Nasyonalismo sa TimogTimog- Silangang Asya

‡ Ang mga paaralang itinatag ng mga Europeo sa kanilang mga kolonya ang pinagmulan ng mga ideyang rebolusyon at nasyonalismo.

‡ Pinasimulan ng Kilusang Propaganda mula 1872-1892. ‡ Kauna-unahang rebolusyong nasyonalista sa Asya. ‡ Nalinang lamang nang ang bansa ay may mahigit na 300 taon nang sakop ng mga Kastila.

Nasyonalismo sa Pilipinas

Pagbubukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan
Ito ang nagbigay-daan sa paglinang ng pangkat ng mga edukadong Pilipino na tinatawag na Ilustrado. ‡ Gomburza ‡ Dr. Jose Rizal ‡ Andres Bonifacio ‡ Emilio Aguinaldo

Rizal
‡ Nagtatag ng Kilusang Propaganda at La Liga Filipina. ‡ Noli Me Tangere- naging instrumento upang makabuo ang Pilipinas ng Pambansang Pagkakakilanlan. ‡ El Filibusterismo- nagpagising at nagpa-alab ng hangarin ng mga Pilipino na lumaya.

Bonifacio
‡ Namuno ng ´Sigaw sa Pugadlawinµ na bumuo ng malakas na pwersang Makabayan.

Aguinaldo
‡ Nagdeklara ng Unang Republika ng Pilipinas at naging unang pangulo nito.

‡ Nagkaloob ng Pamahalaang Komonwelt sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. ‡ Ito ang nagproklama ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946.

Batas Tydings Mcduffie

Nasyonalsimo sa Burma
‡ Ang bansa ay naging kolonya ng mga British noong 1896 bilang isang lalawigan ng India. ‡ General Council of Burmese Association- kilusang naglalayong makakuha ng suporta mula sa mga pangkat etniko ng bansa.

Dobama Asiayone (We Burmese Association)
‡ Sinimulan ng mga mag-aaral mula sa Rangoon. ‡ Ipinagpilitan nito ang paggamit ng salitang ´thakinsµ o panginoon. ‡ Ang kanilang islogan ay ´Ang Burma ang aming bansa; panitikang Burmese ang aming panitikan; wikang Burmese ang aming wika.

‡ Itinalaga bilang kauna-unahang punong ministro ng Republic of Burma. ‡ Burma Act of 1935- nagtadhana ng paggawa ng Saligang Batas ng Burma. Ito ang naglagay sa bansa sa ilalim ng pamamahala ng Britanya.

U Aung San

‡ Sinimulan ng mga kabataang nakapag-aral ang pagtatag ng samahang nasyonalista. ‡ Budi Otomo o Dakilang Pagpupunyagilayunin nitong ibangon ang kalagayan ng mga magbubukid sa Java. ‡ Itinatag at pinamunuan ito ni Wahidin Sudirobusodo.

Nasyonalismo sa Indonesia

Sarekat Islam (Islam Association)
‡ Itinatag ni Haji Umar Said Cokroaminoto. ‡ Layunin nito na magkaroon ng repormang pangkapayaan at pangkabuhayan sa Burma.

People·s Council of the Voksraad
‡ Nagbigay ng pagkakataon sa mga Indonesian na magpahayag ng kanilang puna sa pamahalaan.

‡ Nagkaroon ng tensyon sa dalawang pangkat na ito noong 1921. ‡ Ang pagkatalo ng mga Komunista ay nagbukas ng daan sa pagtatag ng General Study Club na di-naglaon ay naging Nationalist Party of Indonesia sa pamumuno ni Sukarno.

Komunista vs. Konserbatibo

‡ Ang pagpapahalaga ng mga French sa panlipunan at pampolitikal na pananaw ang nagtanim ng damdaming Nasyunalismo sa mga Vietnamese.

Nasyonalismo sa Vietnam

‡ Kilala rin sa pangalang Ho Chi Minh. ‡ Nagtatag ng Indo-Chinese Communist Party na nagpaisa sa mga samahang nasyonalista sa ilalim ng Viet Minh.

Nguyen Ai Oc