Sinopsis

SUYUAN SA TUBIGAN Ito ay isang maikling kwento sa panulat ni Macario Pineda na naglalarawan sa isang bahagi ng buhay ng mga tao sa bukid. Ang pagtutulungan ng mga magsasaka sa pag-aararo at ang pagpapaligsahan ng dalawang binata sa iisang dalagang kapwa nila iniibig ang sentro ng takbo ng kwento. Dala-dala ang mga matong na kasangkapan at pagkain, maaga pa lamang ay nagtungo na sa tubigan sina Ka Albina kasama ang mga dalagang sina Nati, na kanyang anak, at ang pamangking si Pilang. Sa daan, nakasabay nila sina Ka Ipyong, Pakito at Pastor na nakasakay sa kalabaw dala ang kani-kaniyang araro. Habang naglalakad, nagkakatuwaan sila at nagkakatuksuhan. Si Ore na kasama rin nila ay nagpatihuli na parang may malalim na iniisip. Nang makarating, nakita nila na may nauna na doon at naararo na ang ilang bahagi ng tubigan. Naghanda muna ang mga babae ng makakain. Si Pastor na may gusto sa magandang si Pilang ay nagpupumilit na tumulong sa dalaga. Si Ore naman ay walang imik. Nang nagsisikainan na, sinamantala ni Pastor ang pasimpleng pagsapupu sa daliri ni Pilang nang ito¶y magabot ng kape sa kanya. Si Ore naman ay lumapit kay Nati at dito humingi ng kape at kamote. Walang patlang ang sulyapan nila habang nagkakainan. Si Pastor naman ay laging nahuhuling nakatingin say Pilang. Natapos ang kainan at inumpisahan nila ang suyuan. Sunud-sunod silang parang may parada. Masasaya silang nag-aararo at maitatangi ang kanilang pagkakaisa sa tulungtulong na paggawa. Sa kabilang banda, lihim na nagkasubukan sa pag-aararo sina Pastor at Ore. Nauuna ang makisig na kalabaw ni Pastor at sumunod naman si Ore. Mahigpit ang labanan. Nagpakitang-gilas ang dalawa kay Pilang na siya namang pinamumulahan ng pisngi. Kalaunan, sumuko na ang kalabaw ni Ore. Natapos ang labanan at nanalo si Pastor. Tinawag sila ni Ka Punso upang magminindal muna. Lumapit si Ore sa mga kasamahang mapulang-mapula ang mukha at paulit-ulit na ikinukuskos ang mga palad na malinis na naman sa pantalon at walang masabi kundi ang pag-aming talagang makisig ang kalabaw ni Pastor. Si Pastor ay katabi ni Pilang at Nati. Lumapit si Pilang kay Ore at binigyan ng pagkain. Tila may kakaibang kislap sa kanilang mga mata na siyang unti-unting nakapag-pawala ng pagod ni Ore. Natapos ang kwento sa pahiwatig na natalo man si Ore sa karera nila ni Pastor, panalo naman siya sa puso ni Pilang.

Group 4: Suyuan Sa Tubigan

Members:

Abalajen, Ma. Regine D. Bernabe, Alexandra Nicole Mojica, Hance Jarome Narciso Palines, Gerard Paul Wachter, Billy Bryan