I-

Lalaki sa Dilim ni Benjamin Pascual

II-

INRODUKSYON

Ang nobelang lalaki sa dilim ay isinulat ni Bnjamin Pascual. Ang nobelang ito ay nagbigay ng ilang bagay na patungkol sa kanya. Si Benjamin Pascual ay ipinanganak noong Enero, 16 1928at pumanaw naman noong Hulyo 31, 1997. Siya rin ang sumulat ng maikling kuwentong ´kulupiµ inilimbag ito noong 1953. Ang kalupi ay madalas na mapabilang sa mga textbook o antolohiya. Marami pa silang akda tulad ng ´Landas ng Bahaghariµ at marami pang iba.

Hindi siya nakapagtapos ng kursong jurnalismo sa FEU, ngunit pintunyan niyang may talent siya sa pagsulat dahil siya ay naging tagapatnugot ng pampaaralang babasahin sa FEU.

Sinubukan din niya na sumulat ng kuwento sa Ingles, ngunit sa kasamaang plad hindi ito tinangkilik ng mga mamababasa. Kaya sumulat na lamang siya gamit ang sariling wika. Siya rin ay naging editor sa People·s Journal Tonight noong 1981. Ang nobelang lalaki sa dilim ay tunay namang maganda at premyado.

III-

Buod ng Nobela

Isang mahusay na ophthalmologist si Rafael ngunit nabulag ang kalooban dulot ng panlalaki ni Margarita (asawa ni Rafael) at ng pagtataksil ni Nick (asawa ni Marina at matalik na kaibigan ni Rafael). Nabulag din si Rafael sa panggagahasa kay Ligaya, at kaya nagpipilit na alisin ang bagay na kumukonsensiya sa kalooban. Mahilig din sa hostes (puta) si Rafael. At hindi niya namamalayang iyon ang bumubulag sa kanyang pandama upang masagap ang iba pang mahahalagang bagay sa daigdig. Maging sina Don Benito (mayamang ama ni Rafael) at Mr. Carrasco (ama ni Margarita) ay kapwa bulag din sa pangyayaring ang kanilang mga anak na nag-asawa ay mag-asawa lamang sa turing.

na dating kaawa-awa ang kalagayan. Si Marina (asawa ni Nick at kaibigan ni Rafael). at siyang naging matibay na gabay ni Ligaya sa hirap man o ginhawa. Sa kabilang dako·y kahit salat sa pananalapi ang panig ni Ligaya·y maligaya·t malinaw ang gustong tahakin sa buhay. Ang sanggol na ibig ipalaglag ni Rafael ay sa dakong huli·y nagdulot pa ng kagalakan sa kanya. hanggang sukdulang paslangin ang magkaluguyong Nick (asawa ni Marina) at Margarita (asawa ni Rafael) upang ibangon ang puri. Mayaman man ang panig ni Rafael at iba pang lalaki ay puno naman ng pighati at pasakit. bagaman maralita ay maalam sa buhay. Samantala·y nagsanib din ang dalawang lunan na kinakatawanan nina Rafael (maykaya) at Ligaya (maralita) at nagluwal iyon ng bagong pag-asa sa dalawang tauhan. bulag sa aspektong pisikal ay maliwanag naman ang isip at loob hinggil sa pagbangon sa nangyaring karahasan. Bukod pa roon ang malinaw na pagpupunyagi na palakihin nang maayos ang anak na bunga ng gahasa. May pag-asa siyang makapag-aral muli. Sa dulo·y mababatid na ang pisikal na pagkabulag ni Ligaya ang siyang nagbigay liwanag sa katauhang-dilim ni Rafael. handang magsakripisyo upang mabigyan ng kinabukasan ang mga anak. .Si Ligaya. ay dinapuan din ng suwerte dahil kahit inaabuso ng asawa ay nagpasiyang iahon sa lusak ang mga anak. at ang pagtutol sa iminumungkahing aborsiyon ni Rafael. Maging ang tagpo ng mga pangyayari ay puno ng matinding salungatan. Si Aling Sela (ina ni Ligaya) ay natitiyak din na sumasagisag sa liwanag. makapaghanap na matibay na ikabubuhay. at makatayo sa sariling mga paa. Ang klinika ni Rafael na pangunahing paggagamutan ng mga bulag na pasyente ay naghunos na madilim na yungib ng nasabing tauhan para sa kanyang paglilinis kasalanan. ganap na hiwalayan ang asa. Nagwakas lamang ang siklo nang kapwa luminaw ang paningin nina Rafael (dahil sa pag-ibig) at Ligaya (dahil sa matagumpay na operasyon). Nagbago rin ang dating barumbarong at naipaayos dahil sa perang ipinambayad sa nilikhang dahas at gahasa.

sapagkat inilalarawan ang kalikasan ng tao ayon sa kanyang kapaligiran at karanasan at natural at totoong nagaganap ang mga nakalahad sa nobela. Talaga namang nawili ako sa pagbabasa ko ng nobelang ito. Gumamit din siya ng mga angkop na salita na nababagay para sa kanyang mga mambabasa. mahuhuli ng mga mambabasa ang magiging wakas ng kwento. Ito ri ay nasa REALISMO konteksto sapagkat inilarawan ng nobela ang buhay sa katotohanan at binibigyang pansin ang makatotohanang paglalahad at paglalaeawan ng mga bagay-bagay. Nasiyahan ako sa pagkabuo niya ng kuwento talagang pananabikan mo ang bawat pangyayari na nabubuo sa kuwento.NATURALISMO ang kontekstong ginmit sa akda. hindi ko aakalain na magugustuhan at masisiyahan ako sa kalalabasan ng kuwento. Sa ganitong istilo rin ay magiging mabilis ang daloy ng mga pangyayari sapagkat hindi gaanong masalimuot ang paglalahad. hindi siya gumamit na masyadong malalalim na mga salita at dahil doon ay mas madaling naunawaan ng mga mambabasa ang bawat pangyayari mula sa wakas at hanggang sa katapusan nito. sa mga sikreto at rebelasyong naganap sa kuwento.IV- KONGKLUSYON Ang kongklusyon na namutawi sa akin ay tuluy-tuloy ang mga pangyayari mula sa simula hanggang wakas. . Sa ganitong istilo. tao at lipunan. Ang Nobelang ito ay tila bagang isang teleserye na sa bawat buklat mo ng pahina ay mararamdaman mo ang mga tenson ng mga tauhan a6 mamananabik sa magiging katapusan.ang nobela ay isang ekonomikal sapagkat nilalahad nito ang mga problema sa lipunan halimbawa na lang ay ang patuloy na panggagahasa sa mga kababaihan. V- INSIGHT Tunay ngang kahanga-hanga ang paglalahad na ginawa ni Benjamin Pascual sa nobelang ito. Ito rin ay tumatalakay sa mga maseselang bahagi sa lipunan: ang pagtaas ng mga asawang nahahantong sa paghihiwaayan. Mabuti na lang at nabasa ko ang ganitong uri ng nobela na talaga namang napaka ganda at talagang nabigay nito ang hinihinging pangangailangan ng isang mamababasa.