Maikling Talambuhay ni Jose Rizal

85 85 rate or flag this page Tweet this rate o flag ang page na ito Tweet

By MM Del Rosario By MM Del Rosario

See all 5 photos Tingnan ang lahat ng 5 mga larawan Patriot, physician and man of letters whose life and literary works were an inspiration to the Philippine nationalist movement. Taong makabayan, manggagamot at ang tao ng mga titik na ang buhay at mga akdang pampanitikan ay isang inspirasyon sa Philippine kilusang makabayan.

Dr Jose Rizal - National Hero of the Philippines Dr Jose Rizal - National Hero ng Pilipinas
Dr Jose Protacio Rizal was born in the town of Calamba, Laguna on 19th June 1861. Dr Jose Protacio Rizal ay ipinanganak sa bayan ng Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. The second son and the seventh among the eleven children of Francisco Mercado and Teodora Alonso. Ang

industry and agriculture and freedom from the oppressive Spanish colonial administration.ikalawang anak at ang ikapitong sa gitna ng mga labing isang anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso. He took graduate studies in Paris. With his mother as his first teacher. siya natapos ang kanyang kurso sa Pilosopiya at Literatura na may isang grade ng "Excellent". He rather fight using his pen than his might. He went to Madrid at Universidad Central de Madrid and in 1885 at the age of 24. Belgiun sa 1891 nakalabas na ang cruelties ng mga Espanyol sa Kastila sa Pilipinas . Ang kanyang ina ang kaniyang unang guro. Rizal's two books "Noli Me Tangere " (Touch Me Not) which he wrote while he was in Berlin. He studied medicine at the University of Santo Tomas but had to stop because he felt that the Filipino students were being descriminated by their Dominican tutors. . Rizal's dalawang mga libro "Noli Me Tangere" (Touch Me Not) na kung saan siya wrote habang siya ay sa Berlin. Siya halip away gamit ang kanyang pen kaysa sa kaniyang kapangyarihan. to promote progress through commerce. Sa 1892 kapag Rizal bumalik sa Pilipinas. Laguna. France & Heidelberg. Alemanya sa 1887 at "El Filibusterismo" (Ang mga rebeldeng) sa Ghent. he began his early education at home and continued it in Binan. Kinuha niya ang graduate studies sa Paris. siya ay nagsimula niyang edukasyon sa bahay at ipinagpatuloy ito sa Biñan. these books told about the oppression of the Spanish colonial rule. he formed La Liga Filipina . upang itaguyod ang pag-unlad ng komersiyo. Rizal ay isang mapanlikha manunulat at ay anti-karahasan. Siya nagpunta sa Madrid sa Universidad Central de Madrid at sa 1885 sa edad na 24. an non violent reform society of patriotic citizen and a forum for Filipinos to express their hopes for reform. isang non marahas na reporma sa lipunan ng mga mamamayang makabayan at forum para sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang pag-asa para sa reporma. mga depekto sa mga Espanyol na pangangasiwa at ang bisyo ng mga pari. siya natutunan na basahin at magsulat sa hindi bababa sa 10 mga wika. ang mga librong ito sinabi tungkol sa mga kaapihan ng mga Espanyol kolonyal na patakaran. Germany in 1887 and "El Filibusterismo " (The Rebel) in Ghent. industriya at agrikultura at kalayaan mula sa mapang-api Espanyol kolonyal na administrasyon. he learned to read and write in at least 10 languages. He also studied painting. France & Heidelberg. sculpture. Mga ito ng dalawang mga libro na ginawa Rizal bilang isang minarkahan tao sa mga Espanyol sa Kastila. the defects of the Spanish administration and the vices of the clergy. He entered a Jesuit-run Ateneo Municipal de Manila in 1872 and obtained a bachelor's degree with highest honors in 1876. na kaniyang inanyuan La Liga Filipina. y In 1892 when Rizal returned to the Philippines. Siya ipinasok sa isang Heswita-run Ateneo Municipal de Manila sa 1872 at nakuha bachelor's degree na may isang pinakamataas na honors sa 1876. he finished his course in Philosophy and Letters with a grade of "Excellent". Belgiun in 1891 exposed the cruelties of the Spanish friars in the Philippines. Alemanya. Rizal was a prolific writer and was anti-violence. Laguna. These two books made Rizal as a marked man to the Spanish friars. Germany. Siya nag-aral ng medisina sa Unibersidad ng Santo Tomas ngunit nagkaroon na huminto dahil siya nadama na ang mga Filipino mag-aaral ay pagiging descriminated by kanilang Dominican tyutor. eskultura. Siya rin ang aral ng pagpipinta.

