P. 1
filipino1

filipino1

|Views: 6,127|Likes:

More info:

Published by: Merry Lovelyn Delosa Celes on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

i

1st Avenue. Pride Rock Business Park. Inc. nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala at may-akda. Simula noong 1998. magkakaugnay na itinuturo ang mga makrong kasanayang nauukol sa Pakikinig. Hindi panlinggwistika ang pagsusuri at pagaanalisang ginagawa. 2. Quezon City Unit 202 Cebu Holdings Center. kasama na rito ang pelikula. cor.V Mga Estratehiya at mga Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino para sa Elementarya (Baitang 1-3) ISBN PAUNANG SALITA Sa paaralang elementarya. 144 M. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo. Hindi lubusang nililinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo (kaalamang gramatikal. Makikita sa Pang-elementaryang Kasanayan sa Filipino (Philippine Elementary Learning Competencies) na ipinamamahagi ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education (DepED ) ang mga batayang kasanayan na dapat matamo ng mga mag-aaral sa bawat taon ng kanilang pagaaral sa elementarya. at Pagsulat. H. at di-maaaring kopyahin o gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ang tagapaglathala. 4. Paulit-ulit lamang ang istrukturang gramatikal na itinuro mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. del Pilar St. Inc. Hindi wastong pagtalakay sa panitikan bilang isang disiplina. Cardinal Rosales Avenue. Hindi halos napagtutuunan ng pansin ang paglinang sa mga kasanayan at kaalaman sa masining na pagbasa at malikhaing pagsulat. Hindi naihahanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang hinihingi sa kolehiyo. ang araling Filipino ay tinatawag na Sining ng Komunikasyon sa Filipino mula Kinder hanggang Ikaanim na Baitang. Book Development Association. Bldg. at kaalamang sosyolinggwistik). Inc. 978-971-07-2457-4  2007 ng Vibal Publishing House.. Molo. Sa araling ito. kaalamang strategic. Pagsasalita. naririto ang karaniwang naging obserbasyon. Graphic Arts Technical Foundation ii . kaalamang diskors. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Association of South East Asian Publishers. Iloilo City Unit 4. Lahat ng drowing na ginamit sa aklat na ito ay pag-aari ng Vibal Publishing House. Juna Subdivision. 1253 Gregorio Araneta Avenue. Cebu City Kalamansi St. A. 5. ang DepED ay nagsasagawa na ng mga pangunahing hakbang upang rebyuhin ang umiiral na kurikulum. Pagbasa. Matina. Business Park. 1. Gusa. Sa mga konsultasyong isinagawa sa iba’t ibang sektor. 3. Karapatang-ari Reserbado ang lahat ng karapatan. Cagayan de Oro City Punong Tanggapan: Tanggapang Panrehiyon: Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association. Davao City Unit 6. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng v Vibal Publishing House.

nakapagbibigay-solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon. strategic. Tiniyak na deskripsyon bilang isang asignatura Sa binagong kurikulum para sa batayang edukasyon. Sa lebel 1-3. Narito ang mga naisagawang hakbangin tungo rito. 7. at nakasusulat ng iskrip. ang mga aralin ay hahanguin sa mga asignaturang pangnilalaman. at pakikinig. o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. at mga dayalog na ang layon ay makapagtamo ng masteri. Naghanda ng isang batayang framework Sa nasabing framework. ang Filipino ay makikilala bilang isa sa mga pantulong na asignatura. liwanagin muna natin kung ano ang pamaraan. Sa tulong ng mga obserbasyong nakalap mula sa mga isinagawang konsultasyon. tula. nakagagamit ng diksyunaryo. Dapat ding taglayin niya ang mga kaalamang hinihingi tulad ng kaalamang gramatikal. pagbasa. 1. Samantala. ang mga makrong kasanayan ay lilinangin sa mga komunikasyong sitwasyunal sa tulong ng iba’t ibang materyales tulad ng mga tugma. Sa proseso ng pagkatuto. pictorial essay. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. diskors. Nanatiling napakababa ng iskor sa National Secondary Achievement Test (NSAT) 64% sa loob ng tatlong taon. kinakailangang taglay niya ang apat na kasanayang makro – pagbasa. at sosyolinggwistik.6. Sa lebel 4-6 naman. at pagsulat. at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon. pagsulat. Bilang pantulong na asignatura sa elementarya. ang pantulong na asignatura na ito ay lilinang sa kakayahan at kasanayan ng mga magaaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip at maging mahusay sa pakikipagtalastasan. inaasahang ang lahat ng mag-aaral ay marunong nang bumasa at umunawa ng mga simpleng talata. nabuo ang kapasyahang nararapat na magkaroon ng pagre-refocus ang kurikulum ng Filipino sa batayang edukasyon. kwento. iii . 2. Isa itong siklikal na proseso ng pagbabago at pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng wika kung kaya patuloy na naghahanap ang mga guro ng mga estratehiya/ pamamaraan sa epektibong pagtuturo ng ugnayan ng mga makro ng komunikasyon tulad ng pakikinig. tayong mga guro ay nakaranas sa pagdating at paggamit ng maraming pamaraan na unti-unting kumukupas o nawawala sa paglipas ng ilang panahon. pagsasalita. Sa pagtatapos ng lebel 3. At sa pagtatapos ng lebel 6. paglalarawan. thesaurus. inaasahang ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng binasa at pinakinggan. Sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. binigyan ng pokus ang paglinang sa apat na makrong kasanayan at sa kaisipang Pilipino. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita. pagsasalita. malinaw na ang pangunahing mithiin ng pagtuturo ng Filipino ay makalinang ng isang mag-aaral na maging mahusay sa pakikipagtalastasan sa Filipino. Inaasahan ring nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. Hindi lubusang nakatutulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang iba pang asignatura na ginagamitan ng Filipino bilang wikang panturo.

Ang teknik ay ang tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong pagdulog. pagsasalita. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang pagdulog. estratehiya/pamamaraan/ teknik sa pagtuturo ng Filipino. Binigyang-diin ang paggamit ng dating kaalaman/iskema ng mga mag-aaral upang maunawaan nila ang tekstong pakikinggan. pagbasa. Sadyang inihanda namin ang mga hulwarang banghayaralin na gumamit ng iba’t ibang pagdulog. at pagsulat. pagbasa. ang pagdulog ay isang set ng pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika. Ang pag-uugnayan ng wika sa pagsulat. (1) Pagdulog Sinikap na mailahad sa aklat na ito ang mga napapanahong kaalaman at impormasyon hinggil sa mga praktikal at epektibong dulog sa pagtuturo ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang. pagsasalita. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pagdulog. at pagsulat. iv ➤ ➤ ➤ Ang mga May-akda . Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ibinatay ito sa mga teorya at simulaing magbigay-hugis at buhay sa mga ito upang mabisang magamit ng mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. pagtuturo. pamaraan. Ang ikalawang bahagi naman ay mga banghay-aralin na may iba’t ibang mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa apat na makro: pakikinig. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga datihang mga guro kundi lalong higit para sa mga malapit nang maging guro at mga bagong guro na nangangailangan ng tulong kung paano nila haharapin ang pagtuturo ng Filipino lalung-lalo na sa lebel elementarya sa una hanggang ikatlong baitang. at teknik sa mabisang pagtuturo ng mga makrong kasanayang pangwika tulad ng pakikinig. o isusulat.Ganito ang tatlong hierarchy na elemento ng epektibong pagtuturo ng wika ayon kay Edward Anthony. pagbasa at pagsulat ay binigyang-diin sapagkat kapwa prosesong kognitibo ang nililinang sa tulong ng dating kaalaman sa wika (linguistic knowledge) at kaalaman sa paksa (world knowledge). (2) Pamaraan (3) Teknik (3) Teknik (3) Teknik Ayon kay Anthony. Integratibo ang mga aralin dito sapagkat nagkakaroon ng pag-uugnayan ang mga kasanayan at paksang-aralin gayundin ang mga seleksyong tinatalakay sa wika at pagbasa. babasahin. at pagkatuto.

. Ang Banghay-Aralin Ayon sa Bagong Kurikulum Para sa Antas Elementarya....... Pagpaplano ng Isang Aralin sa Pakikinig... F........ A............................ Ang Pamaraang Audiolingual (ALM).............. 26 I...... Yugto ng Debelopmental na Pagbasa.............. C.... 7 Ang Pagtuturo ng Pagbasa .. 2................ Bagong Pananaw sa Pagtuturo ng Wika........ Mga Yugto ng Pagbasa ........................... 29 • Mga Modelong Estratehiya at Instruksyunal na Teknik (Model Strategies and Instructional Techniques) .......................... 24 • 3 • • 7 • • • 11 11 12 Mga Pagdulog..... 32 D............. 17 Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa Nang May Pang-unawa ............. Collaborative......... I................ B.................. 15 A................. Mga Uri ng Pakikinig. Mga Estratehiyang Lilinang sa Multiple Intelligences (MI) ...... Ang Total Physical Response (TPR).................................................................... Ang Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa sa Modelong Interactive.... Mga Mungkahing Gawaing Pansilid-aralan na Isinasagawa ng mga Guro Araw-araw.............. 27 II... 28 V. Pagdulog na Nakabatay sa Nilalaman (Content Based Approached) .. B............... H............. Mga Paraan ng Pagsasagawa ng Read Aloud.......... 11 Palatandan ng Kahandaan sa Pagbasa ................................. C................ Ang Pagkatuto na Tulung-tulong (Cooperative Learning) ............. Ilang Pananaw at Paghahambing ng Pagtuturo ng Pagbasa Noon at Ngayon ...MGA NILALAMAN Paghahanda ng Banghay-Aralin .. Mga Bagong Pananaw.. 6.. 28 III........ Mga Gawaing Lilinang sa Panimulang Literasi... 5.............. 3 Ang Pagtuturo ng Pakikinig ... 8 9 9 2 • Paglalapat ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panimulang Pagbasa .... E......... Ang Silent Way........................ 32 C.......... C..................... 13.... Pag-aangkop ng Pagtuturo ng Pakikinig sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral...... 4......... 15. 5...... Dulog sa Pagtuturo ng Pakikinig..... A............... 28 IV.......... 2. Yugto ng Malawakang Pagbasa.. Mga Estratehiyang Magagamit sa Interaktibong Pagtuturo .............. Pagdulog sa Pinagsanib o Integratibong Pagtuturo (Integrative Approach) .... Yugto ng Kahandaan sa Pagbasa.......... 13..... at Integrative................. Ang Pamaraang Four Pronged ..... 6.................................. 31 A. 16.... Mabisang Pag-uugnay ng mga Gawaing Nakapaloob sa Pinagsanib na mga Aralin.. B.......... Mga Instruksyunal na Teknik...... Ang Integratibong Pagtuturo Batay sa mga Estratehiyang Brain Based ......... Ang Pagkukumpol (Clustering) ... 3............................. G.......... 3.................. 11.... 33 E... Implikasyon sa Pagtuturo ng Pagbasa .................. Yugto ng Panimulang Pagbasa....... Ang Pamaraang Silent Way ......... 7 Ang Pagtuturo ng Pagsasalita .. Pakikinig ng Kwento/Pagbasa ng Kwento............ 9....................... 31 B. 19 Iba Pang Teknik at mga Gawain sa Pagtuturo ng Talasalitaan .................. 33 v ...... D................... 13 Read Aloud..................... Estratehiya/Pamaraan/Teknik sa Pagtuturo ng Komunikasyon sa Filipino ..... 10............. 4...... • • Mga Hulwarang Teorya ng Pagbasa ......... Ang Suggestopedia.. Mga Proseso sa Pakikinig..

..... Pagbasa: Pagkilala ng Salita sa Pamamagitan ng Kahulugan........ A..................... 45 Aralin 2 .. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na B........... C...... Pagsasalita: Pagkilala ng Gamit ng Ako.... 63............ C. Pagsulat: Pagsipi ng Pangungusap na may Wastong Anyo at Hugis ng mga Titik ng Salita............. D..... 69.............. 90..... A. Laki.... Pagsasalita: Pagbuo ng Payak/Pasalaysay at Patanong na Pangungusap... C......... Pakikinig: Pagtukoy sa Huling Tunog/Pantig ng Salitang Napakinggan. Pakikipag-usap sa Matatanda..... O............ Pagsasalita: Pagtukoy sa mga Salitang Nagsasaad ng Kilos.. Pakikinig: Pagsasabi ng mga Tunog ng Katinig/Patinig na Pinagsama sa Napakinggang Pantig/Salita ........ Paghingi ng Pahintulot..... B...... Pagbasa sa Unang Tingin ng mga Label ng mga Bagay/Larawan...... 37... • Mga Batayang Pamatnubay ... 76 Ikalawang Baitang Aralin 1 ...... 50. Pagsulat: Pagsulat ng Pasalaysay at Patanong na Pangungusap na Idinidikta.. 44........ Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Binasa......... Pagsulat: Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat................. 55........... D............ 41............ 65.. Ikaw. B...... Q......... A... D...... C.....Ang Pagtuturo ng Pagsulat . • Panimulang Pagsulat ............. 79................. Pagsasalita: Magagalang na Pananalita sa: (Pagtanggap ng Panauhin. B....... Pagsulat: Pagdurugtung-dugtong ng Putul-putol na Guhit............... C.. Pagbasa: Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito... D.. B.... Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan....... • Kahandaan sa Pagsulat ... A...... J..... 51 Aralin 3 .. 58.. at S. D....... Pagbuo ng mga Salita sa Pagsasama-sama ng mga Pantig... Pagbasa: Pagkilala sa Salita sa Tulong ng Puzzle/ Pahulaan. 84. Pagsulat: Wastong Pagsulat ng Titik N-n. Pakikinig: Pag-uulit ng Mahahalagang Pangyayari sa Kwentong Napakinggan.... Pagsulat: Pagsulat ng Malalaki at Maliliit na Titik ng Alpabeto................... Pasasalamat)...... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Kami..... 87... 94 vi 61 MGA BANGHAY-ARALIN Unang Baitang Aralin 1 .......... 84.......... Kayo .... 61.......... 81..................... A. Pakikinig: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Detalyeng Narinig...... D... 67 Aralin 5 ..... 86 Aralin 2 .... G........... Pakikinig: Pagbibigay ng mga Salitang Magkakatugma........... 65........................ 71....................... E................ 43................ 57............... D... 74.... Hugis. 33 34 35 35 Aralin 4 .... 92........... 60 36 68 46 78 53 87 .. Sila.. B...... A.... Tayo........................... Pagsasalita: Pagpapakilala ng Sarili....... R....... B...... Pagbasa nang may Wastong Paglilipon ng mga Salita .... C...... Pagbasa: Pagkilala ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito.... 50........ Pag-uuri-uri ng Magkakatulad na Bagay Ayon sa Kulay....... Pakikinig: Pagtukoy sa Tunog ng mga Sasakyan at Pagsasabi ng Kahulugan ng Tunog Nito.............. Pagsasalita: Paggamit ng Magagalang na Pagbati...... C.... D.......... Pagtukoy sa mga Sagot sa Tanong na Literal..... 48.............. A..... 74............. Pagbasa: Pagkilala sa Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Puzzle... 47........................ Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata.... C..... 92... B. P. Pakikinig: Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop ... F...................Pagbasa: Pag-uugnay ng Larawan sa Salita..... 53. Siya...........

