Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon at Katotohanan

 Opinyon- pahayag ng isang tao tungkol sa

kanyang paniniwala at prinsipyo.  Maaari itong sang-ayunan o tutulan ng ibang tao.  Katotohanan- mga faktwal na kaisipan o pahayag na hindi na mapapasubalian  Tinatanggap na ng lahat.

Halimbawa 
Sinalanta ng bagyong Ondoy ang Metro

Manila at ilang bahagi ng ating bansa.  Hinagupit naman ng bagyong Pepeng ang Northern Luzon.  Nakinabang ang mga nasalanta sa mga relief goods na ipinamahagi ng pamahalaan at NGO.

Paghinuha at Paghula 
Paghihinuha(inference)- tumutukoy

sa kakayahang maipaliwanag o mabigyang-kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig o ng sariling kaalaman ang pangyayari sa kwentong binasa.

Halimbawa:

Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari 
Prediksyon  Layuning hulaan ang ilang pangyayari

o maaaring kalalabasan ng isang kwento o nobela.

Halimbawa: 
Namatay at ibinurol ang ama ng anak ni

Mabuti sa bahay na hindi tinitirahan ni Mabuti at ng kanyang anak.