P. 1
DROGA

DROGA

5.0

|Views: 10,925|Likes:
Published by Rod Martinez

More info:

Published by: Rod Martinez on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2015

pdf

text

original

DROGA: SULIRANIN NG KABATAAN AT EPEKTO NITO SA KALUSUGAN

Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot ,o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawandin ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao,subalit maaari ring parehong maapektohan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. 1. Pagalalarawan May mabibigat na mga hindi kapakinabangan ang ilang uri na gamot na mainam sanang nagagamit lamang para sa layunin ng panggagamot, sa halip na kapinsalaan sa tao at kanyang katawan at isipan.Subalit maayroon sa mga ito ang may kaakibat na mga katangian nakakaakit at nakalilikha ng pagkakalulong o hindi maiwasan at hindi mapigil na paghahanap na taong nakagamit o gumagamit na ng mga ito. Humahantong ito sa tuluyang hindi na pagkapigil ng taong iwasan ang mga gamot na ito. Nakagagawa ang mga nakakahumaling na mga gamot ng pansamantalang damdamin o pakiramdam ng kabutihan o ginhawa ng katawan at pagkatao dahil sa kanilang pag-apekto sa sistemang nerbiyos ng katawan. Pag-alam at pagkilala Mahirap malaman kung gumagamit ng bawal na gamot ang isang tao dahil sa pagkakaiba-iba ng epekto nito sa isang indibidwal. Bagaman walang mga pagbabagong
1

pangdamdamin o pangkatawan, maaaring mapuna ang hindi pagiging karaniwang kilos ng isang tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dapat na tandaan na maaaring bahagi lamang ng buhay at paglaki ng isang tao, partikular ng kabataan o mga nagbibinata¶t nagdadalagang tao, ang mga pagbabagong ito. Narito ang ilan sa mga babalang palatandaan o sintomas ng paggamit ng isang tao ng bawal na gamot: pagkakaroon ng paghihina, mapapansing pagbabago sa gawi sa pagkain,labis na pagkasumpungin,may silakbo o bugong damdamin at pagkagalit, paglaba ng bahay sa kabuoan ng magdamag, madalas sa biglaang pagpapalit ng mga kaibigan o barkada, kataka-takang pagkakaroon ng pangangailangan ng salapi, pagkakaroon ng labis na bilang ng pera, pagkawala ng mga mahahalaga at mamahaling mga kagamitan, at pagkakaroon ng suliraning may kaugnayan sa pulisya.

Suliranin ng Kabataang Nabubuyo sa Pag-aabuso sa Gamot

Ang pinakakritikal na buhay ng tao ay ang kanyang pagdadalaga o pagbibinata. Ang ganitong kalagayan ay normal lamang sa mga kabataang nakakaalam ng mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na dinaranas sa yugtong ito. Sa mga ganitong pagbabago, ang isang tin-edyer ay nakakaranas din ang mga

2

suliraning kaugnayan ng pagtanggap ng kasamahan. Kapansin-pansin din ang pagiging sensitibo nito sa kanyang pansariling kaayusan at kalusugan. Nagiging mausisa at masigasig din ang isang kabataan na subukin ang mga bagay at mga gawain na gusting-gusto niyang gawin. Sa pakikisalamuha, ang mga tin-edyer ay natututong manigarilyo at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang aralin na ito ay magbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa gamotat paninigarilyo-ang mga epekto nito at ang mga implikasyon na nagiging daan upang maiasan ang mga ito.Subalit, una sa lahat , dapat ay maliwanagan tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na tsek-up tungkol sa kalusugan. Mahalaga ang kalusugan sa isang tao para matamasan niya ang kaligayahan sa mundo. Ang kalusugan ay matatamo kung napahahalagahan ito sa bawat oras o araw.Ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ay maaaring magamit na puhunan para sa isang maayos na pamumuhay. Ang paggamit ng labis na gamot ayon sa pangangailangan ay nagdudulot ng pinsala sa pangangatawan at pa-iisip.Ito¶y nakapagpapabago ng asal, hilig at ugali ng kabataan. Ang paggamit nang labis na mapanganib na gamot ay dahilan sa kakulangan sa kaalaman at pag-iingat sa mga tao.

Mga Dahilan ng Pag-aabuso sa Gamot

3

Isang uri ng pag-aabuso sa gamot ang paggamit ng pang-medisinang gamit na di-inireseta na may bisang makapagpabago ng asal at kilos. ang dimabuting pagpapalagayan ng mga magulang. at barbiturate. siksikang lugar na tinitirhan. Karaniwan sa mga Pilipinong nag-aabuso sa gamot ay mga batang nasa gulang na labin lima hanggang dalawampu¶t apat.Karamihan sa kanila ay walang asawa at pinakamatanda o pinakabunsong anak.Ang pinakamataas na bahagdan ay nasa ikatlo at ikaapat na antas sa mataas na paaralan. Kasama rito ang kawalan ng mga pagunahing pangangailangan .Ang mga gamot na kadalasang inaabuso ay ang marihuwana. at iba pang kasambahay. Lalong marami ang lalaking nag-aabuso sa gamot kaysa mga babae.Ang pangkaraniwan ay nasa gulang na labingwalo. Sa Pilipinas. ang mga karaniwang dahilan ng pag-aabuso sa gamot ay ang sumusunod: 1. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili at matiwasay na pag-iisip. anak.at kapangyarihan. 4 . Ang natitirang bahagdan ay nasa una o ikalawang taon sa dalubhasaan. Pakikisama sa barkada upang matanggap nito. 2. ampetamina.Isa sa mga pinakasuliraninng bansa ay ang mga kabataang umaabusosa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. at kawalang-halaga ng pamilya. kakayaha. 3. kawalan ng katarungan. Kawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa kahirapan. pagkakasakit.

10. Upang magkaroon ng kasiyahan. Matikman o masubukan ang iba. at hindi pagkatanggap sa trabaho.4. Magkaroon ng tiwala sa sarili 16. di-kasiya-siyang damdamin. 5. Malimutan ang kahirapan sa buhay 5 . Makalimutan ang masakit na karanasan sa buhay 17.t ibang pakiramdam na dulot ng ipingbabawal na gamot 14. 7.Sa yugto ng pagbibinata at padadalag. 9. 8.at kaugalian ng mga magulang sa paniniwalang ang mga ito ay makaluma. Maiwasan ang panggipit ng mga kasama 13. Maiwsan ang mga suliranin sa buhay 18. Upang makatakas sa lipunang di-makatarungan. Matanggap sa grupo o barkada 12. 11.at kakatwa. pagpapahalaga. 6. Makuha ang atensyon ng mga matanda 15. Upang maging masanay sa mga kamunduhang gawi at kilos. nagsisimulang tanggihan ng mga kabataan ang mga pananagutan. Upang makiisa sa kasalukuyang henerasyon na tumatanggap ng gamot bilang bahagi ng modernong buhay. Ang paggamit nito ay inaakalang makapagbibigay ng kaluguran sa buhay. pagbagsak sa paaralan. Upang makatakas sa katotohanan dala ng matinding suliranin pansarili at pantahanan. pagkabigo sa pag-ibig. Upng maipakita ang pagrerebelde. Upang makapag-eksperimento sa mga bagong karanasan sa buhay. mapagkunwari.

ang karamihan sa mga sakit at kapansanan ay madali nang nalalabanan at nalulunasan sa kasalukuyan. Nakararanas ng nga kakulangan sap era 22. Labis ang kaligayahan 24. nalalaman ng may sakit kung ano ang nararapat na gamot para sa kanyang karamdaman at kung gaano karami at kadalas ang paggamit nito. Maging tanggap sa kasalukuyang kalakaran sa buhay 21. Desperado sa buhay 23. Sa ganitong paraan. Kawalan ng ambisyon sa buhay 20. Ang paggamit ng anumang uri ng gamot ay kapaki-pakinabang kung naaayon ito sa payo at tagubilin ng manggagamot. Ito ay mga gamot na tuwirang nakapagpapabagal sa galaw ng sentro ng sistema ng nerbiyos (central 6 . Karunungan at kahinaan ng pagkatao 25. May mga uri ng gamot na bagamat nakapagbibigay-lunas sa akit ay nagdudulot in ng di-magandang epikto dahil sa labis at di-wastong paggamit nito.19. Kawalan ng pagkatakot sa diyos Gamot Pampatamlay:Bartiburate Bungan g patuloy na pananaliksik sa larangan ng agham at medisina upang makatuklas ng makabago at mabisang mga gamot. Kabilang dito ang mga gamot pampatamlay (depressants).

ito ay mabisang pampatulog. Ang pangunahing gamit nito ay sa pagpapatamlay at pampatahimik at pangkaisipang kilos o Gawain. gayundin 7 . Ang dalawa sa pinakakilala at labis na ginagamit ay ang bartiburate at alcohol. pampakalma. natatakot. Ito ay kilala rin sa tawag na barbs. Nagiging paulit-ulit at malala ang hindi pagkatulog sa gabi dala ng pag-aalaala at labis na pag-iisip tungkol dito. o kaya ay labis na nabigla o nagulat. Ang pag-inom ng mga bartiburate sa tamang dami ay nakapagpapatamlay sa mga gawain ng mga nerbiyos. kalamnan ng puso.nervous system). Ito ay nakakatutulong upang mapakalma ang isang taong labis na nagdadalamhati. Ngunit nagdudulot ito ng di-magandang pakiramdam sa kinaumagahan tulad ng pagkahapo at panlalambot. Ito ay maaaring humahantong sa kapaguran ng isip at damdamin. ang bartiburate ay tinagurian ing downer. at pampatahimik. Ginagamit din ito sa pagsusuri at paggamot sa mga karamdamang pangkaisipan. Ang bartiburate ay mula sa bartiburic acid. subalit ang labis at diwastong paggamit nito ay nagbubunga ng panngannib. Dahil sa ganitong bisa. ninenerbiyos. at labis na insomya (insomnia) o hindi pagkatulog. puno ng pag-aaalala. May maraming halimbawa ng pampatamlay na mga gamot. at paghinga at nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Kapag ginagamit sa paggamot. Ang mga taong balisa.at pabali-balikwas sa higaan sa madamag ay maaaring naghihirap snhi ng insomya. epilepsya. Ang bartiburate ay inihahatol ng manggagamot sa mga taong dumaranas ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang pag-inom ng bartiburate ay makapagdudulot sa kanila ng ginhawa.

reefer. may mga paraang magagagwa upang makatulog nang mahimbing.144 na metro. ang mga gamot pampatulog ay maaaring inumin ayon sa payo ng manggagamot. at maryjane. balingkinitan. Ang 8 . Makakatulong din ang hindi pag-iisip sa suliranin at pagdarasal nang taimtim bago matulog upang atahimik at makalimotan ang mga alalahaning gumugulo sa isipan at damdami ANG MARIHUWANA Ang marihuwana ay isang uri ng halaman na ginagawang gamot. Ito ay tumutubongpamalagian sa pilipinas dahilan sa ang klima rito ay naaayon sa pagpapaunlad ng halamang ito. Ang halamang ito ay lumalaki hanggang sa9. Pra sa mga taong hindi mapagkatulog. pito. Ang pag-inom ng gamot pampatulog sa labis na dami ay maaari ring magdulot ng malalang pagkalason o pagkamatay. at gilit-gilit ang gilid na kahawig ng nakabukang palad. Ang tanim ay maaaring may lima. maligo sa malagamgam na tubig.sa labis na pagkabalisa. tick. o uminom ng maligamgam na gatas. Damo. Maliban sa pag-inom ng gamot pampatulog. ito ay ang halamang Indian hemp (Cannavis sativa) na kilala sa iba¶t ibang katawagan tulad ng pot.Subalit dapat tandaan na may panganib na dulot ang labis na pag-asa ng gamot pampatulog sapagkat maaari itong mauwi sa pagkahulog ng katawan at pagkakaroon ng pinsala sa pagkatao. gagga. Ipinagbabawal ang pagtatanim nito. Ang dahon ay mahaba. maglakad ng marahan. Maaaring mag-ehersisyo. o siyam na dahon. kung kayat itinatago ang pagpapatubo at pagaalaga nito sa mga bulubunduking lugar na maaari lamang marating sa pamamagitan ng paglalakad o paggamit ng mga kariton.grass.

Habang nagiging masidhi ang epekto ng gamot. at nakukuha sa tuktok ng halaman. Matingkad ang kulay nito. at ang bahagi ng halaman na ginagamit. Kapag ito ay ginagamit. Pinakamabisang sangkap nito ay ang tetrahydrocannabinol (THC) na matatagpuan sa bulaklaking dulo ng halaman. Ang pagbaba ng temperature ng katawan at pag-ubo bunga ng usok sa baga ay mga palatandaan din. 9 .subalit ang kakatwang guni-guni ay bihirang mapansin maliban lang kung malaking dosis ang ginagamit sa isang pag-inom. pagbawas ng tubig sa katawan. at pagkawala ng koordinasyon sa kilos. Napipinsala rin ng pandamdamin. Ang bahaging ito ng marihuwana ang may pinakamabisang THC. pagbabago ng blood sugar level.Ang mga guni-guni na nararanasan ay madaling mapupuna. panahon ng pag-ani. nagkakaroonang gumagamit nito ng pagbabago sa kalagayang pangkaisipan at pandamdamin. Maaari ring magkaroon ng high o bad trip. pananaw. kayumanggi ang dagta. Kung ginagamit ito. at pandinig. mapapansin ang mga palatandaan gaya ng pamumula ngputi ng mga mata at paglakas ng tibok ng puso. klima.ang mga pisikal na epekto ng marihuwana sa tao ay ang pagiging gutumin at antukin nito. kalagayan ng lupang pinagtamnan. Ang bisa ng marihuwana ay nagkaka-iba ayon sa mga sumusunod na salik: katangian ng halaman. ang THC ang nagbibigay ng mga pagbabagong pangkatawan at pampersonalidad. Kabilang dito ang pagkasira ng paningin at pagkakaroon ng naiibang palagay sa panahon at kalawakan. pagiging masalita at mabuway. Kadalasan ang bisa ng marihuwana ay kaugnay ng THC.halaman ay tinuturing na ligaw at tumutubo saan mang lupain.

asetona. chloroform. pang-alis ng pintura. Ang mga ito ay may halong alcohol. ito ay mga kimikal na hindi panlunaspakiramdam. at katalinuhan. memorya.Ang mga nagsisimula pa lamang gumamit ng marihuwana ay nagiging malayo sa kapwa tao at nagiging lagging balisa. pangkulay ng kuko. pandikit. 10 . Ang gamot ay nakapagpapahina rin ng isipan. Ito ay inaabuso lalo na ng mga kabataan sa gulang na walo hanggang labingwalo sa pamamagitan ng paglanghap. Ang halimbawa ng mga kimikal na ito ay gasolina. varnish. Sa halip. at marami pang iba na may nakapipinsalang singaw. May mahigpit na panganib sa biglang kamatayan ang lumalanghap ng mga kimikal na ito sapagkat napuputol ang pagkakaroon ng oksiheno sa utak at nagkakaroon ng di-regular na tibpkng puso na maaaring tumuloy sa atake sa puso o sakamatayan. at toloen na nalalanghap sa pamamagitan ng mabilis na pagsingaw. Binibili ang mga ito sa legal na kadahilanan kung kayat mahirap pigilin ang maling paggamit. MGA NILALANGHAP NA KIMIKAL Ang mga kimikal na ito ay yaong mga medaling sumingaw at karaniwang hindi ibinibilang na gamot. pintura. ito ay gamit-pambahay o para sa pansariling pangangalaga. hair spray. Ang iba naming gumagamit nito ay nagiging maramot at makasarili. Ang mga ito ay karaniwang inaabuso sapagkat madali itong makuha o mabili dahil sa hindi gaanong mahal ang halaga.

Ang pangkaraniwang halimbawa nito na inihahatol ng manggaagmot ay ang Valium at Librium. A. Mga Inaabusong Gamot 11 . Ito ay mga gamot na pampaantok kung kayat ginagamit ng mga hindi makatulog. C.Ang bahagi ng utak na pumipigil sa kaasalan ay naaapiktuhan ng alcohol. Tranquilizer. Ito ay pangalawa sa mga downer na karaniwang ginagamit upang magpatamlay sa galaw ng katawan at nerbiyos. B. Barbiturate. Ito ay isang sustansiyang nagpapabagal ng mga Gawain ng utak. Kilala rin ang mga ito sa taawg na downer o depressant. Nembutal. Ang mga halimbawa ng bartiburate ay ang Phenobartibal. Ang mga halimbawa ng lalong matindi at matapang na tranquilizer ay ang Compazine at Thorazine na panggamot sa mga sakit na pangkaisipan at pandamdamin. ng may taas na presyon ng dugo o di-maayos na kondisyong pandamdamin . at ng may kombulsiyon at sakit na epilepsy. Ang taong umiinom ng alcohol ay makararanas ng pagbabawas ng pagtutugma ng mga kalamnan at ng mga kasanayan sa pagkilos. at Seconal. nakapagpapabilis ng tibok ng puso. at nakapagpapatulog.Pampatamlay. Alkohol. Ang mga ito ay nakakabawas o nakaaalis ng pagkanerbiyoso at matinding pagkabahala.

Ito ang pangalawa sa karaniwang ginagamit na pampasigla. mga pampawalang gana ng pagkain at pampababa ng timbang. Mga epekto ng pampasigla Katamtamang mga epekto 12 . Ito ang mga gamot na nakadaragdag sa pansamantalang buti ng pakiramda. Maliban sa nervous system. at dexedrine. Tinatag din itong stimulant. lungkot . Ang mga halimbawa ng gamot na pampasigla ay cocaine. Ang nakakamatay na dosis ay sampung gramo o dami ng caffeine sa 70100 tasa ng kape. nakapagtataas ng presyon ng dugo. at antok.Narito ang isang talaan ng mga gamot na kadalasang inaabuso ang paggamit at ang bunga o epekto ng mga ito. 1. C. Ito ay maaaring makamatay kapag labis ang dami. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa puso ay kanser sa baga dahil nikotinag nakukuha sa sigarilyo. Nabibilang dito ang mga gamot sa sipon. at nakakapigil ng antok. Nikotina. Ito ay mga sustansiyang nakapagpapabilis ng gawain ng katawan. Pampasigla. Ito ay isang sanakap ng tabako. Caffeine. at mga panggamot sa tamlay. Ampetamina. Ito ay nakapagpapabilis sa tibok ng puso at takbo ng dugo. Ito ay kilala rin sa tawag na upper o pep pill. A.. ito ay nakapagpasigla rin ng puso. B. Ito ay karaniwang nagpapasigla ng central nervous system.

pag-iisip. Nakagugunitarin sila ng mga kakatwang bagay-bagay. pagkatakot. kola. Maaaring magkaroon ang isang tao ng high o bad trip sa iba¶t ibang pagkakataon. Pagguniguni o Hallucinogen. pangangalambre ng sikmura. atake. kamalayan at damdamin. at pintura ay mga halimbawa ng gamot na ito. Ang mga gamot na ito ay tinatawag ding psychedelic. Ang mga ito ay nakapipinsala rin sa baga.asetona. Maaaring bahagya o malala ang mararamdamang pagbabago sang-ayon sa dosis. puso. Ang mga ito ay may bisang bumago ng pakiramdam. Volatile solvent o inhalant. sakit ng ulo. kadaldalan at pagigingbalisa. A. Nakakaranas ang mga gumagamit nito ng papalit-palit na palagay sa panahon at kalawakan. Ang panglanghap sa mga ito ay mapanganib sapagkat ang mga ito ay nakapipinsala sa utak sa dahilang ang oksiheno ay hindi makaabot sa utak. Malalakas na mga epekto Kabilang sa malalakas na mga epekto ng mga pampasigla ang pagkabalisa. bato.Kabilang sa mahihinang mga epekto ng mga pampasigla ang pagkauhaw. pagkawala ng malay-tao. 13 . hindi makatulog. pagka-agresibo. walang ganang kumain. gaas. nakakatuwang guni-guni. at balat at maaaring makamatay.Ang mga langhap o mga sustansyang sumisingaw tulad ng gasoline. pangkulay ng kuko. kalituhan ng isipan at kapaguran.

pampakalma.Ito ang pangkaraniwang ginagamit na pangguniguni. pagduruwal. Narkotiko. Ang epekto nito sa katawan ay pinsala sa utak at kapansanan sa mga chromosom na maaaring maging sanhi ng abnormalidad sa isisilang na sanggol. pagkaantok. Mga Pampasiglang Gamot at ang mga Epekto Nito sa Kalusugan Ang mga pampasiglang gamot ay mga stimulants na may sustansyang nakapagpapabilis ng mga gawain ng katawan. at panunuyo ng bibig. Ang mga gamot na ito ay nagbibigay ng masigla at masayang pagkagumon. kasiyahan.ito ay mabisang pang-alis ng sakit. atpampatulog.B. Marihuwana. Lysergic Acid Diethylamide (LSD). Pangkaraniwan ang pakikiramdam ng pananahimik. Ito ang pinakamapanganib na gamot. at epekto ng pagkalasing sa mga taong gumagamit nito. C. Ang labis na paggamit nito sa kalaunan ay hinahanap-hanap ng katawan hanggang maging sagupa sa gamot. Ang reaksiyon ng katawan sa mga ito ay ang pagtaas ng presyon ng dugo at ng asukal ng dugo. Ang gamot sa ubo tulad ng cough syrup ay may sangkap na codeine. Sa dosis na panggamo. Nabibilangsa mga gamot na ito ang opium. Ito ang pinakamasamang pagguniguni. D. morpina at codeine. pagtaas at papalya-palya ng tibok ng dugo. at makaramdam ng ilaw. Ang paghitit ng marihuwana ay nagdudulot ng iba¶t ibang bisa ayon sa tao at dosis. 14 . Ang pangkaisipan namang reaksiyon ay ang pagkakaroon ng guni-guni tulad ng pagkakaroon ng kakayahang ³makarinig´ ng kulay ³makakita´ ng tunog. panginginig.

Ito¶y kapakipakinabang at makabuluhan kapag hindi inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. Uppers 9. Footballs 8. Truck drivers 5. Lid poppers Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang ampetamina ay mahalaga sa medisina kapag ito¶y ginagamit ng wasto at ayon sa panggasiwa ng manggamot. Ang labis na gumagamit nito ay karaniwang mga taong may ibat ibang gulang sa katayuan sa buhay. Jolly beans 3.AMPETAMINA Isa sa pangunahing uri ng gamot-pampasiglaang ampetamina. maaaring makapagdulot ng kapinsalaan. Ang ampetamina ay kilala sa mga tawag na: 1. Pep pills 10. Derties 7. Bennies 6. Kapaki-pakinabang ang wastong gamit nito sa 15 . Eye openers 4. Speed 2. Ginagamit nila itong pampatatag ng katawan at isipan bagama¶t kapag labis ang gamit nito.

nerbiyoso. lalao pa¶t may pahintulot ng manggagamot. Nagiging magagalitin. Lging naguguluhan.kombulsyon. Nakapagpapahina ng gana sa pagkain ng taong sobra sa timbang 2. mapaghinala. Napipigilan ang pagiging sobrang aktibo lalung-lalo na sa mag bata 6. nagdidiliryo at nagkakaroon ng guni-guni 4. Nagpapagising sa mga taong maysakit upang maiwasan ang pangkaraniwang pagkakatulog 4. labis na pagkakabahala at kalituhan sa pag-iisip ng taong gumagamit nito nang labis. at koma 5.mga maysakit. Nkakaranas ng pamamanhid ng tiyan. at marahas 3. 1. 1.masalita. Nagdudulot ng kasiglahan sa mga taong malulungkutin at mapagurin 3. ang ampetamina ay nagagamit ayon sa sumusunod. Nababawasan ang pagbabara ng hingahan 5. Pabigla-bigla ng kilos COCAINE 16 . Bilang gamot.di-pagkatulong pagkapagod at lungkot 2. Nababawasan ang pansamantalang di-mabuting pakiramdam gawa ng nakakabalisang karamdaman Di-Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang masamang dulot ng ampetamina ay namamalas sa di-pangkaraniwang kasiglahan. Nakaramdam ng pagkabalisa.

Nagkakaroon ngsakit sa isip 2. Di-mapakali o balisa 3. Ito ay dating ginagamit bilang pampapamanhid sa operasyon subalit bihira nang gamitin ito ngayon. kawalan ng pag-asa sa buhay. Ang cocaine ay mapanganib na gamot. Mga Huling Epekto ng Pampasigla ng Cocaine 1. Magulo ang isip 8. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkakaroon ng hepatitis. May kapinsalaan sa baga 7. Laging may baradong ilong 6. May pagkabulol sa pagsasalita Shabu 17 . pagkakaroon ng guni-guni at pagsasagawa ng mga gawaing salungat sa wastong Gawain ng panlipunan. Di-pagkatulog 5. Pagkakamagalitin at labis na pag-alala 4.Ang cocaine ay pampasigla gamot na galing sa dahon ng coca. Ang pag-abuso sa paggamit nito ay ngpapabago na katauhan ng tao.

langis ng hashish. Dahil dito. Epekto ng Shabu 1. mas masidhi ang epekto nito sa tao. mapanganib para sa taong nakainom ng pampahinang gamot ang pagmamaneho. Kapagnaghalo sa katawan ng tao ang iba¶t ibang uri ng mga pampahina (tulad ng pinagsamang alak at marihuwana). hashish. Dahilan ng kapinsalaan sa utk 2. Mga Epekto ng Pampahina Nakakaapikto sa konsentrasyong pang-isipan at koordinasyong pangkatawan ng tao ang mga pampahina o pampakalma. heroina at iba pang mga pampakalma. 18 . Nagiging depende sa gamot Mga Bawal na Pampahina Kabilang sa mga illegal na pampahina ang mga marihuwana. pagkalunod at pagkahulog sa gusali 3.Ang shabu ay isa sa pangunahing uri ng pampasiglanng gamot na inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. Nakapagpapabagal ito sa pagtugon na tao sa mga hindi inaaasahang mga situwasyon. Malapitan sa aksidete katulad ng aksidente sa daan. Ang labis na paggamit nito ay karaniwan sa mga taong may iba¶t ibang gulang at katayuan sa buhay.

at mga katulad na impeksiyon. Nagiging kinalabasan ang mga ganitong malalalang epekto dahil sa pakikigamit ng taong nalulong sa pampahinang mga gamot na nakikisalo o nakikigamit ng karayom ng hiringgilya. pagkawala ng malay na dulot ng mabagal napaghina at bumagal na pintig ng puso. Kwalan ng memorya 2. ng mismong hiringgilya.Kami ang mga pinakapogi ang mga taga caluag!!!hahah at mga quezon hahah mga bulok kau!! Malalakas na mga Epekto Kabilang sa mga malalakas na mga epekto ang pagsasalitang hindi malinaw o hindi maunawaan. Mga Huling Epekto ng Panganib na Gamot 1. at pagkamatay. Hepatitis C. Di-makapag-isip 3. Malalang mga Epekto Dahil sa kaantasan ng pagkapuro o pagkadalisay ng mga pampahinang gamot. hindi tugmaang paggalaw o pagkilos. nagkakaroon ng mga malalang mga epekto ito sa katawan ng tao. Kabilang sa mga malalang epekto at kumplekasyon ng mga pampahina ang pagkakaroon ng HIV o AIDS. at mga katulad na kasangkapan pang-iniksiyon ngpampahinang gamot. pagsusuka at pagduwal. Nanghihina 19 . Hepatitis B.

bato at atay Ilang Pamalit sa Pag-aabuso at Maling Gamit ng Bawal na Gamot Ang pagkakaroon ng mga libangang pangkaisipan. okaibigang pari. at pandamdamin.4. at ang paglahok sa mga kapaki-pakinabang na proyektong pangkabataan ang mga pamalit sa maling gamit ng gamot. pagsayaw. Maaari ring lumahok sa mga panlipunang paglilingkod tulad ng pagtulong sa mahihirap at matatanda na tutugon naman sa pagnanasang maging makabuluhansa gitna ng hinaharap na suliraning pangkapaligiran at panlipunan. Kapinsalaan sa utak. panlipunan. at ang pagkain nang tama at timbang ang kasagutan. Pananakit ng katawan 6. makakatulong ang pagsangguni sa mga taong malapit sa nangangailangan at mapagkakatiwalaan tulad ng magulang. pangkatawan. ang pakikilahok sa palakasan. 20 . Kung ang hangad naman ay pangkatawang kasiyahan o kaluwagan. pageehersisyo. guro. at higit na lakas ng katawan. kagihawaan sa sakit. Ang pagiging abala sa amg kapaki-pakinabang na mga Gawain ay makakatulong din. guidance councelor. Ang mga libangang pangkaisipan na makapag-alis ng kabagutan sa ilang kabataan ay ang pagbabasa at ang paglahok sa mga laro at palaisipan. Kung may mga pandamdamin o ispirituwal na suliranin. Namamanhid ang katawan 5.

Malaki ang tungkuling ginagampanan ng pamilya sa paglalayo sa mga kasapi nito sa mga ipinagbabawal na gamot. Mga Makatutulong sa Pag-iwas sa Pag-aabuso ng Gamot Ang pag-iwas sa mga suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot ay nangangailangan ng malawakang pakikiisa. 2. at kalusugan.Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga libangan at Gawain na makapglalayo sa kabataan sa mga ipinagbabawal na gamot. Kung talagang mabigat an gang kanyang suliranin.Nagsisimula sa sarili ang pag-iwas sa pag-abuso ng gamot. Kung mayroon siyang sariling pagpapahalaga. pananatilihin niya ang kaayusan ng kanyang pangangatawan. Masusumikap din siyang mabuti at mapaunlad ang kanyang sarili. Kailingang tulungan ng isang tao ang kanyang sarili at nang magkaroon siya ng paggalang at pagpapahalaga sa buhay at dignidad. hindi nakapagdulot ng kalutasan sa anumang suliranin ang paggamit ng bawal na gamot. Panangutang Pansarili. 1. Pananagutan ng Pamilya. bagkus ito ay nakapagdudulot lamang ng malaking kapahamakan. Dapat lang tandaan na. kailanman. Maramisa mga 21 . kaisipan. Kailangan din niya ang tibay ng loob upang harapin ang mga suliranin sa ibang pamamaraan maliban sa paggamit ng gamot. hihingi siya ng tulong sa mga taong nakaalam at mapagkatiwalaan. Kailangan din ang pakikipag tulungan at pagtupad sa mga kautusang panlipunan.

at at ang pagpuri sa mga kabutihang nagawa gaano man kaliit ay makatutulong sa pagbibigay ng pagtitiwala ng mga anak sa sarili. Dapat pagsikapan ng magulang na makalikha ng pampamilyang kapaligiran na masigla. Dapat ding panatilihing bukas ang pakikipagtalastasan ng mga kasapi sa isang pamilya. Ang pakikinig sa suliranin ng mga anak. Makakatulong din ang pagganyak sa anak na tuklasin ang mga bagong larangan ng interes kahit kakaiba ito at pagkilala sa mga kaibigan nila. 3. kailangan nilang maglaan ng panahon para sa mga anak. Pananagutan ng Pamilya. Ang pagpapatatagng pagpapahalagang moral at ispiritwal ay kailangan din lalo na sa oras ng mabigat na suliraning pampamilya. Maaari ring bigyan ng magulang ng mga pananagutan ang bawat anak ayon sa gulang at gabayan sila sa pagharap sa buhay ng makatotohanan at walang pag-aalinlangan.Dahil dito. Ang guidance councelor ng paaralan ay 22 .kabataang nalululong sa bisyong ito ay galing sa wasak na pamilya o may mga magulang na walang panahon para sa mga anak. Sinasabing ang guro ay ang paggalawag magulang ng mag-aaralnat ang paaralan ang kanilang pangalawang tahanan. Gaano man sila kaabala sa paghahanapbuhay.ang pagtanggap sa kakayahan ng bawat isa. matiwasay. at may mabuting pagtitinginana ang bawat kasapi nito. ang guro at ang pangasiwaan ng paaralan dapat ding tumugon sa mga pangangailangan nng bawat mag-aaral tulad ng pagtugon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dapat pagsikapin nng mga guro na makilala anng bawat mag-aaral at matamo ang pagtitiwala nito.

makakatulong din sa paglutas sa mga suliranin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsangguni. nagbebenta. Legal na katayuan ng bawal na gamot Ibinabatay ang legal na kalagayan ng mga bawal na gamot sa ilang mga kadahilanan. Ang paglulunsad ng mga proyektong pangkatawan at pangkaisipan at ang paghimok sa mga mag-aaral na sumapi sa mga ito ay isa pang pang paraan upang malayo anng mga mag-aaral sa mga ipinagbabawal na gamot. Katulaad ito ng hinggil sa mga alak. Ang pagpapatupad sa DANGEROUS DRUG ACT of 1972 at ang pagsusuplong samga maykapangyarihan ng mga paglabag sa batas na ito ay makatutulong sa paglipol ng mga nanghihimok. pagsubaybay. Pananagutan ng Pamayanan. Ang bawat pamayanan ay makakatulong sa pamamagitan ng pagbabalak at pagsasagawa ng mga programag pansibiko na kabibilangan ng mga kabataan. 4. at gumagamit ng mga bawal na gamot. Dapat ding pagsikapang maipatupad ang pagpapatayo ng mga gusaling panlipunan upang magamit sa pagtuturo ng pag-iwas sa pag-abuso ng bawal na gamot at sa pagtulong sa paggamot. at pagpapanibagong ±buhay ng mga sagupa. 23 . Sa legal na katayuan ng alak.

langia ng resin ng marihuwana.heroina. bagkus ay nakapinsala ng tao. liserhikong gamma bilang paramethoxymphetamen(PMA). acid dietilamen o LSD). Mga Probisyon ng Bartiburate Batas tungkol sa mga Gamot Pampatulog at mga Maraming ulit nang nailathala sa iba¶t ibang babasahin ang mga balita.ice. Marihuwana.resin ng marihuwana. isyu na may kinalaman sa pag-aabuso ng gamot.subalit mayroong batas kaugnay ng pagbebenta nito sa mga menor-de-edad. tinatawag at itinituring na bawal na mga gamot ang mga sumusunod at kanilang mga kauri. at kokain. morpina. o meth). suliranin at. Batay satalaan ngn BATAS REPUBLIKA biang 9164(Republic Act 9165)ng Pilipinas. Nariyan ang mga 24 . methamphetamenhydrochloride(mas shabu.hindi ito tinuturing na bawal na gamot. ang ectasy (methylenedioxymethamphetamen trimethoxyampetamen(TMA). asidong dietilamino (lysergic hydroxybutyrate(GHB). Hindi pinaghintulutan ng batas ang pagbibili o pagbebenta ng alak sa mga taong may eded na may mababa sa 18 taong gulang. tanyag o MDMA). opyo. Kabilang din sa mga ito ang anumang bagong natuklasang mga gamot at pinagkunan ng mga ito na hindi naman nakakagamot.(cocaine hydrochloride).

nag-aangkat. nagpupuslit.at yaong nagpaparamio naghahanda ng pinaghalu-halung mga kimikal. Maging ang pamayanan. higiit sa lahat anng pamahalaan ay kinikilalang kumilos upang malutas ang suliranin. may kalubhaan ang pambansang suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot sa Pilipinas kaya nararapat lamang na magtulong-tulong ang lahat ng umaabuso sa gamot at ang pamilya nito ang dapat mabahala sa pagkakaroon ng ganitong suliranin. mga samahang pansibiko at panrelihiyon. at . Ang lahat ng mga pagkakasalang ito ay may karampatang parusa na napapaloob sa Batas sa Mapanganib na mga gamot ng 1972 (Dangerous Drugs Act 1972). Ito ay nagpapairal ng mga gamot ng 1972 na unang kilala bilang Republic Act 6425.1986. Mayroon ding tungkol sa mga nga-aalaga ng mga halamang maaaring gamitin sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. ito ay kasalukuyang kilala bilang Presidential Decree 1691. 25 .ulat sa pahayagan tungkol sa mga taong nahuling nag-aalok o nagbibili (pusher) ng gamot. Ayon sa Artikulong ³The Drug Problem Is Evereybody¶s Concern´ na inilatha sa magasing Philipppine Panorama noong Disyembre 7. o gumagamit ng anumang ipapnagbabawal na gamot tulad ng sa mga pot session. Dahil sa ilang mga pagbabagong isinagawa. Ang pamahalaan ay naatasang mamahala at makipag-ugnayan sa iba¶t ibang ahensya na may kinalaman sa pag-aabuso at pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot.

paghahatid.Pagkabilanggo angkat habam- Buhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. at libong piso. Seksyon 15 Labag pagbibili. pamamahagi Seksyon 16 Pag-aari o paggamit nang Pagkabilanggo ang mula walang reseta o lisensya anim na taong at isang araw hanggang 12 taon at multang mula animna libo hanggang 12 libong piso. Seksyon 14-A Labag paggawa sa batas na Pagkabilanggo nang habambuhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. sa batas na Pagkabilanggo nang pamamahala.PROBISYON Seksyon 14 PAGKAKASALA PARUSA nang Labag sa batas na pag. mula 20 hanggang 30 transportasyon. 26 . habambuhay at multang dispensasyon.

Seksyon 27 Pag-aari at paggamit ng Pagkabilanggo nang 12 gamot sa handaan. Seksyon 19 Di-kailangang pagreresita Pagkabilanggo nang mula anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso at pagpapawalang bisa ng lisensya sa paggagamot. piso o sa grupo ng limang tao o higit pa 27 .Seksyon 17 Hindi pagtatala ng mga Pagkabilanggo nang mula reseta. pinamili. pagdadala pinagbilhan. taonat multang 12 libong pansosyal na pagtitipon. anim na buwan at isang pag-aari at araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso.

atmga starch.alak.sinasabi sa Biblia na si Noah ay nagtanim ng mga puno na 28 . Ang pag-inom ng mga inuming may alcohol ay nakawilihan at nakagawian na mula pa ng panahon ni noah.ang ilang halimbawa nito ay ang serbesa [ beer ] .mikrobyo [disinfectant].Sa bigat ng parusang ipinapataw sa bawat pagkasalang gamot pampatamlay. paputok. Ito ay tinuturing din na may gamit pangkomersyal sa mga bagay na tulad ng pintura. wiski gamit pang-idustriya sa pagkat ito ay ginagamit na sangkap sa mga pampaganda [cosmitics]. asukal. at iba pang nakalalasong bagay na may methyl alchohol ng nagbubuhat naman sa kahoy.mikrobyo ay may halong isopropyl alcohol. Ang alcohol na ginagamit na pampatay.mahalagang pagisipan at timbangin kung may katuturan ang mabilanggong mahabang panahon at magmulta ng malaking halaga dahil sa paggamit ng gamot. Ang alcohol ay mayroong ding gamit sa medisina bilang pampatay.at siyampu.ang alcohol ay sinasabing isa sa mga uri ng organic compound.mahalaga ang gagawingpagpapasya ng isang kabataan hinggil sa pag-aabuso sa mga gamot pampatamlay sapagkat nasasalalay sa gagawing pagpapasya ang kanabukasang kanyang harapin. pabango. kaugnay ng pag-aabuso sa bukod pa sa masamang epekto sa kalusugan. ALKOHOL: URI AT GAMIT SA MEDISINA AT LIPUNAN Salarangan ng agham.losyon. Pankaraniwang sa mga organic compound ang ethyl alchoholna nagmumula sa pagkakahalo ng lebadura [yeast].barnis [varnish].

namumunga ng prutas na ginagawang alak. Dahilan sa panganib na dulot ng mga gamot na inaabuso sa tao at lipunan. at iba pang pampasiglang gamot [stimulant] tulad ng cocaine. Nang si Noah ay kumain ng bunga ng puno.shabu. 9:20-21]. Kabilangsa pangkat ng kontroladong mga gamot ang mga bartiburate tulad ng Lumial. morpina[morphine]. ang pamahalaan ay nagtakda ng batas kaugnay sa dalawang pangkat ng gamot.heroina[heroin].Quaalude. siya ay nalasing [Gen. fadormis.methedrine. alpha at beta eucaine. MGA HINIHIGPITAN AT IPINAGBABAWAL NA MGA GAMOT AT ANG PROBISYON NG BATAS KAUGNAY NITO Dalawang pangkat ng mapanganib na gamot ang tinutukoy sa batas. 29 . Ito ang ipinagbabawal na mga gamot [prohibited drugs] at ang kontrolado o hinihigpitang mga gamot [regulated drugs].lysergic acid diethylamide[ LSD].kasama at seconal rin at ditto mga hypnotic angmga tulad ng madrax.veronal. codeine.at tulad ng ampetamina Benzedrine.gayundin ang mga gamot pangguniguni[hallucinogen] tulad ng marihuwana .Dexedrine. Sa pangkat na ipinagbabawl na mga gamot kabilang ang iba¶t ibang narkotiko tulad ng opyo[opium]. at mescaline. at preludin.

000 Habambuhay Seksyon 14 Blg.000 Ilegal na pagbebenta. paghahatid pagtatala pagbili ng 6na buwan 1 araw-4 na Seksyo 17 at taong pagkabilanggo at pagkakulong at reseta o lisensya P6.PARA SA MGA GAMOT NA NAKOKONTROL (REGULATED DRUGS) Mga gawaing labag sa Mga kaparusahan batas Ilegal na pag-angkat Ilegal na paggawa Multa na P20. Habambuhay na Seksyon 15 pagsasakay at paghahatid pagkabilanggo at multang at pamamahagi Paggamit nang P20.000-P30.000-P30.12 Seksyon16 taong multang PISO Paggamit g pinagbabawal 12 taon pagkakulong at Seksyon 27 na gamot sa handaan o multang p12.000 multang P600-P4.000 kasayahan Nabigong reseta.000 walang 6 na taon at 1 araw.000 Piso 30 .000-P12.000-P30.ng probisyon na Seksyo 14-A pagkabilanggo at multang P20.

000 piso at pagwawalang-bisa ng lisensya PARA SA MGA IPINAGBABAWAL NA GAMOT (PROHIBITED DRUGs) MGA GAWAING LABAG MGA KAPARUSAHAN SA BATAS Ilegal na pag-aangkat Habambuhay na pagka.Di-naayon na pagbibigyan 4 ng reseta na taong 8 1 araw Seksyon 18 taong hanggang pagkakulong multang at may P400 hanggang P8. NG PROBINSYON kulong at multang P20. Habambuhay at na pagka.P30.000 piso Pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakulong at Seksyon 18 multang P600-P4. pamamahagi at bilinggo pagsakay P20.000P30.000.Seksyon 3 BLG.000 Piso 31 .000 piso Ilegal na pagsasagawa.Seksyon 4 multang paghahatid.

000 mga kasayahan o sa mga barkada Ilegal na pagmamay-ari o 6 taonat 1 araw hanggang Seksyon 8 paggamit ng marijuana 12 taong pagkakulong at may multang P6.000- P12.000 Pag-aari o paggamit ng 20 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ipinagbabawal na gamot sa may multang P20.000-P20.000 o kasiyahan 32 .000 piso Pagmamay-ari o paggamit 12 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ng marijuana sa mga party may multang P12.000 0 P30.000 Ilegal na paggawa Habambuhay kulong at na pagka.Seksyon 8 multang may P20.Pagpapanatili sa pagkalinga sa isang gumagamit ng bawal na gamot 12 taon at 20 1 araw Seksyon 5 taong may hanggang pagkakulong multang piso at P12.

pagbebenta. pagkakulong at may pagbibili.000 33 .Pagtatanim o paglilinang na 15 taon at 1 araw Seksyon 7 pinagmumulan ng ipinag.000 pagkumpiska ng lupain o Seksyon 9 parte ng lugar.000-P30. pagkakulong 4 na at taong may pagbawi ng multang P600-P4.000-P6.000P12.000. kaparusahan ang ipapataw Pagkakulong sa pagtatala 1 taon at 1 araw-6 na taong Seksyong 10 ng reseta. kung ang lupa ay pag-aari mabigat ng na gobyerno.000 at paghatid pagbawi ng lisensya sa pagsasanay Di-makabuluhang pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakakulong Seksyon 12 hanggang 1 araw-12 taon at may multang P4.hanggang habambuhay na babawal na gamot pagkakakulong multang at may P14. lisensya Ilegal na pagmamay-ari ng 6 na buwan at 1 araw Seksyon 13 mga gamit katulad ng pipa hanggang para sa opium. pagmamay-ari at multang P1.

DARE-SILAHI (NGO) #15 Fabian dela Rosa St. Metro Manila 34 . (DARE) Ang ahensiyang ito ay nagbibigay ng gamutan at pagbabagong ±buhay sa mga kabataan na naging depende at umabuso sa paggamit ng droga lalung ±lalo na doon sa mga humahantong sa pagkakaroon ng kaguluhan sa kilos. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakulong at pagpataw ng kaparusahan ay inililihim upang mabigyan siya ng pagkakataong mabagong muli ang kanilang buhay. Xavierville.ANG MGA AHENSIYANG GUMAGAMOT AT NAGBIBIGAY ±BUHAY SA MGA GUMAGAMIT NG INAABUSONG GAMOT Mayroong tayong mga ahensiya na nangangasiwa sa pagbabagong-buhay ng mga taong nagmamalabis sa paggamit ng gamot. Ang batas ay maunawain lalung-lalo na sa mga kabataan na nalululong sa paggamit ng gamot. INC. DRUG ABUSE RESEARCH FOUNDITION. Ang mga kabataang may edad na 18 ay tinutulungan magbago sa pamamagitan ng pagsumiti sa kanilang sarili sa gamutan at pagtalaga sa rehabilitation center.binibigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang buhay. . Quizon City DARE-ILAW (NGO) Fort Bonifacio Makati. Mas naisin n gating pamahalaan na magamot ang mga ito kaysa mabigyan ng kaparusahan.

D.H.NSW. Wise & Company (New York).answers. Gov. (NFPI) O ANG TAHANAN TREATMENT REHABILITION CENTER nagtataguyod ng mga seminarat lecture sa iba¶t ibang bahagi ng pamayanan upang magbigay-kaalaman sa Ang samahang ito ay nangangsiwa sa pagtataguyod ng mga Outreach Program. Pahina 5 (pahina 6 sa pagpapahinang pang. Ph. (1939). mga kaso sa korte na may kaugnayan sa drug pushers at addicts. (PFD). Wiki. gov.M. 35 .The Modern Home Physician. Robinson. Haelth.C. Tumutulong din ito sa pagbibigay-tatag sa mga gumagamit ng gamot. Kagawaran ng Edukasyon at Pasasanay (pilipinas) at Pondong Pansupurta ng Komunidad (Community Support Fund). A New Encyclopedia of Medical Knowledge. INC.com 2. NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION TREATMENT AND REHABILITATION CENTER gamot. Pahina 251.PDF). 3. Isang praymer tungkol sa comprehensive Dangerous Drug Act (Republik Act 9165) ng 2002.WM. ph. ³Drug habits´. Anu-ano ang mga Ipinagbabawal na Gamot? tl.NARCOTIC FOUNDATION OF THE PHILIPPINES. MGA SANGGUNIAN 1. Ito rin ay mga mamamayan tungkol sa maling epekto ng gamot . Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. (patnugot) . au 4. Victor.

Gov. Seattle Public Schools SeattleSchool. paggamit. Com y http. y Pagkalulong sa Ipinagbabawal na Gamot.org. Anamaego.au y Pabatid mga kautusan at kapatawang mga parusa ukol sa hindi makatarungang pagkakaroon. Gov. Org / index. at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. NSW. pag-inom.PANLABAS NA MGA KAWING Isang Praymer Tungkol sa comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. at pinamamahalang mga sangkap. pamimigay. PhP 36 . alcohol.// Fil. Wikipilipinas. Multiply. ng mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan o bilang bahagi ng pananagutan ng Magaaral. ph y Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. Health. Agosto 2008.

Vol. 6425 as amended y Handbook and Resource Guide on the Intensified School-Based Community Oriented Drug Abuse Prevention and Control Program. Kalusugan at Musika III. Ediyon 2000 y Guineveve I. 33. No. Ramatlana. Book Media Press.BIBLIYOGRAFI BOOKS y Remedios Nalundasan Abijan. 1984. I. Physical Education Health and Music II. pp. No. Answers that Work.J. Edukasyong Pangkatawan. Brown and Company. How to Survive Your Adolescent¶s Adolescence. Drugs Demystified. 97.An Information Kit for a Drug-free Philippines y Adolescent Counselor. 280-281. Miranda. at Musika III. Augustine Publication Inc. p. FNB EDUCATIONAL INC.R Calubayan. 6. DR. Edukasyong Pangkatawan. DECS. Eriksen et al. Edukasyong Pangkatawan. 168. I. Cruz at Dr. St. 1988 y Gold. Watchtower bible and tract Society of New York Inc. Avino at R. p. Alcohol and Drugs Perspective: Prevention and Control Asia Pacific Region.A No. Kalusugan. T. p.C. Kalusugan at Musika IV.. y Are.L. Ediyon 2000 y Robert C. Mark. Inc. Kolodny.E. pp. February-March 1989 y Health and Home VIII (compilation from August to November) y A Primer of Parent How Can You Tell of Your Child Is Into drugs 37 . Paris 1975 SOURCE BOOKS/HANDBOOKS y Questions Young People Ask. Kagarawan ng Edukasyon at Sports. A. Sri Lanka Fe. 1989 y Source Book on Drug Education. y Resource Book for drug Abuse Education (Second Edition) National Clearing House for Drug Abuse Information. 1999 y A Primer.R Calubayan.. MAGAZINES/PAMPHLETS/JOURNALS y The Dangerous Drugs Act of 1972 y What you should Know About Drugs...I Sacdalan at R. Helen. FNB EDUCATIONAL INC.95.A.B. 1984 y Celia T.77. Bratter at C. G. Adriano. Pasig Metro Manila. The Facts About Drugs and Alcohol y Nowlis. Drug Abuse and You R. N. Ediyon 1997 y Impact of Science on Society: Man¶s Addiction and How to Deal With Them Volume 34. 1997 y Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya. p. Sacdalan. Deep. Kolondy. UNESCO Press. R. 193-194.

.com.. 2009 12:00 AM y Wikipedia.Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang ³Buhay ±buhay sa DXUP´ (7:00-8:00 A.com y http://www.WEBSITES y denzy-dane. Estialbo.M) sa segment na ³Nakaka´.Iligtas ang mga estudyanteng lulong sa bawal na droga (Pilipino Star Ngayon) Updated January 23.gov.com/docs/8080035/RA-9165-Comprehensive-Dangerous-Drugs-Act 38 . Monday.thefreedictionary.xanga.ph/cat_pubsafety/drugst.philstar. ikalawang talata.docstoc. 08 September 2008 y Web address: dxupfm. Host -Lenyrose Bajar Sunio) y http://www.ph/blogs/dxupfm/2009/.com/article. ni Dane Anderson P. (November 11 2009.com/drug+test y http://www.i. -Miyerkules .org y Urbandictionary.pdf y http://encyclopedia. EDITORYAL .aspx?articleid=434030. Mga Suliranin ng Bansa: Paano ka mawawala?./epekto-ng-bawal-na-gamot/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->