P. 1
SA MGA KABABAYANG DALAGA SA MALOLOS

SA MGA KABABAYANG DALAGA SA MALOLOS

|Views: 807|Likes:

More info:

Published by: Katrina Camille Baluyot on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

EL AMOR PATRIO Rizal¶s first essay, ³The Love of Country´, was written when he was 21 and newly arrived

in Madrid. It was published under the name of ³Laong Laan´ on August 20, 1882 in Diarong Tagalog, a Philippine newspaper, then on October 31, 1890 in La Solidaridad, Madrid. This essay is a piognant disserattion of what Rizal calls a ³beautiful but hackneyed subject,´ love of country. He could have had Maria Clara and Sisa in mind when he discribed the country as ³enveloped in morning cloud and mist, always beautiful and poetic, and the more idolized by her sons when they are absent and far way from her.´ He continues: Love of country is the purcst; most heroic and most subline human sentiment. It is gratitude, it is affection for everything that reminds us of something of the first day of our life; It is the land where our ancestors are sleeping. . . Love of country is never affaced one it has penetrated the heart, because it carries with it a devine stamp which renders it eternal and imperishable. . . Of all loves, that of country is the greatest, the most heroic and the most disinterested. . . Some have sacrificed for their youth, their plessures; other have dedicated to her the splendor of their genius; others shed their blood; all have died, bequeathing to their Motherland and immense future: liberty and glory. The idea of dying for country reverberated in Rizal¶s writtings. In letter to mariano Ponce, he declared: If one has to die, at least one must die on his own country, by his country, and for his country. A year later, Rizal decided to return to the Philippines, the first step that would ultimately lead to his death for country: I believe that it is now the opportune time for me to return to the Philippnies and share with them all dangers. For I have always been of the opinion that I can do more in my country than in abroad. What good have I done in these three years, and what evil I had occurred because I was in my country.´

POLITICAL FEATURE ARTICLES Many of Rizal¶s essays appeared initially in la Solidaridad between the years 1889 and 1891. La Solidaridad was the only source of free press for the Filipinos at the time. Running through the issues was an undercurrent of urgency for reform.

Within we had tyranny. Rizal¶s essay were scholarly and fuctual. Kasunod naman nito ang dayagram ukol sa aming sariling pagkonsepto sa katamaran (mayroon . Rizal upbraided Barrantes for erroneous geographical and historical facts and for criticizing the tagalog theater and literature without studying it first. captivity. He exposed Barrantes missconceptions about ³incapable and stupid tagalog´ and poor logic taking certain effects for causes and vice versa. fire. Calamities such as eathquakes. Rizal ang limang kabanata ng Sobre la Indolencia de los Filipinos noong 1890. the high-waymen. SOBRE LA INDOLECIA LOS FILIPINOS Makikita sa itaas ang timeline kung kailan sinulat ni Jose P. banditry. his expression of love of country. and thypoons moved Rizal to appeal to the Spanish people for assistance. Rizal rose to their deffense in his essays. his appeal for the development of a national consciousness among his people and his platform indicating the direction for change and progress. He constantly stressed the significance of reform through education of the masses. (Ingratitude) When Barrantes wrote derogatorily about the tagalog theater. his description of suffering and depredations of the Filipinos. violence and other excesses committed by those who werein charge of watching over public peace. and outside. When a newspaper criticized the Filipinos. Among these are his exposure of the abuses of the friars and the civil administrations. against whom our authorities were impotent. In our town we saw the unbridled force. Rizal minced no words in his graphic accountsb of the local situation. Several themes are repeatedly projected in the essays of Rizal. Discouraging events in the Philippines determined the tone and the theme of some of Rizal¶s essays. plague. He showed a thorough grasp of the economic and social problems in the Philippines. and outside.

nang matalo ang pamilya ni Rizal sa usaping panlupa laban sa mga prayle sa Calamba. minabuti nilang iakyat ang kaso sa Korte Suprema sa Madrid. ito ang mahihinuha naming sanhi kung bakit nagawang isulat ng ating bayani ang sanaysay. Ñgayong tumugon kayo sa uhaw naming sigaw ñg ikagagaling ñg bayan. at ang tuá ko'y labis. ang magandang ugalí. Nang isinulat ni Rizal ang Installment ng Sobre La Indolencia de los Filipinos noong 1890. maraming Pilipino ang tuluyan nang nawalan ng trabaho. inaaglahì ang sakuná. Tunay at labis ang matamis na loob. mamulaklak ma'y walang bañgo. naisipan ni Rizal na ilathala ang sanaysay na ito sapagkat marami ang nagsasabing ang pangyayari sa Calamba noong 1887 ang naging ³turning-point´ ng pagiging radikal ni Rizal. Matay ko mang sinaliksik yaring alaala. ñgayong nagpakita kayo ñg mabuting halimbawa sa kapuá dalagang nagnanasang paris ninyong mamulat ang mata at mahañgo sa pagkalugamí. tinanong kong laon. dí ko kilala ang Malolos. kababaan ñg loob ó kamangmañgan kayá: anaki'y mga lantang halaman. Dagdagan pa ng pagbaba ng presyo ng asukal sa merkado. ang binibining anyó. bago inilathala ang ika-tatlong installment ng Sobre La Indolencia de los Filipinos sa La Solidaridad ay tumungo si Rizal sa Madrid. ang mahinhing asal. sumisigla ang aming pag-asa. Sa katunayan. Ito maaari ang isa sa mga naging basehan noong 1890 ng mga nagsasabing tamad nga ang mga Pilipino. liban sa isang Emilia. Kaugnay pa nito. ni ang mga dalaga.) dala ñg malabis na kabaitan. Kung kaya¶t noong Agosto 1890. kung ang pusuang dalaga'y karaniwan kaya diyan sa ating bayan. Ñguní at ñgayong dumating ang balitang sa inyong bayang Malolos. Dahil sa umiigting na alitan sa pagitan ng mga Prayle at ng kanyang pamilya kaugnay ng Calamba Hacienda Case. panatag ang loob . Dahil dito maraming Pilipino ang nawalan ng lupang masasaka kung kaya¶t nahinto sa pagtatrabaho. bumaba ang produksyon ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura. Espanya. ñgunit ang lahat na ito'y laguing nahahaluan ñg lubos na pagsuyó at pagsunod sa balang sabi ó hiling nang nagñgañgalang amang kalulua (tila baga ang kaluluwa'y may iba pang ama sa Dios. sa pagka at kayo'y katulong na namin. napagkilala kong ako'y namalí. Laguna. Kung kaya¶t para pabulaanan ito. Dí sukat ako sisihin.din sa photos section). isinulat ni Rizal ang Installment ng Sobre La Indolencia at inilathala ito sa La Solidaridad SA MGA KABABAYANG DALAGA SA MALOLOS Nang aking sulatin ang Noli Me Tangere. matay ko mang pinagisa-ngisa ang lahat ñg dalagang makilala sapul sa pagkabatá. at ito pa'y sa ñgalan lamang. umiigting ang alitan sa pagitan ng mga Paring Dominikano at pamilya Mercado sa Calamba. magbuñga ma'y walang katas. sibul at laki sa dilim. Mabagal ang naging pag-usad ng kaso ng mga Inquilino laban sa mga Prayle ng Calamba. ay mañgisa-ñgisa lamang ang sumaguing larawang aking ninanasá. Sa pagsusuring ginawa namin ukol sa mga pangyayaring naganap sa buhay ni Rizal noong 1890.

