EPP

EPP

I. Nakikilala ang mga kagamitan sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan. II. Paksang Aralin A. Lawak: Gawaing Industriya B. Aralin: Pagkilala sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan sa tahanan. C. Sanggunian: M.G.P.P. V ph. 178-179 D. Kagamitan: tsart III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Anu-ano ang mga kagamitan sa bahay na madalas na masira ? 2. Balik-aral Anu-ano ang lawak sa EPP B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Sino ang marunong magkumpuni ng sirang kagamitan sa bahay ? 2. Paglalahad Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan. 3. Pagtatalakayan a. Pagtatala sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan. b. Pagkilala sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Anu-ano ang mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan 2. Pagpapahalaga Isulat ang pangalan ng bawat kagamitan na nasa larawan. 1. 2. 3.

I. Naipapakita at naisasagawa ang wastong pagkukumpuni ng sirang silya at mesa. II. Paksang Aralin A. Lawak: Gawaing Industriya B. Aralin: Pamamaraan ng Pagkukumpuni C. Sanggunian: M.G.P.P. V ph. 178-180 D. Kagamitan: tsart III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Anu-ano ang mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang silya at mesa ? 2. Balik-aral Paano ginagamit ang lagare at martilyo ? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Sino ang marunong magkumpuni ng sirang kagamitan sa bahay ? 2. Paglalahad Pagpapakita ng guro sa mga bata ng mga sirang kagamitan at pagkukumpuni ng sirang silya at mesa. 3. Pamantayan sa pagkukumpuni 4. Pamamaraan sa pagkukumpuni 5. Pagsasagawa ng mga bata ang wastong pagkukumpuni ng sirang silya at mesa. 6. Pagsubaybay ng guro sa mga bata.

4.

5.

EPP

EPP

I. Nasusunod at naisasagawa ang mga pamamaraan sa pagkukumpuni ng sirang kagamitan sa tahanan. II. Paksang Aralin A. Lawak: Pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan. B. Aralin: Maluwag na pinto ng kabinet C. Sanggunian: M.G.P.P. V ph.179 D. Kagamitan: tsart , kabinet III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Anu-ano ang mga kagamitan / kasangkapan sa pagkukumpuni ng sirang silya at mesa ? 2. Balik-aral Ano ang kahulugan ng brace at ano ang gamit nito ? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Isang kuwento 2. Paglalahad Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng sirang pinto ng cabinet. 3. Pamantayan sa pagkukumpuni 4. Mga pamamaraan sa pagkukumpuni ng sirang pinto ng cabinet. 5. Pangkatang pagkukumpuni ng sirang pinto. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Anu-ano ang mga pamamaraan sa pagkukumpuni ng sirang pinto ng cabinet ? 2. Pagpapahalaga Maghanap ng cabinet at ayusin ang mga pinto kung may sira.

I. Natatalakay ang mga bahagi ng ng plano II. Paksang Aralin A. Lawak: Pagbabalak ng Gawain B. Aralin: Mga Bahagi ng Plano C. Sanggunian: Agap at Sikap ph. D. Kagamitan: tsart plano ng proyekto III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Anu-ano ang mga kagamitan / kasangkapan sa gawaing industriya ? 2. Balik-aral Anu-ano ang mga gawaing napapaloob sa gawaing industriya ? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Paano nabubuo ang isang proyekto ? 2. Paglalahad Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga bahagi ng plano ng proyekto. 3. Pagtatalakayan a. Pagtatala sa mga bahagi ng proyekto. b. Pagtalakay sa bawat bahagi ng plano ng proyekto. 1. Layunin 2. Pangalan ng Proyekto 3. Krokis 4. Mga materyales at kagamitan 5. Talaan ng ispesipikasyon 6. Mga hakbang sa pagbuo ng proyekto c. Ano ang dapat gawin upang mapabilis at maging maayos ang gagawing proyekto ? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Anu-ano ang mga bahagi ng plano ng proyekto? 2. Pagpapahalaga Gumawa ng isang plano ng proyekto.

EPP

EPP

I. Nakikilala ang mga kagamitan / kasangkapan sa gawaing industriya. II. Paksang Aralin A. Lawak: Mga kagamitan / kasangkapan sa Gawaing Industriya B. Aralin: Mga kagamitan / kasangkapang panukat , pambutas at pang-ipit C. Sanggunian: M.G.P.P. V ph. 189-190 D. Kagamitan: tsart III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Kilalanin ang bawat kagamitang nasa larawan. 2. Balik-aral Anu-ano ang bahagi ng plano ng proyekto ? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Sino sa inyo ang may lagari at martilyo sa bahay ? 2. Paglalahad Ating kikilalanin ang bawat kagamitan / kasangkapan sa gawaing pang industriya at ang kanilang gamit. 3. Pagtatala ng mga kasangkapan. 4. Pagkilala sa bawat kagamitan at ang wastong gamit nito. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Anu-ano ang mga kasangkapang panukat, pang-ipit, pamutol at panghasa ? 2. Pagpapahalaga Isulat sa papel kung anong uring kasangkapan ang mga sumusunod. 1. Lagari 2. Martilyo 3. Ruler 4. Disturnilyador 5. Barena

I. Natatalakay at nasusunod ang wastong pamamaraan sa pangangalaga ng kasangkapan. II. Paksang Aralin A. Lawak: Mga kasangkapan / kagamitan sa Gawaing Industriya B. Aralin: Wastong gamit at pangangalaga sa mga kagamitan. C. Sanggunian: M.G.P.P. V ph. 191 D. Kagamitan: tsart III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagsasanay Sabihin kung anong uri kasangkapan ang mga sumusunod. a. Kikil d. c-clamp b. Ruler e. electric drill c. lyabe 2. Balik-aral Paano ginagamit ang mga sumusunod? a. Footrule b. iskwala B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Isang kuwento 2. Paglalahad Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa wastong pangangalaga ng mga kasangkapan. 3. Pagtatalakayan a. Ano ang dapat gawin upang mapakinabangan ng matagal ang mga kagamitan / kasangkapan? b. Malayang talakayan C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Paano mapangangalagaan ang mga kagamitan upang hindi ito masira agad. 2. Pagpapahalaga Magbigay ng 5 pamamaraan sa pangangalaga ng kagamitan