Wastong Gamit ng mga Salita

Huwag mong putulin ang punong ito, iwan mo sa akin ito.

Iwan mo sa akin ang notebook mong ito.

Iwanan mo ang iyong papel sa ibabaw ng mesa.

Ikaw ngayon ay akin ng maybahay.

May bahay kami sa Forbes Park.

Paborito nina Matt, Marvin, Eloisa, Jason at Jethro ang maglaro.

Paborito nila ang maglaro.

Ang maysakit ay naghihilot ng kaniyang ulo.

Nag-aalala ako sa aking kaibigang may ² sakit.

May sakit siya kaya umuwi.

Mapait ang ampalaya.

Mapakla ang bubot na bayabas.

Umaalingasaw ang estero.

Humahalimuyak ang bulaklak.

Pumunta ka sa durungawan at dungawin mo ang mga nagdaraan sa tapat ng ating bahay.

Buksan mo ang tarangkahan nang makapasok ang sasakyan.

Ang bata ay may pasa sa hita dahil sa pagkakahulog sa hagdanan.

Namaga ang kaniyang mukha dahil sa kawalan ng gamot.