Maikling Talambuhay ni Jose Rizal

85 85 rate or flag this page Tweet this rate o flag ang page na ito Tweet

By MM Del Rosario By MM Del Rosario

See all 5 photos Tingnan ang lahat ng 5 mga larawan Patriot, physician and man of letters whose life and literary works were an inspiration to the Philippine nationalist movement. Taong makabayan, manggagamot at ang tao ng mga titik na ang buhay at mga akdang pampanitikan ay isang inspirasyon sa Philippine kilusang makabayan.

Dr Jose Rizal - National Hero of the Philippines Dr Jose Rizal - National Hero ng Pilipinas
Dr Jose Protacio Rizal was born in the town of Calamba, Laguna on 19th June 1861. Dr Jose Protacio Rizal ay ipinanganak sa bayan ng Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. The second son and the seventh among the eleven children of Francisco Mercado and Teodora Alonso. Ang

France & Heidelberg. eskultura. Belgiun in 1891 exposed the cruelties of the Spanish friars in the Philippines. isang non marahas na reporma sa lipunan ng mga mamamayang makabayan at forum para sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang pag-asa para sa reporma. to promote progress through commerce. Germany in 1887 and "El Filibusterismo " (The Rebel) in Ghent. sculpture. Alemanya sa 1887 at "El Filibusterismo" (Ang mga rebeldeng) sa Ghent. Siya rin ang aral ng pagpipinta. Siya nag-aral ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas ngunit nagkaroon na huminto dahil siya nadama na ang mga Filipino mag-aaral ay pagiging descriminated by kanilang Dominican tyutor. He entered a Jesuit-run Ateneo Municipal de Manila in 1872 and obtained a bachelor's degree with highest honors in 1876. Laguna. Laguna. Rizal's two books "Noli Me Tangere " (Touch Me Not) which he wrote while he was in Berlin. mga depekto sa mga Espanyol na pangangasiwa at ang bisyo ng mga pari. France & Heidelberg. With his mother as his first teacher. He also studied painting. the defects of the Spanish administration and the vices of the clergy. He went to Madrid at Universidad Central de Madrid and in 1885 at the age of 24. Siya halip away gamit ang kanyang pen kaysa sa kaniyang kapangyarihan. siya natapos ang kanyang kurso sa Pilosopiya at Literatura na may isang grade ng "Excellent". Mga ito ng dalawang mga libro na ginawa Rizal bilang isang minarkahan tao sa mga Espanyol sa Kastila. Ang kanyang ina ang kaniyang unang guro. Belgiun sa 1891 nakalabas na ang cruelties ng mga Espanyol sa Kastila sa Pilipinas . an non violent reform society of patriotic citizen and a forum for Filipinos to express their hopes for reform. Kinuha niya ang graduate studies sa Paris. he learned to read and write in at least 10 languages. industry and agriculture and freedom from the oppressive Spanish colonial administration.ikalawang anak at ang ikapitong sa gitna ng mga labing isang anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso. upang itaguyod ang pag-unlad ng komersiyo. Siya nagpunta sa Madrid sa Universidad Central de Madrid at sa 1885 sa edad na 24. siya natutunan na basahin at magsulat sa hindi bababa sa 10 mga wika. these books told about the oppression of the Spanish colonial rule. ang mga librong ito sinabi tungkol sa mga kaapihan ng mga Espanyol kolonyal na patakaran. industriya at agrikultura at kalayaan mula sa mapang-api Espanyol kolonyal na administrasyon. Siya ipinasok sa isang Heswita-run Ateneo Municipal de Manila sa 1872 at nakuha bachelor's degree na may isang pinakamataas na honors sa 1876. na kaniyang inanyuan La Liga Filipina. He studied medicine at the University of Santo Tomas but had to stop because he felt that the Filipino students were being descriminated by their Dominican tutors. Rizal ay isang mapanlikha manunulat at ay anti-karahasan. . y In 1892 when Rizal returned to the Philippines. siya ay nagsimula niyang edukasyon sa bahay at ipinagpatuloy ito sa Biñan. Rizal was a prolific writer and was anti-violence. Germany. He rather fight using his pen than his might. These two books made Rizal as a marked man to the Spanish friars. he formed La Liga Filipina . he began his early education at home and continued it in Binan. Rizal's dalawang mga libro "Noli Me Tangere" (Touch Me Not) na kung saan siya wrote habang siya ay sa Berlin. he finished his course in Philosophy and Letters with a grade of "Excellent". He took graduate studies in Paris. Sa 1892 kapag Rizal bumalik sa Pilipinas. Alemanya.

his enemies were able to linked him with the revolt. sa mga singil ng fomenting ligalig laban sa Espanya. umibig at nanirahan sa Josephine Bracken. he was exiled to Dapitan. he applied his knowledge in engineering by constructing a system of waterworks in order to furnish clean water to the towns people. siya ay ikinulong sa Fort Santiago . siya ay ipinatapon sa Dapitan. while he was in politcal exile in Dapitan. ang kanyang mga kaaway ay able sa naka-link na siya ng mga mag-alsa. To avoid being involved in the move to start a revolution. maipapataas mga proyekto ng komunidad unlad. In Dapitan he also met. isang lihim na makabayang lipunan inilunsad ng isang mag-alsa laban sa mga Kastila. Upang maiwasan ang pagiging kasangkot sa lumipat upang simulan ang isang rebolusyon. the Katipunan . promoted community development projects. bagaman Jose Rizal ay walang koneksyon sa mga organisasyon. y In 1896. he practice medicine. although Jose Rizal had no connection with the organization. siya na ginagamit ang kanyang kaalaman sa engineering sa pamamagitan ng paggawa sa isang sistema ng patubigan upang lagyan ng muwebles malinis tubig sa mga tao sa nayon. on the charge of fomenting unrest against Spain. in northwestern Mindanao. tinanong Governor Ramon Blanco na magpadala kanya sa Cuba ngunit sa halip na siya ay dinala pabalik sa Manila at ibinilanggo para sa ikalawang oras sa Fort Santiago. ang Katipunan. 1892. He remained in exile for four years. he asked Governor Ramon Blanco to send him to Cuba but instead he was brought back to Manila and jailed for the second time in Fort Santiago. itinatag niya ang isang paaralan para sa mga boys. Sa Dapitan din siya nakilala. Siya ay nanatili sa pagpapatapon ng apat na taon. a nationalist secret society launched a revolt against the Spaniards. siya na pagsasanay ng gamot. sa mula sa hilagang-kanluran Mindanao. Sa Hulyo 6. fell in love and lived with Josephine Bracken. Sa 1896. 1892. he established a school for boys. . he was imprisoned in Fort Santiago . habang siya ay sa politcal pagpapatapon sa Dapitan.y On July 6.

Sa gabi ng kanyang pagpapatupad habang nakakulong sa Fort Bonifacio. He was executed on December 30. and of forming illegal association. he was convicted of rebellion. after a trial. On the eve of his execution while confined in Fort Santiago. si Rizal ay nahatulan ng mamamatay. sedition. sedisyon. 1896 at the age of 35 by a firing squad at Bagumbayan. The site is guarded 24 hours a day 7 days a week by ceremonial soldiers known as Kabalyeros de Rizal. siya ay nahatulan ng paghihimagsik. 1896.Rizal Monument at Luneta Park Rizal Monument sa Luneta Park The Rizal monument was created by a Swiss sculptor named Richard Kissling. Ang Rizal monumento ay nilikha sa pamamagitan ng Swiss iskultor nagngangalang Richard Kissling. now known as Luneta Park in Manila. Rizal wrote isang tula na Mi sa nakaraang buwan Adios (Huling Paalam) at itinago sa loob ng mitsero gas at binigyan ng gas mitsero sa kanyang kapatid na si Trinidad at ang kaniyang asawa Josephine. Sa Disyembre 26. . On December 26. Ang site ay binantayan ng 24 oras sa isang araw 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng ceremonial kawal na kilala bilang Kabalyeros de Rizal. Rizal wrote a poem Mi Ultimo Adios (My Last Farewell) and hid it inside the gas burner and gave the gas burner to his sister Trinidad and his wife Josephine. na ngayon na kilala bilang Luneta Park sa Maynila. 1896. Rizal was sentenced to die. at ng pagbubuo ng mga iligal na asosasyon. Siya ay iginawad sa 30 Disyembre 1896 sa edad na 35 sa pamamagitan ng isang grupo ng nagpapaputok sa Bagumbayan. pagkatapos ng isang paglilitis.

isang tagapagturo. isang nobelista.a linguist. a scientist. . isang reformer at isang mapangarapin. a novelist. he left his people his greatest patriotic poem. isang pintor. Mi Ultimo Adios to serve as an inspiration for the next generations. makata. an educator. Jose Rizal ay isang tao ng maraming mga kabutihan . isang doktor. a doctor. Mi sa nakaraang buwan Adios upang maglingkod bilang isang inspirasyon para sa susunod na henerasyon. iniwan niya ang kaniyang mga tao ang kanyang pinakadakilang makabayan tula. a poet.Jose Rizal was a man of many accomplishments . isang siyentipiko. a painter.isang lingguwista. a reformer and a visionary.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful