DROGA: SULIRANIN NG KABATAAN AT EPEKTO NITO SA KALUSUGAN

Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot ,o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawandin ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao,subalit maaari ring parehong maapektohan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. 1. Pagalalarawan May mabibigat na mga hindi kapakinabangan ang ilang uri na gamot na mainam sanang nagagamit lamang para sa layunin ng panggagamot, sa halip na kapinsalaan sa tao at kanyang katawan at isipan.Subalit maayroon sa mga ito ang may kaakibat na mga katangian nakakaakit at nakalilikha ng pagkakalulong o hindi maiwasan at hindi mapigil na paghahanap na taong nakagamit o gumagamit na ng mga ito. Humahantong ito sa tuluyang hindi na pagkapigil ng taong iwasan ang mga gamot na ito. Nakagagawa ang mga nakakahumaling na mga gamot ng pansamantalang damdamin o pakiramdam ng kabutihan o ginhawa ng katawan at pagkatao dahil sa kanilang pag-apekto sa sistemang nerbiyos ng katawan. Pag-alam at pagkilala Mahirap malaman kung gumagamit ng bawal na gamot ang isang tao dahil sa pagkakaiba-iba ng epekto nito sa isang indibidwal. Bagaman walang mga pagbabagong
1

pangdamdamin o pangkatawan, maaaring mapuna ang hindi pagiging karaniwang kilos ng isang tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dapat na tandaan na maaaring bahagi lamang ng buhay at paglaki ng isang tao, partikular ng kabataan o mga nagbibinata¶t nagdadalagang tao, ang mga pagbabagong ito. Narito ang ilan sa mga babalang palatandaan o sintomas ng paggamit ng isang tao ng bawal na gamot: pagkakaroon ng paghihina, mapapansing pagbabago sa gawi sa pagkain,labis na pagkasumpungin,may silakbo o bugong damdamin at pagkagalit, paglaba ng bahay sa kabuoan ng magdamag, madalas sa biglaang pagpapalit ng mga kaibigan o barkada, kataka-takang pagkakaroon ng pangangailangan ng salapi, pagkakaroon ng labis na bilang ng pera, pagkawala ng mga mahahalaga at mamahaling mga kagamitan, at pagkakaroon ng suliraning may kaugnayan sa pulisya.

Suliranin ng Kabataang Nabubuyo sa Pag-aabuso sa Gamot

Ang pinakakritikal na buhay ng tao ay ang kanyang pagdadalaga o pagbibinata. Ang ganitong kalagayan ay normal lamang sa mga kabataang nakakaalam ng mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na dinaranas sa yugtong ito. Sa mga ganitong pagbabago, ang isang tin-edyer ay nakakaranas din ang mga

2

suliraning kaugnayan ng pagtanggap ng kasamahan. Kapansin-pansin din ang pagiging sensitibo nito sa kanyang pansariling kaayusan at kalusugan. Nagiging mausisa at masigasig din ang isang kabataan na subukin ang mga bagay at mga gawain na gusting-gusto niyang gawin. Sa pakikisalamuha, ang mga tin-edyer ay natututong manigarilyo at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang aralin na ito ay magbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa gamotat paninigarilyo-ang mga epekto nito at ang mga implikasyon na nagiging daan upang maiasan ang mga ito.Subalit, una sa lahat , dapat ay maliwanagan tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na tsek-up tungkol sa kalusugan. Mahalaga ang kalusugan sa isang tao para matamasan niya ang kaligayahan sa mundo. Ang kalusugan ay matatamo kung napahahalagahan ito sa bawat oras o araw.Ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ay maaaring magamit na puhunan para sa isang maayos na pamumuhay. Ang paggamit ng labis na gamot ayon sa pangangailangan ay nagdudulot ng pinsala sa pangangatawan at pa-iisip.Ito¶y nakapagpapabago ng asal, hilig at ugali ng kabataan. Ang paggamit nang labis na mapanganib na gamot ay dahilan sa kakulangan sa kaalaman at pag-iingat sa mga tao.

Mga Dahilan ng Pag-aabuso sa Gamot

3

Karamihan sa kanila ay walang asawa at pinakamatanda o pinakabunsong anak. 4 . Lalong marami ang lalaking nag-aabuso sa gamot kaysa mga babae.Ang mga gamot na kadalasang inaabuso ay ang marihuwana. 3. kawalan ng katarungan.Ang pangkaraniwan ay nasa gulang na labingwalo. 2. Kawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa kahirapan. Sa Pilipinas. Kasama rito ang kawalan ng mga pagunahing pangangailangan . at kawalang-halaga ng pamilya. ampetamina. ang dimabuting pagpapalagayan ng mga magulang. Ang natitirang bahagdan ay nasa una o ikalawang taon sa dalubhasaan. siksikang lugar na tinitirhan.at kapangyarihan. kakayaha. Karaniwan sa mga Pilipinong nag-aabuso sa gamot ay mga batang nasa gulang na labin lima hanggang dalawampu¶t apat.Ang pinakamataas na bahagdan ay nasa ikatlo at ikaapat na antas sa mataas na paaralan. ang mga karaniwang dahilan ng pag-aabuso sa gamot ay ang sumusunod: 1.Isa sa mga pinakasuliraninng bansa ay ang mga kabataang umaabusosa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili at matiwasay na pag-iisip. Isang uri ng pag-aabuso sa gamot ang paggamit ng pang-medisinang gamit na di-inireseta na may bisang makapagpabago ng asal at kilos. Pakikisama sa barkada upang matanggap nito. at iba pang kasambahay. at barbiturate. anak. pagkakasakit.

Upng maipakita ang pagrerebelde. di-kasiya-siyang damdamin.at kaugalian ng mga magulang sa paniniwalang ang mga ito ay makaluma. Matanggap sa grupo o barkada 12. Matikman o masubukan ang iba. at hindi pagkatanggap sa trabaho. pagbagsak sa paaralan. Upang makatakas sa lipunang di-makatarungan. Upang magkaroon ng kasiyahan.Sa yugto ng pagbibinata at padadalag.at kakatwa. 7. 11. 5. 6. nagsisimulang tanggihan ng mga kabataan ang mga pananagutan. 8. Maiwsan ang mga suliranin sa buhay 18. pagpapahalaga. Magkaroon ng tiwala sa sarili 16. Maiwasan ang panggipit ng mga kasama 13. 10. Upang makapag-eksperimento sa mga bagong karanasan sa buhay.4.t ibang pakiramdam na dulot ng ipingbabawal na gamot 14. Upang makiisa sa kasalukuyang henerasyon na tumatanggap ng gamot bilang bahagi ng modernong buhay. Upang makatakas sa katotohanan dala ng matinding suliranin pansarili at pantahanan. Ang paggamit nito ay inaakalang makapagbibigay ng kaluguran sa buhay. Malimutan ang kahirapan sa buhay 5 . Makalimutan ang masakit na karanasan sa buhay 17. Makuha ang atensyon ng mga matanda 15. Upang maging masanay sa mga kamunduhang gawi at kilos. 9. pagkabigo sa pag-ibig. mapagkunwari.

ang karamihan sa mga sakit at kapansanan ay madali nang nalalabanan at nalulunasan sa kasalukuyan. nalalaman ng may sakit kung ano ang nararapat na gamot para sa kanyang karamdaman at kung gaano karami at kadalas ang paggamit nito. Karunungan at kahinaan ng pagkatao 25. Sa ganitong paraan. May mga uri ng gamot na bagamat nakapagbibigay-lunas sa akit ay nagdudulot in ng di-magandang epikto dahil sa labis at di-wastong paggamit nito.19. Ang paggamit ng anumang uri ng gamot ay kapaki-pakinabang kung naaayon ito sa payo at tagubilin ng manggagamot. Ito ay mga gamot na tuwirang nakapagpapabagal sa galaw ng sentro ng sistema ng nerbiyos (central 6 . Kawalan ng ambisyon sa buhay 20. Kawalan ng pagkatakot sa diyos Gamot Pampatamlay:Bartiburate Bungan g patuloy na pananaliksik sa larangan ng agham at medisina upang makatuklas ng makabago at mabisang mga gamot. Desperado sa buhay 23. Maging tanggap sa kasalukuyang kalakaran sa buhay 21. Nakararanas ng nga kakulangan sap era 22. Labis ang kaligayahan 24. Kabilang dito ang mga gamot pampatamlay (depressants).

Ang pag-inom ng mga bartiburate sa tamang dami ay nakapagpapatamlay sa mga gawain ng mga nerbiyos. Ang pangunahing gamit nito ay sa pagpapatamlay at pampatahimik at pangkaisipang kilos o Gawain. o kaya ay labis na nabigla o nagulat. Ang pag-inom ng bartiburate ay makapagdudulot sa kanila ng ginhawa. Ang mga taong balisa.nervous system). Ito ay kilala rin sa tawag na barbs. subalit ang labis at diwastong paggamit nito ay nagbubunga ng panngannib. puno ng pag-aaalala. Ang bartiburate ay mula sa bartiburic acid. gayundin 7 . natatakot. May maraming halimbawa ng pampatamlay na mga gamot. at paghinga at nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Dahil sa ganitong bisa. ninenerbiyos. Ginagamit din ito sa pagsusuri at paggamot sa mga karamdamang pangkaisipan. ang bartiburate ay tinagurian ing downer. Ngunit nagdudulot ito ng di-magandang pakiramdam sa kinaumagahan tulad ng pagkahapo at panlalambot. at labis na insomya (insomnia) o hindi pagkatulog. Kapag ginagamit sa paggamot. Ang bartiburate ay inihahatol ng manggagamot sa mga taong dumaranas ng pagtaas ng presyon ng dugo. kalamnan ng puso. epilepsya. ito ay mabisang pampatulog. pampakalma. Nagiging paulit-ulit at malala ang hindi pagkatulog sa gabi dala ng pag-aalaala at labis na pag-iisip tungkol dito.at pabali-balikwas sa higaan sa madamag ay maaaring naghihirap snhi ng insomya. at pampatahimik. Ang dalawa sa pinakakilala at labis na ginagamit ay ang bartiburate at alcohol. Ito ay nakakatutulong upang mapakalma ang isang taong labis na nagdadalamhati. Ito ay maaaring humahantong sa kapaguran ng isip at damdamin.

Ang dahon ay mahaba. Ang pag-inom ng gamot pampatulog sa labis na dami ay maaari ring magdulot ng malalang pagkalason o pagkamatay. Ipinagbabawal ang pagtatanim nito. o siyam na dahon. maligo sa malagamgam na tubig. Ito ay tumutubongpamalagian sa pilipinas dahilan sa ang klima rito ay naaayon sa pagpapaunlad ng halamang ito.144 na metro. Ang 8 .sa labis na pagkabalisa. reefer. kung kayat itinatago ang pagpapatubo at pagaalaga nito sa mga bulubunduking lugar na maaari lamang marating sa pamamagitan ng paglalakad o paggamit ng mga kariton. Makakatulong din ang hindi pag-iisip sa suliranin at pagdarasal nang taimtim bago matulog upang atahimik at makalimotan ang mga alalahaning gumugulo sa isipan at damdami ANG MARIHUWANA Ang marihuwana ay isang uri ng halaman na ginagawang gamot. balingkinitan.grass.Subalit dapat tandaan na may panganib na dulot ang labis na pag-asa ng gamot pampatulog sapagkat maaari itong mauwi sa pagkahulog ng katawan at pagkakaroon ng pinsala sa pagkatao. gagga. Pra sa mga taong hindi mapagkatulog. Maaaring mag-ehersisyo. pito. Ang halamang ito ay lumalaki hanggang sa9. Damo. at gilit-gilit ang gilid na kahawig ng nakabukang palad. ang mga gamot pampatulog ay maaaring inumin ayon sa payo ng manggagamot. o uminom ng maligamgam na gatas. maglakad ng marahan. Maliban sa pag-inom ng gamot pampatulog. may mga paraang magagagwa upang makatulog nang mahimbing. ito ay ang halamang Indian hemp (Cannavis sativa) na kilala sa iba¶t ibang katawagan tulad ng pot. tick. at maryjane. Ang tanim ay maaaring may lima.

pagiging masalita at mabuway. pananaw. at nakukuha sa tuktok ng halaman. 9 . Habang nagiging masidhi ang epekto ng gamot. at pagkawala ng koordinasyon sa kilos. kayumanggi ang dagta.ang mga pisikal na epekto ng marihuwana sa tao ay ang pagiging gutumin at antukin nito. Ang bahaging ito ng marihuwana ang may pinakamabisang THC.halaman ay tinuturing na ligaw at tumutubo saan mang lupain. Matingkad ang kulay nito. ang THC ang nagbibigay ng mga pagbabagong pangkatawan at pampersonalidad. Napipinsala rin ng pandamdamin.Ang mga guni-guni na nararanasan ay madaling mapupuna. kalagayan ng lupang pinagtamnan. pagbabago ng blood sugar level. panahon ng pag-ani. nagkakaroonang gumagamit nito ng pagbabago sa kalagayang pangkaisipan at pandamdamin. klima. Kapag ito ay ginagamit. pagbawas ng tubig sa katawan. Maaari ring magkaroon ng high o bad trip. at ang bahagi ng halaman na ginagamit. at pandinig. Ang bisa ng marihuwana ay nagkaka-iba ayon sa mga sumusunod na salik: katangian ng halaman. Kabilang dito ang pagkasira ng paningin at pagkakaroon ng naiibang palagay sa panahon at kalawakan. Ang pagbaba ng temperature ng katawan at pag-ubo bunga ng usok sa baga ay mga palatandaan din. mapapansin ang mga palatandaan gaya ng pamumula ngputi ng mga mata at paglakas ng tibok ng puso.subalit ang kakatwang guni-guni ay bihirang mapansin maliban lang kung malaking dosis ang ginagamit sa isang pag-inom. Kung ginagamit ito. Kadalasan ang bisa ng marihuwana ay kaugnay ng THC. Pinakamabisang sangkap nito ay ang tetrahydrocannabinol (THC) na matatagpuan sa bulaklaking dulo ng halaman.

Ang iba naming gumagamit nito ay nagiging maramot at makasarili. pang-alis ng pintura. Ang mga ito ay may halong alcohol.Ang mga nagsisimula pa lamang gumamit ng marihuwana ay nagiging malayo sa kapwa tao at nagiging lagging balisa. varnish. at toloen na nalalanghap sa pamamagitan ng mabilis na pagsingaw. chloroform. ito ay gamit-pambahay o para sa pansariling pangangalaga. memorya. Binibili ang mga ito sa legal na kadahilanan kung kayat mahirap pigilin ang maling paggamit. hair spray. pandikit. at katalinuhan. Ang mga ito ay karaniwang inaabuso sapagkat madali itong makuha o mabili dahil sa hindi gaanong mahal ang halaga. pangkulay ng kuko. Ito ay inaabuso lalo na ng mga kabataan sa gulang na walo hanggang labingwalo sa pamamagitan ng paglanghap. May mahigpit na panganib sa biglang kamatayan ang lumalanghap ng mga kimikal na ito sapagkat napuputol ang pagkakaroon ng oksiheno sa utak at nagkakaroon ng di-regular na tibpkng puso na maaaring tumuloy sa atake sa puso o sakamatayan. pintura. Ang gamot ay nakapagpapahina rin ng isipan. Ang halimbawa ng mga kimikal na ito ay gasolina. asetona. ito ay mga kimikal na hindi panlunaspakiramdam. MGA NILALANGHAP NA KIMIKAL Ang mga kimikal na ito ay yaong mga medaling sumingaw at karaniwang hindi ibinibilang na gamot. Sa halip. 10 . at marami pang iba na may nakapipinsalang singaw.

at nakapagpapatulog. nakapagpapabilis ng tibok ng puso. ng may taas na presyon ng dugo o di-maayos na kondisyong pandamdamin . Ito ay pangalawa sa mga downer na karaniwang ginagamit upang magpatamlay sa galaw ng katawan at nerbiyos. at ng may kombulsiyon at sakit na epilepsy. at Seconal. Ang mga halimbawa ng lalong matindi at matapang na tranquilizer ay ang Compazine at Thorazine na panggamot sa mga sakit na pangkaisipan at pandamdamin. Ang mga ito ay nakakabawas o nakaaalis ng pagkanerbiyoso at matinding pagkabahala. Ang taong umiinom ng alcohol ay makararanas ng pagbabawas ng pagtutugma ng mga kalamnan at ng mga kasanayan sa pagkilos. C. Kilala rin ang mga ito sa taawg na downer o depressant. Barbiturate. Alkohol. Mga Inaabusong Gamot 11 . Ito ay mga gamot na pampaantok kung kayat ginagamit ng mga hindi makatulog. Ito ay isang sustansiyang nagpapabagal ng mga Gawain ng utak. B. Tranquilizer.Ang bahagi ng utak na pumipigil sa kaasalan ay naaapiktuhan ng alcohol. Ang mga halimbawa ng bartiburate ay ang Phenobartibal. A. Nembutal.Pampatamlay. Ang pangkaraniwang halimbawa nito na inihahatol ng manggaagmot ay ang Valium at Librium.

Maliban sa nervous system. lungkot . Ito ay nakapagpapabilis sa tibok ng puso at takbo ng dugo. Nikotina. 1. at mga panggamot sa tamlay. ito ay nakapagpasigla rin ng puso. at nakakapigil ng antok. Ang mga halimbawa ng gamot na pampasigla ay cocaine. Ito ay kilala rin sa tawag na upper o pep pill. mga pampawalang gana ng pagkain at pampababa ng timbang. Ito ay mga sustansiyang nakapagpapabilis ng gawain ng katawan. Ito ang pangalawa sa karaniwang ginagamit na pampasigla. C. Ampetamina. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa puso ay kanser sa baga dahil nikotinag nakukuha sa sigarilyo. Nabibilang dito ang mga gamot sa sipon. A. Ito ay karaniwang nagpapasigla ng central nervous system. Mga epekto ng pampasigla Katamtamang mga epekto 12 . Caffeine. Pampasigla. nakapagtataas ng presyon ng dugo. at dexedrine. B. at antok.Narito ang isang talaan ng mga gamot na kadalasang inaabuso ang paggamit at ang bunga o epekto ng mga ito. Ito ay isang sanakap ng tabako. Ang nakakamatay na dosis ay sampung gramo o dami ng caffeine sa 70100 tasa ng kape. Ito ay maaaring makamatay kapag labis ang dami. Ito ang mga gamot na nakadaragdag sa pansamantalang buti ng pakiramda.. Tinatag din itong stimulant.

pagkatakot. pagkawala ng malay-tao. Volatile solvent o inhalant. pangkulay ng kuko. sakit ng ulo. Pagguniguni o Hallucinogen. pag-iisip. at balat at maaaring makamatay.Kabilang sa mahihinang mga epekto ng mga pampasigla ang pagkauhaw. hindi makatulog. Ang mga ito ay nakapipinsala rin sa baga. Ang panglanghap sa mga ito ay mapanganib sapagkat ang mga ito ay nakapipinsala sa utak sa dahilang ang oksiheno ay hindi makaabot sa utak. Ang mga gamot na ito ay tinatawag ding psychedelic. kola. puso. Maaaring bahagya o malala ang mararamdamang pagbabago sang-ayon sa dosis. 13 . atake. A. Ang mga ito ay may bisang bumago ng pakiramdam. nakakatuwang guni-guni. Maaaring magkaroon ang isang tao ng high o bad trip sa iba¶t ibang pagkakataon. Nakakaranas ang mga gumagamit nito ng papalit-palit na palagay sa panahon at kalawakan. pagka-agresibo. gaas. Nakagugunitarin sila ng mga kakatwang bagay-bagay. pangangalambre ng sikmura. kamalayan at damdamin. at pintura ay mga halimbawa ng gamot na ito. walang ganang kumain.Ang mga langhap o mga sustansyang sumisingaw tulad ng gasoline.asetona. kadaldalan at pagigingbalisa. kalituhan ng isipan at kapaguran. bato. Malalakas na mga epekto Kabilang sa malalakas na mga epekto ng mga pampasigla ang pagkabalisa.

Pangkaraniwan ang pakikiramdam ng pananahimik. D. Ang mga gamot na ito ay nagbibigay ng masigla at masayang pagkagumon. morpina at codeine. Ang gamot sa ubo tulad ng cough syrup ay may sangkap na codeine. pagkaantok. pampakalma. Ang paghitit ng marihuwana ay nagdudulot ng iba¶t ibang bisa ayon sa tao at dosis.B. Marihuwana. Nabibilangsa mga gamot na ito ang opium. Ito ang pinakamasamang pagguniguni. pagtaas at papalya-palya ng tibok ng dugo. Ang pangkaisipan namang reaksiyon ay ang pagkakaroon ng guni-guni tulad ng pagkakaroon ng kakayahang ³makarinig´ ng kulay ³makakita´ ng tunog. Mga Pampasiglang Gamot at ang mga Epekto Nito sa Kalusugan Ang mga pampasiglang gamot ay mga stimulants na may sustansyang nakapagpapabilis ng mga gawain ng katawan. 14 . Ang reaksiyon ng katawan sa mga ito ay ang pagtaas ng presyon ng dugo at ng asukal ng dugo. kasiyahan.ito ay mabisang pang-alis ng sakit. at panunuyo ng bibig. Ang epekto nito sa katawan ay pinsala sa utak at kapansanan sa mga chromosom na maaaring maging sanhi ng abnormalidad sa isisilang na sanggol. pagduruwal. panginginig. Sa dosis na panggamo. C. Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Ito ang pinakamapanganib na gamot.Ito ang pangkaraniwang ginagamit na pangguniguni. at makaramdam ng ilaw. atpampatulog. Ang labis na paggamit nito sa kalaunan ay hinahanap-hanap ng katawan hanggang maging sagupa sa gamot. Narkotiko. at epekto ng pagkalasing sa mga taong gumagamit nito.

Truck drivers 5. Lid poppers Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang ampetamina ay mahalaga sa medisina kapag ito¶y ginagamit ng wasto at ayon sa panggasiwa ng manggamot. Ang labis na gumagamit nito ay karaniwang mga taong may ibat ibang gulang sa katayuan sa buhay. Jolly beans 3. maaaring makapagdulot ng kapinsalaan. Speed 2. Footballs 8.AMPETAMINA Isa sa pangunahing uri ng gamot-pampasiglaang ampetamina. Bennies 6. Ang ampetamina ay kilala sa mga tawag na: 1. Uppers 9. Eye openers 4. Ginagamit nila itong pampatatag ng katawan at isipan bagama¶t kapag labis ang gamit nito.Ito¶y kapakipakinabang at makabuluhan kapag hindi inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. Derties 7. Pep pills 10. Kapaki-pakinabang ang wastong gamit nito sa 15 .

at koma 5. nerbiyoso. 1.mga maysakit. ang ampetamina ay nagagamit ayon sa sumusunod. at marahas 3. Napipigilan ang pagiging sobrang aktibo lalung-lalo na sa mag bata 6. Nkakaranas ng pamamanhid ng tiyan. labis na pagkakabahala at kalituhan sa pag-iisip ng taong gumagamit nito nang labis. mapaghinala.di-pagkatulong pagkapagod at lungkot 2. Nababawasan ang pansamantalang di-mabuting pakiramdam gawa ng nakakabalisang karamdaman Di-Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang masamang dulot ng ampetamina ay namamalas sa di-pangkaraniwang kasiglahan. Bilang gamot. Lging naguguluhan. 1. lalao pa¶t may pahintulot ng manggagamot.kombulsyon. Pabigla-bigla ng kilos COCAINE 16 . Nagpapagising sa mga taong maysakit upang maiwasan ang pangkaraniwang pagkakatulog 4.masalita. Nagdudulot ng kasiglahan sa mga taong malulungkutin at mapagurin 3. nagdidiliryo at nagkakaroon ng guni-guni 4. Nakapagpapahina ng gana sa pagkain ng taong sobra sa timbang 2. Nababawasan ang pagbabara ng hingahan 5. Nagiging magagalitin. Nakaramdam ng pagkabalisa.

Ang cocaine ay mapanganib na gamot. Nagkakaroon ngsakit sa isip 2. Laging may baradong ilong 6. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkakaroon ng hepatitis. Di-pagkatulog 5. Ito ay dating ginagamit bilang pampapamanhid sa operasyon subalit bihira nang gamitin ito ngayon. kawalan ng pag-asa sa buhay. Di-mapakali o balisa 3. May pagkabulol sa pagsasalita Shabu 17 . pagkakaroon ng guni-guni at pagsasagawa ng mga gawaing salungat sa wastong Gawain ng panlipunan. Magulo ang isip 8. Ang pag-abuso sa paggamit nito ay ngpapabago na katauhan ng tao. Pagkakamagalitin at labis na pag-alala 4. Mga Huling Epekto ng Pampasigla ng Cocaine 1.Ang cocaine ay pampasigla gamot na galing sa dahon ng coca. May kapinsalaan sa baga 7.

Nagiging depende sa gamot Mga Bawal na Pampahina Kabilang sa mga illegal na pampahina ang mga marihuwana. Epekto ng Shabu 1. Kapagnaghalo sa katawan ng tao ang iba¶t ibang uri ng mga pampahina (tulad ng pinagsamang alak at marihuwana).Ang shabu ay isa sa pangunahing uri ng pampasiglanng gamot na inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. mapanganib para sa taong nakainom ng pampahinang gamot ang pagmamaneho. hashish. mas masidhi ang epekto nito sa tao. Mga Epekto ng Pampahina Nakakaapikto sa konsentrasyong pang-isipan at koordinasyong pangkatawan ng tao ang mga pampahina o pampakalma. langis ng hashish. Dahil dito. Dahilan ng kapinsalaan sa utk 2. heroina at iba pang mga pampakalma. Nakapagpapabagal ito sa pagtugon na tao sa mga hindi inaaasahang mga situwasyon. Malapitan sa aksidete katulad ng aksidente sa daan. Ang labis na paggamit nito ay karaniwan sa mga taong may iba¶t ibang gulang at katayuan sa buhay. 18 . pagkalunod at pagkahulog sa gusali 3.

pagsusuka at pagduwal. Nagiging kinalabasan ang mga ganitong malalalang epekto dahil sa pakikigamit ng taong nalulong sa pampahinang mga gamot na nakikisalo o nakikigamit ng karayom ng hiringgilya. at pagkamatay. ng mismong hiringgilya. at mga katulad na impeksiyon. Hepatitis C. Nanghihina 19 . hindi tugmaang paggalaw o pagkilos. Hepatitis B. nagkakaroon ng mga malalang mga epekto ito sa katawan ng tao. Kabilang sa mga malalang epekto at kumplekasyon ng mga pampahina ang pagkakaroon ng HIV o AIDS. Mga Huling Epekto ng Panganib na Gamot 1.Kami ang mga pinakapogi ang mga taga caluag!!!hahah at mga quezon hahah mga bulok kau!! Malalakas na mga Epekto Kabilang sa mga malalakas na mga epekto ang pagsasalitang hindi malinaw o hindi maunawaan. Malalang mga Epekto Dahil sa kaantasan ng pagkapuro o pagkadalisay ng mga pampahinang gamot. Di-makapag-isip 3. Kwalan ng memorya 2. at mga katulad na kasangkapan pang-iniksiyon ngpampahinang gamot. pagkawala ng malay na dulot ng mabagal napaghina at bumagal na pintig ng puso.

Namamanhid ang katawan 5. Pananakit ng katawan 6. at pandamdamin. Ang mga libangang pangkaisipan na makapag-alis ng kabagutan sa ilang kabataan ay ang pagbabasa at ang paglahok sa mga laro at palaisipan. 20 . kagihawaan sa sakit. Ang pagiging abala sa amg kapaki-pakinabang na mga Gawain ay makakatulong din. guidance councelor. pangkatawan. at ang paglahok sa mga kapaki-pakinabang na proyektong pangkabataan ang mga pamalit sa maling gamit ng gamot. ang pakikilahok sa palakasan. pageehersisyo. okaibigang pari. makakatulong ang pagsangguni sa mga taong malapit sa nangangailangan at mapagkakatiwalaan tulad ng magulang. at higit na lakas ng katawan. Kung ang hangad naman ay pangkatawang kasiyahan o kaluwagan. at ang pagkain nang tama at timbang ang kasagutan. pagsayaw. guro. Maaari ring lumahok sa mga panlipunang paglilingkod tulad ng pagtulong sa mahihirap at matatanda na tutugon naman sa pagnanasang maging makabuluhansa gitna ng hinaharap na suliraning pangkapaligiran at panlipunan. Kapinsalaan sa utak. panlipunan. Kung may mga pandamdamin o ispirituwal na suliranin.4. bato at atay Ilang Pamalit sa Pag-aabuso at Maling Gamit ng Bawal na Gamot Ang pagkakaroon ng mga libangang pangkaisipan.

Kailangan din ang pakikipag tulungan at pagtupad sa mga kautusang panlipunan. Kung talagang mabigat an gang kanyang suliranin. Panangutang Pansarili. at kalusugan. kailanman. hindi nakapagdulot ng kalutasan sa anumang suliranin ang paggamit ng bawal na gamot. Maramisa mga 21 . Mga Makatutulong sa Pag-iwas sa Pag-aabuso ng Gamot Ang pag-iwas sa mga suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot ay nangangailangan ng malawakang pakikiisa. Dapat lang tandaan na. kaisipan. Pananagutan ng Pamilya. Kailingang tulungan ng isang tao ang kanyang sarili at nang magkaroon siya ng paggalang at pagpapahalaga sa buhay at dignidad. Malaki ang tungkuling ginagampanan ng pamilya sa paglalayo sa mga kasapi nito sa mga ipinagbabawal na gamot.Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga libangan at Gawain na makapglalayo sa kabataan sa mga ipinagbabawal na gamot. 2. hihingi siya ng tulong sa mga taong nakaalam at mapagkatiwalaan. bagkus ito ay nakapagdudulot lamang ng malaking kapahamakan. 1. Kung mayroon siyang sariling pagpapahalaga. Kailangan din niya ang tibay ng loob upang harapin ang mga suliranin sa ibang pamamaraan maliban sa paggamit ng gamot. pananatilihin niya ang kaayusan ng kanyang pangangatawan.Nagsisimula sa sarili ang pag-iwas sa pag-abuso ng gamot. Masusumikap din siyang mabuti at mapaunlad ang kanyang sarili.

ang pagtanggap sa kakayahan ng bawat isa. ang guro at ang pangasiwaan ng paaralan dapat ding tumugon sa mga pangangailangan nng bawat mag-aaral tulad ng pagtugon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pananagutan ng Pamilya. Sinasabing ang guro ay ang paggalawag magulang ng mag-aaralnat ang paaralan ang kanilang pangalawang tahanan. Maaari ring bigyan ng magulang ng mga pananagutan ang bawat anak ayon sa gulang at gabayan sila sa pagharap sa buhay ng makatotohanan at walang pag-aalinlangan. 3. Ang pakikinig sa suliranin ng mga anak. Makakatulong din ang pagganyak sa anak na tuklasin ang mga bagong larangan ng interes kahit kakaiba ito at pagkilala sa mga kaibigan nila.Dahil dito. at may mabuting pagtitinginana ang bawat kasapi nito. Dapat pagsikapin nng mga guro na makilala anng bawat mag-aaral at matamo ang pagtitiwala nito. kailangan nilang maglaan ng panahon para sa mga anak. Dapat pagsikapan ng magulang na makalikha ng pampamilyang kapaligiran na masigla. at at ang pagpuri sa mga kabutihang nagawa gaano man kaliit ay makatutulong sa pagbibigay ng pagtitiwala ng mga anak sa sarili. Ang guidance councelor ng paaralan ay 22 . Dapat ding panatilihing bukas ang pakikipagtalastasan ng mga kasapi sa isang pamilya.kabataang nalululong sa bisyong ito ay galing sa wasak na pamilya o may mga magulang na walang panahon para sa mga anak. matiwasay. Ang pagpapatatagng pagpapahalagang moral at ispiritwal ay kailangan din lalo na sa oras ng mabigat na suliraning pampamilya. Gaano man sila kaabala sa paghahanapbuhay.

4. Ang pagpapatupad sa DANGEROUS DRUG ACT of 1972 at ang pagsusuplong samga maykapangyarihan ng mga paglabag sa batas na ito ay makatutulong sa paglipol ng mga nanghihimok. Legal na katayuan ng bawal na gamot Ibinabatay ang legal na kalagayan ng mga bawal na gamot sa ilang mga kadahilanan. nagbebenta. Pananagutan ng Pamayanan. Dapat ding pagsikapang maipatupad ang pagpapatayo ng mga gusaling panlipunan upang magamit sa pagtuturo ng pag-iwas sa pag-abuso ng bawal na gamot at sa pagtulong sa paggamot. Ang bawat pamayanan ay makakatulong sa pamamagitan ng pagbabalak at pagsasagawa ng mga programag pansibiko na kabibilangan ng mga kabataan. pagsubaybay. Ang paglulunsad ng mga proyektong pangkatawan at pangkaisipan at ang paghimok sa mga mag-aaral na sumapi sa mga ito ay isa pang pang paraan upang malayo anng mga mag-aaral sa mga ipinagbabawal na gamot. Sa legal na katayuan ng alak. at pagpapanibagong ±buhay ng mga sagupa. Katulaad ito ng hinggil sa mga alak. at gumagamit ng mga bawal na gamot.makakatulong din sa paglutas sa mga suliranin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsangguni. 23 .

morpina. Kabilang din sa mga ito ang anumang bagong natuklasang mga gamot at pinagkunan ng mga ito na hindi naman nakakagamot. tanyag o MDMA).subalit mayroong batas kaugnay ng pagbebenta nito sa mga menor-de-edad. opyo. Marihuwana.heroina. suliranin at. langia ng resin ng marihuwana.resin ng marihuwana. liserhikong gamma bilang paramethoxymphetamen(PMA). Hindi pinaghintulutan ng batas ang pagbibili o pagbebenta ng alak sa mga taong may eded na may mababa sa 18 taong gulang. tinatawag at itinituring na bawal na mga gamot ang mga sumusunod at kanilang mga kauri. Batay satalaan ngn BATAS REPUBLIKA biang 9164(Republic Act 9165)ng Pilipinas. Nariyan ang mga 24 . methamphetamenhydrochloride(mas shabu. Mga Probisyon ng Bartiburate Batas tungkol sa mga Gamot Pampatulog at mga Maraming ulit nang nailathala sa iba¶t ibang babasahin ang mga balita.ice. bagkus ay nakapinsala ng tao. isyu na may kinalaman sa pag-aabuso ng gamot. ang ectasy (methylenedioxymethamphetamen trimethoxyampetamen(TMA).(cocaine hydrochloride). at kokain. acid dietilamen o LSD). asidong dietilamino (lysergic hydroxybutyrate(GHB). o meth).hindi ito tinuturing na bawal na gamot.

higiit sa lahat anng pamahalaan ay kinikilalang kumilos upang malutas ang suliranin. ito ay kasalukuyang kilala bilang Presidential Decree 1691. Maging ang pamayanan. Ayon sa Artikulong ³The Drug Problem Is Evereybody¶s Concern´ na inilatha sa magasing Philipppine Panorama noong Disyembre 7. Dahil sa ilang mga pagbabagong isinagawa. Ang pamahalaan ay naatasang mamahala at makipag-ugnayan sa iba¶t ibang ahensya na may kinalaman sa pag-aabuso at pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot.1986. Ito ay nagpapairal ng mga gamot ng 1972 na unang kilala bilang Republic Act 6425. at . Mayroon ding tungkol sa mga nga-aalaga ng mga halamang maaaring gamitin sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot.at yaong nagpaparamio naghahanda ng pinaghalu-halung mga kimikal. 25 . nag-aangkat. o gumagamit ng anumang ipapnagbabawal na gamot tulad ng sa mga pot session.ulat sa pahayagan tungkol sa mga taong nahuling nag-aalok o nagbibili (pusher) ng gamot. Ang lahat ng mga pagkakasalang ito ay may karampatang parusa na napapaloob sa Batas sa Mapanganib na mga gamot ng 1972 (Dangerous Drugs Act 1972). may kalubhaan ang pambansang suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot sa Pilipinas kaya nararapat lamang na magtulong-tulong ang lahat ng umaabuso sa gamot at ang pamilya nito ang dapat mabahala sa pagkakaroon ng ganitong suliranin. nagpupuslit. mga samahang pansibiko at panrelihiyon.

26 . habambuhay at multang dispensasyon.Pagkabilanggo angkat habam- Buhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. sa batas na Pagkabilanggo nang pamamahala. at libong piso.PROBISYON Seksyon 14 PAGKAKASALA PARUSA nang Labag sa batas na pag. pamamahagi Seksyon 16 Pag-aari o paggamit nang Pagkabilanggo ang mula walang reseta o lisensya anim na taong at isang araw hanggang 12 taon at multang mula animna libo hanggang 12 libong piso. paghahatid. Seksyon 14-A Labag paggawa sa batas na Pagkabilanggo nang habambuhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. mula 20 hanggang 30 transportasyon. Seksyon 15 Labag pagbibili.

piso o sa grupo ng limang tao o higit pa 27 .Seksyon 17 Hindi pagtatala ng mga Pagkabilanggo nang mula reseta. Seksyon 27 Pag-aari at paggamit ng Pagkabilanggo nang 12 gamot sa handaan. pinamili. pagdadala pinagbilhan. Seksyon 19 Di-kailangang pagreresita Pagkabilanggo nang mula anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso at pagpapawalang bisa ng lisensya sa paggagamot. anim na buwan at isang pag-aari at araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso. taonat multang 12 libong pansosyal na pagtitipon.

Sa bigat ng parusang ipinapataw sa bawat pagkasalang gamot pampatamlay. pabango. Ang alcohol ay mayroong ding gamit sa medisina bilang pampatay.ang ilang halimbawa nito ay ang serbesa [ beer ] .losyon.at siyampu. Ito ay tinuturing din na may gamit pangkomersyal sa mga bagay na tulad ng pintura. asukal.ang alcohol ay sinasabing isa sa mga uri ng organic compound. at iba pang nakalalasong bagay na may methyl alchohol ng nagbubuhat naman sa kahoy. paputok.mikrobyo [disinfectant].mahalaga ang gagawingpagpapasya ng isang kabataan hinggil sa pag-aabuso sa mga gamot pampatamlay sapagkat nasasalalay sa gagawing pagpapasya ang kanabukasang kanyang harapin. wiski gamit pang-idustriya sa pagkat ito ay ginagamit na sangkap sa mga pampaganda [cosmitics].alak. kaugnay ng pag-aabuso sa bukod pa sa masamang epekto sa kalusugan. Ang alcohol na ginagamit na pampatay.mikrobyo ay may halong isopropyl alcohol.mahalagang pagisipan at timbangin kung may katuturan ang mabilanggong mahabang panahon at magmulta ng malaking halaga dahil sa paggamit ng gamot.barnis [varnish].atmga starch. Ang pag-inom ng mga inuming may alcohol ay nakawilihan at nakagawian na mula pa ng panahon ni noah. Pankaraniwang sa mga organic compound ang ethyl alchoholna nagmumula sa pagkakahalo ng lebadura [yeast]. ALKOHOL: URI AT GAMIT SA MEDISINA AT LIPUNAN Salarangan ng agham.sinasabi sa Biblia na si Noah ay nagtanim ng mga puno na 28 .

at tulad ng ampetamina Benzedrine. Dahilan sa panganib na dulot ng mga gamot na inaabuso sa tao at lipunan. Ito ang ipinagbabawal na mga gamot [prohibited drugs] at ang kontrolado o hinihigpitang mga gamot [regulated drugs]. 9:20-21].gayundin ang mga gamot pangguniguni[hallucinogen] tulad ng marihuwana . Kabilangsa pangkat ng kontroladong mga gamot ang mga bartiburate tulad ng Lumial.shabu. MGA HINIHIGPITAN AT IPINAGBABAWAL NA MGA GAMOT AT ANG PROBISYON NG BATAS KAUGNAY NITO Dalawang pangkat ng mapanganib na gamot ang tinutukoy sa batas. morpina[morphine]. 29 .Quaalude.heroina[heroin]. at mescaline.Dexedrine.lysergic acid diethylamide[ LSD]. at preludin. Nang si Noah ay kumain ng bunga ng puno. Sa pangkat na ipinagbabawl na mga gamot kabilang ang iba¶t ibang narkotiko tulad ng opyo[opium]. ang pamahalaan ay nagtakda ng batas kaugnay sa dalawang pangkat ng gamot. codeine.kasama at seconal rin at ditto mga hypnotic angmga tulad ng madrax.namumunga ng prutas na ginagawang alak. fadormis. at iba pang pampasiglang gamot [stimulant] tulad ng cocaine. siya ay nalasing [Gen.veronal. alpha at beta eucaine.methedrine.

000-P12.000-P30.000 Piso 30 . Habambuhay na Seksyon 15 pagsasakay at paghahatid pagkabilanggo at multang at pamamahagi Paggamit nang P20.000 Ilegal na pagbebenta.000 multang P600-P4.000 walang 6 na taon at 1 araw.000-P30.000 Habambuhay Seksyon 14 Blg.000-P30.000 kasayahan Nabigong reseta.ng probisyon na Seksyo 14-A pagkabilanggo at multang P20.12 Seksyon16 taong multang PISO Paggamit g pinagbabawal 12 taon pagkakulong at Seksyon 27 na gamot sa handaan o multang p12. paghahatid pagtatala pagbili ng 6na buwan 1 araw-4 na Seksyo 17 at taong pagkabilanggo at pagkakulong at reseta o lisensya P6.PARA SA MGA GAMOT NA NAKOKONTROL (REGULATED DRUGS) Mga gawaing labag sa Mga kaparusahan batas Ilegal na pag-angkat Ilegal na paggawa Multa na P20.

pamamahagi at bilinggo pagsakay P20.000.Seksyon 3 BLG.000 piso Ilegal na pagsasagawa. Habambuhay at na pagka.Di-naayon na pagbibigyan 4 ng reseta na taong 8 1 araw Seksyon 18 taong hanggang pagkakulong multang at may P400 hanggang P8.000 Piso 31 .000 piso at pagwawalang-bisa ng lisensya PARA SA MGA IPINAGBABAWAL NA GAMOT (PROHIBITED DRUGs) MGA GAWAING LABAG MGA KAPARUSAHAN SA BATAS Ilegal na pag-aangkat Habambuhay na pagka.Seksyon 4 multang paghahatid.000P30.P30. NG PROBINSYON kulong at multang P20.000 piso Pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakulong at Seksyon 18 multang P600-P4.

000 Pag-aari o paggamit ng 20 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ipinagbabawal na gamot sa may multang P20.Pagpapanatili sa pagkalinga sa isang gumagamit ng bawal na gamot 12 taon at 20 1 araw Seksyon 5 taong may hanggang pagkakulong multang piso at P12.000 mga kasayahan o sa mga barkada Ilegal na pagmamay-ari o 6 taonat 1 araw hanggang Seksyon 8 paggamit ng marijuana 12 taong pagkakulong at may multang P6.000 0 P30.000 o kasiyahan 32 .Seksyon 8 multang may P20.000-P20.000- P12.000 Ilegal na paggawa Habambuhay kulong at na pagka.000 piso Pagmamay-ari o paggamit 12 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ng marijuana sa mga party may multang P12.

Pagtatanim o paglilinang na 15 taon at 1 araw Seksyon 7 pinagmumulan ng ipinag. pagmamay-ari at multang P1.000-P30. lisensya Ilegal na pagmamay-ari ng 6 na buwan at 1 araw Seksyon 13 mga gamit katulad ng pipa hanggang para sa opium.000 at paghatid pagbawi ng lisensya sa pagsasanay Di-makabuluhang pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakakulong Seksyon 12 hanggang 1 araw-12 taon at may multang P4.000P12. pagkakulong at may pagbibili.000. pagkakulong 4 na at taong may pagbawi ng multang P600-P4.000-P6. kaparusahan ang ipapataw Pagkakulong sa pagtatala 1 taon at 1 araw-6 na taong Seksyong 10 ng reseta. pagbebenta.000 pagkumpiska ng lupain o Seksyon 9 parte ng lugar. kung ang lupa ay pag-aari mabigat ng na gobyerno.000 33 .hanggang habambuhay na babawal na gamot pagkakakulong multang at may P14.

Xavierville. . Quizon City DARE-ILAW (NGO) Fort Bonifacio Makati. DARE-SILAHI (NGO) #15 Fabian dela Rosa St. Mas naisin n gating pamahalaan na magamot ang mga ito kaysa mabigyan ng kaparusahan. INC.ANG MGA AHENSIYANG GUMAGAMOT AT NAGBIBIGAY ±BUHAY SA MGA GUMAGAMIT NG INAABUSONG GAMOT Mayroong tayong mga ahensiya na nangangasiwa sa pagbabagong-buhay ng mga taong nagmamalabis sa paggamit ng gamot. (DARE) Ang ahensiyang ito ay nagbibigay ng gamutan at pagbabagong ±buhay sa mga kabataan na naging depende at umabuso sa paggamit ng droga lalung ±lalo na doon sa mga humahantong sa pagkakaroon ng kaguluhan sa kilos. Metro Manila 34 . Ang mga kabataang may edad na 18 ay tinutulungan magbago sa pamamagitan ng pagsumiti sa kanilang sarili sa gamutan at pagtalaga sa rehabilitation center. Ang batas ay maunawain lalung-lalo na sa mga kabataan na nalululong sa paggamit ng gamot.binibigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang buhay. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakulong at pagpataw ng kaparusahan ay inililihim upang mabigyan siya ng pagkakataong mabagong muli ang kanilang buhay. DRUG ABUSE RESEARCH FOUNDITION.

Pahina 251. Anu-ano ang mga Ipinagbabawal na Gamot? tl. Ito rin ay mga mamamayan tungkol sa maling epekto ng gamot . MGA SANGGUNIAN 1.PDF). au 4. Haelth.M. Victor. Wise & Company (New York).H. Ph. 3.NSW.answers. Pahina 5 (pahina 6 sa pagpapahinang pang. ph. A New Encyclopedia of Medical Knowledge. Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang.The Modern Home Physician. INC. Kagawaran ng Edukasyon at Pasasanay (pilipinas) at Pondong Pansupurta ng Komunidad (Community Support Fund). NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION TREATMENT AND REHABILITATION CENTER gamot.com 2.NARCOTIC FOUNDATION OF THE PHILIPPINES. Tumutulong din ito sa pagbibigay-tatag sa mga gumagamit ng gamot. Isang praymer tungkol sa comprehensive Dangerous Drug Act (Republik Act 9165) ng 2002.WM.C. mga kaso sa korte na may kaugnayan sa drug pushers at addicts. ³Drug habits´. (PFD). gov. (patnugot) . (1939). 35 . Wiki. Robinson. Gov.D. (NFPI) O ANG TAHANAN TREATMENT REHABILITION CENTER nagtataguyod ng mga seminarat lecture sa iba¶t ibang bahagi ng pamayanan upang magbigay-kaalaman sa Ang samahang ito ay nangangsiwa sa pagtataguyod ng mga Outreach Program.

at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. y Pagkalulong sa Ipinagbabawal na Gamot. Anamaego. pamimigay. Org / index. Seattle Public Schools SeattleSchool. Gov. ng mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan o bilang bahagi ng pananagutan ng Magaaral. PhP 36 . Health. paggamit. at pinamamahalang mga sangkap. pag-inom. Gov.// Fil. NSW. Multiply.au y Pabatid mga kautusan at kapatawang mga parusa ukol sa hindi makatarungang pagkakaroon. alcohol. ph y Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang.PANLABAS NA MGA KAWING Isang Praymer Tungkol sa comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wikipilipinas. Com y http. Agosto 2008.org.

Book Media Press. Ramatlana. Watchtower bible and tract Society of New York Inc. Physical Education Health and Music II. Miranda. Kolondy. Avino at R. R. Kagarawan ng Edukasyon at Sports. Eriksen et al. Augustine Publication Inc. 6425 as amended y Handbook and Resource Guide on the Intensified School-Based Community Oriented Drug Abuse Prevention and Control Program. 168. 1984. I. Kalusugan at Musika IV. at Musika III. pp. February-March 1989 y Health and Home VIII (compilation from August to November) y A Primer of Parent How Can You Tell of Your Child Is Into drugs 37 . Deep. Kalusugan at Musika III. pp. I. FNB EDUCATIONAL INC.. No.95. Bratter at C. Inc. 97.BIBLIYOGRAFI BOOKS y Remedios Nalundasan Abijan.. 280-281. Sacdalan. No. 1989 y Source Book on Drug Education. T. Brown and Company. How to Survive Your Adolescent¶s Adolescence.A. Vol. Alcohol and Drugs Perspective: Prevention and Control Asia Pacific Region.J. Kalusugan. Kolodny. Paris 1975 SOURCE BOOKS/HANDBOOKS y Questions Young People Ask. p. 1984 y Celia T. A. N. p. Answers that Work. Ediyon 2000 y Robert C.77.R Calubayan. Edukasyong Pangkatawan. DR. G. 6.R Calubayan.. y Resource Book for drug Abuse Education (Second Edition) National Clearing House for Drug Abuse Information. Drug Abuse and You R.C. MAGAZINES/PAMPHLETS/JOURNALS y The Dangerous Drugs Act of 1972 y What you should Know About Drugs.I Sacdalan at R. 193-194.. y Are.E. The Facts About Drugs and Alcohol y Nowlis. Mark. 1999 y A Primer. Helen. Drugs Demystified.L. St. DECS. 1997 y Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya. p. Adriano.B. Ediyon 2000 y Guineveve I. Ediyon 1997 y Impact of Science on Society: Man¶s Addiction and How to Deal With Them Volume 34. Edukasyong Pangkatawan. Cruz at Dr. p. Edukasyong Pangkatawan. UNESCO Press. Sri Lanka Fe. Pasig Metro Manila.An Information Kit for a Drug-free Philippines y Adolescent Counselor. 1988 y Gold. FNB EDUCATIONAL INC.A No. 33.

pdf y http://encyclopedia.xanga.Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang ³Buhay ±buhay sa DXUP´ (7:00-8:00 A.com/drug+test y http://www.Iligtas ang mga estudyanteng lulong sa bawal na droga (Pilipino Star Ngayon) Updated January 23.WEBSITES y denzy-dane.gov.docstoc. Mga Suliranin ng Bansa: Paano ka mawawala?..ph/cat_pubsafety/drugst. ikalawang talata. (November 11 2009. ni Dane Anderson P.philstar. EDITORYAL . Monday.i.org y Urbandictionary.com.com y http://www.com/docs/8080035/RA-9165-Comprehensive-Dangerous-Drugs-Act 38 . 2009 12:00 AM y Wikipedia. 08 September 2008 y Web address: dxupfm./epekto-ng-bawal-na-gamot/. Estialbo..ph/blogs/dxupfm/2009/. Host -Lenyrose Bajar Sunio) y http://www.M) sa segment na ³Nakaka´. -Miyerkules .thefreedictionary.com/article.aspx?articleid=434030.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful