Ang wika'y kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan.

Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pangekonomiya, pangrelihiyon, pampulitika, pangedukasyon at panlipunan. Ang wika'y nawawala at namamatay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad at nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito. Ang Wika ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban, ay paraan ng pagpapahayag ng kuru-kuro at damdamin sa pamamagitan ng mga salita upang makipagunawaan sa kapwa-tao. Ito ay binubuo ng mga salita, parirala, at pangungusap na may kahulugan. Ayon naman sa isang dalubwikang si Gleason, ang wika ay sistematikong balangkas ng isinatinig na mga tunog na pinili at isinagawa sa pamamaraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Arbitraryo, na ang ibig sabihin ay hindi na pinagtatalunan at samakatuwid pinagkasunduan na gamitin na lamang. Isang magandang talakayan ang nabuo ng klase ngayong araw sapagkat isang napaka interisting na aralin ang inihain sa amin ng aming bagong guro. Ang talakayan ay umikot sa pagbabangayan kung anu ba talaga ang tunay na kahulugan ng wika para sa mga taong gumagamit nito. ayon sa isang dalubwika o isang dalubhasa sa Wika na nagngangalang Henry Gleason ang nagbigay ng isang kahulugan kung anu nga ba ang tunay nr kahulugan ng salitang Wika sa kanyang sariling pagkakaintindi. ayon s akanya ang Wika ay isang masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magtamit s akumunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang lipunan o grupo. Ito and isa sa mga kahukugang ginagamit ng mga guro sa Filipino ngayon. Upang magkaroon rin ng sariling pagpapakahulugan ang aming klase sa kung anu nga ba ang Wika para sa amin ay nagkaroon kami ng kunting paguusap at talakayan para makabuo ng isang kahulugan. nahirapan ang lhat sa pagbigay ng kanilang salriling ideya kung anu nga ba ang ibig sabihin ng salitang Wika. inaqbot kmi ng maraming oras para lang makalikom o makakuha ng mga

impormasyon sa aming mga kamag- aral. Subalit sabi ng niyan kailangang gumawa ng paraan at pursigihin ang sarili ng makapgisip ng isang ideya para lang makabuo ng isang pagpapakahulugan sa kung ano ang salitang Wika. Sa pagkahaba- haba ng talakayan sa pagbibigay ng kahulugan s akung anu nga ba ang tunay ng kahulugan ng salitang Wika ay mas minabuti nalang namin na paniwalaan ang ibinigay na kahulugan ni henry gleason. kung kaya bago matapos ang klase ang masaya nag lahat sa ginawqanga talakayan sapagkat m,as nalinawan sila sa kung anu nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang Wika sa amin. Subalit isang puna lang, nais ko sanang mas pagtuunan pa nhg pansin ni Sir iyong mga taong di nakikinig sa oras ng talakayan kasi ng kakasira sila sa pakikinig ng ibang estudyante na nais matuto. Sana ay mas galingan pa ni Sir ang kanyang pagtuturo, gaya na lamang ng mas malakas na boses sa oras ng talakayan ng sagayon ay mas makuha niya ang atensyon ng aming mga kamag- aral.

nasap a. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo Mga katangian Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: may balangkas, binubuo ng makahulugang tunog, pinipili at isinasa-ayos, arbitraryo, nakabatay sa kultura, ginagamit, kagila-gilagis, makapangyarihan, may antas, may pulitika, at ginagamit araw-araw. Mga antas Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika: Kolokyal/pambansa - ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles atFil i pino Kolokyalismong karaniwan - ginagamit na salitang may "Taglish"

Ang Pilipinas. Batay sa kahulugan ni Gleason. Kasaysayan ng Wikang Filipino Bawat bansa ay may kanya-kanyang wikang pambansa. Sa pamamagitan ng salitaan .Batay sa mga pananaliksik ng mga dalubhasa sa wika. Mahabang kasaysayan ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas . Kailangang magkaroon ng wikang pambansa upang malinang ang pambansang paggalang at pagkilala sa sarili. ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan. Bakit mahalagang magkaroon tayo ng wikang pambansa? Sang-ayon kay Dr.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Malawak ang saklaw ng wika sapagkat bawat bagay na ginagawa ng tao ay nagiging daan ang wika. Ito ay ang Wikang Filipino.Kolokyalismong may talino .nakapagpapalitan tayo ng mga kuro-kuro. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa salig na umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.Polinesya. Bawat indibidwal ay may sariling iksena o dati ng alam sa sariling wika.wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.Cebu. isang dalub-wika mula sa Malaya . Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Isidro Dyan. Pampanitikan . Kahulugan ng Wika Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Pabalbal/balbal (salitang kalye) . iba-ibang kahulugan ang ipinahayag at nabuo tungkol dito. Mga kagamitan Ito ang pitong kagamitan ng wika: Pagsasalitaan ang tawag sa isang paraan ng pakatuto. upang magkaroon ito ng pagsasakatuparan. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang-loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Pagpapaliwanago pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Nagpapalinaw ang usapan tungkol sa isang paksa sa pagsasaulo ng mga bagay. ‡ .ang Pilipino na nagmula sa Tagalog na pagkaraa¶y naging Filipino.akademya kung saan pinagaaralan ang pakikipagtalastasan. ay may sariling wikang pambansa.aangkin ng sariling wikang pambansa. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa.wikang sumusunod sa batas ngbal ari la atretori ka. Samantalang nililinang. Sabi ng Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. "Malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit na wikang dayuhan subalit di nag. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. na itunuturing na isang malayang bansa. tatlo.ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan Lalawiganin/panlalawigan . Ang kasalukuyang Filipino ay isang isyung naging sanhi ng pagsasalungatan lalo na ang mga taga.Ayon kay Sapiro.

" Kaya nga¶t pinili nila ang Tagalog na siyang wikang tagalog sa panahon ng propaganda . 1937.mga sanaysay. isang Kombensyong Konstitusyonal ang binuo ng Pamahalaang Komonwelt upang maisakatuparan ang pangarap ni Quezon. Samantalang hindi pa itinatadhana ng batas. batid nilang ang wika¶y malaking bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan nila. Quezon. At upang ipakilala ang kahalagahan ng wika. noong Disyembre 30.100 mga pulo. kaya¶t minabuti ng mga prayle na mag-aral ng iba¶t ibang wikain sa Pilipinas sa halip na ituro ang kanilang wika sa mga katutubo. Ito¶y napapaloob sa Artikulo XIV.mga Cebuano ang Filipino daw ay hindi pambansa kundi Tagalog na sinasalita lamang ng mga taong nasa katagalugan. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit na 7. hindi umunlad ang ating wika. Nang dumating ang mga Amerikano. nakapgambag sa wika ang mga mananakop ng Kastila dahil sa pagkakasulat nila ng aklat gramatika ng iba¶t ibang wikain sa Pilipinas. liham at mga talumpati na punung-puno sa damdaming bayan. Ngunit ipinaliwanag ng mga awtoridad sa Filipino na ang Wikang Filipino ay hindi Tagalog kundi µsing wikang nabuo at kinilalang "lingua franca" ng Kalakhang Maynila na lumaganap na sa buong kapuluan. Ito ay utang natin sa Pangulong Manuel L." Naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa. Ipinagbawal ang paggamit ng bernakular sa paaralan at sa tanggapan. Pampanga. tula. ang tinaguriang "Ama ng Wikang Pambansa. 1935. Pinaniniwalaang ang mga sinaunang Pilipino ay hindi nagkaroon ng isang katutubong wika na masasalita at mauunawaan ng lahat dahil sa pagkakahiwa-hiwalay nila ng pook ngunit mayroon din namang naniniwala na ang wikang Tagalog ay ginagamit hindi lamang ng pmga katutubo sa pulo ng Luzon kundi sa iba pang mga ulo. isang diwa. Hiligaynon. isang probisyon tungkol sa Wika ang isinama sa ating Saligang Batas. Seksyon 3 ng Konstitusyon noong Pebrero 8. hinangad nilang mapalaganap ang Kristiyanismo. Bicol. Kabilang sa mga pangunahing wika ay Tagalog. Teodoro Kalaw at iba pa ay nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Ito ang dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig." Noong 1934. Kaya. nagkaroon ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Ilocano. Cecilio Lopez. Nang panahon ng himagsikan ay sumibol sa mga manghihimagsik na Pilipino laban sa mag Kastila ang kaisipang "isang bansa. Cebuano. binuo ng mga kinatawang nagmula sa mahahalagang mga rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapi. Kahit si Rizal at iba pang propagandista¶y sumulat sa Kastila. Ito ay pinananahanan sa kasalukuyan ng 60 milyong mamamayan na gumagamit ng mga 87 na iba¶t ibang wika. Nagharap ng panukula si Manuel Gillego na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang Tagalog subalit patuloy pa ring namayani ang Ingles. Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba¶t ibang wika sa Pilipinas. "Ang Pambansang Kapulungan ay magsasagawa ng mga hakbangin tungo sa paglinang at paggamit ng pambansang wikang batay sa isa sa umiiral na katutubong mga wika. biglang naunsyami ang mithiin ng mga Pilipino ng itakda ng pamahalaan na ang Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Pangasinan. ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal. ipinasya ng Surian na Tagalog ang siyang dapat pagbatayan ng Wikang Pambansa pagkat ito¶y nagtataglay ng nalinang nang panitikan at wikang sinasalita ng nakahihigit ng dami ng mga Pilipino. Ang ating mga lider na makabayan tulad nina Lope K. Waray at Maranao. kuwento. Sa ganitong paraan.Inaprobahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag- . inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Nang itatag ang Komonwelt. Ang sumusunod ay iba¶t ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika: Nobyembre 1936. Santos.

Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13-19 tuwing taon.Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ayFilip ino. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. 1988 . pagpapalaganap at pagpapanitili. Marso 26.25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan.Abril 4. Sek. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19. Ingles.Ipinalabas ang Kautusang Tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Arabic at Kastila.Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg. Samantalang nalilinang. Hunyo 19.Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay panganlan sa Pilipino. 1937 . 1940. 8 . 1954 . Abril 1. Agosto 25. Gayon Marso. Pinagtibay ng Komisyon ang Konstitusyon at dito¶y nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa Wika: Artikulo XIV .Dapat magtatag ag Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba¶t ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa. dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pagaaral ng Filipino. tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino. Ayon sa kautusang ito.Ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic. Hunyo 7.Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautusang Blg 7. Sek. mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad. bumuo muli ang pamahalaang rebolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Muñoz Palma.Wika Sek. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4. . Rafael Salas. kaylaman at tutukuyin ang pambansang wika ayPilipin o ang gagamitin. Oktubre 24.Sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog. hanggat walang itinatadhana ang batas. 1974 .Pinagtibay ng Batas-Komonwelt Blg. 1968 . Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon. Sek. 1959. 1973. 134 ng Pangulong Quezon.Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 .Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon. 1946. ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran. ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at . Agosto 7. 1940 . Agosto 12. Pagkatapos ng Rebolusyon ng Edsa. Disyembre 30. 1940 .Ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 9 .Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting midyum ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuruan 1974--75. 6 .aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa. 7 -Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo.1967.

May temang lalawiganin sa kani kanilang dila ang mga Kabiteño. 5. Artikulo XV. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. istokwa (layas). na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. dahil doon. 3. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing lamang na.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[2] ng Mayo 13. sa teoriya.´ Gayundin. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. iskapo (takas). na siyang pinakamababa. angba lba l. Gayumpaman. Ikalawang uri naman ay anglalawiganin.1937. (emphasis added).Ito ang wika ngMaynila. Aa paggamit ng mga salitang hindi banyaga at hindi rin naman Tagalog. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. nilaktawan ng Artikulo XIV. ang Pambansang Punong Rehiyon. na ipinagbisa . Seksyon 3(2). ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. 2. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino.1992. Isa itongwikang Awstronesyo at ang de facto na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. Una. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. nakilala ang wikang ito bilangPilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog.Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). sa kasalukuyan. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. Kasaysayan at sariling katangian Noong Nobyembre 13. na pinili angTagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. Batangueno. 4. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Seksyon 6. ang Filipino ay.´ Gayumpaman. kasama na angSugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu atD avao. Wikang Filipino AngFilipi no ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ngPi l i pi nas² angInggles ang isa pa²ayon sa Saligang Batas ng 1987. pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagal Antas ng Wika Ang wika at salitain ay nahahati sa apat na uri. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Noong 1961.Hindi matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. angkabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ngpunto O sa ingles ayaccent. Kabilang sa antas na ito ay ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. isang wikang itinawag nitongFilipino. haybol (bahay)at bomalabs (malabo)". Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo.Ito ang wika ng Himagsikan at ngKatipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.din. tulad ng Bisaya. Bicolano at iba pa. ng Saligang Batas ng 1987. Halimbawa ng balbal ay ang mga sumusunod: "epal (mapapel). na ang Filipino ³ang katutubong wika. bagaman de jure itong iba rito. sa Metro Manila. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[1] 1. it shall be further developed and enriched on the basis ofexisting Philippine and other languages (emphasis added). pasalita at pasulat.

Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. Subalit sa pasalitang pakikipagtalasasan. Ang mga epiko ng mga Bisaya. Madalas ito ay ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. Ayon kay Dr. temaat punto ay ginagamit sa pampanitikan. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. Noong Ika-13 ng Setyembre. ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay tulay upang ang isang bansa ay magkaisa at makamit ang minimithing kaunlaran. ito ang may pinakamayamang uri. Ipugaw at Bikol ay nasusulat sa alibata.ang ibinabandilang tagapagpahayag ng mga mithiin ng Himagsikang Pilipino at naging opisyal na wika ng bagong tatag na Konstitusyon ng Malolos. at iba pang likhang.pampanitikan ay kadalasang nagaganap Samakatuwid hindi matutumbasan ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang bansa. Sa apat na antas ng wika.idioma. 2001 ipinahayag niya na ang ebolusyon ng pambansang Ebolusyon Kung papaanong ang text message ay naipapadala mula sa isangcellphone tungo sa isa pa ay misteryong sinasagot ng agham. May isang eksperto sa wika ang nagsabi na ang Panitikan ay "Kapatid na babae ng Kasaysayan". samantalang ang mga epiko ng Magindanaw ay nasusulat sa Sanskrito. Iluko. Tagalog. Idinagdag naman ni Dr. at may mga hiram na titik. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. SaPilipinas. Batnag sa kanyang artikulong may pamagat na ³Wikang Filipino: Kasangkapan sa Pagpapahayag ng Ideolohiyang Filipino´ na nalathala rin sa nabanggit na pahayagan na mahigit isang daang taon na ang nakalilipas.ibang rehiyon kundi gayon din sa isahang midyum na Wikang Filipino. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. o balbal. AngBaybayin na tinatawag ringAl ibata ay malaon nang ginagamit ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. ang wika ang tagapagdala ng ideya tungo sa mabisang pakikipagugnayan.tayutay at iba't ibangtono. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. wika ay isa sa mga matatagumpay na kabanata sa kasaysayan ng bansa mula nang ito ay ipanganak bilang kauna-unahang republikang konstitusyunal noong 1898. samantalang ang iba naman ay may katwiran ding tawagingTagalog lamang ang Wikang Pambansa ng Pilipinas. Ang Filipino naman ay kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. 1936 nang sa bisa ngCommonweal th . nabubuklod ang ating mga watak-watak na isla ng iisang mithiin na ipinapahayag hindi lamang sa maraming tinig ng iba t. sariling wika --. Kung kaya. Kung mauunawaan na ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (Simpleng alpabeto) ay maunlad.Ang ikatlong uri naman ay angPambansa. mapa Tagalog man o banyaga. Lumilitaw na bagamat hindi pa matatawag na bansa ang ating mga lupain noong mga panahong iyon malinaw na may pundasyon ng panitikan at kulturang umiiral na ginagabayan ng mga wika ng bawat pangkat-etniko. at di ang wika ng mga dayuhan---.eskima.ang Tagalog. 2001) sapagkat ang Pilipinas ay multilinggwal at multicultural. palabas. Marami ang nagsasabing ito ay Filipino. Sa artikulo ni Senador Blas Ople na lumabas sa pahayagangKabayan noong Ika-17 ng Agosto. Ang ikapat na uri naman ng wika ay angPampanitikan. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Aurora Batnag ( Kabayan. Sa kadahilanang ito. Ayon kay Jose Villa Panganiban (1994) ang alibata ay malaganap na ginagamit noong 1300 sa mga pulo ng Luzon at Kabisayaan samantalang Sanskrito ang ginagamit sa Mindanao at Sulu.

Pilipino is different from Filipino even though both became national languages because these are different concepts -. 1937 ay kinilala ang Tagalog bilang . Bob Ong )hanggang ngayon ay mahirap pa ring resolbahin ang isyu sa Wikang Pambansa dahil iba-iba pa rin ang sinasabi sa mga dyaryo. Idinagdag pa sa aklat na si dating Governor Osmeña ay Executive Order No 134 na nilagdaan ni Pangulong Quezon noong Ika-30 ng Disyembre.Act No. Santos Tagalog Kagawad Santiago Fonacier Ilokano Kagawad Casimiro Perfecto Bicolano Kagawad Felix B. Idinagdag niya naStarting in 1940. Salas Hiligaynon Kagawad Cecilio Lopez Tagalog Kagawad Hadji Buto Moro Kagawad Isidro Abad Bisaya-Cebu Kagawad Zoilo Hilario Kapampangan Kagawad Jose Zulueta Panggasinense Kagawad Ang mga nabanggit na kasapi ng Surian ng Wikang Pambansa ang nagsagawa ng pag-aaral upang makapili ng wikang magiging batayan ng Wikang Pambansa. de Veyra Bisaya-Samar-Leyte Tagapangulo Lope K. Naging kinatawaan ng Surian sina: Jaime C. The same name (Pilipino) was also used for the official language. the language for teaching and subject national language starting 1959. the Tagalog. 184ay naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa.one was based on only one language and the other on many languages in the Philippines. nagtataglay ang tagalog ng pinakamayamang talasalitaan at panitikan. The languagePi l i pi no was the Filipino National Language (in 1943) that was based on Tagalog beginning in 1959 when Department order No. Napagkasunduan nila na piliin ang Tagalog sapagkat. 1.Samakatuwid. Pamela Constantino sa artikulo niyangTagalog Pilipino / Filipino: Do they Differ sa bisa ng basehan ng pagbubuo ng Wikang Pambansa. Ayon naman sa aklat naBakit Baliktad Magbasa ng Libro ang mga Pilipino? (2000. Ngunit ano ba ang pagkakaiba ng Pilipino sa Filipino? Ayon pa kay Constantino: It was apparent that Pilipino was also Tagalog in concept and structure and there was no Pilipino language before 1959. pinakamalaganap itong ginagamit sa kapuluan Ayon kay Dr. madali itong mapag-aralan at maintindihan 4. including English and Spanish. 7 was passed by then Secretary Jose Romero of the Department of Education. 2. Also.based national language was taught in all public and private schools. 3. This stopped only whenFilipino was approved as the national language. magazine at libro ukol dito. there was no Filipino language before 1973. teknikalidad sa Saligang Batas ang naghihiwalay sa Pilipino at Filipino bukod pa sa ang Pilipino ay wikang nakabatay lamang sa Tagalog bilang Pambansang Wika samantalang ang Filipino ay ang kabuuang bunga ng ebolusyon ng wikang Pilipino kasama ang pagbabago dulot ng impluwensiya ng wikang Kastila at Ingles. Filipino was the name used to call the national language in 1987 Constitution. ito ang gamit na wika sa Maynila na siyang sentro ng pamahalaan at kalakalan.

Kung kaya ano pa nga ba ang bago sa isyu ng globalisasyon at Wikang Filipino? Bakit muling tinututulan ang deklarasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na paigtingin ang pag-aaral ng English sa paaralan na nakasaad sa E. Pero ipinaliwanag din sa aklat na:sa dating ginawang survey sa Ateneo de Manila University. Idinagdag pa niya mula pa sa pagpapalit ng siglo ay ginagamit na ang at pangunahing midyum na ng edukasyon at opisyal na komunikasyon ang Ingles. Napailalaim na tayo sa mga makapangyarihang bansa mula pa noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan.Katagalugan. CNN. Coke. migrasyon at ekonomikong globalismo. Batay na rin sa Saligang Batas noong 1987. Noong taong 2001 ay nagpalabas ang Komisyon ng Wikang Filipino ng pamantayan sa wastong paggamit ng mga hiram na titik at pagsasalin ng mga salita mula sa ibang dayuhang wika. Sa pahayagan dingKabayan noong Pebrero 14. Pamela Constantino (Kabayan. Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon ng DLSU na nagsaaad na ang English ay hindi solusyon sa problema ng edukasyon sa Pilipinas. 2003. Mc Donald¶s. Ang ganitong ideya ay pinatutunayan ng mga lokal at internasyunal ng mga riserts (pananaliksik) na mas mabilis ang pagkatuto ng mga bata kapag sa sariling wika ilalim ng globalisasyon sa anyo ng kolonisasyon.nagpahayag na hindi patas kung pipiliting magTagalog ang mga hindi. Hindi na rin bago sa atin ang mga terminong privatization. ANG WIKANG FILIPINO AT ANG ISYU NG GLOBALISASYON Ayon kay Dr.Patunay lamang na malaganap na ang paggamit ng Filipino sa kasalukuyan sa ating bansa. binago ng Surian ng Wikang Pambansa na kilala ngayon bilang Komisyon ng Wikang Pambansa ang ang pagbabaybay ng mga pantig sa Wikang Filipino halaw sa alfabetong English. Nagkaroon din ng mga pagtatalo ukol dito subalit sa kasalukuyan ang Modernong Alfabetong Filipino ay binubuo 28 letra kasama angÑ na hango sa Kastila at angNg na hago sa sinaunangBaybayi n ( Alibata). import liberalization at iba pa. II. Ang ating mga kababayan ay nasa iba¶t-ibang panig na . IMF-Worldbank. 98% na ng mga Pilipino ang kayang umintindi ng Tagalog. samantalang 51% lang ang nakakaintindi ng English. Nakasaad sa manipesto na matagal nang panahong ginagamit ang English bilang pangunahing wikang panturo ngunit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang problema ng bansa sa ekonomiya at edukasyon. Marso 14. Dapat nating alalahanin na ang sagot sa mga ganitong problema ay nakasalalay sa pagpapatibay ng karunungan ng mamamayan at ito ay makakamit sa wikang Filipino. Subalit taong 2007 nang muling ipahinto ng bagong pamuuan ng KWF.O 210? Ayon sa Samahan ng mga Kolehiyo at Unibersidad sa Filipino (SANGFIL) sa artikulong nalathala sa pahayagangKabayan noong Pebrero 12. Naniniwala ang SANGFIL na hindi makatutulong na hindi dapat sisihin sa Wikang Filipino ang paghina ng kakayahan ng mga mag-aaral sa English. 2003) sa artikulo niyang may pamagat na ³Folklore at Wika´ hindi na bago ang globalisasyon sapagkatmatagal na tayong nasa ng mundo at marami nang korporasyong multinasyonal ang matagal nang nagpapatakbo ng negosyo sa ating bansa. ang hakbang na ito ng pangulo ay sumasalungat sa mga siyentipiko at makabagong prinsipyo sa edukasyon partikular ang katotohanang mas mabilis matuto mga bata sa ikalawang wika kapag literado na sila sa sariling wika. 2003 ay nagpalabas ng manipesto ang Sentro sa kahusayan sa Filipino. ang pagpapalaganap ng mga pamantayang ito sapagakat maging ang mga dalubwika sa iba¶t-ibang pamantasan ay nagtatalo pa ukol dito. oil deregulation.

Idinagdag niya na everyone is born NG WIKANG PAMBANSA. in order for you to survive in the struggle to transform the society. Kung kaya. Subalit.nag-aral at ng mga bansang umuunlad na gamit ang sariling wika sa pagsasalin ng kaalaman. hindi rin naman dapat ipagwalang bahala ang pag-aaral ng English bilang universal na wika. Kahit ang mgapreschoolers sa kasalukuyan ay matututo nito kung agad tuturuan. malinaw na dapat itanim sa isipan ng mga mag-aaral na ang pag-aaral ng English ay bahagi ng pagtatangka nating matuto sa larangan ng teknolohiya at hindi kailan man bilang bahagi ng pagpapailalaim sa imperyalismong US. Sapagkat hindi ba magiging lubos ang pagkakaroon natin ng sariling pagkakakilanlan sa wika kung muli nating bubuhayin ang alibata? Sapagkat kahit si Rizal sa El Filibusterismo ay ginamit si Simoun na nagpahayag ng mensaheng: Anong lahi kayo sa kinabukasan? Isang bayang walang kaluluwa. Isa itong nakalulungkot na senaryo na habang tayo ang tambakan ng produkto ng iba¶t. si Ricardo Mendoza sa kanyang aklat na Pinadaling Pag-aaral ng Katutubong Abakadang Pilipino ay nagpaliwanag na dapat isama sa kurikulum ng edukasyon ng Pilipinas ang pag-aaral ng alibata upang ang kasalukuyang Filipino ay malinawan hinggil sa kanyang pagkatao. a Syllabary. 401 milyon ang nagsasalita ng Spanish at 280 milyon naman ang gumagamit ng wikang Russian. isang guro sa Tokyo. 487 milyon ang gumagamit ng English. WIKANG FILIPINO MULA ALIBATA HANGGANG TEXT MESSAGING Batay sa teorya ni Aram Noam Chomsky (1928). Kung kaya ang pagbabago ng lipunan tungo sa pag-unlad ng mamamayan ay nangangailangan ng pag-aaral ng English sa antas na ang bansa ay makakasabay sa daloy ng mundo nang hindi nalilimot ang sariling kultura at pagkatao. Noon namang 1978. lahat ng tao ay may Language Acquisition Device (LAD. batay sa istatistiks noong 1996. Kung kaya¶t kung pagtatangkaang muling pag-aralan nag Baybayin sa kasalukuyan. you need to learn how to command the dominant language. Ayon kay Satoko Iwasaki. Nabanggit din sa manipesto na posibleng ang pahayag ni GMA ay pagtalikod sa responsibilidad ng pamahalaan na bigyan ng pagkakataon ang mamamayan na paunlarin ang buhay sa sariling bayan bagkos ay pinapag-aral tayo ng Wikang English upang ipagtabuyan tayo sa ibang bansa. III. ang atin naming inieeksport sa kanila ay mga OFW¶s upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Iyon nga lamang. hindi ito lumaganap dahil sa kolonisasyon ng Kastila sa ating bansa. isang bayang walang kalayaan na lahat nang bagay ay hiram ultimong ang kasalanan at kabiguan? Marami na ang pagtatangka na buhayin ang alibata. Ayon kay Bayani Mendoza De Leon. . because of the political problem of power. upang makalangoy sa dikta ng globalisayon. Ang sinaunang balarila na nakabatay saBaybayi n ay may pamantayan ding sinusunod. 457 milyon ang gumagamit ng Hindu. ang pagkatuto ng wikang Filipino gamit ang alibata ay isang ambisyong sa tingin ng iba ay hindi praktikal subalit posible. Japan. Ganun pa man. Patunay ito nang paglaganap ng English. ang makabayang si Aurelio Alvero na kilala rin sa tawag na Magtanggol Asa (pinatay si ng mga Hapon dahil sa kanyang sinulat) at ang kasamang si Jose Sevilla ang bumuo noong 1940 ngSALITIKAN Liberation (1987). Idinagdag pa ni de leon na sa isang artikulongBathala and our Baybayin na kasama sa publikasyon ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas. ang iniisip ng marami na mahirap itong maunawaan ay isang kasinungalingan.ibang mga bansa. Ayon kay Paolo Freire sa aklat niyangA Pedagogy for with some sort of universal grammar in their brains------basic rules which are similar across all languages. ang wikang Chinese ay ginagamit ng 999 milyong tao.Noong 1972 ang iskultor na si Guillermo Tolentino ay naglimbag ng kanyang akalta naBaybayin.

isinusulat na ay simbolo kasarian ng babae. kabiyak at katipunan WA . Ganun pa man ay hindi pa huli ang lahat. Hence it is found in such words as WAKAS. Ang panghalip na niya ay nagigingnya at ang siya ay nagigingsya.nagpapakita ng dalawang linya. Hiwalay sa paksa ng Baybyin. tuwid o nakaliko na repleksyon ng dinaanan ng tao o hayop. DIYAN at DULO. nababahala ang mga lingguwista sa tinatawag nilang pagkawasak ng balarila sa wikang English man o sa Filipino. Malinaw na ang texting at ang paggamit ng alibata ay parehong nakabatay sa konsepto ng pagpapantig. Ang LA ay sagisag naman kasarian ng lalake habang ang TA ay mula sa hitsura ng sinaunang martilyo na gamit sa paghampas o pagdurog na bato. DITO. tiyak na ganito ito paiikliin saPPUNTA AKO S BHY. basehan ng salitang kasama.Inc. kaugnay. Isagani Cruz. kung itatayp sa cellphone ang pangungusap naPUPUNTA AKO SA BAHAY. Gaano man katumpak o kalihis ang paliwanag ni Guillermo Tolentino tungkol sa alibata ay hindi maitatatwang tiyak na may pinagmulan ang bawat naimbentong titik ng ating mna ninuno. kung kaya ang unang pantig sa salitang BABAE. Kung kaya ang panukala sa ganitong sitwasyon ay mahigpit na pagwaswasto ng mga guro sa mga munti mang pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsulat nila ng mga pormal na komposisyon upang matiyak na ang mga batas sa balarila ay naipatutupad. Kung kaya ang salitang DAAN ay nagpapakita ng direksyon tulad ng DOON. Sa kanayang artikulong may pamagat na ANG TXTNG BLNG TXTOna lumabas sa MALAY XVII (1) noong Agosto 2002. Sa ganitong paraan ay mapipigil ang pagkasira ng mga panuntunan sa wika. Mas malala pa ang pagkasira ng konsepto ng pamanahunan ng pandiwa at ang maling paggamit ng pang-ugnay na nang na bunga na rin ng pagkasanay ng mga mag. WALA. Halimbawa. Magiging kumplikado ang lahat kung taglish ang pagtetext. Hinggil naman sa text messaging. Sinimulan niya ang paliwanag sa salitang BATHALA kung saan ang BA. WASAK and WATAK NGA . thread from a spool. halimabawa.nagpapakita ng ingay ng hayop tulad ng baka at kalabaw na nag-iingay nang UNGA DA .aaral sa pagpapaikli ng mensahe sa cellphone. binigyang linaw ni Guillermo Tolentino ang bawat karakter sa alibata. Kung tutuusin ay wala namang problema dito kung nagkakaunawaan naman ang dalawang nagpapalitan ng text messages n gunit lumilitaw ang problema sa mga estudyante kapag sila ay naatasang gumawa ng sulating pagsasanay sa Filipino.PPUNTA ME SA HAWS katumbas ng naunang halimbawa. Sa cellphone ang pagpapantig at pagpapaikli ng salita ay tulad rin sa prinsipyo ng pagpapantig gamit ang Baybayin. may malaking pagkakatulad ang proseso ng paggamit nng salita sa cellphone at ang pagbabaybay gamit aang alibata. Ilan pa sa paglalarawan ni Guillermo ang sumuasunod: MA -isang sinaunang pana na tanging ang malakas lamang ang nakagagamit KA -dalawang linya na itinaling bilang isa. Kung talagang susuriin ay hindi naman talaga bago ang texting ayon kay Dr. It describes nihilistic impulse to turn against oneself to yield to the dark forces of to deny life and existence. kakabit. may mga guro pa rin na nagsisikap na ituro ito sa paaralan at maging sainternet .represents the turning back of the end of the ay may web site na nagpapaliwanag sa epektibong paggamit ng alibata. Higit pa sana itong napagyaman at napaunlad kung marami ang nagsikap at nagtangkang paunlarin ito.

Batangueno. Ang kailangan lamang ay ating pahalagahan ang paggamit nito at huwag isipin ang depinisyon ng praktikalidad na nakabatay sa dikta ng dayuhan sa ating ekonomiya at kultura. Kung patuloy na payayabungin ang Wikang Filipino at gagamitin ang Baybayin. idioma. May temang lalawiganin sa kani kanilang dila ang mga Kabiteà ±o.ipinaliwanag niya na ang proseso ng texting ay walang ipinagkaiba sa speedwriting noon pa mang unang panahon sa England. Ang nabago lang ay ang teknolohiya ng paggamit ng speedwriting sa cellphone.com). at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Sa kadahilanang ito. Ang Filipino naman ay kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. Anupa¶t ang ebolusyon ng wikang Filipino mula sa alibata patungong text messaging ay sadyang malinaw na masasalamin kung pagtutuunan ng pansin. maupay na aga. eskima. palabas. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. istokwa (layas). kung patuloy na payayabungin ang paggamit ng alibata. Bicolano at iba pa. maayong buntag. Una. Halimbawa ng balbal ay ang mga sumusunod: "epal (mapapel). ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Sa Pilipinas. Kung kaya. tayutay at iba't ibang tono. mapa Tagalog man o banyaga. Binigyang diin din ni Dr. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. Cruz na maging sa Baybayin o Alibata ay may istruktura ng texting lalo pa sa Bisayang alibatang pagbabaybay ng mga pagbating maayong aga. Madalas ito ay ginagamitan n ng mga salitang may iba pang kahulugan. o balbal. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. haybol (bahay)at bomalabs (malabo)". ito ang may pinakamayamang uri. Sa apat na antas ng wika. ang susunod na henerasyon ang makikinabang sa pagpupunyaging maaaring pasimulan natin ngayon sa kasalukuyan Ang wika at salitain ay nahahati sa apat na uri. Marami ang nagsasabing ito ay Filipino. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. daghang salamat na higit na mauunawaan pag binisita ang web site ng (alibataatpandesal. tema at punto ay ginagamit sa pampanitikan. matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto O sa ingles ay accent. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. ang balbal. samantalang ang iba naman ay may katwiran ding tawaging Tagalog lamang ang Wikang Pambansa ng Pilipinas. Kabilang sa antas na ito ay ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Kung mauunawaan na ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (Simpleng alpabeto) ay maunlad. at may mga hiram na titik. na siyang pinakamababa. hindi kataka-takang balang araw ay magkaroon na ng espesyal na cellphone na angkeypad ay may alibata o kaya naman aycomputer Ang ikatlong uri naman ay ang Pambansa. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang Panitikan ay "Kapatid na babae ng Kasaysayan". . a may lengguwaheng gumgamit ng alibata. Aa paggamit ng mga salitang hindi banyaga at hindi rin naman Tagalog. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang Pampanitikan. iskapo (takas).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful