Ano ang Pamahiin?

Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Aminin man o hindi, malaki ang nagagawang impluwensiya ng mga pamahiin sa usaping kultura, buhay, kabiguan, tagumpay, kalungkutan at kaligayahan ng mga Filipino. Malawak ang nasasakupang aspeto ng mga pamahiin. Apektado nito ang maraming bagay mula sa pakikipag-isang dibdib, pagdadalantao, pagluluwal ng sanggol, at maging hanggang sa kamatayan.