Behetasyon ng Asya

Vegetation Cover
yTumutukoy sa iba·t ibang uri

ng pananim na nakabalot sa lupain ng daigdig. Ito ang piakahayag na buga g klima sa iba·t ibang bahagi nbg daigdig.

Ang vegetation cover ay ipinahihiwatig sa dalawang bagay«..
y Naayon sa uri ng klimang nararanasan sa

isang lupain ang nabubuhay na pananim dito. y Ang pattern ng behetasyon sa hilagang hating globo ay katumbas g behetasyon sa timog hating globo, maliban sa mga bahaging walang lupain.

Tundra
y Buhat sa salitang Ruso na ag ibig sabihin ay

´Marshy plainsµ. y Ang mga pook na ito ay karaniwang napakalamig at mayelo na nababalutan lamang ng lumot o lichen. y Tinutubuan ng mga pinakamabagal na lumagong halaman. y Ang reindeer ay karaniwang hayop na makikita rito.

Taiga
y Buhat sa salitang Ruso na

nangangahulugan ng ´Pamayanang Kagubatanµ y Binubuo ng kagubatang coniferous. y Ang conifer ay punong may dahong tila karayom na nabubuhay lamang sa mga rehiyong napakalamig.

Grassland o Steppe
y Ang steppe ay isang uri ng damuhang

nakakatagal sa mga lupaing temperate. y Uri ng behetasyon kung saan mga halamang ´Herbaceousµ ang nabubuhay. y Ang halamang herbaceous ay nagtataglay ng dahon at tangkay na namamatay matapos nag panahon ng pagtubo at muling nabubuhay mula sa butong pinagmulan nito.

Disyerto
y Matitinik at mabababang palumpon ng

mga halaman ang bumubuo sa ganitong behetasyon. y Ang dahon ng mga halamang ito may mga tinik panlaban sa mga hayop na gumagala sa pook.

Tropical Rainforest
y Likas sa ganitong uri ng lupain ang mga

punong ´deciduousµ. y May 3 uri ng mga puno ang nabubuhay dito. -punong umaabot sa 100 hanggang 120 ft. -punong umaabot sa 80 ft. -punong umaabot sa 60 ft. ‡ Matatagpuan din sa behetasyon na ito ang mga airplants.

yAng klima ang nagtatakda ng mga

pangunahing pananim sa isang lupain.(produksyon ng palay) ySa mga lupaing maigsi ang tagtuyot, ang mga Asyano ay nakapagtatanim ng buong taon. Sa pagdating ng masaganang ulan, sila ay nakapagtatanim ng 2 beses sa isang taon.

yTinitustusan din ng klima ang sapat na

damuhan ang mabato, matalampas at mabundoknaTibet,Mongolia at Nepal. yAng klima ay nagdudulot din ng pinsala sa buhay at ari-arian ng mga Asyano.(bagyo at kawalan ng ulan) yNaiimpluwensyahan din ng klima ang paninirahang Asyano.