isang non marahas na reporma sa lipunan ng mga mamamayang makabayan at forum para sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang pag-asa para sa reporma. an non violent reform society of patriotic citizen and a forum for Filipinos to express their hopes for reform. He rather fight using his pen than his might. na kaniyang inanyuan La Liga Filipina. Rizal's two books "Noli Me Tangere " (Touch Me Not) which he wrote while he was in Berlin. Rizal's dalawang mga libro "Noli Me Tangere" (Touch Me Not) na kung saan siya wrote habang siya ay sa Berlin. Rizal was a prolific writer and was anti-violence. Siya halip away gamit ang kanyang pen kaysa sa kaniyang kapangyarihan. siya natutunan na basahin at magsulat sa hindi bababa sa 10 mga wika. Siya rin ang aral ng pagpipinta. He also studied painting. Siya nagpunta sa Madrid sa Universidad Central de Madrid at sa 1885 sa edad na 24. France & Heidelberg. He entered a Jesuit-run Ateneo Municipal de Manila in 1872 and obtained a bachelor's degree with highest honors in 1876. upang itaguyod ang pag-unlad ng komersiyo. mga depekto sa mga Espanyol na pangangasiwa at ang bisyo ng mga pari. Alemanya sa 1887 at "El Filibusterismo" (Ang mga rebeldeng) sa Ghent. Siya ipinasok sa isang Heswita-run Ateneo Municipal de Manila sa 1872 at nakuha bachelor's degree na may isang pinakamataas na honors sa 1876. He went to Madrid at Universidad Central de Madrid and in 1885 at the age of 24. to promote progress through commerce. ang mga librong ito sinabi tungkol sa mga kaapihan ng mga Espanyol kolonyal na patakaran. . He studied medicine at the University of Santo Tomas but had to stop because he felt that the Filipino students were being descriminated by their Dominican tutors. sculpture. eskultura. Germany. Mga ito ng dalawang mga libro na ginawa Rizal bilang isang minarkahan tao sa mga Espanyol sa Kastila. These two books made Rizal as a marked man to the Spanish friars. France & Heidelberg. the defects of the Spanish administration and the vices of the clergy. y In 1892 when Rizal returned to the Philippines. Ang kanyang ina ang kaniyang unang guro. these books told about the oppression of the Spanish colonial rule. industriya at agrikultura at kalayaan mula sa mapang-api Espanyol kolonyal na administrasyon. Alemanya. he finished his course in Philosophy and Letters with a grade of "Excellent". Sa 1892 kapag Rizal bumalik sa Pilipinas. he formed La Liga Filipina . siya ay nagsimula niyang edukasyon sa bahay at ipinagpatuloy ito sa Biñan. Laguna. Germany in 1887 and "El Filibusterismo " (The Rebel) in Ghent.

y On July 6. He remained in exile for four years. Sa Dapitan din siya nakilala. he applied his knowledge in engineering by constructing a system of waterworks in order to furnish clean water to the towns people. isang lihim na makabayang lipunan inilunsad ng isang mag-alsa laban sa mga Kastila. umibig at nanirahan sa Josephine Bracken. in northwestern Mindanao. he was imprisoned in Fort Santiago . tinanong Governor Ramon Blanco na magpadala kanya sa Cuba ngunit sa halip na siya ay dinala pabalik sa Manila at ibinilanggo para sa ikalawang oras sa Fort Santiago. siya ay ipinatapon sa Dapitan. sa mula sa hilagang-kanluran Mindanao. a nationalist secret society launched a revolt against the Spaniards. . itinatag niya ang isang paaralan para sa mga boys. sa mga singil ng fomenting ligalig laban sa Espanya. he was exiled to Dapitan. he established a school for boys. his enemies were able to linked him with the revolt. Sa 1896. fell in love and lived with Josephine Bracken. Upang maiwasan ang pagiging kasangkot sa lumipat upang simulan ang isang rebolusyon. y In 1896. the Katipunan . ang kanyang mga kaaway ay able sa naka-link na siya ng mga mag-alsa. To avoid being involved in the move to start a revolution. siya ay ikinulong sa Fort Santiago . he practice medicine. ang Katipunan. siya na pagsasanay ng gamot. maipapataas mga proyekto ng komunidad unlad. while he was in politcal exile in Dapitan. on the charge of fomenting unrest against Spain. siya na ginagamit ang kanyang kaalaman sa engineering sa pamamagitan ng paggawa sa isang sistema ng patubigan upang lagyan ng muwebles malinis tubig sa mga tao sa nayon. 1892. 1892. Sa Hulyo 6. habang siya ay sa politcal pagpapatapon sa Dapitan. Siya ay nanatili sa pagpapatapon ng apat na taon. In Dapitan he also met. bagaman Jose Rizal ay walang koneksyon sa mga organisasyon. he asked Governor Ramon Blanco to send him to Cuba but instead he was brought back to Manila and jailed for the second time in Fort Santiago. although Jose Rizal had no connection with the organization. promoted community development projects.

now known as Luneta Park in Manila. On December 26. sedisyon. Siya ay iginawad sa 30 Disyembre 1896 sa edad na 35 sa pamamagitan ng isang grupo ng nagpapaputok sa Bagumbayan. He was executed on December 30. Rizal was sentenced to die. na ngayon na kilala bilang Luneta Park sa Maynila. sedition. 1896. and of forming illegal association. Sa Disyembre 26.Rizal Monument at Luneta Park Rizal Monument sa Luneta Park The Rizal monument was created by a Swiss sculptor named Richard Kissling. . siya ay nahatulan ng paghihimagsik. Sa gabi ng kanyang pagpapatupad habang nakakulong sa Fort Bonifacio. Rizal wrote isang tula na Mi sa nakaraang buwan Adios (Huling Paalam) at itinago sa loob ng mitsero gas at binigyan ng gas mitsero sa kanyang kapatid na si Trinidad at ang kaniyang asawa Josephine. pagkatapos ng isang paglilitis. he was convicted of rebellion. at ng pagbubuo ng mga iligal na asosasyon. after a trial. si Rizal ay nahatulan ng mamamatay. Rizal wrote a poem Mi Ultimo Adios (My Last Farewell) and hid it inside the gas burner and gave the gas burner to his sister Trinidad and his wife Josephine. 1896 at the age of 35 by a firing squad at Bagumbayan. Ang site ay binantayan ng 24 oras sa isang araw 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng ceremonial kawal na kilala bilang Kabalyeros de Rizal. On the eve of his execution while confined in Fort Santiago. The site is guarded 24 hours a day 7 days a week by ceremonial soldiers known as Kabalyeros de Rizal. 1896. Ang Rizal monumento ay nilikha sa pamamagitan ng Swiss iskultor nagngangalang Richard Kissling.

. Mi Ultimo Adios to serve as an inspiration for the next generations. isang pintor. isang tagapagturo. isang doktor. makata.a linguist. Mi sa nakaraang buwan Adios upang maglingkod bilang isang inspirasyon para sa susunod na henerasyon. iniwan niya ang kaniyang mga tao ang kanyang pinakadakilang makabayan tula. a reformer and a visionary. a scientist. a painter. isang siyentipiko.isang lingguwista. isang reformer at isang mapangarapin. Jose Rizal ay isang tao ng maraming mga kabutihan .Jose Rizal was a man of many accomplishments . isang nobelista. he left his people his greatest patriotic poem. a poet. an educator. a novelist. a doctor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful