Aralin 4: Mga Pagbabago sa Pangkabuhayang Gawain ng Tao Mga Yugto ng Kabuhayan y Yugto ng Pangangaso at Pangingisda Kweba ang kanilang

tirahan at mula sa balat ng hayop ang kanilang kasuotan Walang alitan sa pagitan ng mga tao ngunit mayroon nang pang-aalipin Tinatawag din itong direct appropriation stage sapagkat ang lahat ng pangangailangan ng tao ay nakukuha sa kapaligiran Yugto ng Pagpapastol Natuto rin ang mga tao sa paggamit ng apoy Ang mga hayop ang nagsisilbing pansariling pag-aari ng tao Sila ay naging nomadic o lagalag sa paghahanap ng matatabang lupa na pagpapastulan Natutuhan din ng mga tao ang pakikipagpalitan ng kalakal o barter Yugto ng Pagtatanim Sa tulong ng mga hayop, nag-upisang magbungkal ng lupa at magtanim ang tao Nagsimula silang mamirmihan ng tirahan sa isang lugar Higit na lumawak ang pang-aalipin Nagkaroon ng mga tao sa baryo at nayon Patuloy ang pagpapalitan ng produkto at natututuhan ang paggamit ng salapi sa pakikipagpalitan Pagyari o Paggawa sa Kamay Nagkaroon ng paghahati-hati ng mga gawain batay sa espesyalisasyon Sumibol ang guild o union ng mga manggagawa sa magkakatulad na Gawain Lumaki ang populasyon Ang pang-aalipin ay patuloy na umiral Ang komersyo at mga negosyo ay unti-unting sumulong Yugto ng Industriya Ito ay naganap noong ika-17 at ika-18 siglo Tinawag din itong panahon ng uling at bakal Nagkaroon Flying Shuttle imbensyon ni John Kay para sa paghahabi ng tela Spinning Jenny imbensyon ni James Hargreaves para sa paghahabi ng 80 sinulid nang sabaysabay Water Frame naimbento ni Richard Arkwright noong 1769 ginamit ang waterpower mula sa mabilis na agos ng sapa upang mapaganda ang spinning wheels Laissez Faire o Let Alone Policy sinulat ni Adam Smith so doktrinang ito, kailangan maging malaya ang mga industriya sa pagpapaunlad at maggaganap lamang iyon kung hindi makikialam ang pamahalaan.

y

y

y

y