Aralin 13 “Moro Ako’y Lubos na Taong May Dibdib at Nasasaklaw Rin ng Utos ng Langit”

Pangkat Sikat

I. Pangganyak: Wika Ko, Iwika Mo Istratehiya: Tagalugin ang Ingles na pangungusap. Panuto: Sasabihin ng namumuno sa palaro ang pangungusap na kailangan nilang tagalugin at ang aming mga kaklase ang maghuhusga kung sino ang may pinakamagandang pangungusap. II. Paghawan ng mga Balakid Mga Salita 1. Nagbibihay 2. Nunukal 3. Gitgit 4. Iigtad 5. Hapis 6. Tumagistis Bahagi ng Pananalita pandiwa pandiwa pangngalan pandiwa pandiwa pandiwa Kahulugan Nanlulumay dahil sa awa bumabatis Sugat na gawa ng taling mahigpit Biglang kilos upang ilayo ang katawan habag Dumadaloy ng mabilis

III. Panunuring Pangnilalaman Istratehiya sa Pag-ulat: Ipaliwanag ang nilalaman ng mga saknong. Panuto: Una, ipaskil ang mga visual aids at ipaliwanag. Saknong Blg. Paliwanag 136-137 Pagkatapos manalo ng gerero ay kinalag niya ang tali na nakapulupot sa binata habang dumadaloy ang dugo dahil sa gitgit. 138-139 Pinatid ni Aladin ang matitibay na lubid at kinalong ang binata at siniyasat ang katawan nito na may sugat. 140-141 Nang tinitigan ni Aladin ang binata ay namangha ito sa kakisigan at nakakawili kung pagmasdan ngunit sa kalagayan nito ay nakakahabag. 142-143 Nang nagising ang binata, si Laura kaagad ang kanyang hinanap. Naunawaan ni Aladin na siya ay nagdidiliryo lamang kaya hindi na lamang niya ito sinagot. 144-145 Hiniling ng binata na kung mamatay siya sana maalala siya ni Laura. 146-147 Nang pagkagising muli ng binata ay nagulat ito dahil siya ay inaaruga at nasa kandungan siya ng isang kaaway. Pinilit niyang ilayo ang kanyang sarili ngunit pinigilan siya ng Moro. 148-149 Sabi ni Aladin na ayos lang kung ayaw kumandong ng binata sa kanya huwag lamang siyang ituring na kaaway, ngunit sa kabila nito ay tinuring pa rin ng binata si Aladin bilang isang kaaway. 150-151 Sinabi ni Aladin na nangingibabaw sa kanya ang utos ng langit na tumulong sa kapwa at ano pa ang magagawa niya kung narinig na niya ang mga hinagpis ng binata at nakita rin niya ang kaawa-awa nitong katawan at malapit na ring lagpain ng dalawang leon kundi tumulong. 152-155 Kung hindi tinanggal ni Aladin ang tali ay matagal na siyang napatay ng dalawang leon. Pagkatapos nito ay sinabi rin ng binata na dapat ay hindi na lang niya ito tinulungan sapagkat hindi alam ng Moro ang hirap na kanyang dinaranas

at kung papatayin siya nito ay mas gugustuhin pa niya dahil siguro kamatayan ang hanap ng kanyang buhay. Napahiyaw si Aladin sa kanyang narinig sa binata. IV. Halaang Pangkatauhan Istratehiya: Sa pamamagitan ng pag-uulat. Panuto: Sasabihin ang mga aral at saka ito ipapaliwanag.

“Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili, Muslim man o Kristiyano ay dapat bigyang kalinga at dapat magtulungan.”
V. Intregasyon: Disiplina: Ipababatid sa mga kamag-aral ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Paglalahad: Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa.