1

Kabanata I Ang Suliranin at Kaligiran nito Introduksyon Ang pananaliksik na ito ay nakapukos sa mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan sa Benigno Aquino Jr. High School ( Bagong Silang, Caloocan City). Ang mga mananaliksik ay pinili ang paksa na ito upang malaman ang mga posibleng dulot ng maagang kaalamang ito sa iba’t-ibang aspeto (pisikal,mental,atbp.) at sa pag-aaral,kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Sa kasalukuyang panahon, marami nang mga kabataang napapariwara bilang isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Ang iba ay kinokonsidera nila ito na parang isang simpleng bagay na maaaring gawin sa anumang oras. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipagtalik? Ayon sa biolohikal na kahulugan, ang pakikipagtalik ay isang paraan ng isang babae at isang lalaki upang makabuo ng kanilang magiging supling sa pamamagitan ng kanilang maselang bahagi ng katawan. At ayon naman sa bibliya, ginamit ang salitang nakilala, kung kaya’t ang pagtatalik ay ang pagkilala ng lalaki sa kanyang asawa, gayon din ng babae sa kanyang esposo.Ito rin ay isang gawain na dapat ay

2

ginagawa lamang ng dalawang taong natamo na ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay masasabi na sagrado. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan ng isang mag-asawa lamang. Hindi ito dapat ginagawa ng mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad. Ngunit, kadalasan may mga kabataan pa rin na pumapasok sa ganitong gawain dahil sa hindi tamang paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik. Ang kaalaman ito ng mga kabataan ay mahalagang malaman para maiwasan ito. Ang maagang pagbubuntis ay napapanahon ngayon. At ang papel na ito ay makatutulong upang masugpuan ang dumaraming bilang ng mga kabataang napapasali sa gawaing pakikipagtalik. Ito rin ang gigising sa isipan ng mga kabataan sa kadahilanan ng dumarami nang bilang ng mga kabataang naliligaw sa landas. Minsan alam nila na naliligaw na sila ng landas, at minsan naman ay wala silang kamalay-malay dahil na rin sa dulot ng kanilang kapaligiran. Matagal na isyu na ang maagang pagbubuntis na siyang isang dulot ng maling paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik, at habang tumatagal, lalo itong lumalala, kung saan siyang nagging dahilan ng pagpili ng paksang ito upang mapag-aralang mabuti.

3

Layunin ng Pag-aaral Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay para malaman at maintindihan ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Ang tiyakang layunin ng pag-aaral na ito ay: 1. Upang malaman ang maaaring epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Upang malaman kung anu-ano ang mga posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Upang malaman kung anu-ano ang mga epekto nito sa mga aspetong pisikal, mental, emosyonal, espiritwal at sosyal. 4. Upang malaman kung anu-ano ang mga pinagmulan ng maagang kaalaman sa pagkikipagtalik ng mga kabataan at, 5. Upang gisingin ang mga kabataan sa mga katotohanang nakapalibot sa kanilang kapaligiran nang lalong maiwasan ang sitwasyon gaya ng maagang pagbubuntis. 6. Upang mabigyan o magkaroon ng rekomendasyon sa maaring negatibong epekto nito sa buhay ng mga kabataan.

4 .

5 Pagpapahayag ng Suliranin Ang inilalahad sa pananaliksik na ito ay epekto ng maagang pagkamulat sa isipan ng mga kabataan sa salita at gawaing pakikipagtalik. Nalalagay dito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan: 1. Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspetong: 2.4 1.1 1.2 1.2 Emosyunal Mental . Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.5 Pangalan (opsyunal) Edad Kasarian Relihiyon Estadong Panlipunan 2.1 2. High School para sa mga kabataang edad labing isa hanggang labing siyam na taong gulang (11-19). Ito ay isinagawa sa paaralang Benigno Aquino Jr.3 1.

3 Espiritwal .6 2.

Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4.2 3.3 Barkada Kapaligiran Kagamitang Pangpornograpiya 4.1 4.7 2. Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.3 Maagang Pakikipagtalik Maagang Pagbubuntis Pagkasira ng Kinabukasan .2 4.1 3.1 Sosyal 3.

ito ay upang maiwasan ang lumalalang bilang ng panggagahasa at iba pang krimeng kaugnay nito at isa pa ay upang maipaabot sa pamahalaan ang mga posibleng sanhi nito at maiwasan ang problema ng komunidad hinggil dito. ito ay binuo upang magabayan pa ng husto ang kanilang mga anak at mapigilan ang maagang pag-aasawa gayun din ang pagbubuntis.8 Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay mayroong nais ipaabot para sa mga estudyante. mga guro at tagapayo. Sa mga magulang naman. ito ay upang makagawa ng isang programa o aktibidad ukol sa isyung ito at mahikayat ang mga kabataan sa mga bagay na kapaki-pakinabang bukod sa pagtatalik. . Samantalang sa mismong lipunan naman. Sa mga estudyante. ang pag aaral na ito ay ginawa upang maimulat ang kanilang isipan sa ganitong isyu upang maiwasan ang maaring masamang dulot nito. Sa mga guro’t tagapayo naman. mga magulang. lipunan at pati na rin mismo sa mga mananaliksik.

Bagong Silang. kasarian. mental. High School. at kung anu-ano ang maaring maging aksyon ng mga nakatatanda upang ang kaalamang iyon ng mga kabataan ay hindi maghatid sa maling landas. Saklaw nito ang demograpik propayl ng mga estudyante ayon sa edad. relihiyon at estadong panlipunan. upang makapagbigay ng magandang solusyon ukol sa isyu na ito at makapagbigay ng kaalaman sa sino mang makababasa nito. emosyunal. sosyal at espiritwal na aspeto ng mga kabataan sa nasabing paaralan. Ang pagaaral na ito ay umiikot sa edad mula labing isa(11) hanggang labing siyam(19) na taong gulang.9 At syempre. para na rin sa mga mananaliksik. At ang iba pang posibleng magdulot ng problema ng kabataan at iba pang hindi nabanggit sa pananaliksik ay hindi na sakop ng pag-aaral na ito. . Lungsod ng Caloocan. Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa maagang kaalaman at pagkamulat ng isipan ng mga kabataan sa paaralang Benigno Aquino Jr. Ang kadalasang hanguan ng kaalamang ito na posibleng makaapekto sa pisikal.

World Health Organization STD.Acquired Immune Defieciency Syndrome Premarital Sex – mga menor de edad na maagang nakikipagtalik Live-in – ang pagsasama ng dalawang tao na hindi pa ntatanggap ang sakramento ng kasal Aborsyon – pagpapatangal ng nabuong sangol sa sinapupunan ng ina Menarche – unang buwanang dalaw ng isang babae Teenage pregnanacy – ito ang maagang pagbubuntis ng isang dalaga Sarbey – isang paraan ng pangangalap ng mga datos.Sexually Transmitted Disease AIDS. maaari itong painterview o sa pamamaraan ng paggamit ng kwestyuneyr .10 Depinisyon ng Terminolohiya WHO.

11 Conceptual Paradigm Inp ut Prose so Outp ut Assessment Pagpapahayag ng Suliranin 1. Karaniwang hanguan ng kaalaman na ito. Demograpik propayl ng mga kabataan. Paggamit ng sample sarbey kwestyoneyr at Likert scale chart. Output Kaalaman sa mga maaaring dulot ng kaalaman ng mga kabataan sa pagtatalik. 2. At mga posibleng rekomendasyon hinggil ditto. Karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’tibang aspeto. Posibleng dulot ng kaalamang ito. 4. . 3.

kasarian. Ito ay isinagawa sa mga piling estudyante mula una hanggang ikaapat na antas sa Benigno Aquino Jr. Kung saan ang input ay napapalooban ng pagpapahayag ng suliranin. Theoretical Framework Ang pinagmulan ng pananaliksik na ito ay base sa kagustuhang malaman ng mga mananaliksik ang mga maaring dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. Ang mga mananaliksik ay gumawa ng kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mithiin. High school. tulad ng nasabi kanina. .12 Conceptual Framework Ang pagbuo ng pananaliksik ay gagamitan ng mga gabay na tinatawag na input. Sa proseso naman. at iyon ay para malaman ang dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pagkikipagtalik. at sa output naman naipapahayag ang mga rekomendasyong binigay ng mga mananaliksik. Dito napapaloob ang edad. relihiyon. at estadong panlipunan ng mga kabataang respondente. proseso at output. napapaloob ang mga instrumentong ginamit sa pag-aaral. pati na rin ang mga katanungan na makakatulong sa pagsasagawa ng pananliksik na ito.

13 Sa paggawa ng pag-aaral. kung paano ito makakaapekto sa aspetong emosyunal. Ang resulta ng aming pag-aaral at pagsasalikisik ay dapat maipakita ang mga mahahalagang impormasyon ng posibleng dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey para makakuha ng mga mapanghahawakang impormasyon na naglalaman ng mga maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik. mental. kung ano ang nagiging karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan at para malaman ang mga posibleng solusyon upang sila ay makaiwas dito. mental . walang mahalagang epekto sa emosyonal. Hypotheses Ayon sa pag-aaral.espiritwal at sosyal. espiritwal at sosyal na aspeto ng mga kabataang maagang namulat sa kaalaman nila sa pakikipagtalik. .

. maari kaming makapagbigay ng kaunting kaalaman at impormasyon para sa kabataang nag-aaral sa Benigno Aquino Jr. Maaari ring makatulong itong pananaliksik na ito sa paggabay sa paggamit ng kanilang kaalaman para gawin ang tama. High School sa edad na labing isa hanggang labing siyam (11-19) upang makapagmulat at maaaring makapagbago sa kanilang maling pananaw at pagkakaintindi sa maaga nilang kaalaman tungkol sa pagkikipagtalik.14 Assumptions Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito.

Ang terminolohiyang ito. na nabubuntis. may legal na depinisyon kung saan ang isang babae ay sinasabing “maagang nagbubuntis” kung siya ay nabuntis bago sumapit ang kanyang ika-labinwalong kaarawan.15 KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Dayuhan na pag-aaral Ang dayuhang pag-aaral na ito ay nagsasaad ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan gaya ng maagang pagpasok sa pakikipagtalik. ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. . pagtigil sa pag-aaral. na nagkaka-iba-iba sa iba’t-ibang parte ng mundo. pagkasira ng kinabukasan at iba pa: Ayon sa Wikipedia Encyclopedia. maagang pagbubuntis. sa araw-araw na pananalita ay nagpapatungkol sa isang babae na wala pa sa legal na edad. Samantala. Sa Britanya naman.

at ang hirap ng buhay ng mga anak ng mga dalagang ina. nagawa niyang alamin ang mga impormasyon na sumusuporta sa “teenage pregnancy” bilang isang isyung sosyal sa mga mayayamang bansa. Sa ibang mga bansa at kultura.16 Ayon pa rin sa Wikipedia. kahirapan. pero ito ay nag iiba-iba parin ayon sa etnisidad at timbang ng isang babae. hindi pa rin dapat isawalang bahala ang iba pang mga salik na umaambag sa pagbubuntis ng isang dalaga.” . Kadalasan sa mga mayayamang bansa. ang average na edad ng “menarche” (unang buwanang dalaw/regla) sa Estados Unidos ay 12. ang teenage pregnancy ay saklaw ng kasal at hindi nagdadala ng “social stigma. nagkaroon ng mga pag-aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Sa isang pananaliksik ni Robertson et. Ito ay ang mga sumusunod: mababang lebel ng pinag-aralan.” Sa kasalukuyan. ang “teenage pregnancy” ay nagdadala ng “social stigma” o ang kahihiyan sa lipunan sa karamihan ng mga komunidad at kultura. at ang unang obyulasyon ay nanatiling hindi regular hanggang ilang buwan matapos ang “menarche. ang average na edad ng menarche ay patuloy na bumababa. al. At kahit na ang maagang pagkakaroon ng kakayahan na manganak ng isang babae ay isang dahilan ng maagang pagbubuntis. Sa mga dahilang ito.5 taong gulang. partikular sa mga hindi pa gaanong masaganang mga bansa.

17 May isang pag-aaral na ginawa ng Kaiser Family Foundation. . Ayon pa rin sa naturang pag-aaral. 33% ng mga kabataang aktibo sa aspetong sekswal ang nagsabing sila ay “nasa isang relasyon na kung saan sila at ang kanyang karelasyon ay gumagawa ng mga sekswal na gawain”. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. at 24% ang “gumawa ng gawain na sekswal na hindi naman nila talaga gustong gawin”. ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. gumawa sila ng sarbey tungkol sa sekswal na gawain ng mga kabataan na kung saan 29% ng mga teenager ang nagsabing nahihikayat sila na makipagtalik. sinabi na ang maagang pag-aasawa at ang mga tradisyunal na “gender roles” o ang bahaging ginagampanan ng kasarian sa isang tao ay kabilang sa mga importanteng salik na nakakaapekto sa dami ng mga babaeng maagang nagbubuntis. At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pag-aasawa.

isang doctor at manunulat tungkol sa sekswalidad. kumpara sa mga anak ng mga mas nakatatandang mga ina. at iba pa. hindi pagkain sa tamang oras. Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina.” Ayon sa American Academy of Family Physicians and Obstetricians. at kadalasang nagpapakonsulta lamang sa mga huling buwan na ng pagbubuntis. .18 Ayon kay Leonard Sax. kasali na ang mga ginagawang pagpapapayat sa pamamagitan ng pagdidyeta. Mayroong mga pananaliksik na nagsasabing ang mga dalaga na nagdadalang-tao ay karamihang hindi nakakatanggap ng “prenatal care” o ang karampatang pagaalaga bago manganak. Marami sa mga nagbubuntis na dalaga ay mas may posibilidad na makaranas ng mga “nutritional deficiencies” o kakulangan sa kalusugan dahil sa pagkain ng hindi sapat o hindi masusustansyang mga pagkain na karaniwan sa mga kabataang ito. ang “maternal” at “prenatal” na kalusugan ay nararapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa mga dalagang nagdadalang-tao. ang mga kadalagahan ay kadalasang lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay “nakakatanggal ng hiya at sakit. Ang Guttmacher Institute ay nagbigay ng ulat na 1/3 ng mga nagbubuntis na dalaga ay hindi sapat ang tinatanggap na “prenatal care” at ang kanilang mga anak ay ang madalas na dumaranas ng iba’t ibang mga sakit.

Ayon pa rin sa WHO. napag-alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis. ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral. Gayon paman. Ang “maternal mortality rate” na ito ay tinatayang mas mataas ng limang beses sa mga babae edad 10-14 kumpara sa mga edad 20 pataas. lalo na sa hayskul.000 mga dalaga sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa kada taon.19 Ang hindi sapat na nutrisyon habang nagdadalang tao ay isa pang mas malaking problema sa mga nagbubuntis na kabataan sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa. Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsabing ang kababaihan na nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 1012% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary na edukasyon 14-29% mas . Ang mga komplikasyon sa pagbubuntis ay nagreresulta sa pagkamatay ng estimadong 70. at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral. Ang World Health Organization (WHO) ay nagsabing tinatayang doble ang tsansa ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis sa mga babaeng edad 15-19 kumpara sa mga babaeng edad 20-24.

Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. at pati na rin sa kanyang pagkatao. Ang kahihiyang ito ay maaring makaapekto sa pakiramdam o tingin ng isang batang ina tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagiging ina. 60% ng mga batang ina ay wala nang lalakeng kapares sa oras na isilang nila ang kanilang anak. . Ang mga batang ina ay maari ring makaranas ng paglayo sa sarili (alienation) mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa katunayan. Sa karagdagan. ang maagang pagbubuntis ay may kaakibat na “social stigma”. Ang mga negatibong pananaw (negative attitudes) na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili.20 kadalasan sa mga babaeng naghintay magbuntis hanggang sa edad na 30. ang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga problema sa isang batang relasyon. Sa kasamaang palad.

Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasang nagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. Ang pagkakaroon ng kapansanan sa paglaki na maaaring sa pagiisip at mga kaibahan sa pagu-ugali ay mas mataas sa mga batang isinilang ng mga batang ina. pakikipag-usap. at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya. Ang mga anak na babae ng mga batang ina ay malaki ang posibilidad na maging batang ina rin sa kanyang paglaki. Ayon sa Kaiser Family Foundation. Isang pag-aaral ang nagmungkahi na ito ay dahil sa kadahilanang ang mga batang ina ay paminsan-minsan lamang ginigising ang pakiramdam (iniistimulate) ng kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng paghawak. mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa. .21 Kung ang maagang pagbubuntis ay mayroong masasamang epekto sa nagdadalang tao. mayroon din itong masasamang epekto sa sanggol. Marami sa kanila ay tipikal lamang. pagngiti. at ang pagiging maselan sa pagkilala ng nga pangangailangan ng kanyang sanggol. Nakita sa karamihan ng mga anak ng mga batang ina ang hindi gaanong magandang pagganap sa paaralan. ang masamang epekto ng pagiging batang ina ay makikita o mapapansin sa paglaki ng sanggol.

Nananaliksik sa Adelaide University ay nagtanong sa apat na grupo ng mga babaeng mag-aaral mula sa tsina at Malaysia tungkol sa kanilang mga kaalaman at ugali sa sex. Sinasabi ng stock na malinaw na may kakulangan ng sekswal na pang-edukasyon sa mga mag-aaral. at ang tulong na ito ay magagamitna sa kanila”. hinihingkayat sa lahat na gamitin ang kaalaman sa pakikipagtalik sa mabuti upang hindi makaranas ng mga dulot nito gaya ng nabanggit. Panipi galing sa ABC online.22 Sa pangkabuuan. sabing pag-aaral ng sumusunod na mga istatistika na nagpapahiwatig sa isa sa tatlong abortions sa isang ospital sa Australian city of Aldelaide ay ginanap sa mga mag-aaral mga mula sa ibang bansa. Dayuhan na Pag-aaral Melbourne. . Australia Mayroong isang alarmang kakulangan sa sekswal na kaalaman sa mga internasyonal na mga mag-aaral sa Australya. “Sila ay hindi ganap na maunawaan ang papel na ginagampanan ng pangkalahatang mga propesyunal sa Australia. Kapwa-imbestigador ng pag-aaral sa stocks Nigel sinabi sa Radio australia’s Connect Asia ang ideya sa pagpunta sa isang doctor para sa tulong at payo ay hindi kailanman naganap sa kanila. Ang pananaliksik na natagpuan ay. ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng maliit na ideya tungkol sa kung saan makakakuha ng tulong at payo.

kilos at kalusugan at mga papel ng babae at lalaki sa usaping ito. Laman nito’y mga tanong ukol sa sex edukasyon. kahit na sila ay kulang ng kaalaman upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga hindi gustong pagbubuntis. pagpapahalaga ukol sa sex. pananaw. Local na Pag-aaral Naglabas kelan lang ang isang katolikong organisasyon ng patalastas. Tinatanong ang mga mambabasa kung sumasang-ayon sila na bigyan ang mga bata ng sex education mula grade 5 hanggang high school.teenager ng karapatan nilang magkaroon ng nakasisiya at ligtas na sekswal na buhay? .23 Ang mga mag-aaral ay mas malamang na maging “sexually active” sa Australia. Payag din ba sila na ang Population Commission ang magturo ukol sa mga paniniwala. sekswal na identidad. Meron ding tanong kung payag na turuan ang ating mga anak ng pagkakaiba ng totoo at ‘di totoong mga palagay at kaalaman ukol sa sekswalidad. Nakalista rin ang tanong na: Payag ka bang matuto ang mga bata mula edad 10 hanggang pagka.

Sa madaling salita ang patalastas ay sadyang pag-atake sa kontrobersyal na batas na mainit pa ring pinagtatalunan. nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. Mariing pinahayag ng organisasyon ang posisyon nilang huwag hayaan ang estadong hubugin ang moralidad at etikal na pagpapahalaga ng ating mga bata ukol sa sensitibong usapin ng sekswalidad. Hindi sila naniniwalang kailangan ito ng mga bata. Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon? Sa dulo ng patalastas.24 Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon?Sa dulo ng patalastas. Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). .

25 .

26

Nakababahala ang kanilang paninindigan. Tila may labis na pangambang walang matibay na batayan. Siguro’y akala nila lahat ng magtuturo ng sex education ay imoral, iresponsable, dekadente at mandedemonyo sa mga bata. Malagim na eksena lang ang nakikita - maiimpluwensyahan ang mga bata na mag-sex at pag nabuntis ay magpa-abort. Lingid marahil sa kaalaman nila na ang mga bata ngayon ay pumupulot ng mga ideya sa sex sa sari-saring media. Alam kaya nilang laganap ang pornograpiya sa internet? Batid kaya nila kung gaano kadali ma-akses sa computer ang mga sites na meron nito? Nariyan din ang mga pornograpikong magasin. Hindi naman laging kapiling ng mga magulang ang mga anak. Malay nila kung may nakuhang kopya ng Playboy o Penthouse ang binatilyo nila at mahusay na nakukubli ito sa ilalim ng unan o sa kung saang sulok ng kwarto. Maari pa ngang napapakinggan ng mga bata ang mga kwentuhang sex ng matatanda.

27

Hindi ba nila naiisip na higit na maigi pa nga kung mga gurong responsable at obhetibo ang magtuturo? Sa mga klase, marami ang matatalakay ukol sa reproductive health, pag-alaga sa katawan, usapang babae, laki ng pamilya, bilang ng mga anak at ang kaugnayan nito sa kabuuang kalidad ng buhay. Sa konteksto ng isang aralin, mas malalim, masinop at sistematikong mapaguusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata-- bagay na hindi nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangan bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad doon ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

28

Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex, mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan, paano nito pangangalagaan ang mga karapatang pantao hinggil sa sekswalidad. Ito ang tunay na nilalayon ng batas. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Sa konteksto ng isang aralin, mas malaliman, masinop at sistematikong mapag-uusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata - bagay na ‘di nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangang bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad dun ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

sa mga rural na lugar 26% lalake at 3% babae ang naiulat mula 22 hanggang 25 ang mga nakabalitaan ng Survey Assesment of Vietnamese Youth. base ito sa mga nakapanayam ng mananaliksik sa anim na probinsya sa Vietnam. Nagtala ng 33% lalake at 4% babae sa siyudad ang nakipagtalik na. mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagahan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan. .29 Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex. nakatuon ang pag-aaral sa mga kabataan partikular ang mga babae na nakapanayam sa aborsyon klinik sa Hanoi. Samantala. Ito ang tunay na nilalayon ng batas. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Dayuhang Pag-aaral at Literatura Bilang pangunahing kaalaman tungkol sa premarital sex sa Vietnam. Ang unang pag-aaral ay nagtala ng 29% lalake at 16% babae edad 22 ay nakipagtalik na. paano nito pangangalagaan ang mga karapatang-pantao hinggil sa sekswalidad. Nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na pag-aaral tungkol sa porsyento ng premarital sex.

at muling pinagtibay sa pamamagitan ni President Bush. Karamihan sa mga pamahalaan sa rehiyon ay may itinatag na programang pangedukasyon sa pakikipagtulungan ng World Health Organization at international NGOs.30 Sa resulta ng pag-aaral. isang inisyatibang inilagay sa lugar sa pamamagitan ng President Reagan. Ang mga programang ito ay nagpatuloy sapamamagitan ng Global Rule. kumakalat na sa nasabing bansa ang salik na panganib ang HIV o AIDS at pinangangambahang sumaklaw sa pangkalahatang populasyon. Ang mga iba pang non-governmental organizations ay sumang-ayon sa isang kalagayan ng kanilang mga resibo ng Peder kung saan hindi pumayag o aktibong itinaguyod ang abortion bilang isang paraan ng pagpaplano ng pamilya sa ibang bansa. subalit hindi pa naiimpluwensiyahan ang ibang bahagi nito. Dayuhan na Literatura Ang sex education sa Africa ay nakatutok sa lumalaking epidemya ng AIDS. Ang mga insidente ng bagong pagkalat ng HIV sa . Bilang karagdagang impormasyon. iminungkahi nito na ang premarital sex ay karaniwan at pang lahat na sa Vietnam. Ang Global Rule ay muling pinagbawal bilang isa sa mga unang opisyal na gawain sa pamamagitan ng Estados Unidos ni President Barack Obama. suspendido sa pamamagitan ng President Clinton.

Ehipto ang nagtuturo sa kaalaman tungkol sa male at female reproductive system. Ang isang programa sa pagitan ng UNDP .25) upang itaguyod ang kanyang .31 Uganda ay nabawasan nang si Clinton ay sumoporta sa isang kumpletong sex edukasyon diskarte. pagpipigil sa pagbubuntis at STD sa mga pampublikong paaralan sa ikalawang at ikatlong taon sa gitna-paghahandang phase (kapag mag-aaral ay may edad 12-14). Kabilang sa mga kapanayaman ay isang tao na may edad na 15 ay pinilit na magtrabaho sa isang daungan sa pangingisda sa araw-araw na may sahod na 300 piso (humigit-kumulang US $ 6. at ang Ministries ng kalusugan at edukasyon ay nagtataguyod ng sekswal na pang-edukasyon sa isang mas malaking proporsyon sa mga lugar sa kanayunan at kumakalat kamalayan ng mga panganib ng mga babae. sekswal na organo." Isang programa sa TV sa ABS-CBN din kamakailan napagusapan ito at sa mga tampok na batang lalaki. Local na Literatura Ayon kay Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer na nabanggit noong ika-27 Pebrero 2008 sa kanyang article na alarma ang lahat sa tumaas na bilang ng pagbubuntis. UNICEF. Halos 8 porsiyento ng 1.7 million sanggol na ipinanganak noong 2004 ay ipinanganak sa mga ina na may edad 15-19.

32 .

. Sa isang medyo konserbatibong bansa kung saan ang karamihan ng populasyon ay Katoliko. ito ay taliwas sa mga turo at Gawain ng simbahan. Ang henerasyon ngayon ng kabataan ay malaki ang kaibahan sa henerasyon noon.33 live. ang sabi niya ay "Ang isipin at gawin ang pakikipagtalik ay madaling gawain ngunit sa sandaling ang sanggol ay lumabas na ang langit na inaakala mo ay parang impyerno na ang hirap dahil sa kakatrabaho.Tinanong siya kung alam niya ang resulta ng maagang pakikipagtalik.in partner at ang kanilang mga bagong-ipinanganak na babae. Nararapat na talagang bigyan ng kaalamn ang mga kabataan sa pakikipagtalik para mamulat sila sa mga posibleng kahantungan nila kapag nagawa nila ito sa di pa tamang panahon. Mga agresibo na at mapupusok ang pagiisip ng mga kabataan.

pamamaraan ng pangangalap ng mga datos. At kung anuman ang magiging resulta ng sarbey ay siyang magiging batayan ng pag-aaral tungkol sa paksa.34 KABANATA III. instrumento ng pananaliksik. Ang ginamit na disenyo sa pangangalap ng mga datos at impormasyon sa pag-aaral na ito ay ang deskriptib na pananaliksik dahil ito ay mas naaangkop para sa pananaliksik tungkol sa “Dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan.” Ang deskriptib na pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik kung saan ang primaryang sakop ay ang paglalarawan sa mga kondisyon at abot-saklaw na ayos . respondente. istatistikal tritment ng mga datos at istratehiyang ginagamit sa pag-aaral. Disenyo ng Pananaliksik Ang disenyo ng pananaliksik ay nagsasaad ng proseso kung saan ang pagaaral ay may napiling populasyon para isagawa ang sarbey. tinatalakay ang disenyo ng pananaliksik. DISENYO AT PARAAN NA PANANALIKSIK Sa kabanatang ito.

Caloocan City. . Bagong Silang. kung saan walang dinoktor na mga impormasyon. sila ay mas kyuryos sa mga bagay-bagay na hindi pa nila nalalaman at nagnanais ito na malaman at gawin nang hindi iniisip ang maaaring maging dulot o bunga nito sa kanilang buhay. Sila ay nagtalaga ng isang daang(100) total na populasyon ng estudyante ng respondente para sa pag-aaral sa “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Kaisipan ng mga Kabataan. High School .35 ng isang “written report”. Ang mga estudyante ng nabanggit na paaralan ang mga napiling respondente ng pananaliksik na ito dahil karaniwang nasa edad nila mas naangkop ang nasabing pag-aaral at sa kanilang mga edad sila ay mas bukas ang isipan sa uri ng lipunang meron tayo sa ngayon na mas nagiging moderno ang lipunan at kaugnay narin sa pagbabago ng lipunan ay ang pagkalat ng kaalaman sa pakikipagtalik. At dahil sa kanilang edad at lebel ng kaisipan.” Ang isang daan (100) na estudyante ay mula una hanggang ika-apat na antas sa hayskul mula sa paaralang Benigno Aquino Jr. Respondente Ang mga mananaliksik ay naglimit ng populasyon ng magiging respondente.

kasarian at estadong panlipunan ng mga respondente. Dito tinatanong ang mga respondente para tiyakin ang lebel ng kanilang pagsangayon na kanilng lalagyan ng tsek sa bawat listahan ng mga pahayag: . Ito rin ay nagpapasilidad para sa mga respondente para sagutin ang mga katanungang napapaloob sa kwestyoneyr kung saan sila ay nabigyan ng sapat na panahon para ipahayag at ianalisa ang mga katanungan na makapagbibigay ng mas magandang sagot para sa pag-aaral na ito. Ang mga katanungan sa kwestyoneyr ay naglalaman ng dalawang bahagi. Ang ikalawang bahagi naman ay mayroong tatlong bahagi ng mga katanungan na ginamitan ng likert scale na isang uri ng sikometrik na sukatan na kadalasang ginagamit sa mga kwestyoneyr na siyang inimbinto ni Resins Likert. Ang una ay ang “demograpik propayl” kung saan nakatala ang mga opsyon na pupunan ng tsek upang malaman kung ano ang relihiyon.36 Insrumento ng pananaliksik Ang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik ay gumamit ng isang kwestyoneyr para malaman ang maaaring “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan”.

at estadong panlipunan. Samakatuwid. porsyento ang ginamit upang masukat ang dami ng mga iba’t ibang uri ng mga naibigay na baryabol. Ginamitan din ang weighted mean sa pag-aaral na ito. Ang porsyento ay ginamit din upang maanalisa ang pananaw ng mga respondente sa larangan ng mga karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto. bawat iskor ay imultiply sa . at ang mga posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. relihiyon. Ang mga mananalikaik ay nakakuha ng propayl ng mga respondente gamit ang mga baryabol tulad ng edad. Ang mean ay ang aritmetikong pang-kabuuan na makukuha kapag lahat mga iskor ay dinagdag at hinati sa pamamagitan ng bilang ng mga kaso. Dito. kasarian. mga karaniwang hanguan ng kaalamang ito.37 1-Labis na sumasang-ayon 2-Sumasang-ayon 3-Di sumasang-ayon 4-Labis na di-sumasang-ayon Istatiskal Tritment ng mga Datos Ang mga mananaliksik ay may ilang ginawang sukatan at pagsusulit na ginamit upang maipaliwanag ang mga tugon ng mga respondente.

Ito ay ginamit para malaman ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isip ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga pormula na sumusunod: Pormula: Kung saan: . ang SUM(∑) ng produkto ay nakuha.38 FREQUENCY(f) nito. at mahahati ulit sa bilang ng mga kaso.

sumasang-ayon .39 Para malaman ang tugon sa pag-oobserba ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. iba’t ibang SCALES ang nagamit batay sa mga kriteryang tinalaga sa pag-aaral: 1234Labis na sumasang-ayon Sumasang-ayon Di sumasang-ayon Labis na di.

Tatlumpu’t dalawa (32) o tatlumpu’t dalawang porsyento (32%) ay ang mga kabataang nasa edad na labing isa hanggang labing tatlo (11-13). PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Unang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng Edad ng mga Respondente EDAD 11-13 14-16 17-19 KABUUAN FREQUENCY 32 59 9 PORSYENTO 32% 59% 9% 100% RANGGO 2 1 3 Sa unang tabulasyon pinapakita ang ipinamahaging edad ng mga respondente.40 KABANATA IV. samantalang ang nakararaming limampu’t siyam na porsyento (59%) ay nasa labing apat hanggang labing anim (14-16) na taong gulang at siyam na porsyento (9%) o siyam na bilang (9) lamang sa isang daan (100) ay nasa edad na pagitan ng labing pito hanggang labing siyam (17-19) na edad. .

may tatlumpu’t limang porsyento (35%) o tatlumpu’t limang bilang lamang ang mga lalake sa mga nagging respondente sa pananaliksik na ito. Samantalang. mas nakakarami ang mga babae na may animnapu’t limang porsyento (65%) sa isang daang bilang ng mga respondente sa nasabing pananaliksik.41 Ipinapahiwatig dito na mayoridad ng mga respondente ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim (14-16). Ikalawang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng mga Respondente batay sa Kasarian KASARIAN Bababe Lalaki KABUUAN FREQUENCY 65 35 PORSYENTO 65% 35% 100% RANGGO 1 2 Sa ikalawang tabulasyon. .

walumpu’t tatlong porsyento (83%) dito ay nabibilang sa tinatawag na “middle class”. At sa estadong panlipunang “upper class”.42 Ikatlong Tabulasyon: Limitadong Distribusyon ng mga respondente batay sa Estadong Panlipunan ESTADO Upper Class Middle Class Lower Class KABUUAN FREQUENCY 1 83 16 PORSYENTO 1% 83% 16% 100% RANGGO 3 1 2 Sa isang daang bilang ng mga respondente. na siyang nakararami. Isinasaad sa tabulasyon na ito. Pumapangalawa naman ang nasa “lower class” na may labing anim na porsyento (16%) mula sa pangkabuuang bilang ng mga respondante. mayroon namang isang respondente na nabibilang dito. na mayoridad sa mga nagging respondente ay nabibilang sa “middle class”. .

ang relihiyong Iglesia ni Kristo naman ay may labing pito (17) o labing pitong porsyento (17%) lamang. mas nakararami ang Katoliko na may bilang na pitumpu’t dalawang porsyento (72%). .43 Ikaapat na Tabulasyon: Limitadong distribusyon sa mga respondante batay sa iba’t ibang Relihiyon RELIHIYON Katoliko Iglesia ni Kristo Iba KABUUAN FREQUENCY 72 17 11 PORSYENTO 72% 17% 11% 100% RANGGO 1 2 3 Sa Ikaapat na tabulasyon. mayroong pitumpu’t dalawa (72) o pitumpu’t dalawang porsyento (72%) na mga kabataan na Katoliko. Samantala. batay sa iba’t ibang relihiyon na ipinakita. Pinapakita sa tabulasyong ito na sa limitadong distribusyon ng mga respondante batay sa iba’t ibang relihiyon. At sa iba pang relihiyon ng mga estudyante ay mayroong bilang na labing isa (11) o labing isang porsyento (11%) lamang.

isinisilawat ang nakuhang frequency at weighted mean ng Karaniwang Epekto ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa mga Kabataan.94 2. 2. Marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.94 at ang pagiging marumi o berde kung mag-isip ay may weighted mean na 2. 3.22 1 Sa ikalimang tabulasyon.16 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang3 ayon Sumangsang2 ayon Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 4 2.44 Ikalimang tabulasyon: Karaniwang Epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto Indikasyon 1. Kabuuan Weighted mean 2.44 1. Nalalayo sa pananalig at pagrerespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Maaaring makaimpluwwnsya sa ibang tao ang mga kabataang maagang.16. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa pkikipagtalik.33 2. 4. Ipinapahayag din dito na ang mga respondente ay sumasang-ayon din na mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa . Nakita rito na mas karaniwang epekto ng maagang kamulatan sa kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may weighted mean na 1.

.22 kung saan ang pandiwang interpretasyon ay sumasang-ayon. Ang kapaligiran ang karaniwang 2.45 pakikipagtalik ay may weighted mean= 2. Ika-anim na tabulasyon: Karaniwang Hanguan ng Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1. sa kabuuan.72 Pandiwang Ranggo interpretasyon Labis na 1 sumasang- ng kaalaman sa pakikipagtalik. ang total weigted mean ay 2. Barkada ang karaniwang hanguan Weighte d mean 1.32 ayon Sumasangayon 3 hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 2.33 at isinisiwalat din sa tabulasyon na ito na hindi nalalayong sumasang-ayon din ang mga kabataang respondente na isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ay may weighted mean na 2.44.

ang weighted mean ng bahaging ito ay 2. Kabuuan 2. . At para sa kabuuan.00.97 Labis na sumasang- 2 pornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.97.72). Samantala ang weighted mean naman ng kapaligiran bilang isang karaniwang hanguang ng maagang kaaalaman sa pakikipagtalik ay 2.32. at may verbal na interpretasyon na sumasang-ayon.46 3.00 ayon Sumasangayon Makikita na ang barkada ang pinaka-karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik (weighted mean= 1. Ang kagamitang pang- 1. At sa indikasyon na ang kagamitang pampornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay may weighted mean na 1.

47 Ikapitong Tabulasyon: Posibleng Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1. Maagang pakikipagtalik ang Weighte d mean 2. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan 3.00 2.00 2. Kabuuan 2. 2. Ang pagkasira ng kinabukasan ang posibleng maidulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.00 Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 1 1 .00 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang1 ayon posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.

Sa pag-aaral na ito ipinapahiwatig na ang mga respondente ay sumasang-ayon sa mga indikasyong ibinigay. Ang mga indikasyong nabanggit sa bahagi na ito ay ang mga posibleng maidulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik. maagang pagbubuntis at ang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan.00. .48 Sa ikapitong tabulasyon ipinapakita ang frequency at ang nakuhang weighted mean sa Posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. At lahat ng mga indikasyon ay may weighted mean na 2. at ito ay ang maagang pakikipagtalik o ang premarital sex.

Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspektong: 2. KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON Ang mga mananaliksik ay pinapahayag at ina-analisa ang mga nakuhang mga datos sa kabanatang ito batay sa mga sumusunod: 1.5 Estadong Panlipunan 2.2 Edad 1.4 Relihiyon 1.2Mental . Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.1 Pangalan (opsyunal) 1.3 Kasarian 1.49 KABANATA V LAGOM.1Emosyunal 2.

2Kapaligiran 3.1Barkada 3.1Maagang Pakikipagtalik 4.3Kagamitang Pangpornograpiya 4.50 2. Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4.3Pagkasira ng Kinabukasan . Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.4Sosyal 3.2 Maagang Pagbubuntis 4.3Espiritwal 2.

High School: 1. 1.51 Lagom Sa pamamagitan ng masusing pagkalap at pananalisa. 1. . na umuukopa ng 59% sa kabuuang bilang ng mga respondente.3 Relihiyon: Karamihan sa mga respondente ay Katoliko na may 72% sa kabuuang bilang ng respondente. Ang demograpik propayl ng mga mag – aaral sa Benigno Aquino Jr. ang mananaliksik ay humantong sa mga sumususunod na mahahalagang detalye o impormasyon: 1.1 Edad: Karamihan sa mga respondente ay may edad labing apat hanggang labing anim na taong gulang.4 Estado ng Pamumuhay: Mayoridad sa mga respondente ay nasa middle class na may 83% ng kabuuang bilang ng mga respondente. samantala sa lower class ay may 16% at sa upper class ay 1% lamang ng kabuuang bilang ng respondente. 1.2 Kasarian: Karamihan sa mga respondente ay mga babae na 65% sa kabuuang bilang ng mga respondente samantalang ang mga lalake ay may 35% lang ng kabuuang bilang ng mga respondente.

At ang may pinakamaliit na nakuhang porsyento ay ang labis na di.52 2. At 25 na porsyento lamang ang labis na sumasang-ayon.2Sa epekto ng marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Samantala.ayon sa epekto na mas nagiging agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pagtatalik at 49% ng mga respondente ay sumasang – ayon lamang.1 14% ng kabuuang bilang ng respondente ay labis na sumasang. 2.sumasang ayon na may 10% lamang na kabuuang bilang ng mga respondente. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 2. at ito ay ang pinakamalaking porsyento ng kabuuang bilang ng respondente at 27% lamang ang di – sumasangayon. At 17% naman ang di sumasang ayon. Sumasang ayon pa rin ang mga respondente na may 46 na porsyento. at ito ay ang may pinakamaliit na bilang ng mga respondente. . 12% lamang ang labis na di sumasang-ayon.

1Ang mga respondente na labis na sumasang-ayon na barkada ang karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ay ang may pinakamataas na porsyento . 2.4 Ang huling epekto na ibinigay ng mga mananaliksik na ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may 31% ang mga labis na sumasang-ayon at ang sumasang-ayon ay may 48%. Karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 3. Samantala ang mga di sumasang-ayon ay may 29% at ang may pinakamaliit na porsyento naman ang mga labis na di sumasang-ayon na may 18% lamang. 3.3 Ang mga kabataang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay naglalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos na epekto ay may 217 ng total na respondente ang labis na sumasang-ayon. Ang may pinakamataas na porsyento ng total na respondente ay ang mga susang-ayon na may 32%. Ang mga hindi sumasang-ayon naman ay may 17% ng total na respondente at ang mga di sumasang-ayon ay may 4% lamang na siyang pinakamaliiit na bilang.53 2.

ang mga sumasang-ayon lang ay may 41% ng total na responde.1 Maagang pakikipagtalik ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pagtatalik ng mga mga kabataan sa ngayon: 39% ang mga labis na sumasang-ayon. at 6% lamang ang mga labis na di sumasang-ayon. 4. 4.2 Ang kapaligiran ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. sa hanguan na ito 17% lamang ang labis na sumasangayon at 40% ang sumasang-ayon. 19 % ang di sumasang-ayon.3 34 % sa total na respondente ang labis na sumasang-ayon na ang kagamitang pangpormograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Posibleng dulot ng kaalamang ito sa mga kabataan. Samantala. .54 na mayroong 47% at ang mga sumasang-ayon ay mayroong 38% lamang at ang mga labis na di sumasang-ayon ay mayroong 4% na siyang pinakamaliit na porsyento. 3. 20% ang mga di-sumasang-ayon. 38% sumasang-ayon. At 37% lamang ang di sumasang-ayon. 6% lamang ang labis na di sumasang-ayon na mga respondent. at ang mga labis na disumasang-ayon ay may 3% lamang ng total na pursyento ng mga respondente. 3.

Ang mayoridad na nagging respondente ng pananaliksik na ito ay binubuo ng mga kababaihan. . mailalathala na: 1. ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim(14-16). at 8 % naman ang labis na di-sumasang-ayon. 34 % ang sumasang-ayon. Karamihan ng mga kabataang nagging respondente sa Benigno Aquino Jr.55 4.3 Sa pinaka huling posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan . ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng magdulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 2. 41% ang mga labis na sumasang-ayon. 17% ang mga di-sumasang-ayon. KONGKLUSYON Pagkatapos dumaan sa maraming pananaliksik at maingat na pangangalap ng mga datos. 29% ang sumasang-ayon lng. High School. 4. 16% ang di sumasang-ayon .2 50% sa mga respondente ay labis na sumasang-ayon na ang maagang pagbubuntis ay posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. at ang mga nagsasabi na ito ay labis na di sumasang-ayon ay may 5% lamang.

4. Ang mga nagging respondente ay sumasang-ayon na ang ilang dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maagang pakikipagtalik. ang karaniwang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang pagiging marumi ng pag-iisip. Ayon sa ginawang sarbey. 8. 5. naisaad na mas nagiging agresibo ang mga kabataan ngayon na naging daan tungo sa maling landas. 6. maagang pagbubuntis at pagkasira ng kinabukasan. sa maagang pagkamulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Bukod sa mas agresibo. Mas nakakarami ang mga kabataang nabibilang sa middle class.56 3. . 7. Maliban sa Agresibong galaw na mga kabataan ngayon. nagging malinaw din na ang pornograpiya ang nagging daan sa pagpapalawak ng munting kaisipan at nagging hanguan ng kaalamn ukol sa pakikipagtalik.pglayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos. Ang relihiyong Katoliko ang may pinakamaraming bilang ng mga naging respondente.

57 Rekomendasyon Ang mga mananaliksik ay nais magrekomenda sa hindi nalalayong pananaliksik at pag-aaral sa paksa para magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi tungkol sa maaaring dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. 2.1 dapat sila ay alerto na magiging epektibo ang kanilang pagtuturo sa kung ano lamang ang mararapat na malaman ang mga mag-aaral. Ang mga sumusunod na binigay na plano ay dapat gamitin ng gobyerno para tulungan ang mga kabataan upang malaman ang posibleng dulot ng mga kaalaman sa pakikipagtalik.2 limitahan ang mga pinapalabas sa telebisyon o ano pa amang uri ng medya na magbibigay kaalaman sa pakikipagtalik.3 gumawa ng kumpanyang ukol sa maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik. 1. 1. Ang mga sumusunod na rekomendayson ay iprinisenta: 1. 1. .1 magtakda ng kapaligirang makatutulong sa pag-aaral dito. Ang mga guro. bilang mga taga payo ng mga mag-aaral ay: 2.

1 dapat alam ang kanilang limitasyon at hangganan sa pag-gawa ng isang bagay.2 huwag basta-basta magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila. 4. 4. 3.1 palakihin ang kanilang mga anak na may disiplin sa sarili 3. Ang mga kabataan na siyang primaryang biktima ay maling kaalaman ay: 4. Sa mga magulang na may malaking bahagi sa paghuhulma ng isipan ng kanilang mga anak ay nararapat na gawin ang mga sumusunod.58 2. 4.3 huwag magpadalos dalos s mg bagay bagay at tamang pagdedesisyon ay dapat isa alang alang.3 kelangang alerto sila sa mga nangyayari sa kanilang mga anak. 4.2 Dapat turuan ng mabuti ang mga mag-aaral sa tamang terminolohiya ng “reproductive system”. . mga STD. at birth contraceptives kaysa sa mga “street lingo” 3.4 kaalaman ay hindi sapat na dahilanpara ang isang bagay ay subukan.2 turuan nila ang kanilang mga anak sa tamang gawain 3.

com.abante. Casual Encounters. 2008 issue) pahina b9 Fernandez. 2010.59 Listahan ng Sanggunian http://blog.taragana. Micah. 2008.wikipedia. Candy Magazine Manila Bulletin (July 11. Enero-Pebrerong nailathala. Susan. www.htm http://en.org/wiki/Sex_education#United_States .ph/isssue/oct0608/op_sf. Walang Batayang Pangamba. Oktubre 6. Pahayagang Abante.com/health/2009/11/05/foreign-students-need-sex-educationaustralian-study-15030// Sulit.

60 APENDIKS A .

na aming gagamitin sa pagsasagawa ng aming pananaliksik. Angus Officer-in-charge Benigno Aquino Jr. 2010 (4:00 pm). Ang araw po ng aming pagpunta para ibigay ang mga katanungan ay sa Pebrero 17. Alvin D.61 February 13. Maraming salamat po! Gumagalang. 2010 G. Nicanor Reyes Medical Foundation (FEU-NRMF) ay gumagawa ng pananaliksik na may titulong “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan” para kumpletuhin ang aming rekwayrment sa Filipino 2 sa taong 2009-2010. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay mananatiling kompidensyal sa mga respondente at sa mga mananaliksik. Ang mga estudyante po sa inyong paaralan mula sa una hangang ika-apat na antas ang magiging respondente naming sa nasabing pananaliksik. Ang layunin ng aming pag-aaral ay para malaman ang posibleng epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Para sa layuning ito. Nawa’y patnubayan po kayo ng Maykapal. ______________________ Geramela Aubrey G. Kasama ng mensaheng ito ay nakalakip ang aming kwestyoneyr. hinihingi po naming ang inyong permiso para payagan kaming magsagawa ng sarbey sa inyong mga estudyante. Guiao Lider . High School Ginoong Angus: Kaming mga estudyante na nasa unang taon sa paaralang Far Eastern University-Dr. Inaasan po namin ang inyong konsiderasyon.

62 APENDIKS B .

isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Marumi o berde mag.ayon 4. NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Sa Murang Isipan ng mga Kabataan.63 FAR EASTERN UNIVERSITY-DR.sumasang.labis na di sumsang-ayon *Pakibasa ng mabuti ang mga katanungan at punan ng tsek () ang kahong inyong pinapanigan. UNANG BAHAGI A. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1. 2.” QUESTIONAIRE Pangalan:_________________________(opsyunal) Edad:_______ Panuto: punan ng tsek () ang kahon ng inyong mga napiling kasagutan: Relihiyon:  katoliko  Iglesia Ni Cristo  Muslim  iba pa (paki-specify): _____________ kasarian:  babae  lalaki Estadong Panlipunan:     LEYENDA: 1-labis na sumasang-ayon 3. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.di sumasang-ayon 2. 1 2 3 4 .

3. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.64 3. 1 2 3 4 MARAMING SALAMAT PO! . 1. 2. maagang pakikipagtalik ang posibleng . Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 4. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. IKALAWANG BAHAGI B. 1 2 3 4 IKATLONG BAHAGI C. 3. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. 1.maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.

65 APENDIKS C .

66 EDAD Unang 11-13 14-16 17-19 Taon 21 3 1 Ikalawang Taon 11 17 0 Ikatlong Taon 0 18 3 Ikaapat na taon 0 21 5 Total 32 59 9 100 KASARIAN Unang Babae Lalaki Taon 20 5 Ikalwang Taon 19 9 Ikatlong taon 11 10 Ikaapat na taon 15 11 Total 65 35 100 RELIHIYON Unang Katoliko Iglesia Taon 17 8 Ikalawang Taon 19 5 Ikatlong Taon 12 4 Ikaapat na Taon 24 0 Total 72 17 .

67 ni Cristo Iba pa 0 4 5 2 11 100 ESTADONGPANLIPUNAN Unang “upper class” “middle class” “lower class” 100 Taon 1 21 3 Ikalawang Taon 0 26 2 Ikatlong taon 0 21 0 Ikaapat na Taon 0 15 11 Total 1 83 16 .

68

UNANG BAHAGI SA KWESTYONEYR A. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Marumi o berde mag- isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 4. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 31 48 17 4 1 14 25 21 2 49 46 32 3 27 17 29 4 10 12 18

IKALAWANG BAHAGI SA KWESTYONEYR B. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 1. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 1 47 17 34 2 38 40 41 3 11 37 19 4 6 6 4

69

IKATLONG BAHAGI NG KWESTYONEYR C. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. 1. maagang pakikipagtalik ang posibleng ,maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. 3. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. 1 39 50 41 2 38 29 34 3 20 16 17 3 5 8 4

70

APENDIKS D

71 CURRICULUM VITAE Pangalan : Jovelyn Charemaine C. Quezon City . Quezon City Elementarya: Saint Claire School. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Saint Claire School. Andal Tirahan: 35 Aster St. Novaliches Quezon City Telepono: 09064771375 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17yrs/old Palayaw: Jovee Araw ng Kapanganakan : April 24. Del-Nacia Ville4. Sauyo Rd.

72 CURRICULUM VITAE Pangalan : Georylene M. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Notre Dame of Banga Elementarya: Banga Central Elementary School . Quezon City Telepono: 09052774067 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Geo Araw ng Kapanganakan : April 28. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Barrios Tirahan: #206 Pook Pag-asa Batasan Hills.

1991 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Concepcion Tirahan: 56 Macopa St. Bulacan Elementarya: Immaculate Heart of Mary School. Bulacan . Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Heart of Mary School. Mapayapa Villedad Phase 1.73 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Theresa Ligaya O. Quezon City Telepono: 427-37-05 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 18 yrs/old Palayaw: Happy Araw ng Kapanganakan : July 05.

HHI San Jose del Monte.74 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Roentgelyn C. Bulacan Telepono: 09393232010 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16yrs/old Palayaw: Gelyn Araw ng Kapanganakan : September 21. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Dialogo Tirahan: Blk 12 Lot 9 Germany St.. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Mother Academy of Bulacan Elementarya: Immaculate Mother Academy of Bulacan .

75 CURRICULUM VITAE Pangalan : Geramela Aubrey G. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Divine Word College of Bangued. Nayon Lourdes II. Bulacan Telepono: 09156464716 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Aubrey Araw ng Kapanganakan : August 29. Guiao Tirahan: Blk 3 Lot 13 La Salette St. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Abra Elementarya: Holy Spirit Academy of Bangued. San Jose del Monte. Abra ..

1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon:Baptist ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Holy Redeemer School of Caloocan Elementarya: Holy Redeemer School of Caloocan . Maghinay Tirahan: B-3 L-14 Senate Villedad Novaliches. Caloocan City Telepono: 09159365370 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Mae Araw ng Kapanganakan : August 06.76 CURRICULUM VITAE Pangalan : Dannaesse Mae T.

Mercado Tirahan: 14 Don Rafael St. Diliman Quezon City Telepono: 09155640158 Landline: 931-55-50 PERSONAL INFORMATION Edad: 18 yrs/old Palayaw: Bianca Araw ng Kapanganakan : January 27. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Miriam College Elementarya: Miriam College . 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Don Enrique Hts.77 CURRICULUM VITAE Pangalan : Marian Bianca C.

Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: St.78 CURRICULUM VITAE Pangalan : Maria Jasmin A. Soriano Tirahan: B-2 L1 Arcadia St. Theresa School of Novaliches . Phase 3 North Olympus Quezon City Telepono: 961-79-37 PERSONAL INFORMATION Edad: 17 yrs/old Palayaw: Jas Araw ng Kapanganakan : March 13. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Theresa School of Novaliches Elementarya: St.

79 CURRICULUM VITAE Pangalan : Awie B. UC2 Area G Sapang Palay. Sajorda Tirahan: Brgy. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Academia De San Lorenzo Elementarya: Academia De San Lorenzo . San Jose del Monte. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Iglesia Ni Kristo ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Bulacan Telepono: 0906552955 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17 yrs/old Palayaw: Ganda Araw ng Kapanganakan : October 10. Citrus.

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful