P. 1
IBONG ADARNA

IBONG ADARNA

4.0

|Views: 5,219|Likes:
Published by Kae Ybañez

More info:

Published by: Kae Ybañez on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

IBONG ADARNA

Panalangin- Ang Ibong Adarna ay sinimulan ng isang panalangin na bilang papatnubay sa may akda. TAGAPAGSALAYSAY : Noong unang araw sa isang malayong kaharian ang pangalan ay Berbanya ay may isang haring hinahangaan. Sa kanyang mabuting pamamalakad mga tao ay Malaya, mayaman o mahirap pantay lang ang karapatan. At kung mayroon mang nagawang kamalian bago pa man bigyan ng kahatulan sinusuri munang mabuti kung sino ang may sala.

Don Fernando ang ngalan ng haring ito, tingin ng mga tao rito ay isang maginoo at ang kanyang kabiyak ng puso naman ay si Donya Valeriana. Sila y may tatlong anak na matitikas at malakas, pangalan ng unang anak ay si Don Pedro, sumunod naman nito ay si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Pawang silang tatlo ay may takot sa Diyos at mapagmahal sa magulang. Nagpaunlak ang hari ng isang pagtatanghal at doon niya ipinakilala ang kanyang mga anak at sinabing: DON FERNANDO : Kayong tatlo y mapapalad, angkin ninyo ang talino ng mga pantas na totoo. Yamang ngayo y panahon nang kayong tatlo y tumalaga pumili sa dalawa, magpari o magkorona? Humawak ng kaharian, bayan nami y paglingkuran. Natupad nga lahat ang hiniling ng hari at itong tatlong anak ay walang humpay na magpasalamat sa hari. Nang sumapit na nga ang gabi, ang lahat ng tao y tulog na ng biglang nanaginip ang hari ng hindi kanais-nais, di-umano si Don Juan daw ay sinaktan at piñata sabay hinulog sa balong malalim ng dalawang lalaki. Dahil sa kanyang napanaginipan mula noo y si Haring Fernando y nangayayat na halos din a kumakain, mukha ay hapis na. Nagpatawag ng isang medico ngunit hindi niya malaman kung anong sakit nito. Mula noo y lagi nang malungkot ang reyna, sa kabaitan ng diyos may dumating na manggagamot at doon nga nalaman ang sakit nito. Sakit ninyo haring mahal ay dahilan sa inyong napanaginipan, mabigat man at maselan may mabisang gamut diyan. May isang ibong maganda, ang pangalan ay Adarna, pag nagsimula itong umawit tiyak sakit ninyo y mawawala. Ibong ito y naninirahan sa Tabor na kabundukan ito ay nakatira sa punong pangalan ay Piedras platas. Kaya, mahal na hari, ibong iyon ay ipahanap na dahil sakit niyo y tiyak na mawawala. Nang matapos ang paguusap, anak na panganay ay agad na inutusan. Umalis na nga si Don Pedro at agad binagtas ang Tabor na kabundukan. Mahigit tatlong buwan na naglalakbay sa kabundukan, katawan ni Don Pedro y pagod na ngunit hindi niya iniinda ang sakit na nadarama pero nanag nasa ibabaw na siya ng bundok, ang sinasakyang kabayo ay namatay. Wala ng nagawa si Don Pedro kundi ang simulang maglakad sa bundok na tinatahak. Sa mabuting kapalaran, narrating ni Don Pedro ang Tabor na kabundukan. May nakita siyang isang punong kahoy na pagkaganda-ganda. At sa kanyang pagkabighani, naisipan na doon muna siya magpahinga ngunit laki niyang pagtataka na ni isang ibon ay walang dumadapo sa punong iyon. Ano bang klaseng puno ito, wala man lang ibon na dumadapo dito. Sasapit na lamang ang gabi ay wala pa ang ibong aking hinihintay. Sa kanyang paghihintay, dumating na nga ang ibong hinihintay niya. Sinimulan na ang pagkanta, pitong kanta ang kinanta at pitong bihis rin nito sa di inaasahang pangyayari. Si Don Pedro y napatakan ng ipot ng Adarna at siya ya naging bato. Dahil sa hindi niya pagdating/pagbalik, nagulo na ang Berbanya.

TATLONG ANAK : TAGAPAGSALAYSAY :

MANGGAGAMOT :

TAGAPAGSALAYSAY :

DON PEDRO

:

TAGAPAGSALAYSAY :

siya y biglang natilihan. Sa ganda ng awit nito si Don Diego y napapikit at nakalimot sa daigdig. Apat na buwan ng tinatahak ni Don HARING FERNANDO : DON JUAN : TAGAPAGSALAYSAY : DON JUAN : TAGAPAGSALAYSAY : . mga ibon ay dumuklay. Ngayon po y tatlong taon na hindi nagbabalik sila. Siya ay hindi gumamit ng kabayo sa kanyang paglalakbay. ang Berbanya ay nainip sa kahihintay sa kanya. baon ko sa puso t dibdib na hanapin ang kapatid ko. Parang. Sinimulan na ng Adarna ang pagkanta at si Don Diego y nakinig. At sinimulan na nga niyang tahakin ang bundok at may nakita siyang isang puno na ang daho t sanga y kumikintab maging ang mga ugat nito ay ginto. ako y iyong tulutan. ang Adarna y nagbawas ng tulad din ng kapatid niya siya ay napatakan at parehas na silang naging bato. Si Don Juan ay lumapit sa ama at nagmakaawa. Punong ito y siya lamang tanging ayaw na dapuan. ang pangalawang anak na si Don Diego ang inatasan at noon din ay nagpaalam sa ama. ang tanging dala lang niya ay baong limang tinapay. namatay rin ang sinasakyang kabayo ni Don Diego. DON JUAN : Ama.Dahilan nga sa hindi pagdating ni Don Pedro. Bunsong anak kong Don Juan. lunas sa iyong karamdaman. ang panalangin na patnubay niya sa paglalakad at upang mahanap ang kanyang mga kapatid. labis ko pong inaalala ang sakit mo y lamalala pa. Limang buwan nang binabagtas ni Don Diego ang bundok katulad din ni Don Pedro. Masaklap sa puso t dibdib iyong gayak mong pag-alis. Sa napakinggan ni Haring Fernando. dumating na nga ang ibong kanyang pakay at dumapo sa Piedras platas. At habang siya y naglalakad. Lumisan na nga si Don Juan sa Berbanyang kaharian. DON DIEGO : TAGAPAGSALAYSAY : Ikaw ngayo y pasasaan at di sa akin ng kamay. Pitong kanta ang pinakawalan at pitong bihis ang ginawa. Ano bang laking hiwaga. kung ikaw po y mawawalay ay lalo kong kamatayan. Si Don Fernando ay hindi na mapalagay. Sa kahoy na kaagapay. hiwaga di ko manuynoy. Di alintana sa kanya ang gutom basta mahanap lang ang Adarna. Sa kanyang pag-iintay. lalo pang lumalala ang karamdaman. mga ibon nga ay nagsidating na at agad niyang nawika. punong ganda y di sa pala di makaakit sa madla! Ganitong kagandang kahoy walang tumitirang ibon. Sa kanyang paghihintay. Oh ama kong minamahal. tinahak ni Don Diego ng walang takot. Pagkatapos ng kanta. kaya po kung pipigilan itong hangad kong mapagaling ka maging sala mandin umalis na ng palihim. gubat. Sino ba naman ang hindi makakaidlip sa gayong kagandahang tinig. humihingi po ako ng bendisyon ninyo sa babaunin kong sandata. sa aki y lumilinggatong. (Sabay luhod sa ama at nagmakaawa) Aking mahal na ama. sa puso ko nama y subyang malasin kang nararatay. DON DIEGO : TAGAPAGSALAYSAY : O ama ko. pipilitin kong mabatid ang himalang nalilingid. si Don Diego y namahinga at naupo sa batong nakita. At sa tabi nito ay may isang bato. Hindi pa man dumating si Don Diego. ang bunso mo y magpaalam ako ang hahanap naman. bundok at itlog. hininga ko y mapapatid pag nawala ka sa titig ko. Kaya labag man sa kanyang kalooban wala ring nagawa si Don Fernando. DON DIEGO : Nang lumalim na ang gabi. Gusto sanang utusan na si Don Juan ng Hari ngunit ayaw ng hari dahil baka may mangyari pa sa kanya at hindi makabalik. Datapwat anumang masapit ako rito y di aalis.

Pinipilit man ng matanda na kunin ni Don Juan ang pagkain. At naghanda ng pagkain ang ermitanyo at inihain kay Don Juan ngunit laki niyag pagtataka. saka rito y iba nama t ermitanyo ang may alay. Ibong Adarna nga lamang ang mabisang kagamutan. Sa aba ko. malaki pang kahirapan ang iyong pagdaraanan. TAGAPAGSALAYSAY: MATANDANG SUGATAN: Maginoo. bakit mo pa isasauli sa akin gayong naibigay ko na. Itong limos mong tinapay dalhin mo na. MATANDA: DON JUAN: MATANDA: TAGAPAGSALAYSAY: DON JUAN: TAGAPAGSALAYSAY: Binilisan na nga niya ang paglalakad at agad din naman niyang narating ang tahanan ng Adarna. sa . Ganun na lang kasaya ang matanda. Birheng kalinis-linisan. Bukod dito y may isa pa. ano po ang inyong pakay. pagod. Ugali ko y pagkabata na maglimos sa kawaw. ako po ay limusan mo na. ang bigay na tinapay sa matandang sugatan kanina ngayon ay nasa harapan niya. Kaya. DON JUAN: Ito t isang talinhagang kay hirap na maunawa! Yaong aking nilimusa y isang matandang sugatan. oh Don Juan. kung may baon kayong dala. dikit ay di ano lamang kawili-wiling titigan. ang dito po y aking harap sa ama ko ay panlunas. ako po ay pagtapata t baka kayo y aking matulungan. Sa pook na natatanaw ay may kahoy kang daratnan. O Don Juan. Sa ibaba y tumanaw ka t may bahay na makikita. puyat. Ama ko po y nakarating sa malubhang karamdaman. Si Don Jua y di nakakibo ngunit nasaktan ang puso. Nakita nga niya ang punong pagkaganda-ganda at kumikinang na mga sanga. walang bundok. ngayon po y tatlong taon na ang kapatid kong dalawa y nawawala t di Makita. Sa nais na makabawi sa prinsipe y nagpahayag. Parang habag na ng diyos madalita sa may lunos kaunting baong bubusog ako nama y maglilingkod. natirang isang tinapay na baon sa paglalakbay. Marangal na pong di hamak ang aking paglalagalag. Nang matunton na nga niya iyon ay may ermitanyong naroon at agad siyang pinapanhik at doon sila nag-usap. nang akin ding matagalan itong matarik na daan. mag-ingat kang totoo at nang di ka maging bato. Siya ay nagmamakaawa kay Don Juan at biglang nilapitan. At sa kanyang paglalakad. At naalala niya ang sinabi ng matanda na tumanaw sa ibaba t may makikita siyang dampa.Juan ang kaparangan at iisa na lang ang kanyang baong tinapay. nang mabaon mo sa daa t malayo ang paruruunan. uhaw. Doo y huwag kang titigil at sa ganda y mahumaling sapagkat ang mararating ang buhay mo ay magmamaliw. bawiin pa y di magawa. Narating din ni Don Juan ng matiwasay ang bundok at siya ay lumuhod at nanalangin. nang siya ay nakakain at agad na nagpasalamat ang matanda kay Don Juan. DON JUAN: TAGAPAGSALAYSAY: Ako nga po ay may taglay. gutom. maawa ka. ngayon ang bilin ko ay itanim sa puso mo. may natagpuan siyang matandang nakahandusay sa lupa at sugatan. Maginoo. DON JUAN : Ako y iyong kahabagan. Hindi kaya baga ito ay sa diyos na sekreto? Anak ay si Jesucristo ang banal na ermitanyo. hari na ngang maging dapat. Dinukot ni Don Juan sa lalagyan ang dala-dalang tinapay sabay abot sa matanda. Huwag maging di paggalang. Kung gayon po ay salamat. ang naroong tao y siyang magtuturo sa Adarna. mga gubat na di ko yata nalakad. din a niya ito kinuha at agad ng nilisan ang matanda. Dumanas ng kahirapan.

punuin mo ng tubig iya t ang dalwang bato y buhusan. ang palad mo ay sugatan saka agad mong pigaan ng dayop ang hiwang laman. tinalian niya ang paa nito taling ibinigay sa kanya ng ermitanyo (at dinal ana sa ermitanyo ang nahuling ibon) at magalak na inilagay ang ibon sa hawla matapos ay agad na bumalik sa bahay ng ermitanyo. pito rin at iba t iba sa balahibong itsurang ilalabas ng Adarna. nang sa bato y magsilitaw ang dalwang iyong mahal. katawa y datay sa banig. ibong matamis kakanta na lunas sa aking ama. baka di niyo na maabutan ang inyong mahal na ama. pagkaginto at maringkas. Kung tunay po ang pahayag. Malabis kong alaala baka ipanaw ni ama kung hindi madadala ibong dito makukuha. At kung hindi sa aba mo. Matapos ang kanta. Don Juan ay masusubok ko katibayan ng loob mo. Ama ko po ay may sakit. (sumalok) Sumalok na nga ng tubig si Don Juan at binuhusan ang mga batong. Bawat kantang pakikinggan. hayo ka na sa gabi y lalalimin ka. ilagang mapatakan ka baka lungkot ang madala. TAGAPAGSALAYSAY: At bumalik na sila sa bahay ng ermitanyo ng magalak. Nakatanghod sa kanya. ito y oras na talaga na pagdating ng Adarna. Punongkahoy na makinang na iyo ng naraanan. Dalhin mo rin itong sintas. titiisin ko ang lahat maging hangga man ang palad tutupdin ko yaring hangad. Kay bunso. magbabawas ang Adarna. ang sa mundo ay pumanaw. pero hindi siya napatalo agad niyang dinukot ang labaha t sinimulan ng hiwain ang palad. pitong kantang mainam. Ibong ito kung dumating hating gabi ng malalim ang pagkantang malambing katahimikan kung gawin. at ibinigay ni Don Juan ang hawla na naglalaman ng Adarna. matutulad kang totoo kay Don Pedro t kay Don Diego. ikaw ay magiging bato. Pagkatapos ng pitong kanta ugali ng Adarna na magbawas. Lahat na po ay binata nang dahilan sa Adarna. ay roon nga namamahay ang Adarnang iyong pakay. galak at saya ang naramdaman ng bawat isa. Upang iyong matagalan. Matapos mabuhusan ay unti unting bumabalik sa normal ang kanyang mga kapatid. kung talagang totoo ako y tutulong sa iyo. Nang mapakinggan ni Don Juan ang bilin ng Ermitanyo ay agad siyang umalis sa bahay nito agad tinungo ang Tabor na kabundukan upang madatnan niya ang pagdating ng Adarna. Nang makatulog na ang Adarna umakyat na sa puno ng dahan dahan at agad sinunggaban ang ibon. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang Adarna at nakita niya itong dumapo sa puno. kita ngayon ay bibigyan ng sa antok ay may panlaban. Iyang bonga ay kunin mo. Sinimulan na nga ng Adarna ang pag awit nang mapakinggan ito ni Don Juan ay para siyang nakakatulog. Sa diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang. . si Don Juan nama y agad naka ilag sa dumi ng Adarna. iyang hanap mo y paghihirapan mong totoo. Pitong awit na maganda. Don Juan pakikha nga ang marikit na hawla. Buong pasasalamat ang hated nila sa bunsong kapatid. Naririto ang labaha t pitong dayop na hinog na iyong dalhi t nang huwag kang talunin ng engkantada. ERMITANYO: Don Jua y. DON JUAN: ERMITANYO: TAGAPAGSALAYSAY: ERMITANYO: (Matapos pahiran ng ermitanyo si Don Juan) Ermitanyo: Ngayon mangagsiuwi na kayo magkasundo kayong tatlo wala sanang maglililo. itadhana ng kapalaran. Ang Adarna ay may engkanto na wala pang tumatalo. itali mo sa pagkahawak sa Adarnang mag-aalpas.hirap ng mga daan palad kong di mamatay. madali ka at sa iyo y may iuutos ako. siya kong itinatangis mula nang ako y umalis.

Birhen Inang marilag. inang mahal. Ang adarna y kay Don Juan ang sa ati y kabigyan. ang ama ko ay mabuhay. Walang daang makasama sa pag uwi sa Berbanya. Suntok. Ngunit sa kanilang paglalakad si Don Pedro pala ay may masamang balak sa bunson kapatid. Humaba pa yairing buhay. sila nawa y patawarin ng Diyos na maawahin. At laking gulat nila na ang sinasabing adarna ay pagkanda ganda ngunit ngayo y sobrang pangit na!. tanggulan ng nasa hirap. na masama ang pumatay. Inaamin naman niyang siya ay may inggit ring nararamdaman kay Don Juan. kahabagan di man dapat ang aliping kapos pilid. taglay to ang karangalan magsabi na ng anuman sampung mga kahirapan sa ginawang paglalakbay. Si Don Diego y hindi mapalagay sa napakinggan sa kapatid. Kaya ngayon ang magaling si Don Juan ay patayin kung patay na y iwan natin ang Adarna nama y dalhin. DON JUAN: . loobin mo. Madlang hirap at parusa di ko sasapitin sana. kung ako man ay tinaksil kamtan nila ang magalin. Sinimulan na nga ng tatlo ang paglalakbay pauwi sa Berbanya. Di ko maubos isipin kung ano t ako y tinaksil. Maiiwan siya nito nag iisa lumong lumo walang kakanin mang maliban sa mga damo sa gayon ay maligaya dadalhin ta ang Adarna pagharap sa ating ama hiya natin ay wala na. kung dipo sa aking pita magulang ko y guminhawa. kung sa ibon po ang dahil kanila na t di na akin. DON PEDRO : TAGAPAGSALAYSAY: DON PEDRO / DON DIEGO: TAGAPAGSALAYSAY: laking katuwaan ang nadama ng hari nag Makita niya nag mga anak ngunit bigla itong napawi nang mapansin niyang hindi kasama ang bunsong anak. DON DIEGO: Iyong iyo panukala tila mandin anong sama. iniwan siya ng mga kapatid at dinal ang Adarna pauwi sa Berbanya. Kaya sa kakaukil ukil ng kapatid si Don Diego y sumagot din. Kung wala nang kapalaran. Pagkat ipaglihim naman mabubunyag din ang tunay. Ang Adarna y dala nmain!. bakit ngayon ay para bang tinitikis yaring dus? Ano kaya ang dahilan ng sa ibong pamaman kung ang ibong ito y ganyan lalo ko lang kamatayan? TAGAPAGSALAYSAY: Si Haring Fernando y hindi na mapalagay dahil ang bunsong anak ay wala kaya ang luha niya ay tumulo na. DON PEDRO: Mabuting pang dili hama si Don Juan at sa ama nating liyag ay marangal na haharap. Oh. sipa at tadyak ang inabot ni Don Juan nang hindi na makakilos si Don Juan. HARING FERNANDO: (galit at nagtataka) Ito baga ang Adarna? Kung ito nga y ano baga pagkapangit pala niya!. Samantala si Don Juan ay hirap pa rin tumawag sa mahal na Birhen. Kung ito raw ay magkanta.Nang sila lilisan na si Don Juan ay lumuhod sa matanda at humiling na siya ay bendisyon. Di kaya kaming tatlo anak ng iisang tao: iwasan ang pagtatalo di gawang maginoo. buo ang pag asa niya na buhay pa si Don Juan. alaming ang mawawala kapatid nating dakila. Kung tunay nga. Sinasabi ng medico na ito raw engkatado. may sakit ay giginhawa. Kung siya y mahina na may sala ang gma paa. Sa narito t dala natin ang katunayang magaling? Ginawa nga ng magkapatid ang lihim na pagtataksil sa kapatid. At alam niyang baling araw malalaman rin niyo ang tunay na may sala. Sino man ang pupuwing ganito man ang sabihin. gawin nati y pagtulungan na umugin ang katawan.

Kay bathalang maawin ang sakit mo ay gumaling datnan kitang nasa aliw. Binilisan na nga ni Don Juan ang paglalakad upang maabutan pa ang kanyang ama ay buhay. kirot at hapdi ng kanyang katawan. (Ginagamot si Don Juan ng matanda) O prinsipe. Nang makarating na nga si Don Juan sa Berbanya ay agad niyang niyakap at hinalikan ang ina at agad siyang lumuhod sa ama at hinalikan ang kamay. Sa kasawiang tinamo ni Don Diego at Don Pedro kung hindi po sa bunso mo. nahabag sa kahihibik ng bunso mong iniibig. Sila nga y binuhusan lamang. Jaromg Don Fernando. ang mabuti ay masam.Sa tindi ng kirot na nararamdaman sa bato siya humandusay at inilipat ni Don Juan ang kanyang paningin sa taas ng langit. ngunit iyong isahagad ang am among nililiyag. sa mundo ang buhay natin parang nagdaraang hangin. Don jua y di hangad tapusin ang pag uusap. kamatayan ay hinamak. Kaya ama. Sa utos mo ay tumupad. Sinimulan na nga ng Adarna ang pag awit sabay unti unting nagbabago ang itsura nito at ang tinig nito ay sadyang kawili wili. sa langit ang kabanalan. MATANDA: Matapos gamutin ng matanda ang prinsipe ay bilang nawala ang pananakit. ang masama ay dakila dito mo nga makikita ang papering palamara. TAGAPAGSALAYSAY: Iniinda pa rin ni Don Juan ang sakit at kirot.mainam na kayo kung dumaramay ay nang upang madamayan. (niyaposa ang matanda) Utang ko sa inyong habag ang buhay ko di nautas ano kaya ang marapat iganti ng abang palad? Kawanggawa y hindi ganoon kung di iya y isang layon ang damaya t walang gugol. Aba. Malaon nang naiinip sa hindi mo pagbabalik karamdama y lumalawig baka di ko makatawid. monarka ang buong reyno si Don Juan pong bunso mo kaharap na t naririto ang iyo pong bunsong anak nagtitiis ng madlang hirap. Nang Makita na ng Adarna ang prinsipe walang mapagsidlan ang katuwaan nito. Dalangin kong mataimtim. nang tanggapin di sa kamay ko nanggaling gayon pa ma y ikaaliw yaon lamang ay gumaling. Silang tatlo ay piniging ng ermitanyong butihin. Habang si Don Juan ay nakahiga may matandang uugod ugod ang lumapit sa kanya nilagyan siya ng gamot sa katawan. bituing nasa langit. At dininig ang panalangin niya. Yaong anak mong dalawa inutusang nanguna kabiguan ang nakuha kapwa naging bato sila. Bulaklak na walang hapis. nitong tubig na malinaw nang mabasay nangabuhay mga batoy nagsigalaw ang nagturo nitong tubig ay ermitanyong mabait. Lalong banal na tungkulin na sa dusay tangkilikin. Kaya naging kasabihan ng lahat na ng lipunan. Habang araw silang bato. Huwag tayong mananangan sa ugaling di . di puhunang magagawa nang sa yama y magpasaas. DON JUAN: Tila diys ang matanda. Kaya nga magmadali ka ng pag uwi sa berbanya iikaw ang lagi na pangarap ng iyong ama. DON JUAN: (Tumingala at lumuluha) Oh. At ipinikit ni don Juan ang kanyang mata at muling nanalangin sa mahal na Birhen luha ay muling umagos sa mga mata niya. mabisa ang dalang gamot. inyo kayang nasisilip akon sawi t nasa sa sakit? Kaila kaya sa inyo na rito ang mga tao kapatid man at katoto ay lihim na kaaway mo? Kahat dito y pasaliwa walang hindi balintuna. Saka iyong kawang gawa na sa Diyos na tadhana. Sinalok sa isang ilog s alibis na isang bundok. pagtiisan ang madla mong kahirapan di na maglalaong araw ang ginhawa ay kakamtan. kasayaha y walang maliw MATANDA: TAGAPAGSALAYSAY: Adarna: (umaawit) . ang yakap na lumayas ko ang pagsuyong lason pala. sa linaw ay parang bubog.

Malaki man po ang sala sa aki y nagawa mo nila. Ang sinapit ni Don Juan dinamdam ko. haring mahal. sa magdamag walang tulog. Sa araw ng kayo ay muling magkasala kahit munti. Sasabay ba ako ngayon? Mamaya y sino kung gayon ang magbabanay sa ibon? Gigisin mo si Don Juan pagdating dito ay iwa t huwag na siyang halinhan. Don Juan: (nakaluhod at umiiyak) O ama kong ginigiliw ang puso mong mahabagin sa kanila y buksan mo rin. Ang panaho y pumapanaw araw ay di matulusan. At nagbigay ng kautusan ang harin sa gabi ang tatlong anak ay magpapalitan na bantayan ang Adarna. Kaya rin nga namalas mo ako nga y lulugo lugo ni kumain ay ayoko pagkanto y di ko ginuso papgka t di po dumarating ang may ari po sa akin ayoko sa mga taksil na anak masasakim. ang tatlo ay sunod sunod. Hari. Hindi ko po mababatong sa aki y malayo sila kaya po ibigay mo na ang patawad sa kanila. Nakasanayan na ni Don Pedro na nag kapatid na bunso ay gawan ng masama kaya nang gabing iyon naisipan na naman niyang magtaksil kasama ang kapatid na si Don Diego. Tatlong hati sa magdamag bawat isa ay tatlong oras. Nang ihahatol na ng hari ang parusa ay lumuhod si Don Juan sa ama. O hari ko ipamana itong reyno. yaon po ay natapos na t dapat kaming magkasama. Ang sa inyo ay magsukab sa akin ay magbabayad. sasabihin koy tatandaan magkasalay minsan lamang pag umulit kamatayan!. TAGAPAGASALAYSAY: Nang matapos umawit ang Adarna ay biglang bumalik sa dating lakas ang hari. patawarin kayoy hindi sinuman ang humingi. Kaya nga pakaingatan. Tumayo si haring Fernand o at niyakap ang anak at ang ibon at binalinan ang dalawa niyang anak na taksil. sa pangakong magtatanda. Pitong malalim na sugat pinigaan pa ng dayap ninag humapdi o kay antok lama y parang ng ingat ngat. gayon na lamang ang galit ng hari at kung wala lang daw ang diyos ay ipinasunog na niya ang mga anak. Kasayahan ng matapos ermitanyo ay pumsok sa ermitanyo kalugod lugod at kumuha po ng gamot. Nakatadhana sa utos ang gawaing pagtatanod.habang sila y kumakain. Haring Fernando: (kausap ang dalawang anak) Kayo ngayon ay lalaya. Nagkasundo nga ang dalawa at nang tumugtog na nag ikasampu. inyo pong alamin si Don Jua y nagtiis dina palad niya ay hiwain nang gabing akoy hulihin. sa mga napakinggan ng dalawa sila ay parang natahimik. kaya kahit anong hirap ang prinsipe ay hinanap. Pag sinumpong na mangganid panginoo y nililingkis. para nilang hinahatak ang gabi sa pagliwanag. kami y pawing anak naman sa lingap mo nananangan. Yamang ngayon natalos mo ang matapat at ang lilo kay Don Juan. Habang siya ay nagbabantay sa antok ang bumalabal sa kanya at TGAPAG SALAYSAY: HARING FERNANDO: TAGAPAGSALAYSAY: DON DIEGO: DON PEDRO DON DIEGO DON PEDRO TAGAPAGSALAYSAY . Wala rin ngang minamahal karugtong ng aking buhay. At bumali nga sa dain ang Berbanya. sa sarap ng tulog ni Don Juan siya ay ginising kait hindi pa man iyon ang oras ng kanyang pagbabantay. kaya po gayong na lamang yaring dusa t kalumbayan. ang tatlo sa halinhina y panatag sa katungkulan. oras oras ang ibong ay dinadalaw. Magpatawag ng pulong ang hari na kung ano ang maaaring iparusa sa mga anak. Datapwat o! inggit! Sawang maamo y nalupit. Ang matanda ay nahabog sa daig ng iyong anak. Dusang ito ay tiniis dahilan sa kanyang nais nag taglay ninyong sakit ay huwag na sanang lumawig. At paano naman siya? Huwag kang mag alalat tatanod nang makalawa bukas tayo magkikita. Ako naman ay narito buhay pa rin at kapiling mo.

tali y huwag bibitiwan hanggang di ko tinatantang DON DIEGO: Ako y matanda sa iyo. minabuti nga muna niya na doon muna manirahan. May lunas na magagawa kung papaya ka sa pithaya.nasa akin ang katuwiran DON PEDRO: DON JUAN/DON DIEGO: Kung gayon ikaw ang siyang mauna. ang balon ay sobrang linis ni walaman lang sukal na makikita. Bago pa man. Ipinahanap ng hari si Don Juan sa dalawang anak. wala ka ring karapatan.ay nagkasundong magliwaliw sa iyo sa malayo. DON JUAN: TAGAPAGSALAYAY Ito ang maganda natatago ang maysala. oo na lamang DON PEDRO: (niyakap si Don Juan)kami. ang takot at kahihiya y ipaglihim kay Don Juan.sa anumang maging hanagd tayong tatlo y magkasama. ang loob mo ay lakasan. TAGAPAGSALAYSAY: DON JUAN: (namamangha) Balong ito y may hiwaga. At sila ay nangako na sa pagbalik nila kasama na nila si Don Juan at titiyakin na siya ay magdudusa. Nito. ako ang siyang tatarok ang hangganan kung maabot at doo y may matatalos.malalaman ninyong lubos. Kung ibig mo ay huwag nang balikan ang ating ama. pagkat ako ang panganay. Siya kaya y napasa at hindi natin matagpuan Tagumpay nga ang dalawa sa paghahanap kay Don Juan at nakita siya ng Armenyang kabundukan.sila ay masayang magkakasama noon Ganun paman hindi pa rin sila kontento. kaya nang magising si Don Juan nagulat siya ng wala na ang Ibon sa hawla.kaya marapat ay ako ang ihugos muna ninyo. Walang bukid. Ibig nami y sumama ka nang mabuo ang ligaya. Lumapit na nga ang magkapatid sa hawla ng ibon at pinakawalan nila ito. bundok at burol na hindi nila hinahalughog. Sa Armenya nga pumunta si Don Juan. pabayaan ang Berbanya ty dito na tayo tumira sumama na kay Don Juan tayong tatlo ay magpisan tumuklas ng kapalanan sa iba nang kaharian. Nang magising na ang hari tuwa t saya ang nadarama. sumikat ang araw si Don Juan ay nakaalis na. sa akin ipagtiwala ang anuman iyong nasa. At nagkita na nga ang magkapatid. at sila nga ay may nakitang balon habang sila ay naglalakad . DON PEDRO: TAGAPAGSALAYSAY DON PEDRO (Kausap si Don Diego) Ikaw sanay huwag ganyan. TAGAPAGSALAYSAY Alam ni Don Diego na lahat nang iyon ay hindi totoo kay napa siya sa kapatid.tatlumpung dipa pa lang ang .kami nama y bahalana sa balita mo umasa TAGAPAGSALAYSAY: Ibinababa na nga ng dalawa ang tali at si Don Pedro y nagbilin na sa oras na galawin niya ang tali ay agad niya batakin ang tali. Di naman siya takot na mapagalian sa maaaring igawad na parusa sa kanya kundi paano niya magtatakpan ang ginawang kataksilan. Ang bundok ng Armenya ay isaang pook na maganda at may maraming tanawin na kaaya-ayang tingnan. may nais po silang tuklasin sa kaharian iyon. ang tatlo ay nagtaka dahil sa nakita.tuluyan nga siyang nakatulog. ang mabuting gawin kaya lussungit nang maunawaNgayon din ako ay talian ihugos ng dahan dahan. Sila naga y nanirahan sa bundok ng Armenya. galit na galit ang hari nang tawagin ang tatlong anak ngunit dalawa lang ang humanap sa kanya at pawing hindi nga nangapuyat. Ngunit nagulat ito nang walang laman hawla.

DON DIEGO/DON JUAN: Narating mo ba ang hangga? Ano roon ang nakita pamumutla mo y ganyan na? DON PEDRO: (namumutla) Hintay muna. ang sa araw na ligaya kabanguhan ng sampaga sa yapak mo y sumasamba.hintay kayo magpuputo ang dibdib ko .katapanga y di-kawasa.inihatid ditong kusa ng pagsinta kong dakila. (hawak ang kamay ni Donya Maria) Oh. ngunit manghang-mangha ako sa iyong pagkaparito! Ako y isang pusong alsa na kayakap ng dalita.ang malakina kabiguan ay bung ang karunungan. Na tila namamalikmata. Sa pagtitiis nga ni Don Juan ang balong ay nasapit rin. nagagalak ang puso ko. mahanga o. hindi ko natagalan ang dilim na bumalabal sa sindak at katakutan sa sindak at katakutan para akong sinasakal.saka rito inilapag maglingkod sa iyong dilag. nanganganib ang buhay mo baka ikaw ay matalo. senyas upang hilahin na ang tali.Inimbulag sa itaas.lahat nang kanyang matatapakan ay puro Kristal at siya ay namangha sa nakita.nang malabay niyangpakpak. Si Don Juan nga y di mapakali at nagtali na lubid at sa balo y bumaba na malalim na rin ang nararating ni Don Juan at sa sindak ay lumalaban.galit niya ay susubo.kitli mo na yaring buhay. Si Don Diego naman ang na bumaba sa balon at tulad din ni Don Pedro siya ay umahon sa balon nang namumutla. Kung datnan kang kaniig ko.prinsesang minamahal. wala wala sa lalim ng walang hanggan ang takot ko ay umiral at kung doon ay nagtagal napati na itong buhay.Donya Juana. Oh. Hinamak ang kadiliman at panganib na darating ngayong kita y masilaya sawi pa rin yaring buhay Tanggapin mo yaring puso pusong iyan pa naglaho nagtaksil ka sa pangako Magtaksil? Pagtaksilan ang buhay na aking buhay? Prinsesa kong minamahal panahon ang magsasaysay Ngayon ang aking panganib saan kita ililingid nang maligtas sa pasukit ng higanteng sakdal lupit?higanteng ito y siya nga sa akin ay may alaga.hininga ko y malagot na.taong datna y sinisila.sa gawang pabimbin-bimbin wala tayong mararating. Ano pa yaring halaga kung sawi rin sa pagsinta. Sa amin ay ibalita ano nga ba ang hiwaga? Ewan ko. Ano t akin pang ninasa na tuklasin ang hiwaga kundi rin magagawa? Anuman ang kapalaran ito y di ko uurungan. Oh. Tagapagsalaysay: DON JUAN: DON DIEGO: TAGAPAGSALAYSAY: DON JUAN: TGAPAGSALAYSAY: DON JUAN: TAGAPAGSALAYSAY: DON JUAN: DONYA MARIA: DON JUAN: DONYA MARIA: DON JUAN: DONYA MARIA: . Sukatin mo yaring hirap ng sa iyo. Sa matamis na bati mo.nasimulan kong gawin ang marapat ay tapusin. hiwaga ito y sa engkanto gawa! At lalo siyang namangha nang Makita niya si Donya Maria. Ako y iyong kahabagan o. Kung wala kang pagmamahal.sa kung itoy y kasalanan sa parusa y nakalaan.ay pagharap balong lihim ay di tatap nilusong kong walang gulat.nalulusong ni Don Pedro ay ginalaw na agad niya ang tali. marilag na prinsesa.

maputol man nasusugpong kapag kuwan.rito ay may tao kang iba! Hindi nakasagot ang prinsesa tila kinikilabutan.O.hangad kong ika y mapatay Naglaban nga ang dalawa at sa mabuting kapalaran napatay niya ang higante. maglingkod sa iyong dilag Di mo baga nalalamang mapanganib yaring buhay.sino ka ba at ano ang iyong pita? aba. Walang mapagsidlan ng tuwa si Donya Maria namg bumulagta sa lupa ang higante.galit mo po ay magbawa. O.ngayon at dito kita ililigpit Ayoko nang ingay-ingay lumaban ka kung lalaban! Kung hangad mo yaring buhay. P Donya Maria: Don Juan: Tagapagsalaysay: Prinsesa Leonora: Don Juan: Prinsesa Leonra: Don Juan: Prinsesa Leonora: Tagapagsalaysay: DON JUAN: . ang bunso kong si Leonora. Hindi gaanong masaklap na mapatay ng kalamas. masawi sa iyong lingap.kung palad kong masaliwa tanggapin ang pagkadusta. halika na. Pinakia na naman ni Don Juan ang pag-ibig na nais niyangI bigay sa prinsesa.tayo nasa kaharian ng aking mga magulang. tala sa mdaling-araw. Ang serpiyente ay matapang sanay siya sa pagpatay. tikom ang bibig ako y di mo matitiris kung ikaw ma y kilabot sa pook mong nasasakop saying iring pamumundok pag di kita nailugmok At matapang? May lakas pa na tumawad sa aking kaya? A pahangas!ha-ha-ha ngayon mo makikilala. Dangat ako y nagkapuso na pinukaw ng pagsuyo sa dilag mo y kalian ako matanggap ang pagsiphayo? TAGAPASALAYSAY: HIGANTE: Tagapagsalaysay: Higante: Don juan: Higante: Don Juan: Tagapagsalaysay: Don Juan.laking lunos ang sa aki y lumulunod. umalis ka t manghinayang sa makikiil mong buhay Hindi tuminag ang prinsipe. diyata t aalis kita. At lumapit sa prinsesa. palad ko na ang mawala. maging dusa man at lagim sa akin ay aliw na rin. alipin mo akong tapat humahalik at ang hangad. manghawak sa kapalaran sa diyos na kalooban Ilang saglit lang ay dumating na ang higante sa hagdan ay pumapanhik at tinawag ang prinsesa na galit na galit.ngunit irog may pangamba ang pagsundo mo sa kanya. O. hingi ko y kapatawaran sa aking kapangahasan. muli ka pang makihamok ay di na itutulot. Mapanganib man ngang ludha ano pa ang magagawa. sa akin ang dusa t hirap.rito ay maiiwan pa. Kaya.pitong ulo. ( nagpaalam) prinsesa kong kasi t mutya. pangahas.kung ako man ay naghirap ikaw naman ang katumbas. Ikaw baga y o kaya y sinisipayo? Hayo t dito ay lumayo. rinsesa kong nililiyag. Don Juan. Amoy manusya. may tangkilik kay Leonora ay serpiyente t palamora. Si leonora y kapatid ko kasama sa balong ito. sa serpiyente kong matapang walang mapapatay.nang sa inyo ba y umalis nangako ka pang babalik?nasayang ang panaginip. Don Juan aking sinta. pinupoon kong prinsesa.taong lubhang mapaglako. Hindi kita kailangan ni Makita sa aking harapan. palabas ng buwan. higante.hirang at ang balon ay panawan. naririyan sa palasyo rito y natatanaw mo.DON JUAN: Prinsesa kong minamahal. Sukat na nag ikaw ay akin ako nama y iyong giliw. Ano t ako y masisindak kung ito ang aking palad? Ipaglingkod yaring lakas mapahamok kung mapahamak Nang makarating si Don Juan sa Palasyo na kung saan nakatira si Leonora ay nagulat siya sapagkat lahat ng titigan niya ay ginto hindi siya nakahuma nang Makita si Leonora. yaring buhay kung maaba. kung ako y may nagkasala Ito y dahil sa pagsinta. Pakutyang ngumiti ang higante. (humahalakhak) Di laki ko ngayong tuwa rito ay may masisila! Di na pala kailangan mamundo pa at mamarang dito man sa aking bahay lumapit na ang pindang. sa mahal mong mga yapak. ang matakot ay di bagay. Paroonan mo tsunduin sa ngalan ko ay sabihin siya y parito ngayon din at ibig kong kausapin.

Si Don Juan ay naglalakbay pa rin sa kanyang lalandasin. hamak yaring aking dakila na Magsaysay ng himala. pawiin ang kalumbayan. Leonarang pinopoon ko.Si prinsesa nama y ninanais na mag-isa at pag is Don Pedro y dumating kala niya ay si Don Juan na pero pag di niya ito nakikita ayw niya itong pagbuksan. At pinapanhik siya sa palasyo.TAGAPSALAYSAY: Sa mga napakinggan ng prinsesa galit niya y napalitan ng pag-ibig sa prinsipe. di na kay magbabago katigasan ng iyong puso? Don Juan kong tanging sinta. Prinsipe. salamat sa pag-aampon. iyong-Iyo si leonara Prinsesa kong minamahal. Habang sila y nag-uusap at nag-susuyuan biglang yumanig sa kanilang kinatatayuan. malagot man ang hininga. ang nangyari y talinghaga. ika y pumanhik dito na tayo magniig bahay ko ma y di marikit payapa t di maligalig Prinsesa jong pinopoon. hindi kita babayaa t pagibig ko y walang hanggan Prinsesa Leonora: DON JUAN: PRINSESA LEONARA: DON JUAN: TAGAPAGSALAYSAY: DON PEDRO: LEONARA: DON PEDRO: . mag-utos ka t umaayon itong Lingcod mula ngayon Unang ibig kong malaman kung paano mo nalaman ang lihim kong tahanan sa liblib na kabundukan Prinsesa kong kasi t mutya.

Brutas . Mayores Isinumite kay: Mrs.IBONG ADARNA (Una at Ikalawang Bahagi) Isinumite ni: Noella Ched B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->