DROGA: SULIRANIN NG KABATAAN AT EPEKTO NITO SA KALUSUGAN

Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot ,o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawandin ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao,subalit maaari ring parehong maapektohan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. 1. Pagalalarawan May mabibigat na mga hindi kapakinabangan ang ilang uri na gamot na mainam sanang nagagamit lamang para sa layunin ng panggagamot, sa halip na kapinsalaan sa tao at kanyang katawan at isipan.Subalit maayroon sa mga ito ang may kaakibat na mga katangian nakakaakit at nakalilikha ng pagkakalulong o hindi maiwasan at hindi mapigil na paghahanap na taong nakagamit o gumagamit na ng mga ito. Humahantong ito sa tuluyang hindi na pagkapigil ng taong iwasan ang mga gamot na ito. Nakagagawa ang mga nakakahumaling na mga gamot ng pansamantalang damdamin o pakiramdam ng kabutihan o ginhawa ng katawan at pagkatao dahil sa kanilang pag-apekto sa sistemang nerbiyos ng katawan. Pag-alam at pagkilala Mahirap malaman kung gumagamit ng bawal na gamot ang isang tao dahil sa pagkakaiba-iba ng epekto nito sa isang indibidwal. Bagaman walang mga pagbabagong
1

pangdamdamin o pangkatawan, maaaring mapuna ang hindi pagiging karaniwang kilos ng isang tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dapat na tandaan na maaaring bahagi lamang ng buhay at paglaki ng isang tao, partikular ng kabataan o mga nagbibinata¶t nagdadalagang tao, ang mga pagbabagong ito. Narito ang ilan sa mga babalang palatandaan o sintomas ng paggamit ng isang tao ng bawal na gamot: pagkakaroon ng paghihina, mapapansing pagbabago sa gawi sa pagkain,labis na pagkasumpungin,may silakbo o bugong damdamin at pagkagalit, paglaba ng bahay sa kabuoan ng magdamag, madalas sa biglaang pagpapalit ng mga kaibigan o barkada, kataka-takang pagkakaroon ng pangangailangan ng salapi, pagkakaroon ng labis na bilang ng pera, pagkawala ng mga mahahalaga at mamahaling mga kagamitan, at pagkakaroon ng suliraning may kaugnayan sa pulisya.

Suliranin ng Kabataang Nabubuyo sa Pag-aabuso sa Gamot

Ang pinakakritikal na buhay ng tao ay ang kanyang pagdadalaga o pagbibinata. Ang ganitong kalagayan ay normal lamang sa mga kabataang nakakaalam ng mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na dinaranas sa yugtong ito. Sa mga ganitong pagbabago, ang isang tin-edyer ay nakakaranas din ang mga

2

suliraning kaugnayan ng pagtanggap ng kasamahan. Kapansin-pansin din ang pagiging sensitibo nito sa kanyang pansariling kaayusan at kalusugan. Nagiging mausisa at masigasig din ang isang kabataan na subukin ang mga bagay at mga gawain na gusting-gusto niyang gawin. Sa pakikisalamuha, ang mga tin-edyer ay natututong manigarilyo at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang aralin na ito ay magbibigay sa atin ng mga kaalaman tungkol sa gamotat paninigarilyo-ang mga epekto nito at ang mga implikasyon na nagiging daan upang maiasan ang mga ito.Subalit, una sa lahat , dapat ay maliwanagan tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na tsek-up tungkol sa kalusugan. Mahalaga ang kalusugan sa isang tao para matamasan niya ang kaligayahan sa mundo. Ang kalusugan ay matatamo kung napahahalagahan ito sa bawat oras o araw.Ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ay maaaring magamit na puhunan para sa isang maayos na pamumuhay. Ang paggamit ng labis na gamot ayon sa pangangailangan ay nagdudulot ng pinsala sa pangangatawan at pa-iisip.Ito¶y nakapagpapabago ng asal, hilig at ugali ng kabataan. Ang paggamit nang labis na mapanganib na gamot ay dahilan sa kakulangan sa kaalaman at pag-iingat sa mga tao.

Mga Dahilan ng Pag-aabuso sa Gamot

3

Kasama rito ang kawalan ng mga pagunahing pangangailangan .Ang mga gamot na kadalasang inaabuso ay ang marihuwana.Ang pinakamataas na bahagdan ay nasa ikatlo at ikaapat na antas sa mataas na paaralan. Karaniwan sa mga Pilipinong nag-aabuso sa gamot ay mga batang nasa gulang na labin lima hanggang dalawampu¶t apat. 3.at kapangyarihan.Karamihan sa kanila ay walang asawa at pinakamatanda o pinakabunsong anak. 4 . Isang uri ng pag-aabuso sa gamot ang paggamit ng pang-medisinang gamit na di-inireseta na may bisang makapagpabago ng asal at kilos. 2. ang dimabuting pagpapalagayan ng mga magulang. ampetamina. at barbiturate. Ang natitirang bahagdan ay nasa una o ikalawang taon sa dalubhasaan. anak. pagkakasakit. kakayaha. kawalan ng katarungan. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili at matiwasay na pag-iisip. Kawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa kahirapan. at iba pang kasambahay. Lalong marami ang lalaking nag-aabuso sa gamot kaysa mga babae. ang mga karaniwang dahilan ng pag-aabuso sa gamot ay ang sumusunod: 1. Pakikisama sa barkada upang matanggap nito. Sa Pilipinas. at kawalang-halaga ng pamilya.Ang pangkaraniwan ay nasa gulang na labingwalo. siksikang lugar na tinitirhan.Isa sa mga pinakasuliraninng bansa ay ang mga kabataang umaabusosa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

di-kasiya-siyang damdamin. Upang makatakas sa lipunang di-makatarungan. nagsisimulang tanggihan ng mga kabataan ang mga pananagutan. 8. 9.4. Upang makatakas sa katotohanan dala ng matinding suliranin pansarili at pantahanan. 6. Makalimutan ang masakit na karanasan sa buhay 17.at kakatwa. Ang paggamit nito ay inaakalang makapagbibigay ng kaluguran sa buhay. Upang maging masanay sa mga kamunduhang gawi at kilos.t ibang pakiramdam na dulot ng ipingbabawal na gamot 14. 5. at hindi pagkatanggap sa trabaho. pagkabigo sa pag-ibig. Magkaroon ng tiwala sa sarili 16. 7.at kaugalian ng mga magulang sa paniniwalang ang mga ito ay makaluma. pagpapahalaga. mapagkunwari. Upng maipakita ang pagrerebelde. Maiwasan ang panggipit ng mga kasama 13. Makuha ang atensyon ng mga matanda 15. Malimutan ang kahirapan sa buhay 5 . pagbagsak sa paaralan. 11. Upang magkaroon ng kasiyahan. 10. Upang makapag-eksperimento sa mga bagong karanasan sa buhay. Maiwsan ang mga suliranin sa buhay 18.Sa yugto ng pagbibinata at padadalag. Matanggap sa grupo o barkada 12. Upang makiisa sa kasalukuyang henerasyon na tumatanggap ng gamot bilang bahagi ng modernong buhay. Matikman o masubukan ang iba.

ang karamihan sa mga sakit at kapansanan ay madali nang nalalabanan at nalulunasan sa kasalukuyan. Ang paggamit ng anumang uri ng gamot ay kapaki-pakinabang kung naaayon ito sa payo at tagubilin ng manggagamot. Desperado sa buhay 23. nalalaman ng may sakit kung ano ang nararapat na gamot para sa kanyang karamdaman at kung gaano karami at kadalas ang paggamit nito. May mga uri ng gamot na bagamat nakapagbibigay-lunas sa akit ay nagdudulot in ng di-magandang epikto dahil sa labis at di-wastong paggamit nito. Labis ang kaligayahan 24.19. Sa ganitong paraan. Maging tanggap sa kasalukuyang kalakaran sa buhay 21. Kabilang dito ang mga gamot pampatamlay (depressants). Kawalan ng ambisyon sa buhay 20. Ito ay mga gamot na tuwirang nakapagpapabagal sa galaw ng sentro ng sistema ng nerbiyos (central 6 . Nakararanas ng nga kakulangan sap era 22. Kawalan ng pagkatakot sa diyos Gamot Pampatamlay:Bartiburate Bungan g patuloy na pananaliksik sa larangan ng agham at medisina upang makatuklas ng makabago at mabisang mga gamot. Karunungan at kahinaan ng pagkatao 25.

o kaya ay labis na nabigla o nagulat. Ang mga taong balisa. Nagiging paulit-ulit at malala ang hindi pagkatulog sa gabi dala ng pag-aalaala at labis na pag-iisip tungkol dito. epilepsya. Ngunit nagdudulot ito ng di-magandang pakiramdam sa kinaumagahan tulad ng pagkahapo at panlalambot. puno ng pag-aaalala. at paghinga at nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Ang bartiburate ay mula sa bartiburic acid. Ito ay nakakatutulong upang mapakalma ang isang taong labis na nagdadalamhati. Ginagamit din ito sa pagsusuri at paggamot sa mga karamdamang pangkaisipan. subalit ang labis at diwastong paggamit nito ay nagbubunga ng panngannib. gayundin 7 . Ito ay maaaring humahantong sa kapaguran ng isip at damdamin. Ang bartiburate ay inihahatol ng manggagamot sa mga taong dumaranas ng pagtaas ng presyon ng dugo. kalamnan ng puso. at labis na insomya (insomnia) o hindi pagkatulog. Dahil sa ganitong bisa. Ang pag-inom ng bartiburate ay makapagdudulot sa kanila ng ginhawa. Ito ay kilala rin sa tawag na barbs. Ang pag-inom ng mga bartiburate sa tamang dami ay nakapagpapatamlay sa mga gawain ng mga nerbiyos.at pabali-balikwas sa higaan sa madamag ay maaaring naghihirap snhi ng insomya. ninenerbiyos. ang bartiburate ay tinagurian ing downer. Kapag ginagamit sa paggamot.nervous system). ito ay mabisang pampatulog. natatakot. Ang pangunahing gamit nito ay sa pagpapatamlay at pampatahimik at pangkaisipang kilos o Gawain. at pampatahimik. May maraming halimbawa ng pampatamlay na mga gamot. pampakalma. Ang dalawa sa pinakakilala at labis na ginagamit ay ang bartiburate at alcohol.

ito ay ang halamang Indian hemp (Cannavis sativa) na kilala sa iba¶t ibang katawagan tulad ng pot. o siyam na dahon. Ang tanim ay maaaring may lima. maglakad ng marahan. Maliban sa pag-inom ng gamot pampatulog. ang mga gamot pampatulog ay maaaring inumin ayon sa payo ng manggagamot. at gilit-gilit ang gilid na kahawig ng nakabukang palad. Ang pag-inom ng gamot pampatulog sa labis na dami ay maaari ring magdulot ng malalang pagkalason o pagkamatay. tick. maligo sa malagamgam na tubig. Ang halamang ito ay lumalaki hanggang sa9. kung kayat itinatago ang pagpapatubo at pagaalaga nito sa mga bulubunduking lugar na maaari lamang marating sa pamamagitan ng paglalakad o paggamit ng mga kariton. may mga paraang magagagwa upang makatulog nang mahimbing. at maryjane. Pra sa mga taong hindi mapagkatulog. Ito ay tumutubongpamalagian sa pilipinas dahilan sa ang klima rito ay naaayon sa pagpapaunlad ng halamang ito. pito.sa labis na pagkabalisa. Ang dahon ay mahaba.Subalit dapat tandaan na may panganib na dulot ang labis na pag-asa ng gamot pampatulog sapagkat maaari itong mauwi sa pagkahulog ng katawan at pagkakaroon ng pinsala sa pagkatao. Makakatulong din ang hindi pag-iisip sa suliranin at pagdarasal nang taimtim bago matulog upang atahimik at makalimotan ang mga alalahaning gumugulo sa isipan at damdami ANG MARIHUWANA Ang marihuwana ay isang uri ng halaman na ginagawang gamot. o uminom ng maligamgam na gatas.144 na metro. Ipinagbabawal ang pagtatanim nito. Maaaring mag-ehersisyo. balingkinitan. Damo. Ang 8 . reefer. gagga.grass.

kalagayan ng lupang pinagtamnan. panahon ng pag-ani.subalit ang kakatwang guni-guni ay bihirang mapansin maliban lang kung malaking dosis ang ginagamit sa isang pag-inom. Kapag ito ay ginagamit. mapapansin ang mga palatandaan gaya ng pamumula ngputi ng mga mata at paglakas ng tibok ng puso. kayumanggi ang dagta. at pandinig. pagbawas ng tubig sa katawan. Napipinsala rin ng pandamdamin. at nakukuha sa tuktok ng halaman. Matingkad ang kulay nito. Kadalasan ang bisa ng marihuwana ay kaugnay ng THC. at pagkawala ng koordinasyon sa kilos. Kabilang dito ang pagkasira ng paningin at pagkakaroon ng naiibang palagay sa panahon at kalawakan. ang THC ang nagbibigay ng mga pagbabagong pangkatawan at pampersonalidad.ang mga pisikal na epekto ng marihuwana sa tao ay ang pagiging gutumin at antukin nito. Pinakamabisang sangkap nito ay ang tetrahydrocannabinol (THC) na matatagpuan sa bulaklaking dulo ng halaman. pagbabago ng blood sugar level. Ang bisa ng marihuwana ay nagkaka-iba ayon sa mga sumusunod na salik: katangian ng halaman.halaman ay tinuturing na ligaw at tumutubo saan mang lupain. Ang bahaging ito ng marihuwana ang may pinakamabisang THC. Kung ginagamit ito. Maaari ring magkaroon ng high o bad trip.Ang mga guni-guni na nararanasan ay madaling mapupuna. Ang pagbaba ng temperature ng katawan at pag-ubo bunga ng usok sa baga ay mga palatandaan din. 9 . at ang bahagi ng halaman na ginagamit. nagkakaroonang gumagamit nito ng pagbabago sa kalagayang pangkaisipan at pandamdamin. pananaw. Habang nagiging masidhi ang epekto ng gamot. klima. pagiging masalita at mabuway.

pangkulay ng kuko. memorya. ito ay mga kimikal na hindi panlunaspakiramdam. Ito ay inaabuso lalo na ng mga kabataan sa gulang na walo hanggang labingwalo sa pamamagitan ng paglanghap. at marami pang iba na may nakapipinsalang singaw. ito ay gamit-pambahay o para sa pansariling pangangalaga. Binibili ang mga ito sa legal na kadahilanan kung kayat mahirap pigilin ang maling paggamit. Sa halip.Ang mga nagsisimula pa lamang gumamit ng marihuwana ay nagiging malayo sa kapwa tao at nagiging lagging balisa. 10 . Ang gamot ay nakapagpapahina rin ng isipan. at toloen na nalalanghap sa pamamagitan ng mabilis na pagsingaw. at katalinuhan. pandikit. Ang halimbawa ng mga kimikal na ito ay gasolina. Ang mga ito ay karaniwang inaabuso sapagkat madali itong makuha o mabili dahil sa hindi gaanong mahal ang halaga. asetona. May mahigpit na panganib sa biglang kamatayan ang lumalanghap ng mga kimikal na ito sapagkat napuputol ang pagkakaroon ng oksiheno sa utak at nagkakaroon ng di-regular na tibpkng puso na maaaring tumuloy sa atake sa puso o sakamatayan. Ang iba naming gumagamit nito ay nagiging maramot at makasarili. varnish. Ang mga ito ay may halong alcohol. hair spray. chloroform. pang-alis ng pintura. MGA NILALANGHAP NA KIMIKAL Ang mga kimikal na ito ay yaong mga medaling sumingaw at karaniwang hindi ibinibilang na gamot. pintura.

Alkohol. at nakapagpapatulog. B. C. Barbiturate. Ang mga ito ay nakakabawas o nakaaalis ng pagkanerbiyoso at matinding pagkabahala. Ang mga halimbawa ng bartiburate ay ang Phenobartibal. Nembutal. Ito ay mga gamot na pampaantok kung kayat ginagamit ng mga hindi makatulog. A. Ang taong umiinom ng alcohol ay makararanas ng pagbabawas ng pagtutugma ng mga kalamnan at ng mga kasanayan sa pagkilos. ng may taas na presyon ng dugo o di-maayos na kondisyong pandamdamin .Pampatamlay. Ang mga halimbawa ng lalong matindi at matapang na tranquilizer ay ang Compazine at Thorazine na panggamot sa mga sakit na pangkaisipan at pandamdamin. nakapagpapabilis ng tibok ng puso. Mga Inaabusong Gamot 11 . at ng may kombulsiyon at sakit na epilepsy. at Seconal. Ang pangkaraniwang halimbawa nito na inihahatol ng manggaagmot ay ang Valium at Librium. Ito ay isang sustansiyang nagpapabagal ng mga Gawain ng utak. Tranquilizer. Ito ay pangalawa sa mga downer na karaniwang ginagamit upang magpatamlay sa galaw ng katawan at nerbiyos. Kilala rin ang mga ito sa taawg na downer o depressant.Ang bahagi ng utak na pumipigil sa kaasalan ay naaapiktuhan ng alcohol.

A. mga pampawalang gana ng pagkain at pampababa ng timbang. Ito ang pangalawa sa karaniwang ginagamit na pampasigla. Maliban sa nervous system. Ito ay mga sustansiyang nakapagpapabilis ng gawain ng katawan. Ito ay nakapagpapabilis sa tibok ng puso at takbo ng dugo. B. Ito ay karaniwang nagpapasigla ng central nervous system. at mga panggamot sa tamlay. ito ay nakapagpasigla rin ng puso. Ang mga halimbawa ng gamot na pampasigla ay cocaine. Ang nakakamatay na dosis ay sampung gramo o dami ng caffeine sa 70100 tasa ng kape. Mga epekto ng pampasigla Katamtamang mga epekto 12 . Ito ang mga gamot na nakadaragdag sa pansamantalang buti ng pakiramda.. Nikotina. Ito ay maaaring makamatay kapag labis ang dami. 1. nakapagtataas ng presyon ng dugo. Ito ay isang sanakap ng tabako. Caffeine. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa puso ay kanser sa baga dahil nikotinag nakukuha sa sigarilyo. Nabibilang dito ang mga gamot sa sipon. at dexedrine. Pampasigla. lungkot . at nakakapigil ng antok. at antok. C.Narito ang isang talaan ng mga gamot na kadalasang inaabuso ang paggamit at ang bunga o epekto ng mga ito. Ito ay kilala rin sa tawag na upper o pep pill. Tinatag din itong stimulant. Ampetamina.

Pagguniguni o Hallucinogen. kola. walang ganang kumain.asetona. hindi makatulog. kalituhan ng isipan at kapaguran. Malalakas na mga epekto Kabilang sa malalakas na mga epekto ng mga pampasigla ang pagkabalisa.Kabilang sa mahihinang mga epekto ng mga pampasigla ang pagkauhaw. pagkawala ng malay-tao. Nakagugunitarin sila ng mga kakatwang bagay-bagay. kamalayan at damdamin. pangkulay ng kuko. Ang mga ito ay nakapipinsala rin sa baga. Maaaring bahagya o malala ang mararamdamang pagbabago sang-ayon sa dosis.Ang mga langhap o mga sustansyang sumisingaw tulad ng gasoline. Ang mga ito ay may bisang bumago ng pakiramdam. pag-iisip. bato. atake. puso. kadaldalan at pagigingbalisa. nakakatuwang guni-guni. at pintura ay mga halimbawa ng gamot na ito. Ang mga gamot na ito ay tinatawag ding psychedelic. at balat at maaaring makamatay. Nakakaranas ang mga gumagamit nito ng papalit-palit na palagay sa panahon at kalawakan. pagkatakot. Volatile solvent o inhalant. sakit ng ulo. Ang panglanghap sa mga ito ay mapanganib sapagkat ang mga ito ay nakapipinsala sa utak sa dahilang ang oksiheno ay hindi makaabot sa utak. Maaaring magkaroon ang isang tao ng high o bad trip sa iba¶t ibang pagkakataon. gaas. pagka-agresibo. 13 . pangangalambre ng sikmura. A.

Mga Pampasiglang Gamot at ang mga Epekto Nito sa Kalusugan Ang mga pampasiglang gamot ay mga stimulants na may sustansyang nakapagpapabilis ng mga gawain ng katawan. Sa dosis na panggamo. C. D. Ang mga gamot na ito ay nagbibigay ng masigla at masayang pagkagumon.ito ay mabisang pang-alis ng sakit. morpina at codeine. pagtaas at papalya-palya ng tibok ng dugo. kasiyahan. pampakalma.B. Ang epekto nito sa katawan ay pinsala sa utak at kapansanan sa mga chromosom na maaaring maging sanhi ng abnormalidad sa isisilang na sanggol. pagkaantok. Marihuwana. Pangkaraniwan ang pakikiramdam ng pananahimik. at makaramdam ng ilaw. Narkotiko. panginginig. Ang labis na paggamit nito sa kalaunan ay hinahanap-hanap ng katawan hanggang maging sagupa sa gamot. Lysergic Acid Diethylamide (LSD). at epekto ng pagkalasing sa mga taong gumagamit nito. 14 . Ang paghitit ng marihuwana ay nagdudulot ng iba¶t ibang bisa ayon sa tao at dosis. at panunuyo ng bibig. atpampatulog. Ang pangkaisipan namang reaksiyon ay ang pagkakaroon ng guni-guni tulad ng pagkakaroon ng kakayahang ³makarinig´ ng kulay ³makakita´ ng tunog. pagduruwal. Ang gamot sa ubo tulad ng cough syrup ay may sangkap na codeine. Nabibilangsa mga gamot na ito ang opium. Ito ang pinakamapanganib na gamot. Ang reaksiyon ng katawan sa mga ito ay ang pagtaas ng presyon ng dugo at ng asukal ng dugo. Ito ang pinakamasamang pagguniguni.Ito ang pangkaraniwang ginagamit na pangguniguni.

Ito¶y kapakipakinabang at makabuluhan kapag hindi inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit. Lid poppers Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang ampetamina ay mahalaga sa medisina kapag ito¶y ginagamit ng wasto at ayon sa panggasiwa ng manggamot. Kapaki-pakinabang ang wastong gamit nito sa 15 . Derties 7. Bennies 6. maaaring makapagdulot ng kapinsalaan. Jolly beans 3. Ang labis na gumagamit nito ay karaniwang mga taong may ibat ibang gulang sa katayuan sa buhay. Uppers 9. Pep pills 10.AMPETAMINA Isa sa pangunahing uri ng gamot-pampasiglaang ampetamina. Footballs 8. Truck drivers 5. Speed 2. Eye openers 4. Ginagamit nila itong pampatatag ng katawan at isipan bagama¶t kapag labis ang gamit nito. Ang ampetamina ay kilala sa mga tawag na: 1.

nagdidiliryo at nagkakaroon ng guni-guni 4. Napipigilan ang pagiging sobrang aktibo lalung-lalo na sa mag bata 6. Nagiging magagalitin. Bilang gamot. Nakaramdam ng pagkabalisa. 1. nerbiyoso. Nkakaranas ng pamamanhid ng tiyan. 1.mga maysakit.di-pagkatulong pagkapagod at lungkot 2. Nakapagpapahina ng gana sa pagkain ng taong sobra sa timbang 2. Nababawasan ang pansamantalang di-mabuting pakiramdam gawa ng nakakabalisang karamdaman Di-Mabuting Epekto ng Ampetamina Ang masamang dulot ng ampetamina ay namamalas sa di-pangkaraniwang kasiglahan.kombulsyon. mapaghinala. ang ampetamina ay nagagamit ayon sa sumusunod. Nababawasan ang pagbabara ng hingahan 5. lalao pa¶t may pahintulot ng manggagamot. at koma 5. labis na pagkakabahala at kalituhan sa pag-iisip ng taong gumagamit nito nang labis. at marahas 3. Pabigla-bigla ng kilos COCAINE 16 . Lging naguguluhan. Nagpapagising sa mga taong maysakit upang maiwasan ang pangkaraniwang pagkakatulog 4. Nagdudulot ng kasiglahan sa mga taong malulungkutin at mapagurin 3.masalita.

Di-pagkatulog 5. Ang cocaine ay mapanganib na gamot. May kapinsalaan sa baga 7. Laging may baradong ilong 6. Nagkakaroon ngsakit sa isip 2. Mga Huling Epekto ng Pampasigla ng Cocaine 1. Magulo ang isip 8.Ang cocaine ay pampasigla gamot na galing sa dahon ng coca. kawalan ng pag-asa sa buhay. Ito ay dating ginagamit bilang pampapamanhid sa operasyon subalit bihira nang gamitin ito ngayon. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkakaroon ng hepatitis. May pagkabulol sa pagsasalita Shabu 17 . Pagkakamagalitin at labis na pag-alala 4. pagkakaroon ng guni-guni at pagsasagawa ng mga gawaing salungat sa wastong Gawain ng panlipunan. Ang pag-abuso sa paggamit nito ay ngpapabago na katauhan ng tao. Di-mapakali o balisa 3.

Mga Epekto ng Pampahina Nakakaapikto sa konsentrasyong pang-isipan at koordinasyong pangkatawan ng tao ang mga pampahina o pampakalma. heroina at iba pang mga pampakalma. mas masidhi ang epekto nito sa tao. mapanganib para sa taong nakainom ng pampahinang gamot ang pagmamaneho. langis ng hashish. Kapagnaghalo sa katawan ng tao ang iba¶t ibang uri ng mga pampahina (tulad ng pinagsamang alak at marihuwana). Nagiging depende sa gamot Mga Bawal na Pampahina Kabilang sa mga illegal na pampahina ang mga marihuwana. 18 . hashish. Malapitan sa aksidete katulad ng aksidente sa daan. Nakapagpapabagal ito sa pagtugon na tao sa mga hindi inaaasahang mga situwasyon. Epekto ng Shabu 1. Ang labis na paggamit nito ay karaniwan sa mga taong may iba¶t ibang gulang at katayuan sa buhay. Dahil dito. Dahilan ng kapinsalaan sa utk 2. pagkalunod at pagkahulog sa gusali 3.Ang shabu ay isa sa pangunahing uri ng pampasiglanng gamot na inaabuso at pinagmamalabisan ang paggamit.

Nagiging kinalabasan ang mga ganitong malalalang epekto dahil sa pakikigamit ng taong nalulong sa pampahinang mga gamot na nakikisalo o nakikigamit ng karayom ng hiringgilya. pagsusuka at pagduwal. at pagkamatay. at mga katulad na kasangkapan pang-iniksiyon ngpampahinang gamot. hindi tugmaang paggalaw o pagkilos. Kwalan ng memorya 2. pagkawala ng malay na dulot ng mabagal napaghina at bumagal na pintig ng puso. Di-makapag-isip 3. Malalang mga Epekto Dahil sa kaantasan ng pagkapuro o pagkadalisay ng mga pampahinang gamot. Hepatitis B.Kami ang mga pinakapogi ang mga taga caluag!!!hahah at mga quezon hahah mga bulok kau!! Malalakas na mga Epekto Kabilang sa mga malalakas na mga epekto ang pagsasalitang hindi malinaw o hindi maunawaan. Hepatitis C. at mga katulad na impeksiyon. nagkakaroon ng mga malalang mga epekto ito sa katawan ng tao. ng mismong hiringgilya. Nanghihina 19 . Mga Huling Epekto ng Panganib na Gamot 1. Kabilang sa mga malalang epekto at kumplekasyon ng mga pampahina ang pagkakaroon ng HIV o AIDS.

at pandamdamin. Kung may mga pandamdamin o ispirituwal na suliranin. makakatulong ang pagsangguni sa mga taong malapit sa nangangailangan at mapagkakatiwalaan tulad ng magulang. at ang paglahok sa mga kapaki-pakinabang na proyektong pangkabataan ang mga pamalit sa maling gamit ng gamot. kagihawaan sa sakit. pagsayaw. panlipunan. guidance councelor. okaibigang pari. Namamanhid ang katawan 5. Ang mga libangang pangkaisipan na makapag-alis ng kabagutan sa ilang kabataan ay ang pagbabasa at ang paglahok sa mga laro at palaisipan. bato at atay Ilang Pamalit sa Pag-aabuso at Maling Gamit ng Bawal na Gamot Ang pagkakaroon ng mga libangang pangkaisipan. pangkatawan.4. at higit na lakas ng katawan. pageehersisyo. Kapinsalaan sa utak. Kung ang hangad naman ay pangkatawang kasiyahan o kaluwagan. ang pakikilahok sa palakasan. at ang pagkain nang tama at timbang ang kasagutan. 20 . Maaari ring lumahok sa mga panlipunang paglilingkod tulad ng pagtulong sa mahihirap at matatanda na tutugon naman sa pagnanasang maging makabuluhansa gitna ng hinaharap na suliraning pangkapaligiran at panlipunan. guro. Pananakit ng katawan 6. Ang pagiging abala sa amg kapaki-pakinabang na mga Gawain ay makakatulong din.

Nagsisimula sa sarili ang pag-iwas sa pag-abuso ng gamot. 1. Kung talagang mabigat an gang kanyang suliranin. Panangutang Pansarili. hihingi siya ng tulong sa mga taong nakaalam at mapagkatiwalaan. Malaki ang tungkuling ginagampanan ng pamilya sa paglalayo sa mga kasapi nito sa mga ipinagbabawal na gamot. Mga Makatutulong sa Pag-iwas sa Pag-aabuso ng Gamot Ang pag-iwas sa mga suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot ay nangangailangan ng malawakang pakikiisa. kaisipan. pananatilihin niya ang kaayusan ng kanyang pangangatawan. Kailangan din niya ang tibay ng loob upang harapin ang mga suliranin sa ibang pamamaraan maliban sa paggamit ng gamot.Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga libangan at Gawain na makapglalayo sa kabataan sa mga ipinagbabawal na gamot. Dapat lang tandaan na. bagkus ito ay nakapagdudulot lamang ng malaking kapahamakan. Kailangan din ang pakikipag tulungan at pagtupad sa mga kautusang panlipunan. at kalusugan. Kailingang tulungan ng isang tao ang kanyang sarili at nang magkaroon siya ng paggalang at pagpapahalaga sa buhay at dignidad. Kung mayroon siyang sariling pagpapahalaga. kailanman. hindi nakapagdulot ng kalutasan sa anumang suliranin ang paggamit ng bawal na gamot. Pananagutan ng Pamilya. 2. Maramisa mga 21 . Masusumikap din siyang mabuti at mapaunlad ang kanyang sarili.

kailangan nilang maglaan ng panahon para sa mga anak. Gaano man sila kaabala sa paghahanapbuhay. ang guro at ang pangasiwaan ng paaralan dapat ding tumugon sa mga pangangailangan nng bawat mag-aaral tulad ng pagtugon ng mga magulang sa kanilang mga anak. 3. Ang pakikinig sa suliranin ng mga anak. Dapat pagsikapan ng magulang na makalikha ng pampamilyang kapaligiran na masigla. Makakatulong din ang pagganyak sa anak na tuklasin ang mga bagong larangan ng interes kahit kakaiba ito at pagkilala sa mga kaibigan nila. Dapat pagsikapin nng mga guro na makilala anng bawat mag-aaral at matamo ang pagtitiwala nito. Dapat ding panatilihing bukas ang pakikipagtalastasan ng mga kasapi sa isang pamilya. Ang guidance councelor ng paaralan ay 22 . at may mabuting pagtitinginana ang bawat kasapi nito. at at ang pagpuri sa mga kabutihang nagawa gaano man kaliit ay makatutulong sa pagbibigay ng pagtitiwala ng mga anak sa sarili. Pananagutan ng Pamilya.Dahil dito. Sinasabing ang guro ay ang paggalawag magulang ng mag-aaralnat ang paaralan ang kanilang pangalawang tahanan. matiwasay.kabataang nalululong sa bisyong ito ay galing sa wasak na pamilya o may mga magulang na walang panahon para sa mga anak. Ang pagpapatatagng pagpapahalagang moral at ispiritwal ay kailangan din lalo na sa oras ng mabigat na suliraning pampamilya.ang pagtanggap sa kakayahan ng bawat isa. Maaari ring bigyan ng magulang ng mga pananagutan ang bawat anak ayon sa gulang at gabayan sila sa pagharap sa buhay ng makatotohanan at walang pag-aalinlangan.

at pagpapanibagong ±buhay ng mga sagupa. Ang pagpapatupad sa DANGEROUS DRUG ACT of 1972 at ang pagsusuplong samga maykapangyarihan ng mga paglabag sa batas na ito ay makatutulong sa paglipol ng mga nanghihimok. Ang bawat pamayanan ay makakatulong sa pamamagitan ng pagbabalak at pagsasagawa ng mga programag pansibiko na kabibilangan ng mga kabataan. 23 . nagbebenta. Legal na katayuan ng bawal na gamot Ibinabatay ang legal na kalagayan ng mga bawal na gamot sa ilang mga kadahilanan.makakatulong din sa paglutas sa mga suliranin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsangguni. 4. Ang paglulunsad ng mga proyektong pangkatawan at pangkaisipan at ang paghimok sa mga mag-aaral na sumapi sa mga ito ay isa pang pang paraan upang malayo anng mga mag-aaral sa mga ipinagbabawal na gamot. at gumagamit ng mga bawal na gamot. Pananagutan ng Pamayanan. Dapat ding pagsikapang maipatupad ang pagpapatayo ng mga gusaling panlipunan upang magamit sa pagtuturo ng pag-iwas sa pag-abuso ng bawal na gamot at sa pagtulong sa paggamot. pagsubaybay. Sa legal na katayuan ng alak. Katulaad ito ng hinggil sa mga alak.

tanyag o MDMA).hindi ito tinuturing na bawal na gamot. Kabilang din sa mga ito ang anumang bagong natuklasang mga gamot at pinagkunan ng mga ito na hindi naman nakakagamot. o meth).heroina.(cocaine hydrochloride). at kokain. suliranin at. Marihuwana.subalit mayroong batas kaugnay ng pagbebenta nito sa mga menor-de-edad. Nariyan ang mga 24 . liserhikong gamma bilang paramethoxymphetamen(PMA).ice. bagkus ay nakapinsala ng tao. isyu na may kinalaman sa pag-aabuso ng gamot. Hindi pinaghintulutan ng batas ang pagbibili o pagbebenta ng alak sa mga taong may eded na may mababa sa 18 taong gulang. methamphetamenhydrochloride(mas shabu. ang ectasy (methylenedioxymethamphetamen trimethoxyampetamen(TMA). acid dietilamen o LSD). asidong dietilamino (lysergic hydroxybutyrate(GHB). langia ng resin ng marihuwana.resin ng marihuwana. tinatawag at itinituring na bawal na mga gamot ang mga sumusunod at kanilang mga kauri. Batay satalaan ngn BATAS REPUBLIKA biang 9164(Republic Act 9165)ng Pilipinas. opyo. Mga Probisyon ng Bartiburate Batas tungkol sa mga Gamot Pampatulog at mga Maraming ulit nang nailathala sa iba¶t ibang babasahin ang mga balita. morpina.

Ang pamahalaan ay naatasang mamahala at makipag-ugnayan sa iba¶t ibang ahensya na may kinalaman sa pag-aabuso at pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. o gumagamit ng anumang ipapnagbabawal na gamot tulad ng sa mga pot session. nag-aangkat. nagpupuslit. higiit sa lahat anng pamahalaan ay kinikilalang kumilos upang malutas ang suliranin. Ito ay nagpapairal ng mga gamot ng 1972 na unang kilala bilang Republic Act 6425. 25 . Mayroon ding tungkol sa mga nga-aalaga ng mga halamang maaaring gamitin sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. may kalubhaan ang pambansang suliranin tungkol sa pag-aabuso sa gamot sa Pilipinas kaya nararapat lamang na magtulong-tulong ang lahat ng umaabuso sa gamot at ang pamilya nito ang dapat mabahala sa pagkakaroon ng ganitong suliranin. Ang lahat ng mga pagkakasalang ito ay may karampatang parusa na napapaloob sa Batas sa Mapanganib na mga gamot ng 1972 (Dangerous Drugs Act 1972). ito ay kasalukuyang kilala bilang Presidential Decree 1691. Ayon sa Artikulong ³The Drug Problem Is Evereybody¶s Concern´ na inilatha sa magasing Philipppine Panorama noong Disyembre 7. mga samahang pansibiko at panrelihiyon.1986.at yaong nagpaparamio naghahanda ng pinaghalu-halung mga kimikal.ulat sa pahayagan tungkol sa mga taong nahuling nag-aalok o nagbibili (pusher) ng gamot. Maging ang pamayanan. Dahil sa ilang mga pagbabagong isinagawa. at .

PROBISYON Seksyon 14 PAGKAKASALA PARUSA nang Labag sa batas na pag. at libong piso. sa batas na Pagkabilanggo nang pamamahala. Seksyon 15 Labag pagbibili. habambuhay at multang dispensasyon. 26 . pamamahagi Seksyon 16 Pag-aari o paggamit nang Pagkabilanggo ang mula walang reseta o lisensya anim na taong at isang araw hanggang 12 taon at multang mula animna libo hanggang 12 libong piso. Seksyon 14-A Labag paggawa sa batas na Pagkabilanggo nang habambuhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso.Pagkabilanggo angkat habam- Buhay at multang mula 20 hanggang 30 libong piso. paghahatid. mula 20 hanggang 30 transportasyon.

anim na buwan at isang pag-aari at araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso. piso o sa grupo ng limang tao o higit pa 27 . Seksyon 19 Di-kailangang pagreresita Pagkabilanggo nang mula anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at multang mula anim na raan hanggang apat na libong piso at pagpapawalang bisa ng lisensya sa paggagamot.Seksyon 17 Hindi pagtatala ng mga Pagkabilanggo nang mula reseta. pinamili. pagdadala pinagbilhan. Seksyon 27 Pag-aari at paggamit ng Pagkabilanggo nang 12 gamot sa handaan. taonat multang 12 libong pansosyal na pagtitipon.

wiski gamit pang-idustriya sa pagkat ito ay ginagamit na sangkap sa mga pampaganda [cosmitics].mikrobyo [disinfectant]. paputok.losyon.atmga starch.mikrobyo ay may halong isopropyl alcohol. Ang alcohol na ginagamit na pampatay.ang alcohol ay sinasabing isa sa mga uri ng organic compound.ang ilang halimbawa nito ay ang serbesa [ beer ] . Ang alcohol ay mayroong ding gamit sa medisina bilang pampatay. asukal.Sa bigat ng parusang ipinapataw sa bawat pagkasalang gamot pampatamlay. ALKOHOL: URI AT GAMIT SA MEDISINA AT LIPUNAN Salarangan ng agham. at iba pang nakalalasong bagay na may methyl alchohol ng nagbubuhat naman sa kahoy.mahalaga ang gagawingpagpapasya ng isang kabataan hinggil sa pag-aabuso sa mga gamot pampatamlay sapagkat nasasalalay sa gagawing pagpapasya ang kanabukasang kanyang harapin. pabango. Ito ay tinuturing din na may gamit pangkomersyal sa mga bagay na tulad ng pintura. Pankaraniwang sa mga organic compound ang ethyl alchoholna nagmumula sa pagkakahalo ng lebadura [yeast].alak.barnis [varnish]. Ang pag-inom ng mga inuming may alcohol ay nakawilihan at nakagawian na mula pa ng panahon ni noah.at siyampu. kaugnay ng pag-aabuso sa bukod pa sa masamang epekto sa kalusugan.mahalagang pagisipan at timbangin kung may katuturan ang mabilanggong mahabang panahon at magmulta ng malaking halaga dahil sa paggamit ng gamot.sinasabi sa Biblia na si Noah ay nagtanim ng mga puno na 28 .

heroina[heroin]. MGA HINIHIGPITAN AT IPINAGBABAWAL NA MGA GAMOT AT ANG PROBISYON NG BATAS KAUGNAY NITO Dalawang pangkat ng mapanganib na gamot ang tinutukoy sa batas.shabu.veronal. Nang si Noah ay kumain ng bunga ng puno. Ito ang ipinagbabawal na mga gamot [prohibited drugs] at ang kontrolado o hinihigpitang mga gamot [regulated drugs]. Dahilan sa panganib na dulot ng mga gamot na inaabuso sa tao at lipunan. morpina[morphine]. ang pamahalaan ay nagtakda ng batas kaugnay sa dalawang pangkat ng gamot. Kabilangsa pangkat ng kontroladong mga gamot ang mga bartiburate tulad ng Lumial. at iba pang pampasiglang gamot [stimulant] tulad ng cocaine. alpha at beta eucaine.namumunga ng prutas na ginagawang alak. codeine. 29 .Quaalude.kasama at seconal rin at ditto mga hypnotic angmga tulad ng madrax. at mescaline.at tulad ng ampetamina Benzedrine. at preludin. Sa pangkat na ipinagbabawl na mga gamot kabilang ang iba¶t ibang narkotiko tulad ng opyo[opium].methedrine.gayundin ang mga gamot pangguniguni[hallucinogen] tulad ng marihuwana .Dexedrine. siya ay nalasing [Gen.lysergic acid diethylamide[ LSD]. fadormis. 9:20-21].

000 kasayahan Nabigong reseta.12 Seksyon16 taong multang PISO Paggamit g pinagbabawal 12 taon pagkakulong at Seksyon 27 na gamot sa handaan o multang p12. paghahatid pagtatala pagbili ng 6na buwan 1 araw-4 na Seksyo 17 at taong pagkabilanggo at pagkakulong at reseta o lisensya P6.000-P30.000 walang 6 na taon at 1 araw.000 multang P600-P4.ng probisyon na Seksyo 14-A pagkabilanggo at multang P20.000 Piso 30 .000-P12.PARA SA MGA GAMOT NA NAKOKONTROL (REGULATED DRUGS) Mga gawaing labag sa Mga kaparusahan batas Ilegal na pag-angkat Ilegal na paggawa Multa na P20.000 Habambuhay Seksyon 14 Blg. Habambuhay na Seksyon 15 pagsasakay at paghahatid pagkabilanggo at multang at pamamahagi Paggamit nang P20.000-P30.000-P30.000 Ilegal na pagbebenta.

Habambuhay at na pagka.000 piso Ilegal na pagsasagawa.Di-naayon na pagbibigyan 4 ng reseta na taong 8 1 araw Seksyon 18 taong hanggang pagkakulong multang at may P400 hanggang P8.Seksyon 3 BLG.000.P30.Seksyon 4 multang paghahatid. pamamahagi at bilinggo pagsakay P20.000 Piso 31 .000 piso at pagwawalang-bisa ng lisensya PARA SA MGA IPINAGBABAWAL NA GAMOT (PROHIBITED DRUGs) MGA GAWAING LABAG MGA KAPARUSAHAN SA BATAS Ilegal na pag-aangkat Habambuhay na pagka. NG PROBINSYON kulong at multang P20.000 piso Pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakulong at Seksyon 18 multang P600-P4.000P30.

000 0 P30.000 o kasiyahan 32 .Pagpapanatili sa pagkalinga sa isang gumagamit ng bawal na gamot 12 taon at 20 1 araw Seksyon 5 taong may hanggang pagkakulong multang piso at P12.000- P12.000 mga kasayahan o sa mga barkada Ilegal na pagmamay-ari o 6 taonat 1 araw hanggang Seksyon 8 paggamit ng marijuana 12 taong pagkakulong at may multang P6.000 Pag-aari o paggamit ng 20 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ipinagbabawal na gamot sa may multang P20.000-P20.Seksyon 8 multang may P20.000 Ilegal na paggawa Habambuhay kulong at na pagka.000 piso Pagmamay-ari o paggamit 12 taong pagkakakulong at Seksyon 27 ng marijuana sa mga party may multang P12.

kaparusahan ang ipapataw Pagkakulong sa pagtatala 1 taon at 1 araw-6 na taong Seksyong 10 ng reseta. pagmamay-ari at multang P1.Pagtatanim o paglilinang na 15 taon at 1 araw Seksyon 7 pinagmumulan ng ipinag. pagbebenta.000P12. pagkakulong at may pagbibili.000 pagkumpiska ng lupain o Seksyon 9 parte ng lugar.000 at paghatid pagbawi ng lisensya sa pagsasanay Di-makabuluhang pagbibigay ng reseta 4 na taong pagkakakulong Seksyon 12 hanggang 1 araw-12 taon at may multang P4.000-P30.000-P6. kung ang lupa ay pag-aari mabigat ng na gobyerno.000 33 .hanggang habambuhay na babawal na gamot pagkakakulong multang at may P14.000. lisensya Ilegal na pagmamay-ari ng 6 na buwan at 1 araw Seksyon 13 mga gamit katulad ng pipa hanggang para sa opium. pagkakulong 4 na at taong may pagbawi ng multang P600-P4.

Mas naisin n gating pamahalaan na magamot ang mga ito kaysa mabigyan ng kaparusahan. Ang mga kabataang may edad na 18 ay tinutulungan magbago sa pamamagitan ng pagsumiti sa kanilang sarili sa gamutan at pagtalaga sa rehabilitation center. Ang batas ay maunawain lalung-lalo na sa mga kabataan na nalululong sa paggamit ng gamot. (DARE) Ang ahensiyang ito ay nagbibigay ng gamutan at pagbabagong ±buhay sa mga kabataan na naging depende at umabuso sa paggamit ng droga lalung ±lalo na doon sa mga humahantong sa pagkakaroon ng kaguluhan sa kilos. Quizon City DARE-ILAW (NGO) Fort Bonifacio Makati. INC. DRUG ABUSE RESEARCH FOUNDITION. DARE-SILAHI (NGO) #15 Fabian dela Rosa St. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakulong at pagpataw ng kaparusahan ay inililihim upang mabigyan siya ng pagkakataong mabagong muli ang kanilang buhay.ANG MGA AHENSIYANG GUMAGAMOT AT NAGBIBIGAY ±BUHAY SA MGA GUMAGAMIT NG INAABUSONG GAMOT Mayroong tayong mga ahensiya na nangangasiwa sa pagbabagong-buhay ng mga taong nagmamalabis sa paggamit ng gamot. Metro Manila 34 . . Xavierville.binibigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang kanilang buhay.

D. (PFD).NSW.PDF). 3.H. Ito rin ay mga mamamayan tungkol sa maling epekto ng gamot . 35 .C. (1939). Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. Wiki.answers. Gov. A New Encyclopedia of Medical Knowledge. Kagawaran ng Edukasyon at Pasasanay (pilipinas) at Pondong Pansupurta ng Komunidad (Community Support Fund). ³Drug habits´. NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION TREATMENT AND REHABILITATION CENTER gamot. Pahina 251. gov. Haelth. Anu-ano ang mga Ipinagbabawal na Gamot? tl. INC. Wise & Company (New York). Tumutulong din ito sa pagbibigay-tatag sa mga gumagamit ng gamot. (NFPI) O ANG TAHANAN TREATMENT REHABILITION CENTER nagtataguyod ng mga seminarat lecture sa iba¶t ibang bahagi ng pamayanan upang magbigay-kaalaman sa Ang samahang ito ay nangangsiwa sa pagtataguyod ng mga Outreach Program. (patnugot) . au 4.NARCOTIC FOUNDATION OF THE PHILIPPINES. Isang praymer tungkol sa comprehensive Dangerous Drug Act (Republik Act 9165) ng 2002. ph.The Modern Home Physician. MGA SANGGUNIAN 1. Pahina 5 (pahina 6 sa pagpapahinang pang. Ph. Robinson.M.WM.com 2. mga kaso sa korte na may kaugnayan sa drug pushers at addicts. Victor.

Health.org. pag-inom. Gov. NSW. at pinamamahalang mga sangkap. pamimigay. Seattle Public Schools SeattleSchool. Anamaego. Gov. Agosto 2008. ng mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan o bilang bahagi ng pananagutan ng Magaaral. PhP 36 . Org / index.PANLABAS NA MGA KAWING Isang Praymer Tungkol sa comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Multiply. y Pagkalulong sa Ipinagbabawal na Gamot. paggamit. alcohol.au y Pabatid mga kautusan at kapatawang mga parusa ukol sa hindi makatarungang pagkakaroon. Com y http.// Fil. ph y Impormation Tungkol sa mga Bawal na Gamot para sa mga Magulang. at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Wikipilipinas.

Eriksen et al. Kalusugan at Musika III. Ediyon 2000 y Robert C. p. 6. FNB EDUCATIONAL INC. Pasig Metro Manila. 1999 y A Primer. Vol. I. Kalusugan at Musika IV. 33... Edukasyong Pangkatawan. 1997 y Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya.. Sacdalan. Sri Lanka Fe. Kolodny. I. St. Ramatlana. Edukasyong Pangkatawan. N. T. Answers that Work. 280-281. Brown and Company. DECS.77. 193-194. Deep.A. Helen. Drugs Demystified. Ediyon 1997 y Impact of Science on Society: Man¶s Addiction and How to Deal With Them Volume 34.R Calubayan. Physical Education Health and Music II. How to Survive Your Adolescent¶s Adolescence. Adriano. 1984.E.BIBLIYOGRAFI BOOKS y Remedios Nalundasan Abijan. Augustine Publication Inc. p. Avino at R. UNESCO Press. 168. Drug Abuse and You R. Cruz at Dr. G. Edukasyong Pangkatawan. Watchtower bible and tract Society of New York Inc. MAGAZINES/PAMPHLETS/JOURNALS y The Dangerous Drugs Act of 1972 y What you should Know About Drugs.. February-March 1989 y Health and Home VIII (compilation from August to November) y A Primer of Parent How Can You Tell of Your Child Is Into drugs 37 . y Are. pp. Paris 1975 SOURCE BOOKS/HANDBOOKS y Questions Young People Ask. at Musika III.A No. Bratter at C. pp. No. DR. Kalusugan. Alcohol and Drugs Perspective: Prevention and Control Asia Pacific Region. 97. The Facts About Drugs and Alcohol y Nowlis. Ediyon 2000 y Guineveve I. R.95. 6425 as amended y Handbook and Resource Guide on the Intensified School-Based Community Oriented Drug Abuse Prevention and Control Program. y Resource Book for drug Abuse Education (Second Edition) National Clearing House for Drug Abuse Information.An Information Kit for a Drug-free Philippines y Adolescent Counselor. Kolondy.R Calubayan. A.I Sacdalan at R.L.J. No. p. Mark. 1984 y Celia T. Kagarawan ng Edukasyon at Sports. Miranda.B. p. 1989 y Source Book on Drug Education. 1988 y Gold.C. FNB EDUCATIONAL INC. Inc. Book Media Press.

EDITORYAL .docstoc. ikalawang talata.xanga.com y http://www.gov. Monday.com.com/docs/8080035/RA-9165-Comprehensive-Dangerous-Drugs-Act 38 . -Miyerkules .WEBSITES y denzy-dane.Iligtas ang mga estudyanteng lulong sa bawal na droga (Pilipino Star Ngayon) Updated January 23. Estialbo. 08 September 2008 y Web address: dxupfm. Host -Lenyrose Bajar Sunio) y http://www. (November 11 2009..com/drug+test y http://www..org y Urbandictionary.thefreedictionary.i.pdf y http://encyclopedia.philstar./epekto-ng-bawal-na-gamot/.ph/cat_pubsafety/drugst.M) sa segment na ³Nakaka´. Mga Suliranin ng Bansa: Paano ka mawawala?. 2009 12:00 AM y Wikipedia.ph/blogs/dxupfm/2009/.Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang ³Buhay ±buhay sa DXUP´ (7:00-8:00 A.aspx?articleid=434030.com/article. ni Dane Anderson P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful