retorika

ilarawan ang kasalukuyan at balangkasin ang kinabukasan. ‡Maari itong magpakilos ng lipunan.‡Nagsimula ang lahat sa salita. ‡Maari itong magbunga ng pagbabago ng isip. ‡Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng wika sa buhay ng tao. ‡Maari nitong salaminin ang nakaraan. ‡Wika ang pangunahing instrumento sa pakikipagtalastasan. pasalita o pasulat. damdamin at gawi ng tao. .

. .Ipaliwanag ang sumusunod na pahayag ayon kay Ludwig Wittgenstein: Ang limitasyon ko sa wika ay limitasyon ko sa mundo.

Ang retorika ay: ‡Pakulti ng pagtuklas ng lahat ng abeylabol na paraan ng paghikayat sa anumang partikular na kaso (Aristotle) ‡Art of winning soul sa pamamagitan ng diskurso (Plato) ‡Pagpapahayag na dinisenyo upang makapaghikayat (Cicero) Depinisyon at katangian ng retorika .

Ang retorika ay: ‡Sining ng mahusay na pagsasalita (Quintillian) ‡Ang tungkulin ng retorika ay maiaplay ang katwiran ( Francis Bacon) ‡Isang arte o talento gamit ang diskurso upang bigyang-linaw ang pag-unawa (George Campbell) Depinisyon at katangian ng retorika .

Depinisyon at katangian ng retorika Ang retorika ay: ‡Sining ng pagbabalangkas ng argumento upang mapahalagahan ng tagapakinig o mambabasa (Philip Johnson) ‡Sining. praktis at pag-aaral ng komunikasyong pantao ( Andrea Lunsford) ‡Isang arte o talento gamit ang diskurso upang bigyang-linaw ang pag-unawa (George Campbell) ‡Manipulasyon ng paniniwala ng tao (Kenneth Burke) .

Depinisyon at katangian ng retorika ‡Isang paraan ng pag-aalter ng reyalidad hindi sa pamamagitan ng direktang aplikasyon ng enerhiya sa mga bagay-bagay kundi sa paglikha ng diskkursong nakakapagpabago ng reyalidad (Lloyd Bitzer) ‡Isang disiplinang nakatuon sa pag-aaral ng lahat ng mga paraang ginagamit ng mga tao upang makaimpluwensya ng pag-iisip at gawi ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng simbulo (Douglas Ehninger) .

Athens.sa pagkakatatag ng demokratikong institusyon. ‡Kinilala ang pangkat ng mga guro na tinatawag na Sophist . nagkaroon ng pangangailangan sa serbisyong publiko. ‡Naging esensyal na pangangailangan ang oratoryo.Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Klasikal na Retorika ‡ 510 BC.

Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Klasikal na Retorika ‡ Ang mga Sophist ay nagsikap upang gawing higit na mabubuting tagapagsalita ang mga tao. ‡Protagoras-kauna-unahang Sophist ‡Siya ay nagsagawa ng isang pag-aaral sa wika at nagturo kung paanong ang mahihinang argumento ay magiging malakas na pahayag .

nagsabing ang retorika ay persuasion at nag-akda ng handbook sa sining ng retorika ‡Iba pang maestro ng retorika: ‡Tisias ng Syracuse ‡Gorgias ng Leontini ‡Thrasymachus ng Chalcedon .Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Klasikal na Retorika ‡ Corax ng Syracuse.

nagpalawak sa sining ng retorika upang maging isang pag-aaral ng kultura at isang pilosopiya na may layuning praktikal . ang nagsanib ng teorya at praktika ng retorika ‡Isocrates.ang dakilang guro ng oratoryo noon ikaapat na siglo.una sa itinuturing na Ten Attic Orators.Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Klasikal na Retorika ‡ Antiphon.

isa sa tatlong sabyek ng liberal na sining ang retorika sa mga unibersidad kasama ng gramar at lohika ‡Iskolar ng Midyibal na Panahon ‡Ikalimang siglo.Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Retorika sa Gitnang Panahon ‡Sa gitnang panahon.Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus .Martianus Capella ‡Ikaanim na siglo.

Cicero at Quintillian.Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Retorika sa Gitnang Panahon ‡Sa panahon ng Renasimyento (ika-14 hanggang ika-17 siglo) ang pag-aaral ay muling ibinatay sa mga akda ng klasikal na manunulat tulad nina Aristotle. ‡Isa sa kontemporaryong disertasyon ng panahong ito ay ang The Art or Crafte of Thethoryke ni Thomas Wilson .

Hugh Blair ‡Philosophy of Rhetoric (1776).George Campbell ‡Rhetoric (1828)-Richard Whately .Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Modernong Retorika ‡Nabawasan ang importansya ng retorika sa teoretikal na aspeto ngunit hindi sa praktikal (ika18 siglo) ‡Mga popular na akda sa panahong ito: ‡Lectures on Rhetoric (1783).

nagkaroon ng pagsilang ng pag-aaral ng pormal na retorika bunga ng pagganyak ng semantiks. isang pagaaral ng linggwistika .Pahapyaw na kasaysayan ng retorika ‡Modernong Retorika ‡Sa unang hati ng ika-20 siglo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful