Likas Likas na na Yaman Yaman sa sa mga mga

Bansang Bansang Bhutan, Nepal, Bhutan, Nepal,
Sri Lanka at Maldives Sri Lanka at Maldives
:9,3 :9,3
ONakalatag sa silangang
dulo ng hanay ng Himalaya
sa pagitan ng Tibet sa
hilaga at India sa timog,
silangan at timog
kanlurang bahagi nito.
ula angri ula angri--7554 metro 7554 metro
Ong ekonomiya ng bansa ay
nakasalalay sa agrikultura,
pangugubat, turismo at
hydroelectric power.
O80% ng populasyon ay
umaasa sa paghahayupan at
pagsasaka.
OBigas ang pangunahing ani
ng bansa.
-a pang ani ng Bansa -a pang ani ng Bansa
W Trigo
W Barley
W Tsaa
W Jute
W Maize
W Citrus
W Sa paalLan na panahon na
paaLaLanlmţ aumaaawa ana
maa 8huLanese na
handlcraLfsŦ
WÞlnaavavaman sa bansa ana
maa lndusLrlvana semenLoţ
bakalţ ferro allovţcalclum
calbrlde aL alakŦ
O000 uri ng halaman ang
matatagpuan sa
bansa.(rhododendron).
OMay 16 na uri naman ng
hayop.
Blue Poppy( Blue Poppy(Pam-ansang Pam-ansang
-ulaklak -ulaklak) )
%hakin %hakin( (Pam-ansang Pam-ansang hayop hayop) )
Monasteryong Monasteryong Dzonghs Dzonghs
05, 05,
OMatatagpuan sa hanay
ng mga bundok ng
Himalaya na
hinahanggahan ng
Everest mula sa Sikkim
at Tibet.
OTerai ang tawag sa mga
kapatagan ng bansa. Ito ang
pinakamatatabang sakahan ng
bansa.
OPagsasaka ang pangunahing
hanapbuhay sa bansa.
O17 % lamang ng bansa ang
natatamnan. 80% nag
populasyon ay nakatuon sa
agrikultura.
%07, %07,
Mga Mga Pangunahing Pangunahing
Produkto Produkto
OBigas
OMais
OTrigo
OMga gulay
* JUTE ang tunay na
nakapagpapasigla sa kita ng
bansa.
Ong mga karaniwang
magsasaka ay nagpapastol
ng mga baka,tupa at
kambing na pinagmumulan
ng produktong dairy ng
bansa na iniluluwas sa
ibang bansa.
OTela,papel, gamit sa
konstruksyon, prinosesong
pagkain at kasuotan ang ilan
sa ipinagmamalaki ng bansa.
Ong mga pinakamahalagang
mineral sa bansa ay
limestone,luwad, garnet,
magnetite at talc.
Sri Lanka Sri Lanka
OIsang hugis perlas na
bansa na dating
tinatawag na Ceylon.
OIto ay matatagpuan sa
timog silangang dulo ng
India.
Pidurutalagala Pidurutalagala-- 2524 metro 2524 metro
W aramihan ng mga baybayin ng
bansa ay napapalibutan ng
naggagandahang aplayang
binubuo ng mga batong
crystalline at limestone.
W ng mga ilog ng bansa ay nag-
uugat sa mga bundok na
pinagmumulan ng irigasyon sa
sakahan at lakas hydroelectric.
Mahaweli Mahaweli Ganga Ganga
River( River(pinakamaha-ang pinakamaha-ang ilog ilog sa sa
-ansa -ansa) )
W Mataas ang temperatura sa
bansa kay madalas nag pag-
ulan bunga ng monsoon.
W ng ulan ay mahalaga para sa
mga magsasakang Sri Lankan.
W Bigas at tsaa ang pangunahing
produkto rito.
W ng bansa ay mayaman sa
graphite, sapphire, ruby at
aquamarine.
Maldives Maldives
OMatatagpuan sa timog
kanluran ng India na
binubuo ng 1200 na maliliit
na pulo.
Ong mga pulo ng bansang
ito ay nabuo mula sa hanay
ng mga bundok sa dagat na
tinubuan ng mga corals.
W alang matatagpuang
bulubundukin, kagubatan, o
ilog sa bansa dahil sa taglay
nitong lupang coral.
W araniwan ang mga saging,
papaya, mangga, niyog at
citrus.
W Turismo ang pangunahing
industriya sa bansa.
OPangingisda ang
pangunahing
hanpbuhaydahil sa
napakaraming uri ng
isda.