..........138 Aralin 3 .. A................. 167...... at /u/.... Pagtatala ng Mahahalagang Impormasyong Nabasa. 97.. 107............ 129 96 104 Aralin 2 .............................. D.... /i/.... C...................... B....146. B. 118.. B.. /o/....... 103 Aralin 4 ..... 131...... Pakikinig: Pagtukoy sa Damdamin ng Tauhan... C.....153.. A... C... Pagsulat: Pagsulat ng Liham Paanyaya....... D. 148 Aralin 4 ............. 105...........164.... D.... Pagsulat: Wastong Pagsulat ng mga Titik na S.... 122......... Pagbibigay ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari. A....... Pagsulat: Wastong Gamit ng Kuwit sa Serye ng mga Salita... 110.. Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik sa Pagsulat ng mga Pangngalang Pantangi.... Pagbasa: Pagbasa nang Mabilis ng mga Salitang Hiram................... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Ngalan ng mga Buwan Bilang Pang-abay .....128. 167..... Pakikinig: Pagsasabi ng Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari......................... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari. 102. B...... D.... Pagtukoy sa mga Bahagi ng Aklat... C............. Pakikinig: Pagsasalaysay na Muli ng Kwento....... Pagbasa: Pagbibigay ng mga Salitang Pareho ang Kahulugan... B........ Pagtukoy sa Mahahalagang Detalye sa Kwento. A... Pagbasa: Pagtatambal ng Salita sa Larawan . D...............135............ 158 Aralin 5 ...... A. Pagsasalita: Pagsasakilos ng mga Sinabi ng Tauhan........ 101......... 111 Aralin 5 . 114.... Pagbibigay-hinuha sa Angkop na Pamagat ng Paksa/Talata. Pagsulat: Pagsulat ng Maikling Kathambuhay... L...................... Pagbasa: Pagtukoy sa mga Magkakaugnay na Salita.......124.......... Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari.......156. Pagsasalita: Paggamit sa Pangungusap ng mga Salitang Inihahalili sa Pangalan ng Tao......... C. B.......... G... Pagsulat: Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Pandamdam.......109.. Pagsulat: Kabit-kabit na Pagsulat ng Ngalan ng mga Buwan........ K...... Pagbasa: Pagkilala/Pagbasa ng mga Salitang may Diptonggo.......... B... Pagsasalita: Pag-uuri-uri ng mga Pang-uring Naglalarawan .......... 144.....147.. Pagsasalita: Pagkilala at Pagbibigay ng Halimbawa ng mga Pangungusap na Padamdam...... D.... 142................. B................ 156.. C. 120 Ikatlong Baitang Aralin 1 ....... C.............. 128...... D........... Pakikinig: Wastong Bigkas ng mga Salitang may Tunog na /e/............ Pagsasalita: Paggamit ng Iba’t Ibang Aspekto ng Pandiwa... 118.... Pagbuo ng Palagay Tungkol sa mga Pangyayari... 168 130 139 112 149 160 121 vii 1 ......... Pagbasa: Pagsasaayos ng Pantig sa Pagbuo ng Bagong Salita ... Pakikinig: Pagsasalaysay ng Napakinggang Kwento. H........... 136... Pagsulat: Pagsulat ng Talata Tungkol sa Sariling Karanasan........ Pagbasa: Pagkilala sa mga Salitang Nakapaloob sa Mahabang Salita.. A....... C... 98.... A... Pagsasalita: Wastong Paggamit ng mga Pangngalan sa Pangungusap.............. 161....Aralin 3 ....... Q. at X..152...... Pakikinig: Wastong Pagbigkas ng mga Salitang may Diptonggo..133. 115.................... D....................... Pakikinig: Pagtukoy ng Mahahalagang Impormasyong Narinig ............... Pakikinig: Pagsasakilos ng Nagustuhang Bahagi ng Napakinggang Kwento. Pagbasa: Pagsusunud-sunod ng mga Salita Ayon sa Alpabeto... A... Pagsasalita: Wastong Gamit ng Salitang Kilos ..............

LAYUNIN A. Pagbasa.• MGA BANGHAY-ARALIN UNANG BAITANG ARALIN 1 Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Four Pronged Approach sa Pinagsanib na Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan sa Pakikinig. Pakikinig • Nagkakaroon ng kawilihan sa pakikinig ng kwento sa pamamagitan ng paggaya ng napakinggang huni ng mga hayop SANGGUNIAN/MGA KAGAMITAN Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP). batayang aklat sa Filipino Unang Baitang. Pag-uulit ng Huni ng mga Hayop B. Pagsasalita • Nagagamit ang magagalang na pagbati sa umaga/ tanghali/hapon/gabi C. itaas-pababa D. Naligaw si Kambing Liit • Pagtukoy ng mga Bagong Salita at Kahulugan Nito • Pagbasa nang may Wastong Galaw ng Mata D. larawan o cut-outs ng mga alagang hayop. Paggamit ng Magagalang na Pagbati C. Big Book 36 . naka-tape na huni ng mga hayop. Pagsasalita. paghawak ng lapis. Pagbasa • Natutukoy ang mga bagong salita at kahulugan nito • Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. Pagsulat • Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat gaya ng pag-upo. at Pagsulat Pakikinig Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Komik Istrip/ Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pagiisip * Graphic Organizer * Paraang Clustering (Pagkukumpol) * Laro * Paligsahan Pagsasalita Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) * Venn Diagram * Paligsahan * Larawan * Laro Pagbasa Paggamit ng: * Dating Kaalaman * Big Book (Read Aloud) Pagsulat Paggamit ng: * Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) B. PAKSANG-ARALIN A. Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat Pagpapahalaga: • Pag-aalaga/Pagmamahal sa hayop • Pagiging magalang * Modelo * Pakwadrong Pagsasalaysay * Demonstrasyon/ Pagpa(Story pakita ng Frame) Gawain I. posisyon ng katawan II.

maaari po bang maglaro doon sa lilim ng mga punungkahoy? Meeh! Meeh! Sige. ano ang dapat ninyong gawin?” Inaasahang sagot: 1. alagang hayop – hayop na inaalagaan ng tao sa bahay. 1. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Ipakita ang cut-outs ng mga alagang hayop. Itanong: “Alin sa mga hayop na ito ang kilala ninyo? Saan nakatira ang mga hayop na kilala ninyo? Sino sa inyo ang may alagang hayop? Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang hayop?” Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga alagang hayop. 2. Hwag ka nang lalayo sa mga punong iyon. 3. 37 . huni – ang tunog o sinasabi ng mga hayop. wala sa wastong pook na patutunguhan. Naligaw si Kambing Liit Maganda ang panahon. • Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Itanong: “Upang maunawaan ninyo ang kwentong iparirinig ko.” Papag-bigayin ng tanong ang mga mag-aaral upang maging gabay nila sa pakikinig. liit – pinaikling salita sa maliit. Hwag pong makipag-usap sa kalapit na kaklase. 2. Namasyal ang mag-iinang kambing. Ipaliwanag na isang kwento tungkol sa isang alagang hayop ang iparirinig ng guro sa klase. Habang Nakikinig * Paggamit ng Komik Istrip/Big Book * Pinatnubayang Pakikinig at Pag-iisip Gamitin ang Big Book upang makatulong sa pagkakaroon ng kawilihan ang mga mag-aaral sa pakikinig ng kwento. Nagtanong siya sa mga hayop na nakita niya sa daan.III. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO Gawain A — Pakikinig A. Nakarating sila sa malawak na kaparangan na sariwa ang damo. Inay. 5. • Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: “Makikinig kayo sa isang kwento tungkol sa pagkawala ng maliit na kambing. kaparangan – malawak at madamong lupain. Basahin nang malakas ang kwento. Makikinig po nang mabuti. 4. naligaw – nasa maling direksyon. Ginamit nila ang kani-kanilang huni sa kanilang usapan. Magtanong sa bawat napakinggang pahina upang masubaybayan/ malinang ang pag-unawa sa pinakinggang bahagi ng kwento. Meeh! Meeh! Busog na busog ako ng sariwang damo. Hinahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. • Pagpapayaman ng Talasalitaan Ipakilala ang bagong salita mula sa iparirinig na kwento. B.

Ilang saglit pa at natapos na siyang maglaro subalit napalayo siya sa kanyang ina. Bakit ka nag-iisa? Hindi. Ulitin ang huni ni Kambing Liit at ni Inang Kambing. Naliligaw ako. Meeh! Meeh! Magandang umaga. Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Kambing Liit. Hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa kaparangan. Naliligaw na ako. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit? 2. nasalubong niya si Tagpi. Aw! Aw! Aw! Magandang umaga. Laro nang laro si Kambing Liit sa lilim ng mga punungkahoy. Gayahin ang huni ni Tagpi. Nakita mo ba si Inay at ang mga kapatid ko? Itanong: 1. Kambing Liit. . Naligaw si Kambing Liit ! Meeh! Meeh! Naku! Wala na si Inay at ang mga kapatid ko. Takbo! Lundag! Sirko! ang kanyang ginawa. Tagpi. Saan namasyal ang mag-iinang kambing? 2. Saan gustong maglaro ni Kambing Liit? 3. Sa paglalakad. 38 Itanong: 1. Ano ang nangyari kay Kambing Liit? 2.Itanong: 1.

Itanong: 1. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. ano ang kanyang ginawa? 2. Saan ka pupunta? Naliligaw po ako. Itanong: 1. Napagod na sa paglalakad si Kambing Liit. Di ko po makita si Inay at ang mga kapatid ko. Naupo siya sa tabi ng isang puno. 3. Nasalubong naman niya si Inahing Bibi. Sino ang nasalubong ni Kambing Liit ng tanghaling iyon? 2. Kambing Liit. Ano ang kanilang pinag-usapan? 39 . Ulitin ang huni ni Inahing Baka. Nang mapagod si Kambing Liit. Ulitin ang huni ni Inahing Bibi. Bakit ka nag-iisa riyan? Naliligaw po ako. Hapon na. Patuloy pa rin sa paglalakad si Kambing Liit. Kwak! Kwak! Kwak! Magandang tanghali. Siyang pagdating ni Inahing Baka.Tanghali na. Mooo! Mooo! Magandang hapon sa iyo. Kambing Liit.

C. Boses iyon ni Inang Kambing. At mabilis siyang tumakbo patungo sa napakinggang huni ni Inang Kambing. Pag-usapan at papunuan ang tsart ng tinalakay na iba’t ibang huni ng hayop. Pagkatapos Makinig Magkaroon ng talakayan tungkol sa napakinggang kwento. Meeh! Meeh! Kambing Liit! Kambing Liit! Nasaan ka? Narito kami. Ano ang ginawa ni Kambing Liit kay Inahing Baka? 4.3. * * Paggamit ng Graphic Organizer Paraang Clustering (Pagkukumpol) Huni ng mga Hayop Meeh! Meeh! Nandiyan na po ako. Nakita rin ba ni Kambing Liit ang kanyang ina at mga kapatid? 2. Aso Tuwang-tuwa si Kambing Liit nang makita si Inang Kambing at kanyang mga kapatid. Ipakita ang mga larawan ng mga hayop. Sino ang tumulong kay Kambing Liit? 40 Kambing Meeh! Meeh! . Aw! Aw! Aw! Bibi Kwak! Kwak! Kwak! Baka Mooo! Mooo! Itanong: 1. Ipaulit/ Ipagaya ang huni ng bawat hayop. Ulitin ang huni ng mga kambing at ni Inahing Baka. Mga Hayop Ginagawang Huni Nagpasalamat si Kambing Liit kay Inahing Baka. Mooo! Mooo! Aba! May naririnig ako. Itanong kung sinu-sino ang hayop sa kwento.

Isulat sa ilalim nito ang: Ang Aking Alagang Hayop. Ano ang magalang na salita na ginamit ni Kambing Liit sa: 1. Sabihin: “Sa paghahanap sa ina at mga kapatid. Ang bawat pangkat na magkakaroon ng maraming puntos ang magwawagi. Ipakikita ng bawat isa sa pangkat ang kanyang cut-out. * Pagkakaroon ng Laro Pangkatin ang klase sa dalawa (A at B). iba’t ibang hayop ang nasalubong at napagtanungan ni Kambing Liit. Paglalahad 1. Tawaging isa-isa ang mga mag-aaral at ipaulit ang huni ng ipakikitang ginupit na hayop. Paalala sa mga Guro Kung may araling ganito sa batayang aklat ng mga mag-aaral.Maaaring dagdagan ang tsart o gumawa ng bagong tsart para sa iba pang mga hayop. Bigyan ang Pangkat A ng cut-outs ng mga hayop.) 2. Ipakita ang plaskard. 41 * IV. Ipakitang muli ang Big Book.) 5. pagbati sa tanghali kay Inahing Bibi? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. Itanong: “Ano ang bilin ng ama at ina sa anak?” Anong uri ng bata ang gumagamit ng “po” at “opo”? B. pagbati sa hapon kay Inahing Baka? (Gawin ang paglalahad ng magalang na pagbati na nasa Big Book. gamitin ito sa paglalahad at paghahalaw ng araling ito. Obserbahan kung magagawa ito ng mga mag-aaral. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Itanong: “Ano ang bati ninyo sa inyong guro sa umaga? sa tanghali? sa hapon?” . V. pagbati kay Tagpi ng umagang iyon? (Buksan ang aklat. sa gabi. po”. ano naman kaya ang magalang na pagbati? (Ipakita ang plaskard. Ipabigay ang huni ng mga ito. Pagkakaroon ng Paligsahan Magpaligsahan sa pagbibigay ng mga huni ng hayop. Buksan ito sa mga pahina na naghahanap si Kambing Liit sa ina at mga kapatid. Ang unang makapagbibigay ng tamang huni ang mabibigyan ng puntos. Hindi po. Papagbigayin ang bawat pangkat ng mga ngalan ng isang hayop. PAGTATAYA Ipakita ang mga ginupit na larawan ng mga alagang hayop. “Magandang umaga”.) 2.) 4. Ano naman ang magagalang na pagsagot sa matatandang tao? (Ipakita ang plaskard. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng larawan ng mga alagang hayop. Gawain B – Pagsasalita A. basahin ang magalang na salita.) 3. “Opo. “Magandang gabi”. Ipaulit sa bawat magaaral sa Pangkat B ang huni ng ipinakitang cut-out. Ang bilin sa akin ng ina’t ama ko Gamitin ang “po” at “opo” sa matatandang tao. Pagpaparinig ng tugma.

F. Magandang umaga ang magalang na pagbati sa umaga. Ano ang magagalang na pagbati ang ginagamit sa ____________? a. Kailan ginagamit ang sumusunod na magagalang na pagbati? a. Magandang gabi ang magalang na pagbati sa gabi. Tanghali 3. Ang unang pangkat ay magtatanong: “Ano ang magalang na pagbati sa ____________/ pakikipag-usap sa matatanda? Ang ikalawang pangkat ay sasagot sa tanong. 1. Ano ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda? Ang po at opo ang magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. hapon. opo ang magagalang na pakikipagusap sa matatanda. Gabi Magagalang na Pananalita po opo 1. Magandang hapon 4. b. Paglalapat Itanong: 1. Ipasuri/Papunuan ang Venn Diagram. 1. Pagsasanay * Pagkakaroon ng Paligsahan Gamitin ang batayang aklat sa bahaging ito. Umaga 2. Magandang ____________ ang magalang na pagbati sa umaga. gabi 2. Magandang gabi E. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Kailan ginagamit ang ____________? a. at gabi.C. Magandang tanghali 3. Hapon 4. Magandang tanghali ang magalang na pagbati sa tanghali. Magandang gabi b. d. Ang pangkat na magkakaroon ng higit na maraming puntos ang siyang mananalo. Po. c. Magandang umaga d. Magandang umaga 2. Magandang tanghali e. tanghali. Pananalita Panahon 1. po. D. Magandang hapon 42 . Paglalahat Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. umaga c. tanghali d. Magkaroon ng paligsahan. Magandang hapon ang magalang na pagbati sa hapon. hapon b. 2. opo c. Paghahalaw * Paggamit ng Venn Diagram Pag-usapan ang magagalang na pananalita na ginagamit sa umaga.

Doktor Silva? 2. A. Magandang umaga po. Obserbahan ang bawat magaaral sa pagsagot sa bawat sitwasyon. nakasalubong mo ang inyong guro. saan tayo dapat magsimula. b.” Ipadyak ang kanang paa/kaliwang paa.” Ipakita/Ipakilala ang bagong batayang aklat sa Filipino. IV. Nasalubong mo si Doktor Silva. Ipaliwanag kung paano iingatan ang bagong aklat. c. V. Ipadyak ang paa kapag mali. Doktor Silva. Magandang hapon po. Ano ang ibabati ng mga anak sa kanya? a. Ipakuha ang larawan sa mag-aaral na tatawagin at ipabigkas ang huni nito. c. Isang tanghali. Tatay. Bago Bumasa • Panimulang Gawain * Paggamit ng Dating Kaalaman Sabihin: “Alamin natin ang kaliwa at kanang direksyon. Ikapito nang umaga. nakasabay mo sa pagpunta sa kantina ang inyong punungguro. ang dentista ng inyong paaralan. Itaas ang kanang kamay kapag tama ang sagot.” • Pagpapalawak ng Talasalitaan Muling balikan ang mga bagong salita at kahulugan nito na tinalakay sa bahaging Pakikinig. umaga 2. Doktor Silva. B. Saan po kayo pupunta. * Pagkakaroon ng Laro 3. b. Paano mo siya babatiin? a. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang magalang na pagbati sa _____. 2.* Paggamit ng Larawan 2. Nasalubong mo ang ina ng iyong kaibigan habang naglalakad ka patungo sa paaralan. PAGTATAYA Ibigay ang sumusunod na mga gawain. Ilahad sa tsart ang mga larawan ng iba’t ibang hayop. Itanong: “Ibig ba ninyong makapagbasa na?” • Pangganyak na Tanong/Paglalahad ng Layunin sa Pagbasa Sabihin: “Sa ating pagbabasa. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? 1. 1. Sa pagpasok mo sa hapon. 3. Itaas ang inyong kaliwang kamay. Hapon na nang dumating ang tatay mula sa trabaho. Itaas ang inyong kanang kamay. Magbigay pa ng ibang sitwasyong magagamit ang magagalang na pananalita. Pakinggang mabuti ang bawat sitwasyon. 1. hapon 4. gabi Gawain C – Pagbasa A. Magandang tanghali po. Makinig sa babasahing pahayag ng guro. Magandang tanghali po. tanghali 3. Magandang umaga po. Tatay. Tatay. sa kanan o sa kaliwa? sa itaas o sa ibaba? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ituro ang bintana na nasa kanan ng silid. 43 .

B. Sabihin: “Babasahin ko nang malakas ang kwento sa Big Book. Sinu-sino ang hayop sa kwento? 2. C. pababa sa kasunod na linya. Aling hayop ang inyong alaga? Paano ninyo maipakikita ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa inyong alagang hayop? 3.” * Paggamit ng Pakwadrong Pagsasalaysay (Story Frame) Sabihin: “Ganito ang pagbasa nang mula sa kaliwa– pakanan. Sasabay kayo sa akin sa pagbabasa. Pagkatapos Bumasa • Pagtalakay sa Binasa Pagsagot sa mga pangganyak na tanong/Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Pagpapahalaga Itanong: 1. • Pag-unawa Tumawag ng mga mag-aaral. mula sa itaas. bumasa nang may katamtamang lakas ng boses. Ipagamit ang stick sa pagpapakita ng pagbasa sa mga linya ng pangungusap mula kaliwa-pakanan at pabalik mula sa dulong itaas. pababa sa susunod na hanay: • ➤ K 3 Muli. Gagamitin lamang ninyo ang inyong mga mata.• Pagtatakda ng Pamantayan Sa pagbasa nang pabigkas. K Kaliwa ➤ ➤ ➤ K2 Ganito ang pagbasa nang mula sa itaas. pababa sa kanan.” 1 Basahin nang malakas ang bawat pangungusap sa tulong ng stick mula kaliwa-pakanan at pabalik sa dulong itaas. Sundan ninyo ang stick na aking gagamitin habang binabasa ko ang kwento tulad ng pinag-aralan natin sa K1-K2-K3-K4. Susundan ninyo ako sa pagbasa. Ano ang magagalang na pananalita sa kwento? Ginagamit ba ninyo sa araw-araw ang mga salitang ito? Kailan? Anong uri ng bata ang gumagamit ng magagalang na pagbati at ng po at opo sa pakikipagusap sa matatandang tao? IV. Habang Bumabasa * Paggamit ng Big Book (Read Aloud) Ipakitang muli ang Big Book. Sabihin: “Babasahin kong muli sa inyo ang kwento ni Kambing Liit. Obserbahan ang bawat mag-aaral sa pagsasagawa nito. Basahin ang kwento – unang pahina muna at isunod ang iba pang pahina na bumubuo ng kwento. PAGTATAYA Ilahad sa pisara/tsart ang naritong pagtataya. Obserbahan ang mga mag-aaral kung nakasusunod ang bawat isa sa wastong pagbasa kaliwa-pakanan. mula sa kaliwa-pakanan ➤ ➤ K4 At muli. pababa sa susunod na linya.” 44 ➤ . pababa sa kanan. pabalik sa dulong itaas.

at wastong paghawak ng lapis.) Sabihin: “Gagawin ko naman ang larawan sa pamantayan sa paghawak ng lapis. C. at wastong paghawak ng lapis at papel.Basahin ang ngalan ng mga nakalarawan mula kaliwapakanan at pabalik mula sa dulong itaas. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. Habang Sumusulat Ipagaya sa mga mag-aaral ang wastong pag-upo. Gagawin ninyo ang sasabihin ko. ____________ ____________ K1 ____________ 2 K ____________ ____________ ____________ Gawain D – Pagsulat A. hintuturo. TAKDANG-ARALIN Magdrowing ng dalawang kwadro ng mga alagang hayop. 2. Tawagin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Ipakilala muna ang daliring hinlalaki. hintuturo. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Ipakita sa klase ang wastong pag-upo.” 2. Ilapat ang paa sa sahig. Gawin ito mula kaliwa-pakanan.” 1. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman (Teoryang Iskema) Sabihin: “Ngayong kayo ay nasa unang baitang na. posisyon ng mga paa. kambing aso bibi baka inahing manok ibon kalabaw pusa V. Sabihin: “Gagawin ninyo ang wastong paraan ng pag-upo. at gitnang daliri. Pagkatapos Sumulat * Demonstrasyon/Pagpapakita ng Gawain Ihanda ninyo ang silya na uupuan ng tatawaging mga mag-aaral at ipahanda sa kanila ang lapis. Umuupo po nang maayos. 2. (Ipakita ang pamantayan sa pagsulat at ang pagsasagawa ng guro ng bawat pamantayan. Umupo nang tuwid. Pangkatin ang mga mag-aaral sa anim na pangkat. Ilapat sa sahig ang mga paa. Hawakan ang lapis ng hinlalaki. 45 .” 1. pababa sa kasunod na linya. posisyon ng mga paa. (Ipakita naman ang pamantayan sa paghawak ng lapis at papel. hintuturo. at paghawak ng lapis na gagawing muli ng guro. posisyon ng paa. 3. Bago Sumulat 1. at gitnang daliri isang pulgada mula sa dulo ng tasa ng lapis. ano ang inyong ginagawa habang nagtuturo ang guro? (Inaasahang sagot: “Nakikinig po. Umupo nang tuwid.” B.” 1. Sabihin: “May mga pamantayan sa pagsulat.”) Ano naman ang kagamitan ninyo sa pag-aaral? Ipakita nga ninyo ito sa akin. Sabihin: “Hawakan ang lapis ng tatlong daliri: hinlalaki.) Tingnan ninyo kung paano ko ito gagawin.

Buo mong pangalan 4. Mga magulang 2. Tirahan 5.IV. PAGTATAYA Magpadrowing ng alagang hayop. TAKDANG-ARALIN Isulat sa inyong notbuk ang kahilingan sa ibaba. at paghawak ng lapis. V. Obserbahan ang bawat mag-aaral kung naisasagawa ang wastong pag-upo. Kaarawan 46 . 1. Mga kapatid 3. posisyon ng mga paa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->