Mga Pagbabago sa Kultura noong Panahon ng mga Espanyol

Panitikan

§ Salaysaying Patula Awit - binubuo ng 12 pantig ang bawat taludtod sa isang taludturan. Korido – binubuo ng 8 pantig ang bawat taludtod at binubuo ng limang

Mga Pilipinong nakilala sa Panitikan
§ Jose Dela Cruz- HUSENG SISIW § Francisco Baltazar- FLORANTE AT LAURA § Modesto Castro- URBANA AT FELISA § Pedro Bukaneg- BIAG NI LAMANG

ose Dela Cru

rancisco Balagtas

Pedro Bukaneg

§ Moro-moro

Tanghalan

- labanan ng mga Kristiyano at Muslim.

§ Duplo

- paraan ng pagpapasiyam sa namatay.

§ Sarsuela
- dulaang may salitaan, sayawan at kantahan.

Moro - moro

ZARSUELA

§ Karilyo  - palabas na ginagamitan ng kartong tau-tauhan. § Senakulo  - pagsasadula ng paghihirap at pagkamatay ni Kristo.
§

Karilyo

Senakulo

Pagpipinta at Eskultura
§ Juan Luna- Spolarium § Felix Resureccion Hidalgo- Dibuho § Romualdo Teodoro de Jesus- mga imahen sa simbahan

Juan Luna

elix Resureccion Hidalgo

Dibuho

Musika at Sayaw §Rigodon §Habanera §Hota §Surtido

Rigodon

HABANERA

HOTA

Surtido

Pag-uugali
§ Mahigpit na pagbubuklod ng pamilya § Pagiging kimi at sunud-sunuran sa awtoridad § Paniniwala sa paggawa na para sa mahirap at dapat ikahiya § Nabawasan ang karapatan ng mga kababaihan.

Salamat. ..