Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo

. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Karaniwan itong wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at lalabingwaluhing pantig. Matalinghaga at ginagamitan din ng tayutay. May tugma at sukat. Kung minsan ay maiksi o kaya naman ay mahaba. Mga anyo ng tula: Malayang taludturan Tradisyonal May sukat na walang tugma. Walang sukat na may tugma. Mga uri ng tula: Liriko o pandamdaming tula Awit o Kanta - tungkol sa pag-ibig; kundiman Elihiya - mapanglaw; tungkol sa kamatayan o kalungkutan Oda - matayog na damdamin o kaisipan (paghanga o pagbibigay parangal) Soneta - binubuo ng 14 taludtod o linya; nangangailangan ng mabigat o matinding pagkukuro-kuro Nalalarawan - naglalahad ng pangyayari Naratibo o nagsasalaysay Padula/Drama Tulang may aral - nagbibigay ng pahayag kung anong dapat mong gawin; halimbawa: balagtasan Pampagkataon - may tiyak na pagdiriwang Elemento ng tula: Saknong - isang grupo ng mga salita sa loob ng isang tula na may dalawa o higit pang taludtod. Sukat - bilang ng pantig ng tula. Tugma - pinag-isang tunog sa hulihan ng mga taludtod. Hindi buong rima (assonance) - paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig. Kaanyuan (conssonance) - paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa katinig. Nagpapaganda sa diwa ng tula ang alin mang paraan ng pagtutugma: Mga salitang nagtatapos sa b, k, d, g, p, t, s ay nagtutugma ang dulumpatig Mga nagtatapos sa l,m, n, ng, w, r, y Sining o kariktang - paggamit ng pili, angkop at maririkit na salita. Nagbibigay ng pangkalahatang impresyon sa bumabasa. Talinghaga - tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinhagang salita at tayutay. Tayutay - paggamit ng pagwawangis, pagtutulad, pagtatao ang ilang paraan upang ilantad ang talinghaga sa tula Anyo - porma ng tula. Tono/Indayog - diwa ng tula. Persona - tumutukoy sa nagsasalita sa tula; una, ikalawa o ikatlong panauhan