Sa Hulyo 6. tinanong Governor Ramon Blanco na magpadala kanya sa Cuba ngunit sa halip na siya ay dinala pabalik sa Manila at ibinilanggo para sa ikalawang oras sa Fort Santiago. ang kanyang mga kaaway ay able sa naka-link na siya ng mga mag-alsa. while he was in politcal exile in Dapitan. on the charge of fomenting unrest against Spain. He remained in exile for four years. bagaman Jose Rizal ay walang koneksyon sa mga organisasyon. he established a school for boys. Sa Dapitan din siya nakilala.y On July 6. Siya ay nanatili sa pagpapatapon ng apat na taon. he asked Governor Ramon Blanco to send him to Cuba but instead he was brought back to Manila and jailed for the second time in Fort Santiago. 1892. the Katipunan . habang siya ay sa politcal pagpapatapon sa Dapitan. siya na pagsasanay ng gamot. he was exiled to Dapitan. y In 1896. siya na ginagamit ang kanyang kaalaman sa engineering sa pamamagitan ng paggawa sa isang sistema ng patubigan upang lagyan ng muwebles malinis tubig sa mga tao sa nayon. itinatag niya ang isang paaralan para sa mga boys. sa mula sa hilagang-kanluran Mindanao. isang lihim na makabayang lipunan inilunsad ng isang mag-alsa laban sa mga Kastila. although Jose Rizal had no connection with the organization. In Dapitan he also met. 1892. umibig at nanirahan sa Josephine Bracken. siya ay ipinatapon sa Dapitan. a nationalist secret society launched a revolt against the Spaniards. he applied his knowledge in engineering by constructing a system of waterworks in order to furnish clean water to the towns people. ang Katipunan. To avoid being involved in the move to start a revolution. he was imprisoned in Fort Santiago . Upang maiwasan ang pagiging kasangkot sa lumipat upang simulan ang isang rebolusyon. maipapataas mga proyekto ng komunidad unlad. sa mga singil ng fomenting ligalig laban sa Espanya. he practice medicine. his enemies were able to linked him with the revolt. in northwestern Mindanao. Sa 1896. siya ay ikinulong sa Fort Santiago . promoted community development projects. fell in love and lived with Josephine Bracken. .

Ang Rizal monumento ay nilikha sa pamamagitan ng Swiss iskultor nagngangalang Richard Kissling. siya ay nahatulan ng paghihimagsik. Sa gabi ng kanyang pagpapatupad habang nakakulong sa Fort Bonifacio. after a trial. Rizal was sentenced to die. 1896 at the age of 35 by a firing squad at Bagumbayan. On December 26. On the eve of his execution while confined in Fort Santiago. pagkatapos ng isang paglilitis. he was convicted of rebellion. at ng pagbubuo ng mga iligal na asosasyon. Sa Disyembre 26. si Rizal ay nahatulan ng mamamatay. Ang site ay binantayan ng 24 oras sa isang araw 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng ceremonial kawal na kilala bilang Kabalyeros de Rizal. 1896. na ngayon na kilala bilang Luneta Park sa Maynila. . Siya ay iginawad sa 30 Disyembre 1896 sa edad na 35 sa pamamagitan ng isang grupo ng nagpapaputok sa Bagumbayan. The site is guarded 24 hours a day 7 days a week by ceremonial soldiers known as Kabalyeros de Rizal. sedisyon. 1896. now known as Luneta Park in Manila. sedition. Rizal wrote isang tula na Mi sa nakaraang buwan Adios (Huling Paalam) at itinago sa loob ng mitsero gas at binigyan ng gas mitsero sa kanyang kapatid na si Trinidad at ang kaniyang asawa Josephine.Rizal Monument at Luneta Park Rizal Monument sa Luneta Park The Rizal monument was created by a Swiss sculptor named Richard Kissling. He was executed on December 30. Rizal wrote a poem Mi Ultimo Adios (My Last Farewell) and hid it inside the gas burner and gave the gas burner to his sister Trinidad and his wife Josephine. and of forming illegal association.

Mi sa nakaraang buwan Adios upang maglingkod bilang isang inspirasyon para sa susunod na henerasyon. an educator.Jose Rizal was a man of many accomplishments . isang siyentipiko.a linguist. Mi Ultimo Adios to serve as an inspiration for the next generations. a doctor. a poet. isang pintor. . iniwan niya ang kaniyang mga tao ang kanyang pinakadakilang makabayan tula. makata.isang lingguwista. a scientist. he left his people his greatest patriotic poem. a painter. a novelist. isang reformer at isang mapangarapin. Jose Rizal ay isang tao ng maraming mga kabutihan . isang nobelista. a reformer and a visionary. isang tagapagturo. isang doktor.