1

Kabanata I Ang Suliranin at Kaligiran nito Introduksyon Ang pananaliksik na ito ay nakapukos sa mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan sa Benigno Aquino Jr. High School ( Bagong Silang, Caloocan City). Ang mga mananaliksik ay pinili ang paksa na ito upang malaman ang mga posibleng dulot ng maagang kaalamang ito sa iba’t-ibang aspeto (pisikal,mental,atbp.) at sa pag-aaral,kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Sa kasalukuyang panahon, marami nang mga kabataang napapariwara bilang isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Ang iba ay kinokonsidera nila ito na parang isang simpleng bagay na maaaring gawin sa anumang oras. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipagtalik? Ayon sa biolohikal na kahulugan, ang pakikipagtalik ay isang paraan ng isang babae at isang lalaki upang makabuo ng kanilang magiging supling sa pamamagitan ng kanilang maselang bahagi ng katawan. At ayon naman sa bibliya, ginamit ang salitang nakilala, kung kaya’t ang pagtatalik ay ang pagkilala ng lalaki sa kanyang asawa, gayon din ng babae sa kanyang esposo.Ito rin ay isang gawain na dapat ay

2

ginagawa lamang ng dalawang taong natamo na ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay masasabi na sagrado. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan ng isang mag-asawa lamang. Hindi ito dapat ginagawa ng mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad. Ngunit, kadalasan may mga kabataan pa rin na pumapasok sa ganitong gawain dahil sa hindi tamang paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik. Ang kaalaman ito ng mga kabataan ay mahalagang malaman para maiwasan ito. Ang maagang pagbubuntis ay napapanahon ngayon. At ang papel na ito ay makatutulong upang masugpuan ang dumaraming bilang ng mga kabataang napapasali sa gawaing pakikipagtalik. Ito rin ang gigising sa isipan ng mga kabataan sa kadahilanan ng dumarami nang bilang ng mga kabataang naliligaw sa landas. Minsan alam nila na naliligaw na sila ng landas, at minsan naman ay wala silang kamalay-malay dahil na rin sa dulot ng kanilang kapaligiran. Matagal na isyu na ang maagang pagbubuntis na siyang isang dulot ng maling paggamit ng kaalaman sa pakikipagtalik, at habang tumatagal, lalo itong lumalala, kung saan siyang nagging dahilan ng pagpili ng paksang ito upang mapag-aralang mabuti.

3

Layunin ng Pag-aaral Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay para malaman at maintindihan ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Ang tiyakang layunin ng pag-aaral na ito ay: 1. Upang malaman ang maaaring epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Upang malaman kung anu-ano ang mga posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Upang malaman kung anu-ano ang mga epekto nito sa mga aspetong pisikal, mental, emosyonal, espiritwal at sosyal. 4. Upang malaman kung anu-ano ang mga pinagmulan ng maagang kaalaman sa pagkikipagtalik ng mga kabataan at, 5. Upang gisingin ang mga kabataan sa mga katotohanang nakapalibot sa kanilang kapaligiran nang lalong maiwasan ang sitwasyon gaya ng maagang pagbubuntis. 6. Upang mabigyan o magkaroon ng rekomendasyon sa maaring negatibong epekto nito sa buhay ng mga kabataan.

4 .

High School para sa mga kabataang edad labing isa hanggang labing siyam na taong gulang (11-19).5 Pangalan (opsyunal) Edad Kasarian Relihiyon Estadong Panlipunan 2. Ito ay isinagawa sa paaralang Benigno Aquino Jr.3 1.1 2.4 1. Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.1 1. Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspetong: 2.2 1. Nalalagay dito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan: 1.5 Pagpapahayag ng Suliranin Ang inilalahad sa pananaliksik na ito ay epekto ng maagang pagkamulat sa isipan ng mga kabataan sa salita at gawaing pakikipagtalik.2 Emosyunal Mental .

3 Espiritwal .6 2.

Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4.7 2.3 Maagang Pakikipagtalik Maagang Pagbubuntis Pagkasira ng Kinabukasan .3 Barkada Kapaligiran Kagamitang Pangpornograpiya 4.2 3.2 4. Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.1 3.1 Sosyal 3.1 4.

ito ay upang makagawa ng isang programa o aktibidad ukol sa isyung ito at mahikayat ang mga kabataan sa mga bagay na kapaki-pakinabang bukod sa pagtatalik.8 Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay mayroong nais ipaabot para sa mga estudyante. . lipunan at pati na rin mismo sa mga mananaliksik. Sa mga estudyante. mga magulang. Sa mga guro’t tagapayo naman. Sa mga magulang naman. ito ay binuo upang magabayan pa ng husto ang kanilang mga anak at mapigilan ang maagang pag-aasawa gayun din ang pagbubuntis. mga guro at tagapayo. ito ay upang maiwasan ang lumalalang bilang ng panggagahasa at iba pang krimeng kaugnay nito at isa pa ay upang maipaabot sa pamahalaan ang mga posibleng sanhi nito at maiwasan ang problema ng komunidad hinggil dito. ang pag aaral na ito ay ginawa upang maimulat ang kanilang isipan sa ganitong isyu upang maiwasan ang maaring masamang dulot nito. Samantalang sa mismong lipunan naman.

Bagong Silang. para na rin sa mga mananaliksik. Saklaw at Limitasyon Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa maagang kaalaman at pagkamulat ng isipan ng mga kabataan sa paaralang Benigno Aquino Jr. . Ang pagaaral na ito ay umiikot sa edad mula labing isa(11) hanggang labing siyam(19) na taong gulang. emosyunal. At ang iba pang posibleng magdulot ng problema ng kabataan at iba pang hindi nabanggit sa pananaliksik ay hindi na sakop ng pag-aaral na ito. sosyal at espiritwal na aspeto ng mga kabataan sa nasabing paaralan. Saklaw nito ang demograpik propayl ng mga estudyante ayon sa edad. High School. mental. Ang kadalasang hanguan ng kaalamang ito na posibleng makaapekto sa pisikal.9 At syempre. Lungsod ng Caloocan. kasarian. at kung anu-ano ang maaring maging aksyon ng mga nakatatanda upang ang kaalamang iyon ng mga kabataan ay hindi maghatid sa maling landas. relihiyon at estadong panlipunan. upang makapagbigay ng magandang solusyon ukol sa isyu na ito at makapagbigay ng kaalaman sa sino mang makababasa nito.

Sexually Transmitted Disease AIDS.World Health Organization STD.10 Depinisyon ng Terminolohiya WHO.Acquired Immune Defieciency Syndrome Premarital Sex – mga menor de edad na maagang nakikipagtalik Live-in – ang pagsasama ng dalawang tao na hindi pa ntatanggap ang sakramento ng kasal Aborsyon – pagpapatangal ng nabuong sangol sa sinapupunan ng ina Menarche – unang buwanang dalaw ng isang babae Teenage pregnanacy – ito ang maagang pagbubuntis ng isang dalaga Sarbey – isang paraan ng pangangalap ng mga datos. maaari itong painterview o sa pamamaraan ng paggamit ng kwestyuneyr .

. Output Kaalaman sa mga maaaring dulot ng kaalaman ng mga kabataan sa pagtatalik. Karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’tibang aspeto. 4.11 Conceptual Paradigm Inp ut Prose so Outp ut Assessment Pagpapahayag ng Suliranin 1. 2. Karaniwang hanguan ng kaalaman na ito. Posibleng dulot ng kaalamang ito. Demograpik propayl ng mga kabataan. 3. Paggamit ng sample sarbey kwestyoneyr at Likert scale chart. At mga posibleng rekomendasyon hinggil ditto.

tulad ng nasabi kanina. Kung saan ang input ay napapalooban ng pagpapahayag ng suliranin. Dito napapaloob ang edad. napapaloob ang mga instrumentong ginamit sa pag-aaral. Theoretical Framework Ang pinagmulan ng pananaliksik na ito ay base sa kagustuhang malaman ng mga mananaliksik ang mga maaring dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. kasarian. pati na rin ang mga katanungan na makakatulong sa pagsasagawa ng pananliksik na ito. relihiyon.12 Conceptual Framework Ang pagbuo ng pananaliksik ay gagamitan ng mga gabay na tinatawag na input. at sa output naman naipapahayag ang mga rekomendasyong binigay ng mga mananaliksik. Ito ay isinagawa sa mga piling estudyante mula una hanggang ikaapat na antas sa Benigno Aquino Jr. . at estadong panlipunan ng mga kabataang respondente. High school. at iyon ay para malaman ang dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pagkikipagtalik. Sa proseso naman. proseso at output. Ang mga mananaliksik ay gumawa ng kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mithiin.

kung ano ang nagiging karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan at para malaman ang mga posibleng solusyon upang sila ay makaiwas dito. espiritwal at sosyal na aspeto ng mga kabataang maagang namulat sa kaalaman nila sa pakikipagtalik. ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey para makakuha ng mga mapanghahawakang impormasyon na naglalaman ng mga maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik. mental .espiritwal at sosyal. kung paano ito makakaapekto sa aspetong emosyunal. Hypotheses Ayon sa pag-aaral. Ang resulta ng aming pag-aaral at pagsasalikisik ay dapat maipakita ang mga mahahalagang impormasyon ng posibleng dulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan sa pakikipagtalik. .13 Sa paggawa ng pag-aaral. walang mahalagang epekto sa emosyonal. mental.

maari kaming makapagbigay ng kaunting kaalaman at impormasyon para sa kabataang nag-aaral sa Benigno Aquino Jr. High School sa edad na labing isa hanggang labing siyam (11-19) upang makapagmulat at maaaring makapagbago sa kanilang maling pananaw at pagkakaintindi sa maaga nilang kaalaman tungkol sa pagkikipagtalik.14 Assumptions Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito. Maaari ring makatulong itong pananaliksik na ito sa paggabay sa paggamit ng kanilang kaalaman para gawin ang tama. .

na nagkaka-iba-iba sa iba’t-ibang parte ng mundo. Samantala. pagkasira ng kinabukasan at iba pa: Ayon sa Wikipedia Encyclopedia. Ang terminolohiyang ito. na nabubuntis. maagang pagbubuntis.15 KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Dayuhan na pag-aaral Ang dayuhang pag-aaral na ito ay nagsasaad ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan gaya ng maagang pagpasok sa pakikipagtalik. ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. pagtigil sa pag-aaral. Sa Britanya naman. may legal na depinisyon kung saan ang isang babae ay sinasabing “maagang nagbubuntis” kung siya ay nabuntis bago sumapit ang kanyang ika-labinwalong kaarawan. . sa araw-araw na pananalita ay nagpapatungkol sa isang babae na wala pa sa legal na edad.

Kadalasan sa mga mayayamang bansa. Sa isang pananaliksik ni Robertson et. pero ito ay nag iiba-iba parin ayon sa etnisidad at timbang ng isang babae. ang average na edad ng menarche ay patuloy na bumababa.” Sa kasalukuyan. ang “teenage pregnancy” ay nagdadala ng “social stigma” o ang kahihiyan sa lipunan sa karamihan ng mga komunidad at kultura.” . ang average na edad ng “menarche” (unang buwanang dalaw/regla) sa Estados Unidos ay 12. al. ang teenage pregnancy ay saklaw ng kasal at hindi nagdadala ng “social stigma. kahirapan. Sa mga dahilang ito. nagawa niyang alamin ang mga impormasyon na sumusuporta sa “teenage pregnancy” bilang isang isyung sosyal sa mga mayayamang bansa.16 Ayon pa rin sa Wikipedia. hindi pa rin dapat isawalang bahala ang iba pang mga salik na umaambag sa pagbubuntis ng isang dalaga.5 taong gulang. at ang unang obyulasyon ay nanatiling hindi regular hanggang ilang buwan matapos ang “menarche. partikular sa mga hindi pa gaanong masaganang mga bansa. Ito ay ang mga sumusunod: mababang lebel ng pinag-aralan. at ang hirap ng buhay ng mga anak ng mga dalagang ina. nagkaroon ng mga pag-aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Sa ibang mga bansa at kultura. At kahit na ang maagang pagkakaroon ng kakayahan na manganak ng isang babae ay isang dahilan ng maagang pagbubuntis.

at 24% ang “gumawa ng gawain na sekswal na hindi naman nila talaga gustong gawin”. Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain. gumawa sila ng sarbey tungkol sa sekswal na gawain ng mga kabataan na kung saan 29% ng mga teenager ang nagsabing nahihikayat sila na makipagtalik. sinabi na ang maagang pag-aasawa at ang mga tradisyunal na “gender roles” o ang bahaging ginagampanan ng kasarian sa isang tao ay kabilang sa mga importanteng salik na nakakaapekto sa dami ng mga babaeng maagang nagbubuntis. . 33% ng mga kabataang aktibo sa aspetong sekswal ang nagsabing sila ay “nasa isang relasyon na kung saan sila at ang kanyang karelasyon ay gumagawa ng mga sekswal na gawain”. ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekswal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan.17 May isang pag-aaral na ginawa ng Kaiser Family Foundation. Ayon pa rin sa naturang pag-aaral. At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagang pag-aasawa.

kasali na ang mga ginagawang pagpapapayat sa pamamagitan ng pagdidyeta. at kadalasang nagpapakonsulta lamang sa mga huling buwan na ng pagbubuntis. at iba pa. ang “maternal” at “prenatal” na kalusugan ay nararapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa mga dalagang nagdadalang-tao. isang doctor at manunulat tungkol sa sekswalidad. Mayroong mga pananaliksik na nagsasabing ang mga dalaga na nagdadalang-tao ay karamihang hindi nakakatanggap ng “prenatal care” o ang karampatang pagaalaga bago manganak. kumpara sa mga anak ng mga mas nakatatandang mga ina. Marami sa mga nagbubuntis na dalaga ay mas may posibilidad na makaranas ng mga “nutritional deficiencies” o kakulangan sa kalusugan dahil sa pagkain ng hindi sapat o hindi masusustansyang mga pagkain na karaniwan sa mga kabataang ito. hindi pagkain sa tamang oras. . Ang Guttmacher Institute ay nagbigay ng ulat na 1/3 ng mga nagbubuntis na dalaga ay hindi sapat ang tinatanggap na “prenatal care” at ang kanilang mga anak ay ang madalas na dumaranas ng iba’t ibang mga sakit.18 Ayon kay Leonard Sax. Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. ang mga kadalagahan ay kadalasang lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay “nakakatanggal ng hiya at sakit.” Ayon sa American Academy of Family Physicians and Obstetricians.

at ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan. napag-alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis. lalo na sa hayskul. ang maging dalagang ina sa isang industriyalisadong bansa ay isang disadvantage dahil ito ay maaring makaapekto sa pag-aaral. Ang World Health Organization (WHO) ay nagsabing tinatayang doble ang tsansa ng pagkamatay dahil sa pagbubuntis sa mga babaeng edad 15-19 kumpara sa mga babaeng edad 20-24. Isang pag-aaral noong 2001 ang nagsabing ang kababaihan na nagsilang ng sanggol sa kanilang kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa sekondarya 1012% ay kadalasang nagpupursige ng post-secondary na edukasyon 14-29% mas . Gayon paman. Ang mga dalagang ina ay may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral. Ang mga komplikasyon sa pagbubuntis ay nagreresulta sa pagkamatay ng estimadong 70.19 Ang hindi sapat na nutrisyon habang nagdadalang tao ay isa pang mas malaking problema sa mga nagbubuntis na kabataan sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa.000 mga dalaga sa mga hindi gaanong masaganang mga bansa kada taon. Ayon pa rin sa WHO. Ang “maternal mortality rate” na ito ay tinatayang mas mataas ng limang beses sa mga babae edad 10-14 kumpara sa mga edad 20 pataas.

Sa katunayan. ang maagang pagbubuntis ay may kaakibat na “social stigma”. . at pati na rin sa kanyang pagkatao. ang pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga problema sa isang batang relasyon. 60% ng mga batang ina ay wala nang lalakeng kapares sa oras na isilang nila ang kanilang anak. Ang kahihiyang ito ay maaring makaapekto sa pakiramdam o tingin ng isang batang ina tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagiging ina. Ang kalungkutan at problemang pinansyal ay maaring magdulot sa isang batang ina na masangkot sa hindi kaaya-ayang mga relasyon. Ang mga batang ina ay maari ring makaranas ng paglayo sa sarili (alienation) mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya.20 kadalasan sa mga babaeng naghintay magbuntis hanggang sa edad na 30. Sa kasamaang palad. Sa karagdagan. Ang mga negatibong pananaw (negative attitudes) na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili.

Marami sa kanila ay tipikal lamang. at marami din ang nakakakuha ng mababang mga marka sa mga pagsusulit. Ang mga anak na babae ng mga batang ina ay malaki ang posibilidad na maging batang ina rin sa kanyang paglaki. mayroon ding mga bumabalik sa antas na hindi nila naipasa. Ang pagkakaroon ng kapansanan sa paglaki na maaaring sa pagiisip at mga kaibahan sa pagu-ugali ay mas mataas sa mga batang isinilang ng mga batang ina. mayroon din itong masasamang epekto sa sanggol. at ang pagiging maselan sa pagkilala ng nga pangangailangan ng kanyang sanggol. pagngiti.21 Kung ang maagang pagbubuntis ay mayroong masasamang epekto sa nagdadalang tao. ang masamang epekto ng pagiging batang ina ay makikita o mapapansin sa paglaki ng sanggol. Nakita sa karamihan ng mga anak ng mga batang ina ang hindi gaanong magandang pagganap sa paaralan. ang iba naman ay hindi nakakapagtapos ng sekondarya. Ayon sa Kaiser Family Foundation. . Isang pag-aaral ang nagmungkahi na ito ay dahil sa kadahilanang ang mga batang ina ay paminsan-minsan lamang ginigising ang pakiramdam (iniistimulate) ng kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng paghawak. Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasang nagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. pakikipag-usap.

Dayuhan na Pag-aaral Melbourne. hinihingkayat sa lahat na gamitin ang kaalaman sa pakikipagtalik sa mabuti upang hindi makaranas ng mga dulot nito gaya ng nabanggit. Ang pananaliksik na natagpuan ay. at ang tulong na ito ay magagamitna sa kanila”. Sinasabi ng stock na malinaw na may kakulangan ng sekswal na pang-edukasyon sa mga mag-aaral. ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng maliit na ideya tungkol sa kung saan makakakuha ng tulong at payo. Australia Mayroong isang alarmang kakulangan sa sekswal na kaalaman sa mga internasyonal na mga mag-aaral sa Australya. sabing pag-aaral ng sumusunod na mga istatistika na nagpapahiwatig sa isa sa tatlong abortions sa isang ospital sa Australian city of Aldelaide ay ginanap sa mga mag-aaral mga mula sa ibang bansa. Nananaliksik sa Adelaide University ay nagtanong sa apat na grupo ng mga babaeng mag-aaral mula sa tsina at Malaysia tungkol sa kanilang mga kaalaman at ugali sa sex. “Sila ay hindi ganap na maunawaan ang papel na ginagampanan ng pangkalahatang mga propesyunal sa Australia. Kapwa-imbestigador ng pag-aaral sa stocks Nigel sinabi sa Radio australia’s Connect Asia ang ideya sa pagpunta sa isang doctor para sa tulong at payo ay hindi kailanman naganap sa kanila. . Panipi galing sa ABC online.22 Sa pangkabuuan.

Payag din ba sila na ang Population Commission ang magturo ukol sa mga paniniwala. kahit na sila ay kulang ng kaalaman upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga hindi gustong pagbubuntis. Meron ding tanong kung payag na turuan ang ating mga anak ng pagkakaiba ng totoo at ‘di totoong mga palagay at kaalaman ukol sa sekswalidad.23 Ang mga mag-aaral ay mas malamang na maging “sexually active” sa Australia. Local na Pag-aaral Naglabas kelan lang ang isang katolikong organisasyon ng patalastas. Laman nito’y mga tanong ukol sa sex edukasyon.teenager ng karapatan nilang magkaroon ng nakasisiya at ligtas na sekswal na buhay? . pananaw. sekswal na identidad. pagpapahalaga ukol sa sex. kilos at kalusugan at mga papel ng babae at lalaki sa usaping ito. Nakalista rin ang tanong na: Payag ka bang matuto ang mga bata mula edad 10 hanggang pagka. Tinatanong ang mga mambabasa kung sumasang-ayon sila na bigyan ang mga bata ng sex education mula grade 5 hanggang high school.

Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. .24 Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon?Sa dulo ng patalastas. Sa madaling salita ang patalastas ay sadyang pag-atake sa kontrobersyal na batas na mainit pa ring pinagtatalunan. nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. nakasaad na kung Oo ang sagot sa lahat ng tanong. Hindi sila naniniwalang kailangan ito ng mga bata. Pinakahuling tanong ay: Payag ka bang matalakay sa loob ng silid-aralan at mahamon ang mga relihiyosong paniniwala ukol sa sensitibong isyu tulad ng aborsyon? Sa dulo ng patalastas. ibig sabihin siya ay tutol sa pagbigay ng sex education sa mga bata. Ang sex education ay isang mahalagang probisyon ng Reproductive Health Bill (RH Bill 5043). Mariing pinahayag ng organisasyon ang posisyon nilang huwag hayaan ang estadong hubugin ang moralidad at etikal na pagpapahalaga ng ating mga bata ukol sa sensitibong usapin ng sekswalidad.

25 .

26

Nakababahala ang kanilang paninindigan. Tila may labis na pangambang walang matibay na batayan. Siguro’y akala nila lahat ng magtuturo ng sex education ay imoral, iresponsable, dekadente at mandedemonyo sa mga bata. Malagim na eksena lang ang nakikita - maiimpluwensyahan ang mga bata na mag-sex at pag nabuntis ay magpa-abort. Lingid marahil sa kaalaman nila na ang mga bata ngayon ay pumupulot ng mga ideya sa sex sa sari-saring media. Alam kaya nilang laganap ang pornograpiya sa internet? Batid kaya nila kung gaano kadali ma-akses sa computer ang mga sites na meron nito? Nariyan din ang mga pornograpikong magasin. Hindi naman laging kapiling ng mga magulang ang mga anak. Malay nila kung may nakuhang kopya ng Playboy o Penthouse ang binatilyo nila at mahusay na nakukubli ito sa ilalim ng unan o sa kung saang sulok ng kwarto. Maari pa ngang napapakinggan ng mga bata ang mga kwentuhang sex ng matatanda.

27

Hindi ba nila naiisip na higit na maigi pa nga kung mga gurong responsable at obhetibo ang magtuturo? Sa mga klase, marami ang matatalakay ukol sa reproductive health, pag-alaga sa katawan, usapang babae, laki ng pamilya, bilang ng mga anak at ang kaugnayan nito sa kabuuang kalidad ng buhay. Sa konteksto ng isang aralin, mas malalim, masinop at sistematikong mapaguusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata-- bagay na hindi nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangan bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad doon ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

28

Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex, mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan, paano nito pangangalagaan ang mga karapatang pantao hinggil sa sekswalidad. Ito ang tunay na nilalayon ng batas. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Sa konteksto ng isang aralin, mas malaliman, masinop at sistematikong mapag-uusapan ang mga batayang kaalaman sa sex. Mas maraming pagkakataong makapagtanong ang mga bata - bagay na ‘di nila magagawa kung manood lang ng porno sa internet. Marahil mabubura lang ang pagkapraning ng mga konserbatibo kung masinsinan nilang mabasa ang mga probisyon ng panukalang batas 5043. Siyempre kailangang bukas ang isip sa pagbabasa. Napakalinaw na nakasaad dun ang mahalagang tungkuling mabigyan ang lahat ng Pinoy ng tama at makabuluhang impormasyon at serbisyo sa reproductive health at family planning. Muli, walang pahayag, sa kahit anong bahagi ng batas, na hinihikayat ang aborsyon.

sa mga rural na lugar 26% lalake at 3% babae ang naiulat mula 22 hanggang 25 ang mga nakabalitaan ng Survey Assesment of Vietnamese Youth. mga opsyon sa pagplano ng pamilya ang sangkap ng sex education at ang kahalagahan nito sa pagtamo ng ‘di masalimuot na kabuhayan. Pati na ang pag-unawa sa sariling katawan. . Samantala. Nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na pag-aaral tungkol sa porsyento ng premarital sex. nakatuon ang pag-aaral sa mga kabataan partikular ang mga babae na nakapanayam sa aborsyon klinik sa Hanoi. Nagtala ng 33% lalake at 4% babae sa siyudad ang nakipagtalik na.29 Mga katotohanang siyentipiko ukol sa sex. Ang unang pag-aaral ay nagtala ng 29% lalake at 16% babae edad 22 ay nakipagtalik na. May dapat bang ipangamba dito gayong pagiging mas responsable at maingat nga ang nais ibahagi? Dayuhang Pag-aaral at Literatura Bilang pangunahing kaalaman tungkol sa premarital sex sa Vietnam. paano nito pangangalagaan ang mga karapatang-pantao hinggil sa sekswalidad. Ito ang tunay na nilalayon ng batas. base ito sa mga nakapanayam ng mananaliksik sa anim na probinsya sa Vietnam.

30 Sa resulta ng pag-aaral. Karamihan sa mga pamahalaan sa rehiyon ay may itinatag na programang pangedukasyon sa pakikipagtulungan ng World Health Organization at international NGOs. isang inisyatibang inilagay sa lugar sa pamamagitan ng President Reagan. Ang mga insidente ng bagong pagkalat ng HIV sa . Bilang karagdagang impormasyon. suspendido sa pamamagitan ng President Clinton. at muling pinagtibay sa pamamagitan ni President Bush. kumakalat na sa nasabing bansa ang salik na panganib ang HIV o AIDS at pinangangambahang sumaklaw sa pangkalahatang populasyon. Ang Global Rule ay muling pinagbawal bilang isa sa mga unang opisyal na gawain sa pamamagitan ng Estados Unidos ni President Barack Obama. subalit hindi pa naiimpluwensiyahan ang ibang bahagi nito. Dayuhan na Literatura Ang sex education sa Africa ay nakatutok sa lumalaking epidemya ng AIDS. Ang mga iba pang non-governmental organizations ay sumang-ayon sa isang kalagayan ng kanilang mga resibo ng Peder kung saan hindi pumayag o aktibong itinaguyod ang abortion bilang isang paraan ng pagpaplano ng pamilya sa ibang bansa. iminungkahi nito na ang premarital sex ay karaniwan at pang lahat na sa Vietnam. Ang mga programang ito ay nagpatuloy sapamamagitan ng Global Rule.

" Isang programa sa TV sa ABS-CBN din kamakailan napagusapan ito at sa mga tampok na batang lalaki. UNICEF.25) upang itaguyod ang kanyang . Halos 8 porsiyento ng 1. pagpipigil sa pagbubuntis at STD sa mga pampublikong paaralan sa ikalawang at ikatlong taon sa gitna-paghahandang phase (kapag mag-aaral ay may edad 12-14). at ang Ministries ng kalusugan at edukasyon ay nagtataguyod ng sekswal na pang-edukasyon sa isang mas malaking proporsyon sa mga lugar sa kanayunan at kumakalat kamalayan ng mga panganib ng mga babae.7 million sanggol na ipinanganak noong 2004 ay ipinanganak sa mga ina na may edad 15-19.31 Uganda ay nabawasan nang si Clinton ay sumoporta sa isang kumpletong sex edukasyon diskarte. Ehipto ang nagtuturo sa kaalaman tungkol sa male at female reproductive system. Ang isang programa sa pagitan ng UNDP . Local na Literatura Ayon kay Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer na nabanggit noong ika-27 Pebrero 2008 sa kanyang article na alarma ang lahat sa tumaas na bilang ng pagbubuntis. Kabilang sa mga kapanayaman ay isang tao na may edad na 15 ay pinilit na magtrabaho sa isang daungan sa pangingisda sa araw-araw na may sahod na 300 piso (humigit-kumulang US $ 6. sekswal na organo.

32 .

.33 live. ito ay taliwas sa mga turo at Gawain ng simbahan. Mga agresibo na at mapupusok ang pagiisip ng mga kabataan. Ang henerasyon ngayon ng kabataan ay malaki ang kaibahan sa henerasyon noon. Nararapat na talagang bigyan ng kaalamn ang mga kabataan sa pakikipagtalik para mamulat sila sa mga posibleng kahantungan nila kapag nagawa nila ito sa di pa tamang panahon. ang sabi niya ay "Ang isipin at gawin ang pakikipagtalik ay madaling gawain ngunit sa sandaling ang sanggol ay lumabas na ang langit na inaakala mo ay parang impyerno na ang hirap dahil sa kakatrabaho.in partner at ang kanilang mga bagong-ipinanganak na babae. Sa isang medyo konserbatibong bansa kung saan ang karamihan ng populasyon ay Katoliko.Tinanong siya kung alam niya ang resulta ng maagang pakikipagtalik.

pamamaraan ng pangangalap ng mga datos. tinatalakay ang disenyo ng pananaliksik. DISENYO AT PARAAN NA PANANALIKSIK Sa kabanatang ito. Ang ginamit na disenyo sa pangangalap ng mga datos at impormasyon sa pag-aaral na ito ay ang deskriptib na pananaliksik dahil ito ay mas naaangkop para sa pananaliksik tungkol sa “Dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan.” Ang deskriptib na pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik kung saan ang primaryang sakop ay ang paglalarawan sa mga kondisyon at abot-saklaw na ayos .34 KABANATA III. respondente. Disenyo ng Pananaliksik Ang disenyo ng pananaliksik ay nagsasaad ng proseso kung saan ang pagaaral ay may napiling populasyon para isagawa ang sarbey. istatistikal tritment ng mga datos at istratehiyang ginagamit sa pag-aaral. instrumento ng pananaliksik. At kung anuman ang magiging resulta ng sarbey ay siyang magiging batayan ng pag-aaral tungkol sa paksa.

Bagong Silang.35 ng isang “written report”. Ang mga estudyante ng nabanggit na paaralan ang mga napiling respondente ng pananaliksik na ito dahil karaniwang nasa edad nila mas naangkop ang nasabing pag-aaral at sa kanilang mga edad sila ay mas bukas ang isipan sa uri ng lipunang meron tayo sa ngayon na mas nagiging moderno ang lipunan at kaugnay narin sa pagbabago ng lipunan ay ang pagkalat ng kaalaman sa pakikipagtalik. At dahil sa kanilang edad at lebel ng kaisipan. . sila ay mas kyuryos sa mga bagay-bagay na hindi pa nila nalalaman at nagnanais ito na malaman at gawin nang hindi iniisip ang maaaring maging dulot o bunga nito sa kanilang buhay. kung saan walang dinoktor na mga impormasyon. High School . Caloocan City. Sila ay nagtalaga ng isang daang(100) total na populasyon ng estudyante ng respondente para sa pag-aaral sa “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Kaisipan ng mga Kabataan.” Ang isang daan (100) na estudyante ay mula una hanggang ika-apat na antas sa hayskul mula sa paaralang Benigno Aquino Jr. Respondente Ang mga mananaliksik ay naglimit ng populasyon ng magiging respondente.

Ang una ay ang “demograpik propayl” kung saan nakatala ang mga opsyon na pupunan ng tsek upang malaman kung ano ang relihiyon. Ito rin ay nagpapasilidad para sa mga respondente para sagutin ang mga katanungang napapaloob sa kwestyoneyr kung saan sila ay nabigyan ng sapat na panahon para ipahayag at ianalisa ang mga katanungan na makapagbibigay ng mas magandang sagot para sa pag-aaral na ito. Ang ikalawang bahagi naman ay mayroong tatlong bahagi ng mga katanungan na ginamitan ng likert scale na isang uri ng sikometrik na sukatan na kadalasang ginagamit sa mga kwestyoneyr na siyang inimbinto ni Resins Likert.36 Insrumento ng pananaliksik Ang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik ay gumamit ng isang kwestyoneyr para malaman ang maaaring “Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan”. Ang mga katanungan sa kwestyoneyr ay naglalaman ng dalawang bahagi. Dito tinatanong ang mga respondente para tiyakin ang lebel ng kanilang pagsangayon na kanilng lalagyan ng tsek sa bawat listahan ng mga pahayag: . kasarian at estadong panlipunan ng mga respondente.

bawat iskor ay imultiply sa . mga karaniwang hanguan ng kaalamang ito. Samakatuwid. at ang mga posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. relihiyon. Dito.37 1-Labis na sumasang-ayon 2-Sumasang-ayon 3-Di sumasang-ayon 4-Labis na di-sumasang-ayon Istatiskal Tritment ng mga Datos Ang mga mananaliksik ay may ilang ginawang sukatan at pagsusulit na ginamit upang maipaliwanag ang mga tugon ng mga respondente. kasarian. Ang mean ay ang aritmetikong pang-kabuuan na makukuha kapag lahat mga iskor ay dinagdag at hinati sa pamamagitan ng bilang ng mga kaso. Ginamitan din ang weighted mean sa pag-aaral na ito. Ang mga mananalikaik ay nakakuha ng propayl ng mga respondente gamit ang mga baryabol tulad ng edad. Ang porsyento ay ginamit din upang maanalisa ang pananaw ng mga respondente sa larangan ng mga karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto. porsyento ang ginamit upang masukat ang dami ng mga iba’t ibang uri ng mga naibigay na baryabol. at estadong panlipunan.

38 FREQUENCY(f) nito. at mahahati ulit sa bilang ng mga kaso. Ito ay ginamit para malaman ang posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isip ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga pormula na sumusunod: Pormula: Kung saan: . ang SUM(∑) ng produkto ay nakuha.

iba’t ibang SCALES ang nagamit batay sa mga kriteryang tinalaga sa pag-aaral: 1234Labis na sumasang-ayon Sumasang-ayon Di sumasang-ayon Labis na di.sumasang-ayon .39 Para malaman ang tugon sa pag-oobserba ng mga dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Unang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng Edad ng mga Respondente EDAD 11-13 14-16 17-19 KABUUAN FREQUENCY 32 59 9 PORSYENTO 32% 59% 9% 100% RANGGO 2 1 3 Sa unang tabulasyon pinapakita ang ipinamahaging edad ng mga respondente. Tatlumpu’t dalawa (32) o tatlumpu’t dalawang porsyento (32%) ay ang mga kabataang nasa edad na labing isa hanggang labing tatlo (11-13). samantalang ang nakararaming limampu’t siyam na porsyento (59%) ay nasa labing apat hanggang labing anim (14-16) na taong gulang at siyam na porsyento (9%) o siyam na bilang (9) lamang sa isang daan (100) ay nasa edad na pagitan ng labing pito hanggang labing siyam (17-19) na edad.40 KABANATA IV. .

mas nakakarami ang mga babae na may animnapu’t limang porsyento (65%) sa isang daang bilang ng mga respondente sa nasabing pananaliksik.41 Ipinapahiwatig dito na mayoridad ng mga respondente ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim (14-16). may tatlumpu’t limang porsyento (35%) o tatlumpu’t limang bilang lamang ang mga lalake sa mga nagging respondente sa pananaliksik na ito. Samantalang. Ikalawang Tabulasyon: Limitadong distribusyon ng mga Respondente batay sa Kasarian KASARIAN Bababe Lalaki KABUUAN FREQUENCY 65 35 PORSYENTO 65% 35% 100% RANGGO 1 2 Sa ikalawang tabulasyon. .

Pumapangalawa naman ang nasa “lower class” na may labing anim na porsyento (16%) mula sa pangkabuuang bilang ng mga respondante. walumpu’t tatlong porsyento (83%) dito ay nabibilang sa tinatawag na “middle class”. na mayoridad sa mga nagging respondente ay nabibilang sa “middle class”.42 Ikatlong Tabulasyon: Limitadong Distribusyon ng mga respondente batay sa Estadong Panlipunan ESTADO Upper Class Middle Class Lower Class KABUUAN FREQUENCY 1 83 16 PORSYENTO 1% 83% 16% 100% RANGGO 3 1 2 Sa isang daang bilang ng mga respondente. . Isinasaad sa tabulasyon na ito. At sa estadong panlipunang “upper class”. mayroon namang isang respondente na nabibilang dito. na siyang nakararami.

mas nakararami ang Katoliko na may bilang na pitumpu’t dalawang porsyento (72%). mayroong pitumpu’t dalawa (72) o pitumpu’t dalawang porsyento (72%) na mga kabataan na Katoliko. batay sa iba’t ibang relihiyon na ipinakita. Samantala. ang relihiyong Iglesia ni Kristo naman ay may labing pito (17) o labing pitong porsyento (17%) lamang. Pinapakita sa tabulasyong ito na sa limitadong distribusyon ng mga respondante batay sa iba’t ibang relihiyon. .43 Ikaapat na Tabulasyon: Limitadong distribusyon sa mga respondante batay sa iba’t ibang Relihiyon RELIHIYON Katoliko Iglesia ni Kristo Iba KABUUAN FREQUENCY 72 17 11 PORSYENTO 72% 17% 11% 100% RANGGO 1 2 3 Sa Ikaapat na tabulasyon. At sa iba pang relihiyon ng mga estudyante ay mayroong bilang na labing isa (11) o labing isang porsyento (11%) lamang.

2. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa pkikipagtalik.22 1 Sa ikalimang tabulasyon.16. Kabuuan Weighted mean 2.16 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang3 ayon Sumangsang2 ayon Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 4 2. isinisilawat ang nakuhang frequency at weighted mean ng Karaniwang Epekto ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa mga Kabataan. Marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Ipinapahayag din dito na ang mga respondente ay sumasang-ayon din na mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa .33 2.94 2. Maaaring makaimpluwwnsya sa ibang tao ang mga kabataang maagang. 4. 3.44 Ikalimang tabulasyon: Karaniwang Epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa iba’t ibang aspeto Indikasyon 1. Nakita rito na mas karaniwang epekto ng maagang kamulatan sa kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may weighted mean na 1.44 1.94 at ang pagiging marumi o berde kung mag-isip ay may weighted mean na 2. Nalalayo sa pananalig at pagrerespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.

Ang kapaligiran ang karaniwang 2. ang total weigted mean ay 2.22 kung saan ang pandiwang interpretasyon ay sumasang-ayon. .44.72 Pandiwang Ranggo interpretasyon Labis na 1 sumasang- ng kaalaman sa pakikipagtalik. sa kabuuan.33 at isinisiwalat din sa tabulasyon na ito na hindi nalalayong sumasang-ayon din ang mga kabataang respondente na isang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ay may weighted mean na 2.32 ayon Sumasangayon 3 hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.45 pakikipagtalik ay may weighted mean= 2. Barkada ang karaniwang hanguan Weighte d mean 1. 2. Ika-anim na tabulasyon: Karaniwang Hanguan ng Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1.

32.97 Labis na sumasang- 2 pornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. at may verbal na interpretasyon na sumasang-ayon. Samantala ang weighted mean naman ng kapaligiran bilang isang karaniwang hanguang ng maagang kaaalaman sa pakikipagtalik ay 2.00 ayon Sumasangayon Makikita na ang barkada ang pinaka-karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik (weighted mean= 1.00.ang weighted mean ng bahaging ito ay 2. Ang kagamitang pang- 1.72).97. Kabuuan 2. At sa indikasyon na ang kagamitang pampornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay may weighted mean na 1. At para sa kabuuan. .46 3.

47 Ikapitong Tabulasyon: Posibleng Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Indikasyon 1. Ang pagkasira ng kinabukasan ang posibleng maidulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik.00 2. Maagang pakikipagtalik ang Weighte d mean 2.00 Pandiwang Ranggo interpretasyon Sumasang1 ayon posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.00 Sumasangayon Sumasangayon Sumasangayon 1 1 .00 2. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan 3. Kabuuan 2. 2.

.00.48 Sa ikapitong tabulasyon ipinapakita ang frequency at ang nakuhang weighted mean sa Posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan. At lahat ng mga indikasyon ay may weighted mean na 2. at ito ay ang maagang pakikipagtalik o ang premarital sex. Ang mga indikasyong nabanggit sa bahagi na ito ay ang mga posibleng maidulot ng maagang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik. maagang pagbubuntis at ang pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa pag-aaral na ito ipinapahiwatig na ang mga respondente ay sumasang-ayon sa mga indikasyong ibinigay.

1Emosyunal 2.2 Edad 1. Anu-ano ang karaniwang epekto ng kaalaman sa pakikipagtalik sa aspektong: 2. Ano ang demograpik propayl ng mga kabataan? 1.49 KABANATA V LAGOM.2Mental .3 Kasarian 1. KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON Ang mga mananaliksik ay pinapahayag at ina-analisa ang mga nakuhang mga datos sa kabanatang ito batay sa mga sumusunod: 1.4 Relihiyon 1.5 Estadong Panlipunan 2.1 Pangalan (opsyunal) 1.

Anu-ano ang posibleng maidulot ng kaalamang ito sa mga kabataan? 4. Anu-ano ang mga karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan? 3.1Barkada 3.2 Maagang Pagbubuntis 4.1Maagang Pakikipagtalik 4.3Espiritwal 2.4Sosyal 3.2Kapaligiran 3.50 2.3Pagkasira ng Kinabukasan .3Kagamitang Pangpornograpiya 4.

3 Relihiyon: Karamihan sa mga respondente ay Katoliko na may 72% sa kabuuang bilang ng respondente. samantala sa lower class ay may 16% at sa upper class ay 1% lamang ng kabuuang bilang ng respondente.2 Kasarian: Karamihan sa mga respondente ay mga babae na 65% sa kabuuang bilang ng mga respondente samantalang ang mga lalake ay may 35% lang ng kabuuang bilang ng mga respondente.4 Estado ng Pamumuhay: Mayoridad sa mga respondente ay nasa middle class na may 83% ng kabuuang bilang ng mga respondente. High School: 1. 1. ang mananaliksik ay humantong sa mga sumususunod na mahahalagang detalye o impormasyon: 1. 1.1 Edad: Karamihan sa mga respondente ay may edad labing apat hanggang labing anim na taong gulang. . na umuukopa ng 59% sa kabuuang bilang ng mga respondente.51 Lagom Sa pamamagitan ng masusing pagkalap at pananalisa. 1. Ang demograpik propayl ng mga mag – aaral sa Benigno Aquino Jr.

sumasang ayon na may 10% lamang na kabuuang bilang ng mga respondente. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 2. at ito ay ang pinakamalaking porsyento ng kabuuang bilang ng respondente at 27% lamang ang di – sumasangayon.52 2. 2. Sumasang ayon pa rin ang mga respondente na may 46 na porsyento. At 25 na porsyento lamang ang labis na sumasang-ayon. Samantala.ayon sa epekto na mas nagiging agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pagtatalik at 49% ng mga respondente ay sumasang – ayon lamang.2Sa epekto ng marumi o berde kung mag-isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. At ang may pinakamaliit na nakuhang porsyento ay ang labis na di. . 12% lamang ang labis na di sumasang-ayon. at ito ay ang may pinakamaliit na bilang ng mga respondente. At 17% naman ang di sumasang ayon.1 14% ng kabuuang bilang ng respondente ay labis na sumasang.

Ang may pinakamataas na porsyento ng total na respondente ay ang mga susang-ayon na may 32%. 3. Karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.53 2. 3. 2.4 Ang huling epekto na ibinigay ng mga mananaliksik na ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ay may 31% ang mga labis na sumasang-ayon at ang sumasang-ayon ay may 48%. Samantala ang mga di sumasang-ayon ay may 29% at ang may pinakamaliit na porsyento naman ang mga labis na di sumasang-ayon na may 18% lamang. Ang mga hindi sumasang-ayon naman ay may 17% ng total na respondente at ang mga di sumasang-ayon ay may 4% lamang na siyang pinakamaliiit na bilang.1Ang mga respondente na labis na sumasang-ayon na barkada ang karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ay ang may pinakamataas na porsyento .3 Ang mga kabataang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik ay naglalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos na epekto ay may 217 ng total na respondente ang labis na sumasang-ayon.

Posibleng dulot ng kaalamang ito sa mga kabataan.1 Maagang pakikipagtalik ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pagtatalik ng mga mga kabataan sa ngayon: 39% ang mga labis na sumasang-ayon. at ang mga labis na disumasang-ayon ay may 3% lamang ng total na pursyento ng mga respondente. 4. 3. At 37% lamang ang di sumasang-ayon.2 Ang kapaligiran ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 19 % ang di sumasang-ayon. 3.54 na mayroong 47% at ang mga sumasang-ayon ay mayroong 38% lamang at ang mga labis na di sumasang-ayon ay mayroong 4% na siyang pinakamaliit na porsyento.3 34 % sa total na respondente ang labis na sumasang-ayon na ang kagamitang pangpormograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 20% ang mga di-sumasang-ayon. at 6% lamang ang mga labis na di sumasang-ayon. sa hanguan na ito 17% lamang ang labis na sumasangayon at 40% ang sumasang-ayon. 6% lamang ang labis na di sumasang-ayon na mga respondent. 38% sumasang-ayon. 4. . Samantala. ang mga sumasang-ayon lang ay may 41% ng total na responde.

ay nasa edad na labing apat hanggang labing anim(14-16). 34 % ang sumasang-ayon. 2. Ang mayoridad na nagging respondente ng pananaliksik na ito ay binubuo ng mga kababaihan. at 8 % naman ang labis na di-sumasang-ayon. 41% ang mga labis na sumasang-ayon. 4. mailalathala na: 1. 16% ang di sumasang-ayon . at ang mga nagsasabi na ito ay labis na di sumasang-ayon ay may 5% lamang.2 50% sa mga respondente ay labis na sumasang-ayon na ang maagang pagbubuntis ay posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. KONGKLUSYON Pagkatapos dumaan sa maraming pananaliksik at maingat na pangangalap ng mga datos. . ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng magdulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Karamihan ng mga kabataang nagging respondente sa Benigno Aquino Jr. 17% ang mga di-sumasang-ayon.3 Sa pinaka huling posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa mga kabataan .55 4. 29% ang sumasang-ayon lng. High School.

4. Bukod sa mas agresibo. 7. 5.56 3. Ang mga nagging respondente ay sumasang-ayon na ang ilang dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang maagang pakikipagtalik. Ang relihiyong Katoliko ang may pinakamaraming bilang ng mga naging respondente. 8. sa maagang pagkamulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Mas nakakarami ang mga kabataang nabibilang sa middle class. 6. Ayon sa ginawang sarbey. Maliban sa Agresibong galaw na mga kabataan ngayon. nagging malinaw din na ang pornograpiya ang nagging daan sa pagpapalawak ng munting kaisipan at nagging hanguan ng kaalamn ukol sa pakikipagtalik. maagang pagbubuntis at pagkasira ng kinabukasan.pglayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos. . naisaad na mas nagiging agresibo ang mga kabataan ngayon na naging daan tungo sa maling landas. ang karaniwang epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik ay ang pagiging marumi ng pag-iisip.

1. Ang mga sumusunod na rekomendayson ay iprinisenta: 1.1 magtakda ng kapaligirang makatutulong sa pag-aaral dito. 2. 1.57 Rekomendasyon Ang mga mananaliksik ay nais magrekomenda sa hindi nalalayong pananaliksik at pag-aaral sa paksa para magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi tungkol sa maaaring dulot ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan.1 dapat sila ay alerto na magiging epektibo ang kanilang pagtuturo sa kung ano lamang ang mararapat na malaman ang mga mag-aaral. Ang mga sumusunod na binigay na plano ay dapat gamitin ng gobyerno para tulungan ang mga kabataan upang malaman ang posibleng dulot ng mga kaalaman sa pakikipagtalik.2 limitahan ang mga pinapalabas sa telebisyon o ano pa amang uri ng medya na magbibigay kaalaman sa pakikipagtalik. . bilang mga taga payo ng mga mag-aaral ay: 2.3 gumawa ng kumpanyang ukol sa maaaring dulot ng maagang pakikipagtalik. Ang mga guro. 1.

3 huwag magpadalos dalos s mg bagay bagay at tamang pagdedesisyon ay dapat isa alang alang. at birth contraceptives kaysa sa mga “street lingo” 3. Sa mga magulang na may malaking bahagi sa paghuhulma ng isipan ng kanilang mga anak ay nararapat na gawin ang mga sumusunod. Ang mga kabataan na siyang primaryang biktima ay maling kaalaman ay: 4.1 dapat alam ang kanilang limitasyon at hangganan sa pag-gawa ng isang bagay. mga STD.3 kelangang alerto sila sa mga nangyayari sa kanilang mga anak. 4. 4.58 2.2 Dapat turuan ng mabuti ang mga mag-aaral sa tamang terminolohiya ng “reproductive system”.1 palakihin ang kanilang mga anak na may disiplin sa sarili 3. .4 kaalaman ay hindi sapat na dahilanpara ang isang bagay ay subukan.2 turuan nila ang kanilang mga anak sa tamang gawain 3.2 huwag basta-basta magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila. 4. 3. 4.

Micah.abante. Enero-Pebrerong nailathala.htm http://en.wikipedia. 2010. Candy Magazine Manila Bulletin (July 11.59 Listahan ng Sanggunian http://blog. 2008 issue) pahina b9 Fernandez. Susan.com. www.com/health/2009/11/05/foreign-students-need-sex-educationaustralian-study-15030// Sulit. Pahayagang Abante.org/wiki/Sex_education#United_States .ph/isssue/oct0608/op_sf. 2008. Oktubre 6. Walang Batayang Pangamba.taragana. Casual Encounters.

60 APENDIKS A .

High School Ginoong Angus: Kaming mga estudyante na nasa unang taon sa paaralang Far Eastern University-Dr. Maraming salamat po! Gumagalang. Guiao Lider . Ang layunin ng aming pag-aaral ay para malaman ang posibleng epekto ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik sa murang isipan ng mga kabataan. Inaasan po namin ang inyong konsiderasyon. Ang mga estudyante po sa inyong paaralan mula sa una hangang ika-apat na antas ang magiging respondente naming sa nasabing pananaliksik. hinihingi po naming ang inyong permiso para payagan kaming magsagawa ng sarbey sa inyong mga estudyante. Nicanor Reyes Medical Foundation (FEU-NRMF) ay gumagawa ng pananaliksik na may titulong “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik sa Murang Isipan ng mga Kabataan” para kumpletuhin ang aming rekwayrment sa Filipino 2 sa taong 2009-2010. Para sa layuning ito. Ang araw po ng aming pagpunta para ibigay ang mga katanungan ay sa Pebrero 17. Kasama ng mensaheng ito ay nakalakip ang aming kwestyoneyr. 2010 G. Alvin D. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay mananatiling kompidensyal sa mga respondente at sa mga mananaliksik. ______________________ Geramela Aubrey G.61 February 13. 2010 (4:00 pm). na aming gagamitin sa pagsasagawa ng aming pananaliksik. Angus Officer-in-charge Benigno Aquino Jr. Nawa’y patnubayan po kayo ng Maykapal.

62 APENDIKS B .

sumasang. Marumi o berde mag.di sumasang-ayon 2. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik.” QUESTIONAIRE Pangalan:_________________________(opsyunal) Edad:_______ Panuto: punan ng tsek () ang kahon ng inyong mga napiling kasagutan: Relihiyon:  katoliko  Iglesia Ni Cristo  Muslim  iba pa (paki-specify): _____________ kasarian:  babae  lalaki Estadong Panlipunan:     LEYENDA: 1-labis na sumasang-ayon 3. 2.isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. UNANG BAHAGI A. NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION “Ang Dulot ng Maagang Kaalaman sa Pakikipagtalik Sa Murang Isipan ng mga Kabataan. 1 2 3 4 .ayon 4. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1.63 FAR EASTERN UNIVERSITY-DR.labis na di sumsang-ayon *Pakibasa ng mabuti ang mga katanungan at punan ng tsek () ang kahong inyong pinapanigan.

1. 2. maagang pakikipagtalik ang posibleng . IKALAWANG BAHAGI B. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. 1 2 3 4 MARAMING SALAMAT PO! . 2. 1. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. 1 2 3 4 IKATLONG BAHAGI C. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. 4. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. 3.maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan.64 3.

65 APENDIKS C .

66 EDAD Unang 11-13 14-16 17-19 Taon 21 3 1 Ikalawang Taon 11 17 0 Ikatlong Taon 0 18 3 Ikaapat na taon 0 21 5 Total 32 59 9 100 KASARIAN Unang Babae Lalaki Taon 20 5 Ikalwang Taon 19 9 Ikatlong taon 11 10 Ikaapat na taon 15 11 Total 65 35 100 RELIHIYON Unang Katoliko Iglesia Taon 17 8 Ikalawang Taon 19 5 Ikatlong Taon 12 4 Ikaapat na Taon 24 0 Total 72 17 .

67 ni Cristo Iba pa 0 4 5 2 11 100 ESTADONGPANLIPUNAN Unang “upper class” “middle class” “lower class” 100 Taon 1 21 3 Ikalawang Taon 0 26 2 Ikatlong taon 0 21 0 Ikaapat na Taon 0 15 11 Total 1 83 16 .

68

UNANG BAHAGI SA KWESTYONEYR A. Karaniwang Epekto ng Kaalaman sa Pagtatalik sa iba’t ibang aspeto: 1. Mas agresibo ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Marumi o berde mag- isip ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Nalalayo sa pananalig at pagrespeto sa Diyos ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 4. Maaaring makaimpluwensya sa ibang tao ang mga kabataang maagang namulat sa kaalaman sa pakikipagtalik. 31 48 17 4 1 14 25 21 2 49 46 32 3 27 17 29 4 10 12 18

IKALAWANG BAHAGI SA KWESTYONEYR B. karaniwang hanguan ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 1. Barkada ang karaniwang haguan nga kaalaman sa pakikipagtalik. 2. Ang kapaligiran ang karaniwang haguan ng kaalaman sa pakikipagtalik. 3. Ang mga kagamitang pangpornograpiya ang karaniwang hanguan ng maagang kaalaman sa pakikipagtalik. 1 47 17 34 2 38 40 41 3 11 37 19 4 6 6 4

69

IKATLONG BAHAGI NG KWESTYONEYR C. Posibleng Dulot ng Kaalamang itosa mga kabataan. 1. maagang pakikipagtalik ang posibleng ,maidulot ng kaalaman sa pakikipagtalik ng mga kabataan. 2. Maagang pagbubuntis ang posibleng maidulot ng kaalaman sa pakikipatalik ng mga kabataan. 3. Ang pagkasira ng kinabukasan ay posibleng dulot ng maagang kaalaman sa pagtatalik. 1 39 50 41 2 38 29 34 3 20 16 17 3 5 8 4

70

APENDIKS D

Quezon City . Sauyo Rd. Del-Nacia Ville4. Andal Tirahan: 35 Aster St. Novaliches Quezon City Telepono: 09064771375 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17yrs/old Palayaw: Jovee Araw ng Kapanganakan : April 24. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Saint Claire School.71 CURRICULUM VITAE Pangalan : Jovelyn Charemaine C. Quezon City Elementarya: Saint Claire School.

Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Notre Dame of Banga Elementarya: Banga Central Elementary School .72 CURRICULUM VITAE Pangalan : Georylene M. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Quezon City Telepono: 09052774067 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Geo Araw ng Kapanganakan : April 28. Barrios Tirahan: #206 Pook Pag-asa Batasan Hills.

1991 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Bulacan Elementarya: Immaculate Heart of Mary School. Quezon City Telepono: 427-37-05 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 18 yrs/old Palayaw: Happy Araw ng Kapanganakan : July 05.73 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Theresa Ligaya O. Mapayapa Villedad Phase 1. Bulacan . Concepcion Tirahan: 56 Macopa St. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Heart of Mary School.

Dialogo Tirahan: Blk 12 Lot 9 Germany St..74 v CURRICULUM VITAE Pangalan : Roentgelyn C. 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Immaculate Mother Academy of Bulacan Elementarya: Immaculate Mother Academy of Bulacan . HHI San Jose del Monte. Bulacan Telepono: 09393232010 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16yrs/old Palayaw: Gelyn Araw ng Kapanganakan : September 21.

Nayon Lourdes II. San Jose del Monte..75 CURRICULUM VITAE Pangalan : Geramela Aubrey G. Abra . 1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Bulacan Telepono: 09156464716 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Aubrey Araw ng Kapanganakan : August 29. Guiao Tirahan: Blk 3 Lot 13 La Salette St. Abra Elementarya: Holy Spirit Academy of Bangued. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Divine Word College of Bangued.

1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon:Baptist ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Holy Redeemer School of Caloocan Elementarya: Holy Redeemer School of Caloocan . Maghinay Tirahan: B-3 L-14 Senate Villedad Novaliches. Caloocan City Telepono: 09159365370 PERSONSAL NA IMPORMASYON Edad: 16 yrs/old Palayaw: Mae Araw ng Kapanganakan : August 06.76 CURRICULUM VITAE Pangalan : Dannaesse Mae T.

Don Enrique Hts. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Miriam College Elementarya: Miriam College . Diliman Quezon City Telepono: 09155640158 Landline: 931-55-50 PERSONAL INFORMATION Edad: 18 yrs/old Palayaw: Bianca Araw ng Kapanganakan : January 27. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Mercado Tirahan: 14 Don Rafael St.77 CURRICULUM VITAE Pangalan : Marian Bianca C.

1993 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Katoliko ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: St. Soriano Tirahan: B-2 L1 Arcadia St. Theresa School of Novaliches . Theresa School of Novaliches Elementarya: St.78 CURRICULUM VITAE Pangalan : Maria Jasmin A. Phase 3 North Olympus Quezon City Telepono: 961-79-37 PERSONAL INFORMATION Edad: 17 yrs/old Palayaw: Jas Araw ng Kapanganakan : March 13.

Bulacan Telepono: 0906552955 PERSONAL NA IMPORMASYON Edad: 17 yrs/old Palayaw: Ganda Araw ng Kapanganakan : October 10. Citrus.79 CURRICULUM VITAE Pangalan : Awie B. 1992 Kasarian : Babae Estadong Sibil: Single Relihiyon: Iglesia Ni Kristo ANTAS NG PINAG-ARALAN Kolehiyo: Far Eastern University – Dr. San Jose del Monte. Sajorda Tirahan: Brgy. Nicanor Reyes Medical Foundation Hayskul: Academia De San Lorenzo Elementarya: Academia De San Lorenzo . UC2 Area G Sapang Palay.

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful