Ang wika'y kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan.

Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pangekonomiya, pangrelihiyon, pampulitika, pangedukasyon at panlipunan. Ang wika'y nawawala at namamatay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad at nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito. Ang Wika ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban, ay paraan ng pagpapahayag ng kuru-kuro at damdamin sa pamamagitan ng mga salita upang makipagunawaan sa kapwa-tao. Ito ay binubuo ng mga salita, parirala, at pangungusap na may kahulugan. Ayon naman sa isang dalubwikang si Gleason, ang wika ay sistematikong balangkas ng isinatinig na mga tunog na pinili at isinagawa sa pamamaraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Arbitraryo, na ang ibig sabihin ay hindi na pinagtatalunan at samakatuwid pinagkasunduan na gamitin na lamang. Isang magandang talakayan ang nabuo ng klase ngayong araw sapagkat isang napaka interisting na aralin ang inihain sa amin ng aming bagong guro. Ang talakayan ay umikot sa pagbabangayan kung anu ba talaga ang tunay na kahulugan ng wika para sa mga taong gumagamit nito. ayon sa isang dalubwika o isang dalubhasa sa Wika na nagngangalang Henry Gleason ang nagbigay ng isang kahulugan kung anu nga ba ang tunay nr kahulugan ng salitang Wika sa kanyang sariling pagkakaintindi. ayon s akanya ang Wika ay isang masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magtamit s akumunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang lipunan o grupo. Ito and isa sa mga kahukugang ginagamit ng mga guro sa Filipino ngayon. Upang magkaroon rin ng sariling pagpapakahulugan ang aming klase sa kung anu nga ba ang Wika para sa amin ay nagkaroon kami ng kunting paguusap at talakayan para makabuo ng isang kahulugan. nahirapan ang lhat sa pagbigay ng kanilang salriling ideya kung anu nga ba ang ibig sabihin ng salitang Wika. inaqbot kmi ng maraming oras para lang makalikom o makakuha ng mga

impormasyon sa aming mga kamag- aral. Subalit sabi ng niyan kailangang gumawa ng paraan at pursigihin ang sarili ng makapgisip ng isang ideya para lang makabuo ng isang pagpapakahulugan sa kung ano ang salitang Wika. Sa pagkahaba- haba ng talakayan sa pagbibigay ng kahulugan s akung anu nga ba ang tunay ng kahulugan ng salitang Wika ay mas minabuti nalang namin na paniwalaan ang ibinigay na kahulugan ni henry gleason. kung kaya bago matapos ang klase ang masaya nag lahat sa ginawqanga talakayan sapagkat m,as nalinawan sila sa kung anu nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang Wika sa amin. Subalit isang puna lang, nais ko sanang mas pagtuunan pa nhg pansin ni Sir iyong mga taong di nakikinig sa oras ng talakayan kasi ng kakasira sila sa pakikinig ng ibang estudyante na nais matuto. Sana ay mas galingan pa ni Sir ang kanyang pagtuturo, gaya na lamang ng mas malakas na boses sa oras ng talakayan ng sagayon ay mas makuha niya ang atensyon ng aming mga kamag- aral.

nasap a. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo Mga katangian Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: may balangkas, binubuo ng makahulugang tunog, pinipili at isinasa-ayos, arbitraryo, nakabatay sa kultura, ginagamit, kagila-gilagis, makapangyarihan, may antas, may pulitika, at ginagamit araw-araw. Mga antas Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika: Kolokyal/pambansa - ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles atFil i pino Kolokyalismong karaniwan - ginagamit na salitang may "Taglish"

wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook.ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan Lalawiganin/panlalawigan . ay may sariling wikang pambansa. Bakit mahalagang magkaroon tayo ng wikang pambansa? Sang-ayon kay Dr.Polinesya. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. tatlo. Pabalbal/balbal (salitang kalye) . ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa salig na umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap.ang Pilipino na nagmula sa Tagalog na pagkaraa¶y naging Filipino. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Mahabang kasaysayan ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas . Mga kagamitan Ito ang pitong kagamitan ng wika: Pagsasalitaan ang tawag sa isang paraan ng pakatuto. Batay sa kahulugan ni Gleason. Malawak ang saklaw ng wika sapagkat bawat bagay na ginagawa ng tao ay nagiging daan ang wika. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. Ito ay ang Wikang Filipino. Samantalang nililinang.Ayon kay Sapiro.aangkin ng sariling wikang pambansa.wikang sumusunod sa batas ngbal ari la atretori ka. Bawat indibidwal ay may sariling iksena o dati ng alam sa sariling wika. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang-loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Sa pamamagitan ng salitaan . na itunuturing na isang malayang bansa.Kolokyalismong may talino . Kasaysayan ng Wikang Filipino Bawat bansa ay may kanya-kanyang wikang pambansa. Sabi ng Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Pagpapaliwanago pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Ang Pilipinas. Kahulugan ng Wika Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. isang dalub-wika mula sa Malaya .akademya kung saan pinagaaralan ang pakikipagtalastasan. Ang kasalukuyang Filipino ay isang isyung naging sanhi ng pagsasalungatan lalo na ang mga taga.Cebu. Nagpapalinaw ang usapan tungkol sa isang paksa sa pagsasaulo ng mga bagay. ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan.Batay sa mga pananaliksik ng mga dalubhasa sa wika. upang magkaroon ito ng pagsasakatuparan. "Malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit na wikang dayuhan subalit di nag. Pampanitikan . maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. ‡ .nakapagpapalitan tayo ng mga kuro-kuro. iba-ibang kahulugan ang ipinahayag at nabuo tungkol dito. Kailangang magkaroon ng wikang pambansa upang malinang ang pambansang paggalang at pagkilala sa sarili. Isidro Dyan.

noong Disyembre 30. Ang sumusunod ay iba¶t ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika: Nobyembre 1936. Pangasinan.100 mga pulo." Naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa. Quezon. isang probisyon tungkol sa Wika ang isinama sa ating Saligang Batas. Ito ay utang natin sa Pangulong Manuel L. liham at mga talumpati na punung-puno sa damdaming bayan. Ito ay pinananahanan sa kasalukuyan ng 60 milyong mamamayan na gumagamit ng mga 87 na iba¶t ibang wika. hinangad nilang mapalaganap ang Kristiyanismo. "Ang Pambansang Kapulungan ay magsasagawa ng mga hakbangin tungo sa paglinang at paggamit ng pambansang wikang batay sa isa sa umiiral na katutubong mga wika. Cecilio Lopez. nakapgambag sa wika ang mga mananakop ng Kastila dahil sa pagkakasulat nila ng aklat gramatika ng iba¶t ibang wikain sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit na 7. kaya¶t minabuti ng mga prayle na mag-aral ng iba¶t ibang wikain sa Pilipinas sa halip na ituro ang kanilang wika sa mga katutubo. Nang itatag ang Komonwelt. Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba¶t ibang wika sa Pilipinas.mga sanaysay. isang diwa. Ilocano. Samantalang hindi pa itinatadhana ng batas. At upang ipakilala ang kahalagahan ng wika. Sa ganitong paraan. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa. nagkaroon ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa.Inaprobahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag- . Kabilang sa mga pangunahing wika ay Tagalog. Kaya. Nang dumating ang mga Amerikano. ang tinaguriang "Ama ng Wikang Pambansa. Seksyon 3 ng Konstitusyon noong Pebrero 8. Santos. Ito ang dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig." Noong 1934. Nagharap ng panukula si Manuel Gillego na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang Tagalog subalit patuloy pa ring namayani ang Ingles. Waray at Maranao. Pampanga. binuo ng mga kinatawang nagmula sa mahahalagang mga rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapi. ipinasya ng Surian na Tagalog ang siyang dapat pagbatayan ng Wikang Pambansa pagkat ito¶y nagtataglay ng nalinang nang panitikan at wikang sinasalita ng nakahihigit ng dami ng mga Pilipino. Teodoro Kalaw at iba pa ay nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Ngunit ipinaliwanag ng mga awtoridad sa Filipino na ang Wikang Filipino ay hindi Tagalog kundi µsing wikang nabuo at kinilalang "lingua franca" ng Kalakhang Maynila na lumaganap na sa buong kapuluan. Ito¶y napapaloob sa Artikulo XIV. inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ang ating mga lider na makabayan tulad nina Lope K. Pinaniniwalaang ang mga sinaunang Pilipino ay hindi nagkaroon ng isang katutubong wika na masasalita at mauunawaan ng lahat dahil sa pagkakahiwa-hiwalay nila ng pook ngunit mayroon din namang naniniwala na ang wikang Tagalog ay ginagamit hindi lamang ng pmga katutubo sa pulo ng Luzon kundi sa iba pang mga ulo. Kahit si Rizal at iba pang propagandista¶y sumulat sa Kastila. batid nilang ang wika¶y malaking bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan nila. 1937. Ipinagbawal ang paggamit ng bernakular sa paaralan at sa tanggapan. 1935. Nang panahon ng himagsikan ay sumibol sa mga manghihimagsik na Pilipino laban sa mag Kastila ang kaisipang "isang bansa. kuwento. Bicol. Cebuano. tula. biglang naunsyami ang mithiin ng mga Pilipino ng itakda ng pamahalaan na ang Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Hiligaynon. isang Kombensyong Konstitusyonal ang binuo ng Pamahalaang Komonwelt upang maisakatuparan ang pangarap ni Quezon. hindi umunlad ang ating wika. ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal.mga Cebuano ang Filipino daw ay hindi pambansa kundi Tagalog na sinasalita lamang ng mga taong nasa katagalugan." Kaya nga¶t pinili nila ang Tagalog na siyang wikang tagalog sa panahon ng propaganda .

1937 .Wika Sek. 1946. 1940 . Agosto 25.Ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13-19 tuwing taon. kaylaman at tutukuyin ang pambansang wika ayPilipin o ang gagamitin. Abril 1. Hunyo 19. tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino. 1940 .25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan.Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay panganlan sa Pilipino. ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran. 1954 . Sek. hanggat walang itinatadhana ang batas. Marso 26. 9 . Samantalang nalilinang.aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa. 1940. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic.Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ayFilip ino. bumuo muli ang pamahalaang rebolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Muñoz Palma. dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon.Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautusang Blg 7.Sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. Rafael Salas. mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad.Dapat magtatag ag Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba¶t ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19.Pinagtibay ng Batas-Komonwelt Blg.Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg.Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 . Sek. Agosto 12. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4. pagpapalaganap at pagpapanitili. Gayon Marso. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pagaaral ng Filipino. . Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon.Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting midyum ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuruan 1974--75. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. 1968 . 134 ng Pangulong Quezon. Agosto 7. 7 -Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo.Abril 4.Ipinalabas ang Kautusang Tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Disyembre 30. Ayon sa kautusang ito. 1959. ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at . Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. 1973. 6 . Hunyo 7. Arabic at Kastila. ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog. 1974 . Pinagtibay ng Komisyon ang Konstitusyon at dito¶y nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa Wika: Artikulo XIV . Pagkatapos ng Rebolusyon ng Edsa. Sek. 8 .1967. Oktubre 24. 1988 . Ingles.Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon.Ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap.

sa kasalukuyan. Kabilang sa antas na ito ay ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. istokwa (layas). Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[1] 1. sa teoriya. nakilala ang wikang ito bilangPilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ngpunto O sa ingles ayaccent. Artikulo XV. angkabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing lamang na. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. 3. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. dahil doon. Seksyon 6. Noong 1961. Halimbawa ng balbal ay ang mga sumusunod: "epal (mapapel). Gayumpaman.1937. ang Pambansang Punong Rehiyon. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagal Antas ng Wika Ang wika at salitain ay nahahati sa apat na uri. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. na siyang pinakamababa. Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. Kasaysayan at sariling katangian Noong Nobyembre 13. na ang Filipino ³ang katutubong wika. Bicolano at iba pa. Ikalawang uri naman ay anglalawiganin. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. Seksyon 3(2). nilaktawan ng Artikulo XIV. na ipinagbisa . inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. Wikang Filipino AngFilipi no ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ngPi l i pi nas² angInggles ang isa pa²ayon sa Saligang Batas ng 1987.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[2] ng Mayo 13.Hindi matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. (emphasis added). Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. May temang lalawiganin sa kani kanilang dila ang mga Kabiteño. haybol (bahay)at bomalabs (malabo)". Batangueno. angba lba l. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. 2. sa Metro Manila. pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. 4. Isa itongwikang Awstronesyo at ang de facto na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. it shall be further developed and enriched on the basis ofexisting Philippine and other languages (emphasis added). Aa paggamit ng mga salitang hindi banyaga at hindi rin naman Tagalog.1992. Una. isang wikang itinawag nitongFilipino. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. pasalita at pasulat. bagaman de jure itong iba rito.´ Gayumpaman. na pinili angTagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. ng Saligang Batas ng 1987.´ Gayundin. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. iskapo (takas).Ito ang wika ng Himagsikan at ngKatipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. ang Filipino ay.Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). kasama na angSugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu atD avao.din. 5.Ito ang wika ngMaynila. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. tulad ng Bisaya.

ang ibinabandilang tagapagpahayag ng mga mithiin ng Himagsikang Pilipino at naging opisyal na wika ng bagong tatag na Konstitusyon ng Malolos. Ang Filipino naman ay kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. SaPilipinas. at iba pang likhang. Tagalog.tayutay at iba't ibangtono. palabas. Sa kadahilanang ito. mapa Tagalog man o banyaga. Ayon kay Jose Villa Panganiban (1994) ang alibata ay malaganap na ginagamit noong 1300 sa mga pulo ng Luzon at Kabisayaan samantalang Sanskrito ang ginagamit sa Mindanao at Sulu. o balbal.pampanitikan ay kadalasang nagaganap Samakatuwid hindi matutumbasan ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang bansa. at may mga hiram na titik.ang Tagalog. samantalang ang iba naman ay may katwiran ding tawagingTagalog lamang ang Wikang Pambansa ng Pilipinas. at di ang wika ng mga dayuhan---. AngBaybayin na tinatawag ringAl ibata ay malaon nang ginagamit ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. Noong Ika-13 ng Setyembre. Ang ikapat na uri naman ng wika ay angPampanitikan. Ang mga epiko ng mga Bisaya. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. 2001) sapagkat ang Pilipinas ay multilinggwal at multicultural. Kung mauunawaan na ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (Simpleng alpabeto) ay maunlad. sariling wika --. Batnag sa kanyang artikulong may pamagat na ³Wikang Filipino: Kasangkapan sa Pagpapahayag ng Ideolohiyang Filipino´ na nalathala rin sa nabanggit na pahayagan na mahigit isang daang taon na ang nakalilipas. Malayang magamit sa pagkatha ng dula.eskima. Subalit sa pasalitang pakikipagtalasasan. wika ay isa sa mga matatagumpay na kabanata sa kasaysayan ng bansa mula nang ito ay ipanganak bilang kauna-unahang republikang konstitusyunal noong 1898. Ayon kay Dr. ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay tulay upang ang isang bansa ay magkaisa at makamit ang minimithing kaunlaran. samantalang ang mga epiko ng Magindanaw ay nasusulat sa Sanskrito. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo.ibang rehiyon kundi gayon din sa isahang midyum na Wikang Filipino.idioma. ang wika ang tagapagdala ng ideya tungo sa mabisang pakikipagugnayan. Idinagdag naman ni Dr. Lumilitaw na bagamat hindi pa matatawag na bansa ang ating mga lupain noong mga panahong iyon malinaw na may pundasyon ng panitikan at kulturang umiiral na ginagabayan ng mga wika ng bawat pangkat-etniko. 1936 nang sa bisa ngCommonweal th . 2001 ipinahayag niya na ang ebolusyon ng pambansang Ebolusyon Kung papaanong ang text message ay naipapadala mula sa isangcellphone tungo sa isa pa ay misteryong sinasagot ng agham. Sa apat na antas ng wika. ito ang may pinakamayamang uri. Sa artikulo ni Senador Blas Ople na lumabas sa pahayagangKabayan noong Ika-17 ng Agosto. Madalas ito ay ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. nabubuklod ang ating mga watak-watak na isla ng iisang mithiin na ipinapahayag hindi lamang sa maraming tinig ng iba t. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. May isang eksperto sa wika ang nagsabi na ang Panitikan ay "Kapatid na babae ng Kasaysayan". ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Kung kaya. Iluko.Ang ikatlong uri naman ay angPambansa. Marami ang nagsasabing ito ay Filipino. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. Aurora Batnag ( Kabayan. Ipugaw at Bikol ay nasusulat sa alibata. temaat punto ay ginagamit sa pampanitikan.

the language for teaching and subject national language starting 1959. Pamela Constantino sa artikulo niyangTagalog Pilipino / Filipino: Do they Differ sa bisa ng basehan ng pagbubuo ng Wikang Pambansa. Bob Ong )hanggang ngayon ay mahirap pa ring resolbahin ang isyu sa Wikang Pambansa dahil iba-iba pa rin ang sinasabi sa mga dyaryo. Filipino was the name used to call the national language in 1987 Constitution. the Tagalog. de Veyra Bisaya-Samar-Leyte Tagapangulo Lope K. teknikalidad sa Saligang Batas ang naghihiwalay sa Pilipino at Filipino bukod pa sa ang Pilipino ay wikang nakabatay lamang sa Tagalog bilang Pambansang Wika samantalang ang Filipino ay ang kabuuang bunga ng ebolusyon ng wikang Pilipino kasama ang pagbabago dulot ng impluwensiya ng wikang Kastila at Ingles. Idinagdag niya naStarting in 1940. pinakamalaganap itong ginagamit sa kapuluan Ayon kay Dr. 1.Act No. 2. madali itong mapag-aralan at maintindihan 4. Pilipino is different from Filipino even though both became national languages because these are different concepts -. Salas Hiligaynon Kagawad Cecilio Lopez Tagalog Kagawad Hadji Buto Moro Kagawad Isidro Abad Bisaya-Cebu Kagawad Zoilo Hilario Kapampangan Kagawad Jose Zulueta Panggasinense Kagawad Ang mga nabanggit na kasapi ng Surian ng Wikang Pambansa ang nagsagawa ng pag-aaral upang makapili ng wikang magiging batayan ng Wikang Pambansa. Idinagdag pa sa aklat na si dating Governor Osmeña ay Executive Order No 134 na nilagdaan ni Pangulong Quezon noong Ika-30 ng Disyembre. there was no Filipino language before 1973. 3. Napagkasunduan nila na piliin ang Tagalog sapagkat. Ngunit ano ba ang pagkakaiba ng Pilipino sa Filipino? Ayon pa kay Constantino: It was apparent that Pilipino was also Tagalog in concept and structure and there was no Pilipino language before 1959. Naging kinatawaan ng Surian sina: Jaime C. 1937 ay kinilala ang Tagalog bilang . 184ay naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa. The same name (Pilipino) was also used for the official language. This stopped only whenFilipino was approved as the national language. including English and Spanish.based national language was taught in all public and private schools. Also. magazine at libro ukol dito. ito ang gamit na wika sa Maynila na siyang sentro ng pamahalaan at kalakalan. 7 was passed by then Secretary Jose Romero of the Department of Education.one was based on only one language and the other on many languages in the Philippines. Ayon naman sa aklat naBakit Baliktad Magbasa ng Libro ang mga Pilipino? (2000. nagtataglay ang tagalog ng pinakamayamang talasalitaan at panitikan. The languagePi l i pi no was the Filipino National Language (in 1943) that was based on Tagalog beginning in 1959 when Department order No. Santos Tagalog Kagawad Santiago Fonacier Ilokano Kagawad Casimiro Perfecto Bicolano Kagawad Felix B.Samakatuwid.

binago ng Surian ng Wikang Pambansa na kilala ngayon bilang Komisyon ng Wikang Pambansa ang ang pagbabaybay ng mga pantig sa Wikang Filipino halaw sa alfabetong English. CNN. Napailalaim na tayo sa mga makapangyarihang bansa mula pa noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan. 2003 ay nagpalabas ng manipesto ang Sentro sa kahusayan sa Filipino.O 210? Ayon sa Samahan ng mga Kolehiyo at Unibersidad sa Filipino (SANGFIL) sa artikulong nalathala sa pahayagangKabayan noong Pebrero 12. Hindi na rin bago sa atin ang mga terminong privatization. samantalang 51% lang ang nakakaintindi ng English. Ang ganitong ideya ay pinatutunayan ng mga lokal at internasyunal ng mga riserts (pananaliksik) na mas mabilis ang pagkatuto ng mga bata kapag sa sariling wika ilalim ng globalisasyon sa anyo ng kolonisasyon. Coke. Pamela Constantino (Kabayan. Nakasaad sa manipesto na matagal nang panahong ginagamit ang English bilang pangunahing wikang panturo ngunit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang problema ng bansa sa ekonomiya at edukasyon.Katagalugan. Kung kaya ano pa nga ba ang bago sa isyu ng globalisasyon at Wikang Filipino? Bakit muling tinututulan ang deklarasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na paigtingin ang pag-aaral ng English sa paaralan na nakasaad sa E. Marso 14. II.Patunay lamang na malaganap na ang paggamit ng Filipino sa kasalukuyan sa ating bansa. Batay na rin sa Saligang Batas noong 1987.nagpahayag na hindi patas kung pipiliting magTagalog ang mga hindi. import liberalization at iba pa. IMF-Worldbank. Mc Donald¶s. Noong taong 2001 ay nagpalabas ang Komisyon ng Wikang Filipino ng pamantayan sa wastong paggamit ng mga hiram na titik at pagsasalin ng mga salita mula sa ibang dayuhang wika. ang hakbang na ito ng pangulo ay sumasalungat sa mga siyentipiko at makabagong prinsipyo sa edukasyon partikular ang katotohanang mas mabilis matuto mga bata sa ikalawang wika kapag literado na sila sa sariling wika. Naniniwala ang SANGFIL na hindi makatutulong na hindi dapat sisihin sa Wikang Filipino ang paghina ng kakayahan ng mga mag-aaral sa English. Nagkaroon din ng mga pagtatalo ukol dito subalit sa kasalukuyan ang Modernong Alfabetong Filipino ay binubuo 28 letra kasama angÑ na hango sa Kastila at angNg na hago sa sinaunangBaybayi n ( Alibata). Subalit taong 2007 nang muling ipahinto ng bagong pamuuan ng KWF. 2003. Dapat nating alalahanin na ang sagot sa mga ganitong problema ay nakasalalay sa pagpapatibay ng karunungan ng mamamayan at ito ay makakamit sa wikang Filipino. oil deregulation. Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon ng DLSU na nagsaaad na ang English ay hindi solusyon sa problema ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pahayagan dingKabayan noong Pebrero 14. migrasyon at ekonomikong globalismo. Idinagdag pa niya mula pa sa pagpapalit ng siglo ay ginagamit na ang at pangunahing midyum na ng edukasyon at opisyal na komunikasyon ang Ingles. ang pagpapalaganap ng mga pamantayang ito sapagakat maging ang mga dalubwika sa iba¶t-ibang pamantasan ay nagtatalo pa ukol dito. ANG WIKANG FILIPINO AT ANG ISYU NG GLOBALISASYON Ayon kay Dr. Ang ating mga kababayan ay nasa iba¶t-ibang panig na . Pero ipinaliwanag din sa aklat na:sa dating ginawang survey sa Ateneo de Manila University. 2003) sa artikulo niyang may pamagat na ³Folklore at Wika´ hindi na bago ang globalisasyon sapagkatmatagal na tayong nasa ng mundo at marami nang korporasyong multinasyonal ang matagal nang nagpapatakbo ng negosyo sa ating bansa. 98% na ng mga Pilipino ang kayang umintindi ng Tagalog.

Nabanggit din sa manipesto na posibleng ang pahayag ni GMA ay pagtalikod sa responsibilidad ng pamahalaan na bigyan ng pagkakataon ang mamamayan na paunlarin ang buhay sa sariling bayan bagkos ay pinapag-aral tayo ng Wikang English upang ipagtabuyan tayo sa ibang bansa. Ganun pa man. 457 milyon ang gumagamit ng Hindu. Ayon kay Satoko Iwasaki. because of the political problem of power. upang makalangoy sa dikta ng globalisayon. Isa itong nakalulungkot na senaryo na habang tayo ang tambakan ng produkto ng iba¶t. malinaw na dapat itanim sa isipan ng mga mag-aaral na ang pag-aaral ng English ay bahagi ng pagtatangka nating matuto sa larangan ng teknolohiya at hindi kailan man bilang bahagi ng pagpapailalaim sa imperyalismong US. WIKANG FILIPINO MULA ALIBATA HANGGANG TEXT MESSAGING Batay sa teorya ni Aram Noam Chomsky (1928). Japan. Ayon kay Paolo Freire sa aklat niyangA Pedagogy for with some sort of universal grammar in their brains------basic rules which are similar across all languages. Kung kaya. Kung kaya¶t kung pagtatangkaang muling pag-aralan nag Baybayin sa kasalukuyan. Noon namang 1978. III. Sapagkat hindi ba magiging lubos ang pagkakaroon natin ng sariling pagkakakilanlan sa wika kung muli nating bubuhayin ang alibata? Sapagkat kahit si Rizal sa El Filibusterismo ay ginamit si Simoun na nagpahayag ng mensaheng: Anong lahi kayo sa kinabukasan? Isang bayang walang kaluluwa. ang wikang Chinese ay ginagamit ng 999 milyong tao. you need to learn how to command the dominant language.nag-aral at ng mga bansang umuunlad na gamit ang sariling wika sa pagsasalin ng kaalaman. Idinagdag pa ni de leon na sa isang artikulongBathala and our Baybayin na kasama sa publikasyon ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas. Idinagdag niya na everyone is born NG WIKANG PAMBANSA.ibang mga bansa. hindi rin naman dapat ipagwalang bahala ang pag-aaral ng English bilang universal na wika.Noong 1972 ang iskultor na si Guillermo Tolentino ay naglimbag ng kanyang akalta naBaybayin. ang iniisip ng marami na mahirap itong maunawaan ay isang kasinungalingan. hindi ito lumaganap dahil sa kolonisasyon ng Kastila sa ating bansa. a Syllabary. in order for you to survive in the struggle to transform the society. Iyon nga lamang. Subalit. Kahit ang mgapreschoolers sa kasalukuyan ay matututo nito kung agad tuturuan. batay sa istatistiks noong 1996. ang pagkatuto ng wikang Filipino gamit ang alibata ay isang ambisyong sa tingin ng iba ay hindi praktikal subalit posible. 401 milyon ang nagsasalita ng Spanish at 280 milyon naman ang gumagamit ng wikang Russian. ang makabayang si Aurelio Alvero na kilala rin sa tawag na Magtanggol Asa (pinatay si ng mga Hapon dahil sa kanyang sinulat) at ang kasamang si Jose Sevilla ang bumuo noong 1940 ngSALITIKAN Liberation (1987). isang guro sa Tokyo. isang bayang walang kalayaan na lahat nang bagay ay hiram ultimong ang kasalanan at kabiguan? Marami na ang pagtatangka na buhayin ang alibata. lahat ng tao ay may Language Acquisition Device (LAD. ang atin naming inieeksport sa kanila ay mga OFW¶s upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ang sinaunang balarila na nakabatay saBaybayi n ay may pamantayan ding sinusunod. Patunay ito nang paglaganap ng English. si Ricardo Mendoza sa kanyang aklat na Pinadaling Pag-aaral ng Katutubong Abakadang Pilipino ay nagpaliwanag na dapat isama sa kurikulum ng edukasyon ng Pilipinas ang pag-aaral ng alibata upang ang kasalukuyang Filipino ay malinawan hinggil sa kanyang pagkatao. . Ayon kay Bayani Mendoza De Leon. Kung kaya ang pagbabago ng lipunan tungo sa pag-unlad ng mamamayan ay nangangailangan ng pag-aaral ng English sa antas na ang bansa ay makakasabay sa daloy ng mundo nang hindi nalilimot ang sariling kultura at pagkatao. 487 milyon ang gumagamit ng English.

nababahala ang mga lingguwista sa tinatawag nilang pagkawasak ng balarila sa wikang English man o sa Filipino. binigyang linaw ni Guillermo Tolentino ang bawat karakter sa alibata. WASAK and WATAK NGA . Kung kaya ang panukala sa ganitong sitwasyon ay mahigpit na pagwaswasto ng mga guro sa mga munti mang pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsulat nila ng mga pormal na komposisyon upang matiyak na ang mga batas sa balarila ay naipatutupad. Sa cellphone ang pagpapantig at pagpapaikli ng salita ay tulad rin sa prinsipyo ng pagpapantig gamit ang Baybayin. DIYAN at DULO. Hinggil naman sa text messaging. Magiging kumplikado ang lahat kung taglish ang pagtetext. Malinaw na ang texting at ang paggamit ng alibata ay parehong nakabatay sa konsepto ng pagpapantig. kabiyak at katipunan WA . thread from a spool. Ilan pa sa paglalarawan ni Guillermo ang sumuasunod: MA -isang sinaunang pana na tanging ang malakas lamang ang nakagagamit KA -dalawang linya na itinaling bilang isa. Higit pa sana itong napagyaman at napaunlad kung marami ang nagsikap at nagtangkang paunlarin ito. Ang panghalip na niya ay nagigingnya at ang siya ay nagigingsya. Isagani Cruz.represents the turning back of the end of the ay may web site na nagpapaliwanag sa epektibong paggamit ng alibata. halimabawa. tuwid o nakaliko na repleksyon ng dinaanan ng tao o hayop. DITO. isinusulat na ay simbolo kasarian ng babae.PPUNTA ME SA HAWS katumbas ng naunang halimbawa. tiyak na ganito ito paiikliin saPPUNTA AKO S BHY. Ang LA ay sagisag naman kasarian ng lalake habang ang TA ay mula sa hitsura ng sinaunang martilyo na gamit sa paghampas o pagdurog na bato. Mas malala pa ang pagkasira ng konsepto ng pamanahunan ng pandiwa at ang maling paggamit ng pang-ugnay na nang na bunga na rin ng pagkasanay ng mga mag. Sinimulan niya ang paliwanag sa salitang BATHALA kung saan ang BA. kaugnay. Sa ganitong paraan ay mapipigil ang pagkasira ng mga panuntunan sa wika. Gaano man katumpak o kalihis ang paliwanag ni Guillermo Tolentino tungkol sa alibata ay hindi maitatatwang tiyak na may pinagmulan ang bawat naimbentong titik ng ating mna ninuno. WALA. Kung kaya ang salitang DAAN ay nagpapakita ng direksyon tulad ng DOON.aaral sa pagpapaikli ng mensahe sa cellphone. Sa kanayang artikulong may pamagat na ANG TXTNG BLNG TXTOna lumabas sa MALAY XVII (1) noong Agosto 2002.Inc. Kung talagang susuriin ay hindi naman talaga bago ang texting ayon kay Dr. may malaking pagkakatulad ang proseso ng paggamit nng salita sa cellphone at ang pagbabaybay gamit aang alibata.nagpapakita ng ingay ng hayop tulad ng baka at kalabaw na nag-iingay nang UNGA DA . Kung tutuusin ay wala namang problema dito kung nagkakaunawaan naman ang dalawang nagpapalitan ng text messages n gunit lumilitaw ang problema sa mga estudyante kapag sila ay naatasang gumawa ng sulating pagsasanay sa Filipino. kung kaya ang unang pantig sa salitang BABAE. kung itatayp sa cellphone ang pangungusap naPUPUNTA AKO SA BAHAY. It describes nihilistic impulse to turn against oneself to yield to the dark forces of to deny life and existence. Hiwalay sa paksa ng Baybyin.nagpapakita ng dalawang linya. Ganun pa man ay hindi pa huli ang lahat. Halimbawa. Hence it is found in such words as WAKAS. may mga guro pa rin na nagsisikap na ituro ito sa paaralan at maging sainternet . basehan ng salitang kasama. kakabit.

tema at punto ay ginagamit sa pampanitikan. o balbal. maayong buntag. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. Ang nabago lang ay ang teknolohiya ng paggamit ng speedwriting sa cellphone. palabas.ipinaliwanag niya na ang proseso ng texting ay walang ipinagkaiba sa speedwriting noon pa mang unang panahon sa England. a may lengguwaheng gumgamit ng alibata. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Kabilang sa antas na ito ay ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Anupa¶t ang ebolusyon ng wikang Filipino mula sa alibata patungong text messaging ay sadyang malinaw na masasalamin kung pagtutuunan ng pansin. istokwa (layas). iskapo (takas). Binigyang diin din ni Dr. ito ang may pinakamayamang uri. Bicolano at iba pa. ang susunod na henerasyon ang makikinabang sa pagpupunyaging maaaring pasimulan natin ngayon sa kasalukuyan Ang wika at salitain ay nahahati sa apat na uri. tayutay at iba't ibang tono. Kung kaya. daghang salamat na higit na mauunawaan pag binisita ang web site ng (alibataatpandesal. haybol (bahay)at bomalabs (malabo)". kung patuloy na payayabungin ang paggamit ng alibata. Cruz na maging sa Baybayin o Alibata ay may istruktura ng texting lalo pa sa Bisayang alibatang pagbabaybay ng mga pagbating maayong aga. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Ang kailangan lamang ay ating pahalagahan ang paggamit nito at huwag isipin ang depinisyon ng praktikalidad na nakabatay sa dikta ng dayuhan sa ating ekonomiya at kultura. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang Panitikan ay "Kapatid na babae ng Kasaysayan". Marami ang nagsasabing ito ay Filipino. Batangueno. . Halimbawa ng balbal ay ang mga sumusunod: "epal (mapapel). May temang lalawiganin sa kani kanilang dila ang mga Kabiteà ±o. Kung mauunawaan na ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (Simpleng alpabeto) ay maunlad. hindi kataka-takang balang araw ay magkaroon na ng espesyal na cellphone na angkeypad ay may alibata o kaya naman aycomputer Ang ikatlong uri naman ay ang Pambansa. Sa kadahilanang ito. ang balbal. na siyang pinakamababa. at may mga hiram na titik. Ang Filipino naman ay kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. samantalang ang iba naman ay may katwiran ding tawaging Tagalog lamang ang Wikang Pambansa ng Pilipinas. Una. maupay na aga. Sa Pilipinas. idioma. Kung patuloy na payayabungin ang Wikang Filipino at gagamitin ang Baybayin. Aa paggamit ng mga salitang hindi banyaga at hindi rin naman Tagalog. Madalas ito ay ginagamitan n ng mga salitang may iba pang kahulugan. Sa apat na antas ng wika. eskima. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. mapa Tagalog man o banyaga. Malayang magamit sa pagkatha ng dula.com). Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang Pampanitikan. matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto O sa ingles ay accent.