RETORIKA

Gng. MILDRED L. TAMAYO Guro, TESI

Retorika
`

`

` `

Masining na pagpili ng wastong salita sa loob ng isang pahayag upang higit na maunawaan at maging kasiya-siya sa tagas tapgapakinig o mambabasa. mabisang pagpapahayag ng damdamin at kaisipan na taglay kiriktan sa wastong paggamit ng wika pasulat man o pasalita Isang mabisang gamit sa pagsasama-sama ng diwang may kahuugan, lalim babuluhab at kariktan Ang kasiningan at kahusayan sa pagpili ng salitang gagamitin sa pangungusap upang makabuo ng mga kaisipan.

KAUGNAYAN NG GRAMATIKA AT RETORIKA

GRAMATIKA

Isang aghan sa paggamit ng salita at ang kanilang pag kakaugnay-ugnay. Isinasaalang alang nito ang mga bahagi at tungkulin ng mga salita sa isang pangungusap.

RETORIKA-

- mahalagang karunungan sa pagpapahayag na tumutukoy sa kasiningan ng kaakit-akit na pag sasalita at pag susulat . Kung ang gramatika ay nauukol sa kawastusan, sa mali at tamang pangungusap, ang retorika ay tumutukoy sa batas o tuntunin ng malinaw, mabisa, maganda, at kaakit-akit na pagpapahayag

-

Wast ang gamit ng wika kapag « KAWASTUHAN (Correctness) ng pangungusap na gagamitin ayon sa taman istraktyur: a. kaayusan o sintaks (word order) b. kahulugan at semantiks(word meaning) c. organisasyon o pag kabuo (development) d. panahunan (tense)

Masining

` Ang

pagpapahayag kung pinipili natin mabuti ang angkop na salitang gagamitin sa pagungusap. Magiging madali para sa nakikinig o bumabasa na unawain ang iyong sinsasabi