Lalong palaló ang nagdidiosdiosan. kamangmañgan at dí kabaita't puri. dakilang kabaitan ang ñgisi sa pagmura. Di na unang karunuñgan ang patuñgó ñg ulo sa balang maling utos. Ano kaya ang magiging supling ng babaing walang kabanalan kundí ang magbubulong ng dasal.sapagtatagumpay. upang ding mapagkilala ang likó at tapat. sa paghanap ñg daan. novena at milagrong pangulol sa tao. at papanatilihin sa lahat ang sarili. paraparang inianak ñg walang tanikalá. sapagka't ang bulag na pagsunod ay siyang pinagmumulan ñg likong paguutos. malalaking kuentas. kundí malayá. . Napagkilala din ninyo na dí kabaitan ang pagkamasunurin sa ano mang pita at hiling ñg nagdidiosdiosan. at saka gawain ang inaakalang lalong matuid. Ulol na di hamak at masisisi ang madapá sa pagsunod sa ilaw ñg iba. Paniñgasin nila ang liwanag ñg ilaw. ang habito ó sutana'y walang naidaragdag sa dunong ng tao. at ang sariling kaaway ay gawing kaaway ng Dios. Ang kamangmañgan'y. ay bulubundukin din at walang nadadayá kungdí ang mangmang at mahinang loob. at sa bagay na ito'y pawang nagkakasala. masayang pangaliw ang mababang luhá. Napagkilala din ninyo na ang utos ñg Dios ay iba sa utos ñg Parí. ang hiyas ñgisip. buhay na ang pagasa sa panahong sasapit. Lisanin ko ito at dalhin ang salitá sa iba. Dí masasabi ñg punó ó parí na sila lamang ang mananagot ñg maling utos. Ang babaing tagalog ay di na payukó at luhod. alagaang kusá at huag patain. sa lubos na paniniwalá ng kanilang masintahing pusó. ay: palaló ang katiwalá sa sariling bait. Kapalaran na kung pagka pag habito ay hindí magtamad. at sakdal kapalaluan ó kataksilan ang walang gawá kundí pagbintañgan ang Dios ng balang bukang bibig at ilipat sa kanya ang balá niyang nasá. Halimbawá baga ang isang amang nagbigay sa bawat isang anak ñg kanikanyang tanglaw sa paglakad sa dilim. magsapinsapin man ang habito ng huli sa bundok. na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod. Nang ito'y lalong maranasan. sa akalá ko ay lalong palaló ang ibig sumupil ng bait ng iba. Sa kadalagahang punlaan ng bulaklak na mamumuñga'y dapat ang babai'y magtipon ng yamang maipamamana sa lalaking anak. Dí dapat naman tayong umasa sa sarili lamang. kundí magtanong. mahabang dasal. bataan ng cura ó magsasabong? Gawá ng mga ina ang kalugamian ngayon ng ating mga kababayan. binigyan ñg Dios ang bawat isa ñg sariling isip at sariling loob. Di hiling ñg Dios. at kapalaluan ang mag isipisip at magnilay nilay. ang ibig tumarok ng balang kilos ng isip ng DIOS. kundi ang pagsunod sa katampata't matuid. Ugaling panagot ng mga may ibig mang ulol. kundí ang mabuting asal. paningniñgin at gamitin. at masasabi ng ama: "bakit kita binigyan ng sarili mong ilaw?" Ñguni't dí lubhang masisisi ang madapá sa sariling tanglaw. malinis na loob at matuid na isip. na ipinalamuti sa atin. walang libañgang iba sa panguingue ó magkumpisal kayá ng malimit ng muli't muling kasalanan? Ano ang magiging anak kundí sakristan. makinig sa iba. kundí magtulongtulong magsangunian. sapagka't marahil ang ilaw ay madilim. libaguing kalmin. walang karunuñgan kungdí awit. ó kayá ay totoong masamá ang daan. at sa loob at kalulua'y walang makasusupil. punó ñg kataruñgan. ay bumili kayo ng isang habito sa S. walá na ang inang katulong sa pagbulag sa anak na palalakhin sa alipustá at pagayop. dala ñg pag-asa sa ilaw ñg iba. bakit kayá ipaaalipin mo sa iba ang marañgal at malayang pagiisip? Duag at malí ang akalá na ang bulag na pagsunod ay kabanalan. Francisco at isoot ninyo sa isang kalabao. na ang taong larawan niya'y paulol at pabulag.

ñguní at mapulaan at sumpain. alin na ngá sa huag sa pagkain ng karne. di mapatatawad ang walang pagsisisi. tumulong sa mayhirap. huwag magantay ng anak ng iba sa duñgó ó alipustang alipin. correa at ibapa. "hindí anak ni ama ang nagsasabing ulit-ulit ama ko. na nakikigaya sa mga guarda. Ó kabulagan at kahiklian ng isip! Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuid.at sa malaking pagkaibig na ang kanilang mga anak ay mapakagaling. . kundí ang nabubuhay alinsunod sa hiling ñg aking ama. hindí niya pinatabá ang may yaman at palalong escribas. kiskis ng ilong. ay tumalikod ako sa ganyang Dios." Ang kabanalan ay walá sa pulpol na ilong. sa misa de gracia ng may tugtugan at paputok. may bagay baga sa mundong ito na dí arí at likhá ng Maykapal? Ano ang inyong sasabihin sa isang alilang maglimos sa kayang panginoon ng isang basahang hiram sa nasabing mayaman? Sino ang taong dí palaló at ulol. at kung sakalí't may batang may pusong pangahas... at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat. gayon din si Cristo sa kanyang pangangaral. na matutubos kapag ikaw ay nagbayad. sa pagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupá. Si Cristo'y dí humalik sa mga Fariseo. paris ng silaw na kabag na dí makapakita kundí pag tatakip silim. ubusin ang salapí sa simbahan at paniwalaan ang balang masumpuñgang sabihin sa atin? Tabil ng bibig. Bakit ngayo'y ang mga pari'y walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos nagbibili ng mga kalmen. at walang binubusog kundí ang sandat. walang pinapagcuintas. cuentas. at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkuruskurusan at pagbulongbulongan ng lahat ng pari sa sangdaigdigan. anoman ang mangyari. nabibili baga ang Dios at nasisilaw sa salaping paris ng mga pari? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de composicion. Ñguní at ano ang kabanalang itinuró sa atin? Magdasal at lumuhod ng matagal. bagay sa limos sa simbahan. cuintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok ibilibid mo man sa iyong bayawang ang lahat ng balat ng hayop. at di nagbayad sa kanyang panalangin. hiningan ng pamisa. Ang inang walang maituturó kundí ang lumuhod humalik ñg kamay. limos sa simbahan ó sa frayleng lumalañgoy sa yaman. humalik ng kamay sa parí. ay makaaasa sa tahimik. Kahoy na laki sa burak. sangkalan ang Dios. walá siyang binangit na kalmen. kumpari. pagaasawa sa pinsan. Karaniwang panagot ang una'y kabanalan at pagsinta sa Dios. Gayon din sa kasakiman sa salapi'y maraming ipinagbawal. magpakain sa gutom.. pang dayá ng salapi. ang biñgi sa taghoy ng mahirap. "Gawá at hindí salitá ang hiling ko sa inyo" ani Cristo. ang kapangahasa'y tagó at gagamitin sa samá. Di napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan. hindi nagpahalik kailan pa man. samantalang ang salaping ito'y pinipigá sa buto ñg mahirap at iniaalay sa pañginoon ñg maibili ng tanikalang pangapus. samakatuid ay ibig ng Dios na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang Maykapal. lipak ng tuhod.. at ang kahalili ni Cristo'y di kilala sa halikang kamay. ama ko. na siya'y pinatawad. Bakit. ay di mapalilinis ang maruming loob. na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. at inubos ang salapí sa mga frontal na pilak. pampasamá sa kalulua. maibayad ng verdugong panghampas. daluro ó pagatpat ó pangatong lamang. Ang kagulañga'y buñga ñg pagkabatá at ang pagkabata'y nasa kanduñgan ñg ina. carabineros ó guardia civil? Kung ito ang Dios na sinasamba ñg Frayle. na mag lilimos sa Dios at magaakalang ang salantá niyang kaya ay makabibihis sa lumikhá ng lahat ñg bagay? Pagpalain ang maglimos sa kapus. at iba pa.

panatag sila't habang ang iba'y alipin. talastas na walang isinisilid araw araw sa inyong pagiisip kundí ang sadyang pang bulag sa inyong bukal na liwanag. Walang maiinom sa labó at mapait na bukal. sa pagka't kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. nguni at ang lahat na ito'y dí hihigit sa lakas at loob ng babaing tagalog. Talastas ng lahat ang kapanyarihan at galing ng babayi sa Filipinas. ay ma-aalipin din naman ang lahat ng mga anak. malinis na asal. na napapanaginip. pagibig sa kapuá. sapagka't sa kabaita'y labis. matapat at timtimang loob. patibayin ang loob sa ano mang hirap. at anaki'y sa ibang lupá ay walá. ang karañgalan ñg babaying kabiak ñg pusó at karamay sa tuá ó hirap ñg buhay: kung dalaga. Malaki ngang hindí bahagyá ang katungkulang gaganapin ng babai sa pagkabihis ng hirap ng bayan. Gayon ma'y dala marahil ñg kagaanan ñg labí ó galaw ñg dilá. ipinalilimbag at ipinagsisigawan halos. Dios na dí masakim sa salapí. dapat palakhin ang anak na malapit baga sa larawan ng tunay na Dios. Dios na ama ng lahat. tutulong ang Dios sa pagpawí ñg ulap. at pagdamutang basahin. ang mga kastilá. Dios na dí nasusuhulan. ó makapukaw kayá ñg madidilag na pagiisip. Alam na kapus kayong totoo ñg mga librong sukat pagaralan. ito ang ituró sa anak. sa iba't iba pang nakapagñgañgalit. iginapus. marahil ay makapal man ang ulap na nakakubkob sa ating bayan... at kung sabagay maraming maisusurot sa mata ñg ibang babai ang babaying tagalog. sa inang linalang ng fraile. sapagka at karaniwang sabi sabi ñg mga kastilá at pari na nangagaling diyan ang karupukan at kamangmañgan ñg babaying tagalog. palibhasa'y siya ang Dios ñg katotohanan. samantalang likó ang pagpapalaki sa batá. na makabuhay baga at makapanghinapang sa mahiná ó maruruwagang lalaki. tantó ang lahat na ito. kundí ang babaing si gayon. Dios na dí tumatabá sa dugó ng mahirap. na walang kakulañgan kundí isang malayang sariling isip. ay pipilitin ding mataos ñg masantin na sikat ñg araw. dilat ang isip at malakas ang loob. Ito ang dahilan ng pagkalugamí ng Asia. maginoong kilos. Makapangyarihan ang Europa at Amerika dahil duo'y ang mga babai'y malaya't marunong. kundí naman sa tibay ñg pusó. pag isang dalaga bagang sukat ipagmalaki ñg bayan. na tila baga ang mali ñg ilan ay malí na nang lahat. at nangbubulag ng matalinong isip.Maghunos dilí ngá tayo at imulat natin ang mata. walang matamis na buñga sa punlang maasim. pagpitaganan ñg iba. Dí kami manglulumo kapag kayo'y katulong namin. Ito ang nasang lagì sa panimdim. lalong laló na kayong mga babai. at isasaulí sa dati ang dilag ñg babaying tagalog. kayá ñgá kanilang binulag. sa tuing .. At dahil ang buhay ay punó ng pighatí at sakuná. ang babayi sa Asia'y mangmang at alipin.. samantalang lugamí at mangmang ang babaing magpapalaki ñg anak. at parí pagbalik sa Espanya'y walang unang ipinamamalabad. ñg babaing marupok ang loob. na dí nagsasaya sa daing ng naruruhagi. ay gayon sa convento. at sisikat kahit banaag lamang . ay sintahin ñg binatá... taas ñg loob. gayon sa kastilang pinatuloy. at iniyukó ang loob. patapañgin ang pusó sa ano mang pañganib. Gisingin at ihandá ang loob ng anak sa balang mabuti at mahusay na akalá: pagmamahal sa puri. alipustá at tawa. maliwanag na pagiisip. di lamang dahilan sa ganda ó tamis ñg asal. kayá pinagsisikapan naming makaabot sa inyo ang ilaw na sumisilang sa kapuá ninyo babayi. na walang kinikilingan. Isipin na ang mabuting ina ay iba. at pagpipitagan sa Maykapal. Huag mag antay ang bayan ng puri at ginhawa. dito sa Europa kung hindí kayamutan itong ilang sabi. sabay ang halakhak.

maginoong asal. ó manunuluyang kastilá. at kung magkaminsan pa'y dinadagdagan ng mga kayabañgan at karumihang hindi mapaniniwalaan .. Gayon din ang unang pahili ng pari sa nadalaw na kastila. Sa tuing maririnig ó mababasa ang mga bagay na ito'y itinatanong namin kung Santa Maria kaya ang lahat ng babaying kastila. palakasin ang loob ng lalaki... isang marangal na loob na di papayag magka anak ng alipin? Pukawin sa loob ang sigla at sipag. sapagka't dí ako paring confesor. nagtitiis ñg tampal. iba pang sinulat ng mga pari.. na tila baga ang dalaga'y walang maisasabog kundi ang kasamaan. ñg isang marañgal at mapuring ñgalan. at aglahiin ang hinagpis. at alalahaning lagi na walang hirap na di mababata ñg bayaning puso. Sa mga bayang gumagalang sa babaing para ñg Filipinas. Ulituliting matamisin ang mapuring kamatayan saalipustang buhay.maiisip. at huwag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Sinibaldo de Mas. dapat nilang kilanlin ang tunay na lagay upang ding maganapan ang sa kanila'y inia-asa.. sapagkat ugaling iwaksi ang kalasag ñg talong natakbo ó inuwi kaya ang bangkay sa ibabaw ñg kalasag. na tila walang ina-antay kundi ang magasawa para maipahayag ang sariling kaduagan. kumai't natulog. Mulatin ang mata ñg anak sa pagiiñgat at pagmamahal sa puri. mahal na pakiramdam.. at dahilan dito. Itabi ko ito at ituloy sambitin ang katungkulan ñg babai. isang pusong lalaking makapag-ampon sa kahinaan ng babai. labis na kabaitan... nasunod sa lalong hunghang na utos. humati sa pañganib.. na makapaninirá ñg puri ng iba. Bakit kaya baga di humiling ang dalaga sa iibigín.. at ang maginoong babaying nagpatuloy ay gumayon at gumayon sa kanya: ito ang iginanti sa napakatamis na loob ng babayi . at walang papait pang pamana. pagdating sa Espanya. ay ang kanyang mga masusunuring dalagang tagahalik ng kamay... Sa librong ipinalimbag ni Dn. Ang katapangtapañga'y kapag napakasal ay nagiging duag. at makasalanan na kaya baga ang lahat ng babaying tagalog. ay dapat tumulong sa lahat ng hírap. Ang anak ay walang pangtakip sa hina ñg loob kundi ang alaala sa ina. nalunok na apdo. Datapua't lisanin ko ang bagay na ito. at sa pagtupad ñg ukol. Ang mga babai sa Esparta'y sukat kunang uliran at dito'y ilalagda ko ang aking halimbawa: Nang iniaabot ñg isang ina ang kalasag sa papasahukbong anak. ñguni kong sakali't magsumbatan at maglatlatan ng puri'y . ipinalimbag agad. aliwin ang dusa. kababaan ñg loob ó kabulagan kayang kalalañgan din nila. na siya raw ay nanuluyang minsan sa Kapangpañgan. at sa." ito ñga umuwi kang manalo ó mamatay ka. pagibig sa kapua sa tinubuang bayan. ay nalathala ang mga kasalanang ikinumpisal ng babai na di ilinilihim ng mga pari sa mga dumadalaw na Kastila. Nabalitaan ñg isang ina na namatay sa laban ang kanyang anak. pinakai't pinatuloy natin sa habang panahong siya'y lumiguyliguy sa Filipinas . Di ko maulit dito ang mga di ikinahiyang sinabi ng isang fraile kay Mas na di nito mapaniwalaan ... ay ito lamang ang sinabi: "ibalik mo ó ibalik ka... puri't salapi. sa pamanang kaalipustaan at kaalipinan. May isang kastilang nagayo'y mataas na tao na. ang duag na datihan ay nagwawalanghiya. at ang hukbo . at iba pang kahalo ang ñgiti at makahulugang kindat . at tumutulong sa kataksilan ñg iba sa pagka't kung walang natakbo'y walang manghahagad. Ugaling dati'y kapag nanliligaw ang nagaaral na binata ay ipinañgañganyayang lahat. kung walang isdang munti'y walang isdang malaki. na ang karamihan ng malí ay gawá ñg kamusmusan. dunong. Kung maging asawa na.

Kung ang babaing tagalog ay dí magbabago. pag didiosdiosan. Ang tao. ang bulag na taga sunod sa isip ng iba. sapagka't kung dili'y ipag kakanulong walang malay. Ang kamangmañga'y kaalipinan. sapagkat kung pabayaan mo ang inyong kapuá ay pababayaan ka rin naman.ay natalo. ang pinagdaan kong buhay hain sa ikagagaling ng bayan. pagpapasampalataya. ay ibinalita ñg isa na namatay daw sa pagbabaka ang tatlong anak niya. sa takot sa galit sa bayan. nagluksa ang ina ñg siya'y makita. Ang iniaalipustá ng isa ay nasa kulang ñg pagmamahal sa sarili at nasa labis ñg pagkasilaw sa umaalipustá. Minsa'y nagtagó sa simbahan ang isang napatalong harí nila. kungdi para sa kanyang bayan. Kung ganoo'y magpasalamat tayo sa Dios!" ang wika at napa sa simbahan. ay taong walang pagkatao. Mangyari pa. Ñguní at kung ang tanda'y magalang sa pinagdaanang hirap. yukó ang ulo at halukipkip ang kamay. dí binigyan ñg isip para pabulag. kayá ñga't iginalang ng buong Grecia ang babaing Esparta. pinagkaisahang kuluñgin siya doon at patain ñg gutum. mag mulaymulay ang lahat." Ang ikalawa. Dí ko inaasahang paniwalaan ako alang-alang lamang sa aking sabi: maraming taong dí natingin sa katuiran at tunay. ang pulá ñg isa ay kayo lamang na taga Esparta ang nakapangyayari sa lalaki. kungdí gawing pasibulan lamang. at walang babaing taga Esparta na nakatanaw ñg hukbo ng kaaway. paghahangad na paniwalaa't pakingang pikit-mata. Ang ika-lima. Sa lahat ñg babai. ay hindí dapat magpalaki ñg anak. ay kami lamang ang nagaanak ñg lalaki. sa putí ñg buhok ó kakulangan kayá ng ngipin. kundí sa habito. Ang ibig magtagó ñg sarili. ñguni't ang hiling ko'y magisip. kundi nanalo ó natalo tayó?²Nanalo ang sagot ñg bayani. asawa. ay makapagbibigay ñg tandá sa akin. at dí hiniyasan ñg katuiran at ñg .²"hindi iyan ang tanong ko ang sagot ñg ina. Ang mga ugaling ito'y karaniwan sa kanila. ay parang hayop na susunod-sunod sa talí. Dí nilalang ñg Dios upang maalipin. ang sagot ñg babai. ñg mga Esparta ay hindí inianak para mabuhay sa sarili. anak. Sa isang sumasalubong na ina sa mga umuwing galing sa laban. Ang tao'y inianak na paris-paris hubad at walang talí. ang isa isang tingting ay madaling baliin. Malayó ako sa. sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao: taong walang sariling isip. ñguní at mahirap baliin ang isang bigkis na walis. dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa bahay. Hindi umiimik kundi nagpasalamat dahil ang kanyang anak ay maligtas sa pulá. "Ang ipinagiging taksil ñg ilan ay nasa kaduagan at kapabayaan ñg iba. Ang ika-anim. ay tumulong sa ibang magtagó ñg kanila. Ñg papaderan na ang pinto'y ang ina ang unang nag hakot ñg bato. Ang ikatlo. bayan at lahat. paghalili kayá sa Dios. usigin at salain kung sakalí sa ngalan ng katuiran itong pinaninindigang mga sabi: Ang una-una. Habang nanatili ang ganitong mga isipan at ganitong mga babai ay walang kaaway na nakatungtong ñg lupang Esparta. Ang ikaapat. kahit maiklí man. ñguni at ang anak ay bumalik na buhay.

kuintas. BUOD: Sa kanyang liham sa mga kadalagahan ng Malolos na sinulat ng 1889. at di bihirang magtanim ang kaaway ng damong pansirá. kalmen. Ayon kay Rizal. "Tubó ko'y dakilá sa puhunang pagod" at mamatamisin ang ano mang mangyari. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Dios ó ang pangaral ni Cristong panglunas sa hirap ñg mahirap. corea at iba't iba pang iginigiit. inihihiyaw at isinusurot araw-araw sa inyong loob. taiñga. sapagka't sa balat ñg lupá lahat ay haluan. at ang ibig paniigin ang kanyang ibig sa matuid at katampatan. malasin ang ating kalagayan. Ito ang matindin nasá ñg inyong kababayang si JOSÉ RIZAL Europa. Ang ika-pito. ang mithiin ng mga kadalagahan ng Malolos para sa karunungan ay patunay ng pagkamulat sa tunay na kahulugan ng kabanalan . at tingnan kung hindí ang inyong pagkakristiano ay paris ng inaalagang gatasang hayop. kundí ang kikitili'y piliin. ugaling upa sa sino mang mañgahas sa ating bayan magsabi ng tunay. Liniñgin ninyong magaling kung ano ang religiong itinuturó sa atin. 1889.maulol ñg iba. at tayo'y mag isip isip. Ang palalo'y ang napasasamba. ipinahahayag ni José Rizal ang kanyang papuri at paggalang sa katapangang ipinamalas ng mga ito sa pagsusulong ng karapatan sa edukasyon ± isang di-karaniwang hakbang sa maraming kababaihan sa kanyang panahon. Hindí kapalaluan ang dí pagsamba sa kapuá tao. ang bumubulag sa iba. milagro.kabanalang nakatuon sa kabutihang-asal. Alalahanin ninyo ang lahat ñg sa inyo'y itinuturó. at hanapin ninyo ang puno at dulo at saka iparis ninyo ang religiong sa malinis na religion ni Cristo. ang pinapatuñguhan ñg lahat ng sermon. Binibigyang-diin ni Rizal ang tungkulin ng kababaihan ± bilang dalaga at asawa ± sa pagbangon ng kanilang dignidad at halaga sa lipunan. kandilá. kasama sa binhí sa gitná ñg linang. lasapin bago lunukin. kundí maipagbili ng lalong mahal at ng lalong masalapian. namulat siya sa pananaw na ang kababaihang Pilipino ay katuwang sa layunin para sa ikagagaling ng bayan. ang pagpapaliwanag ñg isip at paggamit ñg matuid sa anomang bagay. na dí pinatatabá alang alang sa pagmamahal sa kaniya. Matupad nawá ang inyong nasang matuto at harí na ñgang sa halaman ñg karunuñgan ay huwag makapitas ñg buñgang bubut. larawan. Magbulay-bulay tayo. pagisipin muná. ó paris ng pinatatabang baboy kayá. pangaliw sa dusa ñg nagdudusa. Kung itong ilang buhaghag na sabi'y makatutulong sa ibinigay sa inyong bait. Batay sa kanya. at mata. ang nasa ilalim ng lahat ng misa. upang ding maituloy ang nasimulan ninyong paglakad. Kaugnay nito. novena. malinis na kalooban at matuwid na pag-iisip. inilalarawan niya ang katangian ng .

. MGA TALA: Ika-17 ng Pebrero 1889 nang isulat ni Jose Rizal ± gamit ang wikang Tagalog ± ang liham na ito habang ginagawa ang anotasyon sa aklat ni Morga. Isinulat niya ito sa London. hindi dagliang sumuko ang mga kadalagahan sa kanilang layunin. bagama't tumagal lamang ito ng tatlong buwan." Layunin nila na mag-aral ng wikang Español sa ilalim ni Teodoro Sandiko. gayundin ang pagiging mulat ukol sa tunay at huwad na relihiyon. Bahagi rin ng liham ang pagpapa-alala ni Rizal sa lahat na gamitin ang isipang kaloob ng Diyos. ika-12 ng Disyembre 1888 nang may 20 kadalagahan ng Malolos ang naghain ng petisyon kay Gobernador-Heneral Weyler upang magtayo ng isang "panggabing paaralan. Ulituliting matamisin ang mapuring kamatayan sa alipustang buhay". Sa kabila ng pagtutol. pumayag na rin ang pamahalaan na maitatag ang paaralan. pagibig sa kapua sa tinubuang bayan. hindi sinang-ayunan ni Padre Felipe Garcia. Naging dahilan ito upang hindi rin pumayag ang gobernador-heneral na maitatag ang paaralan.kababaihan sa Europa at bilang halimbawa ay pinakita ang babaing Sparta bilang huwaran ng pagiging mabuting ina. Ang payo ni Rizal ay "mulatin ang mata ñg anak sa pagiiñgat at pagmamahal sa puri. ang kura paroko. del Pilar ang isang mahalagang pangyayari sa bayan ng Malolos. Ipinapayo ni Rizal na gamitin ang halimbawang ito upang maitaguyod ang isang anak na marangal at magtatanggol sa bayan. Pinupuna ang mga hindi kanais-nais na gawain ng mga prayle. ang petisyon. Ayon sa pagsasalaysay. Patuloy silang nanawagan at nang lumaon. limang araw matapos ipaalam sa kanya ni Marcelo H. Gayunpaman. upang matukoy ang katotohanan at hindi maging alipin ninuman. isang propesor sa Latin. at sa pagtupad ñg ukol. Si Señora Guadalupe Reyes ang nagsilbing guro ng mga kadalagahan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->