ANG MGA EPEKTO SA PAGSALI NG EKSTRA KURIKULAR (CASE, USC-THEATER GUILD, USC- DANCE TROUPE , USC-CHORISTERS

) NA GAWAIN NG TEACHERS EDUCATION NA MAG-AARAL.

Isang Proposal ng Pamanahong Papel na Iniharap sa Lupong Paaralang Tersyarya University of San Carlos Lungsod ng Cebu

Bilang Bahagi sa mga Gawaing Kailangan sa Pagpasa sa Kursong Filipino 107 Pananaliksik sa Wika at Panitikan Ipinasa Kay: Avita Amora-Perez, MAEd. FLT

Mga Mananaliksik: Acapulco, Cherry Mae O. Cando , Jeramie Gale D. Napalit , Charis G.

TALAAN NG MGA NILALAMAN Pahina Pamagat na Pahina Talaan ng Nilalaman Talaan ng Figure i ii iii

Kabanata

I.

ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO Rasyunal Sanligang Teoretikal-Konseptwal Pagpapahayag ng Suliranin Kahalagahan ng Pag-aaral Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral Katuturan ng mga Talakay 1 3 5 6 7 8

II.KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL A. Kaugnay na Literatura

9

B. Kaugnay na Pag-aaral

III. METODOLOHIYA Desinyo ng Pananaliksik Paksa at Populasyon Kaligiran ng Pag-aaral Instrumentong Gagamitin Pamamaraan ng Paglikom ng Datos 15 15 15 16 16

IV. PAGLALAHAD AT PAGPAPAKAHULUGAN NG DATOS Mga dahilan sa pagsali ng iba’t ibang ekstra-kurikular na gawain Mga benepisyong nakuha sa pagsali ng iba’t ibang ekstra-kurikular na gawain 20 21

Mga epekto sa pagsali sa ekstra-kurikular na gawain: Positibo at Negatibo

22

Mga paraan sa tamang paggamit ng oras para sa balanseng kurikular at ekstra kurikular ng mga mag-aaral.

24

V. LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Lagom Kongklusyon Rekomendasyon 27 28 29

Planong Programa sa mga Ekstra Kurikular na gawain sa buong taon 30 BIBLIYOGRAPIYA A. Aklat B. Pahayagan C. Magasin D. Tesis E. Internet 34

Kabanata 1 ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO Rasyonale Ang paaralan ang tumayong pangalawang tahanan kasi rito tayo tinuruan ng bagong mga kaalaman at hinuhubog ang ating kakayahan at pag-uugali. Kapag narinig ang salitang ito, kadalasan naiisip ng mga mag-aaral ang mga gawain tulad ng takdang

Ngunit dito nahuhubog ang mga mag-aaral sa iba’t ibang larangan ng siyensa. kakayahan at abilidad. May organisasyon naman na tinawag ng Communication Society of Educators (CASE) na kung saan ang mga mag-aaral ay ipinamalas nila ang kanilang talento at kakayahan.aralin. Arnel Cortes noong taong 2008. Sa Kolehiyo ng Edukasyon sa Unibersidad ng San Carlos ay may ekstra kurikular na gawain. wika at linggwistika. matematika. sa pamumuno ni G. 2 Nabago ang pangalang FEMOrg. ang FilipinoEnglish Major Organization(Fem-Org. mga pasulit. Naitayo ang pangalang Communication Arts Society of Educators(CASE) sa kadahilanang.) ay inaakalang isang Female Organisasyon. Remmar Cabilla sa mungkahi ni G. . Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang intelektwal ang nakukuha ng mga magaaral sa paaralan pati na rin ang pagkahasa sa kanilang talento. Napaloob dito ang iba’t ibang organisasyon kung saan nahuhubog ang iba pang aspeto ng katauhan ng isang mag-aaral at ito ay tinatawag na ekstra kurikular na gawain. proyekto at higit sa lahat ang puyat at pagod ang mararanasan. Tulad ng College of Education Student Organization (COEDSO) na kung saan ang mag-aaral na sumali rito ay nagkaroon ng responsibilidad ang bawat isa sa kanila at may obligasyon at may karapatan mag-organisa sa bawat aktibidad sa loob ng Kolehiyo ng Edukasyon.

Science and Math Organization(SMED). .Music. USC. Nagkakaroon na ito ng mga proyekto kagaya na pagtatayo ng bulletin board at pagkakaroon ng Communication Arts Experience kung saan naipapamalas ang mga kakayahan at talento ng bawat isa kagaya ng pag-arte. Physical Education and Health Student Organization(MAPEHMSO). Hindi lang nakapokus ang bawat isa sa kanila ang isang organisasyon kundi bukas ang kanilang puso’t isipan sa iba’t iba pang ekstra kurikular na gawain tulad ng USC. Special Education Student Organization (SPEDSO). General Education Curriculum Student Organization(GCSO).Dance Troupe (USC DT). Ang ekstra-kurikular ay mga aktibidad o gawain na hindi saklaw ng kurikulum ng paaralan. pagsayaw. 3 Nararapat lamang na bigyang impormasyon ang mga mag-aaral sa kolehiyo tungkol sa iba’t ibang ekstra kurikular na gawain sa bawat organisasyon lalo na sa mga may balak sumali sa napiling organisasyon na sasalihan.Choristers. Inilalaan dito kadalasan ang sakripisyo sa oras at pagod na hindi saklaw sa aktwal na pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito. patuloy pa rin na buhay ang organisasyon ito. maaaring magkaroon ng mga mabuti o masamang epekto ang mga ekstra kurikular na gawain ang mga magaaral sa kanilang buhay akademiko. pagkanta at iba pa.Theater Guild (USC-TG) at USC. Arts .Hanggang ngayon.

Sa pagsali ng maraming mga organisasyon ay nangangailangan ng malakas at matibay na kalusugan.Musical 5. Special Education .Logical 3. At masagot ang mga ang mga tanong na binigay sa mga respondente. ang isang mag-aaral ay nakikibahagi sa tatlo o kaya’y apat na karunungan(qtd. Kadalasan. Intrapersonal 7.Konseptwal Napagsikapan ng mga mananaliksik na alamin ng mga epekto ng ekstra kurikular nito. . Verbal 2. Visual 4. Nakuha ang mga datos kung saan ang mga mananaliksik ay gumamit ng iba’t ibang teorya na ayon kay Howard Gardner. General Education . Ang teorya na ito ay ang Multiple Intelligences: 1. Verbal 2.Villafuerte. Bodily Kinesthetic na kung saan bawat isa nito ay may deskripsyon at doon malalaman kung anong intelligence kasapi yong magaaral. Naturalist 8. and limiting consumption of high calorie foods.2008) Ayon sa HealthToday na magasin noong Setyembre 2009 TIP: Being physically active for atleast 30mins everyday. Mapeh . Montessori.Musical 5. Intrapersonal 7.Interpersonal 6. at nagkaroon ng isang Planong Programa sa mga ekstra kurikular na gawain sa buong taon. 4 Sa Multiple Intelligence ayon kay Howard Gardner “…every person has atleast nine intelligences” 1.2008). Existentialist 9. Sanligang Teoritikal. Naturalist 8.2009). Bodily Kinesthetic (Villafuerte. Visual 4.Logical 3. Science and Math kung ito ba ay nakabubuti o nakakasama . avoiding sugary drinks.Ang layunin ng pamanahong papel na ito ay nalaman ang mga epekto sa pagsali ng mga mag-aaral na kumuha ng degree na Communication Arts . Existentialist 9. especially those low in fiber and rich in fat added sugar will help cut your risk developing cancer (ROMA.Interpersonal 6.

USC. Physical Education and Health Student Organization(MAPEHSO). Special Education Student Organization (SPEDSO). Teoretikal-Konseptwal na balangkas 5 Pagpapahayag ng Suliranin Ang pamanahong papel na ito ay naglayon na natuklasan ang mga epekto sa mga ekstra kurikular na gawain sa mga mag-aaral ng Unibersidad ng San Carlos. saklaw nito ang Communication Arts . Figure 1. USC. Montessori. Planong Programa sa mga Ekstra Kurikular na Gawain sa buong taon.Dance Troupe (USC DT). Mga benepisyong matatanggap ng mga mag-aaral sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain.Choristers.Mga Gawaing Ekstra Kurikular ng mga mag-aaral ay : Communication Arts Society of Educators(CASE0). Special Education . Mapeh . General . Mga paraan sa tamang paggamit ng oras para sa balanseng kurikular at ekstra kurikular.Music. General Education Curriculum Student Organization(GCSO). Science and Math Organization(SMED) Mga dahilan kung bakit sumasali ang mga mag-aaral sa mga ekstra kurikular ng gawain. Arts .Theater Guild (USC-TG) at USC. Mga epekto sa pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral.

Mga epekto ng pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Mga paraan sa tamang paggamit ng oras para sa balanseng kurikular at ekstra kurikular ng mga mag-aaral. 3. Ito ay nagbigay ng impormasyon ukol sa ekstra kurikular na gawain sa kolehiyo at layuning sinagot at natugunan ang sumusunod na tanong: 1.Education . 2. 4. Science and Math sa taong 2008-2011. Mga dahilan kung bakit sumasali ang mga mag-aaral sa mga ekstra kurikular na gawain. Mga benepisyong matatanggap ng mga mag-aaral sa pagsali sa mga ekstra kurikular na gawain. 6 Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay ginawa ng mga mananaliksik upang mas madaling maintindihan ang mga epekto sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular . Sinubukan mga mananaliksik na tuklasin ang mga mabuti o masamang epekto sa mga respondente.

Ito ay naging gabay ng mga mananaliksik upang maging tagumpay ang pag-aaral na ito. Mga mag–aaral na kasali sa mga ekstra kurikular na gawain sa kanilang . Mahalaga ito sa mga sumusunod: • Puno ng organisasyon. mapahusay at mapaunlad an gaming kakayahan sa paggawa ng pamanahong papel na ito. Mapeh . • Tagapayo nga organisasyon. Science and Math ang saklaw sa pag-aaral na ito.Sa aming mahal sa buhay na patuloy nagbibigay lakas at inspirasyon upang lalo naming mapabuti. General Education . 7 Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral Piling estudyante lamang ng Communication Arts . • Mag-aaral – Sa kanilang puso’t isipan na sumali sa iba’t ibang ekstra kurikular na gawain upang lalo na mapaunlad ang kanilang talent at kakayahan na kasama sa kanilang pag-aaral.na gawain. Special Education .Sa pagpapatuloy ng suporta at pagbibigay patnubay sa mga sumaling mag-aaral. Montessori.Sa pagtatayo ng organisasyon at pagbubukas sa lahat ng mga mag-aaral upang lalo na mapaunlad ang kanilang talent at kakayahan. • Magulang.

organisasyong sinalihan. USC. Ang pokus lang ng mga mananaliksik ay pagkuha ng mga epekto sa pagsali nang mga mag-aaral na iba’t ibang organisasyon tulad ng Communication Arts Society of Educators(CASE). Special Education Student Organization (SPEDSO). Hindi na sakop sa pag-aaral ang kanilang kuwento na napagdaanan nila. Science and Math Organization(SMED) at ang mga respondente ng mga mananaliksik ay kumuha sa degree na Communication Arts . Arts . panampalataya.Dance Troupe (USC DT). USC. at iba pa ay hindi na tinalakay sa pag-aaral na ito. kaibigan. Montessori. Science and Math. General Education Curriculum Student Student Organization(GCSO). Physical Education and Health Organization(MAPEHMSO).Theater Guild (USC-TG) at USC.Music. Special Education . Mapeh .Choristers. General Education . 8 Katuturan ng mga Talakay . Bagamat nagbigay ng pahapyaw na pagtalakay ay nakapokus lang ito sa implikasyon ng paging isang aktibong mag-aaral at hindi pinalawak ang mga detalye pagdating sa mga emosyon na aspeto bunga ng kanilang iba’t ibang karanasan ng kanilang buhay. Ang iba pang aspeto bukod sa kanilang pag-aaral na maaring naapektuhan na kanilang pagsali sa mga gawaing tulad ng relasyon sa pamilya.

Theater Guild. Upang magamit na maayos ang oras sa pagsali ng organisasyon. • Mga Mananaliksik. • Organisasyon. Mga aktibidad o gawain na hindi saklaw sa kurikulum ng pag-aaral na nasasakop sa paaralan. Para sa may kakayahan na marunong sumasayaw.• Ekstra kurikular. Isang organisasyon para sa mahilig at may kagalingan sa pagkanta. Kabanata 2 KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Kaugnay na Literatura . • Chorister. Grupo ng mga tao na may gustong maipakita ang kanilang kakayahan at talento. • • Dance Troupe. Isang organisasyon ng mga mag-aaral na inaasahang magaling umarte. Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito sa mga mananaliksik ay ito ang nagsilbing gabay nila sa mga susunod na pananaliksik. • Time Management.

“Institution must be the agencies rather than the controlling centers of personality expressions. Kailangan nila ng gabay sa kanilang mga nakakatanda.Inilahad sa kabanatang ito ay mga kaugnayang pag-aaral at literatura na umugnay sa pamanahong papel ng mga mananaliksik. Ang mga impormasyong nakalap ng mga mananaliksik ay nakatulong sa paggawa ng mga datos sa mga mananaliksik.Inc)”.Internet). Special Education. Special Education.lalo na ang mga estudyante at kailangang nila ng suporta sa kanilang pamilya. ang kabataan na mahilig sumasali sa mga gawain ay nakikipaghalubilo at mararamdaman ang napipintanging tagumpay. kaklase. at iba pang kasapi sa Teacher Education na organisasyon na tumulong at humubog sa kanilang kakayahan at talento. Ayon sa kamakailan na pag-aaral ni Nellie Mae Education Foundation(2009. Maraming kabataang aktibo sa iba’t ibang larangan katulad ng organisasyon na Communication Arts Society of Educators. USC Dance Troupe. Isang susi ang pagsali sa iba’t ibang organisasyon tulad ng Communication Arts Society of Educators. Napakalaking tulong ang paggabay sa kanila para maging produktibo sila sa hinaharap. USC Dance Troupe. guro at kaibigan para maging tama ang kanilang ginawa. “ . USC Theatre Guild. USC Theatre Guild.kakayahan at “self-esteem”(qtd.Scholastics. 10 Ayon kay Paul Essert(1971).

“Organizations are the most innovative social arrangement of our age and civilization. interes. at mithiin na gustong makamit ng isang mag-aaral sa pagsali sa iba’t ibang organisasyon.(1999). Nais nitong mahubog ang bawat natatagong talento ng bawat isa upang magamit at maipapamalas sa ibang tao. kakayahan. One of these reason is that students learn character – building lessons that they can apply to their lives. Ito ay tinatawag na Character Building na Ayon kay Rombokas.” Ito ang paghubog sa katauhan ng isang tao ay isa sa mga benepisyo ang pagsali sa mga ekstrakurikular na gawain. Ang mga gawain .Ang institusyon ang humubog sa personalidad ng tao sa karapatdapat na edukasyon na nalalaan sa kanila.al(1971).” Ang organisasyon ay isa sa pinakamabuting likha upang bigyang halaga ang iba’t ibang indibidwal ayon sa kanilang kakayahan at katangian. “A myriad of components contribute to the reason why extracurricular activities benefit students academically. May magandang epekto sa akademik ng isang magaaral dahil nagamit niya ang disiplina at katangian sa kanyang buhay. Ang paghubog ng bawat personalidad at mga ninanais iangkop sa mga patnubay at limitasyon ng isang ahensya. Dito nalaman ang mga talento. Sa loob ng isang institusyon ay may iba’t ibang organisasyong napaloob. Ayon kay William Werther.et.

Tumulong din ito sa bawat isa dahil natuto ang mag-aaral sa paging masinop(qtd. Rachel). Dahil sa ganitong ugali nabuo ang pundasyon ng Multiple Intelligences ni Howard Gardner sa kanyang aklat na Frames of Mind. ang pagkaroon ng pitong batayang intelligences bagamat may nagsasabing ito’y naragdagan ng dalawa pa kung kaya’t nabuo ang siyam na uri.katulad ng musika at teatro ay isang lang sa mga gawain kung saan nagamit ng magaaral ang disiplina sa kanilang sarili at sa kanyang buhay bilang 11 estudyante. Marami ang napabilib sa inimungkahi ni Gardner kasi hindi inaakala na maari pala ang isang guro na nakaturo sa iba’t ibang pamamaraan kung saan nabahagi ang siyam na Multiple Intelligence(qtd. Rachel). ang isang magaaral ay marunong gumamit sa kanyang oras sa paging kasapi ng isang organisasyon at bilang mag-aaral dapat matamo niya ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Dahil sa pagkaroon nito nahubog din ang kanilang kakayahan(qtd.2008). Sa pamamagitan ng pagsali sa mga ekstra kurikular na gawain. Sa . dapat turuan niya ang mag-aaral na magkaroon ng positibong pananaw sa karanasang edukasyon kung saan nakatulong ito sa sarili upang makahanap ng solusyon.Hollrah. Ayon naman kay Matt Craft.Hollrah.Villafuerte. Kapag ang isang guro ay nagtuturo.(1999): “Through extracurricular activities students’ life skills that benefit their studies.

“Not only do extracurricular activities help students that are already successful in school to further excel. Ayon kay Erin Fowkes.hindi na takot humarap sa madla ang mag-aaral upang naipabahagi ang talento at kakayahan.(1999). they also help students that are at risk of dropping or flunking out to remain school” Ang pagsali sa ekstrakurikular na Gawain ay nakatulong upang ipatuloy sa pagaaral ang isang mag-aaral.Hollrah. Idinagdag pa niya ang mag-aaral sa sumasali sa ekstrakurikular ay mas nakakuha ng mataas na marka kaysa mag-aaral na hindi sumali sa mga ekstrakurikular na gawain(qtd.pamamagitan nito.(1995).Naaayon ito sa kanilang organisasyong sinalihan. 12 Ayon kay Rombokas. Dahil naging inspirasyon niya ito at motibasyon upang magkaroon ng magandang marka para ipatuloy niya ang pagsali nito. “Participation in extracurricular activities enhances both the intellectual and social development of students. sapagkat ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng .” Ang pakikilahok sa mga ekstrakurikular na gawain ay nakatulong upang mapalawak ang intelektwal na karunungan at pakikihalubilo ng mga mag-aaral. Rachel).

Rachel) Sinabi naman ni G. (qtd. Kung may maayos at masiglang pangangatawan ang bawat mag-aaral dito sila malayang nakapili sa gustong organisasyon na sila ay napabilang. Extracurricular activities also allow students to meet and interact with peers that may not be within their close group of friends.matibay na kalusugan.(2009) “The quality of health of the pupils determines their academic performance. their school performance and ultimately their quality of life.” Napakaimportante ang kalusugan ng mag-aaral para pang-akademikong ‘performance’.Hollrah. hindi lang sa kanyang mga malalapit na kaibigan pati na rin sa mga taong nakakahalubilo niya sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain(qtd. .(1999) "Students learn how to compromise and work in a group.Ito ang nagbigay lakas at sigla sa pang-araw-araw na gawain. 13 Ayon kay Fowkes. Rachel).” Ang pagsali sa ekstra kurikular na gawain ay nakatulong upang maging “socially engaged” ang mga mag-aaral dahil hindi lang sa pagbasa ng aklat natuto ang isang mag-aaral pati na rin sa ibang tao. Not many realize their huge impact on the physical and mental development of children. Jeslie Lapus.Hollrah.

” Ito ay nagbigay daan sa mag-aaral upang maging maisanay at maibahagi ang kanilang kakayahan.2011) “Our greatest duty and our main responsibility are to help others. (qtd.David. Dalai (c. Blake Robert.(1982).(1964) “Leadership takes a strong personality with a well developed positive ego. Sa bawat ekstra kurikular na gawain ay nagkaroon ng pagkakataon ang bawat isa upang makatulong sa ibang tao.Ayon kay Lama. Sa pamamagitan ng palaging sinasanay ang sarili mga tao at ibang gawain ng sa ganoon maging matibay at nagbigay lakas-loob sa kanilang sarili.al) 14 Kaugnay na Pag-aaral Ayon kay Kho.” Ang pangunahing responsibilidad bilang kasapi ng isang organisasyon ay ang makatulong sa kapwa tao at ibahagi ang kanilang talento at kakayahan. Ayon kay McCleland.et. “A basic need for educational administration and supervision is to improve continually to keep pace with a rapidly changing society of which schools area .

(1985) “Leadership. Tinuruan ang mga kabataan na maging pangulo at mabuting ehemplo sa kanyang pamayanan para mapalaganap at ibahagi ang kanilang talento at kakayahan sa lahat ng sangkatauhan. a critical management skill. Ayon kay Villamor Gonzales . is the ability to motivate a group of people toward a common goal. Dapat din nilang pag-aralan ang mga makabagong estratehiya sa pagtuturo at mga gawain upang bigyang halaga ang mga kakayahan ng mag-aaral. Kabanata III METODOLOHIYA Desinyo ng Pananaliksik .” Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa isang organisasyon kung saan ang mga kabataan ang karamihang kasali.” Ang administrasyon ay responsable upang ayusin at bigyang oras ang pagbasa at pag-aaral sa mga gawain upang mas lalo pang mapaunlad ang kaalaman. katauhan at ang kanilang mithiin upang magkaroon ng mabuti at masayang lipunan. Mahalaga ang pag-aaral na ito dahil bibibigyang diin ang presensya ng isang organisasyon sa sistema ng isang tao upang malinang ang kanyang kakayahan tungo sa mabuti at maayos na lipunan na kanyang ginalawan. Dito nahubog ang kanilang talento. It is the responsibility of those who are concerned with educational programs to re-examine their administrative policies and practices constantly to conform to growing educational needs.part.

masama man o mabuti sa mag-aaral na nabibilang sa Kolehiyo ng Edukasyon na sumali sa mga ekstra kurikular na gawain. benepisyo . Special Education Student Organization (SpEdSo). Music Arts Physical Education and Health Student Organization(MAPEHMSO). General Education Curriculum Student Organization(GCSO). . Piling organisasyon na nabibilang sa College of Education ay kasali sa pananaliksik na ito katulad ng Communication Arts Society of Educators (CASE). epekto at paraan ng pagsali sa mga ekstra kurikular na gawain sa unang taon hanggang ikaapat na taon sa Kolehiyo ng Edukasyon sa Unibersidad ng San Carlos. Gamit ang disenyo na pamaraang deskriptibo at pag-aanalisa sa bawat puna na kanilang mga sagot . Science and Math Organization(SMED).Sa pamanahong papel na ito ay tinangkang ilarawan at kinuha ang dahilan . Kaligiran ng Pag-aaral Isinagawa ang pag-aaral na ito ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptibo at pag-aanalisa na pananaliksik. Paksa at Populasyon Ang napiling respondente ng pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral ng College of Education students ng University of San Carlos mula sa unang taon hanggang sa ikaapat na taon. Inilarawan sa pananaliksik na ito ang mga epektong 16 naidulot.

. Gumawa ang mga mananaliksik ng mga sulat upang makalap ang mga datos na ginamit. Naghanda ng sarbey ang mga mananaliksik upang makuha ang mga datos na kailangan at mga detalye upang mapatibay ang pananaliksik. Pamaraan ng Paglikom ng Datos Sa pamanahong papel na ito ay ang paglahad ng mga epekto sa mga mag-aaral sa pagsali sa iba’t ibang ekstra kurikular na gawain sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Unibersidad ng San Carlos.Instrumentong Gagamitin Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng sarbey kwestyuner upang malaman ang mga epekto sa pagsali sa mga ekstra kurikular na mga gawain. Humingi ang mananaliksik ng ilang minuto sa kanyang klase para isagawa ang pananaliksik at 17 kinakailangan na sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Inaasahang nakuha ng mga mananaliksik ang wastong pagsuri at pag-aanalisa ng mga nalikom na datos mula sa mga sagot ng mga respondente. Pagkatapos naipasa ay naisagawa na ng sarbey ang mga mananaliksik sa pamamagitan ng pagpunta sa iba’t ibang klasrum at humingi ng pahintulot sa guro upang gumawa ng sarbey sa kanyang mag-aaral. Ibinigay ito sa mga tagapamahala ng Departamento ng Edukasyon sa Unibersidad ng San Carlos para malaman nila na may ginawang pamanahong-papel.Binigyan ng panahon ang mga mag-aaral upang sagutin ang mga katanungang na nasa sarbey kwestyuner. Ito ay hindi nangangailangan ng mga numerikal na datos sa paglarawan ng mga impormasyon.

Bilang ng Sagot ng mga Mag-aaral sa bawat tanong (maliban sa ikaapat na tanong) X 100= Bahagdan ng Sagot ng mga Mag-aaral Bilang ng mga Mag-aaral na Sumagot Kabanata IV .Gumamit ng formula ang mga mananaliksik upang makuha ang bahagdang interpretasyon sa bawat pie graph. Pagkatapos. ay iniugnay ng mga mananliksik ang mga nakuhang datos sa mga pag-aaral at literatura na makikita sa kabanata dalawa(2) upang pagtibayin ang mga nakuhang datos. Sa baba ng mga pie graph ay binigyang kahulugan at inalisa ng mga mananaliksik ang mga ito.Linikom ng mga mananaliksik ang lahat ng mga datos at pagkatapos ay ginawan ng isang pie graph ang bawat katanungan na makikita sa sarbey kwestyuner.

4. narito ang mga datos na napagalaman gamit ang “pie graph”. Mga epekto ng pagsali sa organisasyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ito ay nagbigay ng impormasyon ukol sa ekstra. Mga dahilan kung bakit sumasali ang mga mag-aaral sa mga ekstra kurikular na gawain. Mga paraan sa tamang paggamit ng oras para sa balanseng kurikular at ekstra kurikular ng mga mag-aaral. 2. 3. Mga benepisyong matatanggap ng mga mag-aaral sa pagsali sa mga ekstra kurikular na gawain. sa tulong ng mga respondente sa sarbey na isinagawa. .kurikular na gawain sa kolehiyo ng Edukasyon sa Unibersidad ng San Carlos at layuning sinagot at natugunan ang sumusunod na tanong: 1.PAGLALAHAD AT PAGPAPAKAHULUGAN NG DATOS Matapos ang masigasig na pangangalap ng datos ng mga mananaliksik.

19 Talahanayan Blg 1 Mga dahilan ng pagsali sa ibat ibang ekstra kurikular Mga dahilan ng pagsali sa ibat ibang ekstra kurikular makalakbay makipagkaibigan Makapagbigay lakas loob karanasan Others(specified) Resulta sa dahilan ng pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular. Graf 1 Tally 11 42 24 72 45 8% 34% 32% makalakbay makipagkaibigan 18% 55% makapagbigay lakas-loob karanasan other(required ) Fig. 1 Resulta sa pagsali ng iba’t ibang ekstra-kurikular na gawain 20 .

labing-walong bahagdan (18%) nakapagbigay lakas- loob.Inalam ng mga mananaliksik ang dahilan kung bakit sumasali ang mga magaaral sa mga ekstra kurikular na gawain. Dito nakita na sa Isangdaan tatlumpu’t lima (135) na respondente ay limampu’t limang bahagdan (55%) ang sumagot at pumili sa dahilan na makakuha o magkaroon ng karanasan.(1999) na may magandang epekto sa akademik ng isang mag-aaral dahil nagagamit niya ang disiplina at katangian sa kanyang buhay.walong bahagdan (8%) ang sumagot na sila ay nakalakbay. naging responsable at “independent”.Tatlumpu’t dalawa bahagdan (32%) ang makipagkaibigan. 21 Talahanayan Blg.limampu’t limang bahagdan (55%) karanasan at ang iba o others ay tatlumpu’t apat na bahagdan (34%) na may sagot na required. Tama ang konsepto ni Rombokas. Ayon sa nakuhang datos ang dahilan sa pagsali ng mga mag-aaral sa mga ekstra kurikular na gawain ay upang magkaroon sila ng mga karanasan. nabatid ng mga mananaliksik na sa Isangdaan tatlumpu’t lima (135) na mga mag-aaral.2 Mga benepisyong nakuha sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular . Buhat sa sagot ng mga respondente. Ang mga karanasan na ito ang siyang bumubuo sa isang tao kung saan nagagamit ng mag-aaral ang disiplina sa kanilang sarili at sa kanyang buhay bilang estudyante. Sa pamamagitan nito.

nabatid ng mga mananaliksik na sa Isangdaan tatlumpu’t lima (135) mga mag-aaral.Mga benepisyong nakuha sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular Makapunta sa ibang lugar Libreng matrikula Nadagragdagan matrikula Makatulong sa ibang tao Others (activities o gawain) Tally 25 12 19 78 26 Resulta sa mga benepisyong nakuha sa pagsali ng ibat ibang ekstra kurikular. labing-siyam na bahagdan (19%) na respondente na may sagot na . Buhat sa sagot ng mga respondente. Graf 2 Fig.2 Resulta sa benepisyong nakuha ng pagsali sa ekstra-kurikular na gawain 22 Inalam ng mga mananaliksik ang dahilan kung bakit sumali ang mga mag-aaral sa mga ekstra kurikular na gawain ng mga mag-aaral.

siyam na bahagdan (9%) libreng matrikula . Talahananayanan Blg. Tama ang konsepto ni Dalai Lama na ang bawat kasapi ng isang organisasyon ay nakapagbibigay tulong sa kapwa tao. Mga epekto na nakuha sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular na gawain: Positibo at Negatibo Positibo Negatibo Tally 178 113 Resulta sa mga epekto na negatibo at positibo sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular. Sa isang ekstra kurikular na gawain ay nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat kasapi na makatulong at makapagbahagi ng kanyang talento at kakayahan. May dalawampung bahagdan (20%) ang may sagot na other (activities o gawain). Mga epekto sa pagsali sa ekstra-kurikular na gawain: Positibo at Negatibo 33% 70% positibo negatibo . animnapung bahagdan(60%) ang nakatulong sa ibang mag-aaral.Labingapat na bahagdan (14%) naragdagan ang matrikula. 3 Mga epekto na nakuha sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular na gawain: Positibo at Negatibo. 23 3.makapunta sa iba’t ibang lugar .

3 Resulta sa epekto sa pagsali sa ekstra-kurikular na gawain: Positibo at Negatibo Inalam ng mga mananaliksik ang epekto ng pagsali sa organisasyon sa pagaaral ng mga mag-aaral. Respondente 5: Pagpapalitan ng ideya. Pitumpung bahagdan (70%) na positbo ng epekto at tatlumpu’t tatlong bahagdan (43%) na negatibo na epekto. Respondente 11: Mas marami kang taong makikilala at maging mas responsable.Fig. nabatid ng mga mananaliksik na sa Isangdaan tatlumpu’t lima (135) mga mag-aaral. to learn interpersonal and intrapersonal skills. Respondente32: “ Helping and promoting the organization. Ang mga positibong epekto ay ang mga sumusunod: Respondente1: Nalalaman ko na hindi ako isang ordinaryong estudyante sa paaralang ito. magandang pagsasamahan. professional growth. 24 . Buhat sa sagot ng mga respondente.

Mailahad ng mga mananaliksik ang mga paraan na maaring makatulong sa mag-aaral ang posibleng paraan ng tamang paggamit sa oras para magkaroon ng balanseng kurikular at ekstra kurikular ng mga mag-aaral na ayon sa konsepto ni Covey. Stephen R. 4.Respondente 33: “ I was able to measure my capacity as an ordinary individual. Batay sa nakalap na datos nakita ng mga mananaliksik na kinakailangan na magkaroon ng time management ang bawat isa upang maipagsabay ang pag-aaral at ang aktibong pagsali sa mga ekstra kurikular na gawain. Respondente 94: Hindi masyadong organisado ang organisasyong ito. Ang mga negatibong epekto ay ang mga sumusunod: Respondente 50: Nakadisturbo sa aking pagtulog dahil ang programa na kanilang isinasagawa ay nasa Sabado at Linggo na nasa araw ng aming pamilya. Respondente 100: Mas napaglaanan ko ng oras ang organisasyon kaysa pag-aaral.(1994) na: . Respondente 103: Naragdagan ang aking problema sa pagtitimbang o balanse sa aking oras. Mga paraan sa tamang paggamit ng oras para sa balanseng kurikular at ekstra kurikular ng mga mag-aaral. Respondente 85: Komplikado ang oras paminsan-minsan at nakakapagod ang mga seminar. I have proven to everyone my work”.

an individual is better positioned to shoulder collective responsibilities. includes setting goals. Second generation: planning and preparation based on calendar and appointment books. prioritizing. (Work and Chores) Economizing .Things you may not like to do. This approach implies spending some time in clarifying values and priorities. Fourth generation: being efficient and proactive using any of the above tools.Things you should do or may even like to do. Ito ang posibleng paraan upang matamo ang tamang pagbalanse sa kanilang oras para mga gawaing mag –aaral at sa mga gawain para sa ekstra kurikular na sinalihan. other paper-based objects.) Ito ay isang acronym na sa bawat salita na nireprensentahan sa bawat titik ay may ispesipikong batayan na gawain o layunin na dapat matamo upang maipagsabay .• • First generation: reminders based on clocks and watches. It suggests that by attending to one's personal responsibilities first. 1.Things you have to accomplish regularly to be successful. 5. places goals and roles as the controlling element of the system and favors importance over urgency.By paying attention to the few remaining things that make a difference. can be used to alert a person when a task is to be done.Your time and define your life by goals. Prioritize . (Social Obligation. Ito ang posibleng paraan sa mga mag-aaral na may kakulungan sa pagbalanse sa oras na pinagsabay ang kanilang pag-aaral at pagsali sa ekstra kurikular na gawain. The method dictates a template which emphasizes an average individual's immediate sense of emotional and monetary security.POSEC is an acronym for Prioritize by Organizing. but with computer implementation possible. but must do. controlling (using a personal organizer. 2. (Pastimes and Socializing) Contributing . 4. Economizing and Contributing. but they're not pressingly urgent. or computer or PDA-based systems) activities on a daily basis. POSEC method. Streamlining. Organizing . Inherent in the acronym is a hierarchy of self-realization which mirrors Abraham Maslow's "Hierarchy of needs". 25 • • Third generation: planning. (Family and Finances) Streamlining . 3.

Base sa disenyong deskriptibo at pag-aanalisa ang pananaliksik na ito. KONGKLUSYON at REKOMENDASYON Lagom Ang pamanahong papel na ito ay ipakita ang mga posibleng epekto ng pagsali sa iba’t ibang ekstra-kurikular na gawain. .ang mga gawain sa magandang ayos o organisa ang bagay na gawain at sa pamamagitan na paraan na ito. madaling matapos ang gawain na ginagawa. mga dahilan sa pagsali at benepisyong natanggap ng mga mag-aaral sa aspeto ng edukasyon. Batay sa nalikom na sagot sa mga respondente karamihan sa kanila ang sumagot na makatulong sa ibang tao dahil gusto ng mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang libreng serbisyo sa ibang tao na walang hininging kabayaran. Nagsagawa ng sarbey ang mga mananaliksik bilang bahagi ng pangangalap ng datos. Kabanata V LAGOM . Isandaan at tatlumpu’t-lima (135) ang respondent nakalap sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Unibersidad ng San Carlos. Ang dahilan na karamihan sa mga respondenteng sagot ay ang karanasan sapagkat ang karanasan ay mahalaga. Dahil ito ay nagbigay oportunidad na maipakita at maipamalas ang kanilang kakayahan at talento.

Batay sa resultang nakalap ng mga mananaliksik. Konklusyon Batay sa mga natamong datos at impormasyon. Ayon sa resulta . Sa kadahilanang. Ang benepisyong nakuha sa pagsali ng ekstra kurikular ay makatulong sa ibang tao. ang mga mananaliksik ay nagwakas sa mga sumusunod na kongklusyon: Napag-alaman na mas malaki ang bahagdang nakuha sa resulta ng dahilan sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain ay ang karanasan. Kung saan sinabi sa kanilang sagotang papel na may iba’t ibang magandang epekto ang pagsali sa ekstra kurikular na gawain. Maliit ang nakuhang bahagdan sa negatibong epekto kaysa positibong epekto. ang karanasan ay yaong bumubuo sa isang tao. 27 Higit sa lahat napag-alaman ng mga mananaliksik ang posibleng paraan na makatulong sa pagbalanse ng kanilang oras para sa mga respondenteng sumagot na may problema sa paggamit ng oras. mahalaga sa mga respondente ang karanasan kasi natutuhan ng mga mag-aaral ang bawat halaga ng pangyayari sa buhay. Sapagkat pinahalagahan ng mga respondente ang pagbahagi ng libreng serbisyo upang tulungan ang mga nangangailangang sa kapwa mag-aaral o tao.Napag-alaman ng mga mananaliksik na marami ang respondente sumagot sa positibong epekto dahil narasanan ng mga respondente ang pagbabago sa kanilang buhay.

at maipagsabay ang mga gawain sa magandang ayos o organisa ang mga gawain tulad ng pag-aaral at pagsali sa ekstra kurikular. Bunga nito. Nahinuha ng mga mananaliksik na mahalaga ang pagkaroon ng time management sa bawat mag-aaral at mga mananaliksik upang matamo. Ito ay nagbibigay ideya kung saan mali ang iniisip ng karamihan sa mag-aaral ng Teacher Education na ang pagsali sa ekstra kurikular ay hindi kasali sa kanilang akademikong pag-aaral. Naging batayan ang nakuhang datos para malaman ng mga mag-aaral ang magandang epekto sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain.ng mga sagot na nakuha ng mga mananaliksik. ang pagkakaroon ng time management ay importante sa sarili para matamo ang gustong gawin. 28 Mahalagang malaman na ang pagsali sa ekstra kurikular na gawain ay nagdulot ng positibo at negatibong epekto sa mga mag-aaral dahil ito ay nagbibigay hulwaran sa mga mag-aaral na gustong sumali sa mga ekstra kurikular na gawain. May nakuhang datos ang mga mananaliksik para mabigyang solusyon ang mga problema na hindi pagkakaroon ng tamang balance . mahalaga ang pagtulong sa ibang tao dahil sa kaunting paraan na kanilang binahagi ay naranasan ng mga mag-aaral na pinahalagahan ang pagiging matulungin sa kapwa. Hinggil nito. lumabas ang naging dahilan sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain kung saan hindi ito makalimutan ng mga respondente. Katulad na lang nang pagsali sa ekstra kurikular at pang-akademikong pag-aaral para hindi maging komplikado at mataranta kung ano ang unang gawin.

Sa pamamagitan ng solusyong ito. epekto at paraan nito na maaaring nakapagganyak pa sa mga mag-aaral na 29 gustong sumali at maragdagan ang kanilang kaalaman na maaaring maiaply sa tunay na buhay. dapat isaalang-alang ang kalusugan ng kanilang mga anak bago kunsintihin na sumali sa mga ekstra kurikular na gawain. Para naman sa magulang ng mga mag-aaral. Sa mga mag-aaral na gustong sumali sa ekstra kurikular dapat munang siguraduhin na kakayanin nilang pagsabayin ang kanilang pag-aaral sa aktibidad na ito. Pagtuonan din ng pansin ang pag-aaral upang ma-monitor ang kalagayan nila sa paaralan. 1994. Dapat marunong silang mag manage ng kanilang oras upang maiwasan ang pagaaksaya ng mahalagang oras lalong-lalo na sa mga mag-aaral na sumali sa mahigit na isang organisasyon. . benepisyo. naging gabay ang ang konsepto ni Stephen Covey. Higit sa lahat ay napag-alaman ng mga mananaliksik na karamihan sa mga respondent ay aktibo sa pagsali ng ekstra kurikular na gawain at nakuha ang dahilan. b. buong pagpakumbabang inirirekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: a.sa oras. Rekomendasyon Kaugnay ng mga konklusyon nabanggit.

e.c. Para naman sa iba pang mga mananaliksik na tatalakay sa pag-aaral na ito. palawakin pa at dagdagan pa ng mga datos na may kaugnayan dito nang sa ganoon ay mas mauunawaan ito ng mga taong babasa rito. University of San Carlos College of Education School Year Activity Plans (201_ -201_) May 201_ Last week.enrolment period .kurikular na gawain at nagkaroon ng Planong Programa sa mga Ekstra Kurikular na Gawain sa buong taon upang ang bawat isa sa mga mag –aaral ay kinakailangan sumasali sa isang ekstra kurikular o organisasyon dahil sa kinalabasan ng pag-aaral ng mga mananaliksik mas bigat ang positibong epekto sa pagsali ng iba’t ibang ekstra kurikular. Batay sa nakalap na mga datos. Para naman sa mga propesor ng Kolehiyo ng Edukasyon dapat bigyan nila ang mga mag-aaral ng weekly reports ng kanilang grado sa iba’t ibang mga asignatura sapagkat ito ay makakatulong sa pag monitor ng kanilang lagay sa pag-aaral. 30 d. binigyan nang importansya o halaga ng mga mananaliksik ang pagsali sa iba’t ibang ekstra.

Theater Guild week 4th week.club day 3rd week.class days except for Friday August 20__ 1st week.June 20__ 1st week.Every Friday is a club day ( All students must have a club or organization.class days except for Friday July 20__ 1st week.class days except for Friday 2nd week Pre-Midterm for first two(2) days or depends on the said schedule.adjustment period of courses 2nd week Monday-Thursday – classes begin 31 Friday. Registration) 3rd week.class days except for Friday . Friday.Choristers week 4th week.

class days except for Friday October 20__ 1st week.club day 32 3rd week.Communication Arts week 4th week.class days except for Friday 2nd week Pre-Final for first two(2) days or depends on the said schedule. Friday.Science and Math week 4th week.2nd week Midterm week except Friday 3rd week.class days except for Friday September 20__ 1st week.class days except for Friday (Club day) 2nd week Final exams week except Friday .

class days except Friday 3rd week.Christmas Party 4th week. Friday.classes resume 3days adjustment period.Montessori week December 20___ 1st week.VACATION starts. enrolment for second (2nd) semester November20__ 1 and 2.class days except Friday 2nd week.class days except for Friday .Graduation for graduating students 4th week.NO classes 2nd week.start of class except for Friday 4th week.vacation January 20___ 1st week.3rd week.club day 3rd week.Midterm week except Friday Friday.class days except Friday 33 2nd week.club day 3rd week.SPEDSO week except week 4th week.

class days except Friday 2nd week.class days except Friday 2nd week.February 20___ 1st week.Pre-Final for first two(2) days or depends on the said schedule.Final week except Friday Friday.club day 3rd week. Personnel Management and Human Resources.club day 3rd week. Friday. .class days except for Friday March 20___ 1st week.Mapeh week Friday –club day 4th week. Aklat Werther.al. William et.Graduation for Graduating Students 4th week.Vacation 34 BIBLIYOGRAPIYA A.

July 7. Gonzales.July2009 D.2008. Covey.Pahayagan Lapus. New York Prentice Hall.Charles Roy. McLelland. Jeslie. Patrocinio at Bernales. B. Human Resource and Community Development. HealthToday magasin.Tesis Dionisio. First Things First.Pagtuturo ng/ sa Filipino: Mga Teorya at Praktika: Ang Pundasyon ng Multiple Intelligences.2009 C. Houston: Gulf Publishing Co.David. Hauppauge. Manila Bulletin. ISBN 0684802031. Mutya Publishing House. University of San . Rolando. 1971. Stephen (1994). (1964). Magasin Roma. Incorporation. Incorporated.McGraw Hill International Book Company Villafuerte.(1985 ) A Summative Evaluation of the Youth Countryside of the Health Services for program of Tertiary Institutions of Region VII. Creative Leadership of Adult Education. Central Visayas from 1978-1982: Its Implication to Education. New York.Paul L. Essert. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence.

2011) http://www. Dalai (c. 2011 Dr.iastate. Mary(1995). http://www. Cebu City . Batomalaque Dekano.Carlos . Internet Na Pinagkukunan EXTRACURRICULAR ACTIVITIES STUDENTS’ LIFE SKILLS Craft.html SERVICE Lama. Scholastic Inc. E.Cebu City Kho Virgilio.public.com/service.html PARTICIPATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES Rombokas. Antonio E.scholastic.html KAMAKAILAN NA PAG-AARAL NI NELLIE MAE EDUCATION FOUNDATION Nellie Mae Education Foundation(2009). October(1987) Competencies.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/cof.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/cof.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/cof.iastate.com/browse/article.html NOT ONLY DO EXTRACURRICULAR ACTIVITIES Fowkes. Practices and Problems of Public Secondary School Administrators in Cebu bases for a Proposal Executive Program.edu/~rhetoric/105H17/rhollrah/cof. Kolehiyo ng Edukasyon Unibersidad ng San Carlos .Mary.iastate.http://www. University of San Carlos. Erin.htm Marso 03.dailycelebrations.(1995).(1999) http://www. Matthew.public.jsp?id=1294 CHARACTER BUILDING Rombokas.public.iastate.http://www2.public. http://www.(1999).

Pagbati ng kapayapaan! Ang mananaliksik ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa Bachelor of Secondary Education Major in Communication-Arts 3 na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino107 Intro sa Pananaliksik-Wika at Panitikan sa ilalim ng pamamahala ni Gng. Ang mga datos na aming makakalap sa sarbey ay makatutulong po nang lubos sa aming pag-aaral. Kaugnay nito. Isa sa mga pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsulat ng isang pamanahong-papel. Inaaasahan namin ang inyong positibong pagtugon sa aming kahilingan. Antonio E. Sa kasalukuyan ang mananaliksik ay nagsusulat ng isang pamanahong-papel hinggil sa mga Epekto ng Pagsali na mag-aaral ng Unibersidad ng San Carlos sa iba’t ibang ekstra kurikular na gawain. Kolehiyo ng Edukasyon Unibersidad ng San Carlos. South Campus Lubos na gumagalang. Avita A. Perez. nais ng mananaliksik na hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang ang mananaliksik ay makapamahagi ng sarbey sa isandaang kalahok sa ikalawang taon hanggang ikaapat na taon ng limang degree kasalukuyang inoofer ng inyong kolehiyo. Batomalaque Dekano. . Natanggap at Inaprobahan ni: Dr.

Napalit Binibigyang-pansin: Gng. Cando Charis G. Avita A.Cherry Mae O. Perez Propesor.Fili107 . Acapulco Jeramie Gale D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful